Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Prodej bytových jednotek stávajícím nájemníkům

Řešení životních situací

Prodej bytových jednotek stávajícím nájemníkům

Jedná se o prodej bytových jednotek a podílů na společných částech budovy a pozemku v bytových domech, které byly určeny k prodeji na základě „Zásad prodeje bytů“, které jsou zveřejněny na webových stránkách Města Mikulova ( www.mikulov.cz – úřední deska ). V současné době se jedná převážně o doprodej bytových jednotek.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
  • pondělí 8:00-17:00
  • úterý 8:00-14:00
  • středa 8:00-18:00
  • Libuše Kuldová
  • +420 519 444 525
  • dveře č. 327

Podmínka prodeje:

Platná nájemní smlouva, nájemce nesmí být dlužníkem vůči vlastníkovi, tj. Městu Mikulov, a správci bytového fondu, tj. TEDOS Mikulov s.r.o.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 72/1994 Sb. ve znění pozd. předpisů
  • Zákon č. 128/2000 Sb.- o obcích (obecní zřízení) ve znění pozd. předpisů

Lhůta pro vyřízení:

Žádost o prodej městského bytu bývá vyřízena v časovém horizontu 1 měsíce.