Mikulov

Úřední deska

Výpis aktuálních zveřejnění. Pro detailnější informace zvolte konkrétní kategorii úřední desky.


11/10 2021 > 27/10 2021

Nález č. 17 č.j.MP-3042r/21

Úřední deska, Odbor: Městská policie

23/08 2021 > 28/10 2021

Usnesení - nařízení dražby č.j. 196EX 1004/09-228

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

23/08 2021 > 28/10 2021

Usnesení - nařízení dražby č.j. 196EX 1004/09-227

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

12/10 2021 > 29/10 2021

Zveřejnění č. 52/MA-2021 (prodej pozemků)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

12/10 2021 > 31/10 2021

OZV města č. 7/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

14/10 2021 > 01/11 2021

Zveřejnění č. 53/MA-2021 (prostor k pronájmu)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

18/10 2021 > 03/11 2021

Stanovení PUP OOP: povolení uzavírky Mikulov, Muškov, výstavba kanalizace

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

18/10 2021 > 03/11 2021

Nález č. 18/2021 Horské Kolo Genesis č.j.MP 3247r/21

Úřední deska, Odbor: Městská policie

19/10 2021 > 04/11 2021

Oznámení veřejného projednání návrhu Změna 2 ÚP Dolní Věstonice

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

13/10 2021 > 04/11 2021

Zveřejnění č. 24/B-2021 a 54/MA-2021

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

20/10 2021 > 05/11 2021

Závěr zjišťovacího řízení koncepce Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

21/10 2021 > 06/11 2021

Pravidla MESOH

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

15/09 2021 > 18/11 2021

Zveřejnění č. 44/MA-2021 (byt k prodeji)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

15/09 2021 > 18/11 2021

Zveřejnění č. 43/MA-2021 (byt k prodeji)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

2/1 2019 > 31/12 2021

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

04/01 2021 > 26/02 2022

Pravidla rozpočtového provizoria na r. 2021

Úřední deska, Odbor: finanční

14/10 2021 > 28/2 2022

Rozpočtové opatření č. 4

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

16/3 2021 > 28/2 2022

Rozpočet města Mikulov na rok 2021

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

05/01 2021 > 28/02 2022

Střednědobý výhled rozpočtu r. 2021-2025

Úřední deska, Odbor: finanční

20/10 2021 > 31/12 2022

Opatření obecné povahy 1/2021

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

04/04 2019 > 31/12 2022

Opatření obecné povahy

Úřední deska, Odbor: OOVV

Archiv


07/10 2021 > 23/10 2021

Stanovení PÚP k částečné uzavírce silnice I/52 v km staničení 47,889-48,180 v Mikulově

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

07/10 2021 > 23/10 2021

ROZHODNUTÍ KE SPOLEČNÉMU ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU POVOLENÍ: Klentnice - rekonstrukce MOK

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

14/10 2021 > 23/10 2021

informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Novostavba halového objektu III

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

06/10 2021 > 22/10 2021

Zpráva o uplatňování územního plánu Jevišovka

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

06/10 2021 > 22/10 2021

Stanovení PUP OOP k uzavírce silnic I/52 a III/0524 - Mikulov - v souvislosti s opravou vozovky

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

06/10 2021 > 22/10 2021

Stanovení PUP OOP: ZUK protlak - silnice III/4144, Hasičská zbrojnice a technické služby Novosedly

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

13/10 2021 > 22/10 2021

informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Žád. o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

05/10 2021 > 21/10 2021

veřejná vyhláška - rozhodnutí: Žád. o povolení změny stavby před jejím dokončením

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

05/10 2021 > 21/10 2021

Stanovení PUP OOP k uzavírce silnice II/420 v místě mostu ev.č. 421 - 015, Milovice, a objízdné trasy

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

04/10 2021 > 20/10 2021

JPÚ v k.ú. Milovice u Mikulova, lokalita Tvrdé louky u Křivého jezera včetně výměny vlastnických vztahů

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

30/09 2021 > 18/10 2021

Zveřejnění č. 50/MA-2021 (prodej pozemku)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

15/09 2021 > 16/10 2021

Zahájení řízení o stanovení MÚP na MK - ul. Svobody a ul. Purkyňova

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

15/09 2021 > 16/10 2021

Opatření obecné povahy - zahájení stanovení MÚP na MK Za Koupalištěm v obci Březí

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

16/09 2021 > 16/10 2021

USNESENÍ ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ: Žád. o vydání rozhodnutí o umístění stavby - protihluková stěna

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

16/09 2021 > 16/10 2021

Opatření obecné povahy - zahájení řízení o stanovení místní úpravy silničního provozu parkoviště před prodejnoun COOP Jednota, Brod nad Dyjí

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

30/09 2021 > 16/10 2021

Veřejná vyhláška

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

29/09 2021 > 15/10 2021

3154/PR/21 - Opatření obecné povahy

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

27/09 2021 > 13/10 2021

Stanovení PUP OOP k cyklistickým závodům PRIMA CUP - MIKULOV

Úřední deska, Odbor: SÚ

27/09 2021 > 12/10 2021

Stanovení opatření obecné povahy: Blokové čištění města Mikulov - podzim 2021

Úřední deska, Odbor: SÚ

21/09 2021 > 11/10 2021

Oznámení koncepce Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

23/09 2021 > 11/10 2021

Zveřejnění č. 48/MA-2021 (pozemek k výpůjčce)

Úřední deska, Odbor: MPO

23/09 2021 > 11/10 2021

Zveřejnění č. 49/MA-2021 (prostory k pronájmu nebo výpůjčce)

Úřední deska, Odbor: MPO

23/09 2021 > 11/10 2021

Usnesení ze 23. ZM ze dne 15. 09. 2021

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

04/10 2021 > 10/10 2021

Telefonní spojení do volebních místností

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

04/10 2021 > 10/10 2021

Zvláštní způsoby hlasování pro voliče v karanténě nebo izolaci v souvislosti s onemocněním COVID-19, nebo voliče, kteří pobývají v pobytovém zařízení, které je uzavřeno v souvislosti s onemocněním COVID-19

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

03/08 2021 > 09/10 2021

Stanovení minimálního počtu členů OVK - volby do PS PČR

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

06/09 2021 > 09/10 2021

Svolání prvního zasedání OVK - volby do PS PČR

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

09/09 2021 > 09/10 2021

Změna úředních hodin dne 8. 10. 2021 - MV ČR, oddělení OP a CD

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

23/09 2021 > 09/10 2021

Oznámení o zpracování a projednání návrhu zprávy o uplatňování a OZ č.2 ÚP Brod nad Dyjí

Úřední deska, Odbor: SÚ

23/09 2021 > 09/10 2021

Oznámení o době a místě konání voleb

Úřední deska, Odbor: OOVV

24/09 2021 > 09/10 2021

Stanovení PUP k ZUK překop chodníku a vozovky, U Lomu - Komárek

Úřední deska, Odbor: SÚ

24/08 2021 > 08/10 2021

Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do PS PČR

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

22/09 2021 > 08/10 2021

Nález č. 14 /2021 č.j.MP-2952r/21

Úřední deska, Odbor: Městská policie

22/09 2021 > 08/10 2021

Nález č. 15 č.j.MP- 2956r/21

Úřední deska, Odbor: Městská policie

22/09 2021 > 08/10 2021

Nález č. 16/2021 č.j.MP-2915r/21

Úřední deska, Odbor: Městská policie

05/08 2021 > 07/10 2021

Dražební vyhláška č.j. 196EX 45/11-229

Úřední deska, Odbor: MPO

21/09 2021 > 07/10 2021

Zveřejnění č. 47/MA-2021 (pozemek k pronájmu)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

21/09 2021 > 07/10 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ: Mikulov, obn. VN136 - kVN, kNN, TS Pavlovská

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

16/09 2021 > 05/10 2021

Zveřejnění č. 45/MA-2021 (pozemek k prodeji)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

16/09 2021 > 05/10 2021

Zveřejnění č. 46/MA-2021 (pozemek k prodeji)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

16/09 2021 > 02/10 2021

Stanovení PUP OOP: na sil. II. a III. tř. JMK, označování krátkodobých ppracovních míst

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

15/09 2021 > 01/10 2021

Stanovení PUP OOP: ul. Svobody a ul. Purkyňova - omezení vjezdu

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

14/09 2021 > 30/09 2021

Stanovení PUP OOP: uzavírka silnice III/4146 a MK v obci Březí, v místě žel. přejezdu P7108

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

14/09 2021 > 30/09 2021

Nález č.12 č.j.MP-2033r/21

Úřední deska, Odbor: Městská policie

14/09 2021 > 30/09 2021

Nález č.13 č.j.MP- 2763r/21

Úřední deska, Odbor: Městská policie

13/09 2021 > 29/09 2021

Stanovení PUP OOP: uzavírky silnic II/414, III/4144 a MK v obci Novosedly - Slavnostní vinobraní

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

26/08 2021 > 26/09 2021

Veřejná vyhláška k č.j. MUMI 21038490

Úřední deska, Odbor: finanční

26/08 2021 > 26/09 2021

Veřejná vyhláška č. 2 k č.j. MUMI 21038554

Úřední deska, Odbor: finanční

26/08 2021 > 26/09 2021

Veřejná vyhláška č. 3 k č.j. MUMI 21038652

Úřední deska, Odbor: finanční

26/08 2021 > 26/09 2021

Veřejná vyhláška č. 4 k č.j. MUMI 21038716

Úřední deska, Odbor: finanční

01/09 2021 > 25/09 2021

Výběrové řízení - výkon agendy stavebního úřadu

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

24/08 20021 > 24/09 2021

Oznámení o návrhu stanovení MÚP - Portz Insel Mikulov

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

08/09 2021 > 24/09 2021

Stanovení PUP k uzavírce v rámci akce: "I/52 - Mikulov - intravilán - km 47,889 - 48,180

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

08/09 2021 > 24/09 2021

Stanovení PUP k uzavírce a nařízení objížďky - Drnholecké vinobraní a opevřené sklepy.

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

10/09 2021 > 24/09 2021

Informace o svolání 6. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Úřední deska, Odbor: OOVV

01/09 2021 > 23/09 2021

Zveřejnění pronájmu bytu - č. 21/B-2021 - byt na Náměstí č.or. 29, Mikulov

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

07/09 2021 > 23/09 2021

Stanovení PUP OOP: Pálavské vinobraní 2021

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

22/06 2021 > 22/09 2021

Oznámení Státního pozemkového úřadu

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

06/09 2021 > 22/09 2021

Stanovení PÚP OOP - Brod nad Dyjí, MK U Mateřské školky, oprava vodovodu

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

06/09 2021 > 22/09 2021

Stanovení PUP OOP: Uzavírka MK 22. dubna - autobusová zastávka

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

01/09 2021 > 21/09 2021

VŘ - zajišťování agendy odpadů

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

02/09 2021 > 20/09 2021

Zveřejnění č. 41/MA-2021 (nemovitá věc k darování)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

02/09 2021 > 20/09 2021

Zveřejnění č. 42/MA-2021 (změna nájemní smlouvy)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

03/09 2021 > 20/09 2021

Stanovení PUP OOP ke zvláštnímu užívání a uzavírce místní komunikace č. 10 c - Vrchlického, Mikulov

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

02/09 2021 > 18/09 2021

Dočasný zákaz stání silničních vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Nádražní, Větrná, Hraničářů

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

02/09 2021 > 18/09 2021

Zveřejnění č. 40/MA-2021 (prostor k pronájmu)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

31/08 2021 > 16/09 2021

Stanovení PÚP na silnici III/39613 v Drnholci - ke stavbě "Drnholec - předláždění chodníků včetně obrub"

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

08/09 2021 > 16/09 2021

Pozvánka na ZM konané dne 15.9.2021

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

13/08 2021 > 15/09 2021

Usnesení o odročení dražebního jednání č.j. 137EX 2219/10-188

Úřední deska, Odbor: MPO

05/08 2021 > 14/09 2021

Dražební vyhláška č.j. 139EX 11954/18-117

Úřední deska, Odbor: MPO

05/08 2021 > 14/09 2021

Dražební vyhláška č.j. 139EX 03295/19-104

Úřední deska, Odbor: MPO

26/08 2021 > 12/09 2021

veřejné projednání Změna č..2a územního plánu Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

27/08 2021 > 12/09 2021

Stanovení PUP OOP: Žádost o stanovení PÚP - Březí - náves, realizace dlážděné plochy

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

26/08 2021 > 11/09 2021

Stanovení PUP OOP: Stanovení PÚP - Mušlov, realizace chodníku a zastávky BUS

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

23/08 2021 > 08/09 2021

Stanovení MÚP na silnici II/414 u obce Novosedly a na místní komunikaci obce Novosedly

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

10/03 2021 > 07/09 2021

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

19/08 2021 > 03/09 2021

Nález č. 10 č.j.MP-2267r/21

Úřední deska, Odbor: Městská policie

19/08 2021 > 03/09 2021

Nález č. 11 /2021 č.j.MP-2402r/21

Úřední deska, Odbor: Městská policie

16/08 2021 > 01/09 2021

VYHLÁŠENÍ SKUTEČNOSTI PRO UPLATŇOVÁNÍ ODCHYLNÉHO POSTUPU – USMRCOVÁNÍ KORMORÁNA VELKÉHO

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

13/08 2021 > 31/08 2021

Společné územní stavební zahájení veřejná vyhláška: Klentnice - rekonstrukce MOK

Úřední deska, Odbor: SÚ

13/08 2021 > 30/08 2021

Veřejná vyhláška - odvolání proti územnímu rozhodnutí

Úřední deska, Odbor: OOVV

13/08 2021 > 28/08 2021

Stanovení PUP OOP: k uzavírce silnice č. II/421 - Milovice, Hody 2021

Úřední deska, Odbor: SÚ

12/08 2021 > 27/08 2021

Stanovení přechodné úpravy provou k uzavírce ul. Pod Platanem v Mikulově

Úřední deska, Odbor: SÚ

03/08 2021 > 26/08 2021

Aukční vyhláška ÚZSVM Břeclav - 5221/BBV/2021-BBVM

Úřední deska, Odbor: MPO

27/07 2021 > 19/08 2021

Pronájem bytu na ul. Alf. Muchy 2 - Zveřejnění 20/B-2021

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

03/08 2021 > 19/08 2021

Zveřejnění č. 39/MA-2021 (prodej nemovité věci)

Úřední deska, Odbor: MPO

29/07 2021 > 18/08 2021

Prodej pozemku p.č. 2531/154 v k.ú. Mikulov Zveřejnění č. 38/MA-2021

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

30/07 2021 > 17/08 2021

pronájem pozemku p.č. 3255/1 a 3273 v k.ú. Mikulov na Mor. - Zveřejnění č. 37/MA-2021

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

30/7 2021 > 17/8 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu k přesunu autobusové zastávky "Průmyslová zóna"

Úřední deska, Odbor: SÚ

30/07 2021 > 16/08 2021

veřejná vyhláška - oznámení: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

30/07 2021 > 16/08 2021

Nález č.9 č.j.MP - 2131r/21

Úřední deska, Odbor: Městská policie

30/7 2021 > 16/8 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Habánská a Republikánské obrany

Úřední deska, Odbor: SÚ

09/07 2021 > 14/08 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Úřední deska, Odbor: Sekretariát tajemníka

13/07 2021 > 14/08 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

14/07 2021 > 13/08 2021

Zahájení řízení o stanovení místní úpravy provozu v obci Sedlec na silnici III/41410 a místních komunikacích - parkovací stání a omezení rychlosti

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

01/07 2021 > 11/08 2021

Dražební vyhláška č.j. 137 EX 2219/10-147

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

26/07 2021 > 11/08 2021

Nález č. 8 č.j.MP-2033r/21

Úřední deska, Odbor: Městská policie

23/07 2021 > 08/08 2021

informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Žád. o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

19/07 2021 > 04/08 2021

Nález č. 7. 1x bankovka č.j.MP-1967r/21

Úřední deska, Odbor: Městská policie

19/07 2021 > 04/08 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu ke zvláštnímu užívání silnice III/42120 v Pavlově - překop

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

20/07 2021 > 04/08 2021

oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

17/06 2021 > 03/08 2021

Veřejná vyhláška, oznámení veřejného projednání návrhu Změna 1. ÚP PERNÁ

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

16/07 2021 > 02/08 2021

Společné územní stavební zahájení veřejná vyhláška: Klentnice - rekonstrukce MOK

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

13/07 2021 > 29/07 2021

Nález č. 5 mobil zn. Rug Gear č.j.MP-1832r/21

Úřední deska, Odbor: Městská policie

13/07 2021 > 29/07 2021

Nález č. 6. Kotě kočky domácí , č.j.MP-1844r/21

Úřední deska, Odbor: Městská policie

9/7 2021 > 26/7 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu k uzavírce a zvláštnímu užívání komunikace ul. Vrchlického v Mikulově, v termínu od 12.07.2021 do13.07.2021, v souvislosti umístění autojeřábu a kontejneru z důvodu opravy střechy Dietrichsteinské hrobky

Úřední deska, Odbor: SÚ

16/07 2021 > 25/07 2021

informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Expediční sklad vinařství Volařík

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

08/07 2021 > 24/07 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu k uzavírce silnice II/414 u města Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

16/06 2021 > 23/07 2021

oznámení: Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava-Dědina

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

07/07 2021 > 23/07 2021

Pozvánka na výborovou schůzi Honebního společenstva Turold Mikulov

Úřední deska, Odbor: OSŽP

08/06 2021 > 20/07 2021

Zveřejnění č. 17/B-2021 (pronájem bytu na Náměstí 8)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

08/06 2021 > 20/07 2021

Zveřejnění č. 18/B-2021 (pronájem bytu)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

09/06 2021 > 20/07 2021

Zveřejnění č. 19/B-2021 (pronájem bytu na ul. Brněnská 6

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

17/06 2021 > 20/07 2021

Zveřejnění č. 31/MA-2021 (prodej bytu)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

17/06 2021 > 20/07 2021

Zveřejnění č. 32/MA-2021 (prodej bytu)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

02/07 2021 > 20/07 2021

Zveřejnění č. 36/MA-2021 (prodej pozemku)

Úřední deska, Odbor: MPO

01/07 2021 > 19/07 2021

Zveřejnění č. 33/MA-2021 (prodej pozemku)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

01/07 2021 > 19/07 2021

Zveřejnění č. 34/MA-2021 (prodej části pozemku)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

01/07 2021 > 19/07 2021

zveřejnění č. 35/MA-2021 (pronájem prostor)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

02/07 2021 > 19/07 2021

ROZHODNUTÍ KE SPOLEČNÉMU ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU POVOLENÍ: Brod nad Dyjí - rekonstrukce MOK

Úřední deska, Odbor: SÚ

02/07 2021 > 19/07 2021

ROZHODNUTÍ KE SPOLEČNÉMU ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU POVOLENÍ: KPÚ Perná - realizační projekt I.etapa

Úřední deska, Odbor: MPO

02/07 2021 > 19/07 2021

ROZHODNUTÍ KE SPOLEČNÉMU ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU POVOLENÍ: Dobré Pole - místní komunikace III - úsek 2

Úřední deska, Odbor: MPO

01/07 2021 > 17/07 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: ŽÁDOST O SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

01/07 2021 > 17/07 2021

Usnesení ze ZM ze dne 23. 6. 20201

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

01/07 2021 > 17/07 2021

Usnesení ze ZM ze dne 28. 6. 2021

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

29/06 2021 > 15/07 2021

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí: Víno D. K. S., s. r. o., - dobudování infrastruktury

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

08/06 2021 > 14/07 2021

Dražební vyhláška 129 EX 47/09-623

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

21/06 2021 > 07/07 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislostí s uzavríkou Kostelního náměstí a Náměstí v rámci Slavností města Mikulov 2021

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

21/06 2021 > 07/07 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu k uzavírce na místní komunikaci č. 36c, ul. Husova, Mikulov, před domem 81/15

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

18/06 2021 > 05/07 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu k část. uzavírce sil. III/42120 v obci Klentnice

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

17/06 2021 > 03/07 2021

Stanovení PUP OOP: ke zvláštnímu užívání silnice II/420 a III/4146

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

23/06 2021 > 02/07 2021

informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

20/07 2020 > 01/07 2021

Závěrečný účet města Mikulov za r. 2019

Úřední deska, Odbor: finanční

04/06 2021 > 30/06 2021

Návrh závěrečného účtu města Mikulov za r. 2020

Úřední deska, Odbor: finanční

25/06 2021 > 29/06 2021

Pozvánka na ZM konaného dne 28. 6. 2021

Úřední deska, Odbor: OOVV

11/06 2021 > 28/06 2021

Zveřejnění č. 30/MA-2021 (pronájem nebytového prostoru)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

11/6 2021 > 28/6 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/414, III/4154, III/39613 a místních komunikacích v obci Drnholec, z důvodu uzavírky silnic II/414 a III/39613, v souvisdlosti s opravou povrchu vozovky

Úřední deska, Odbor: OSŽP

03/06 2021 > 26/06 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

10/06 2021 > 26/06 2021

veřejná vyhláška - oznámení: Žád. o povolení změny stavby před jejím dokončením

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

10/06 2021 > 26/06 2021

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - vydání Národního plánu povodí Dunaje

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

19/05 2021 > 25/06 2021

Dražební vyhláška č.j. 007 EX 4259/14-83

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

15/06 2021 > 25/06 2021

Svolání 5. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

16/06 2021 > 24/06 2021

Pozvánka na ZM dne 23.6.2021

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

07/06 2021 > 23/06 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu k rozhodnutí o uzavírce silnice II/414 v obci Dobré Pole

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

07/06 2021 > 23/06 2021

Zveřejnění č. 15/B-2021 (pronájem bytu)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

07/06 2021 > 23/06 2021

Zveřejnění č. 16/B-2021 (pronájem bytu)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

20/05 2021 > 19/06 2021

Oznámení o zpracování a projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Novosedly v uplynulém období + obsah Změny ÚP

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

01/06 2021 > 18/06 2021

Rozpočtový výhled na léta 2022-2024

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

01/06 2021 > 18/06 2021

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO Mikulovsko za rok 2020 a Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

02/06 2021 > 18/06 2021

Nález č. 4 Náušnice č.j.MP 1341r/21

Úřední deska, Odbor: Městská policie

02/06 2021 > 18/06 2021

oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Stavební úpravy a přístavba stávajícího vinného sklepa

