Mikulov

Řešení životních situací

Pronájem obecního bytu

Jedná se byty v bytových domech, které jsou vlastnictvím města Mikulova.

Vlastník ve svých bytových domech zajišťuje pro občany tyto typy bydlení:

  • bydlení v bytech bez zvláštního režimu
  • bydlení v bytech zvláštního určení – Domy s pečovatelskou službou (DPS)

Podmínky a postup pronajímání bytů v bytových domech jsou stanoveny „Zásadami pronajímání městských bytů“, které jsou zveřejněny na webových stránkách Města Mikulova – www.mikulov.cz

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
  • pondělí 8:00-17:00
  • úterý 8:00-14:00
  • středa 8:00-18:00
  • Libuše Kuldová
  • +420 519 444 525
  • dveře č. 327

Podmínky pronájmu:

Jsou značně obsažné viz „Zásady pronajímání městských bytů“. V případě nejasností kontaktujte pracovnici, která tuto agendu vyřizuje.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník


Lhůta pro vyřízení:

Žádost o zařazení do seznamu uchazečů o přidělení bytu do pronájmu bývá vyřízena v časovém horizontu 1–2 měsíce.