Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Zápis manželství uzavřeného v cizině do zvláštní matriky v Brně

Řešení životních situací

Zápis manželství uzavřeného v cizině do zvláštní matriky v Brně

Informace k zápisu manželství do zvláštní matriky v Brně a vystavení oddacího listu pro použití v ČR – uzavření manželství v cizině.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O zápis do zvláštní matriky může požádat fyzická osoba, které se zápis týká.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro zápis do zvláštní matriky v Brně je, aby osoba, jíž se zápis týká, byla státním občanem České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Dostavit se osobně na kterýkoliv matriční úřad v České republice, nebo u krajského úřadu před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství ČR nebo na zastupitelský úřad České republiky v cizině, předložit předepsané doklady a sepsat zápis o uzavření manželství.