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

13/04 2021 > 17/06 2021

Oprava dražební vyhlášky č.j. 193 EX 7997/17-71

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

24/05 2021 > 17/06 2021

Výběrové řízení na funkci odborný/á referent/ka odboru stavebního a životního prostředí

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

01/06 2021 > 17/06 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu k povolení uzavírky mostu č 414-007 na silnici II/414 u Drnholce

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

01/06 2021 > 17/06 2021

Doplnění stanovení přechodné úpravy provozu k povolení uzavírky mostu č 414-007 na silnici II/414 u Drnholce

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

27/05 2021 > 14/06 2021

Zveřejnění č. 28/MA-2021 (prodej pozemků)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

27/05 2021 > 14/06 2021

Zveřejnění č. 29/MA-2021 (prodej pozemku)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

28/5 2021 > 14/6 2021

Stanovení PUP - běžecké závody Česko-rakouský maraton

Úřední deska, Odbor: OSŽP

28/05 2021 > 13/06 2021

Veřejná vyhláška vydání opatření obecné povahy Změna č.1 územního plánu Dobré Pole

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

26/05 2021 > 11/06 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu k částečné uzavírce silnice III/39613 v termínu 26.5.-11.6.2021

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

26/05 2021 > 11/06 2021

Společné územní stavební zahájení veřejná vyhláška: Dobré Pole - místní komunikace III - úsek 2

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

26/05 2021 > 11/06 2021

Společné územní stavební zahájení veřejná vyhláška: KPÚ Perná - realizační projekt I.etapa

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

25/05 2021 > 10/06 2021

Zveřejnění č. 27/MA-2021 (prodej pozemků)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

20/05 2021 > 07/06 2021

Společné územní stavební zahájení veřejná vyhláška: Brod nad Dyjí - rekonstrukce MOK

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

20/05 2021 > 07/06 2021

Zveřejnění č. 21/MA-2021 (prodej pozemků)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

20/05 2021 > 07/06 2021

Zveřejnění č. 22/MA-2021 (pronájem pozemku)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

20/05 2021 > 07/06 2021

Zveřejnění č. 23/MA-2021

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

20/05 2021 > 07/06 2021

Zveřejnění č. 24/MA-2021 - prodej bytu 2+1 na ul. Větrná 8

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

20/05 2021 > 07/06 2021

Zveřejnění č. 25/MA-2021 - prodej bytu 3+1 na ul. Kpt. Jaroše 8

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

20/05 2021 > 07/06 2021

Zveřejnění č. 26/MA-2021

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

21/05 2021 > 07/06 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnicie III/4147 v Obci Dolní dunajovice až po silnici I/52

Úřední deska, Odbor: SÚ

20/05 2021 > 05/06 2021

Veřejná vyhláška o doručení rozhodnutí ÚHUL

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

19/05 2021 > 04/06 2021

oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Žád. o uzevření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

19/05 2021 > 04/06 2021

Nařízení města Mikulov č. 2/2021

Úřední deska, Odbor: rozvoje a živnostenského podnikání

19/05 2021 > 04/06 2021

Vyvěšení Nařízení města Mikulovč. 1/2021 a Ceníku za parkování ve městě Mikulov na úřední desku

Úřední deska, Odbor: SÚ

21/05 2021 > 04/06 2021

Výpis usnesení ze ZM ze dne 12. 5. 2021 včetně jmenovitého hlasování

Úřední deska, Odbor: OOVV

13/04 2021 > 03/06 2021

Dražební vyhláška č.j. 203 EX 34722/20-40

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

03/05 2021 > 03/06 2021

Dražební vyhláška č.j. 129 EX 47/09-593

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

03/05 2021 > 03/06 2021

Usnesení - dražební vyhláška č.j. 139 EX 03295/19-090

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

03/05 2021 > 03/06 2021

Usensení - dražební vyhláška č.j. 139 EX 11954/18-107

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

18/05 2021 > 03/06 2021

Nález č. 3. beran - ovce domácí černé barvy č. j MP - 1103r/21

Úřední deska, Odbor: Městská policie

17/05 2021 > 02/06 2021

Stanovení PUP OOP: k rozhodnutí o uzavírce silnice II/414 v obci Březí

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

13/05 2021 > 31/05 2021

OZV č. 2/2021, kterou se zrušuje OZV č. 3/2019, ve znění OZV č. 6/2020 o místních poplatcích

Úřední deska, Odbor: finanční

13/05 2021 > 31/05 2021

OZV č. 3/2021 o místním poplatku z pobytu

Úřední deska, Odbor: finanční

13/05 2021 > 31/05 2021

OZV č. 4/2021 o místním poplatku ze psů

Úřední deska, Odbor: finanční

13/05 2021 > 31/05 2021

OZV č. 5/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Úřední deska, Odbor: finanční

13/05 2021 > 31/05 2021

Obecně závazná vyhláška č. 6/2021

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

12/03 2021 > 27/05 2021

Zveřejnění Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání č.j. 137 Ex 6557/11-166

Úřední deska, Odbor: MPO

23/04 2021 > 27/05 2021

Veřejná vyhláška, hromadný předpisný seznam- daň z nemovitý věcí na rok 2021

Úřední deska, Odbor: OOVV

23/04 2021 > 27/05 2021

Informace - finanční úřad

Úřední deska, Odbor: OOVV

28/04 2021 > 27/05 2021

Zveřejnění pronájmu bytu č. 12/B-2021 - Náměstí 26, Mikulov

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

28/04 2021 > 27/05 2021

Zveřejnění pronájmu bytu č. 14/B-2021 - Brněnská 6, Mikulov

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

11/05 2021 > 27/05 2021

VV oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu: Změna 2 územního plánu obce Březí

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

11/05 2021 > 27/05 2021

Stanovení PUP OOP - etapa 1 a etapa 2 k opravě mostu ev. č. 421-015 v obci Milovice

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

10/05 2021 > 26/05 2021

Oznámení nalezené věci - Nález č.2

Úřední deska, Odbor: Městská policie

07/05 2021 > 23/05 2021

Stanovení PÚP OOP k uzavírce silnice II/414 u obce Novosedly

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

07/05 2021 > 23/05 2021

Stanovení PUP OOP etapa 1: oprava mostu ev. č. 421-015 v obci Milovice

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

13/05 2021 > 22/05 2021

informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Stavební úpravy a přístavba stávajícího vinného sklepa

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

05/05 2021 > 21/05 2021

oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Žádost o vydání společného povolení

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

05/05 2021 > 21/05 2021

Rozhodnutí o prodloužení SP: Mikulov - OK Pavlovská

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

16/03 2021 > 18/05 2021

Zveřejnění č. 10/MA-2021 - prostory k prodeji či pronájmu (Větrná 3)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

30/04 2021 > 18/05 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421 a III/42117 z důvodu opravy mostu 421 - 015

Úřední deska, Odbor: SÚ

28/04 2021 > 17/05 2021

Zveřejnění č. 19/MA-2021 - souhlas k převedení nájmu

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

29/04 2021 > 17/05 2021

Nález č. 1 /2021 č.j.MP - 927r/21

Úřední deska, Odbor: Městská policie

29/04 2021 > 15/05 2021

Zveřejnění č. 20/MA-2021 (pronájem částí pozemků)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

11/03 2021 > 14/05 2021

Sčítání lidu, domů a bytů - Jihomoravský kraj

Úřední deska, Odbor: OOVV

12/03 2021 > 14/05 2021

Zveřejnění Usnesení o nařízení elektronické dražby č.j. 193 EX 7997/17-67

Úřední deska, Odbor: MPO

28/04 2021 > 14/05 2021

Zveřejnění č. 17/MA-2021 (pacht pozemků)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

28/04 2021 > 14/05 2021

Zveřejnění č. 18/MA-2021 (pronájem pozemku)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

15/02 2021 > 13/05 2021

Zveřejnění oznámení o zamýšleném převodu

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

14/04 2021 > 13/05 2021

Návrh rozpočtu DSO Mikulovsko na rok 2021

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

04/05 2021 > 13/05 2021

Pozvánka - ZM dne 12. 5. 2021

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

22/04 2021 > 08/05 2021

Stanovení PUP OOP: k uzavírce silnice II. tř. č. 421 v obci Milovice

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

21/04 2021 > 07/05 2021

veřejná vyhláška - rozhodnutí: Žád. o stavební povolení

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

20/04 2021 > 06/05 2021

Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení - jednání: Víno D. K. S., s. r. o., - dobudování infrastruktury

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

16/04 2021 > 03/05 2021

Stanovení PUP OOP: most ev. č. 39615-1 na silnici III/39615

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

16/04 2021 > 02/05 2021

Oznámení pokračování řízení: Žád. o vydání společného povolení

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

20/04 2021 > 30/04 2021

Svolání 4. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

12/04 2021 > 29/04 2021

ROZHODNUTÍ KE SPOLEČNÉMU ÚZ. A STAV. POVOLENÍ: Mikulov, ul. Mlýnská a Poštovní - oprava komunikace

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

13/04 2021 > 29/04 2021

VV zrušení veřejného projednání: Změna 2 územního plánu obce Březí

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

20/04 2021 > 29/04 2021

informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Žádost o vydání společného povolení

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

19/04 2021 > 28/04 2021

informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Žád. o uzevření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

08/04 2021 > 27/04 2021

Zveřejnění č. 13/MA-2021 (pronájem NP Alf. Muchy 2)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

08/04 2021 > 26/04 2021

Zveřejnění č. 15/MA-2021 (prodej pozemku)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

08/04 2021 > 26/04 2021

Zveřejnění č. 14/MA-2021 (prodej pozemku)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

08/04 2021 > 26/04 2021

Zveřejnění č. 16/MA-2021 (pacht pozemků)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

07/04 2021 > 23/04 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: Mikulov, obn. VN136 - kVN, kNN, TS Pavlovská

Úřední deska, Odbor: SÚ

07/04 2021 > 23/04 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Úřední deska, Odbor: SÚ

02/03 2021 > 22/04 2021

Zveřejnění dražební vyhlášky 207EX/807/13

Úřední deska, Odbor: MPO

06/04 2021 > 21/04 2021

Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků

Úřední deska, Odbor: SÚ

06/04 2021 > 20/04 2021

Blokové čištění komunikací města Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

01/04 2021 > 16/04 2021

Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení řízení: Mikulov - OK Pavlovská

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Bavory

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Brod nad Dyjí

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Březí

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Dobré Pole

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Dolní Věstonice

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Drnholec

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Horní Věstonice

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Jevišovka

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Klentnice

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Milovice

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Novosedly

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Nový Přerov

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Perná

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Pavlov

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Sedlec

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

26/02 2021 > 14/04 2021

Dražební vyhláška č.j. 006 EX 506/07-182

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

18/03 2021 > 13/04 2021

Zveřejnění č. 11/B-2021 na ul. Brněnská 90/6, Mikulov

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

22/03 2021 > 13/04 2021

Výběrové řízení - odborný zaměstnanec odboru stavebního a životního prostředí - veřejná zeleň

Úřední deska, Odbor: Sekretariát tajemníka

26/03 2021 > 11/04 2021

informace o návrhu výroku - umístění stavby: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Úřední deska, Odbor: SÚ

25/03 2021 > 10/04 2021

Stanovení PUP OOP na silnici II/414 a účelových komunikacích v k.ú. Novosedly na Moravě, U sklepů - obnova NN kabelu

Úřední deska, Odbor: SÚ

10/02 2021 > 09/04 2021

Zásady pronajímání městských bytů

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

24/03 2021 > 09/04 2021

oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Žád. o vydání rozhodnutí o umístění

Úřední deska, Odbor: SÚ

18/02 2021 > 08/04 2021

Podpora rozvoje v oblasti kultury v r. 2021

Úřední deska, Odbor: finanční

18/02 2021 > 08/04 2021

Podpora rozvoje v oblasti sportu v r. 2021

Úřední deska, Odbor: finanční

18/02 2021 > 08/04 2021

Podpora rozvoje v oblasti památkové péče v r. 2021

Úřední deska, Odbor: finanční

18/02 2021 > 08/04 2021

Podpora sociálních služeb na území ORP Mikulov v r. 2021

Úřední deska, Odbor: finanční

18/02 2021 > 08/04 2021

Podmínky poskytování individuálních dotací z rozpočtu města pro r. 2021

Úřední deska, Odbor: finanční

18/02 2021 > 08/04 2021

VZOR- Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov

Úřední deska, Odbor: finanční

18/02 2021 > 08/04 2021

VZOR- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov-památková péče

Úřední deska, Odbor: finanční

18/02 2021 > 08/04 2021

VZOR- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov-sociální služby

Úřední deska, Odbor: finanční

23/03 2021 > 08/04 2021

Zveřejnění č. 12/MA-2021 - darování nemovitých věcí (pozemků)

Úřední deska, Odbor: MPO

19/03 2021 > 07/04 2021

Zveřejnění č. 11/MA-2021 záměr pachtu pozemků

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

05/03 2021 > 04/04 2021

MUP - opatření obecné povahy - zahájení: stanovení úpravy sil. provozu - Novokopečná, Kozí Hrádek

Úřední deska, Odbor: SÚ

19/03 2021 > 04/04 2021

Stanovení PUP OOP: přechodná úprava provozu - Sportovní akce Supermoto 2021

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

18/03 2021 > 03/04 2021

veřejná vyhláška změna termínu veřejného projednání návrhu Změna 2 ÚP Březí

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

08/02 2021 > 02/04 2021

leták - finanční úřad - informace

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

17/03 2021 > 02/04 2021

veřejná vyhláška - oznámení: Žád. o stavební povolení

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

16/03 2021 > 01/04 2021

Stanovení PUP OOP: Březí, ul. U Školky - rekonstrukce MK

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

16/03 2021 > 01/04 2021

Zveřejnění č. 9/MA-2021 - prostory k pronájmu a podnájmu (veřejné WC)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

31/03 2020 > 31/03 2021

Oznámení o zveřejnění rozpočtu, schválených rozpočtových opatření a střednědobého výhledu rozpočtu DSO Mikulovsko na internetových stránkách

Úřední deska, Odbor: OOVV

26/02 2021 > 31/03 2021

Dražební vyhláška č.j. 120 EX 14248/11-146

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

11/03 2021 > 29/03 2021

Zveřejnění č. 8/MA-2021, prostor k podnikání Alf. Muchy 2

Úřední deska, Odbor: MPO

11/03 2021 > 29/03 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci akce "demontáž mostu ev. č. 39615 na silnici III/39615 a rekonstrukce objízdných tras na silnicích III/4147 a III/39615

Úřední deska, Odbor: SÚ

08/03 2021 > 24/03 2021

Zveřejnění č. 6/MA-2021

Úřední deska, Odbor: MPO

08/03 2021 > 24/03 2021

veřejná vyhláška - usnesení: Žád. o vydání společného povolení

Úřední deska, Odbor: SÚ

23/02 2021 > 23/03 2021

Zveřejnění pronájmu bytu č. 5/B-2021 - Pavlovská 139/12, Mikulov

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

23/02 2021 > 23/03 2021

Zveřejnění pronájmu byt č. 6/B-2021 - Pavlovská 139/12, Mikulov

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

23/02 2021 > 23/03 2021

Zveřejnění pronájmu bytu č. 7/B-2021 - Pavlovská 139/12, Mikulov

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

23/02 2021 > 23/03 2021

Zveřejnění pronájmu bytu č. 8/B-2021 - Pavlovská 139/12, Mikulov

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

23/02 2021 > 23/03 2021

Zveřejnění pronájmu bytu č. 9/B-2021 - Pavlovská 139/12, Mikulov

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

05/03 2021 > 20/03 2021

Stanovení PUP OOP: stanovení úpravy sil. provozu - Novokopečná, Kozí Hrádek

Úřední deska, Odbor: SÚ

02/03 2021 > 18/03 2021

Zveřejnění č. 5/MA-2021

Úřední deska, Odbor: MPO

25/02 2021 > 17/03 2021

Výpis usnesení ZM ze dne 17.02.2021

Úřední deska, Odbor: OOVV

01/03 2021 > 17/03 2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o nočním klidu

Úřední deska, Odbor: ST

02/03 2021 > 17/03 2021

Stanovení PUP OOP: k uzavírce Sedlec přípojka NN Pivoda

Úřední deska, Odbor: SÚ

02/03 2021 > 17/03 2021

Stanovení PUP OOP: k uzavírce Sedlec přípojka NN Frank

Úřední deska, Odbor: SÚ

26/02 2021 > 16/03 2021

Zveřejnění č.4/MA-2021

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

05/03 2021 > 16/03 2021

Zveřejnění č. 7/MA-2021

Úřední deska, Odbor: MPO

01/09 2020 > 10/03 2021

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

10/02 2021 > 10/03 2021

Dražební vyhláška 203 Ex 00724/14-94

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

10/02 2021 > 10/03 2021

Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 49233/11-61

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

10/02 2021 > 10/03 2021

Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 49233/11-62

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

10/02 2021 > 10/03 2021

Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 07921/15-173

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

22/02 2021 > 10/03 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY: Rozvod optické sítě v obci Perná

Úřední deska, Odbor: SÚ

18/02 2021 > 08/03 2021

Zveřejnění č.3//MA-2021 - prodej pozemku p.č. 852/2 v lokalitě ul. U Lomu

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

19/02 2021 > 08/03 2021

Oznámení o umístění motorového vozidla

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

19/02 2021 > 08/03 2021

Oznámení o umístění motorového vozidla

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

18/02 2021 > 06/03 2021

oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu: Změna 2 Územního plánu Březí

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

25/02 2021 > 06/03 2021

informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Žád. o vydání společného územ. rozhodnutí a staveb. povole

Úřední deska, Odbor: SÚ

04/02 2021 > 04/03 2021

Dražební vyhláška č.j. 97EX 7452/11-79

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

09/02 2021 > 02/03 2021

Zveřejnění pronájmu bytu č. 10/B-2021 na Náměstí 23, Mikulov

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

25/3 2020 > 1/3 2021

Rozpočet města Mikulov na r. 2020

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

25/3 2020 > 1/3 2021

Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města na r.2020

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

19/6 2020 > 1/3 2021

Rozpočtové opatření č. 2

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

20/07 2020 > 01/03 2021

Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na r. 2020

Úřední deska, Odbor: finanční

14/7 2020 > 1/3 2021

Rozpočtové opatření č. 4

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

15/10 2020 > 01/03 2021

Rozpočtové opatření č. 5 na r. 2020

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

10/12 2020 > 1/3 2021

Rozpočtové opatření č. 6

Úřední deska, Odbor: finanční

1/2 2021 > 1/3 2021

Návrh rozpočtu města Mikulov na r. 2021

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

12/02 2021 > 01/03 2021

Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy střední a dolní nádrže Nové Mlýny

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

15/02 2021 > 01/03 2021

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z: Aktualizace 2020

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

05/01 2021 > 28/02 2021

Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu na r. 2020

Úřední deska, Odbor: finanční

12/02 2021 > 28/02 2021

Stanovení PUP OOP, Náměstí, Mikulov - NW Location

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

15/02 2021 > 28/02 2021

INFORMACE – OMEZENÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

29/1 2021 > 28/2 2021

Rozpočtové opatření č. 8

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

22/02 2021 > 26/02 2021

Usnesení č.j. 006EX 506/07-182 o nařízení elektr. dražeb. jednání - nemovitost v k.ú. Mikulov na Mor.

