Mikulov

Úřední deska

Výpis aktuálních zveřejnění. Pro detailnější informace zvolte konkrétní kategorii úřední desky.


02/03 2021 > 22/04 2021

Zveřejnění dražební vyhlášky 207EX/807/13

Ostatní, Odbor: MPO

08/04 2021 > 26/04 2021

Zveřejnění č. 16/MA-2021 (pacht pozemků)

Záměry prodeje, pronájmu, Odbor: majetkoprávní

08/04 2021 > 26/04 2021

Zveřejnění č. 14/MA-2021 (prodej pozemku)

Záměry prodeje, pronájmu, Odbor: majetkoprávní

08/04 2021 > 26/04 2021

Zveřejnění č. 15/MA-2021 (prodej pozemku)

Záměry prodeje, pronájmu, Odbor: majetkoprávní

13/04 2021 > 29/04 2021

VV zrušení veřejného projednání: Změna 2 územního plánu obce Březí

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

16/04 2021 > 02/05 2021

Oznámení pokračování řízení: Žád. o vydání společného povolení

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

16/04 2021 > 03/05 2021

Stanovení PUP OOP: most ev. č. 39615-1 na silnici III/39615

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

14/04 2021 > 13/05 2021

Návrh rozpočtu DSO Mikulovsko na rok 2021

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

15/02 2021 > 13/05 2021

Zveřejnění oznámení o zamýšleném převodu

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

11/03 2021 > 14/05 2021

Sčítání lidu, domů a bytů - Jihomoravský kraj

Ostatní, Odbor: OOVV

13/04 2021 > 03/06 2021

Dražební vyhláška č.j. 203 EX 34722/20-40

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

13/04 2021 > 17/06 2021

Oprava dražební vyhlášky č.j. 193 EX 7997/17-71

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

20/07 2020 > 01/07 2021

Závěrečný účet města Mikulov za r. 2019

Rozpočet města, Odbor: finanční

2/1 2019 > 31/12 2021

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

04/01 2021 > 26/02 2022

Pravidla rozpočtového provizoria na r. 2021

Rozpočet města, Odbor: finanční

16/3 2021 > 28/2 2022

Rozpočet města Mikulov na rok 2021

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

05/01 2021 > 28/02 2022

Střednědobý výhled rozpočtu r. 2021-2025

Rozpočet města, Odbor: finanční

07/04 2020 > 31/12 2022

Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy

Archiv, Odbor: OSŽP

04/04 2019 > 31/12 2022

Opatření obecné povahy

Ostatní, Odbor: OOVV