Mikulov

Řešení životních situací

Pronájem nebytových prostor

Jedná se o nebytové prostory v majetku Města Mikulova.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Irena Brožová
 • +420 519 444 524
 • dveře č. 327

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Písemná žádost o pronájem nebytových prostor napsaná na volném listě papíru.
 • V žádosti musí být uvedeno:
  • číslo popisné a číslo orientační objektu, ve kterém se nebytové prostory nacházejí
  • účel pronájmu a osoba nájemce
 • Nebytové prostory mohou být pronajaty právnické nebo fyzické osobě starší 18 let.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 128/2000 Sb.- o obcích (obecní zřízení) ve znění pozd. předpisů
 • Zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění pozd. předpisů

 

Lhůta pro vyřízení:

Žádost o pronájem nebytových prostor bývá vyřízena v časovém horizontu 1–3 měsíce.