Úřední deska, Odbor: MPO

09/02 2021 > 25/02 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ: Březí, přípojka kNN Hudec Petr

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

16/02 2021 > 25/02 2021

oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Žád. o vydání společného povolení formou veřejnop. smlouv

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

16/02 2021 > 25/02 2021

informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Žád. o vydání rozhodnutí o umístění stavby formou veřej. smlouvy

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

04/02 2021 > 22/02 2021

Exekuční příkaz č.j. 193 EX 7997/17-17

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

21/01 2021 > 19/02 2021

Dražební vyhláška č.j. 094 EX 06112/20-056

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

03/02 2021 > 19/02 2021

Společné územní stavební zahájení veřejná vyhláška: Mikulov, ul. Mlýnská a Poštovní - oprava komunikace

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

09/02 2021 > 19/02 2021

Svolání 3. zasedání ZJMK

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

15/01 2021 > 18/02 2021

Dražební vyhláška č.j. 137 EX 16828/11-99

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

02/02 2021 > 18/02 2021

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

10/02 2021 > 18/02 2021

Pozvánka na ZM konané dne 17. 02. 2021

Úřední deska, Odbor: OOVV

15/12 2020 > 16/02 2021

Zveřejnění č. 69/MA- 2020- záměr města prodat nebo pronajmout prostory k podnikání na ul. Větrná č. or. 1,2,3

Úřední deska, Odbor: MPO

15/12 2020 > 16/02 2021

Zveřejnění č. 68/MA-2020 - záměr města pronajmout prostory k podnikání na Náměstí č.or. 27

Úřední deska, Odbor: MPO

28/01 2021 > 13/02 2021

Mimořádné veterinární opatření

Úřední deska, Odbor: OSŽP

11/01 2021 > 12/02 2021

Zveřejnění dražební vyhlášky č.j. 137 Ex 1522/07-111

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

25/01 2021 > 12/02 2021

Aukční vyhláška čís. UZSVM/BBV/11662/2020-BBVM

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

27/01 2021 > 12/02 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Koněvova před domem č. 11 v souvislosti s opravou havárie dešťové kanalizace

Úřední deska, Odbor: SÚ

14/01 2021 > 11/02 2021

Pronájem bytu č. 8 na ul. Vídeňská 17, Mikulov

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

14/01 2021 > 11/02 2021

Pronájem bytu na ul. Husova 4, Mikulov

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

11/11 2016 > 10/02 2021

Zásady pronajímání městských bytů a domů

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

25/01 2021 > 10/02 2021

Exekuční příkaz č.j. 203 Ex 34722/20-19

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

19/01 2021 > 06/02 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - odborný referent na OOVV-dopravní přestupky

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

20/01 2021 > 05/02 2021

ROZHODNUTÍ KE SPOLEČNÉMU ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU POVOLENÍ: žádost o stavební povolení na stavbu nazvanou „Mikulov, ul. Růžová - oprava komunikace"

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

18/01 2021 > 03/02 2021

Žádost o vydání společného povolení "Březí-obnova MOK(U Školky)

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

15/01 2021 > 02/02 2021

ROZHODNUTÍ KE SPOLEČNÉMU ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU POVOLENÍ: Mikulov - nasvětlené přechody přes III/0525

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

01/12 2020 > 01/02 2021

Ceník vodného a stočného na kalendářní rok 2021

Úřední deska, Odbor: OSŽP

11/01 2021 > 30/01 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - OSŽP-funkce vedoucí

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

29/12 2020 > 29/01 2021

Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

12/01 2021 > 29/01 2021

Zveřejnění č.2/MA-2021 - Výpůjčka prostor k podnikání - kancelář č. 216 na Náměstí č.or. 1

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

12/01 2021 > 28/01 2021

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY: ROZVOD OPTICKÉ SÍTĚ V OBCI HORNÍ VĚSTONICE

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

12/01 2021 > 28/01 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu opatřením obecné povahy

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

23/12 2020 > 25/1 2021

Místní úprava provozu v obci Březí - opatření obecné povahy - zahájení

Úřední deska, Odbor: SÚ

23/12 2020 > 25/1 2021

Místní úprava provozu - opatření obecné povahy - zahájení - Sídliště - zóna

Úřední deska, Odbor: SÚ

08/01 2021 > 25/01 2021

Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci: "Plán dílčího povodí Dyje 2021-2027"

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

08/01 2021 > 25/01 2021

Stanovení přechodné úpravy sil provozu - Sídliště - zóna

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

09/10 2020 > 23/01 2021

Omezení provozu MěÚ Mikulov od 12.10.2020

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

08/01 2021 > 23/01 2021

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY: ROZVOD OPTICKÉ SÍTĚ V OBCI BAVORY

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

05/01 2021 > 22/01 2021

Zveřejnění č. 1/MA-2021

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

05/01 2021 > 21/01 2021

Dražební vyhláška č.j. 179EX986/19-173

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

05/01 2021 > 21/01 2021

Oznámení o vydání opatření obecné povahy ÚP Mikulov

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

06/01 2021 > 21/01 2021

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ: Březí, přípojka kNN Hudec Petr

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

06/01 2021 > 20/01 2021

Rozhodnutí hejtmana o nařízení pracovní povinnosti

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

30/12 2020 > 15/01 2021

Výpis z usnesení ZM č. 18/2020

Úřední deska, Odbor: OOVV

23/12 2020 > 08/01 2021

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o místním poplatku za "odstraňování komunálního odpadu"

Úřední deska, Odbor: FO

23/12 2020 > 08/01 2021

Obezcně závazná vyhláška č. 6/2020 o místních poplatcích

Úřední deska, Odbor: FO

23/12 2020 > 08/01 2021

Obecně závazné vyhlášky a nařízení Obecně závazná vyhláška č. 7/2020 o regulaci používání zábavní pyrotechniky

Úřední deska, Odbor: FO

23/12 2020 > 8/1 2021

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II. třídy č. 414 a na místní komunikaci obce Novosedly

Úřední deska, Odbor: SÚ

23/12 2020 > 8/1 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 47c, č. 40c, č. 69c, č. 68c, č. 52c, č. 48c, č. 49c, č. 50c a č. 51c

Úřední deska, Odbor: SÚ

10/12 2020 > 07/01 2021

Pronájem bytu č. 8 v BD na ul. Vídeňská č.or. 17, č.p. 823 v Mikulově - Zveřejnění č. 1/B-2021

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

10/12 2020 > 07/01 2021

Pronájem bytu č. 7 v BD na ul. Husova č.or. 4, č.ú. 333 v Mikulově - Zveřejnění č. 2/B-2021

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

23/12 2020 > 7/1 2021

Zveřejnění informace o oznámení koncepce: "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z: Aktualizace 2020"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/12 2020 > 04/01 2021

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení ,,Mikulov,ul. Růžová-oprava místní komunikace"

Úřední deska, Odbor: OSŽP

15/12 2020 > 04/01 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III.třídy č. 0523 a č. 4144, před státní hranicí ve směru do Rakouské republiky, a ve směru z Rakouské republiky, v souvislosti s případným omezením dopravy na hraničních přechodech

Úřední deska, Odbor: SÚ

17/12 2020 > 04/01 2021

Nález č. 20/2020

Úřední deska, Odbor: Městská policie

18/12 2019 > 2/1 2021

Střednědobý výhled rozpočtu města Mikulov 2020-2024

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

18/12 2019 > 2/1 2021

Rozpočty příspěvkových organizací r.2020

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

20/12 2018 > 31/12 2020

Informace o zveřejnění dokumentů DSO Čistší střední Podyjí, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

09/12 2020 > 28/12 2020

Nález č. 18/2020

Úřední deska, Odbor: Městská policie

09/12 2020 > 28/12 2020

Nález č. 19/2020

Úřední deska, Odbor: Městská policie

16/12 2020 > 23/12 2020

Pozvánka na ZM konané dne 22.12.2020

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

08/12 2020 > 18/12 2020

Svolání zastupitelstva JMK ke 2. zasedání

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

24/11 2020 > 15/12 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Mikulov 2021-2025

Úřední deska, Odbor: finanční

24/11 2020 > 14/12 2020

Návrh rozpočtu DSO Čistší střední Podyjí na rok 2021 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO ČSP na roky 2022 a 2023

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

26/11 2020 > 14/12 2020

Veřejná vyhláška

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

26/11 2020 > 14/12 2020

Oznámení o umístění motorového vozidla

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

26/11 2020 > 14/12 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy č. 414 v místě mostu ev.č. 414-007, na mostním provizoriu mostu č. 414-007, na silnici III. třídy č. 39615 v místě mostu ev. č. 39615-1, na mostním provizoriu mostu č. 39615-1 a jejich přilehlém okolí, přes řeku Dyji u městyse Drnholec a obce Brod nad Dyjí a dále na silnici II. třídy č. 414 a na silnicíh II. třídy č. 4147, č. 39613, č. 39614, 39615 v souvislosti s objízdnou trasou částečné uzavírky mostu ev.č. 39615-1 a mostního provizória v souvislosti se stavbou "Opatření na mostech ev.č. 39615 a ev.č. 414-007 u obce Brod nad Dyjí a Drnholec"

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

04/12 2020 > 14/12 2020

Informace o podaném návrhu uzavření veřejnoprávní smlouvy pro povolení stavby nazvané,,oprava střechy a fasády, zateplení stropu a výměna oken v budově OÚ Sedlec"

Úřední deska, Odbor: SÚ

13/11 2020 > 11/12 2020

Usnesení sp.zn. 135EX6971/16-55 o nařízení dražebního jednání-nemovitost v k.ú. Jevišovka

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

19/11 2020 > 10/12 2020

Záměr města prodat nemovitou věc- pozemek p.č. 3088/273 v lokalitě ul. Hraničářů v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: MPO

24/11 2020 > 10/12 2020

"Mikulov - nasvětlené přechody přes III/0525" - oznámení o zahájení společného územního a stavebního povolení

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

01/12 2020 > 10/12 2020

ZRUŠENO - Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Mikulov dne 9.prosince v 10,00 hod.

Úřední deska, Odbor: OOVV

19/11 2020 > 07/12 2020

Exekuční příkaz č.j.006 EX 1139/18-26

Úřední deska, Odbor: MPO

19/11 2020 > 07/12 2020

Nález č. 17/2020

Úřední deska, Odbor: MěPolicie

19/11 2020 > 07/12 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní kumunikaci č. 13c(ul.Mlýnská), v Mikulově, v souvislosti se stavbou ,,Mikulov, ul. Mlýnská oprava kanalizace a vodovodu"

Úřední deska, Odbor: SÚ

19/11 2020 > 07/12 2020

Výpis z usnesení ZM č. 17/2020/I

Úřední deska, Odbor: OOVV

16/11 2020 > 03/12 2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - sociální pracovník - odborný referent sociálních věcí Městského úřadu v Mikulově

Úřední deska, Odbor: ST

16/11 2020 > 02/12 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení,,Březí-obnova MOK (ul.U Školky)"

Úřední deska

29/10 2020 > 30/11 2020

Zveřejnění č. 62/MA-2020 - záměr města prostor k podnikání - vinný sklep umístěný v budově č. p. 333, která je součástí pozemku p. č. 551 (č. or. 4 ul. Husova) v katastrálním území Mikulov na Moravě, o celkové výměře 92 m2

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

29/10 2020 > 30/11 2020

Zveřejnění č. 63/MA-2020 - záměr města prostor k podnikání - v budově č.p. 24, která je součástí pozemku p.č. 38 (č. or. 27 na Náměstí) v katastrálním území Mikulov na Moravě, o celkové výměře 67,49 m2 (kancelář, vč. sociálního zařízení a chodby). Uvedená nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. 10 001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Břeclav, vlastník Město Mikulov

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

11/11 2020 > 27/11 2020

Oznámení o zahájení územního řízení

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

11/11 2020 > 27/11 2020

Oznámení o zahájení územního řízení

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

11/11 2020 > 27/11 2020

"Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy střední a dolní nádrže Nové Mlýny"

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

04/11 2020 > 26/11 2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení- odborný/á referent/ka odboru organizačního a vnitřních věcí Městského úřadu Mikulov- dopravní přestupky

Úřední deska, Odbor: OOVV

10/11 2020 > 26/11 2020

Dražební vyhláška č.j. 139EX11954/18-077

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

10/11 2020 > 26/11 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na mostních provizoriích mostů č. 414-007 u Drnholce a č. 39615-1 u Brodu nad Dyjí, oba přes řeku Dyji a objízdné trasy v souvislosti se stavbou "I/52 Pasohlávky, most 52-059, realizace opatření na mostech objízdných tras"

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

10/11 2020 > 26/11 2020

ROZHODNUTÍ č. 454/2020-územní rozhodnutí

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

19/11 2020 > 26/11 2020

Dražební vyhláška č.j.EX 03295/19-058

Úřední deska, Odbor: MPO

19/10 2020 > 25/11 2020

Výběrové řízení na pozici strážník MP ,místo výkonu práce : Město Mikulov

Úřední deska, Odbor: MP

05/11 2020 > 23/11 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o vydání opatření obecné povahy Regulační plán ,,Dobré Pole,plocha ZO1"

Úřední deska, Odbor: OSŽP

04/11 2020 > 20/11 2020

Veřejná vyhláška-Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 ,č.2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Úřední deska, Odbor: SÚ

05/11 2020 > 20/11 2020

Zveřejnění č. 66/MA-2020- záměr města pronajmout prostor k podnikání v budově č.p.807(bývalá hasičská zbrojnice),která je součástí pozemku p.č. 1603 v k.ú.Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: MPO

03/11 2020 > 19/11 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. 421(ul.Bezručova),místní komunikaci č. 22c (ul.Růžová) a místní komunikaci č. 21c (ul.Havlíčkova),v Mikulově, v souvislosti se stavbou ,,Mikulov,ul.Růžová oprava vodovodu a kanalizace"

Úřední deska, Odbor: SÚ

03/11 2020 > 19/11 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 17c-ul.1.květa, a č. 18c - ul. Habánská, ve městě Mikulov, v souvislosti se stavbou ,,Mikulov, Rekonstrukce MK, ul. Habánská"

Úřední deska, Odbor: SÚ

29/10 2020 > 13/11 2020

Zveřejnění č. 64/MA-2020 - záměr prodat nemovitou věc v k. ú. Mikulov na Moravě zapsanou u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Břeclav na listu vlastnictví č. 10 001:
- pozemek p.č. 3088/273 (zastavěná plocha, nádvoří) o výměře 20 m2 v lokalitě ul. Hraničářů v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

29/10 2020 > 13/11 2020

Zveřejnění č. 65/MA-2020 - záměr prodat nemovitou věc v k. ú. Mikulov na Moravě zapsanou u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Břeclav na listu vlastnictví č. 10 001:
- pozemek p.č. 3088/266 (zastavěná plocha, nádvoří) o výměře 18 m2 v lokalitě ul. Hraničářů v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

09/10 2020 > 12/11 2020

Dražební vyhláška č.j. 203 EX 47093/13-76

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

27/10 2020 > 12/11 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu Městského úřadu Mikulov z důvodu označování krátkodobých pracovních míst běžné údržby a závad ve sjízdnosti

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

29/10 2020 > 12/11 2020

Zveřejnění č. 60/MA-2020Z - záměr města dát souhlas s postoupením nájmu

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

29/10 2020 > 12/11 2020

Zveřejnění č. 61/MA-2020 - záměr města pronajmout část pozemku p. č. 133 v k. ú. Mikulov na Moravě (dvůr k budově č. p. 91, č. or. 4 na ul. Brněnská v Mikulově)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

03/11 2020 > 12/11 2020

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 11.11.2020 v 9 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

03/11 2020 > 12/11 2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Mikulov dne 11.11.2020 v 16.00 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

08/10 2020 > 10/11 2020

Zveřejnění č. 58/MA-2020 - záměr města prodat nebo pronajmout pozemky v lokalitě Pod Sv. kopečkem - p.č. 6049, 6052 a část p.č. 6054

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

22/10 2020 > 09/11 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o zrušení opakovaného veřejného projednávání návrhu ,,Změna č. 2 územního plánu Březí"

Úřední deska, Odbor: OSŽP

02/10 2020 > 04/11 2020

Dražební vyhláška č.j. 167 EX 20856/11-722

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

01/10 2020 > 03/11 2020

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

14/10 2020 > 30/10 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Vrchlického a ul. Lidická v městysu Drnholec, v souvislosti se stavbou "Chodník ul. Vrchlického a Lidická, Drnholec"

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

08/10 2020 > 26/10 2020

Zveřejnění č. 59/MA-2020 - záměr města pronajmout část pozemku p.č. 289 v lokalitě ul. Svobody

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

09/10 2020 > 26/10 2020

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II. třídy č. 414 v km provozního staničení cca 29,320, v místě vyústění veřejně přístupné účelové komunikace vedoucí k vjezdu k manipulační sondě Mikulov 5

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

06/10 2020 > 22/10 2020

Zveřejnění č. 56/MA-2020 - záměr města prodat pozemek p.č. 3275/3 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

06/10 2020 > 22/10 2020

Zveřejnění č. 57/MA-2020 - záměr města poskytnout do výpůjčky pozemky p.č. 7076, 8009, 8633, 6622, 6267 a část p.č. 8026 a 8050

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

06/10 2020 > 22/10 2020

Nález č. 16/2020

Úřední deska, Odbor: Městská policie

18/09 2020 > 21/10 2020

Zveřejnění č. 55/MA-2020 - záměr města pronajmout prostory k podnikání-kancelář vč. sociálního zařízení a chodby (Náměstí č.or. 27)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

2/10 2020 > 20/10 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II. třídy č. 420, II. třídy č. 421, III. třídy č. 0521, III. třídy č. 0525, III. třídy č. 41410, III. třídy č. 42119, III. třídy č. 42120, III. třídy č. 42121, III. třídy č. 42124, místních komunikacích města Mikulov, v souvislosti s realizací sportovní akce „cyklistické závody NOVA CUP 2020 - Mikulov“ podle situace dopravního značení, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Úřední deska, Odbor: Odbor: stavební a životního prostředí

23/09 2020 > 19/10 2020

VŘ - OSŽP-stavební úřad

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

01/10 2020 > 19/10 2020

"Prodloužení vodovodního řadu, ul. K Vápence, Mikulov, I. etapa"

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

01/10 2020 > 19/10 2020

"Brod nad Dyjí - zvýšení bezpečnosti chodců, II.etapa" - oznámení o vydání společného územního a stavebního povolení

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

11/09 2020 > 16/10 2020

Usnesení č.j. 030 EX 8909/13-209-elektronická dražba

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

15/09 2020 > 16/10 2020

Dražební vyhláška č.j. 030 EX 8909/13-209

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

17/09 2020 > 16/10 2020

Dražební vyhláška č.j. 081 EX 18166/14-350 + Usnesení č.j. 081 EX 18166/14-354

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

29/09 2020 > 15/10 2020

Doručení Návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU BAVORY

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

29/09 2020 > 15/10 2020

Oznámení o opakovaném veřejném projednání "Změna č. 2 ˇuzemního plánu Březí"

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

17/09 2020 > 13/10 2020

VŘ - vedoucí odboru OSŽP

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

17/09 2020 > 13/10 2020

VŘ - vedoucí odboru ORŽP

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

25/9 2020 > 12/10 2020

Výpis z usnesení ZM č. 16/2020/I

Úřední deska, Odbor: OOVV

03/08 2020 > 05/10 2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020

Úřední deska, Odbor: OOVV

10/08 2020 > 05/10 2020

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

03/09 2020 > 05/10 2020

Oznámení o svolání prvního zasedání OVK

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

03/09 2020 > 05/10 2020

Pozvánka na školení zástupců OVK

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

17/09 2020 > 05/10 2020

Infoleták ke zvláštnímu způsobu hlasování pro volby do zastupitelstev krajů

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

17/09 2020 > 05/10 2020

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

18/09 2020 > 05/10 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy č. 4144 a místní komunikaci v obci Novosedly, v souvislosti s konáním kulturní akce "Slavnosti vinobraní v obci Novosedly"

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

24/09 2020 > 05/10 2020

Informace o podaném návrhu uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "Vinařství Přátelé Pavlova" na pozemku parc.č. 5224/7, 5224/9 a 5200 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

25/09 2020 > 05/10 2020

Telefonní čísla pro nahlášení volby do zvláštní přenosné volební schránky

Úřední deska, Odbor: OOVV

25/09 2020 > 05/10 2020

Přehled umístění volebních stanovišť v Jihomoravském kraji

Úřední deska, Odbor: OOVV

25/09 2020 > 05/10 2020

Telefonní seznam pro systém spojení pro volby 2020

Úřední deska, Odbor: OOVV

14/08 2020 > 01/10 2020

Usnesení o dražebním jednání č.j. 179 EX 986/19-130

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

15/09 2020 > 01/10 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy č. 414 v místě mostu ev. č. 414-007, na silnici III. třídy č. 39615 v místě mostu ev. č. 39615 v místě mostu ev. č. 39615-1, v souvislosti se stavbou "I/52 Pasohlávky, most 52-059, realizace opatření na mostech objízdných tras"

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

08/09 2020 > 29/09 2020

VŘ-OSV - sociální pracovník

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

10/09 2020 > 29/09 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 5c, slepá ulice Purkyňova, Mikulov, mezi ulicemi Vídeňská a Komenského v souvislosti s kulturní akcí "Food festival a festival vína"

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

10/09 2020 > 29/09 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v obci Klentnice, na po. p.č. 590/1, k.ú. Klentnice, v souvislosti se stavbou "Klentnice, rozš. VN, TS-DN, domy pod Pálavou" z důvodu uzavírky této komunikace za účelem prací na VN, dopravě a montáži trafostanice

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

11/09 2020 > 29/09 2020

Nález č. 15/2020

Úřední deska, Odbor: Městská policie

25/08 2020 > 24/09 2020

Dražební vyhláška č.j. 123 EX 376/07-147

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

31/08 2020 > 24/09 2020

VŘ-OSŽP - stavební úřad

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

08/09 2020 > 24/09 2020

Zveřejnění č. 54/MA-2020 - záměr města prodat části pozemků p.č. 491/1 a p.č. 494/1

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

02/09 2020 > 21/09 2020

VŘ - OSŽP-stavební úřad

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

03/09 2020 > 21/09 2020

Rozhodnutí

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

03/09 2020 > 21/09 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy č. 39615 a místních komunikacích v obci Brod nad Dyjí v souvislosti se stavbou "oprava povrchů místních komunikací v Brodu nad Dyjí" a uzavírkami místních komunikací

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

08/09 2020 > 18/09 2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva jihomoravského kraje dne 17.září v 08:30 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

30/07 2020 > 17/09 2020

Zveřejnění č. 16/B-2020- Pronájem bytu č. 4 v BD na ul. Nádražní č. or. 7, č.p. 940 v Mikulově

Úřední deska, Odbor: MPO

14/08 2020 > 17/09 2020

Dražební vyhláška č.j. 137 EX 4776/08-196

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

31/08 2020 > 17/09 2020

VŘ-OSŽP - zajišťování agendy odpadů

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

01/09 2020 > 17/09 2020

Zveřejnění č. 53/MA-2020 - záměr města prodat nebo pronajmout pozemky p.č. 6049, 6052 a část pozemku p.č. 6054

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

09/09 2020 > 17/09 2020

Pozvánka na ZM konané 16.09.2020

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

14/08 2020 > 16/09 2020

Usnesení - dražební vyhláška č.j. 030 EX 12478/13-273

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

14/08 2020 > 16/09 2020

Dražební vyhláška č.j. 195 EX 402/13-63

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

14/08 2020 > 16/09 2020

Dražební vyhláška č.j. 030 EX 27173/16-194

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

28/08 2020 > 15/09 2020

Zveřejnění č. 52/MA-2020 - záměr města pronajmout část pozemku p.č. 289

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

28/08 2020 > 15/09 2020

Zveřejnění č. 51/MA-2020 - záměr města pronajmout část pozemku p.č. 3297

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

14/08 2020 > 14/09 2020

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II. třídy č. 414 v km provozního staničení cca 29,32, při vyústění veřejně přístupné účelové komunikace v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

25/08 2020 > 10/09 2020

Nález č. 14/2020

Úřední deska, Odbor: Městská policie

04/08 2020 > 08/09 2020

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Úřední deska, Odbor: MPO

06/08 2020 > 07/09 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. MUMI 20031774

Úřední deska, Odbor: FO

06/08 2020 > 07/09 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. MUMI 20031773

Úřední deska, Odbor: FO

06/08 2020 > 07/09 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. MUMI 20031772

Úřední deska, Odbor: FO

06/08 2020 > 07/09 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. MUMI 20031520

Úřední deska, Odbor: FO

18/08 2020 > 03/09 2020

"Brod nad Dyjí-zvýšení bezpečnosti chodců, II.etapa" - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

6/3 2020 > 01/09 2020

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí-aktualizovaný seznam

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

30/07 2020 > 01/09 2020

Zveřejnění č. 48/MA-2020 -záměr města pronajmout prostory k podnikání - Náměstí č. or. 27

Úřední deska, Odbor: MPO

05/08 2020 > 01/09 2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení -odborný referent/ka odboru stavebního a životního prostředí

Úřední deska, Odbor: Sekretariát tajemníka

06/08 2020 > 01/09 2020

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Úřední deska

14/07 2020 > 31/08 2020

Výběrové řízení na pozici strážník MP-město Mikulov

Úřední deska, Odbor: Městská policie

30/07 2020 > 31/08 2020

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy

Úřední deska, Odbor: OSŽP

30/07 2020 > 31/08 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o zpracovní a projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Pavlov v uplynulém období

