Mikulov

Řešení životních situací

Prodej pozemků

Jedná se o pozemky v majetku Města Mikulova.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Ing. Dana Kudelňáková
 • +420 519 444 605
 • dveře č. 326
 • JUDr. Irena Hřebřinová
 • +420 519 444 522
 • dveře č. 325

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Písemná žádost o odkoupení pozemku napsaná na volném listě papíru.
 • V žádosti musí být uvedeno:
  • číslo pozemku
   katastrální území, ve kterém se požadovaný pozemek nachází
   účel, za jakým pozemek budete kupovat, a kdo bude pozemek kupovat. Pozemky může kupovat právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let.
 • Nutnou součástí žádosti je snímek katastrální mapy se zákresem kupovaného pozemku nebo jeho části. Snímek katastrální mapy obdržíte na katastrálním úřadě v Mikulově na ul. Koněvova č.or. 15 nebo na majetkoprávním odboru.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 128/2000 Sb.- o obcích (obecní zřízení) ve znění pozd. předpisů
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

 

Lhůta pro vyřízení:

 • žádost o prodej městského pozemku bývá vyřízena v časovém horizontu 6 měsíců