Mikulov

Řešení životních situací

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Podání do registru účastníků modulu autovraků ISOH (Informační systém odpadového hospodářství)
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Podání žádosti o zřízení datové schránky
 • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • čtvrtek - 8:00-14:00 (vhodné ověřit telefonicky, v neúředních dnech probíhají různá jednání, školení, šetření)
 • pátek - 8:00-12:30 (vhodné ověřit telefonicky, v neúředních dnech probíhají různá jednání, školení, šetření)
 • Podatelna
 • +420 519 444 555
 • přízemí budovy
 • Lenka Brabcová
 • +420 519 444 526
 • dveře č. 428
 • Ing. Andrea Urbanová
 • +420 519 444 504
 • dveře č. 248
 • Iveta Rősnerová
 • +420 519 444 505
 • dveře č. 247

Ceník:

 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Podání do registru účastníků modulu autovraků ISOH (Informační systém odpadového hospodářství
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů

cena za 1. stranu 100,- Kč cena za každou další i započatou stranu 50,- Kč

 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

cena za 1. stranu 50,- Kč cena za každou další i započatou stranu 0,- Kč

 • Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny
 • Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny

cena za 1. stranu a další i započatou stranu 30,- Kč

 • Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce

cena 200,- Kč

 • Žádost o zřízení datové schránky - bezplatně
 • Zneplatnění přístupových údajů - bezplatně

 Jaké doklady mají žadatelé doložit:

Obchodní rejstřík IČ obchodní organizace
Živnostenský rejstřík IČ obchodní organizace
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo název katastrálního území a parcelní číslo příp. číslo popisné
Registr živnostenského podnikání – pro fyzické a právnické osoby Číslo tiketu, které klient získá vyplněním elektronického formuláře na portálu Hospodářské komory
Informační systém odpadového hospodářství IČ provozovatele, platný doklad totožnosti žadatele, plná moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH
Informační systém o veřejných zakázkách IČ organizace
Centrální registr řidičů Platný doklad totožnosti (OP, CP) a musí být přiděleno rodné číslo. Cizinci musí mít trvalé bydliště v ČR. Zmocněnci ověřenou plnou moc.
Rejstřík trestů Platný doklad totožnosti žadatele. Cizinci musí mít povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
V zastoupení, musí být doloženo úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plná moc) a totožnost.
Podání žádosti o zřízení datové schránky Platný doklad totožnosti žadatele.