Úřední deska, Odbor: OSŽP

13/08 2020 > 31/08 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy č. 42117 v úseku Pavlov - Dolní Věstonice - částečná uzavírka z důvodu trhliny ve svahu u silnice III. třídy 42117 a dále objízdné trase na silnicích II. třídy č. 420 a 421, III. třídy č. 42117, 42120, 42121 a 42122

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

13/08 2020 > 31/08 2020

stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy č. 421 v obci Milovice v souvislosti s uzavírkou dané komunikace a to od návsi až po křižovatku se silnicí III. třídy č. 42117 a konáním akce "Tradiční krojované hody Milovice"

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

13/08 2020 > 31/08 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 47c, ul. Hraničářů, Mikulov, parcela č. 3088/2, na úrovni domu č. 938/1, v souvislosti se zvláštním užíváním komunikace za účelem protlaku a uložení vodovodní a kanalizační přípojky

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

14/08 2020 > 31/08 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy č. 414 v místě km provozního značení cca 29320 m silnice u vrtu a sondy Mikulov 5 společnosti MND, a.s., Úprkova č.p. 807/6, 695 01 Hodonín

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

14/08 2020 > 31/08 2020

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 65c, ul. Pavlovská, Mikulov

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

14/08 2020 > 31/08 2020

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 17c, ul. 1. května, Mikulov

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

11/08 2020 > 27/08 2020

Oznámení o zahájení řízení o regulačním plánu "Dobré Pole, plocha ZO1"

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

11/08 2020 > 27/08 2020

Nález č. 13/2020

Úřední deska, Odbor: Městská policie

06/08 2020 > 24/08 2020

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027)zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

Úřední deska, Odbor: ORŽP

06/08 2020 > 24/08 2020

Veřejná vyhláška

Úřední deska, Odbor: OSŽP

06/08 2020 > 24/08 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III.tř.č.4154,provozní staničení cca.6,370 km vpravo,naproti dom č.p.638 ul Wolkerova,Drnholec v souvislosti s výkopovými pracemi a napojení vodovodní přípojky na pozemek parc.č. 1756/84 v k.ú. Drnholec

Úřední deska, Odbor: SÚ

06/08 2020 > 24/08 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II.třídy č. 420 a silnici II.třídy č. 421 v souvislosti s povolení uzavírky a nařízení objížďky s realizací stavby ,,II/420 Dolní Věstonice průtah a most ev.č. 420-012"

Úřední deska, Odbor: SÚ

06/08 2020 > 24/08 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 65c,ul. Pavlovská , Mikulov,v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Školní a U Lomu, v souvislosti se stavbou,,Mikulov- realizace vyvýšeného přechodu pro chodce na ul. Pavlovská"

Úřední deska, Odbor: SÚ

07/08 2020 > 24/08 2020

Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby-,,Rozvod optické sítě v obci Dolní Dunajovice"

Úřední deska, Odbor: OSŽP

13/8 2020 > 24/8 2020

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "vinařství Roman Antoš - stavební úpravy" na pozemku parc. č. 393 a 482/4 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

14/08 2020 > 24/08 2020

Změna termínu pro doručení přihlášek-VŘ-OOVV PŘESTUPKY

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

28/07 2020 > 20/08 2020

Zveřejnění č. 15/B-2020 Pronájem bytu č. 12 v BD na ul. Vídeňská č. or. 17, č.p.823 v Mikulově

Úřední deska, Odbor: MPO

04/08 2020 > 20/08 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení účastníkům řízení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí pro umístění stavby,,Pavlov,ul. Družstevní,obnova NN"

Úřední deska, Odbor: SÚ

04/08 2020 > 20/08 2020

Veřejná vyhláška-rozhodnutí ,,Prodloužení vodovodního řadu, ul. K Vápence, Mikulov,I.etapa"

Úřední deska, Odbor: OSŽP

04/08 2020 > 20/08 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v obci Klentnice, na poz.par.č. 590/1,v k.ú. Klentnice, v souvislosti se stavbou,,Klentnice, rozš.VN,TS-DN,domy pod Pálavou",z důvodu částečné uzavírky komunikace

Úřední deska, Odbor: SÚ

04/08 2020 > 20/08 2020

Zveřejnění č.49/MA-2020-záměr města prodat část pozemku p.č. 2313/1 v lokalitě ul. Gagarinova

Úřední deska, Odbor: MPO

04/08 2020 > 20/08 2020

Zveřejnění č. 50/MA-2020 -záměr města prodat část pozemku p.č. 2583/50 v lokalitě ul. Bezručova

Úřední deska, Odbor: MPO

31/07 2020 > 18/08 2020

Oznámení o zrušení výběrového řízení

Úřední deska, Odbor: Sekretariát tajemníka

10/08 2020 > 18/08 2020

Pozvánka na zastupitelstvo JMK

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

28/07 2020 > 17/08 2020

Nález č. 12/2020

Úřední deska, Odbor: M

30/07 2020 > 17/08 2020

Zveřejnění č. 47/MA-2020- záměr města pronajmout prostory k podnikání - ul.Nádražní č. or. 9

Úřední deska, Odbor: MPO

31/07 2020 > 17/08 2020

,,Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu - usmrcování kormorána velkého"

Úřední deska, Odbor: OSŽP

10/07 2020 > 15/08 2020

VŘ-OOVV-přestupky

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

29/07 2020 > 15/08 2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení- Změna termínu pro doručení přihlášek

Úřední deska, Odbor: OOVV

17/07 2020 > 14/08 2020

Dražební vyhláška č.j. 094 EX 01213/19-066

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

28/07 2020 > 14/08 2020

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodej nemovitých věcí - 203 Ex 13133/20-15

Úřední deska, Odbor: MPO

04/08 2020 > 14/08 2020

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu č.j. 094 EX 01213/19-066

Úřední deska, Odbor: MPO

10/07 2020 > 13/08 2020

Dražební vyhláška č.j. 179 EX 896/19-94

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

23/07 2020 > 10/08 2020

Nález č. 9/2020

Úřední deska, Odbor: Městská policie

23/07 2020 > 10/08 2020

Nález č. 10/2020

Úřední deska, Odbor: Městská policie

23/07 2020 > 10/08 2020

Nález č. 11/2020

Úřední deska, Odbor: Městská policie

23/07 2020 > 10/08 2020

Oznámení o umístění motorového vozidla

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

24/07 2020 > 10/08 2020

"Zpevněné polní cesty v k.ú. Klentnice" - rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

24/07 2020 > 10/08 2020

"Brod nad Dyjí- zvýšení bezpečnosti chodců, II. etapa" - usnesení o zastavení společného územního a stavebního řízení

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

10/07 2020 > 07/08 2020

Dražební vyhláška č.j. 167 EX 20856/11-586

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

21/07 2020 > 06/08 2020

Brod nad Dyjí-zvýšní bezpečnosti chodců, II.etapa" - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

21/07 2020 > 06/08 2020

Výpis Usnesení č. 15/2020/I

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

20/07 2020 > 05/08 2020

Oznámení o umístění motorového vozidla

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

02/07 2020 > 04/08 2020

Zveřejnění č. 45/MA-2020 Záměr města pronajmout pozemky p.č.6049,6052 a část pozemku p.č.6054 v lokalitě Pod Svatým kopečkem

Úřední deska, Odbor: MPO

16/07 2020 > 03/08 2020

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II. třídy č. 42120, místních komunikacích a účelových komunikacích v obci Pavlov a v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

16/7 2020 > 3/8 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na mostních provizoriích mostu ev.č. 414-007 na silnici II/414 a dále mostu ev.č. 39615-1 na silnici III. třídy č. 39615 v obcích Drnholec a Brod nad Dyjí, v souvislosti se stavbou „I/52 Pasohlávky, most 52-059, realizace opatření na mostech objízdných tras“

Úřední deska, Odbor: Stavební a životního prostředí

17/07 2020 > 03/08 2020

Obecně závazná vyhláška č. 4/2020. kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o nočním klidu

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

26/06 2020 > 31/07 2020

Sdělení OSSZ Břeclav

Úřední deska, Odbor: Sekretariát tajemníka

30/6 2020 > 31/7 2020

Zveřejnění č. 41/MA-2020 - záměr města pronajmout prostor k podnikání - vinný sklep (ul. Husova č.or. 4)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

02/07 2020 > 30/07 2020

Výzva k podání návrhů na uzavření pachtovní smlouvy

Úřední deska, Odbor: MPO

14/07 2020 > 30/07 2020

Převzetí písemnosti - Markéta Ficková

Úřední deska, Odbor: organizační a vnitřních věcí

22/07 2020 > 28/07 2020

Výzva o přezkoumání rozhodnutí - žalobce Občanské sdružení Dolní Dunajovice proti R52"

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

22/07 2020 > 28/07 2020

"Výzva o přezkoumání rozhodnutí - žalobce Voda z Tetčic, z.s."

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

22/07 2020 > 28/07 2020

"Výzva o přezkoumání rozhodnutí - žalobce Pavel Serbajlo."

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

9/7 2020 > 27/7 2020

Zveřejnění č. 46/MA-2020 - záměr města propachtovat části pozemků p.č. 8859, 8677, 8666, 8668 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

25/7 2019 > 25/7 2020

Závěrečný účet města Mikulov za r. 2018

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

07/07 2020 > 23/07 2020

Nález č. 8/2020

Úřední deska, Odbor: Městská policie

30/6 2020 > 21/7 2020

Pronájem bytu č. 4 v BD na ul. Nádražní č.or. 7, č.p. 940 v Mikulově - Zveřejnění č. 12/B-2020

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

30/6 2020 > 21/7 2020

pronájem bytu č. 9 v BD na ul. Pavlovská č.or. 12, č.p. 139 v Mikulově - Zveřejnění č. 13/B-2020

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

30/6 2020 > 21/7 2020

Pronájem bytu č. 10 v BD na ul. Hraničářů č.or. 3, č.p. 1351 v Mikulově - Zveřejnění č.14/B-2020

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

02/07 2020 > 21/07 2020

Zveřejnění č. 43/MA-2020 Pronájem části pozemku p.č.15 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Brněnská 3

Úřední deska, Odbor: MPO

02/07 2020 > 20/07 2020

Zveřejnění č. 44/MA-2020 záměr města prodat část pozemku p.č. 2313/1 v lokalitě ul. Gagarinova

Úřední deska, Odbor: MPO

03/07 2020 > 20/07 2020

Veřejná vyhláška - Oznámení o opakovaném veřejném projednání ,,ÚP Mikulov"

Úřední deska, Odbor: OSŽP

03/07 2020 > 20/07 2020

Výpis usnesení ZM č. 14/2020/I

Úřední deska, Odbor: OOVV

11/6 2020 > 17/7 2020

Zveřejnění č. 39/MA-2020 - pronájem části pozemku p.č. 1635 v lokalitě ul. Vídeňská 17, Mikulov-parkovací místo č.1

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

26/6 2020 > 17/7 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4146 a dále na silnici II. třídy č. 414 v místě křížení se silnicí III. třídy č. 4146, vše v obci Březí, v souvislosti se stavbou „Březí – Zvýšení bezpečnosti chodců část 3, 4, 5, 6“

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/04 2020 > 16/07 2020

Oznámení o zamýšleném převodu- pozemek p.č. 1664 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: MPO

16/6 2020 > 16/7 2020

pronájem bytu č. 4 a části pozemku k parkování v BD na ul. Koněvova č.or. 15, č.p. 808 v Mikulově - Zveřejnění č. 9/B-2020a 29/MA-2020

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

26/6 2020 > 16/7 2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení_OSŽP-odpadové hospodářství

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

26/6 2020 > 16/7 2020

Výzva Krajského soudu v Ostravě

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

30/6 2020 > 16/7 2020

Zveřejnění č. 42/MA-2020 - záměr města pronajmout prostory k podnikání - kancelář vč. sociálního zařízení a chodby (č.or. 27 na Náměstí)

Úřední deska, Odbor: majetkoprávní

03/07 2020 > 16/07 2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města dne 15.července v 16.00 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

9/6 2020 > 15/7 2020

Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

25/6 2020 > 13/7 2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: stavební a životního prostředí

26/6 2020 > 13/7 2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o nočním klidu

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

26/6 2020 > 13/7 2020

Nález č. 07/2020

Úřední deska, Odbor: Městská policie

23/06 2020 > 09/07 2020

Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů 06/2020

Úřední deska, Odbor: SÚ

16/6 2020 > 7/7 2020

Zveřejnění záměru prodeje nebo pronájmu - jednotka č. 1303/38, Větrná 1303/38, Mikulov - Zveřejnění č. 40/MA-2020

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/6 2020 > 7/7 2020

"Zpevněné polní cesty v k.ú. Klentnice" -prodloužení platnosti stavebního povolení

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/6 2020 > 7/7 2020

Veřejná vyhláška

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/05 2020 > 02/07 2020

Usnesení Okresního soudu v Břeclavi-Vyhláška s výzvou soudu, komu jsou známy skutečnosti,které by mohly vést k přesnému určení data smrti M.Fejerčáka

Úřední deska, Odbor: OOVV

16/6 2020 > 2/7 2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/05 2020 > 29/06 2020

Veřejná vyhláška-Oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JmK na udržitelný rozvoj území

Úřední deska, Odbor: OOVV

18/05 2020 > 29/06 2020

Veřejná vyhláška -Oznámení zveřejnění návrhu Aktualizce č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje,konání veřejného projednání

Úřední deska, Odbor: OOVV

11/6 2020 > 29/6 2020

Zveřejnění č. 37/MA-2020 - záměr města pronajmout prostory k podnikání-Náměstí č.or. 27

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

11/6 2020 > 29/6 2020

Zveřejnění č. 38/MA-2020 - záměr města prodat část pozemku p.č. 459/1

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

11/6 2020 > 29/6 2020

Rozhodnutí o společném povolení

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/5 2020 > 26/6 2020

Dražební vyhláška č.j. 007 Ex 2513/11-60

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

9/6 2020 > 26/6 2020

Zveřejnění závěrečného účtu DSO Mikulovsko za rok 2019

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

8/6 2020 > 25/6 2020

Závěrečný účet města Mikulov za r. 2019

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

9/6 2020 > 25/6 2020

Nález č. 6/2020

Úřední deska, Odbor: Městská policie

9/6 2020 > 25/6 2020

Opravné rozhodnutí - Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Bavory-kanalizace vč.připojení na ČOV Dolní Dunajovice" na pozemcích v katastrálním území Bavory, Dolní Dunajovice a Perná

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/6 2020 > 25/6 2020

Pozvánka na ZM konané dne 24.06.2020

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

21/5 2020 > 23/6 2020

Zveřejnění č. 30/MA-2020 - záměr města pronajmout prostor k podnikání . vinný sklep v lokalitě ul. Husova

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

21/5 2020 > 23/6 2020

Zveřejnění č. 31/MA-2020 - záměr města pronajmout pozemky p.č. 6049, část p.č. 6052 a část p.č. 6054 v lokalitě Pod Svatým kopečkem

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/5 2020 > 22/6 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ-MZCR

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

12/6 2020 > 22/6 2020

Informace o podaném návrhu uzavření veřejnoprávní smlouvy pro povolení stavby nazvané "ZD Sedlec, Sedlec - 54,87 kWp FVE" na pozemku parc.č. 891 v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/5 2020 > 19/6 2020

Pronájem bytu č. 2 v BD na Náměstí č.or. 10, č.ú. 198 v Mikulově - Zveřejnění č. 8/B-2020

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

21/5 2020 > 19/6 2020

Pronájem bytu č. 12 v BD na ul. Vídeňská č.or. 17, č.p. 823 v Mikulově - Zveřejnění č. 10/B-2020

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

21/5 2020 > 19/6 2020

Pronájem bytu č. 2 v BD na Náměstí č.or. 15, č.p. 205 v Mikulově - Zveřejnění č. 11/B-2020

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

29/5 2020 > 19/6 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci "na silnici III. třídy č. 0523"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/6 2020 > 19/6 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42117, v souvislosti se stavbou "Dolní Věstonice - dům č.p. 150 Oprava střechy - zábor pro lešení"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

08/06 2020 > 19/06 2020

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje ke 31.zasedání dne 18.června v 8:30 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

14/5 2020 > 16/6 2020

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/5 2020 > 15/6 2020

Zveřejnění č. 35/MA-2020 - záměr města prodat pozemky p.č. 459/1, 459/2, 459/4 a 459/5

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/5 2020 > 15/6 2020

Zveřejnění č. 36/MA-2020 - záměr města prodat pozemky p.č. 2532/144, 2532/145

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/5 2020 > 15/6 2020

Nález č. 5/2020

Úřední deska, Odbor: Městská policie

28/05 2020 > 15/06 2020

Veřejná vyhláška-Oznámení účastníkům řízení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení pro umístění stavby,, Pavlov,ul.Družstevní,obnova NN"

Úřední deska, Odbor: SÚ

5/6 2020 > 15/6 2020

Informace o nvrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/5 2020 > 11/6 2020

Doplnění stanovení přechodné úpravy provozu na mostních provizóriích mostů č. 414-007 a 39615-1 přes řeku Dyji v Drnholci a Brodu nad Dyjí, v souvislosti se stavbou "I/52 Pasohlávky, most 52-059, realizace opatření na mostech objízdných tras"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/5 2020 > 11/6 2020

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O REGULAČNÍM PLÁNU "SEDLEC - lokalita B1"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/5 2020 > 11/6 2020

Návrh Závěrečného účtu DSO ČSP Mikulov za rok 2019

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

26/5 2020 > 11/6 2020

Výpis Usnesení č. 13/2020/I

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

2/6 2020 > 11/6 2020

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/6 2020 > 11/6 2020

Oznámení o podaném návrhu změny veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "rodinné vinařství Šebesta Dolní Dunajovice" na pozemku parc.č. 9586/1 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/5 2020 > 10/6 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích parc.č. 4128/1, 4128/2 a 4317, vše v k.ú. Horní Věstonice, v souvislosti se stavbou "H.Věstonice, rozšíření NN, Kozel" za účelem překopu komunikací a uložení kabelů NN

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/5 2020 > 10/6 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Vrchlického a ul. Lidického v městysu Drnholec, v souvislosti se stavbou "Chodník ul. Vrchlického a Lidická Drnholec"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/5 2020 > 8/6 2020

Zveřejnění č. 32/MA-2020 - záměr města prodat část pozemku p.č. 459/1 v lokalitě ul. Alf. Muchy

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/5 2020 > 8/6 2020

Rozhodnutí č. 213/2020 ke společnému územnímu a stavebnímu povolení stavby nazvané:"Zapojení sondy Mikulov 5" na pozemcích v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/5 2020 > 8/6 2020

Oznámení účastníkům řízení podle §85 odst.2 písm. b stavebního zákona, že mají možnost si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení pro umístění stavby nazvané "Pavlov, ul. Družstevní ,obnova NN" na pozemcích v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

05/05 2020 > 05/06 2020

Oznámení Finančního úřadu pro JmK Veřejná vyhláška-Hromadný předpisný seznam -Daň z nemovitých věcí na rok 2020

Úřední deska, Odbor: OOVV

14/5 2020 > 5/6 2020

Usnesení č.j.030EX8262/19-48 a č.j. 030EX8262/19-47

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

19/5 2020 > 4/6 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 45c v Mikulově, ul. K Vápence a nově zbudovaných a napojených komunikací "A" a "B" projektu výstavby "POD NOVOUŮ, v souvislosti se stavbou "POD NOVOU etapa I.1 komunikace a tech. infrastruktura"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/5 2020 > 1/6 2020

Oznámení o zahájení společného povolení

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/5 2020 > 1/6 2020

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "Rozvod optické sítě v obci Dolní Dunajovice" na pozemcích v katastrálním území Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/5 2020 > 1/6 2020

Nález č. 4/2020

Úřední deska, Odbor: Městská policie

23/04 2020 > 29/05 2020

Dražební vyhláška č.j. 030 EX 8909/13-175

Úřední deska, Odbor: MPO

22/5 2020 > 27/5 2020

Zveřejnění č. 34/MA-2020

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/5 2020 > 27/5 2020

Zveřejnění č. 33/MA-2020

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/04 2020 > 25/05 2020

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Vinohradnická , Březí

Úřední deska, Odbor: SÚ

21/4 2020 > 22/5 2020

Oznámení o zahájení územního řízení

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

05/05 2020 > 21/05 2020

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané ,,Bavory- kanalizace vč.připojení na ČOV Dolní Dunajovice"

Úřední deska, Odbor: OSŽP

12/05 2020 > 21/05 2020

Pozvnánka na zasedání zastupitelstva města Mikulov dne 20.05.2020 v 16 hod.

Úřední deska, Odbor: OOVV

7/5 2020 > 19/5 2020

Svolání zastupitelstva JMK- 18.05.2020

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

16/04 2020 > 18/05 2020

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem movitých věcí č.j. EX274/20-27

Úřední deska, Odbor: MPO

17/04 2020 > 17/5 2020

Obnovení činnosti Městského úřadu Mikulov s účinností od 20.4.2020 za dodržení technických a organizačních opatření omezující pohyb a množství osob po budově úřadu

Úřední deska, Odbor: OOVV

6/4 2020 > 15/5 2020

Usnesení č.j. 129 EX 47/09-441

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/04 2020 > 15/05 2020

Výpis Usnesení ZM č. 12 ze dne 20.04.2020

Úřední deska, Odbor: OOVV

20/4 2020 > 14/5 2020

VŘ - OSŽP- územní plánování

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

28/04 2020 > 14/05 2020

Zveřejnění č. 27/MA-2020 - záměr města poskytnout do výpujčky pozemek p.č.7073

Úřední deska, Odbor: MPO

28/04 2020 > 14/05 2020

Zveřejnění č. 28/MA-2020 - záměr města pronajmout pozemek p.č. 6049 a část pozemku p.č.6054 v lokalitě Pod Svatým kopečkem

Úřední deska, Odbor: MPO

09/04 2020 > 12/05 2020

Zveřejnění č. 25/MA-2020-Záměr města pronajmout prostor k podnikání - vinný sklep(ul. Husova č. or. 4)

Úřední deska, Odbor: MPO

09/04 2020 > 12/05 2020

Zveřejnění č. 7/B-2020 -Pronájem bytu č. 1 v BD na ul. Pavlovská č. or. 12,č.p.139 v Mikulově

Úřední deska, Odbor: MPO

23/04 2020 > 12/05 2020

Zveřejnění č. 26/MA-2020

Úřední deska, Odbor: MPO

07/04 2020 > 11/05 2020

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 45c, ul. K Vápence, Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

24/4 2020 > 11/5 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. třídy č. 414 a III. třídy č. 4147 v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce mostu ev.č. 52-059, most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky"-objízdné trasy 06_1, 14_1

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/4 2020 > 7/5 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. třídy č. 41410 a č. 41124 v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce mostu ev.č. 52-059, most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/4 2020 > 4/5 2020

Nález č. 3/2020

Úřední deska, Odbor: Městská policie

16/04 2020 > 04/05 2020

Nařízení státní veterinární správy

Úřední deska, Odbor: OSŽP

31/03 2020 > 30/04 2020

Krizové opatření starosty č. 5/2020

Úřední deska, Odbor: OOVV

31/03 2020 > 30/04 2020

Krizové opatření starosty č. 4/2020

Úřední deska, Odbor: OOVV

23/03 2020 > 27/04 2020

Zveřejnění č. 19/MA-2020 Záměr města pronajmout nebytový prostor- Větrná č. or.1,2,3.

