Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Změna vlastníka nebo provozovatele u registrovaného vozidla

Řešení životních situací

Změna vlastníka nebo provozovatele u registrovaného vozidla

Týká vozidla již registrovaného.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník nebo provozovatel vozidla. Jednat může i osoba vlastníkem nebo provozovatelem vozidla písemně zmocněná.

Plná moc musí být podepsána úředně ověřeným podpisem.

Podmínky a postup řešení:

Splnění požadovaných náležitostí.

Odhlášení ze stávajícího vlastníka nebo provozovatele a následná registrace na nového vlastníka nebo provozovatele.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost o změnu provozovatele nebo vlastníka vozidla podejte na předepsaném tiskopisu na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Petra Balšínková, Bc. Vladislava Blahová
 • +420 519 444 540, +420 519 444 539
 • dveře č. 118

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz)
 • případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel)
 • technický průkaz vozidla a osvědčení o registraci vozidla
 • doklad o pojištění
 • protokol o evidenční kontrole, který není starší 30 dní

Formuláře:

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla (PDF - 641 kB)

Správní a jiné poplatky:

 • správní poplatky jsou dány položkou 26 zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích

Platba v hotovosti:

 • motocykl do 50 cm3 300,- Kč
 • motocykl nad 50 cm3 500,- Kč
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč
 • přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500,- Kč
 • přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700,- Kč