Mikulov

Úřední deska

Výpis aktuálních zveřejnění. Pro detailnější informace zvolte konkrétní kategorii úřední desky.


28/11 2019 > 16/12 2019

Oznámení o možnosti převzít písemnost-Hana Obdržálková

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

28/11 2019 > 16/12 2019

Veřejná vyhláška "Dolní Věstonice, přípojka NN, Friedrich"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/12 2016 > 16/12 2019

Smlouvy č. 70-2016 - Ekovín

2016

2/12 2019 > 18/12 2019

Výpis Usnesení č. 8/2019/I přijatých na ZM Mikulov 20.11.2019

Usnesení ZM, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

3/12 2019 > 19/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Purkyňova, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

06/12 2019 > 23/12 2019

Veřejná vyhláška

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

05/12 2019 > 27/12 2019

Oznámení o nalezené věci - Nález č.32/2019

Ztráty a nálezy, Odbor: Městská policie

12/12 2019 > 30/12 2019

Výpis Usnesení č. 9/2019/I

Usnesení ZM, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

2/1 2019 > 2/1 2020

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

13/12 2019 > 17/1 2020

Dražební vyhláška č.j. 030 EX 19442/13-166

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

11/1 2019 > 1/2 2020

Pravidla rozpočtového provizoria pro r. 2019

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

12/12 2019 > 3/2 2020

Prodej majetku v souvislosti s likvidací pozůstalosti

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

7/6 2019 > 25/2 2020

Závěrečný účet města Mikulov za r.2018

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

16/10 2019 > 1/3 2020

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

21/6 2019 > 1/3 2020

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

26/3 2019 > 1/4 2020

Rozpočet města Mikulov na r. 2019

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

25/7 2019 > 25/7 2020

Závěrečný účet města Mikulov za r. 2018

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

20/12 2018 > 31/12 2020

Informace o zveřejnění dokumentů DSO Čistší střední Podyjí, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

04/04 2019 > 31/12 2022

Opatření obecné povahy

Ostatní, Odbor: OOVV

11/11 2016 > 31/12 2025

Zásady pronajímání městských bytů a domů

Archiv, Odbor: Odbor majetkoprávní