Úřední deska, Odbor: MPO

25/3 2020 > 27/4 2020

VŘ-OSŽP-koordinovaná stanoviska

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

2/4 2020 > 27/4 2020

Opatření obecné povahy-dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

09/04 2020 > 27/04 2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: SÚ

09/04 2020 > 27/04 2020

Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení stavby nazvané:,,Zapojení sondy Mikulov 5"

Úřední deska, Odbor: OSŽP

8/4 2020 > 24/4 2020

VV-provádění zeměměřičských prací Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

15/4 2020 > 24/4 2020

Informace o podaném návrhu změny veřjnoprávní smlouvy pro povolení stavby nazvané "Vinařství Přátelé Pavlova" na pozemku parc.č. 5224/7, 5224/9 a 5200 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

07/04 2020 > 23/04 2020

Zveřejnění č. 24/MA-2020 Záměr města pronajmout část pozemku p.č. 3347/228-odstavné stání pro osobní motorové vozidlo

Úřední deska, Odbor: MPO

07/04 2020 > 23/04 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III.třídy č. 42120 v souvislosti s prováděním rekonstrukce chodníků v Mikulově na ul. Dukelská dne 07.04.2020 až 31.05.2020

Úřední deska, Odbor: SÚ

19/03 2020 > 21/04 2020

Krizové opatření starosty č. 3/2020

Úřední deska, Odbor: ST

19/03 2020 > 21/04 2020

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

Úřední deska, Odbor: OOVV

09/04 2020 > 21/04 2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Mikulov dne 20.dubna v 16,00 hod.v městském kině Mikulov

Úřední deska, Odbor: OOVV

18/03 2020 > 20/04 2020

Krizové opatření starosty č.2/2020

Úřední deska, Odbor: ST

23/03 2020 > 20/04 2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci odborný/á referent/ka odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Mikulov

Úřední deska, Odbor: Sekretariát tajemníka

23/03 2020 > 20/04 2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci odborný/á referent/ka odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Mikulov

Úřední deska, Odbor: Sekretariát tajemníka

3/4 2020 > 20/4 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 1d a 2d v souvislosti s prováděním výkopových prací v Mikulově na Kostelním náměstí dne 02.-05.04.2020

Úřední deska, Odbor: OSŽP

01/04 2020 > 17/04 2020

Veřejná vyhláška- Rozhodnutí č. 141/2020 ,,VB 873 ÚS1-TS H. Věstonice Děvín, obnova na pozemcích parc.č.705,706,709,710,711,712,714 v k.ú. Klentnice, parc.č.673/1,673/2,674,675 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic

Úřední deska, Odbor: OSŽP

16/3 2020 > 16/4 2020

Krizové opatření starosty č. 1-2020

Úřední deska, Odbor: Starosta

16/3 2020 > 15/4 2020

Usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření

Úřední deska

17/3 2020 > 15/4 2020

Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

26/03 2020 > 15/04 2020

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí č.j. 006 EX 506/07-119

Úřední deska, Odbor: MPO

31/03 2020 > 15/04 2020

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027)

Úřední deska, Odbor: OSŽP

12/3 2020 > 14/4 2020

Vyhlášení nouzového stavu

Úřední deska

26/03 2020 > 14/04 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/141 a III/4154 v souvislosti s konáním sportovní akce SUPERMOTO v obci Hrušovany nad Jevišovkou dne 14.-16.08.2020

Úřední deska, Odbor: SÚ

30/3 2020 > 14/4 2020

Oznámení o zrušení opakovaného veřejného projednání "ÚP Mikulov"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/3 2020 > 14/4 2020

Rozhodnutí-společné územní a stavební povolení

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/3 2020 > 13/4 2020

82. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Úřední deska

24/3 2020 > 9/4 2020

Zveřejnění č. 22/MA-2020 - Záměr města prodat pozemek p.č. 3088/265 v lokalitě ul. Hraničářů

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

24/3 2020 > 9/4 2020

Zveřejnění č. 23/MA-2020 - Záměr města pronajmout část pozemku p.č. 6052 v lokalitě Pod Svatým kopečkem

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/03 2020 > 08/04 2020

Zveřejnění č. 21/MA-2020 -Záměr města pronajmout prostory k podnikání- kancelář č. 130 v budově MěÚ Mikulov

Úřední deska, Odbor: MPO

30/3 2020 > 8/4 2020

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/03 2020 > 06/04 2020

Zveřejnění č. 20/MA-2020 -prodej pozemků p.č.2155/58 a části p.č.2088/1 a p.č. 2155/2 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: MPO

19/03 2020 > 04/04 2020

Aukční vyhláška -č.j. UZSVM/BBV/2020/-BBVM -prodej parcely p.č. 2594/7 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: MPO

3/3 2020 > 2/4 2020

Dražební vyhláška č.j. 091 EX 04010/17-036

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

26/3 2019 > 1/4 2020

Rozpočet města Mikulov na r. 2019

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

26/3 2019 > 1/4 2020

Rozpočtové opatření č.1 k rozpočtu města Mikulov na r.2019

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

18/12 2019 > 1/4 2020

Pravidla rozpočtového provizoria r. 2020

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

13/03 2020 > 31/03 2020

Zveřejnění č. 18/MA-2020 Záměr města pronajmout část pozemku p.č.3347/228 v k.ú. Mikulov na Moravě - odstavné stání pro osobní motorové vozidlo

Úřední deska, Odbor: MPO

13/03 2020 > 31/03 2020

Veřejná vyhláška- Státní pozemkový úřad

Úřední deska, Odbor: MPO

25/02 2020 > 30/03 2020

Zveřejnění č. 10/MA-2020- Záměr města pronajmout prostory k podnikání (vinný sklep)- Husova č. or. 4

Úřední deska, Odbor: MPO

27/2 2020 > 30/3 2020

Podpora rozvoje v oblasti kultury v roce 2020

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

27/2 2020 > 30/3 2020

Podpora rozvoje v oblasti sportu v roce 2020

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

27/2 2020 > 30/3 2020

Podpora rozvoje v oblasti památkové péče v roce 2020

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

27/2 2020 > 30/3 2020

Podpora sociálních služeb na území ORP Mikulov pro r. 2020

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

27/2 2020 > 30/3 2020

Podmínky poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Mikulov pro r. 2020

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

27/2 2020 > 30/3 2020

Vzor-Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

27/2 2020 > 30/3 2020

Vzor-Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

27/2 2020 > 30/3 2020

Vzor-Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov - pam.péče

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

27/2 2020 > 30/3 2020

Finanční vyúčtování dotace z rozpočtu města Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

12/3 2020 > 30/3 2020

Obecně závazná vyhláška 1/2020, o nočním klidu

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

12/3 2020 > 30/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na ulici Sadová v Mikulově za účelem zemních a výkopových prací v chodníku pro uložení kabelu NN

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/3 2020 > 28/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/3 2020 > 26/3 2020

Zveřejnění č.14/MA-2020 - Záměr města prodat pozemek p.č. 3088/269 v lokalitě ul. Hraničářů v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

10/3 2020 > 26/3 2020

Zveřejnění č.15/MA-2020 - Záměr města prodat pozemek p.č. 3088/270 v lokalitě ul. Hraničářů v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

10/3 2020 > 26/3 2020

Zveřejnění č.16/MA-2020 - Záměr města prodat pozemek p.č. 2155/55 v lokalitě mezi ul. 22. dubna a ul. Nová v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

10/3 2020 > 26/3 2020

Zveřejnění č.17/MA-2020 - Záměr města pronajmout pozemek p.č. 763 v lokalitě ul. Na Jámě

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

10/3 2020 > 26/3 2020

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "Bavory-kanalizace vč. připojení na ČOV Dolní Dunajovice" na pozemcích v k.ú. Bavory, k.ú. Dolní Dunajovice a v k.ú. Perná.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/02 2020 > 23/03 2020

Zveřejnění č. 9/MA-2020-Záměr města pronajmout prostory k podnikání - Nádražní č. or. 9

Úřední deska, Odbor: MPO

5/3 2020 > 23/3 2020

Výpis Usnesení č. 11/2020/I

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

6/3 2020 > 23/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na mostu ev.č. 39615-1 na silnici III. třídy č. 39615 objízdné trasy k uzavírce silnice I. třídy č. 52 na mostu ev.č. 52-059

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/3 2020 > 20/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na objízdných trasách k uzavírce silnice I. třídy č. 52 na mostu ev.č. 52-059

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/3 2020 > 19/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 40c, ul. Nová u garáží za domem č. 1051/2, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/3 2020 > 19/3 2020

Oznámení o opakovaném veřejném projednání "ÚP MIKULOV"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/2 2020 > 18/3 2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci jednatele společnosti TEDOS Mikulov s.r.o.

Úřední deska, Odbor: Sekretariát tajemníka

2/3 2020 > 18/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 36c, ul. Husova u doma č. 330/10, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/3 2020 > 18/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy č. 4147, mostní provizorium Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/2 2020 > 16/3 2020

"Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027)"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/2 2020 > 16/3 2020

OZV č. 2/2020 o místním poplatku za "komunální odpad"

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

7/2 2020 > 13/3 2020

Pronájem bytu č. 7 v bytovém domě na Náměstí č.or. 20, č.p. 31 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 6/B-2020

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

24/2 2020 > 13/3 2020

Zveřejnění návrhu rozpočtu DSO Mikulovsko na rok 2020

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

25/02 2020 > 13/03 2020

Pronájem bytu č. 4 v bytovém domě na ul. Nádražní č. or. 7, č.p. 940 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 5/B-2020

Úřední deska, Odbor: MPO

26/02 2020 > 13/03 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II.třídy č. 414, v mostní provizorium Drnholec a Dobré Pole

Úřední deska, Odbor: SÚ

25/02 2020 > 12/03 2020

Prodej nemovité věci- pozemky p.č.2532/144 a p.č.2532/145 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Dukelská

Úřední deska, Odbor: MPO

25/02 2020 > 12/03 2020

Zveřejnění č. 11/MA-2020 - Záměr města změnit Sml. o nájmu prostor sloužících k podnikání č. 305/15

Úřední deska, Odbor: MPO

25/02 2020 > 12/03 2020

Zveřejnění č. 12/MA-2020 -Záměr města udělit souhlas k postoupení práv a povinností ze Sml.o nájmu nebyt.prostor č. 353/2010

Úřední deska, Odbor: MPO

24/2 2020 > 11/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy č. 414, v Březí na ul. Mikulovská u základní školy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/02 2020 > 09/03 2020

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního povolení

Úřední deska, Odbor: SÚ

23/8 2019 > 6/3 2020

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí - aktualizovaný seznam

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/12 2019 > 2/3 2020

Rozpočtové opatření č. 6

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

18/12 2019 > 2/3 2020

Rozpočtové opatření č. 5

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

18/12 2019 > 2/3 2020

Rozpočtové opatření č. 7

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

29/1 2020 > 2/3 2020

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 17c, ul. 1. května, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/2 2020 > 2/3 2020

Veřejná vyhláška "Vinný sklep za zdí"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/2 2020 > 2/3 2020

"Stavební a bezbariérové úpravy stávajících chodníků v obci Sedlec u Mikulova"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/1 2019 > 1/3 2020

Oznámení o schválení rozpočtového opatření č. 6 a 7

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

21/6 2019 > 1/3 2020

Rozpočtové opatření č. 2

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

25/7 2019 > 1/3 2020

Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města na r. 2019

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

16/10 2019 > 1/3 2020

Rozpočtové opatření č. 4

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

6/2 2020 > 1/3 2020

Návrh rozpočtu města Mikulov na r. 2020

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

12/2 2020 > 28/2 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/2 2017 > 27/2 2020

Smlouva č. 1/2017 - Turistické informační centrum

Úřední deska

18/02 2020 > 27/02 2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Mikulov dne 26.02.2020 v 16 hod.

Úřední deska, Odbor: OOVV

24/1 2020 > 26/2 2020

Dražební vyhláška č.j. 137 Ex 19550/18-50

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

7/6 2019 > 25/2 2020

Závěrečný účet města Mikulov za r.2018

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

21/1 2020 > 25/2 2020

Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

6/2 2020 > 24/2 2020

Zveřejnění č. 4/MA-2020 - Pronájem vinného sklepa (Husova č.or. 4)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

6/2 2020 > 24/2 2020

Zveřejnění č. 5/MA-2020 - Záměr města prodat nebo propachtovat pozemky v lokalitě na ul. Vídeňská-Zlámalova

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

6/2 2020 > 24/2 2020

Zveřejnění č. 6/MA-2020 - Záměr města pronajmout pozemky v lokalitě Pod Svatým kopečkem

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

6/2 2020 > 24/2 2020

Zveřejnění č. 7/MA-2020 - pronájem prostor k podnikání - zajištění provozování sociálního zařízení (WC) pro veřejnost

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

7/2 2020 > 24/2 2020

Pronájem prostor-sklep v budově č.p. 199 na Náměstí č.or. 11, Mikulov - Zveřejnění č. 8/MA-2020

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

21/1 2020 > 21/2 2020

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 65c, ul. Pavlovská, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/2 2020 > 20/2 2020

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "VN 873 ÚS1- TS H. Věstonice Děvín, obnova" na pozemcích v k.ú. Klentnice a v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/2 2020 > 20/2 2020

Oznámení o opakování veřejného projednání "Změna č. 1 Územního plánu Horní Věstonice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/2 2020 > 20/2 2020

Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/1 2020 > 18/2 2020

Zveřejnění č. 3/MA-2020 - pronájem prostoru k podnikání (sklad) - Náměstí č.or. 26

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

31/01 2020 > 17/02 2020

Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Turold Mikulov dne 29.2.2020

Úřední deska, Odbor: OOVV

16/1 2020 > 14/2 2020

pronájem bytu č. 7 v bytovém domě na ul. Hraničářů č.or. 3, č.p. 1351 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č- 1/B-2020

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

16/1 2020 > 14/2 2020

pronájem bytu č. 1 v bytovém domě na Kostelním nám. č.or.7, č.p. 10 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č- 3/B-2020

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

16/1 2020 > 14/2 2020

Pronájem bytu č. 5 v bytovém domě na Náměstí č.or. 14, č.p. 204 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č- 4/B-2020

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/1 2020 > 14/2 2020

Nález č. 2/2020

Úřední deska, Odbor: Městská policie

29/1 2020 > 14/2 2020

Výpis Usnesení č. 10/2020/I

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

24/1 2020 > 10/2 2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "ubytování v podkroví a rozšíření služeb zákazníkům" na pozemku parc.č. 898, 900/1 v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/1 2020 > 7/2 2020

Nález č. 1/2020

Úřední deska, Odbor: Městská policie

21/1 2020 > 6/2 2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "lehká montovaná tenisová hala" na pozemku parc.č. 9576/4 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/12 2019 > 3/2 2020

Prodej majetku v souvislosti s likvidací pozůstalosti

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/1 2020 > 3/2 2020

Stavební a bezbariérové úpravy stávajících chodníků v obci Sedlec u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2020 > 3/2 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414, II/421, III/39613, III/39618, III/4144a, III/4146, III/4147, III/4154

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/1 2019 > 1/2 2020

Pravidla rozpočtového provizoria pro r. 2019

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

13/1 2020 > 30/1 2020

Zveřejnění č. 2/MA-2020 - záměr města prodat pozemky p.č. 1660, 1661/2 a 1661/3

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/1 2020 > 30/1 2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/01 2020 > 28/01 2020

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 27.1.2020 v 8:30 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

19/12 2019 > 23/01 2020

Dražební vyhláška 120 EX2348/19-74

Úřední deska, Odbor: MPO

7/1 2020 > 23/1 2020

Zveřejnění č. 1/MA-2020 - záměr města prodat pozemek p.č. 3336/3

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

7/1 2020 > 23/1 2020

Rozhodnutí "kanalizační řád stokové sítě Obce Klentnice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/1 2020 > 23/1 2020

Pozvánka na ZM konané dne 22.1.2020

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

19/12 2019 > 21/01 2020

Dražební vyhláška č.j. 164 EX 1619/12-74

Úřední deska, Odbor: MPO

19/12 2019 > 20/01 2020

Oznámeí o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42120 MK a UK v obci Pavlov

Úřední deska, Odbor: SÚ

10/1 2020 > 20/1 2020

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "ubytování v podkroví a rozšíření služeb zákazníkům" na pozemku parc.č. 898, 900/1 v katastrálním území Sedlec u Mikulova.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/12 2019 > 17/1 2020

Dražební vyhláška č.j. 030 EX 19442/13-166

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

06/12 2019 > 09/01 2020

Usnesení o elektronické dražbě č.j.207 EX 807/13-221

Úřední deska, Odbor: MPO

17/12 2019 > 9/1 2020

VŘ - vedoucí MPO

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

17/12 2019 > 9/1 2020

Pronájem bytu č. 8 v bytovém domě na ul. Vídeňská č.or. 17, č.p. 823 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 2/B-2020

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

10/12 2019 > 7/1 2020

Zveřejnění č. 59/MA-2019 - záměr města pronajmout prostor k podnikání - sklad (Náměstí č.or. 26)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

19/12 2019 > 06/01 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/4154 Drnholec

Úřední deska, Odbor: SÚ

19/12 2019 > 06/01 2020

Zveřejnění č. 62/MA-2019 -záměr města prodat pozemek p.č. 3088/269 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: MPO

19/12 2019 > 06/01 2020

Zveřejnění č. 61/MA-2019 Pronájem stavby technického vybavení-vodojemu,která je součástí pozemku p.č. 8504 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Sekretariát tajemníka

19/12 2019 > 06/01 2020

Zveřejnění č. 60/MA-2019 -záměr města prodat pozemek p.č.3088/270 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: MPO

18/12 2019 > 3/1 2020

Rozhodnutí č. 195/2019:" Mikulov-Mušlov-kanalizace"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/12 2019 > 03/01 2020

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané,,lehká montovaná tenisová hala" na pozemku parc.č. 9576/1 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: SÚ

17/12 2019 > 2/1 2020

Oznámení o uzavření veřejnorávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/12 2019 > 2/1 2020

Stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci 22.dubna, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/12 2019 > 2/1 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/42117 Pavlov-Dol.Věstonice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/12 2019 > 30/12 2019

Výpis Usnesení č. 9/2019/I

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

17/12 2019 > 30/12 2019

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

05/12 2019 > 27/12 2019

Oznámení o nalezené věci - Nález č.32/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

06/12 2019 > 23/12 2019

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místních poplatcích,příloha č. 1 -specifikace veřejného prostranství

Úřední deska, Odbor: FO

06/12 2019 > 23/12 2019

Obecně závazná vyhláška města Mikulova č.4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úřední deska, Odbor: FO

06/12 2019 > 23/12 2019

Veřejná vyhláška

Úřední deska, Odbor: OSŽP

06/12 2019 > 23/12 2019

Veřejná vyhláška -Oznámení o možnosti převzít písemnost

Úřední deska, Odbor: OOVV

06/12 2019 > 23/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/0524 Republikánské obrany Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

3/12 2019 > 19/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Purkyňova, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/12 2019 > 18/12 2019

Výpis Usnesení č. 8/2019/I přijatých na ZM Mikulov 20.11.2019

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

16/12 2016 > 16/12 2019

Smlouvy č. 70-2016 - Ekovín

Úřední deska

28/11 2019 > 16/12 2019

Veřejná vyhláška "Dolní Věstonice, přípojka NN, Friedrich"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/11 2019 > 16/12 2019

Zveřejnění č. 56/MA-2019 - Záměr města udělit předchozí souhlas k převedení nájmu v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti, jíž slouží prostory k podnikání v budově č.p. 16

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/11 2019 > 16/12 2019

Zveřejnění č. 57/MA-2019 - Záměr města udělit předchozí souhlas k převedení nájmu v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti, jíž slouží prostory k podnikání v budově č.p. 199

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/11 2019 > 16/12 2019

Zveřejnění č. 58/MA-2019 - Záměr města prodat pozemek p.č. 2155/55

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/11 2019 > 16/12 2019

Oznámení o možnosti převzít písemnost-Hana Obdržálková

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

14/11 2019 > 13/12 2019

Dražební vyhláška č.j. 007EX5222/13-60

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

03/12 2019 > 13/12 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 12.12. 2019 v 8:30 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

26/11 2019 > 12/12 2019

Oznámení o zahájení řízení pro: "Kanalizační řád stokové sítě Obce Klentnice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/11 2019 > 9/12 2019

Rekonstrukce chodníků v obci Milovice-"Etapa II"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/11 2019 > 9/12 2019

Oznámení o vydání společného rozhodnutí

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/11 2019 > 9/12 2019

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nazvané:"Zázemí velkého zámeckého sálu" na pozemku parc. č. 4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/11 2019 > 6/12 2019

Dražební vyhláška č.j. 056 EX 1639/18-36

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/11 2019 > 6/12 2019

VŘ - odborný referent OSŽP - územní plánování

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

19/11 2019 > 06/12 2019

Oznámení o nalezené věci - Nález č.31/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

19/11 2019 > 05/12 2019

Rozhodnutí č. 504/2019 - územní rozhodnutí o místění stavby,,Mikulov,ul.Valtická

Úřední deska, Odbor: SÚ

19/11 2019 > 05/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414,III/4144,III/41449-Novosedly

Úřední deska, Odbor: SÚ

19/11 2019 > 05/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Náměstí Míkulo

Úřední deska, Odbor: SÚ

19/11 2019 > 05/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Náměstí Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

