Mikulov

Úřední deska

Výpis aktuálních zveřejnění. Pro detailnější informace zvolte konkrétní kategorii úřední desky.


9/7 2019 > 25/7 2019

Doručení Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Perná

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/7 2019 > 25/7 2019

Oznámení o zahájení řízení "Změna č. 1 Územního plánu Dobré Pole"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

04/07 2019 > 05/08 2019

Dražební vyhláška č.j. 220 EX 6534/11-187

Ostatní, Odbor: MPO

22/7 2019 > 7/8 2019

Stanovení místní úpravy provozu na MK Hrušovanská, Drnholec

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/7 2019 > 12/8 2019

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Drnholec.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/7 2019 > 15/8 2019

Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 06660/12-80

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

16/12 2016 > 16/12 2019

Smlouvy č. 70-2016 - Ekovín

2016

2/1 2019 > 2/1 2020

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

11/1 2019 > 1/2 2020

Pravidla rozpočtového provizoria pro r. 2019

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

7/6 2019 > 25/2 2020

Závěrečný účet města Mikulov za r.2018

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

21/6 2019 > 1/3 2020

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

26/3 2019 > 1/4 2020

Rozpočet města Mikulov na r. 2019

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

20/12 2018 > 31/12 2020

Informace o zveřejnění dokumentů DSO Čistší střední Podyjí, Mikulov

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

04/04 2019 > 31/12 2022

Opatření obecné povahy

Ostatní, Odbor: OOVV

11/11 2016 > 31/12 2025

Zásady pronajímání městských bytů a domů

Archiv, Odbor: Odbor majetkoprávní