19/11 2019 > 05/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Náměstí Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

26/11 2019 > 5/12 2019

Pozvánka na ZM konané dne 04.12.2019

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

29/10 2019 > 3/12 2019

Oznámení výběrového řízení-prodej bunkrů s pozemky

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/11 2019 > 2/12 2019

Oznámení neznámým spoluvlastníkům pozemku parc.č. 2192 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic, že mají možnost si vyzvednout rozhodnutí pro dodatečné povolení stavby nazvané "Hospodářské stavení pro chov prasat" - nově dle doplnění žádosti ze dne 21.06.2017 "skladovací stavení-Pavlov" na pozemku st.p. 320 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/11 2019 > 02/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici II/414 Drnholec a III/39615 Brod nad Dyjí

Úřední deska, Odbor: SÚ

12/11 2019 > 28/11 2019

Oznámení o zahájení řízení !Změna č. 2 Územního plánu Březí"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/11 2019 > 28/11 2019

Nález č. 29/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

12/11 2019 > 28/11 2019

Nález č. 30/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

11/11 2019 > 27/11 2019

Oznámení zahájení vodoprávního řízení pro stavbu: "Mikulov-Mušlov-kanalizace"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2019 > 25/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Náměstí, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2019 > 25/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/420 Dolní Věstonice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2019 > 25/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/420 Dolní Věstonice-most e.č.420-12

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

08/11 2019 > 25/11 2019

Veřejná vyhláška -Odvolání proti územnímu rozhodnutí stavebního úřadu MěÚ Mikulov o umístění stavby ,,Rychlostní silnice R52,stavba 5206 Perná-st.hranice ČR/-Rakousko.."Uvědomění účastníkům řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

Úřední deska, Odbor: OOVV

12/11 2019 > 22/11 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 21.11.2019 v 8:30 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

4/11 2019 > 21/11 2019

Střednědobý výhled rozpočtu r. 2020-2024

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

5/11 2019 > 21/11 2019

Pronájem bytu č. 8 v bytovém domě na ul. Vídeňská č.or. 17, č.p. 823 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 10/B-2019

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

5/11 2019 > 21/11 2019

"Výrobní a skladovací hala-Průmyslový areál Amulle,a.s.-Mikulov"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/11 2019 > 21/11 2019

Pozvánka na ZM konané dne 20.11.2019

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

24/10 2019 > 20/11 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č.BBV/22/2019 a jeho podmínkách

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

5/11 2019 > 20/11 2019

Zveřejnění č. 55/MA-2019 - Záměr města prodat pozemky p.č. 1678/2, 1678/3, 1678/4

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

08/10 2019 > 18/11 2019

Zveřejnění č. 46/MA-2019 -Pronájem prostor k podnikání (Náměstí č. or.20)

Úřední deska, Odbor: MPO

01/11 2019 > 18/11 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: SÚ

01/11 2019 > 18/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu Náměstí Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

01/11 2019 > 18/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu křižovatka Česká, Pavlovská , Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

11/10 2019 > 15/11 2019

Elektronická dražba 030 EX 4685/11-285

Úřední deska, Odbor: MPO

11/10 2019 > 15/11 2019

Elektronická dražba 030 EX4685/11-284

Úřední deska, Odbor: MPO

11/10 2019 > 15/11 2019

Elektronická dražba 030 EX 4685/11-283

Úřední deska, Odbor: MPO

11/10 2019 > 14/11 2019

Dražební vyhláška č.j.120 EX 5226/16-349

Úřední deska, Odbor: MPO

25/10 2019 > 11/11 2019

"Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/10 2019 > 07/11 2019

Veřejná vyhláška-,,Rychostní silnice R52,stavba 5206 Perná-st.hranice ČR/Rakousko, zúžená na úsek projektového staničení km 34,555-38,445"na pozemcích v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: OOVV

24/10 2019 > 05/11 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 4.listopadu v 8:30 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

17/10 2019 > 4/11 2019

Zveřejnění č. 51/MA-2019-záměr města pronajmout nemovitou věc - část pozemku p.č.1635

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/10 2019 > 4/11 2019

Zveřejnění č. 52/MA-2019-záměr města pronajmout nemovitou věc - část pozemku p.č. 1635

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/10 2019 > 4/11 2019

Zveřejnění č. 53/MA-2019 - záměr města pronajmout nemovitou věc část pozemku p.č. 1635

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/10 2019 > 4/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu III/414, Jevišovka

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/10 2019 > 4/11 2019

Zveřejnění č. 48/MA-2019-Záměr města pronajmout část pozemku p.č. 3275/1 o výměře 9,5 m2

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/10 2019 > 4/11 2019

Zveřejnění č. 49/MA-2019-Záměr města pronajmout část pozemku p.č. 3275/1 o výměře 4,62 m2

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/10 2019 > 4/11 2019

Zveřejnění č. 50/MA-2019-Záměr města změnit smlouvu o nájmu nebyt. prosotr č. 366/09 ze dne 31.3.2019

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/10 2019 > 4/11 2019

Zveřejnění č. 54/MA-2019-Záměr města prodat část pozemku p.č. 5021

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/10 2019 > 4/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414 Drnholec a III/39615 Brod nad Dyjí

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/9 2019 > 1/11 2019

VŘ- OSŽP - územní plánování

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

27/9 2019 > 31/10 2019

Dražební vyhláška 120 EX 31021/15-93

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/10 2019 > 31/10 2019

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro povolení stavby nazvané "stavební úpravy interiéru a změna užívání z rodinného domu na penzion" na pozemku parc. č. 232/1 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/10 2019 > 30/10 2019

Zveřejnění č.47/MA-2019 -nemovitá věc určená k prodeji

Úřední deska, Odbor: MPO

15/10 2019 > 30/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu III/42120 Klentnice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/10 2019 > 29/10 2019

Veřejná vyhláška-Dolní Věstonice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/10 2019 > 29/10 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/10 2019 > 29/10 2019

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí,,Přístavba prodejny se zázemím"

Úřední deska, Odbor: SÚ

08/10 2019 > 25/10 2019

Oznámení nalezené věci - Nález č. 28/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

08/10 2019 > 24/10 2019

Zveřejnění návrhu koncepce ,,Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhleden do roku 2050"

Úřední deska, Odbor: SÚ

08/10 2019 > 24/10 2019

Usnesení o schválení změny povolení k nakládání s vodami na vodním díle Nové Mlýny

Úřední deska, Odbor: SÚ

08/10 2019 > 24/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414

Úřední deska, Odbor: SÚ

20/9 2019 > 23/10 2019

Dražební vyhláška č.j. 169 EX 5506/18-49

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

15/10 2019 > 23/10 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/10 2019 > 21/10 2019

Nález č. 27/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

3/10 2019 > 21/10 2019

veřejná vyhláška o zahájení společného územního a stavebního řízení

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/10 2019 > 21/10 2019

Zveřejnění č. 45/MA-2019 - záměr města Miulov propachtovat pozemky p.č. 2514/1, p.č. 2514/2 a p.č. 1230/2

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/9 2019 > 17/10 2019

Dražební vyhláška č.j. 06625/19-43

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/9 2019 > 17/10 2019

Dražební vyhláška č.j. 169 Ex 342/18-104

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

1/10 2019 > 17/10 2019

Nález č. 25/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

1/10 2019 > 17/10 2019

Nález č. 26/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

1/10 2019 > 17/10 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby nazvané:!Novostavba penzionu Konírna, přípojky inženýrských sítí, jímka na vyvážení, zpevněné plochy (ul.Valtická, Mikulov) na pozemku parc.č. 6171/1, 6183 a 6184/1 v k.ú. Mikulov Na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2019 > 14/10 2019

Výběrové řízení-OSV-sociální pracovník

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

26/9 2019 > 14/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421 Brněnská, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/9 2019 > 14/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu MK a ÚK Republikánské obrany, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/9 2019 > 14/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu-cyklistický závod NOVA CUP MIKULOV

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/9 2019 > 14/10 2019

Opravné územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "FTTx Mikulov, Pod Strání" na pozemcích v katastrálním území Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/9 2019 > 14/10 2019

Výpis Usnesení č. 7/2019/I

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

12/9 2019 > 11/10 2019

Dražební vyhláška č.j. 094 EX 02010/19-045

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

24/9 2019 > 10/10 2019

Nález č. 24/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

24/9 2019 > 10/10 2019

Zveřejnění č. 44/MA-2019

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

24/09 2019 > 10/10 2019

Veřejná vyhláška návrhu aktualizace č.1 zásad územního rozvoje jihomoravského kraje a vyhodnocení vlivů návrhu aktualizace č. 1 ZÚR JmK na udržitelný rozvoj území

Úřední deska, Odbor: OOVV

06/09 2019 > 07/10 2019

Zveřejnění oznámení záměru ,,Výrobní a skladovací hala-Průmyslový areál Amulle a.s. Mikulov"

Úřední deska, Odbor: OSŽP

19/9 2019 > 7/10 2019

"Opatření obecné povahy ve věci vyhrazení míst k provozování horolezectví a vyhrazení přístupových cest k těmto místům-CHKO Pálava"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2019 > 7/10 2019

Stanovení místní úpravy provozu na MK Poštovní,Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2019 > 7/10 2019

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Drnholec

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/9 2019 > 4/10 2019

"Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/8 2019 > 2/10 2019

Dražební vyhláška č.j. 97 EX 4711/16-46

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

12/9 2019 > 30/9 2019

Nález č. 22/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

12/9 2019 > 30/9 2019

Nález č. 23/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

12/9 2019 > 30/9 2019

Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "FTTx Mikulov, Pod Strání" na pozemcích v katastrálním území Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2019 > 30/9 2019

Stanovení místní úpravy provozu, UK 22.dubna, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/8 2019 > 26/9 2019

Dražební vyhláška č.j. 144 Ex 27035/12-137

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

10/9 2019 > 26/9 2019

Stanovení přechodné úpravy III/42120, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/8 2019 > 25/9 2019

Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

12/9 2019 > 23/9 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/9 2019 > 20/9 2019

Rozhodnutí č. 122/2019: "Závlaha vinic Milovice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/9 2019 > 20/9 2019

Zveřejnění č. 38/MA-2019-záměr města Mikulov poskytnout do výpůjčky pozemky v k.ú. Mikulov na Moravě za účelem realizace krajinného prvku-Mandloňové aleje Svobody

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/9 2019 > 20/9 2019

Zveřejnění č. 39/MA-2019-záměr města Mikulov poskytnout do výpůjčky část pozemku p.č. 3710/7 za účelem realizace krajinného prvku-Vytvoření polní cesty s broučím valem

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/9 2019 > 20/9 2019

Zveřejnění č. 40/MA-2019-záměr města Mikulov pronajmout prostory k podnikání v budově č.p. 31 (Náměstí č.or. 20)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/9 2019 > 20/9 2019

Zveřejnění č. 41/MA-2019-záměr města Mikulov prodat pozemek p.č. 6081

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/9 2019 > 20/9 2019

Zveřejnění č. 42/MA-2019-záměr města Mikulov prodat pozemky p.č. 459/6 a p.č. 459/7

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/9 2019 > 20/9 2019

Zveřejnění č. 43/MA-2019-záměr města pronajmout část pozemku p.č. 2192/1

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

10/09 2019 > 20/09 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 19.září 2019 v 08:30 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

3/9 2019 > 19/9 2019

Stanovení přechodné úpravy silnice II/414, III/4144 Novosedly

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/9 2019 > 19/9 2019

Nález č. 20/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

3/9 2019 > 19/9 2019

Nález č. 21/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

3/9 2019 > 19/9 2019

Oznámení o vystavení návrhu "Mikulov MPR včetně ochranného pásma"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/9 2019 > 19/9 2019

Pozvánka na ZM konané dne 18.9.2019

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

23/8 2019 > 18/9 2019

Dražební vyhláška č.j. 167 EX 20856/11-348, 167 EX 20856/11-347

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/9 2019 > 18/9 2019

Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/8 2019 > 16/9 2019

Společné povolení "Mikulov,propojení ulic Bezručova-Žižkova"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/8 2019 > 16/9 2019

Stanovení přechodné úpravy - Pálavské vinobraní, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/8 2019 > 13/9 2019

Pronájem bytu č. 6 v bytovém domě na ul. Alf. Muchy č.or. 3, č.p. 222 v Mikulově-Zveřejnění pronájmu bytu č 9/B-2019

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/8 2019 > 12/9 2019

Nález č. 19/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

27/8 2019 > 12/9 2019

Stanovení přechodné úpravy II/414, III/4154 Drnholec

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/8 2019 > 12/9 2019

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN MILOVICE

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/8 2019 > 11/9 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/420,II/421,III/42117

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/8 2019 > 9/9 2019

Stanovení přechodné úpravy MK Vídeňská, Purkyňova, Koněvova, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

06/08 2019 > 06/09 2019

Veřejná vyhláška -Hromadný předpisný seznam č.j. MUMI 19030974 poplatníkům, kteří nezaplatili včas a kterým je vyměřen místní poplatek za provoz shromažďování , sběru ,přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018

Úřední deska, Odbor: FO

06/08 2019 > 06/09 2019

Veřejná vyhláška -Hromadný předpisný seznam poplatníkům č.j. MUMI 19031064

Úřední deska, Odbor: FO

06/08 2019 > 06/09 2019

Veřejná vyhláška-Hromadný předpisný seznam poplatníkům č. j. MUMI19031318

Úřední deska, Odbor: FO

06/08 2019 > 06/09 2019

Veřejná vyhláška-Hromadný předpisný seznam poplatníkům č.j. MUMI19031319

Úřední deska, Odbor: FO

20/8 2019 > 5/9 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/8 2019 > 5/9 2019

Stanovení přechodné úpravy MK Koněvova, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/8 2019 > 5/9 2019

Nález č. 18/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

20/8 2019 > 5/9 2019

Oznámení o zahájení řízení "Změna č. 2 Územního plánu Nový Přerov"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/8 2019 > 2/9 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby nazvané: "Novostavba rodinného domu v Mikulově" na pozemku parc.č. 2250, 2248/2 a 5021 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/8 2019 > 2/9 2019

Zveřejnění č. 36/MA-2019 - záměr města propachtovat pozemek p.č. 3000/8

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

15/8 2019 > 2/9 2019

Zveřejnění č. 37/MA-2019 - záměr města propachtovat pozemky p.č. 3000/10 a p.č. 3000/15

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

16/7 2019 > 30/8 2019

Zveřejnění č. 31/MA-2019 - pronájem prostor k podnikání-Nádražní č.or. 9

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/8 2019 > 30/8 2019

Nález č. 16/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

14/8 2019 > 30/8 2019

Nález č. 17/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

20/8 2019 > 29/8 2019

Oznámení o podaném návrhu změny veřejnoprávní smlouvy pro povolení stavby nazvané "nástavba a stavební úprava vinných sklepů" na pozemku parc.č. 5959, 5964, 5946, 5957 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

08/08 2019 > 26/08 2019

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu -usmrcování kormorána velkého

Úřední deska, Odbor: OSŽP

08/08 2019 > 26/08 2019

Stanovení místní úpravy provozu na MK Lipová ,Topolová, Březí

Úřední deska, Odbor: SÚ

09/08 2019 > 26/08 2019

Stanovení přechodné úpravy silnice II/420,II/421,III/42117

Úřední deska, Odbor: SÚ

09/08 2019 > 26/08 2019

Opatření obecné povahy- Opravné rozhodnutí Stanovení přechodné úpravy silnice II/420....

Úřední deska, Odbor: SÚ

6/9 2018 > 23/8 2019

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

05/03 2019 > 23/8 2019

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí - aktualizovaný seznam.

Úřední deska, Odbor: MPO

23/7 2019 > 23/8 2019

Dražební vyhláška č.j. 081 Ex 07069/13-264

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

06/08 2019 > 22/08 2019

Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení územního řízení stavby nazvané,,Mikulov, ul.Valtická - vybudování technické infrastruktury SO03 Plynovod STL,SO10 Přeložka plynovodu" na pozemku parc.č. 2945,2947/1,3293/1,6159,6160,6164,6166,6167,6168,6169,6171/1,6177,6178,6183,6184/1,6188,6189,6190,6198,6940,7043 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: OSŽP

06/08 2019 > 22/08 2019

Oznámení nalezené věci - Nález č. 15/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

16/7 2019 > 15/8 2019

Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 06660/12-80

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

11/11 2011 > 12/8 2019

Zásady prodeje bytů a nebytových prostor v bytových domech ve vlastnictví města Mikulov ve znění pozdějších změn (úplné znění) od 2.11.2011

Úřední deska, Odbor: MPO

12/7 2019 > 12/8 2019

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Drnholec.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/7 2019 > 7/8 2019

Stanovení místní úpravy provozu na MK Hrušovanská, Drnholec

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

04/07 2019 > 05/08 2019

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Poštovní Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: SÚ

04/07 2019 > 05/08 2019

Dražební vyhláška č.j. 220 EX 6534/11-187

Úřední deska, Odbor: MPO

18/7 2019 > 5/8 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby "rodinné vinařství Šebesta Dolní Dunajovice" na pozemku parc.č. 9586/1 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/7 2019 > 5/8 2019

Zveřejnění č. 32/MA-2019 - pacht pozemku p.č. 3000/7

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/7 2019 > 5/8 2019

Zveřejnění č. 33/MA-2019 - pacht pozemku p.č. 3000/5

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/7 2019 > 5/8 2019

Zveřejnění č. 34/MA-2019 - pacht pozemku p.č. 3000/6

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/7 2019 > 5/8 2019

Zveřejnění č. 35/MA-2019 - pacht pozemku p.č. 3000/4

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/7 2019 > 5/8 2019

Opatření obecné povahy č. 6/2019

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/6 2019 > 30/7 2019

Pronájem bytu č. 3 v bytovém domě na Vídeňská č.or.17 , č.p. 823 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 8/B-2019

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

9/7 2019 > 25/7 2019

Oznámení o zahájení řízení "Změna č. 1 Územního plánu Dobré Pole"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/7 2019 > 25/7 2019

Doručení Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Perná

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

04/07 2019 > 23/07 2019

Obecně závazná vyhláška č.2/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2018, o nočním klidu

Úřední deska, Odbor: Sekretariát tajemníka

27/6 2019 > 22/7 2019

VŘ - OSŽP - silniční správní úřad

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

04/07 2019 > 22/07 2019

Výpis z Usnesení č.6/2019/I přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 26.06.2019

Úřední deska, Odbor: OOVV

11/7 2019 > 22/7 2019

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro povolení stavby nazvané "stavební úpravy a změna užívání skladů vinařství na degustační místnost se zázemím" na pozemku parc.č. st.3582 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/7 2019 > 18/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414 v k.ú. Novosedly

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/7 2019 > 18/7 2019

Stavební povolení "III/39613 Drnholec průtah"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/7 2019 > 18/7 2019

Oznámení o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující společné územní a stavební povolení stavby nazvané:" Novostavba penzionu Konírna, přípojky inženýrských sítí, jímka na vyvážení, zpevněné plochy (ul. Valtická, Mikulov" na pozemku parc.č. 6171/1, parc.č. 6183 a parc.č. 6184/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/6 2019 > 17/7 2019

Usnesení OS Břeclav- vyhláška-Milada Talpová

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

24/6 2019 > 16/7 2019

VŘ-vedoucí odboru sekretariát tajemníka

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

28/6 2019 > 16/7 2019

Zveřejnění č. 30/MA-2019 - pronájem částií pozemků p.č. 320/2, 320/1 v lokalitě ul. Kapucínská

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

12/6 2019 > 15/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/4144 a v obci Novosedly

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/6 2019 > 15/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu-silnice III/42120 Dukelská,Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/6 2019 > 15/7 2019

Nález č. 14/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

13/6 2019 > 12/7 2019

Zveřejnění č. 26/MA-2019 - Pronájem prostor sloužících k podnikání - Nádražní č.or. 9

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

25/6 2019 > 11/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/4146 v obci Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/6 2019 > 11/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace K Vápence, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/6 2019 > 11/7 2019

Zveřejnění č. 29/MA-2019 - výpůjčka pozemku p.č. 6173 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

25/6 2019 > 11/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace MK Mikulov, Mušlov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/7 2019 > 11/7 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/6 2019 > 8/7 2019

Oznámení o zahájení územního řízení stavby nazvané "FTTx Mikulov, Pod Strání" na pozemcích v katastrálním území Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/06 2019 > 08/07 2019

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPP Dunajovické kopce na období 2020-2029

Úřední deska, Odbor: OOVV

18/6 2019 > 4/7 2019

Nařízení města Mikulov č. 4/2019, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Mikulov č. 2/2019, o vymezení místních komunikací s placeným stáním

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/6 2019 > 4/7 2019

Oznámení o zahájení společného řízení o změně územního rozhodnutí a stavebního řízení "Mikulov propojení ulic Bezručova-Žižkova"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/6 2019 > 4/7 2019

Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/6 2019 > 4/7 2019

Stanovení přechodné úpravy MK U Hřiště v obci Březí

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/5 2019 > 3/7 2019

Dražební vyhláška č.j. 167EX560/18-102

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/6 2019 > 3/7 2019

Nařízení města Mikulov č. 3/2019

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

19/7 2018 > 1/7 2019

Závěrečný účet města Mikulov za r. 2017

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

13/6 2019 > 1/7 2019

Zveřejnění č. 24/MA-2019 - Pacht pozemku p.č. 1660, části p.č. 1661/2 a p.č. 1661/3

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/6 2019 > 1/7 2019

Zveřejnění č. 25/MA-2019 - Prodej pozemku p.č. 125/15

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/6 2019 > 1/7 2019

Zveřejnění č. 27/MA-2019 - Prodej části pozemku p.č. 5831/1

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/6 2019 > 1/7 2019

Zveřejnění č. 28/MA-2019 - Prodej pozemku p.č. 6081

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/6 2019 > 1/7 2019

Nález č. 13/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

13/6 2019 > 1/7 2019

"Doručení rozhodnutí -vlastníku pozemku p.č. 1045, v k.ú. Jevišovka, neznámého pobytu"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/06 2019 > 01/07 2019

Stanovení přechodné úpravy silnice II/421,III/42117 v obci Milovice

Úřední deska, Odbor: SÚ

11/6 2019 > 28/6 2019

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO Mikulovsko za rok 2018 a Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

11/6 2019 > 27/6 2019

Stanovení pžechodné úpravy provozu silnice III/42117, II/420, II/421, III/42120, III/42121, III/42122 - uzavírka III/42117 Pavlov - D.Věstonice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/06 2019 > 27/06 2019

Veřejná vyhláška ,,Prodloužení vedení závlahového systému v katastru obce Dolní Dunajovice a Brod nad Dyjí"

Úřední deska, Odbor: OSŽP

18/6 2019 > 27/6 2019

Pozvánka na ZM konané dne 26.06.2019

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

24/5 2019 > 24/6 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK lokalita U Rybníja, ul. Lipová, Topolová v obci Březí

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2019 > 24/6 2019

VV-Neznámý vlastník pozemku p.č. 2631, k.ú. Milovice u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2019 > 24/6 2019

VV-Oznámení o zahájení vodoprávního řízení "Závlaha vinic Milovice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2019 > 24/6 2019

Oznámení o pokračování v řízení o odstranění stavby

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2019 > 24/6 2019

"Opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/6 2019 > 24/6 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/06 2019 > 24/06 2019

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané ,,rodinné vinařství Šebesta Dolní Dunajovice" na pozemku parc.č. 9586/1 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: SÚ

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 1-2016 - Turistické informační centrum - Dodatek č. 1

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 5-2016 - Centrum ekologické výchovy Pálava

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 8-2016 - Galerie Efram

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 9-2016 - Regionální muzeum v Mikulově

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 11-2016 - Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ Mikulovická

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 12-2016 - Klavírní kurzy Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 13-2016 - Divadelní spolek Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 17-2016 - Kytarový festival Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 18-2016 - Virtuosi di Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 19-2016 - Jaromír Hanzlík - Alternative Music Production

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 20-2016 - Národy Podyjí

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 21-2016 - Sdružení přátel Karla Krautrartnera

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 24-2016 - Regionální muzeum v Mikulově

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 25-2016 - "Morava" - spolek příznivců sportovního tance jižní Moravy

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 26-2016 - Virtuosi di Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 28-2016 - Ivo Láník

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 29-2016 - Bellato Group

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 30-2016 - Český střelecký svaz Sportovně střelecký klub Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 31-2016 - Český střelecký svaz Sportovně střelecký klub Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 34-2016 - TJ Pálava Mikulov, oddíl stolního tenisu

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 40-2016 - Školní sportovní klub přo Základní škole Mikulov, Hraničářů

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 41-2016 - Školní sportovní klub přo Základní škole Mikulov, Hraničářů

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 43-2016 - Jezdecký klub Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 44-2016 - Jezdecký klub Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 45-2016 - Jezdecký klub Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 46-2016 - Mgr. Libuše Danielová

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 47-2016 - Svaz důchodců ČR, MO Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 48-2016 - Svaz důchodců ČR, MO Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 49-2016 - Svaz důchodců ČR, MO Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 50-2016 - Český svaz chovatelů ZO Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 51-2016 - IQ Roma servis

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 52-2016 - Český střelecký svaz Sportovně střelecký klub Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 53-2016 - Mgr. Libuše Danielová

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 54-2016 - Dům dětí a mládeže Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 59-2016 - Sdružení rodičů, přátel dětí a školy při Základní škole Mikulov, Valtická

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 61-2016 - Gymnázium a SOŠ Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 62-2016 - Institut pro trénink pohostinnosti

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 63-2016 - Junák - český skaut, středisko Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 64-2016 - Malovaný kraj

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 65-2016 - Ing. Luděk a Věra Rabušicovi

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 66-2016 - Mojmír Navrátil

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 68-2016 - Diecézní charita Brno

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 69-2016 - BILICULUM

Úřední deska

22/6 2016 > 22/6 2019

Smlouva č. 4-2016 - Národopisný spolek Pálava

Úřední deska

22/6 2016 > 22/6 2019

Smlouva č. 10-2016 - Národopisný spolek Pálava

Úřední deska

22/6 2016 > 22/6 2019

Smlouva č. 15-2016 - Národopisný spolek Pálava

Úřední deska

22/6 2016 > 22/6 2019

Smlouva č. 22-2016 - Mgr. Vladimíra Bucháčková Závodná

Úřední deska

22/6 2016 > 22/6 2019

Smlouva č. 23-2016 - Kruh přátel hudby Mikulov

Úřední deska

22/6 2016 > 22/6 2019

Smlouva č. 27-2016 - Mgr. Vladimíra Bucháčková Závodná

Úřední deska

22/6 2016 > 22/6 2019

Smlouva č. 42-2016 - Mgr. Vladimíra Bucháčková Závodná

Úřední deska

22/6 2016 > 22/6 2019

Smlouva č. 60-2016 - Mgr. Vladimíra Bucháčková Závodná

Úřední deska

22/5 2019 > 21/6 2019

Výběrové řízení OSŽP - územní plánování

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

20/6 2016 > 20/6 2019

Smlouva č. 14-2016 - Spolek PRO KONVENT

Úřední deska

20/6 2016 > 20/6 2019

Smlouva č. 16-2016 - Eva Knorová

Úřední deska

20/6 2016 > 20/6 2019

Smlouva č. 32-2016 - FC Pálava Mikulov - spolek

Úřední deska

20/6 2016 > 20/6 2019

Smlouva č. 33-2016 - FC Pálava Mikulov - spolek

Úřední deska

20/6 2016 > 20/6 2019

Smlouva č. 35-2016 - Tenisový klub Mikulov, spolek

Úřední deska

20/6 2016 > 20/6 2019

Smlouva č. 37-2016 - Tenisový klub Mikulov, spolek

Úřední deska

20/6 2016 > 20/6 2019

Smlouva č. 38-2016 - Tenisový klub Mikulov, spolek

Úřední deska

30/5 2019 > 20/6 2019

Oznámení o VŘ-OSŽP koordinovaná stanoviska

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

07/06 2019 > 20/06 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 20.06.2019 v 8:30 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

19/6 2016 > 19/6 2019

Smlouva č. 55-2016 - Radioklub Mikulov

Úřední deska

19/6 2016 > 19/6 2019

Smlouva č. 56-2016 - Radioklub Mikulov

Úřední deska

19/6 2016 > 19/6 2019

Smlouva č. 57-2016 - Radioklub Mikulov

Úřední deska

19/6 2016 > 19/6 2019

Smlouva č. 58-2016 - Radioklub Mikulov

Úřední deska

22/5 2019 > 19/6 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č.BBV/14/2019 a jeho podmínkách

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

24/5 2019 > 19/6 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/16/2019

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

09/05 2019 > 18/06 2019

Dražební vyhláška 164 EX 1619/12-174

Úřední deska, Odbor: MPO

14/5 2019 > 18/6 2019

Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

4/6 2019 > 18/6 2019

Nález č. 11/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

4/6 2019 > 18/6 2019

Nález č. 12/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

17/6 2016 > 17/6 2019

Smlouva č. 6-2016 - Krojová chasa Mikulov

Úřední deska

17/6 2016 > 17/6 2019

Smlouva č. 39-2016 - FRC Mikulov

Úřední deska

31/5 2019 > 17/6 2019

Zveřejnění č. 23/MA-2019 - Změna smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

31/5 2019 > 17/6 2019

Výpis Usnesení č. 5/2019/I přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 22.05.2019

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

29/5 2019 > 14/6 2019

Návrh Závěrečného účtu DSO Čistší střední Podyjí za rok 2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

29/5 2019 > 14/6 2019

OZV č. 1/2019 o místních poplatcích

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

09/05 2019 > 13/06 2019

Dražební vyhláška Sp.Zn.135 EX 1037/14-83

Úřední deska, Odbor: MPO

09/05 2019 > 13/06 2019

Dražební vyhláška 179 EX 717/18-66

Úřední deska, Odbor: MPO

28/05 2019 > 13/06 2019

Stanovení přechodné úpravy silnice III/4144,III/4144a a MK v obci Novosedly

Úřední deska, Odbor: SÚ

6/6 2019 > 13/6 2019

Oznámení o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující společné územní a stavební pvolení stavby nazvané: "Novostavba rodinného domu v Mikulově" na poemku parc.č. 2250, parc. č. 2248/2 a parc.č. 5021 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/05 2019 > 11/06 2019

Dražební vyhláška č.j. 137 EX 23944/16-67

Úřední deska, Odbor: MPO

10/05 2019 > 11/06 2019

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Hrušovanská, Drnholec

Úřední deska, Odbor: SÚ

09/05 2019 > 10/06 2019

Zveřejnění č. 21-MA/2019- pronájem prostor k podnikání na ul. Nádražní č. or. 9

Úřední deska, Odbor: MPO

24/5 2019 > 10/6 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/5 2019 > 10/6 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/421, III/0525 a MK v obci Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/5 2019 > 6/6 2019

Oznámení účastníkům společného územního a stavebního řízení a neznámým vlastníkům pozemku parc.č. 607 v k.ú. Dolní Dunajovice, že mají možnost si vyzvednoutrozhodnutí č. 203/2019 pro umístění a povolení stavby nazvané "rodinný dům" na původním pozemku parc.č. st. 654, nyní na pozemku parc. č. 10086 a 5330 v katastrálním území Dolní Dunajovice.stavby

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/5 2019 > 6/6 2019

Nález č. 10/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

16/05 2019 > 03/06 2019

Oznámení neznámým vlastníkům pozemku par.č.8841/2 v katast.území Dolní Dunajovice o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 203/2019 pro umístění stavby,,rodinný dům" na původním pozemku par.č. st 654,nyní na pozemku par.č.10086 a 5530 v katast.území Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: SÚ

16/05 2019 > 03/06 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby ,,Vinařský dům-Panská sýpka",na pozemku parc.č. 175/1, 176/1,177/5 a 173/3 v katast.území Sedlec u Mikulova

Úřední deska, Odbor: SÚ

16/05 2019 > 03/06 2019

Zveřejnění č. 22-MA/2019 -záměr pronajmout nebo propachtovat nemovitou věc v k.ú. Mikulov na Moravě- pozemek p.č.7745/1 o výměře 12 221m2

Úřední deska, Odbor: MPO

17/05 2019 > 03/06 2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavební návrhu regulačního plánu ,,Sedlec- lokalita B1

Úřední deska, Odbor: OSŽP

17/05 2019 > 03/06 2019

Stanovení přechodné úpravy MK Náměstí Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

30/04 2019 > 31/05 2019

Dražební vyhláška 149 EX 1983/17-58

Úřední deska, Odbor: MPO

14/5 2019 > 31/5 2019

Pronájem bytu č. 2 v bytovém domě na Náměstí č.or. 19, č.p. 209 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 7/B-2019

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

02/05 2019 > 28/05 2019

Veřejná vyhláška - hromadný předpis k nahlédnutí k dani z nemovitých věcí na rok 2019

Úřední deska, Odbor: OOVV

25/3 2019 > 27/5 2019

Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané dne 24. a 25.. května 2019

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

5/4 2019 > 27/5 2019

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

24/4 2019 > 27/5 2019

Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/5 2019 > 27/5 2019

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

09/05 2019 > 27/05 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: SÚ

16/05 2019 > 27/05 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 27.května 2019 v 09:00 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

7/5 2019 > 23/5 2019

Oznámení o zahájení savebního řízení "III/39613 Drnholec průtah"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/5 2019 > 23/5 2019

Pozvánka na ZM konané dne 22.05.2019

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

3/5 2019 > 21/5 2019

Zveřejnění č. 20/MA-2019 - záměr města pronajmout část pozemku p.č. 2155/2

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/5 2019 > 20/5 2019

VV-"Neznámému vlastníku pozemku p.č. 692, k.ú. Drnholec

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/5 2019 > 20/5 2019

Nález č. 9/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

30/04 2019 > 16/05 2019

Stanovení přechodné úpravy KM Průmyslová zóna ,OK par.č. 7678 k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: SÚ

30/04 2019 > 16/05 2019

Zveřejnění č. 19-MA/2019 - záměr města dát souhlas k postoupení práv a povinností

Úřední deska, Odbor: MPO

2/4 2019 > 13/5 2019

VŘ - matrikářka - OOVV

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

26/4 2019 > 13/5 2019

"Vlastník pozemku p.č. 1045, k.ú. Jevišovka: Olga Sumecová,neznámého pobytu"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/4 2019 > 13/5 2019

Oznámení o uzavření změny veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby "Sedlec u Mikulova: přívod NN od mlýna k Novému rybníku" na pozemku parc.č. 1019/1 v katastrálním území Sedlec u Mikulova a dále na pozemcích parc.č. 8842 a 8843 v katastrálním území Mikulov na Moravě.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/4 2019 > 7/5 2019

Zveřejnění č. 15/MA-2019 - pronájme prostor sloužících k podnikání Nádražní č.or. 9

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/4 2019 > 6/5 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414, III/4154 Drnholec

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/4 2019 > 3/5 2019

Oznámení o podaném návrhu změny veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "Vinařský dům - Panská sýpka" na pozemku parc.č. 175/1, 176/1, 177/5 a 173/3 v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/4 2019 > 3/5 2019

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/4 2019 > 2/5 2019

Nález č. 8/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

11/4 2019 > 29/4 2019

Zveřejnění č. 16/MA-2019 - pacht pozemku p.č. 1670

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

11/4 2019 > 29/4 2019

Zveřejnění č. 17/MA-2019 - prodej pozemků p.č. 1678/2, 1678/3, 1678/4

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

11/4 2019 > 29/4 2019

Zveřejnění č. 18/MA-2019 - pronájem pozemku p.č. 8261

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

11/4 2019 > 29/4 2019

VV - "Neznámým vlastníkům pozemku p.č. 1101 v k.ú. Mikulov na Moravě"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/4 2019 > 26/4 2019

pronájem bytu č. 9 v bytovém domě na ul. Husova č.or. 4, č.p. 333 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 6/B-2019

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

9/4 2019 > 25/4 2019

"Prodloužení vedení závlahového systému v katastru obce Dolní Dunajovice a Brod nad Dyjí"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/4 2019 > 25/4 2019

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby nazvané "Sedlec u Mikulova: přívod NN od mlýna k Novému rybníku" na pozemku parc.č. 1019/1 v katastrálním území Sedlec u Mikulova a dále napozemcích parc.č. 8842 8843 v katastrálním území Mikulov na Moravě.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/04 2019 > 25/04 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 25.04.2019 v 08:30 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

29/3 2019 > 24/4 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. BBV/5/2019 a jeho podmínkách

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

4/4 2019 > 23/4 2019

Stanovení přech.úpravy provozu III/0523 Mikulov, III/42124, III/41410 Sedlec

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

05/04 2019 > 23/04 2019

Veřejná vyhláška-vyrozumění účastníkům řízení o odvolacím řízení ,,Rychlostní silnice R52,stavba 5206 Perná-st.hranice ČR/Rakousko,zúžená na úsek projektového staničení km 34,445"na poz.v k.ú. Mikulov

Úřední deska, Odbor: OOVV

05/04 2019 > 23/04 2019

Nařízení státní veterinární správy -mimořadné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v Jihomoravském kraji

Úřední deska, Odbor: OOVV

19/3 2019 > 18/4 2019

Dražební vyhláška č.975-DD/19

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/4 2019 > 18/4 2019

Nález č. 7/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

2/4 2019 > 18/4 2019

VV-"Neznámému vlastníku pozemku p.č. 692, k.ú. Drnholec"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/3 2019 > 16/4 2019

Oznámení o výběrovém řízení asistentka ST,MST

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

12/3 2019 > 16/4 2019

VŘ-OSŽP-stavební úřad

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

12/3 2019 > 16/4 2019

VŘ-OSŽP-územní plánování

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

28/3 2019 > 15/4 2019

"Oznámení o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/03 2019 > 15/04 2019

Zveřejnění návrhu,, Územní energetické koncepce Jihomoravského kraje (na období 2018 až 2043)"

Úřední deska, Odbor: OOVV

8/3 2019 > 12/4 2019

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání č.j. 137Ex12769/12-110

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

26/3 2019 > 11/4 2019

Nařízení města Mikulov č. 2/2019 o vymezení místních komunikacích s placeným stáním

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/3 2019 > 11/4 2019

Stavební povolení "Mikulov - OK Pavlovská"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/3 2019 > 10/4 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. BBV/6/2019 a jeho podmínkách

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

21/03 2019 > 08/04 2019

Veřejná vyhláška-Oznámení účastníkům společného územního a stavebního řízení dle §94k stavebního zákona neznámým vlastníkům pozemku par.č. 8841/2 v k.ú. Dolní Dunajovice o o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavu nazvanou ,,rodinný dům" na původním pozemku parc.č. st.654,nyní na pozemku parc.č. 10086 a 5330 v k.ú. Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: SÚ

22/3 2019 > 8/4 2019

Oznámení neznámému vlastníkovi pozemku parc.č. 3185/15 a parc. č. 3185/16 v k.ú. Mikulov na Moravě o možnosti vyzvednout si rozhodnutí je společnému územnímu a stavebnímu povolení pro stavbu nazvanou: " Motorest s příslušenstvím vč. přípojek na inženýrské sítě, nového vjezdu, zpevněných ploch a oplocení" Mikulov na pozemku parc.č. 3185/14, 3380 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/3 2019 > 8/4 2019

Zveřejnění č. 13/MA-2019 - pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem zejm. provozování bufetu a občerstvení v areálu městského koupaliště

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/3 2019 > 8/4 2019

Zveřejnění č. 14/MA-2019 - pronájem prostor sloužících k podnikání a části pozemku p.č. 1990/1

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/03 2019 > 08/04 2019

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050-závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení §10d zák.č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Úřední deska, Odbor: SÚ

28/02 2019 > 05/04 2019

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání č.j.056 9719/19/09-141

Úřední deska, Odbor: MPO

05/03 2019 > 05/04 2019

Zveřejnění č. 12-MA/2019 - Pronájem části pozemku p.č. 6099 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: MPO

28/02 2019 > 02/04 2019

Zveřejnění č. 11-MA/2019- Pronájem prostor k podnikání (č.or.9 na ul.Nádražní)

Úřední deska, Odbor: MPO

26/2 2019 > 1/4 2019

Dotace z rozpočtu města na rok 2019

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

14/3 2019 > 1/4 2019

Nález č.4/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

14/3 2019 > 1/4 2019

Nález č. 5/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

14/3 2019 > 1/4 2019

Oznámení účastníkům řízení , osobě, které se nedaří doručovat, vlastníku pozemku parc.č. st. 250 a 215/1 v k.ú. Dolní Dunajovice, Ivetě Haidinger, Husova 165/5, 602 00 Brno, že má možnost si vyzvednout rozhodnutí č.99/2019 ve věci umístění a povolení stavby nazvané "novostavba krovu nad stávajícím rodinným domem" na pozemku parc.č. st 249 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/3 2019 > 1/4 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/3 2019 > 1/4 2019

Nález č. 6/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

15/3 2019 > 1/4 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu MěÚ Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/3 2016 > 31/3 2019

Smlouva č. 3-2016 - Národopisný spolek Pálava Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

17/4 2018 > 30/3 2019

Oznámení o zveřejnění rozpočtu, schválených rozpočtových opatření a střednědobého výhledu rozpočtu DSO Mikulovsko na internetových stránkách

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

19/3 2019 > 29/3 2019

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 28.3.2019 v 8.30

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

12/03 2019 > 28/03 2019

Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy

Úřední deska, Odbor: OOVV

05/03 2019 > 27/03 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/2/2019 a jeho podmínkách

Úřední deska, Odbor: MPO

19/02 2019 > 26/03 2019

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Úřední deska

21/02 2019 > 25/03 2019

Veřejná vyhláška -hromadný předpisný seznam poplatníkům

Úřední deska

7/3 2019 > 25/3 2019

"Oznámení o možnosti vyzvednout si územní rozhodnutí o umístění stavby - Závlaha vinic Milovice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/3 2019 > 25/3 2019

"Oznámení o možnosti vyzvednout si územní rozhodnutí o umístění stavby - Závlaha vinic Milovice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

07/03 2019 > 25/03 2019

Výpis z Usnesení Zastupitelstva města č. 4/2019

Úřední deska, Odbor: OOVV

8/3 2019 > 25/3 2019

Nález č. 3/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

22/2 2019 > 21/3 2019

Dražební vyhláška č.j. 160EX 4131/16-77

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/2 2019 > 21/3 2019

Dražební vyhláška č.j. 160EX 4131/16-74

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/02 2019 > 21/03 2019

Pronájem bytu č. 1 v bytovém domě na ul.Vídeňská č.or.17,č.p. 823 v Mikulově-Zveřejnění pronájmu bytu č. 2/B-2019

Úřední deska, Odbor: MPO

28/02 2019 > 21/03 2019

Pronájem bytu č. 3 v bytovém domě na ul. Koněvova č. or.15, č.p. 808 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 3/B-2019 a č.8/MA-2019

Úřední deska, Odbor: MPO

28/02 2019 > 21/03 2019

Pronájem bytu č.4 v bytovém domě na Náměstí č.or.26,č.p. 25 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č.4/B-2019

Úřední deska, Odbor: MPO

28/02 2019 > 21/03 2019

Pronájem bytu č. 2 bytovém domě na ul. Pavlovská č. or. 12, č.p. 139 v Mikulově- Zveřejnění pronájmu bytu č. 5/B-2019

Úřední deska, Odbor: MPO

28/02 2019 > 18/03 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Česká,Pavlovská,Náměstí,Kostelní Náměstí,Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

28/02 2019 > 18/03 2019

Oznámení o opakovaném veřejném projednání ,,Změna č. 3 Územního plánu Milovice"

Úřední deska, Odbor: OSŽP

28/02 2019 > 18/03 2019

Oznámení o zahájení společného řízení

Úřední deska, Odbor: SÚ

28/02 2019 > 18/03 2019

Zveřejnění č. 9-MA/2019- Prodej nemovité věci v k.ú. Mikulov na Moravě:pozemku p.č. 3336/3

Úřední deska, Odbor: MPO

28/02 2019 > 18/03 2019

Zveřejnění č. 10-MA/2019- Prodej nemovité věci v k.ú Mikulov na Moravě:pozemku p.č. 867

Úřední deska, Odbor: MPO

01/03 2019 > 18/03 2019

Nařízení - Tržní řád města Mikulov č. 1/2019

Úřední deska, Odbor: FO

27/02 2019 > 15/03 2019

Návrh rozpočtu DSO Mikulovsko na rok 2019-paragrafové členění

Úřední deska

10/3 2016 > 10/3 2019

Smlouva č. 1-2016 - Turistické informační centrum

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

10/3 2016 > 10/3 2019

Smlouva č. 2-2016 - Virtuosi di Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

19/2 2019 > 7/3 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, které nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení pro stavbu nazvanou: "Stavební úpravy objektu hotelu Eliška spojené se změnou v účelu užívání části stavby na masáže" Mikulov č.p. 1000, Piaristů 4 na pozemcích v k.ú. Mikulov na Moravě.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/2 2019 > 7/3 2019

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ VĚSTONICE

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/2 2019 > 7/3 2019

Nález č. 2/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

26/2 2019 > 6/3 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/02 2019 > 04/03 2019

Oznamení o uzavření veřejnosprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: SÚ

14/02 2019 > 04/03 2019

Oznámení o uzavření veřejnosprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: SÚ

14/02 2019 > 04/03 2019

Oznámení o uzavření veřejnosprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: SÚ

14/02 2019 > 04/03 2019

Oznámení o zahájení stavebního řízení ,,Mikulov-OK Pavlovská".

Úřední deska, Odbor: SÚ

15/02 2019 > 04/03 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v obci Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: SÚ

15/02 2019 > 04/03 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421 Milovice

Úřední deska, Odbor: SÚ

21/2 2019 > 4/3 2019

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "Stavební úpravy penzionu" na pozemcích parc.č. st. 637 a 958/14 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/5 2018 > 1/3 2019

Oznámení o schválení rozpočtového opatření č.1

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

20/6 2018 > 1/3 2019

Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města na rok 2018

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

19/7 2018 > 1/3 2019

Rozpočtové opatření č. 3

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

6/2 2019 > 1/3 2019

Návrh rozpočtu na r.2019

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

14/02 2019 > 01/03 2019

Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Turold Mikulov

Úřední deska

19/02 2019 > 01/03 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 28.2.2019 v 08:30 hod.

Úřední deska, Odbor: OOVV

5/3 2018 > 28/2 2019

Oznámení o schválení rozpočtu města Mikulov na rok 2018

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

19/10 2018 > 28/2 2019

Oznámení o schválení rozpočtového opatření č. 4

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

28/12 2018 > 28/2 2019

Rozpočtové opatření č. 5

Úřední deska

25/01 2019 > 27/02 2019

Dražební vyhláška -el.dražba- 106EX 12789/09-150

Úřední deska, Odbor: MPO

25/01 2019 > 27/02 2019

Dražební vyhláška nemovité věci,elektronická dobrovolná dražba-č.j. 130ED 5/18-9

Úřední deska, Odbor: MPO

25/01 2019 > 26/02 2019

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Úřední deska, Odbor: MPO

15/02 2019 > 26/02 2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Mikulov dne 25.02.2019

Úřední deska, Odbor: OOVV

29/1 2019 > 25/2 2019

Výběrové řízení OSV-sociální pracovník

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

7/2 2019 > 25/2 2019

Oznámení o možnosti vyzvednout si oznámení o zahájení územního řízení : "Závlaha vinic Milovice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

07/02 2019 > 25/02 2019

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanlizaí Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050

Úřední deska, Odbor: OOVV

22/1 2019 > 22/2 2019

Dražební vyhláška o provedení el. dražby nemovitosti-177 EX 1126/14-246

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

5/2 2019 > 21/2 2019

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ-UMÍSTĚNÍ STAVBY "V5513-výměna vedení"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/2 2019 > 21/2 2019

Zveřejnění č. 6/MA-2019-změna smlouvy o nájmu prostor k podnikání (Náměstí č.p. 25)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

5/2 2019 > 21/2 2019

Zveřejnění č. 7/MA-2019-prostory k podnikání k pronájmu a podnájmu (provozování sociálního zařízení/WC pro veřejnost)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/01 2019 > 18/02 2019

Veřejná vyhláška-zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016-12/2018

Úřední deska, Odbor: OOVV

1/2 2019 > 18/2 2019

Oznámení neznámému vlastníkovi pozemku parc.č. 562/3 v k.ú. Mikulov na Moravě o možnosti vyzvednout si rozhodnutí ke společnému územnímu a stavebnímu povolení pro stavbu nazvanou:"Nástavba penzionu" Mikulov č.p. 347, Kozí hrádek 1 na pozemku parc.č. 573 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2019 > 14/2 2019

Pronájem bytu č. 4 v bytovém domě na Náměstí č.or. 20, č.p. 31 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 1/B-2019

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

5/2 2019 > 14/2 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/2 2019 > 14/2 2019

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro povolení stavby nazvané "sběrný dvůr odpadů" na pozemku parc. č. 3569 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/1 2019 > 12/2 2019

Zveřejnění č. 1/MA-2019 - pronájem prostor k podnikání (Nádražní č.or. 9)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

10/1 2019 > 12/2 2019

Zveřejnění č. 2/MA-2019 - pronájem prostor k podnikání (Alfonse Muchy č.or. 2)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

24/1 2019 > 11/2 2019

Rozhodnutí společné územní a stavební povolení

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/1 2019 > 11/2 2019

Oznámení zahájení územního řízení pro umístění stavby nazvané: "Závlaha vinic Milovice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/1 2019 > 11/2 2019

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/1 2019 > 11/2 2019

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/1 2019 > 7/2 2019

"Kanalizační řád jednotné kanalizace pro Obec Dolní Dunajovice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/10 2018 > 6/2 2019

Seznam nepropachtovaného /nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/1 2019 > 4/2 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2019 > 4/2 2019

Zeřejnění č. 3/MA-2019 - Prodej nemovité věci - pozemku p.č. 1400

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/1 2019 > 4/2 2019

Zveřejnění č. 4/MA-2019 - Prodej nemovité věci - pozemku p.č. 1727/3

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/1 2019 > 4/2 2019

Zveřejnění č. 5/MA-2019 - Pronájem prostor k podnikání - Nádražní č.or. 9

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

15/1 2019 > 31/1 2019

Oznámení o projednání návrhu Zadání ÚZEMNÍHO PLÁNU BAVORY

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/1 2019 > 31/1 2019

Oznámení účastníkům územního řízení a osobě, které se nedaří doručovat, vlastníku pozemku parc.č.250 a 215/1 v katastrálním území Dolní Dunajovice o pokračování společného územního a stavebního řízení pro stavbu nazvanou "novostavba krovu nad stávajícím rodinným domem" na pozemku parc.č. st. 249 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/1 2019 > 31/1 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka III/4154, Drnholec

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/1 2019 > 28/1 2019

Nález č. 1/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

10/1 2019 > 28/1 2019

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN NOVOSEDLY

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/1 2019 > 28/1 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/12 2018 > 25/1 2019

Usnesení o provedení elektronické dražby č.j.030EX17695/16-95

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

8/1 2019 > 25/1 2019

Usnesení o nařízení dražebního jednání - č.j. 188 ED 1/18-20

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/1 2019 > 21/1 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/1 2019 > 21/1 2019

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na MK 1. května, Růžová, Havlíčkova, Venušina, Školní, Wolkerova, Erbenova, Mlýnská Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/1 2019 > 21/1 2019

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na MK Majakovského Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/1 2019 > 21/1 2019

Stanovení místní úpravy provozu na MK parc. č. 6633 v k.ú. Březí u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/12 2018 > 15/01 2019

Zveřejnění č. 63-MA/2018-budoucí darování nemovitých věcí v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: MPO

7/12 2018 > 10/1 2019

Usnesení o opakované dražbě č.j.203Ex07921/15-128

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

7/12 2018 > 10/1 2019

Usnesení o opakované dražbě č.j.203Ex07921/15-129

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

30/11 2018 > 7/1 2019

VŘ - OSŽP-agenda stavebního úřadu

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

21/12 2018 > 7/1 2019

Společné stavební povolení "Mikulov-parkování ulice Pavlovská"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/12 2018 > 7/1 2019

Výpis Usnesení č. 3/2018/I přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 13/12/2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

19/12 2018 > 4/1 2019

Obecně závazná vyhláška Města Mikulov č. 7/2018 o nočním klidu

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

06/12 2018 > 03/01 2019

Zveřejnění č.18/B-2018 Pronájem bytu č. 4 bytovém domě na Náměstí č.or.20,č.p.31 v Mikulově

Úřední deska, Odbor: MPO

06/12 2018 > 03/01 2019

Zveřejnění č.20/B-2018 Pronájem bytu č.2 v bytovém domě na Náměstí č.or.10,č.p.198 v Mikulově

Úřední deska, Odbor: MPO

06/12 2018 > 03/01 2019

Zveřejnění č.21/B-2018 Pronájem bytu č.2 v bytovém domě na ul.Vídeňská č.or.17, č.p.823 v Mikulově

Úřední deska, Odbor: MPO

27/12 2017 > 31/12 2018

Oznámení o schválení Střednědobého výhledu rozpočtu města Mikulov na období 2018-2022

Úřední deska, Odbor: OF

11/12 2018 > 31/12 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/12 2018 > 31/12 2018

Oznámení neznámým vlastníkům pozemku p.č. 416 v k.ú. Sedlec u Mikulova a účastníkům řízení, že mají možnost si vyzvednout rozhodnutí č. 664/2018 ze dne 10.12.2018, pro umístění stavby nazvané "Sedlec-rozšíření vodovodní sítě" na pozemcích v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/12 2018 > 31/12 2018

Obecně závazná vyhláška č. 6/2018 o místním poplatku za komunální odpad

Úřední deska, Odbor: FÚ

14/12 2018 > 31/12 2018

Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/12 2018 > 31/12 2018

Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 5/2018, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška Města MIkulov č. 4/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/12 2018 > 31/12 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/12 2018 > 28/12 2018

Zveřejnění č. 62/MA-2018 - pronájem části pozemků p.č. 8696 a p.č. 8262

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

06/12 2018 > 27/12 2018

Usnesení o prodloužení lhůty pro vyjádření k odvolání

Úřední deska, Odbor: SÚ

10/12 2018 > 27/12 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka místní komunikace ulice Česká, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/12 2018 > 27/12 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/01 2018 > 20/12 2018

Informace o zveřejnění rozpočtu,schválených rozpočtových opatřeních, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu DSO ČISTŠÍ STŘEDNÍ PODYJÍ MIKULOV na r.2019-2020

Úřední deska, Odbor: OOVV

10/7 2018 > 20/12 2018

Informace o zveřejnění závěrečného účtu DSO ČSP

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

4/12 2018 > 20/12 2018

Výpis Usnesení č. 2/2018/I přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 28.11.2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

4/12 2018 > 20/12 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka silnice III/42117 Pavlov-Dolní Věstonice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/12 2018 > 20/12 2018

Oznámení neznámému vlastníkovi pozemku parc.č. 3185/15 a parc.č.3185/16 v k.ú. Mikulov na Moravě o možnosti si vyzvedbiut iznámení o zahájení společného řízení pro stavbu nazvanou:"Motorest s příslušenstvím vč.přípojek inženýrských sítí, nového vjezdu, zpevněných ploch a oplocení" na pozemcích k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2018 > 19/12 2018

Oznámení o zamýšleném převodu v souladu s ust. § 20zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/11 2018 > 18/12 2018

Výběrové řízení na pozici strážník MP-Město Mikulov

Úřední deska, Odbor: Městská policie

28/11 2018 > 17/12 2018

Návrh rozpočtu DSO Čistší střední Podyjí na rok 2019

Úřední deska, Odbor: OOVV

28/11 2018 > 17/12 2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Čistší střední Podyjí na rok 2020,2021

Úřední deska, Odbor: OOVV

29/11 2018 > 17/12 2018

"Doručení neznámým vlastníkům pozemku p.č. 3185/16 k.ú. Mikulov na Moravě"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

06/12 2018 > 17/12 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: SÚ

04/12 2018 > 14/12 2018

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 13.12.2018 v 8:30 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

4/12 2018 > 14/12 2018

Pozvánka na ZM konané dne 13.12.2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

27/11 2018 > 13/12 2018

Ceník vodného a stočného na kalendářní rok 2019

Úřední deska, Odbor: OOVV

15/11 2018 > 12/12 2018

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/11 2018 > 11/12 2018

Zveřejnění č. 61-MA/2018- pronájem kanceláře č. 207 v I. podlaží v budově MěÚ Mikulov

Úřední deska, Odbor: MPO

22/11 2018 > 10/12 2018

Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů

Úřední deska, Odbor: OSŽP

22/11 2018 > 10/12 2018

Nařízení města Mikulov č. 5/2018 o vymezení místních kominikací s placeným stáním

Úřední deska, Odbor: OSŽP

2/11 2018 > 5/12 2018

Usnesení dražební vyhláška č.j. 181EX 13914/16-230

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/11 2018 > 5/12 2018

Usnesení o nařízení 1. kola elektronické dražby (dražební vyhláška) č.j.198EX570/13

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

19/11 2018 > 5/12 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu oprava mostu na silnici I/52

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/11 2018 > 5/12 2018

Nález č. 20/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

15/10 2018 > 3/12 2018

Prodej bytu č. 1236/11 v budově na ul. Pod Strání 1236/5, na pozemku p.č. 2088/4 v k.ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 52/MA-2018)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

15/11 2018 > 3/12 2018

Nález č. 19/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

15/11 2018 > 3/12 2018

Oznámení o podaném odvolání a výzva k podání vyjádření

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/10 2018 > 30/11 2018

Usnesení dražební vyhláška č.j. 069ED 15/18-3

Úřední deska, Odbor: MPO

13/11 2018 > 29/11 2018

Zveřejnění č. 60/MA-2018 - prodej pozemku p.č. 2472/2 v lokalitě ul. Dukelská

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/11 2018 > 29/11 2018

Nález č. 18/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

13/11 2018 > 29/11 2018

Společné řízení "Březí-zvýšení bezpečnosti chodců"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/11 2018 > 29/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Průmyslová oblast, Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

20/11 2018 > 29/11 2018

Pozvánka na ZM konané dne 28.11.2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

26/10 2018 > 27/11 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Březí

Úřední deska, Odbor: SÚ

8/11 2018 > 26/11 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2018 > 26/11 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby pro stavbu nazvanou: "Penziony na Mušlově" na pozemku parc.č. 8487, 8489, 8505/1, 8512 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2018 > 26/11 2018

Oznámení o uzavření změny veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby "prodloužení závlahového systému v katastru obce Dolní Dunajovice, Dobré Pole a Brod nad Dyjí"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2018 > 26/11 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2018 > 26/11 2018

"Kanalizační řád jednotné kanalizace pro Obec Dolní Dunajovice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/10 2018 > 23/11 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Majakovského Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/11 2018 > 22/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na II/414, Březí

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/11 2018 > 22/11 2018

Výpis Usnesení č. 1/2018/I přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 31.10.2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

18/10 2018 > 20/11 2018

Zveřejnění č. 53/MA-2018 - pronájem nebytových prostor (Nádražní č.or.9)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

19/10 2018 > 20/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK 1. května,Růžová,Havlíčkova,Venušina, Školní,Wolkerova,Erbenova, Mlýnská Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

1/11 2018 > 19/11 2018

Neznámý vlastník pozemku p.č. 3185/16, k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/11 2018 > 19/11 2018

Zveřejnění č. 59/MA-2018 - pronájem částí pozemků p.č. 2190/2 a p.č. 3107/1

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

1/11 2018 > 19/11 2018

"Skladovací hala vinařství Volařík", Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/11 2018 > 19/11 2018

Rozhodnutí o umístění stavby

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/11 2018 > 19/11 2018

Oznámení o zahájení řízení " ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/11 2018 > 19/11 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/10 2018 > 15/11 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy- ,,Přístavba haly- Farma Pálava",Mikulov

Úřední deska, Odbor: OSŽP

11/10 2018 > 14/11 2018

Usnesení o nařízení dražebního jednání ( elektronická dražba ) č.j. 188 ED 1/18

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

25/10 2018 > 12/11 2018

Oznámení účastníkům územního řízení a neznámým vlastníkům pozemku parc.č. 416 v katastrálním území Sedlec u Mikulova o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "Sedlec-rozšíření vodovodní sítě" na pozemcích v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/10 2018 > 12/11 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK Vinohrady, Republikánské obrany, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/10 2018 > 12/11 2018

Oznámení o projednání návrhu Zadání ÚZEMNÍHO PLÁNU DRNHOLEC

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/10 2018 > 12/11 2018

VV/Opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci I/40Mikulov-Valtice-Poštorná

Úřední deska, Odbor: SÚ

26/10 2018 > 12/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na III/0525,III/0524,III/0522,III/0526 a MK Vídeňská Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

26/10 2018 > 12/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Habánská,Bezručova, Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

23/10 2018 > 8/11 2018

Zveřejnění č. 57/MA-2018 - prodej pozemku p.č. 4816/8

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/10 2018 > 8/11 2018

Zveřejnění č. 58/MA-2018 - prodej pozemku p.č. 4816/9

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/10 2018 > 7/11 2018

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/10 2018 > 5/11 2018

"BD Sedláček", Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/10 2018 > 5/11 2018

Zveřejnění č.54/MA-2018 - pronájem části pozemku v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/10 2018 > 2/11 2018

"Přístavba 6. etapy, provoz firmy Gebauer a Griller Kabeltechnik Mikulov - SO 125 Rozšíření jídelny - 1. etapa", Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/10 2018 > 02/11 2018

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje k 17. zasedání dne 1.listopadu 2018 v 08:30

Úřední deska, Odbor: OOVV

16/10 2018 > 1/11 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro změnu využití území nazvané "víceúčelové hřiště Dolní Dunajovice" na pozemku parc. č. st. 410/2 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/10 2018 > 1/11 2018

Oznámení o zahájení společného stavebního řízení "Mikulov-parkování ulice Pavlovská"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/10 2018 > 1/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Vinařská, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/10 2018 > 1/11 2018

Pozvánka na ZM konané dne 31.10.2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

10/11 2017 > 31/10 2018

"Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II."

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

22/10 2018 > 31/10 2018

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby nazvané "prodloužení závlahového systému v katastru obce Dolní Dunajovice, Dobré Pole a Brod nad Dyjí"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/10 2018 > 29/10 2018

VŘ-OSŽP-odborný zaměstnanec OSŽP-stavební úřad

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

11/10 2018 > 29/10 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby "stavební úpravy stávajícího skladového objketu" na pozemku parc. č. st. 7520 a 7519 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/10 2018 > 29/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414 k.ú. Dobré Pole

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/10 2018 > 29/10 2018

"Skladovací hala vinařství Volařík" Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/10 2018 > 25/10 2018

"Přístavba haly-farma Pálava", Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/10 2018 > 25/10 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/9 2018 > 24/10 2018

Výběrové řízení č. BBV/23/2018

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/10 2018 > 23/10 2018

Zveřejnění č.55/MA-2018 - prodej pozemku p.č. 4816/8

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/10 2018 > 23/10 2018

Zveřejnění č.56/MA-2018 - prodej pozemku 4816/9

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

4/10 2018 > 22/10 2018

Zveřejnění č. 51/MA-2018 - záměr města budoucího darování stavby autobusových zálivů a okružní křižovatky na částech pozemků

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

7/10 2018 > 22/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Mikulov

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Brod nad Dyjí

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Novosedly

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Perná

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Pavlov

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Dolní Věstonice

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Horní Věstonice

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Jevišovka

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Nový Přerov

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Bavory

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Dobré Pole

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Milovice

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Klentnice

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Sedlec

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Drnholec

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Březí

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Dolní Dunajovice

Úřední deska

2/10 2018 > 18/10 2018

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu nazvanou: "Nástavba penzionu" na pozemku parc.č. 562/3 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/10 2018 > 18/10 2018

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o projednání námitek a pozvání k ústnímu jednání pro stavbu nazvanou: "Nástavba penzionu" na pozemku parc. č. 562/3 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/10 2018 > 18/10 2018

Nález č. 17/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

2/10 2018 > 18/10 2018

Výpis Usnesení č. 28/2018/H přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 19.09.2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

2/10 2018 > 17/10 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/9 2018 > 15/10 2018

Pronájem bytu č. 2 v bytovém domě na ul. Brněnská č.or.3, č.p. 8 v Mikulově -Zveřejnění pronájmu bytu č.13/B-2018

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

26/9 2018 > 15/10 2018

Pronájem bytu č. 2 v bytovém domě na ul. Husova č.or. 4, č.p.333 v Mikulově -Zveřejnění pronájmu bytu č.15/B-2018

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

26/9 2018 > 15/10 2018

Pronájem bytu č. 1 v bytovém domě na Náměstí č.or. 19, č.p. 209 v Mikulově -Zveřejnění pronájmu bytu č.16/B-2018

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/09 2018 > 15/10 2018

Zveřejnění č.48-MA/2018-záměr města pronajmout část pozemku p.č. 3088/91

Úřední deska, Odbor: MPO

27/09 2018 > 15/10 2018

Zveřejnění č. 49-MA/2018-změna smlouvy o nájmu nebytových prostor

Úřední deska, Odbor: MPO

27/09 2018 > 15/10 2018

Zveřejnění č. 50-MA/2018 Oznámení záměru udělit souhlas k postoupení smlouvy

Úřední deska, Odbor: MPO

27/09 2018 > 15/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu cyklistický závod Nova CUP 2018

Úřední deska, Odbor: SÚ

2/10 2018 > 15/10 2018

Prodej bytové jednotky č. 1236/11 v bytovém domě na ul. Pod Strání 1236/5, Mikulov (Zveřejnění č. 50/MA-2018)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

4/10 2018 > 15/10 2018

TELEFONNÍ SPOJENÍ-VOLBY

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

4/10 2018 > 15/10 2018

Informace o poaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/10 2018 > 15/10 2018

Oznámení o době a místě konání 2.kola voleb do Senátu Parlamentu ČR

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

25/9 2018 > 11/10 2018

Oznámení o zahájení společného stavebního řízení "Březí-zvýšení bezpečnosti chodců"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/9 2018 > 11/10 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK Jiráskova, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/9 2018 > 11/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/9 2018 > 10/10 2018

Nález č. 16/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

19/6 2018 > 8/10 2018

Zveřejnění seznamu obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Městskému úřadu Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

19/6 2018 > 8/10 2018

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

19/6 2018 > 8/10 2018

Vzory KL-nezávislý kandidát, sdružení nezávislých kandidátů, PS nebo PH, sdružení PS/PH a NK, koalice PS/PH a PS/PH

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

19/6 2018 > 8/10 2018

Vzor - Prohlášení kandidáta

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

19/6 2018 > 8/10 2018

Vzor-Petice-sdružení nezávislých kandidátů/nezávislý kandidát

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

22/6 2018 > 8/10 2018

Počet členů Zastupitelstva města Mikulov pro volební období 2018-2022

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí <