Mikulov

Úřední deska

Výpis aktuálních zveřejnění. Pro detailnější informace zvolte konkrétní kategorii úřední desky.


24/1 2020 > 26/2 2020

Dražební vyhláška č.j. 137 Ex 19550/18-50

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

12/2 2020 > 28/2 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/2 2020 > 1/3 2020

Návrh rozpočtu města Mikulov na r. 2020

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

16/10 2019 > 1/3 2020

Rozpočtové opatření č. 4

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

21/6 2019 > 1/3 2020

Rozpočtové opatření č. 2

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

14/2 2020 > 2/3 2020

"Stavební a bezbariérové úpravy stávajících chodníků v obci Sedlec u Mikulova"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/2 2020 > 2/3 2020

Veřejná vyhláška "Vinný sklep za zdí"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/12 2019 > 2/3 2020

Rozpočtové opatření č. 7

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

18/12 2019 > 2/3 2020

Rozpočtové opatření č. 5

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

18/12 2019 > 2/3 2020

Rozpočtové opatření č. 6

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

24/2 2020 > 13/3 2020

Zveřejnění návrhu rozpočtu DSO Mikulovsko na rok 2020

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

18/12 2019 > 1/4 2020

Pravidla rozpočtového provizoria r. 2020

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

26/3 2019 > 1/4 2020

Rozpočet města Mikulov na r. 2019

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

25/7 2019 > 25/7 2020

Závěrečný účet města Mikulov za r. 2018

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

2/1 2019 > 31/12 2020

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

20/12 2018 > 31/12 2020

Informace o zveřejnění dokumentů DSO Čistší střední Podyjí, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

18/12 2019 > 2/1 2021

Rozpočty příspěvkových organizací r.2020

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

18/12 2019 > 2/1 2021

Střednědobý výhled rozpočtu města Mikulov 2020-2024

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

04/04 2019 > 31/12 2022

Opatření obecné povahy

Úřední deska, Odbor: OOVV

11/11 2016 > 31/12 2025

Zásady pronajímání městských bytů a domů

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

Archiv


7/6 2019 > 25/2 2020

Závěrečný účet města Mikulov za r.2018

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

21/1 2020 > 25/2 2020

Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

6/2 2020 > 24/2 2020

Zveřejnění č. 4/MA-2020 - Pronájem vinného sklepa (Husova č.or. 4)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

6/2 2020 > 24/2 2020

Zveřejnění č. 5/MA-2020 - Záměr města prodat nebo propachtovat pozemky v lokalitě na ul. Vídeňská-Zlámalova

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

6/2 2020 > 24/2 2020

Zveřejnění č. 6/MA-2020 - Záměr města pronajmout pozemky v lokalitě Pod Svatým kopečkem

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

6/2 2020 > 24/2 2020

Zveřejnění č. 7/MA-2020 - pronájem prostor k podnikání - zajištění provozování sociálního zařízení (WC) pro veřejnost

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

7/2 2020 > 24/2 2020

Pronájem prostor-sklep v budově č.p. 199 na Náměstí č.or. 11, Mikulov - Zveřejnění č. 8/MA-2020

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

21/1 2020 > 21/2 2020

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 65c, ul. Pavlovská, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/2 2020 > 20/2 2020

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "VN 873 ÚS1- TS H. Věstonice Děvín, obnova" na pozemcích v k.ú. Klentnice a v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/2 2020 > 20/2 2020

Oznámení o opakování veřejného projednání "Změna č. 1 Územního plánu Horní Věstonice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/2 2020 > 20/2 2020

Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/1 2020 > 18/2 2020

Zveřejnění č. 3/MA-2020 - pronájem prostoru k podnikání (sklad) - Náměstí č.or. 26

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

31/01 2020 > 17/02 2020

Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Turold Mikulov dne 29.2.2020

Úřední deska, Odbor: OOVV

16/1 2020 > 14/2 2020

pronájem bytu č. 7 v bytovém domě na ul. Hraničářů č.or. 3, č.p. 1351 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č- 1/B-2020

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

16/1 2020 > 14/2 2020

pronájem bytu č. 1 v bytovém domě na Kostelním nám. č.or.7, č.p. 10 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č- 3/B-2020

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

16/1 2020 > 14/2 2020

Pronájem bytu č. 5 v bytovém domě na Náměstí č.or. 14, č.p. 204 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č- 4/B-2020

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/1 2020 > 14/2 2020

Nález č. 2/2020

Úřední deska, Odbor: Městská policie

29/1 2020 > 14/2 2020

Výpis Usnesení č. 10/2020/I

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

24/1 2020 > 10/2 2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "ubytování v podkroví a rozšíření služeb zákazníkům" na pozemku parc.č. 898, 900/1 v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/1 2020 > 7/2 2020

Nález č. 1/2020

Úřední deska, Odbor: Městská policie

21/1 2020 > 6/2 2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "lehká montovaná tenisová hala" na pozemku parc.č. 9576/4 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/12 2019 > 3/2 2020

Prodej majetku v souvislosti s likvidací pozůstalosti

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/1 2020 > 3/2 2020

Stavební a bezbariérové úpravy stávajících chodníků v obci Sedlec u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2020 > 3/2 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414, II/421, III/39613, III/39618, III/4144a, III/4146, III/4147, III/4154

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/1 2019 > 1/2 2020

Pravidla rozpočtového provizoria pro r. 2019

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

13/1 2020 > 30/1 2020

Zveřejnění č. 2/MA-2020 - záměr města prodat pozemky p.č. 1660, 1661/2 a 1661/3

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/1 2020 > 30/1 2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/01 2020 > 28/01 2020

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 27.1.2020 v 8:30 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

19/12 2019 > 23/01 2020

Dražební vyhláška 120 EX2348/19-74

Úřední deska, Odbor: MPO

7/1 2020 > 23/1 2020

Zveřejnění č. 1/MA-2020 - záměr města prodat pozemek p.č. 3336/3

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

7/1 2020 > 23/1 2020

Rozhodnutí "kanalizační řád stokové sítě Obce Klentnice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/1 2020 > 23/1 2020

Pozvánka na ZM konané dne 22.1.2020

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

19/12 2019 > 21/01 2020

Dražební vyhláška č.j. 164 EX 1619/12-74

Úřední deska, Odbor: MPO

19/12 2019 > 20/01 2020

Oznámeí o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42120 MK a UK v obci Pavlov

Úřední deska, Odbor: SÚ

10/1 2020 > 20/1 2020

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "ubytování v podkroví a rozšíření služeb zákazníkům" na pozemku parc.č. 898, 900/1 v katastrálním území Sedlec u Mikulova.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/12 2019 > 17/1 2020

Dražební vyhláška č.j. 030 EX 19442/13-166

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

06/12 2019 > 09/01 2020

Usnesení o elektronické dražbě č.j.207 EX 807/13-221

Úřední deska, Odbor: MPO

17/12 2019 > 9/1 2020

VŘ - vedoucí MPO

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

17/12 2019 > 9/1 2020

Pronájem bytu č. 8 v bytovém domě na ul. Vídeňská č.or. 17, č.p. 823 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 2/B-2020

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

10/12 2019 > 7/1 2020

Zveřejnění č. 59/MA-2019 - záměr města pronajmout prostor k podnikání - sklad (Náměstí č.or. 26)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

19/12 2019 > 06/01 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/4154 Drnholec

Úřední deska, Odbor: SÚ

19/12 2019 > 06/01 2020

Zveřejnění č. 62/MA-2019 -záměr města prodat pozemek p.č. 3088/269 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: MPO

19/12 2019 > 06/01 2020

Zveřejnění č. 61/MA-2019 Pronájem stavby technického vybavení-vodojemu,která je součástí pozemku p.č. 8504 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Sekretariát tajemníka

19/12 2019 > 06/01 2020

Zveřejnění č. 60/MA-2019 -záměr města prodat pozemek p.č.3088/270 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: MPO

18/12 2019 > 3/1 2020

Rozhodnutí č. 195/2019:" Mikulov-Mušlov-kanalizace"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/12 2019 > 03/01 2020

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané,,lehká montovaná tenisová hala" na pozemku parc.č. 9576/1 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: SÚ

17/12 2019 > 2/1 2020

Oznámení o uzavření veřejnorávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/12 2019 > 2/1 2020

Stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci 22.dubna, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/12 2019 > 2/1 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/42117 Pavlov-Dol.Věstonice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/12 2019 > 30/12 2019

Výpis Usnesení č. 9/2019/I

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

17/12 2019 > 30/12 2019

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

05/12 2019 > 27/12 2019

Oznámení o nalezené věci - Nález č.32/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

06/12 2019 > 23/12 2019

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místních poplatcích,příloha č. 1 -specifikace veřejného prostranství

Úřední deska, Odbor: FO

06/12 2019 > 23/12 2019

Obecně závazná vyhláška města Mikulova č.4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úřední deska, Odbor: FO

06/12 2019 > 23/12 2019

Veřejná vyhláška

Úřední deska, Odbor: OSŽP

06/12 2019 > 23/12 2019

Veřejná vyhláška -Oznámení o možnosti převzít písemnost

Úřední deska, Odbor: OOVV

06/12 2019 > 23/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/0524 Republikánské obrany Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

3/12 2019 > 19/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Purkyňova, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/12 2019 > 18/12 2019

Výpis Usnesení č. 8/2019/I přijatých na ZM Mikulov 20.11.2019

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

16/12 2016 > 16/12 2019

Smlouvy č. 70-2016 - Ekovín

Úřední deska

28/11 2019 > 16/12 2019

Veřejná vyhláška "Dolní Věstonice, přípojka NN, Friedrich"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/11 2019 > 16/12 2019

Zveřejnění č. 56/MA-2019 - Záměr města udělit předchozí souhlas k převedení nájmu v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti, jíž slouží prostory k podnikání v budově č.p. 16

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/11 2019 > 16/12 2019

Zveřejnění č. 57/MA-2019 - Záměr města udělit předchozí souhlas k převedení nájmu v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti, jíž slouží prostory k podnikání v budově č.p. 199

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/11 2019 > 16/12 2019

Zveřejnění č. 58/MA-2019 - Záměr města prodat pozemek p.č. 2155/55

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/11 2019 > 16/12 2019

Oznámení o možnosti převzít písemnost-Hana Obdržálková

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

14/11 2019 > 13/12 2019

Dražební vyhláška č.j. 007EX5222/13-60

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

03/12 2019 > 13/12 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 12.12. 2019 v 8:30 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

26/11 2019 > 12/12 2019

Oznámení o zahájení řízení pro: "Kanalizační řád stokové sítě Obce Klentnice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/11 2019 > 9/12 2019

Rekonstrukce chodníků v obci Milovice-"Etapa II"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/11 2019 > 9/12 2019

Oznámení o vydání společného rozhodnutí

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/11 2019 > 9/12 2019

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nazvané:"Zázemí velkého zámeckého sálu" na pozemku parc. č. 4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/11 2019 > 6/12 2019

Dražební vyhláška č.j. 056 EX 1639/18-36

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/11 2019 > 6/12 2019

VŘ - odborný referent OSŽP - územní plánování

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

19/11 2019 > 06/12 2019

Oznámení o nalezené věci - Nález č.31/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

19/11 2019 > 05/12 2019

Rozhodnutí č. 504/2019 - územní rozhodnutí o místění stavby,,Mikulov,ul.Valtická

Úřední deska, Odbor: SÚ

19/11 2019 > 05/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414,III/4144,III/41449-Novosedly

Úřední deska, Odbor: SÚ

19/11 2019 > 05/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Náměstí Míkulo

Úřední deska, Odbor: SÚ

19/11 2019 > 05/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Náměstí Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

19/11 2019 > 05/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Náměstí Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

26/11 2019 > 5/12 2019

Pozvánka na ZM konané dne 04.12.2019

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

29/10 2019 > 3/12 2019

Oznámení výběrového řízení-prodej bunkrů s pozemky

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/11 2019 > 2/12 2019

Oznámení neznámým spoluvlastníkům pozemku parc.č. 2192 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic, že mají možnost si vyzvednout rozhodnutí pro dodatečné povolení stavby nazvané "Hospodářské stavení pro chov prasat" - nově dle doplnění žádosti ze dne 21.06.2017 "skladovací stavení-Pavlov" na pozemku st.p. 320 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/11 2019 > 02/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici II/414 Drnholec a III/39615 Brod nad Dyjí

Úřední deska, Odbor: SÚ

12/11 2019 > 28/11 2019

Oznámení o zahájení řízení !Změna č. 2 Územního plánu Březí"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/11 2019 > 28/11 2019

Nález č. 29/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

12/11 2019 > 28/11 2019

Nález č. 30/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

11/11 2019 > 27/11 2019

Oznámení zahájení vodoprávního řízení pro stavbu: "Mikulov-Mušlov-kanalizace"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2019 > 25/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Náměstí, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2019 > 25/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/420 Dolní Věstonice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2019 > 25/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/420 Dolní Věstonice-most e.č.420-12

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

08/11 2019 > 25/11 2019

Veřejná vyhláška -Odvolání proti územnímu rozhodnutí stavebního úřadu MěÚ Mikulov o umístění stavby ,,Rychlostní silnice R52,stavba 5206 Perná-st.hranice ČR/-Rakousko.."Uvědomění účastníkům řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

Úřední deska, Odbor: OOVV

12/11 2019 > 22/11 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 21.11.2019 v 8:30 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

4/11 2019 > 21/11 2019

Střednědobý výhled rozpočtu r. 2020-2024

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

5/11 2019 > 21/11 2019

Pronájem bytu č. 8 v bytovém domě na ul. Vídeňská č.or. 17, č.p. 823 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 10/B-2019

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

5/11 2019 > 21/11 2019

"Výrobní a skladovací hala-Průmyslový areál Amulle,a.s.-Mikulov"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/11 2019 > 21/11 2019

Pozvánka na ZM konané dne 20.11.2019

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

24/10 2019 > 20/11 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č.BBV/22/2019 a jeho podmínkách

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

5/11 2019 > 20/11 2019

Zveřejnění č. 55/MA-2019 - Záměr města prodat pozemky p.č. 1678/2, 1678/3, 1678/4

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

08/10 2019 > 18/11 2019

Zveřejnění č. 46/MA-2019 -Pronájem prostor k podnikání (Náměstí č. or.20)

Úřední deska, Odbor: MPO

01/11 2019 > 18/11 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: SÚ

01/11 2019 > 18/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu Náměstí Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

01/11 2019 > 18/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu křižovatka Česká, Pavlovská , Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

11/10 2019 > 15/11 2019

Elektronická dražba 030 EX 4685/11-285

Úřední deska, Odbor: MPO

11/10 2019 > 15/11 2019

Elektronická dražba 030 EX4685/11-284

Úřední deska, Odbor: MPO

11/10 2019 > 15/11 2019

Elektronická dražba 030 EX 4685/11-283

Úřední deska, Odbor: MPO

11/10 2019 > 14/11 2019

Dražební vyhláška č.j.120 EX 5226/16-349

Úřední deska, Odbor: MPO

25/10 2019 > 11/11 2019

"Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/10 2019 > 07/11 2019

Veřejná vyhláška-,,Rychostní silnice R52,stavba 5206 Perná-st.hranice ČR/Rakousko, zúžená na úsek projektového staničení km 34,555-38,445"na pozemcích v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: OOVV

24/10 2019 > 05/11 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 4.listopadu v 8:30 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

17/10 2019 > 4/11 2019

Zveřejnění č. 51/MA-2019-záměr města pronajmout nemovitou věc - část pozemku p.č.1635

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/10 2019 > 4/11 2019

Zveřejnění č. 52/MA-2019-záměr města pronajmout nemovitou věc - část pozemku p.č. 1635

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/10 2019 > 4/11 2019

Zveřejnění č. 53/MA-2019 - záměr města pronajmout nemovitou věc část pozemku p.č. 1635

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/10 2019 > 4/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu III/414, Jevišovka

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/10 2019 > 4/11 2019

Zveřejnění č. 48/MA-2019-Záměr města pronajmout část pozemku p.č. 3275/1 o výměře 9,5 m2

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/10 2019 > 4/11 2019

Zveřejnění č. 49/MA-2019-Záměr města pronajmout část pozemku p.č. 3275/1 o výměře 4,62 m2

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/10 2019 > 4/11 2019

Zveřejnění č. 50/MA-2019-Záměr města změnit smlouvu o nájmu nebyt. prosotr č. 366/09 ze dne 31.3.2019

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/10 2019 > 4/11 2019

Zveřejnění č. 54/MA-2019-Záměr města prodat část pozemku p.č. 5021

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/10 2019 > 4/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414 Drnholec a III/39615 Brod nad Dyjí

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/9 2019 > 1/11 2019

VŘ- OSŽP - územní plánování

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

27/9 2019 > 31/10 2019

Dražební vyhláška 120 EX 31021/15-93

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/10 2019 > 31/10 2019

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro povolení stavby nazvané "stavební úpravy interiéru a změna užívání z rodinného domu na penzion" na pozemku parc. č. 232/1 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/10 2019 > 30/10 2019

Zveřejnění č.47/MA-2019 -nemovitá věc určená k prodeji

Úřední deska, Odbor: MPO

15/10 2019 > 30/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu III/42120 Klentnice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/10 2019 > 29/10 2019

Veřejná vyhláška-Dolní Věstonice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/10 2019 > 29/10 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/10 2019 > 29/10 2019

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí,,Přístavba prodejny se zázemím"

Úřední deska, Odbor: SÚ

08/10 2019 > 25/10 2019

Oznámení nalezené věci - Nález č. 28/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

08/10 2019 > 24/10 2019

Zveřejnění návrhu koncepce ,,Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhleden do roku 2050"

Úřední deska, Odbor: SÚ

08/10 2019 > 24/10 2019

Usnesení o schválení změny povolení k nakládání s vodami na vodním díle Nové Mlýny

Úřední deska, Odbor: SÚ

08/10 2019 > 24/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414

Úřední deska, Odbor: SÚ

20/9 2019 > 23/10 2019

Dražební vyhláška č.j. 169 EX 5506/18-49

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

15/10 2019 > 23/10 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/10 2019 > 21/10 2019

Nález č. 27/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

3/10 2019 > 21/10 2019

veřejná vyhláška o zahájení společného územního a stavebního řízení

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/10 2019 > 21/10 2019

Zveřejnění č. 45/MA-2019 - záměr města Miulov propachtovat pozemky p.č. 2514/1, p.č. 2514/2 a p.č. 1230/2

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/9 2019 > 17/10 2019

Dražební vyhláška č.j. 06625/19-43

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/9 2019 > 17/10 2019

Dražební vyhláška č.j. 169 Ex 342/18-104

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

1/10 2019 > 17/10 2019

Nález č. 25/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

1/10 2019 > 17/10 2019

Nález č. 26/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

1/10 2019 > 17/10 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby nazvané:!Novostavba penzionu Konírna, přípojky inženýrských sítí, jímka na vyvážení, zpevněné plochy (ul.Valtická, Mikulov) na pozemku parc.č. 6171/1, 6183 a 6184/1 v k.ú. Mikulov Na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2019 > 14/10 2019

Výběrové řízení-OSV-sociální pracovník

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

26/9 2019 > 14/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421 Brněnská, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/9 2019 > 14/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu MK a ÚK Republikánské obrany, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/9 2019 > 14/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu-cyklistický závod NOVA CUP MIKULOV

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/9 2019 > 14/10 2019

Opravné územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "FTTx Mikulov, Pod Strání" na pozemcích v katastrálním území Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/9 2019 > 14/10 2019

Výpis Usnesení č. 7/2019/I

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

12/9 2019 > 11/10 2019

Dražební vyhláška č.j. 094 EX 02010/19-045

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

24/9 2019 > 10/10 2019

Nález č. 24/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

24/9 2019 > 10/10 2019

Zveřejnění č. 44/MA-2019

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

24/09 2019 > 10/10 2019

Veřejná vyhláška návrhu aktualizace č.1 zásad územního rozvoje jihomoravského kraje a vyhodnocení vlivů návrhu aktualizace č. 1 ZÚR JmK na udržitelný rozvoj území

Úřední deska, Odbor: OOVV

06/09 2019 > 07/10 2019

Zveřejnění oznámení záměru ,,Výrobní a skladovací hala-Průmyslový areál Amulle a.s. Mikulov"

Úřední deska, Odbor: OSŽP

19/9 2019 > 7/10 2019

"Opatření obecné povahy ve věci vyhrazení míst k provozování horolezectví a vyhrazení přístupových cest k těmto místům-CHKO Pálava"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2019 > 7/10 2019

Stanovení místní úpravy provozu na MK Poštovní,Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2019 > 7/10 2019

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Drnholec

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/9 2019 > 4/10 2019

"Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/8 2019 > 2/10 2019

Dražební vyhláška č.j. 97 EX 4711/16-46

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

12/9 2019 > 30/9 2019

Nález č. 22/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

12/9 2019 > 30/9 2019

Nález č. 23/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

12/9 2019 > 30/9 2019

Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "FTTx Mikulov, Pod Strání" na pozemcích v katastrálním území Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2019 > 30/9 2019

Stanovení místní úpravy provozu, UK 22.dubna, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/8 2019 > 26/9 2019

Dražební vyhláška č.j. 144 Ex 27035/12-137

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

10/9 2019 > 26/9 2019

Stanovení přechodné úpravy III/42120, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/8 2019 > 25/9 2019

Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

12/9 2019 > 23/9 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/9 2019 > 20/9 2019

Rozhodnutí č. 122/2019: "Závlaha vinic Milovice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/9 2019 > 20/9 2019

Zveřejnění č. 38/MA-2019-záměr města Mikulov poskytnout do výpůjčky pozemky v k.ú. Mikulov na Moravě za účelem realizace krajinného prvku-Mandloňové aleje Svobody

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/9 2019 > 20/9 2019

Zveřejnění č. 39/MA-2019-záměr města Mikulov poskytnout do výpůjčky část pozemku p.č. 3710/7 za účelem realizace krajinného prvku-Vytvoření polní cesty s broučím valem

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/9 2019 > 20/9 2019

Zveřejnění č. 40/MA-2019-záměr města Mikulov pronajmout prostory k podnikání v budově č.p. 31 (Náměstí č.or. 20)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/9 2019 > 20/9 2019

Zveřejnění č. 41/MA-2019-záměr města Mikulov prodat pozemek p.č. 6081

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/9 2019 > 20/9 2019

Zveřejnění č. 42/MA-2019-záměr města Mikulov prodat pozemky p.č. 459/6 a p.č. 459/7

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/9 2019 > 20/9 2019

Zveřejnění č. 43/MA-2019-záměr města pronajmout část pozemku p.č. 2192/1

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

10/09 2019 > 20/09 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 19.září 2019 v 08:30 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

3/9 2019 > 19/9 2019

Stanovení přechodné úpravy silnice II/414, III/4144 Novosedly

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/9 2019 > 19/9 2019

Nález č. 20/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

3/9 2019 > 19/9 2019

Nález č. 21/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

3/9 2019 > 19/9 2019

Oznámení o vystavení návrhu "Mikulov MPR včetně ochranného pásma"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/9 2019 > 19/9 2019

Pozvánka na ZM konané dne 18.9.2019

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

23/8 2019 > 18/9 2019

Dražební vyhláška č.j. 167 EX 20856/11-348, 167 EX 20856/11-347

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/9 2019 > 18/9 2019

Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/8 2019 > 16/9 2019

Společné povolení "Mikulov,propojení ulic Bezručova-Žižkova"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/8 2019 > 16/9 2019

Stanovení přechodné úpravy - Pálavské vinobraní, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/8 2019 > 13/9 2019

Pronájem bytu č. 6 v bytovém domě na ul. Alf. Muchy č.or. 3, č.p. 222 v Mikulově-Zveřejnění pronájmu bytu č 9/B-2019

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/8 2019 > 12/9 2019

Nález č. 19/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

27/8 2019 > 12/9 2019

Stanovení přechodné úpravy II/414, III/4154 Drnholec

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/8 2019 > 12/9 2019

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN MILOVICE

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/8 2019 > 11/9 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/420,II/421,III/42117

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/8 2019 > 9/9 2019

Stanovení přechodné úpravy MK Vídeňská, Purkyňova, Koněvova, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

06/08 2019 > 06/09 2019

Veřejná vyhláška -Hromadný předpisný seznam č.j. MUMI 19030974 poplatníkům, kteří nezaplatili včas a kterým je vyměřen místní poplatek za provoz shromažďování , sběru ,přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018

Úřední deska, Odbor: FO

06/08 2019 > 06/09 2019

Veřejná vyhláška -Hromadný předpisný seznam poplatníkům č.j. MUMI 19031064

Úřední deska, Odbor: FO

06/08 2019 > 06/09 2019

Veřejná vyhláška-Hromadný předpisný seznam poplatníkům č. j. MUMI19031318

Úřední deska, Odbor: FO

06/08 2019 > 06/09 2019

Veřejná vyhláška-Hromadný předpisný seznam poplatníkům č.j. MUMI19031319

Úřední deska, Odbor: FO

20/8 2019 > 5/9 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/8 2019 > 5/9 2019

Stanovení přechodné úpravy MK Koněvova, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/8 2019 > 5/9 2019

Nález č. 18/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

20/8 2019 > 5/9 2019

Oznámení o zahájení řízení "Změna č. 2 Územního plánu Nový Přerov"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/8 2019 > 2/9 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby nazvané: "Novostavba rodinného domu v Mikulově" na pozemku parc.č. 2250, 2248/2 a 5021 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/8 2019 > 2/9 2019

Zveřejnění č. 36/MA-2019 - záměr města propachtovat pozemek p.č. 3000/8

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

15/8 2019 > 2/9 2019

Zveřejnění č. 37/MA-2019 - záměr města propachtovat pozemky p.č. 3000/10 a p.č. 3000/15

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

16/7 2019 > 30/8 2019

Zveřejnění č. 31/MA-2019 - pronájem prostor k podnikání-Nádražní č.or. 9

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/8 2019 > 30/8 2019

Nález č. 16/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

14/8 2019 > 30/8 2019

Nález č. 17/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

20/8 2019 > 29/8 2019

Oznámení o podaném návrhu změny veřejnoprávní smlouvy pro povolení stavby nazvané "nástavba a stavební úprava vinných sklepů" na pozemku parc.č. 5959, 5964, 5946, 5957 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

08/08 2019 > 26/08 2019

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu -usmrcování kormorána velkého

Úřední deska, Odbor: OSŽP

08/08 2019 > 26/08 2019

Stanovení místní úpravy provozu na MK Lipová ,Topolová, Březí

Úřední deska, Odbor: SÚ

09/08 2019 > 26/08 2019

Stanovení přechodné úpravy silnice II/420,II/421,III/42117

Úřední deska, Odbor: SÚ

09/08 2019 > 26/08 2019

Opatření obecné povahy- Opravné rozhodnutí Stanovení přechodné úpravy silnice II/420....

Úřední deska, Odbor: SÚ

6/9 2018 > 23/8 2019

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

05/03 2019 > 23/8 2019

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí - aktualizovaný seznam.

Úřední deska, Odbor: MPO

23/7 2019 > 23/8 2019

Dražební vyhláška č.j. 081 Ex 07069/13-264

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

06/08 2019 > 22/08 2019

Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení územního řízení stavby nazvané,,Mikulov, ul.Valtická - vybudování technické infrastruktury SO03 Plynovod STL,SO10 Přeložka plynovodu" na pozemku parc.č. 2945,2947/1,3293/1,6159,6160,6164,6166,6167,6168,6169,6171/1,6177,6178,6183,6184/1,6188,6189,6190,6198,6940,7043 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: OSŽP

06/08 2019 > 22/08 2019

Oznámení nalezené věci - Nález č. 15/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

16/7 2019 > 15/8 2019

Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 06660/12-80

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

11/11 2011 > 12/8 2019

Zásady prodeje bytů a nebytových prostor v bytových domech ve vlastnictví města Mikulov ve znění pozdějších změn (úplné znění) od 2.11.2011

Úřední deska, Odbor: MPO

12/7 2019 > 12/8 2019

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Drnholec.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/7 2019 > 7/8 2019

Stanovení místní úpravy provozu na MK Hrušovanská, Drnholec

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

04/07 2019 > 05/08 2019

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Poštovní Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: SÚ

04/07 2019 > 05/08 2019

Dražební vyhláška č.j. 220 EX 6534/11-187

Úřední deska, Odbor: MPO

18/7 2019 > 5/8 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby "rodinné vinařství Šebesta Dolní Dunajovice" na pozemku parc.č. 9586/1 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/7 2019 > 5/8 2019

Zveřejnění č. 32/MA-2019 - pacht pozemku p.č. 3000/7

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/7 2019 > 5/8 2019

Zveřejnění č. 33/MA-2019 - pacht pozemku p.č. 3000/5

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/7 2019 > 5/8 2019

Zveřejnění č. 34/MA-2019 - pacht pozemku p.č. 3000/6

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/7 2019 > 5/8 2019

Zveřejnění č. 35/MA-2019 - pacht pozemku p.č. 3000/4

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/7 2019 > 5/8 2019

Opatření obecné povahy č. 6/2019

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/6 2019 > 30/7 2019

Pronájem bytu č. 3 v bytovém domě na Vídeňská č.or.17 , č.p. 823 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 8/B-2019

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

9/7 2019 > 25/7 2019

Oznámení o zahájení řízení "Změna č. 1 Územního plánu Dobré Pole"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/7 2019 > 25/7 2019

Doručení Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Perná

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

04/07 2019 > 23/07 2019

Obecně závazná vyhláška č.2/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2018, o nočním klidu

Úřední deska, Odbor: Sekretariát tajemníka

27/6 2019 > 22/7 2019

VŘ - OSŽP - silniční správní úřad

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

04/07 2019 > 22/07 2019

Výpis z Usnesení č.6/2019/I přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 26.06.2019

Úřední deska, Odbor: OOVV

11/7 2019 > 22/7 2019

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro povolení stavby nazvané "stavební úpravy a změna užívání skladů vinařství na degustační místnost se zázemím" na pozemku parc.č. st.3582 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/7 2019 > 18/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414 v k.ú. Novosedly

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/7 2019 > 18/7 2019

Stavební povolení "III/39613 Drnholec průtah"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/7 2019 > 18/7 2019

Oznámení o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující společné územní a stavební povolení stavby nazvané:" Novostavba penzionu Konírna, přípojky inženýrských sítí, jímka na vyvážení, zpevněné plochy (ul. Valtická, Mikulov" na pozemku parc.č. 6171/1, parc.č. 6183 a parc.č. 6184/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/6 2019 > 17/7 2019

Usnesení OS Břeclav- vyhláška-Milada Talpová

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

24/6 2019 > 16/7 2019

VŘ-vedoucí odboru sekretariát tajemníka

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

28/6 2019 > 16/7 2019

Zveřejnění č. 30/MA-2019 - pronájem částií pozemků p.č. 320/2, 320/1 v lokalitě ul. Kapucínská

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

12/6 2019 > 15/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/4144 a v obci Novosedly

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/6 2019 > 15/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu-silnice III/42120 Dukelská,Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/6 2019 > 15/7 2019

Nález č. 14/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

13/6 2019 > 12/7 2019

Zveřejnění č. 26/MA-2019 - Pronájem prostor sloužících k podnikání - Nádražní č.or. 9

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

25/6 2019 > 11/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/4146 v obci Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/6 2019 > 11/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace K Vápence, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/6 2019 > 11/7 2019

Zveřejnění č. 29/MA-2019 - výpůjčka pozemku p.č. 6173 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

25/6 2019 > 11/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace MK Mikulov, Mušlov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/7 2019 > 11/7 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/6 2019 > 8/7 2019

Oznámení o zahájení územního řízení stavby nazvané "FTTx Mikulov, Pod Strání" na pozemcích v katastrálním území Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/06 2019 > 08/07 2019

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPP Dunajovické kopce na období 2020-2029

Úřední deska, Odbor: OOVV

18/6 2019 > 4/7 2019

Nařízení města Mikulov č. 4/2019, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Mikulov č. 2/2019, o vymezení místních komunikací s placeným stáním

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/6 2019 > 4/7 2019

Oznámení o zahájení společného řízení o změně územního rozhodnutí a stavebního řízení "Mikulov propojení ulic Bezručova-Žižkova"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/6 2019 > 4/7 2019

Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/6 2019 > 4/7 2019

Stanovení přechodné úpravy MK U Hřiště v obci Březí

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/5 2019 > 3/7 2019

Dražební vyhláška č.j. 167EX560/18-102

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/6 2019 > 3/7 2019

Nařízení města Mikulov č. 3/2019

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

19/7 2018 > 1/7 2019

Závěrečný účet města Mikulov za r. 2017

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

13/6 2019 > 1/7 2019

Zveřejnění č. 24/MA-2019 - Pacht pozemku p.č. 1660, části p.č. 1661/2 a p.č. 1661/3

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/6 2019 > 1/7 2019

Zveřejnění č. 25/MA-2019 - Prodej pozemku p.č. 125/15

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/6 2019 > 1/7 2019

Zveřejnění č. 27/MA-2019 - Prodej části pozemku p.č. 5831/1

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/6 2019 > 1/7 2019

Zveřejnění č. 28/MA-2019 - Prodej pozemku p.č. 6081

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/6 2019 > 1/7 2019

Nález č. 13/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

13/6 2019 > 1/7 2019

"Doručení rozhodnutí -vlastníku pozemku p.č. 1045, v k.ú. Jevišovka, neznámého pobytu"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/06 2019 > 01/07 2019

Stanovení přechodné úpravy silnice II/421,III/42117 v obci Milovice

Úřední deska, Odbor: SÚ

11/6 2019 > 28/6 2019

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO Mikulovsko za rok 2018 a Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

27/6 2016 > 27/6 2019

Smlouva č. 67-2016 - Židovská obec Brno

Úřední deska

11/6 2019 > 27/6 2019

Stanovení pžechodné úpravy provozu silnice III/42117, II/420, II/421, III/42120, III/42121, III/42122 - uzavírka III/42117 Pavlov - D.Věstonice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/06 2019 > 27/06 2019

Veřejná vyhláška ,,Prodloužení vedení závlahového systému v katastru obce Dolní Dunajovice a Brod nad Dyjí"

Úřední deska, Odbor: OSŽP

18/6 2019 > 27/6 2019

Pozvánka na ZM konané dne 26.06.2019

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

24/5 2019 > 24/6 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK lokalita U Rybníja, ul. Lipová, Topolová v obci Březí

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2019 > 24/6 2019

VV-Neznámý vlastník pozemku p.č. 2631, k.ú. Milovice u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2019 > 24/6 2019

VV-Oznámení o zahájení vodoprávního řízení "Závlaha vinic Milovice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2019 > 24/6 2019

Oznámení o pokračování v řízení o odstranění stavby

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2019 > 24/6 2019

"Opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/6 2019 > 24/6 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/06 2019 > 24/06 2019

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané ,,rodinné vinařství Šebesta Dolní Dunajovice" na pozemku parc.č. 9586/1 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: SÚ

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 1-2016 - Turistické informační centrum - Dodatek č. 1

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 5-2016 - Centrum ekologické výchovy Pálava

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 7-2016 - Sdružení rodičů, přátel dětí a školy při Základní škole Mikulov, Valtická

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 8-2016 - Galerie Efram

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 9-2016 - Regionální muzeum v Mikulově

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 11-2016 - Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ Mikulovická

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 12-2016 - Klavírní kurzy Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 13-2016 - Divadelní spolek Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 17-2016 - Kytarový festival Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 18-2016 - Virtuosi di Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 19-2016 - Jaromír Hanzlík - Alternative Music Production

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 20-2016 - Národy Podyjí

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 21-2016 - Sdružení přátel Karla Krautrartnera

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 24-2016 - Regionální muzeum v Mikulově

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 25-2016 - "Morava" - spolek příznivců sportovního tance jižní Moravy

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 26-2016 - Virtuosi di Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 28-2016 - Ivo Láník

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 29-2016 - Bellato Group

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 30-2016 - Český střelecký svaz Sportovně střelecký klub Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 31-2016 - Český střelecký svaz Sportovně střelecký klub Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 34-2016 - TJ Pálava Mikulov, oddíl stolního tenisu

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 40-2016 - Školní sportovní klub přo Základní škole Mikulov, Hraničářů

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 41-2016 - Školní sportovní klub přo Základní škole Mikulov, Hraničářů

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 43-2016 - Jezdecký klub Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 44-2016 - Jezdecký klub Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 45-2016 - Jezdecký klub Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 46-2016 - Mgr. Libuše Danielová

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 47-2016 - Svaz důchodců ČR, MO Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 48-2016 - Svaz důchodců ČR, MO Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 49-2016 - Svaz důchodců ČR, MO Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 50-2016 - Český svaz chovatelů ZO Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 51-2016 - IQ Roma servis

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 52-2016 - Český střelecký svaz Sportovně střelecký klub Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 53-2016 - Mgr. Libuše Danielová

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 54-2016 - Dům dětí a mládeže Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 59-2016 - Sdružení rodičů, přátel dětí a školy při Základní škole Mikulov, Valtická

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 61-2016 - Gymnázium a SOŠ Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 62-2016 - Institut pro trénink pohostinnosti

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 63-2016 - Junák - český skaut, středisko Mikulov

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 64-2016 - Malovaný kraj

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 65-2016 - Ing. Luděk a Věra Rabušicovi

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 66-2016 - Mojmír Navrátil

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 68-2016 - Diecézní charita Brno

Úřední deska

23/6 2016 > 23/6 2019

Smlouva č. 69-2016 - BILICULUM

Úřední deska

22/6 2016 > 22/6 2019

Smlouva č. 4-2016 - Národopisný spolek Pálava

Úřední deska

22/6 2016 > 22/6 2019

Smlouva č. 10-2016 - Národopisný spolek Pálava

Úřední deska

22/6 2016 > 22/6 2019

Smlouva č. 15-2016 - Národopisný spolek Pálava

Úřední deska

22/6 2016 > 22/6 2019

Smlouva č. 22-2016 - Mgr. Vladimíra Bucháčková Závodná

Úřední deska

22/6 2016 > 22/6 2019

Smlouva č. 23-2016 - Kruh přátel hudby Mikulov

Úřední deska

22/6 2016 > 22/6 2019

Smlouva č. 27-2016 - Mgr. Vladimíra Bucháčková Závodná

Úřední deska

22/6 2016 > 22/6 2019

Smlouva č. 42-2016 - Mgr. Vladimíra Bucháčková Závodná

Úřední deska

22/6 2016 > 22/6 2019

Smlouva č. 60-2016 - Mgr. Vladimíra Bucháčková Závodná

Úřední deska

22/5 2019 > 21/6 2019

Výběrové řízení OSŽP - územní plánování

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

20/6 2016 > 20/6 2019

Smlouva č. 14-2016 - Spolek PRO KONVENT

Úřední deska

20/6 2016 > 20/6 2019

Smlouva č. 16-2016 - Eva Knorová

Úřední deska

20/6 2016 > 20/6 2019

Smlouva č. 32-2016 - FC Pálava Mikulov - spolek

Úřední deska

20/6 2016 > 20/6 2019

Smlouva č. 33-2016 - FC Pálava Mikulov - spolek

Úřední deska

20/6 2016 > 20/6 2019

Smlouva č. 35-2016 - Tenisový klub Mikulov, spolek

Úřední deska

20/6 2016 > 20/6 2019

Smlouva č. 36-2016 - Tenisový klub Mikulov, spolek

Úřední deska

20/6 2016 > 20/6 2019

Smlouva č. 37-2016 - Tenisový klub Mikulov, spolek

Úřední deska

20/6 2016 > 20/6 2019

Smlouva č. 38-2016 - Tenisový klub Mikulov, spolek

Úřední deska

30/5 2019 > 20/6 2019

Oznámení o VŘ-OSŽP koordinovaná stanoviska

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

07/06 2019 > 20/06 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 20.06.2019 v 8:30 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

19/6 2016 > 19/6 2019

Smlouva č. 55-2016 - Radioklub Mikulov

Úřední deska

19/6 2016 > 19/6 2019

Smlouva č. 56-2016 - Radioklub Mikulov

Úřední deska

19/6 2016 > 19/6 2019

Smlouva č. 57-2016 - Radioklub Mikulov

Úřední deska

19/6 2016 > 19/6 2019

Smlouva č. 58-2016 - Radioklub Mikulov

Úřední deska

22/5 2019 > 19/6 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č.BBV/14/2019 a jeho podmínkách

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

24/5 2019 > 19/6 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/16/2019

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

09/05 2019 > 18/06 2019

Dražební vyhláška 164 EX 1619/12-174

Úřední deska, Odbor: MPO

14/5 2019 > 18/6 2019

Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

4/6 2019 > 18/6 2019

Nález č. 11/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

4/6 2019 > 18/6 2019

Nález č. 12/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

17/6 2016 > 17/6 2019

Smlouva č. 6-2016 - Krojová chasa Mikulov

Úřední deska

17/6 2016 > 17/6 2019

Smlouva č. 39-2016 - FRC Mikulov

Úřední deska

31/5 2019 > 17/6 2019

Zveřejnění č. 23/MA-2019 - Změna smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

31/5 2019 > 17/6 2019

Výpis Usnesení č. 5/2019/I přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 22.05.2019

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

29/5 2019 > 14/6 2019

Návrh Závěrečného účtu DSO Čistší střední Podyjí za rok 2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

29/5 2019 > 14/6 2019

OZV č. 1/2019 o místních poplatcích

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

09/05 2019 > 13/06 2019

Dražební vyhláška Sp.Zn.135 EX 1037/14-83

Úřední deska, Odbor: MPO

09/05 2019 > 13/06 2019

Dražební vyhláška 179 EX 717/18-66

Úřední deska, Odbor: MPO

28/05 2019 > 13/06 2019

Stanovení přechodné úpravy silnice III/4144,III/4144a a MK v obci Novosedly

Úřední deska, Odbor: SÚ

6/6 2019 > 13/6 2019

Oznámení o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující společné územní a stavební pvolení stavby nazvané: "Novostavba rodinného domu v Mikulově" na poemku parc.č. 2250, parc. č. 2248/2 a parc.č. 5021 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/05 2019 > 11/06 2019

Dražební vyhláška č.j. 137 EX 23944/16-67

Úřední deska, Odbor: MPO

10/05 2019 > 11/06 2019

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Hrušovanská, Drnholec

Úřední deska, Odbor: SÚ

09/05 2019 > 10/06 2019

Zveřejnění č. 21-MA/2019- pronájem prostor k podnikání na ul. Nádražní č. or. 9

Úřední deska, Odbor: MPO

24/5 2019 > 10/6 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/5 2019 > 10/6 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/421, III/0525 a MK v obci Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/5 2019 > 6/6 2019

Oznámení účastníkům společného územního a stavebního řízení a neznámým vlastníkům pozemku parc.č. 607 v k.ú. Dolní Dunajovice, že mají možnost si vyzvednoutrozhodnutí č. 203/2019 pro umístění a povolení stavby nazvané "rodinný dům" na původním pozemku parc.č. st. 654, nyní na pozemku parc. č. 10086 a 5330 v katastrálním území Dolní Dunajovice.stavby

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/5 2019 > 6/6 2019

Nález č. 10/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

16/05 2019 > 03/06 2019

Oznámení neznámým vlastníkům pozemku par.č.8841/2 v katast.území Dolní Dunajovice o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 203/2019 pro umístění stavby,,rodinný dům" na původním pozemku par.č. st 654,nyní na pozemku par.č.10086 a 5530 v katast.území Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: SÚ

16/05 2019 > 03/06 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby ,,Vinařský dům-Panská sýpka",na pozemku parc.č. 175/1, 176/1,177/5 a 173/3 v katast.území Sedlec u Mikulova

Úřední deska, Odbor: SÚ

16/05 2019 > 03/06 2019

Zveřejnění č. 22-MA/2019 -záměr pronajmout nebo propachtovat nemovitou věc v k.ú. Mikulov na Moravě- pozemek p.č.7745/1 o výměře 12 221m2

Úřední deska, Odbor: MPO

17/05 2019 > 03/06 2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavební návrhu regulačního plánu ,,Sedlec- lokalita B1

Úřední deska, Odbor: OSŽP

17/05 2019 > 03/06 2019

Stanovení přechodné úpravy MK Náměstí Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

30/04 2019 > 31/05 2019

Dražební vyhláška 149 EX 1983/17-58

Úřední deska, Odbor: MPO

14/5 2019 > 31/5 2019

Pronájem bytu č. 2 v bytovém domě na Náměstí č.or. 19, č.p. 209 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 7/B-2019

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

02/05 2019 > 28/05 2019

Veřejná vyhláška - hromadný předpis k nahlédnutí k dani z nemovitých věcí na rok 2019

Úřední deska, Odbor: OOVV

25/3 2019 > 27/5 2019

Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané dne 24. a 25.. května 2019

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

5/4 2019 > 27/5 2019

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

24/4 2019 > 27/5 2019

Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/5 2019 > 27/5 2019

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

09/05 2019 > 27/05 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: SÚ

16/05 2019 > 27/05 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 27.května 2019 v 09:00 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

7/5 2019 > 23/5 2019

Oznámení o zahájení savebního řízení "III/39613 Drnholec průtah"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/5 2019 > 23/5 2019

Pozvánka na ZM konané dne 22.05.2019

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

3/5 2019 > 21/5 2019

Zveřejnění č. 20/MA-2019 - záměr města pronajmout část pozemku p.č. 2155/2

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/5 2019 > 20/5 2019

VV-"Neznámému vlastníku pozemku p.č. 692, k.ú. Drnholec

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/5 2019 > 20/5 2019

Nález č. 9/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

30/04 2019 > 16/05 2019

Stanovení přechodné úpravy KM Průmyslová zóna ,OK par.č. 7678 k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: SÚ

30/04 2019 > 16/05 2019

Zveřejnění č. 19-MA/2019 - záměr města dát souhlas k postoupení práv a povinností

Úřední deska, Odbor: MPO

2/4 2019 > 13/5 2019

VŘ - matrikářka - OOVV

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

26/4 2019 > 13/5 2019

"Vlastník pozemku p.č. 1045, k.ú. Jevišovka: Olga Sumecová,neznámého pobytu"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/4 2019 > 13/5 2019

Oznámení o uzavření změny veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby "Sedlec u Mikulova: přívod NN od mlýna k Novému rybníku" na pozemku parc.č. 1019/1 v katastrálním území Sedlec u Mikulova a dále na pozemcích parc.č. 8842 a 8843 v katastrálním území Mikulov na Moravě.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/4 2019 > 7/5 2019

Zveřejnění č. 15/MA-2019 - pronájme prostor sloužících k podnikání Nádražní č.or. 9

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/4 2019 > 6/5 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414, III/4154 Drnholec

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/4 2019 > 3/5 2019

Oznámení o podaném návrhu změny veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "Vinařský dům - Panská sýpka" na pozemku parc.č. 175/1, 176/1, 177/5 a 173/3 v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/4 2019 > 3/5 2019

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/4 2019 > 2/5 2019

Nález č. 8/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

11/4 2019 > 29/4 2019

Zveřejnění č. 16/MA-2019 - pacht pozemku p.č. 1670

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

11/4 2019 > 29/4 2019

Zveřejnění č. 17/MA-2019 - prodej pozemků p.č. 1678/2, 1678/3, 1678/4

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

11/4 2019 > 29/4 2019

Zveřejnění č. 18/MA-2019 - pronájem pozemku p.č. 8261

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

11/4 2019 > 29/4 2019

VV - "Neznámým vlastníkům pozemku p.č. 1101 v k.ú. Mikulov na Moravě"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/4 2019 > 26/4 2019

pronájem bytu č. 9 v bytovém domě na ul. Husova č.or. 4, č.p. 333 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 6/B-2019

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

9/4 2019 > 25/4 2019

"Prodloužení vedení závlahového systému v katastru obce Dolní Dunajovice a Brod nad Dyjí"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/4 2019 > 25/4 2019

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby nazvané "Sedlec u Mikulova: přívod NN od mlýna k Novému rybníku" na pozemku parc.č. 1019/1 v katastrálním území Sedlec u Mikulova a dále napozemcích parc.č. 8842 8843 v katastrálním území Mikulov na Moravě.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/04 2019 > 25/04 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 25.04.2019 v 08:30 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

29/3 2019 > 24/4 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. BBV/5/2019 a jeho podmínkách

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

4/4 2019 > 23/4 2019

Stanovení přech.úpravy provozu III/0523 Mikulov, III/42124, III/41410 Sedlec

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

05/04 2019 > 23/04 2019

Veřejná vyhláška-vyrozumění účastníkům řízení o odvolacím řízení ,,Rychlostní silnice R52,stavba 5206 Perná-st.hranice ČR/Rakousko,zúžená na úsek projektového staničení km 34,445"na poz.v k.ú. Mikulov

Úřední deska, Odbor: OOVV

05/04 2019 > 23/04 2019

Nařízení státní veterinární správy -mimořadné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v Jihomoravském kraji

Úřední deska, Odbor: OOVV

19/3 2019 > 18/4 2019

Dražební vyhláška č.975-DD/19

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/4 2019 > 18/4 2019

Nález č. 7/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

2/4 2019 > 18/4 2019

VV-"Neznámému vlastníku pozemku p.č. 692, k.ú. Drnholec"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/3 2019 > 16/4 2019

Oznámení o výběrovém řízení asistentka ST,MST

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

12/3 2019 > 16/4 2019

VŘ-OSŽP-stavební úřad

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

12/3 2019 > 16/4 2019

VŘ-OSŽP-územní plánování

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

28/3 2019 > 15/4 2019

"Oznámení o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/03 2019 > 15/04 2019

Zveřejnění návrhu,, Územní energetické koncepce Jihomoravského kraje (na období 2018 až 2043)"

Úřední deska, Odbor: OOVV

8/3 2019 > 12/4 2019

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání č.j. 137Ex12769/12-110

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

26/3 2019 > 11/4 2019

Nařízení města Mikulov č. 2/2019 o vymezení místních komunikacích s placeným stáním

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/3 2019 > 11/4 2019

Stavební povolení "Mikulov - OK Pavlovská"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/3 2019 > 10/4 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. BBV/6/2019 a jeho podmínkách

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

21/03 2019 > 08/04 2019

Veřejná vyhláška-Oznámení účastníkům společného územního a stavebního řízení dle §94k stavebního zákona neznámým vlastníkům pozemku par.č. 8841/2 v k.ú. Dolní Dunajovice o o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavu nazvanou ,,rodinný dům" na původním pozemku parc.č. st.654,nyní na pozemku parc.č. 10086 a 5330 v k.ú. Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: SÚ

22/3 2019 > 8/4 2019

Oznámení neznámému vlastníkovi pozemku parc.č. 3185/15 a parc. č. 3185/16 v k.ú. Mikulov na Moravě o možnosti vyzvednout si rozhodnutí je společnému územnímu a stavebnímu povolení pro stavbu nazvanou: " Motorest s příslušenstvím vč. přípojek na inženýrské sítě, nového vjezdu, zpevněných ploch a oplocení" Mikulov na pozemku parc.č. 3185/14, 3380 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/3 2019 > 8/4 2019

Zveřejnění č. 13/MA-2019 - pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem zejm. provozování bufetu a občerstvení v areálu městského koupaliště

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/3 2019 > 8/4 2019

Zveřejnění č. 14/MA-2019 - pronájem prostor sloužících k podnikání a části pozemku p.č. 1990/1

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/03 2019 > 08/04 2019

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050-závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení §10d zák.č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Úřední deska, Odbor: SÚ

28/02 2019 > 05/04 2019

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání č.j.056 9719/19/09-141

Úřední deska, Odbor: MPO

05/03 2019 > 05/04 2019

Zveřejnění č. 12-MA/2019 - Pronájem části pozemku p.č. 6099 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: MPO

28/02 2019 > 02/04 2019

Zveřejnění č. 11-MA/2019- Pronájem prostor k podnikání (č.or.9 na ul.Nádražní)

Úřední deska, Odbor: MPO

26/2 2019 > 1/4 2019

Dotace z rozpočtu města na rok 2019

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

14/3 2019 > 1/4 2019

Nález č.4/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

14/3 2019 > 1/4 2019

Nález č. 5/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

14/3 2019 > 1/4 2019

Oznámení účastníkům řízení , osobě, které se nedaří doručovat, vlastníku pozemku parc.č. st. 250 a 215/1 v k.ú. Dolní Dunajovice, Ivetě Haidinger, Husova 165/5, 602 00 Brno, že má možnost si vyzvednout rozhodnutí č.99/2019 ve věci umístění a povolení stavby nazvané "novostavba krovu nad stávajícím rodinným domem" na pozemku parc.č. st 249 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/3 2019 > 1/4 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/3 2019 > 1/4 2019

Nález č. 6/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

15/3 2019 > 1/4 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu MěÚ Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/3 2016 > 31/3 2019

Smlouva č. 3-2016 - Národopisný spolek Pálava Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

17/4 2018 > 30/3 2019

Oznámení o zveřejnění rozpočtu, schválených rozpočtových opatření a střednědobého výhledu rozpočtu DSO Mikulovsko na internetových stránkách

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

19/3 2019 > 29/3 2019

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 28.3.2019 v 8.30

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

12/03 2019 > 28/03 2019

Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy

Úřední deska, Odbor: OOVV

05/03 2019 > 27/03 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/2/2019 a jeho podmínkách

Úřední deska, Odbor: MPO

19/02 2019 > 26/03 2019

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Úřední deska

21/02 2019 > 25/03 2019

Veřejná vyhláška -hromadný předpisný seznam poplatníkům

Úřední deska

7/3 2019 > 25/3 2019

"Oznámení o možnosti vyzvednout si územní rozhodnutí o umístění stavby - Závlaha vinic Milovice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/3 2019 > 25/3 2019

"Oznámení o možnosti vyzvednout si územní rozhodnutí o umístění stavby - Závlaha vinic Milovice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

07/03 2019 > 25/03 2019

Výpis z Usnesení Zastupitelstva města č. 4/2019

Úřední deska, Odbor: OOVV

8/3 2019 > 25/3 2019

Nález č. 3/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

22/2 2019 > 21/3 2019

Dražební vyhláška č.j. 160EX 4131/16-77

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/2 2019 > 21/3 2019

Dražební vyhláška č.j. 160EX 4131/16-74

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/02 2019 > 21/03 2019

Pronájem bytu č. 1 v bytovém domě na ul.Vídeňská č.or.17,č.p. 823 v Mikulově-Zveřejnění pronájmu bytu č. 2/B-2019

Úřední deska, Odbor: MPO

28/02 2019 > 21/03 2019

Pronájem bytu č. 3 v bytovém domě na ul. Koněvova č. or.15, č.p. 808 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 3/B-2019 a č.8/MA-2019

Úřední deska, Odbor: MPO

28/02 2019 > 21/03 2019

Pronájem bytu č.4 v bytovém domě na Náměstí č.or.26,č.p. 25 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č.4/B-2019

Úřední deska, Odbor: MPO

28/02 2019 > 21/03 2019

Pronájem bytu č. 2 bytovém domě na ul. Pavlovská č. or. 12, č.p. 139 v Mikulově- Zveřejnění pronájmu bytu č. 5/B-2019

Úřední deska, Odbor: MPO

28/02 2019 > 18/03 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Česká,Pavlovská,Náměstí,Kostelní Náměstí,Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

28/02 2019 > 18/03 2019

Oznámení o opakovaném veřejném projednání ,,Změna č. 3 Územního plánu Milovice"

Úřední deska, Odbor: OSŽP

28/02 2019 > 18/03 2019

Oznámení o zahájení společného řízení

Úřední deska, Odbor: SÚ

28/02 2019 > 18/03 2019

Zveřejnění č. 9-MA/2019- Prodej nemovité věci v k.ú. Mikulov na Moravě:pozemku p.č. 3336/3

Úřední deska, Odbor: MPO

28/02 2019 > 18/03 2019

Zveřejnění č. 10-MA/2019- Prodej nemovité věci v k.ú Mikulov na Moravě:pozemku p.č. 867

Úřední deska, Odbor: MPO

01/03 2019 > 18/03 2019

Nařízení - Tržní řád města Mikulov č. 1/2019

Úřední deska, Odbor: FO

27/02 2019 > 15/03 2019

Návrh rozpočtu DSO Mikulovsko na rok 2019-paragrafové členění

Úřední deska

10/3 2016 > 10/3 2019

Smlouva č. 1-2016 - Turistické informační centrum

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

10/3 2016 > 10/3 2019

Smlouva č. 2-2016 - Virtuosi di Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

19/2 2019 > 7/3 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, které nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení pro stavbu nazvanou: "Stavební úpravy objektu hotelu Eliška spojené se změnou v účelu užívání části stavby na masáže" Mikulov č.p. 1000, Piaristů 4 na pozemcích v k.ú. Mikulov na Moravě.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/2 2019 > 7/3 2019

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ VĚSTONICE

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/2 2019 > 7/3 2019

Nález č. 2/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

26/2 2019 > 6/3 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/02 2019 > 04/03 2019

Oznamení o uzavření veřejnosprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: SÚ

14/02 2019 > 04/03 2019

Oznámení o uzavření veřejnosprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: SÚ

14/02 2019 > 04/03 2019

Oznámení o uzavření veřejnosprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: SÚ

14/02 2019 > 04/03 2019

Oznámení o zahájení stavebního řízení ,,Mikulov-OK Pavlovská".

Úřední deska, Odbor: SÚ

15/02 2019 > 04/03 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v obci Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: SÚ

15/02 2019 > 04/03 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421 Milovice

Úřední deska, Odbor: SÚ

21/2 2019 > 4/3 2019

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "Stavební úpravy penzionu" na pozemcích parc.č. st. 637 a 958/14 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/5 2018 > 1/3 2019

Oznámení o schválení rozpočtového opatření č.1

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

20/6 2018 > 1/3 2019

Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města na rok 2018

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

19/7 2018 > 1/3 2019

Rozpočtové opatření č. 3

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

6/2 2019 > 1/3 2019

Návrh rozpočtu na r.2019

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

14/02 2019 > 01/03 2019

Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Turold Mikulov

Úřední deska

19/02 2019 > 01/03 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 28.2.2019 v 08:30 hod.

Úřední deska, Odbor: OOVV

5/3 2018 > 28/2 2019

Oznámení o schválení rozpočtu města Mikulov na rok 2018

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

19/10 2018 > 28/2 2019

Oznámení o schválení rozpočtového opatření č. 4

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

28/12 2018 > 28/2 2019

Rozpočtové opatření č. 5

Úřední deska

25/01 2019 > 27/02 2019

Dražební vyhláška -el.dražba- 106EX 12789/09-150

Úřední deska, Odbor: MPO

25/01 2019 > 27/02 2019

Dražební vyhláška nemovité věci,elektronická dobrovolná dražba-č.j. 130ED 5/18-9

Úřední deska, Odbor: MPO

25/01 2019 > 26/02 2019

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Úřední deska, Odbor: MPO

15/02 2019 > 26/02 2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Mikulov dne 25.02.2019

Úřední deska, Odbor: OOVV

29/1 2019 > 25/2 2019

Výběrové řízení OSV-sociální pracovník

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

7/2 2019 > 25/2 2019

Oznámení o možnosti vyzvednout si oznámení o zahájení územního řízení : "Závlaha vinic Milovice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

07/02 2019 > 25/02 2019

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanlizaí Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050

Úřední deska, Odbor: OOVV

22/1 2019 > 22/2 2019

Dražební vyhláška o provedení el. dražby nemovitosti-177 EX 1126/14-246

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

5/2 2019 > 21/2 2019

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ-UMÍSTĚNÍ STAVBY "V5513-výměna vedení"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/2 2019 > 21/2 2019

Zveřejnění č. 6/MA-2019-změna smlouvy o nájmu prostor k podnikání (Náměstí č.p. 25)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

5/2 2019 > 21/2 2019

Zveřejnění č. 7/MA-2019-prostory k podnikání k pronájmu a podnájmu (provozování sociálního zařízení/WC pro veřejnost)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/01 2019 > 18/02 2019

Veřejná vyhláška-zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016-12/2018

Úřední deska, Odbor: OOVV

1/2 2019 > 18/2 2019

Oznámení neznámému vlastníkovi pozemku parc.č. 562/3 v k.ú. Mikulov na Moravě o možnosti vyzvednout si rozhodnutí ke společnému územnímu a stavebnímu povolení pro stavbu nazvanou:"Nástavba penzionu" Mikulov č.p. 347, Kozí hrádek 1 na pozemku parc.č. 573 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2019 > 14/2 2019

Pronájem bytu č. 4 v bytovém domě na Náměstí č.or. 20, č.p. 31 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 1/B-2019

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

5/2 2019 > 14/2 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/2 2019 > 14/2 2019

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro povolení stavby nazvané "sběrný dvůr odpadů" na pozemku parc. č. 3569 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/1 2019 > 12/2 2019

Zveřejnění č. 1/MA-2019 - pronájem prostor k podnikání (Nádražní č.or. 9)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

10/1 2019 > 12/2 2019

Zveřejnění č. 2/MA-2019 - pronájem prostor k podnikání (Alfonse Muchy č.or. 2)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

24/1 2019 > 11/2 2019

Rozhodnutí společné územní a stavební povolení

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/1 2019 > 11/2 2019

Oznámení zahájení územního řízení pro umístění stavby nazvané: "Závlaha vinic Milovice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/1 2019 > 11/2 2019

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/1 2019 > 11/2 2019

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/1 2019 > 7/2 2019

"Kanalizační řád jednotné kanalizace pro Obec Dolní Dunajovice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/10 2018 > 6/2 2019

Seznam nepropachtovaného /nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/1 2019 > 4/2 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2019 > 4/2 2019

Zeřejnění č. 3/MA-2019 - Prodej nemovité věci - pozemku p.č. 1400

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/1 2019 > 4/2 2019

Zveřejnění č. 4/MA-2019 - Prodej nemovité věci - pozemku p.č. 1727/3

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/1 2019 > 4/2 2019

Zveřejnění č. 5/MA-2019 - Pronájem prostor k podnikání - Nádražní č.or. 9

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

15/1 2019 > 31/1 2019

Oznámení o projednání návrhu Zadání ÚZEMNÍHO PLÁNU BAVORY

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/1 2019 > 31/1 2019

Oznámení účastníkům územního řízení a osobě, které se nedaří doručovat, vlastníku pozemku parc.č.250 a 215/1 v katastrálním území Dolní Dunajovice o pokračování společného územního a stavebního řízení pro stavbu nazvanou "novostavba krovu nad stávajícím rodinným domem" na pozemku parc.č. st. 249 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/1 2019 > 31/1 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka III/4154, Drnholec

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/1 2019 > 28/1 2019

Nález č. 1/2019

Úřední deska, Odbor: Městská policie

10/1 2019 > 28/1 2019

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN NOVOSEDLY

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/1 2019 > 28/1 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/12 2018 > 25/1 2019

Usnesení o provedení elektronické dražby č.j.030EX17695/16-95

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

8/1 2019 > 25/1 2019

Usnesení o nařízení dražebního jednání - č.j. 188 ED 1/18-20

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/1 2019 > 21/1 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/1 2019 > 21/1 2019

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na MK 1. května, Růžová, Havlíčkova, Venušina, Školní, Wolkerova, Erbenova, Mlýnská Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/1 2019 > 21/1 2019

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na MK Majakovského Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/1 2019 > 21/1 2019

Stanovení místní úpravy provozu na MK parc. č. 6633 v k.ú. Březí u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/12 2018 > 15/01 2019

Zveřejnění č. 63-MA/2018-budoucí darování nemovitých věcí v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: MPO

7/12 2018 > 10/1 2019

Usnesení o opakované dražbě č.j.203Ex07921/15-128

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

7/12 2018 > 10/1 2019

Usnesení o opakované dražbě č.j.203Ex07921/15-129

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

30/11 2018 > 7/1 2019

VŘ - OSŽP-agenda stavebního úřadu

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

21/12 2018 > 7/1 2019

Společné stavební povolení "Mikulov-parkování ulice Pavlovská"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/12 2018 > 7/1 2019

Výpis Usnesení č. 3/2018/I přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 13/12/2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

19/12 2018 > 4/1 2019

Obecně závazná vyhláška Města Mikulov č. 7/2018 o nočním klidu

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

06/12 2018 > 03/01 2019

Zveřejnění č.18/B-2018 Pronájem bytu č. 4 bytovém domě na Náměstí č.or.20,č.p.31 v Mikulově

Úřední deska, Odbor: MPO

06/12 2018 > 03/01 2019

Zveřejnění č.20/B-2018 Pronájem bytu č.2 v bytovém domě na Náměstí č.or.10,č.p.198 v Mikulově

Úřední deska, Odbor: MPO

06/12 2018 > 03/01 2019

Zveřejnění č.21/B-2018 Pronájem bytu č.2 v bytovém domě na ul.Vídeňská č.or.17, č.p.823 v Mikulově

Úřední deska, Odbor: MPO

27/12 2017 > 31/12 2018

Oznámení o schválení Střednědobého výhledu rozpočtu města Mikulov na období 2018-2022

Úřední deska, Odbor: OF

11/12 2018 > 31/12 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/12 2018 > 31/12 2018

Oznámení neznámým vlastníkům pozemku p.č. 416 v k.ú. Sedlec u Mikulova a účastníkům řízení, že mají možnost si vyzvednout rozhodnutí č. 664/2018 ze dne 10.12.2018, pro umístění stavby nazvané "Sedlec-rozšíření vodovodní sítě" na pozemcích v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/12 2018 > 31/12 2018

Obecně závazná vyhláška č. 6/2018 o místním poplatku za komunální odpad

Úřední deska, Odbor: FÚ

14/12 2018 > 31/12 2018

Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/12 2018 > 31/12 2018

Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 5/2018, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška Města MIkulov č. 4/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/12 2018 > 31/12 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/12 2018 > 28/12 2018

Zveřejnění č. 62/MA-2018 - pronájem části pozemků p.č. 8696 a p.č. 8262

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

06/12 2018 > 27/12 2018

Usnesení o prodloužení lhůty pro vyjádření k odvolání

Úřední deska, Odbor: SÚ

10/12 2018 > 27/12 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka místní komunikace ulice Česká, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/12 2018 > 27/12 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/01 2018 > 20/12 2018

Informace o zveřejnění rozpočtu,schválených rozpočtových opatřeních, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu DSO ČISTŠÍ STŘEDNÍ PODYJÍ MIKULOV na r.2019-2020

Úřední deska, Odbor: OOVV

10/7 2018 > 20/12 2018

Informace o zveřejnění závěrečného účtu DSO ČSP

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

4/12 2018 > 20/12 2018

Výpis Usnesení č. 2/2018/I přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 28.11.2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

4/12 2018 > 20/12 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka silnice III/42117 Pavlov-Dolní Věstonice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/12 2018 > 20/12 2018

Oznámení neznámému vlastníkovi pozemku parc.č. 3185/15 a parc.č.3185/16 v k.ú. Mikulov na Moravě o možnosti si vyzvedbiut iznámení o zahájení společného řízení pro stavbu nazvanou:"Motorest s příslušenstvím vč.přípojek inženýrských sítí, nového vjezdu, zpevněných ploch a oplocení" na pozemcích k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2018 > 19/12 2018

Oznámení o zamýšleném převodu v souladu s ust. § 20zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/11 2018 > 18/12 2018

Výběrové řízení na pozici strážník MP-Město Mikulov

Úřední deska, Odbor: Městská policie

28/11 2018 > 17/12 2018

Návrh rozpočtu DSO Čistší střední Podyjí na rok 2019

Úřední deska, Odbor: OOVV

28/11 2018 > 17/12 2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Čistší střední Podyjí na rok 2020,2021

Úřední deska, Odbor: OOVV

29/11 2018 > 17/12 2018

"Doručení neznámým vlastníkům pozemku p.č. 3185/16 k.ú. Mikulov na Moravě"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

06/12 2018 > 17/12 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: SÚ

04/12 2018 > 14/12 2018

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 13.12.2018 v 8:30 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

4/12 2018 > 14/12 2018

Pozvánka na ZM konané dne 13.12.2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

27/11 2018 > 13/12 2018

Ceník vodného a stočného na kalendářní rok 2019

Úřední deska, Odbor: OOVV

15/11 2018 > 12/12 2018

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/11 2018 > 11/12 2018

Zveřejnění č. 61-MA/2018- pronájem kanceláře č. 207 v I. podlaží v budově MěÚ Mikulov

Úřední deska, Odbor: MPO

22/11 2018 > 10/12 2018

Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů

Úřední deska, Odbor: OSŽP

22/11 2018 > 10/12 2018

Nařízení města Mikulov č. 5/2018 o vymezení místních kominikací s placeným stáním

Úřední deska, Odbor: OSŽP

2/11 2018 > 5/12 2018

Usnesení dražební vyhláška č.j. 181EX 13914/16-230

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/11 2018 > 5/12 2018

Usnesení o nařízení 1. kola elektronické dražby (dražební vyhláška) č.j.198EX570/13

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

19/11 2018 > 5/12 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu oprava mostu na silnici I/52

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/11 2018 > 5/12 2018

Nález č. 20/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

15/10 2018 > 3/12 2018

Prodej bytu č. 1236/11 v budově na ul. Pod Strání 1236/5, na pozemku p.č. 2088/4 v k.ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 52/MA-2018)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

15/11 2018 > 3/12 2018

Nález č. 19/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

15/11 2018 > 3/12 2018

Oznámení o podaném odvolání a výzva k podání vyjádření

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/10 2018 > 30/11 2018

Usnesení dražební vyhláška č.j. 069ED 15/18-3

Úřední deska, Odbor: MPO

13/11 2018 > 29/11 2018

Zveřejnění č. 60/MA-2018 - prodej pozemku p.č. 2472/2 v lokalitě ul. Dukelská

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/11 2018 > 29/11 2018

Nález č. 18/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

13/11 2018 > 29/11 2018

Společné řízení "Březí-zvýšení bezpečnosti chodců"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/11 2018 > 29/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Průmyslová oblast, Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

20/11 2018 > 29/11 2018

Pozvánka na ZM konané dne 28.11.2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

26/10 2018 > 27/11 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Březí

Úřední deska, Odbor: SÚ

8/11 2018 > 26/11 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2018 > 26/11 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby pro stavbu nazvanou: "Penziony na Mušlově" na pozemku parc.č. 8487, 8489, 8505/1, 8512 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2018 > 26/11 2018

Oznámení o uzavření změny veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby "prodloužení závlahového systému v katastru obce Dolní Dunajovice, Dobré Pole a Brod nad Dyjí"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2018 > 26/11 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2018 > 26/11 2018

"Kanalizační řád jednotné kanalizace pro Obec Dolní Dunajovice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/10 2018 > 23/11 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Majakovského Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/11 2018 > 22/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na II/414, Březí

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/11 2018 > 22/11 2018

Výpis Usnesení č. 1/2018/I přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 31.10.2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

18/10 2018 > 20/11 2018

Zveřejnění č. 53/MA-2018 - pronájem nebytových prostor (Nádražní č.or.9)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

19/10 2018 > 20/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK 1. května,Růžová,Havlíčkova,Venušina, Školní,Wolkerova,Erbenova, Mlýnská Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

1/11 2018 > 19/11 2018

Neznámý vlastník pozemku p.č. 3185/16, k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/11 2018 > 19/11 2018

Zveřejnění č. 59/MA-2018 - pronájem částí pozemků p.č. 2190/2 a p.č. 3107/1

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

1/11 2018 > 19/11 2018

"Skladovací hala vinařství Volařík", Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/11 2018 > 19/11 2018

Rozhodnutí o umístění stavby

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/11 2018 > 19/11 2018

Oznámení o zahájení řízení " ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/11 2018 > 19/11 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/10 2018 > 15/11 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy- ,,Přístavba haly- Farma Pálava",Mikulov

Úřední deska, Odbor: OSŽP

11/10 2018 > 14/11 2018

Usnesení o nařízení dražebního jednání ( elektronická dražba ) č.j. 188 ED 1/18

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

25/10 2018 > 12/11 2018

Oznámení účastníkům územního řízení a neznámým vlastníkům pozemku parc.č. 416 v katastrálním území Sedlec u Mikulova o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "Sedlec-rozšíření vodovodní sítě" na pozemcích v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/10 2018 > 12/11 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK Vinohrady, Republikánské obrany, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/10 2018 > 12/11 2018

Oznámení o projednání návrhu Zadání ÚZEMNÍHO PLÁNU DRNHOLEC

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/10 2018 > 12/11 2018

VV/Opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci I/40Mikulov-Valtice-Poštorná

Úřední deska, Odbor: SÚ

26/10 2018 > 12/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na III/0525,III/0524,III/0522,III/0526 a MK Vídeňská Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

26/10 2018 > 12/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Habánská,Bezručova, Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

23/10 2018 > 8/11 2018

Zveřejnění č. 57/MA-2018 - prodej pozemku p.č. 4816/8

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/10 2018 > 8/11 2018

Zveřejnění č. 58/MA-2018 - prodej pozemku p.č. 4816/9

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/10 2018 > 7/11 2018

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/10 2018 > 5/11 2018

"BD Sedláček", Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/10 2018 > 5/11 2018

Zveřejnění č.54/MA-2018 - pronájem části pozemku v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/10 2018 > 2/11 2018

"Přístavba 6. etapy, provoz firmy Gebauer a Griller Kabeltechnik Mikulov - SO 125 Rozšíření jídelny - 1. etapa", Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/10 2018 > 02/11 2018

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje k 17. zasedání dne 1.listopadu 2018 v 08:30

Úřední deska, Odbor: OOVV

16/10 2018 > 1/11 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro změnu využití území nazvané "víceúčelové hřiště Dolní Dunajovice" na pozemku parc. č. st. 410/2 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/10 2018 > 1/11 2018

Oznámení o zahájení společného stavebního řízení "Mikulov-parkování ulice Pavlovská"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/10 2018 > 1/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Vinařská, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/10 2018 > 1/11 2018

Pozvánka na ZM konané dne 31.10.2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

10/11 2017 > 31/10 2018

"Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II."

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

22/10 2018 > 31/10 2018

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby nazvané "prodloužení závlahového systému v katastru obce Dolní Dunajovice, Dobré Pole a Brod nad Dyjí"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/10 2018 > 29/10 2018

VŘ-OSŽP-odborný zaměstnanec OSŽP-stavební úřad

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

11/10 2018 > 29/10 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby "stavební úpravy stávajícího skladového objketu" na pozemku parc. č. st. 7520 a 7519 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/10 2018 > 29/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414 k.ú. Dobré Pole

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/10 2018 > 29/10 2018

"Skladovací hala vinařství Volařík" Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/10 2018 > 25/10 2018

"Přístavba haly-farma Pálava", Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/10 2018 > 25/10 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/9 2018 > 24/10 2018

Výběrové řízení č. BBV/23/2018

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/10 2018 > 23/10 2018

Zveřejnění č.55/MA-2018 - prodej pozemku p.č. 4816/8

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/10 2018 > 23/10 2018

Zveřejnění č.56/MA-2018 - prodej pozemku 4816/9

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

4/10 2018 > 22/10 2018

Zveřejnění č. 51/MA-2018 - záměr města budoucího darování stavby autobusových zálivů a okružní křižovatky na částech pozemků

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

7/10 2018 > 22/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Mikulov

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Brod nad Dyjí

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Novosedly

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Perná

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Pavlov

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Dolní Věstonice

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Horní Věstonice

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Jevišovka

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Nový Přerov

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Bavory

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Dobré Pole

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Milovice

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Klentnice

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Sedlec

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Drnholec

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Březí

Úřední deska

6/10 2018 > 21/10 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Dolní Dunajovice

Úřední deska

2/10 2018 > 18/10 2018

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu nazvanou: "Nástavba penzionu" na pozemku parc.č. 562/3 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/10 2018 > 18/10 2018

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o projednání námitek a pozvání k ústnímu jednání pro stavbu nazvanou: "Nástavba penzionu" na pozemku parc. č. 562/3 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/10 2018 > 18/10 2018

Nález č. 17/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

2/10 2018 > 18/10 2018

Výpis Usnesení č. 28/2018/H přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 19.09.2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

2/10 2018 > 17/10 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/9 2018 > 15/10 2018

Pronájem bytu č. 2 v bytovém domě na ul. Brněnská č.or.3, č.p. 8 v Mikulově -Zveřejnění pronájmu bytu č.13/B-2018

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

26/9 2018 > 15/10 2018

Pronájem bytu č. 2 v bytovém domě na ul. Husova č.or. 4, č.p.333 v Mikulově -Zveřejnění pronájmu bytu č.15/B-2018

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

26/9 2018 > 15/10 2018

Pronájem bytu č. 1 v bytovém domě na Náměstí č.or. 19, č.p. 209 v Mikulově -Zveřejnění pronájmu bytu č.16/B-2018

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/09 2018 > 15/10 2018

Zveřejnění č.48-MA/2018-záměr města pronajmout část pozemku p.č. 3088/91

Úřední deska, Odbor: MPO

27/09 2018 > 15/10 2018

Zveřejnění č. 49-MA/2018-změna smlouvy o nájmu nebytových prostor

Úřední deska, Odbor: MPO

27/09 2018 > 15/10 2018

Zveřejnění č. 50-MA/2018 Oznámení záměru udělit souhlas k postoupení smlouvy

Úřední deska, Odbor: MPO

27/09 2018 > 15/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu cyklistický závod Nova CUP 2018

Úřední deska, Odbor: SÚ

2/10 2018 > 15/10 2018

Prodej bytové jednotky č. 1236/11 v bytovém domě na ul. Pod Strání 1236/5, Mikulov (Zveřejnění č. 50/MA-2018)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

4/10 2018 > 15/10 2018

TELEFONNÍ SPOJENÍ-VOLBY

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

4/10 2018 > 15/10 2018

Informace o poaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/10 2018 > 15/10 2018

Oznámení o době a místě konání 2.kola voleb do Senátu Parlamentu ČR

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

25/9 2018 > 11/10 2018

Oznámení o zahájení společného stavebního řízení "Březí-zvýšení bezpečnosti chodců"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/9 2018 > 11/10 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK Jiráskova, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/9 2018 > 11/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/9 2018 > 10/10 2018

Nález č. 16/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

19/6 2018 > 8/10 2018

Zveřejnění seznamu obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Městskému úřadu Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

19/6 2018 > 8/10 2018

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

19/6 2018 > 8/10 2018

Vzory KL-nezávislý kandidát, sdružení nezávislých kandidátů, PS nebo PH, sdružení PS/PH a NK, koalice PS/PH a PS/PH

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

19/6 2018 > 8/10 2018

Vzor - Prohlášení kandidáta

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

19/6 2018 > 8/10 2018

Vzor-Petice-sdružení nezávislých kandidátů/nezávislý kandidát

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

22/6 2018 > 8/10 2018

Počet členů Zastupitelstva města Mikulov pro volební období 2018-2022

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

03/08 2018 > 08/10 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Úřední deska, Odbor: OOVV

14/8 2018 > 8/10 2018

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí - BAVORY

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

14/8 2018 > 8/10 2018

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí - BROD NAD DYJÍ

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

14/8 2018 > 8/10 2018

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí - BŘEZÍ

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

14/8 2018 > 8/10 2018

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí - DOBRÉ POLE

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

14/8 2018 > 8/10 2018

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí - DOLNÍ DUNAJOVICE

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

14/8 2018 > 8/10 2018

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí - DOLNÍ VĚSTONICE

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

14/8 2018 > 8/10 2018

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí - DRNHOLEC

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

14/8 2018 > 8/10 2018

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí - HORNÍ VĚSTONICE

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

14/8 2018 > 8/10 2018

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí - JEVIŠOVKA

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

14/8 2018 > 8/10 2018

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí - MIKULOV

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

15/8 2018 > 8/10 2018

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí - KLENTNICE

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

15/8 2018 > 8/10 2018

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí - MILOVICE

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

15/8 2018 > 8/10 2018

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí - NOVOSEDLY

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

15/8 2018 > 8/10 2018

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí - NOVÝ PŘEROV

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

15/8 2018 > 8/10 2018

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí - PAVLOV

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

15/8 2018 > 8/10 2018

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí - PERNÁ

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

15/8 2018 > 8/10 2018

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí - SEDLEC

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

21/8 2018 > 8/10 2018

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

20/9 2018 > 8/10 2018

Oznámení o době a místě konání voleb

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

20/9 2018 > 8/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/9 2018 > 8/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42120 ,Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/9 2018 > 8/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421 a MK v obci Milovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/9 2018 > 8/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4147, Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/9 2018 > 8/10 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/9 2018 > 8/10 2018

Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 4/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/7 2018 > 6/10 2018

Podávání kandidátních listin

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

01/08 2018 > 06/10 2018

Seznam podaných kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018

Úřední deska, Odbor: OOVV

4/9 2018 > 5/10 2018

Zveřejnění č. 43/MA-2018-peonájem prostor k podnikání-Nádražní č.or. 9

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/9 2018 > 5/10 2018

Nález č. 14/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

18/9 2018 > 5/10 2018

Nález č. 15/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

6/9 2018 > 3/10 2018

Výběrové řízení č. BBV/22/2018

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

31/07 2018 > 02/10 2018

Zveřejnění neproprachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ

Úřední deska, Odbor: MPO

1/10 2015 > 1/10 2018

Smlouva 71/2015

Úřední deska, Odbor: OF

14/8 2018 > 1/10 2018

Zveřejnění č. 40/MA-2018 - prodej případně pronájem jednotky č. 1072/15 (jiný nebytový prostor)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

12/9 2018 > 1/10 2018

Územní rozhodnutí "Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná st. hranice ČR/Rakousko" úsek km 34,555-38,445, Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/9 2018 > 1/10 2018

Stavební povolení "Novosedly - zvýšení bezpečnosti chodců"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/9 2018 > 1/10 2018

Rozhodnutí o omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/9 2018 > 1/10 2018

Nález č. 11/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

13/9 2018 > 1/10 2018

Nález č. 12/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

13/9 2018 > 1/10 2018

Nález č. 13/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

14/09 2018 > 01/10 2018

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy I/52-Mikulov-st.hranice

Úřední deska, Odbor: SÚ

6/9 2018 > 27/9 2018

Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

11/9 2018 > 27/9 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby "stavební úpravy stávajícího skladového objektu" na pozemku parc.č. st. 7520 a 7519 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/8 2018 > 26/9 2018

Dražební vyhláška-č.j. 030 EX 172/10-203

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

10/9 2018 > 26/9 2018

Stavební povolení "Účelová komunikace HC 5 v k.ú. Jevišovka"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/9 2018 > 25/9 2018

Pronájem bytu č. 2 v bytovém domě na ul. Koněvova č.or. 15, č.p. 808 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 7/B-2018 a č. 44/MA-2018

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

6/9 2018 > 24/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4154,II/414, Drnholec

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/9 2018 > 24/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4144,II/414, Drnholec

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/9 2018 > 24/9 2018

Zveřejnění č. 45/MA-2018 - pronájem prostor k podnikání-vestibul budovy MěÚ Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

6/9 2018 > 24/9 2018

Zveřejnění č. 46/2018 - pronájem prostor k podnikání-Větrná č.or.1,2,3

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

6/9 2018 > 24/9 2018

Zveřejnění č. 47/MA-2018 - změna smlouvy o nájmu nebytových prostor

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

7/9 2018 > 24/9 2018

Územní rozhodnutí

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/8 2018 > 21/9 2018

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

21/8 2018 > 21/9 2018

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

21/8 2018 > 21/9 2018

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

21/8 2018 > 21/9 2018

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

21/8 2018 > 21/9 2018

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

06/09 2018 > 21/09 2018

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje ke 16.zasedání dne 20.09.2018 v 08:30 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

04/09 2018 > 20/09 2018

Veřejná vyhláška-Rozhodnutí ,,Mikulov,propojení ulic Bezručova-Žižkova"na pozemcích parc.č.2520/1,2521/5,3259/1,3261,3265/1 a 3266/2 k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska

4/9 2018 > 20/9 2018

Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/52 Brno-Mikulov-st.hranice

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

4/9 2018 > 20/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK U Celnice, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/9 2018 > 20/9 2018

Pozvánka na ZM konané dne 19.09.2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

23/8 2018 > 19/9 2018

Výběrové řízení-BBV/11/2018

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

16/8 2018 > 17/9 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Republikánské obrany, Vinohrady, MIkulov.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/8 2018 > 17/9 2018

Oznámení o zahájení řízení "Změna č. 1 Územního plánu Klentnice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/8 2018 > 17/9 2018

Nález č. 10/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

09/08 2018 > 15/09 2018

Prodej nemovité věci- jednotky (byt) č. 1236/11 v budově č.p. 1236 na ul. Pod Strání č. or. 5 v Mikulově(Zveřejnění č. 37/MA-2018)

Úřední deska, Odbor: MPO

09/08 2018 > 14/09 2018

Dražební vyhláška -č.j. 172/10-202

Úřední deska, Odbor: MPO

09/08 2018 > 13/09 2018

Dražební vyhláška č.j. 160 EX 1002/17-67

Úřední deska, Odbor: MPO

28/8 2018 > 13/9 2018

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZÍ

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/8 2018 > 13/9 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/8 2018 > 13/9 2018

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 451/2018 pro stavbu nazvanou: "Přístavba rodinného domu" na pozemku parc.č. 2129/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

09/08 2018 > 12/09 2018

Usnesení - č.j. 196 EX 1856/07-246

Úřední deska, Odbor: MPO

28/8 2018 > 12/9 2018

Oznámení o nabídkovém řízení č. 11349/SVSL/2018 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku - 2. kolo

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

09/08 2018 > 11/09 2018

Pronájem bytu č. 5 v bytovém domě na ul. Husova č. or. 4, č.p. 333 v Mikulově-Zveřejnění pronájmu bytu č. 9/B-2018

Úřední deska, Odbor: MPO

09/08 2018 > 11/09 2018

Pronájem bytu č. 7 v bytovém domě na ul. Husova č. or. 4, č.p. 333 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 10/B-2018

Úřední deska, Odbor: MPO

08/08 2018 > 10/09 2018

NAŘÍZENÍ MĚSTA MIKULOV o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Úřední deska

22/2 2018 > 6/9 2018

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí UZSVM/BBV/2302/2018-BBVM

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/8 2018 > 3/9 2018

VŘ - OSŽP - odborný zaměstnanec stavebního úřadu

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

16/8 2018 > 3/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42117 Dolní Věstonice, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/8 2018 > 3/9 2018

Stavební povolení "Prodloužení ulice U Vodárny. Dopravní a technická infrastruktura SO.01 - KOMUNIKACE".

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/8 2018 > 3/9 2018

Nařízení města Mikulov č. 4/2018 o vymezení místních komunikací s placeným stáním

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/8 2018 > 3/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu Pálavské vinobraní 2018, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/8 2018 > 3/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42120 a MK Klentnice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/8 2018 > 30/8 2018

"Laboratory Extension, Emerson Mikulov", Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/8 2018 > 30/8 2018

Zveřejnění č. 38/MA-2048 - záměr města změnit smlouvu o nájmu nemovitých věcí - p.č. 1259/28, části pozemků p.č. 1259/29 a 1259/1

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/8 2018 > 30/8 2018

Zveřejnění č. 39/MA-2018 - prodej části nemovité věci - část pozemku p.č. 751/1

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/8 2018 > 30/8 2018

Zveřejnění č. 41/MA-2018 - prodej části pozemku p.č. 4376/51 u G-centra

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/8 2018 > 30/8 2018

Zveřejnění č. 42/MA-2018 - pronájem částí pozemku p.č. 7750/1 a p.č. 8905 za účelem umístění reklamního zařízení.

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

20/07 2018 > 28/08 2018

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Úřední deska, Odbor: MPO

09/08 2018 > 27/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42124,III/41410 Sedlec

Úřední deska, Odbor: SÚ

09/08 2018 > 27/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421,Milovice

Úřední deska, Odbor: SÚ

09/08 2018 > 27/08 2018

Nález č.9/2018

Úřední deska, Odbor: MP

09/08 2018 > 26/08 2018

Zveřejnění č. 34/MA-2018 Nemovitosti určené k zajištění provozování veřejného vodovodu a veř.kanalizace

Úřední deska

07/08 2018 > 24/08 2018

Oznámení o nabídkovém řízení č. 10373/SVSL/2018 o koupi movitého majetku -1.kolo

Úřední deska, Odbor: MPO

03/08 2018 > 23/08 2018

Oznámení o nabídkovém řízení č. 10352/SVSL/2018 na zajištění zájemce o koupi movitého majetku - 1.kolo

Úřední deska, Odbor: MPO

07/08 2018 > 23/08 2018

Zveřejnění č.36-MA/2018-prodej nemovité věci-část pozemku p.č.3240/2

Úřední deska

07/08 2018 > 23/08 2018

Oznámení o zahájení řízení o omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci

Úřední deska, Odbor: SÚ

20/07 2018 > 20/08 2018

Sdělení-oprava Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Jiráskova, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

02/08 2018 > 20/08 2018

Veřejná vyhláška-oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 408/2018,,Spuštěná studna z betonových skruží"na pozemku par.č. 3185/14 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

02/08 2018 > 20/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421,II/414,III/0525 a MK K Vápenc, Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

03/08 2018 > 20/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Koněvova, Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

03/08 2018 > 20/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421,III/0525 a MK K Vápence,Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

03/08 2018 > 20/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421 Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

17/7 2018 > 17/8 2018

Oznámení o nárhu stanovení místní úpravy provozu na MK Jiráskova v obci Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/07 2018 > 16/08 2018

Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení řízení ,,Změna č.3 Územního plánu Milovice"

Úřední deska, Odbor: SÚ

31/07 2018 > 16/08 2018

Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení řízení,,Změna č.1 Územního plánu Dolní Věstonice"

Úřední deska, Odbor: SÚ

31/07 2018 > 16/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Koněvova, Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

26/7 2018 > 13/8 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK Pavlovská v obci Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/8 2018 > 13/8 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0525 Vídeňská, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/6 2018 > 10/8 2018

Výběrové řízení na pozici strážník MP-Město Mikulov

Úřední deska, Odbor: Městská policie

29/06 2018 > 09/08 2018

Usnesení -dražební vyhláška č.j. 124EX 10822/15-177

Úřední deska, Odbor: MPO

24/7 2018 > 9/8 2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení "Novosedly - zvýšení bezpečnosti chodců"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/7 2018 > 9/8 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/420 v k.ú. D.Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/07 2018 > 09/08 2018

Oznámení o podaném návrhu změny veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané,,hospodářský a rekreační objekt"na pozemku par.č. 220/1,st.220/2,9930/2 ,10079 a 9930/3 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: SÚ

20/07 2018 > 07/08 2018

Zveřejnění č.35-MA/2018- Směna nemovitých věcí nebo prodej nemovité věci

Úřední deska, Odbor: MPO

17/7 2018 > 6/8 2018

VŘ - OSŽP - stavební úřad

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

19/7 2018 > 6/8 2018

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu nazvanou:"Přístavba rodinného domu" Mikulov č.p.1010,Nová 56

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/7 2018 > 6/8 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42124, III/41410

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/7 2018 > 6/8 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou: " Přístavba předsazených betonových lodžií" Mikulov č.p. 1417 a č.p. 1418, Bardějovská 2 a 4

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/07 2018 > 06/08 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/7 2018 > 2/8 2018

Zveřejnění č. 11/B-2018 - zveřejnění pronájmu bytu, Náměstí č.or. 19

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

12/7 2018 > 2/8 2018

Zveřejnění č. 12/B-2018 - zveřejnění pronájmu bytu , Kapucínksá č.or. 17

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/7 2018 > 30/7 2018

Zveřejnění č.29/MA-2018 - pronájem prostor k podnikání, Brněnská č.or. 1

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

12/7 2018 > 30/7 2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení "Dolní Dunajovice: Prodloužení ulice U Vodárny SO.01 Komunikace"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/7 2018 > 30/7 2018

Zveřejnění č. 33/MA-2018 - záměr prodat nemovité věci v k.ú. Mikulov na Moravě-pozemky p.č. 459/6 a p.č. 459/7

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

12/7 2018 > 30/7 2018

Zveřejnění č. 30/MA-2018 - záměr města pronajmout část prostor o výměře 1m2 (ve vestibulu budovy MěÚ)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

12/7 2018 > 30/7 2018

Zveřejnění č. 31/MA-2018 - záměr města změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 383/99

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

12/7 2018 > 30/7 2018

Zveřejnění č. 32/MA-2018 - záěr města poskytnout do výpůjčky pozemek p.č. 2355

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

12/7 2018 > 30/7 2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení "Účelová komunikace HC 5 v k.ú. Jevišovka"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/7 2018 > 30/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42124 a MK Mušlov v k.ú. Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/7 2018 > 30/7 2018

Nález č. 7/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

13/7 2018 > 30/7 2018

Nález č. 8/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

10/7 2018 > 26/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4154 v obci Drnholec

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2018 > 26/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, III/0525 III/42120 a MK v obci Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2018 > 26/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421 a MK v obci Milovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/7 2018 > 23/7 2018

"Laboratory Extension, Emerson Mikulov", Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/7 2018 > 23/7 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/6 2018 > 21/7 2018

Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku č.j. 203 Ex 48380/13-85

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/6 2018 > 19/7 2018

Usnesení-dražební vyhláška č.j. 203 Ex 07921/15-73

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/6 2018 > 19/7 2018

Usnesení-dražební vyhláška č.j. 203 Ex 07921/15-74

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/6 2018 > 19/7 2018

Usnesení-dražební vyhláška č.j. 203 Ex 08315/05-87

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/7 2018 > 19/7 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby "Vinařství Přátelé Pavlova" na pozemku parc. č. 5224/7, 5224/* a 5200 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/7 2018 > 19/7 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby "stavební úpravy vinného sklepa - přístavba sociálního zařízení" na pozemku parc. č. 9988,9908 a 9992 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2018 > 19/7 2018

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou: "Penziony na Mušlově"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2018 > 19/7 2018

" Stavební úpravy objektu hotelu Eliška spojené se změnou v užívání části stavby na masáže" Mikulov na Moravě" Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/4 2018 > 18/7 2018

Oznámení o zamýšleném převodu - Státní pozemkový úřad

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/6 2018 > 18/7 2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/18/2018 - prodej parcely č. 793 v k.ú. Drnholec

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

29/06 2018 > 18/07 2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č.BBV/17/2018 a jeho podmínkách

Úřední deska, Odbor: MPO

14/6 2018 > 16/7 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Pavlovská, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/6 2018 > 16/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414 v k.ú. Novosedly

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/6 2018 > 16/7 2018

Zveřejnění č. 28/MA-2018 - prodej pozemku p.č. 2318/88 a pozemku p.č. 2318/89

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

29/06 2018 > 16/07 2018

Výpis Usnesení č. 27/2018/H přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 20.06.2018

Úřední deska, Odbor: OOVV

26/6 2018 > 12/7 2018

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 k.ú. Novosedly na Moravě.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/6 2018 > 11/7 2018

Usnesení-dražební vyhláška č.j. 030 EX 27173/16-140

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

8/6 2018 > 11/7 2018

Usnesení-dražební vyhláška č.j. 97 EX 7471/08-148

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

21/6 2018 > 10/7 2018

Zveřejnění č. 27/MA-2018 - prodej pozemku p.č. 750/2 a části pozemku 751/1 včetně kanalizace

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/6 2018 > 10/7 2018

Informace o obdrženém oznámení koncepce: "Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje (na období 2018 až 2043)

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/6 2018 > 10/7 2018

Nález č. 6/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

22/6 2018 > 10/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, III/0525 a MK v obci Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/6 2018 > 10/7 2018

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o regulaci hlučných činností

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

22/6 2018 > 10/7 2018

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 10/2017, o nočním klidu

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

14/6 2018 > 9/7 2018

Zveřejnění pronájmu bytu č. 6/B-2018

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/6 2017 > 9/7 2018

Zveřejnění pronájmu bytu č. 7/B-2018

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/6 2018 > 9/7 2018

Zveřejnění pronájmu bytu č. 8/B-2018

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

19/6 2018 > 9/7 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/6 2018 > 9/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, III/42117, III/42120 "Palavarace 2018"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/6 2018 > 9/7 2018

Oznámení neznámým vlastníkům pozemku parc. č. 164/25 v katastrálním území Dolní Dunajovice pro umístění stavby nazvané "D.Dunajovice, k.NN, obec" na pozemcích v katastrálním území Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/6 2018 > 9/7 2018

Územní rozhodnutí pro stavbu nazvanou:"Místa pro komunální odpad"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/6 2018 > 2/7 2018

Oznámení neznámým vlastníkům pozemku parc.č. 3185/16 o možnosti vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu "Spuštěná studna z betonových skruží" na pozemku parc. č. 3185/14 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/6 2018 > 1/7 2018

Společnost Mikulovská rozvojová, s. r. o., Mikulov obsazuje aktuálně pozici: ŘEDITEL/KA SPOLEČNOSTI

Úřední deska, Odbor: Mikulovská rozvojová

19/6 2018 > 28/6 2018

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou: Přístavba předsazených lodžií, Mikulov č.p. 1417 a č.p. 1418, Bardějovská 2,4

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/6 2018 > 25/6 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/6 2018 > 25/6 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414 a III/4154 v k.ú. Drnholec

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Bavory

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Brod nad Dyjí

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Březí

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Dobré Pole

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů město Mikulov a obec Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Dolní Věstonice

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Městys Drnholec

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Horní Věstonice

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Jevišovka

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Klentnice

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Milovice

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Novosedly

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Nový Přerov

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Pavlov

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Perná

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Sedlec

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

8/6 2018 > 25/6 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/6 2018 > 23/6 2018

Výběrové řízení-OSV sociální pracovník

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

4/6 2018 > 22/6 2018

DSO Mikulovsko- Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2017

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

4/6 2018 > 22/6 2018

Návrh závěrečného účtu města Mikulov za r. 2017

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

12/06 2018 > 22/06 2018

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 21. 06. 2018 v 8:30 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

12/6 2018 > 21/6 2018

Pozvánka na ZM konané dne 20.06.2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

29/5 2018 > 20/6 2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/14/2018

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

8/6 2018 > 18/6 2018

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "stavební úpravy vinného sklepa-přístavba sociálního zařízení" na pozemku parc. č. 9988, 9908 a 9992 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/05 2018 > 15/06 2018

Usnesení -dražební vyhláška č.j.030EX 29043/14-84

Úřední deska, Odbor: MPO

29/5 2018 > 14/6 2018

Výpis Usnesení č. 26/2018/H přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 23.05.2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

29/5 2018 > 14/6 2018

"Bydlení - RD + přípojky I.S.",v katastrálním území Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/5 2018 > 14/6 2018

"Novostavba rodinného domu", v katastrálním území Perná

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/5 2018 > 14/6 2018

Zveřejnění č. 26/MA-2018 (záměr prodat nemovité věci v k.ú. Mikulov na Moravě, pozemky p.č. 6126 a p.č. 6127)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

29/5 2018 > 14/6 2018

"Klentnice, DP-k.NN, Beděra", v katastrálním území Klentnice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/5 2018 > 13/6 2018

Výpůjčka nemovité věci na ul. Vrchlického-prostor (místnost 124b) v budově č.p. 174, č.or. 11, která je součástí pozemku p.č. 276 v k.ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 25/MA-2018)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/5 2018 > 12/6 2018

Záměr města pronajmout prostory k podnikání v přízemí budovy č.p. 823, která je součástí pozemku p.č. 1635 (č.or. 17 na ul. Vídeňská) - Zveřejnění č. 24/MA-2018

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

16/5 2018 > 11/6 2018

Výběrové řízení-vedoucí ORŽP

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

25/05 2018 > 11/06 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Úřední deska, Odbor: OSŽP

25/05 2018 > 11/06 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Vídeňská, Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

25/05 2018 > 11/06 2018

Oznámení o zahájení řízení ,,Změna č. 1 Územního plánu Novosedly"

Úřední deska, Odbor: OSŽP

22/05 2018 > 08/06 2018

Návrh Závěrečného účtu DSO Čistší střední Podyjí za rok 2017

Úřední deska, Odbor: OOVV

22/5 2018 > 8/6 2018

Nález č. 5/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

23/5 2018 > 8/6 2018

Nařízení města Mikulov č. 2/2018

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

22/5 2018 > 7/6 2018

Stavební povolení "II/420 Dolní Věstonice-průtah"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/5 2018 > 6/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, město Mikulov a obec Brod nad Dyjí

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

21/5 2018 > 6/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, město Mikulov a obec Dobré Pole

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

21/5 2018 > 6/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich město Mikulov a obec Horní Věstonice

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

21/5 2018 > 6/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich město Mikulov a obec Jevišovka

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

21/5 2018 > 6/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich město Mikulov a obec Klentnice

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

21/5 2018 > 6/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich město Mikulov a obec Nový Přerov

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

21/5 2018 > 6/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich město Mikulov a obec Pavlov

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

21/5 2018 > 6/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich město Mikulov a obec Perná

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

25/05 2018 > 04/06 2018

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro povolení stavby nazvané ,,Oprava střechy Obecního úřadu Bavory"na pozemku parc.č.2 v k.ú.Bavory

Úřední deska, Odbor: SÚ

30/04 2018 > 01/06 2018

Dražební vyhláška-elektronická dražba

Úřední deska, Odbor: MPO

30/04 2018 > 01/06 2018

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání-č.j. 006EX 2313/16-69

Úřední deska, Odbor: MPO

30/04 2018 > 01/06 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Jabloňová v obci H.Věstonice

Úřední deska, Odbor: SÚ

30/4 2018 > 31/5 2018

Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam - Finanční úřad JMK

Úřední deska

15/5 2018 > 31/5 2018

Prodloužení platnosti stavebního povolení stavby "Zpevněné polní cesty v k.ú. Klentnice".

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/5 2018 > 30/5 2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/12/2018

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

25/4 2018 > 28/5 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Novosedly

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/05 2018 > 28/05 2018

Veřejná vyhláška -Oznámení neznámým vlastníkům pozemku par.č. 164/25 v katastrálním území Dolní Dunajovice o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou ,, Dolní Dunajovice, k NN , obec" na pozemku parc.č.155,154/1,156/6,156/1,157/1,164/26,164/27,164/19,st.1030,170/2,a 170/4

Úřední deska, Odbor: SÚ

10/05 2018 > 28/05 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/05 2018 > 28/05 2018

Zvěřejnění č. 20/MA-2018 Záměr města prodat nemovité věci v k.ú.Mikulov na Moravě- p.č.750/2 a část pozemku p.č.751/1

Úřední deska, Odbor: MPO

10/05 2018 > 28/05 2018

Zveřejnění č. 21/MA-2018 Záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Mikulov na Moravě - p.č. 2192/4

Úřední deska, Odbor: MPO

10/05 2018 > 28/05 2018

Zveřejnění č. 22/MA-2018 Záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Mikulov na Moravě - p.č.6125

Úřední deska, Odbor: MPO

10/05 2018 > 28/05 2018

Zveřejnění č. 23/MA-2018 Záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Mikulov na Moravě - p.č.6123

Úřední deska, Odbor: MPO

11/5 2018 > 28/5 2018

Nařízení města Mikulov č. 1/2018, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Mikulov č. 2/2015, o vymezení místních komunikací s placeným stáním, v platném znění, Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/4 2018 > 24/5 2018

Usnesení - Dražební vyhláška o elektronické dražbě - č.j. 067 EX 6926/15-85

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

15/5 2018 > 24/5 2018

Pozvánka na ZM konané dne 23.05.2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

19/4 2018 > 22/5 2018

Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/5 2018 > 22/5 2018

Pronájem bytu č. 2 v bytovém domě na Náměstí č. 17, č.p. 207 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 5/B-2018

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/5 2018 > 21/5 2018

Výpis Usnesení č. 25/2018/H přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dnen 25.04.2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

3/5 2018 > 21/5 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Střelnická, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/4 2018 > 16/5 2018

Usnesení o nařízení elektronické dražby - č.j. 111 EX 657/14-45

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

25/4 2018 > 14/5 2018

Nález č. 4/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

25/4 2018 > 11/5 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0525, III/0526 a MK Republikánské obrany, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/4 2018 > 10/5 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/4 2018 > 7/5 2018

Stavební povolení "Chodníky na ulici Wolkerova,Drnholec"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/4 2018 > 7/5 2018

Záměr města pronajmout prostory k podnikání v budově č.p. 24, která je součástí pozemku p.č. 38, č.or. 27 na Náměstí (Zveřejnění č. 19/MA-2018)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

19/4 2018 > 7/5 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Střelnická, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/03 2018 > 03/05 2018

Dražební vyhláška č.j.137 Ex 9550/08-220

Úřední deska, Odbor: MPO

29/03 2018 > 03/05 2018

Dražební vyhláška č.j. 137 EX 9550/08-219

Úřední deska

17/4 2018 > 3/5 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK Průmyslová zóna v obci Mikulov.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/4 2018 > 3/5 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK Vinohrady v obci Mikulov.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/4 2018 > 3/5 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/2 2018 > 2/5 2018

Zveřejnění nepropachtovaného majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ, zn. SPU 060186/2018/523203 Mat

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

16/4 2018 > 2/5 2018

Zveřejnění č. 18/ MA-2018 (záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Mikulov na Moravě, část pozemku p.č.316)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

6/3 2018 > 30/4 2018

Výběrové řízení na pozici strážník MP-Město Mikulov

Úřední deska, Odbor: Městská policie

12/4 2018 > 30/4 2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení "II/420 Dolní Věstonice-průtah"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/4 2018 > 30/4 2018

Oznámení o pokračování v řízení o odstranění stavby

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/4 2018 > 30/4 2018

Záměr prodeje pozemku p.č. 2472/4 v k.ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 16/MA-2018)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

12/4 2018 > 30/4 2018

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 3240/2 v k.ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 17/MA-2018)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/4 2018 > 30/4 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4146 a UK v k.ú. Březí u Mikulova a Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/4 2018 > 30/4 2018

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění a pvolení stavby nazvané "Vinařství Přátelé Pavlova" na pozemku parc.č. 5224/7, 5224/9 a 5200 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/3 2018 > 27/4 2018

Dražební vyhláška č.j. 067 EX 3281/17-94

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

11/4 2018 > 27/4 2018

Pronájem bytu č. 3 v bytovém domě na Náměstí č.or. 21, č.p. 30 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 3/B-2018

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

11/4 2018 > 27/4 2018

Pronájem bytu č. 2 v bytovém domě na Náměstí č.or. 10, č.p. 198 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 4/B-2018

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/04 2018 > 27/04 2018

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 26.4.2018 v 8:30 hod.

Úřední deska, Odbor: OOVV

4/4 2018 > 26/4 2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení-odborný referent OSŽP-odpadové hospodářství

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

10/4 2018 > 26/4 2018

Oznámení o vystavení návrhu regulačního plánu "Dobré Pole,plocha Z01"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/4 2018 > 26/4 2018

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0525 v obci Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/4 2018 > 26/4 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK U Rybníka v obci D. Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/4 2018 > 26/4 2018

Zveřejnění č. 15/MA-2018 (záměr města pronajmout prostory k podnikání - Brněnská č.or. 3

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/4 2018 > 26/4 2018

Pozvánka na ZM konané dne 25.04.2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

5/4 2018 > 23/4 2018

Oznámení o zahájení řízení "Změna č.1 Územního plánu Březí"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/4 2018 > 23/4 2018

Oznámení o zahájení řízení "Změna č.1 Územního plánu Horní Věstonice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/4 2018 > 23/4 2018

"Nástavba prodejny Mikulov č.p. 1360/2", v katastrálním území Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/4 2018 > 23/4 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/4 2018 > 23/4 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

03/04 2018 > 19/04 2018

Rozhodnutí o zrušení konání dražby

Úřední deska, Odbor: OOVV

22/3 2018 > 18/4 2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/10/2018 a jeho podmínkách

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

29/03 2018 > 16/04 2018

Oznámení o uzavření veřejnosprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: SÚ

29/03 2018 > 16/04 2018

Veřejná vyhláška č.j. ZÚ-00127/2018-13200

Úřední deska, Odbor: MPO

29/03 2018 > 16/04 2018

Záměr města pronajmout prostory k podnikání v budově č.p.24,která je součástí pozemku p.č.38(č.or.27 na Náměstí) (Zveřejnění č.14/MA-2018)

Úřední deska

29/03 2018 > 16/04 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/0523, 0524,0526 MK,UK Mikulov,Sedlec.

Úřední deska, Odbor: SÚ

6/4 2018 > 16/4 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/3 2018 > 15/4 2018

Nález č. 3/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

9/3 2018 > 13/4 2018

Dražební vyhláška č.j. 780864/18/3008-80541-708686

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/3 2018 > 12/4 2018

Oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti stavebního povolení "Zpevněné polní cesty v k.ú. Klentnice".

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/3 2018 > 9/4 2018

Prodej nemovité věci v k.ú. Mikulov na Moravě - pozemek p.č. 6122 v lokalitě ul. Vídeňská (Zveřejnění č. 11/MA-2018)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/3 2018 > 9/4 2018

Prodej nemovité věci v k.ú. Mikulov na Moravě - pozemek p.č. 6124 v lokalitě ul. Vídeňská (Zveřejnění č. 12/MA-2018)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/3 2018 > 9/4 2018

Prodej nemovité věci v k.ú. Mikulov na Moravě - pozemek p.č. 3000/25 v lokalitě ul. U Celnice (Zveřejnění č. 13/MA-2018)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/3 2018 > 9/4 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Jabloňová v obci Horní Věstonice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/03 2018 > 09/04 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: SÚ

20/3 2018 > 5/4 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Svobody v obci Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/03 2018 > 05/04 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/420,III/0521,III/4147,III/42122,III/42147

Úřední deska, Odbor: SÚ

2/3 2018 > 4/4 2018

Záměr města pronajmout prostory k podnikání v přízení budovy č.p. 823, která je součástí pozemku p.č. 1635 (č.or.17 na ul. Vídeňská) (Zveřejnění č. 10/MA-2018)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

16/03 2018 > 04/04 2018

Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby

Úřední deska, Odbor: SÚ

20/2 2018 > 3/4 2018

Nemovitá věc určená k prodeji případně k pronájmu-jednotka č. 1072/15, č.p. 1071 a č.p. 1072, která je součástí pozemku p.č. 2199 (Zveřejnění č. 8/MA-2018)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

1/3 2018 > 3/4 2018

Podpora rozvoje v oblasti kultury v roce 2018

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

1/3 2018 > 3/4 2018

Podpora rozvoje v oblasti sportu v roce 2018

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

1/3 2018 > 3/4 2018

Podpora rozvoje v oblasti památkové péčev roce 2018

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

1/3 2018 > 3/4 2018

Podpora sociálních služeb na území ORP Mikulov pro rok 2018

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

1/3 2018 > 3/4 2018

Podmínky poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Mikulov pro rok 2018

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

1/3 2018 > 3/4 2018

VZOR - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

1/3 2018 > 3/4 2018

VZOR - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

1/3 2018 > 3/4 2018

Finanční vyúčtování dotace z rozpočtu města Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

5/3 2018 > 3/4 2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

27/2 2018 > 29/3 2018

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání č.j.97EX1262/10-266

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/2 2018 > 29/3 2018

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání č.j. 137EX1094/10-71

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/3 2018 > 29/3 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na III/42117 Pavlov-D.Věstonice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/3 2018 > 29/3 2018

"Oplocení pozemků v k.ú. Dolní Věstonice", v katastrálním území Dolní Věstonice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/3 2018 > 28/3 2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení-odborný referent OSŽP-územní plánování

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

23/2 2018 > 26/3 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Průmyslová zóna v obci Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/2 2018 > 26/3 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Vinohrady v obci Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/3 2018 > 26/3 2018

Výpis Usnesení č. 24/2018/H přijatých na ZM Mikulov 28.2.2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

8/3 2018 > 26/3 2018

Oznámení o projednání návrhu Zadání ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PERNÁ

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/3 2018 > 26/3 2018

Stanovení přechoodné úpravy provozu na MK Koněvova v obci Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/3 2018 > 26/3 2018

Oznámení o podaném odvolání a výzva k podání vyjádření

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/2 2018 > 23/3 2018

Usnesení - dražební vyhláška - zemědělský areál-Mušlov

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

6/3 2018 > 23/3 2018

Oznámení o konání opakované dražby dobrovolné - p.č. 2532/21, p.č. 2532/109, p.č. 2532/236 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

6/3 2018 > 22/3 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na UK v k.ú. Mikulov, Bavory, Perná, Horní Věstonice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/2 2018 > 21/3 2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č.j. UZSVM/BBV/800/2018-BBVM

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/2 2018 > 21/3 2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/6/2018 a jeho podmínkách

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/3 2018 > 20/3 2018

Záměr města změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 310/05 k prostorám sloužících k podnikání v budově č.p. 91 (Brněnská č.or. 4) - nájemce Jarmila Veselá (Zveřejnění č. 9/MA-2018)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

1/3 2018 > 19/3 2018

Nález č. 2/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

1/3 2018 > 19/3 2018

Stavební povolení "Novosedly-komunikace, parkoviště"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/3 2018 > 19/3 2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení "Chodníky na ulici Wolkerova, Drnholec"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/2 2018 > 16/3 2018

Návrh rozpočtu DSO Mikulovsko na rok 2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

16/1 2018 > 15/3 2018

Návrh rozpočtu města na rok 2018

Úřední deska, Odbor: OF

13/2 2018 > 15/3 2018

Usnesení-dražební vyhláška č.j. 093 Ex 3428/10-129

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/2 2018 > 15/3 2018

Usnesení-dražební vyhláška č.j. 203 Ex 56872/12-182

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/2 2018 > 12/3 2018

Nález č.1/2018

Úřední deska, Odbor: Městská policie

2/3 2018 > 12/3 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy: "Stavební úpravy vinného sklepa s lisovnou-nástavba a adaptace nástavbou na ubytování"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/2 2018 > 7/3 2018

Usnesení - dražební vyhláška č.j. 030 EX 27173/16-121

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

08/02 2018 > 07/03 2018

Zveřejnění pronájmu bytu č.2/B-2018 v bytovém domě na ul. Brněnská č. or.6,č.p.90 v Mikulově

Úřední deska, Odbor: MPO

08/02 2018 > 07/03 2018

Zveřejnění pronájmu bytu č.1/B-2018 Pronájem bytu č. 1 v bytovém domě na Náměstí č.or.27,č.p. 24 v Mikulově

Úřední deska, Odbor: MPO

1/2 2018 > 5/3 2018

"Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná-st.hranice ČR/Rakousko", v úseku km 34,550-38,445, Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/2 2018 > 5/3 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/2 2018 > 2/3 2018

Stavební povolení "Oprava místní komunikace ul. Koněvova,Česká,Mikulov"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/02 2018 > 02/03 2018

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 1. 3. 2018 v 08.30 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

19/10 2017 > 1/3 2018

Rozpočtové opatření č. 4 a 5

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

23/12 2017 > 1/3 2018

Rozpočtové opatření č. 6

Úřední deska, Odbor: OF

27/12 2017 > 1/3 2018

Rozpočtové opatření č. 7 a 8

Úřední deska, Odbor: OF

27/12 2017 > 1/3 2018

Oznámení o schválení Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2018

Úřední deska, Odbor: OF

25/1 2018 > 1/3 2018

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání č.j. 124 EX 14531/11-342

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/2 2018 > 1/3 2018

"Nástavba prodejny Mikulov č.p.1360/2", v katastrálním území Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/2 2018 > 1/3 2018

Pozvánka na ZM konané dne 28.2.2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

19/5 2017 > 28/2 2018

Rozpočtové opatření č. 1

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

23/6 2017 > 28/2 2018

Rozpočtové opatření č. 2

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

5/9 2017 > 28/2 2018

Rozpočtové opatření č. 3

Úřední deska, Odbor: Odbor finanční

23/01 2018 > 27/02 2018

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Úřední deska, Odbor: OOVV

08/02 2018 > 26/02 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Koněvova Mikulov

Úřední deska, Odbor: SÚ

08/02 2018 > 26/02 2018

,,Pod Novou,I.etapa-dopravní a technická infrastruktura"-SO.02-Elektroinstalace -NN,VN,Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: OSŽP

08/02 2018 > 26/02 2018

Zveřejnění č.6/MS-2018 Pacht nemovité věci-pozemku p.č.2977/1 v lokalitě ul.Valtická

Úřední deska, Odbor: MPO

8/2 2018 > 26/2 2018

Zveřejnění č.5/MA-2018 Prostory k podnikání určené k pronájmu, Prostory k podnikání k podnájmu -veřejné WC

Úřední deska, Odbor: MPO

08/02 2018 > 26/02 2018

Zveřejnění č.7/MA-2018 Změna smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání- zánik společného nájmu

Úřední deska, Odbor: MPO

09/02 2018 > 26/02 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42124

Úřední deska, Odbor: SÚ

09/02 2018 > 26/02 2018

Stavební povolení,,Pod Novou I.etapa-dopravní technická infrastruktura SO-101-komunikace"

Úřední deska, Odbor: SÚ

14/9 2017 > 22/2 2018

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/1 2018 > 21/2 2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/01/2018 v k.ú. Strachotín

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/1 2018 > 20/2 2018

Pronájem prostor k podnikání v přízemí budovy č.p. 823 v k.ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 3/MA-2018)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/1 2018 > 19/2 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0525 v obci Mikulov.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/2 2018 > 19/2 2018

Územní rohodnutí pro stavbu nazvanou: "Mikulov, propojení ulic Bezručova-Žižkova"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/2 2018 > 19/2 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou: "Novostavba rodinného domu o 3 bytových jednotkách, Milovice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

09/02 2018 > 19/02 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: SÚ

30/1 2018 > 15/2 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4147 v obci Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/1 2018 > 12/2 2018

Oznámení o zahájení řízení "Novosedly-komunikace,parkoviště"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/1 2018 > 12/2 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/1 2018 > 9/2 2018

Dražební vyhláška č.j. 030 EX EX 3599/12-175

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/11 2017 > 8/2 2018

Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu - pozemky v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/1 2018 > 8/2 2018

Stanovisko k návrhu koncepce "Program rozvoje Jhomoravského kraje 2018-2021"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/1 2018 > 5/2 2018

Pronájem prostor k podnikání v budově č.p. 201 v k.ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 2/MA-2018)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/1 2018 > 5/2 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK v obci Novosedly

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/1 2018 > 2/2 2018

Oznámení záměru obce vydat souhlas k převodu nájmu v budově č.p. 1228 v k.ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 4/MA-2018)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

9/11 2017 > 1/2 2018

Prodej jednotky č. 1303/38 v k.ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 57/MA-2017)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

5/1 2018 > 1/2 2018

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení-odborný referent OSŽP-územní plánování

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

16/1 2018 > 1/2 2018

Oznámení o zahájení dodatečného povolení stavby

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/12 2017 > 30/01 2018

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Úřední deska, Odbor: OOVV

10/11 2017 > 29/1 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta ČR ve dnech 12. a 13.1.2018, případné II.kolo 26. a 27.1.2018

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

28/11 2017 > 29/01 2018

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky ČR

Úřední deska, Odbor: OOVV

15/12 2017 > 29/1 2018

Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

28/12 2017 > 29/1 2018

Pozvánka na Valnou hromadu Honebního společenstva Turold Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

11/1 2018 > 29/1 2018

Oznámení o zahájení řízení "Oprava místní komunikace ul. Koněvova, Česká, Mikulov"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2018 > 29/1 2018

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky-2.kolo

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

9/1 2018 > 25/1 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414, III/4154 Drnholec

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/1 2018 > 25/1 2018

Oznámení o možnosti převzetí rozhodnutí oprava zřejmé nesprávnosti pro stavbu nazvanou: "Fitness park"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/12 2017 > 24/1 2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/84/2017 v k.ú. Drnholec

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

4/1 2018 > 22/1 2018

Stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci parc.č. 3362/1 a 6262 v k.ú. Mikulov.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/1 2018 > 22/1 2018

Stanovení místní úpravy provozu na silnicích a místních komunikacíxh v obci Dolní Dunajovice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/12 2017 > 19/01 2018

Dražební vyhláška č.j.030 EX 7773/13-137- dražba nemovité věci v k.ú. Sedlec u Mikulova

Úřední deska, Odbor: MPO

3/1 2018 > 19/1 2018

Pronájem části prostor v budově Městského úřadu Mikulov-č.p. 158 v k.ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 1/MA-2018)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/12 2017 > 18/01 2018

Dražební vyhláška č.j.129 EX 5501/14-106 - dražba movitých věcí

Úřední deska, Odbor: MPO

11/12 2017 > 17/1 2018

Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1185/36 v k.ú. Sedlec u Mikulova-výběrové řízení č.BBV/80/2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

19/12 2017 > 17/1 2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č.BBV/82/2017 v k.ú. Valtice

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

04/01 2018 > 16/01 2018

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 15.01.2018 v 08:30 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

29/12 2017 > 15/1 2018

Územní rozhodnutí o umístění stavby

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/12 2017 > 11/01 2018

Dražební vyhláška č.j. 160 EX 1175/15-79 -dražba nemovitých věcí v k.ú. Perná

Úřední deska, Odbor: MPO

2/1 2018 > 11/1 2018

"Novostavba rodinného domu o 3 bytových jednotkách, Milovice"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/12 2017 > 09/01 2018

Výpis Usnesení č.23/2017/H přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov ze dne 13.12.2017

Úřední deska, Odbor: OOVV

22/12 2017 > 09/01 2018

Stanovení místní úpravy provozu na křižovatce silnic I/52xII/414xII/421

Úřední deska, Odbor: SÚ

22/12 2017 > 09/01 2018

Zveřejnění č.63/MA/2017-Pronájem prostor v budově na ulici Vídeňská 17 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: MPO

21/12 2017 > 08/01 2018

Veřejná vyhláška-oznámení o vydání opatření obecné povahy,kterým se vydává Změna č. 1 Územního plánu Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/12 2017 > 8/1 2018

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro změnu využití území nazvané "víceúčelové hřiště Dolní Dunajovice" na pozemku parc.č. 410/2 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/12 2017 > 8/1 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/12 2017 > 04/01 2018

OZV č. 10/2017 o nočním klidu

Úřední deska

18/12 2017 > 3/1 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Koněvova, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/12 2017 > 3/1 2018

Zveřejnění č. 64/MA/2017- Pronájem části prostor v budově č.p.251 a 252 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: MPO

1/12 2017 > 2/1 2018

Informace o obdrženém návrhu koncepce: "Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/12 2017 > 02/01 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu III/42117 uzavírka Pavlov-D.Věstonice

Úřední deska, Odbor: SÚ

14/12 2017 > 02/01 2018

OZV č.8/2017 o místním poplatku za ,,komunální odpad" na rok 2018

Úřední deska, Odbor: FO

14/12 2017 > 02/01 2018

OZV č.9/2017 o místních poplatcích

Úřední deska, Odbor: FO

14/12 2017 > 02/01 2018

Ztráty a nálezy- Nález č.26/2017

Úřední deska, Odbor: MPO

15/12 2017 > 02/01 2018

Opatření obecné povahy

Úřední deska

20/03 2017 > 31/12 2017

Informace o zveřejnění rozpočtu 2017 DSO Čistší střední Podyjí, rozpočtové opatření č.1/2017 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018,2019 DSO Čistší střední Podyjí

Úřední deska, Odbor: OOVV

25/4 2017 > 31/12 2017

Oznámení o zveřejnění-DSO Mikulovsko

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

25/04 2017 > 31/12 2017

Informace o zveřejnění DSO ČSP Mikulov

Úřední deska, Odbor: OOVV

23/11 2017 > 27/12 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Novosedly.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/12 2017 > 27/12 2017

Územním rozhodnutí pro stavbu nazvanou: "Mikulov-OK Pavlovská"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2017 > 22/12 2017

Prodej nemovité věci - prodej jednotky č. 1073/11 v bytovém domě na ul. 22. dubna č.p. 1073, 1074, 1075, č.or. 3, 5, 7 v Mikulově(Zveřejnění č. 47/MA-2017)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

12/9 2017 > 22/12 2017

Prodej nemovité věci - prodej jednotky č. 1175/7 (garáž) v bytovém domě na ul. 22. dubna č.p. 1174, 1175, č.or. 17, 19 v Mikulově (Zveřejnění č. 48/MA-2017)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

5/12 2017 > 21/12 2017

Závěr zjišťovacího řízení-rozhodnutí

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

5/12 2017 > 21/12 2017

Ceník za stání motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/12 2017 > 21/12 2017

Pronájem prostor k podnikání v budově č.p. 30 a 31 v k.ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 62/MA-2017)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/11 2017 > 20/12 2017

Výběrové řízení č. BBV/81/2017 - prodej pozemku v k.ú. Strachotín

Úřední deska, Odbor: MPO

16/11 2017 > 19/12 2017

Dražební vyhláška č.j. 200EX796/07-dražba nemovité věci v k.ú. Dobré Pole

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/11 2017 > 18/12 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018-DSO Čistší střední Podyjí

Úřední deska, Odbor: OOVV

28/11 2017 > 18/12 2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019,2020 DSO Čistší střední Podyjí

Úřední deska, Odbor: OOVV

28/11 2017 > 18/12 2017

Závěrečný účet DSO Čistší střední Podyjí za rok 2016

Úřední deska, Odbor: OOVV

28/11 2017 > 18/12 2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Mikulov na období 2018-2022

Úřední deska, Odbor: FO

30/11 2017 > 18/12 2017

Výpis Usnesení č. 22/2017/H přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 22.11.2017

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

30/11 2017 > 18/12 2017

DORUČENÍ NÁVRHU Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLENTNICE

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/11 2017 > 18/12 2017

Nález č. 25/2017

Úřední deska, Odbor: Městská policie

1/12 2017 > 18/12 2017

Oznámení o doručení rozhodnutí pro stavbu nazvanou:"Fitness park Mikulov"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/12 2017 > 15/12 2017

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje k 11.zasedání dne 14.12.2017 v 8.30

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

16/11 2017 > 14/12 2017

Dražební vyhláška č.j. 35EX1171/05 - dražba nemovité věci v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/11 2017 > 14/12 2017

Ceny vodného a stočného na kalendářní rok 2018

Úřední deska, Odbor: OOVV

5/12 2017 > 14/12 2017

Pozvánka na ZM konané dne 13.12.2017

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

16/11 2017 > 13/12 2017

Dražební vyhláška č.j. 158EX549/17-dražba nemovité věci v k.ú. Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/11 2017 > 12/12 2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení-odborný referent OSŽP-územní plánování

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

23/11 2017 > 12/12 2017

Záměr nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti TEDOS Mikulov s.r.o.

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

14/11 2017 > 8/12 2017

Pronájem bytu č. 4 v bytovém domě na ul. Koněvova č.or. 15, č.p. 808 v Mikulově- Zveřejnění pronájmu bytu č.9/B-2017 a pronájmu nemovité věci - části pozemku č. 58/MA-2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/11 2017 > 8/12 2017

Pronájem bytu č. 2 v bytovém domě na ul. Husova č.or.4, č.p. 333 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 11/B-2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/11 2017 > 7/12 2017

Dražební vyhláška č.j.160EX2628/11-dražba nemovité věci v k.ú. Sedlec u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/11 2017 > 7/12 2017

Dražební vyhláška č.j.137EX9550/08-dražba nemovité věci v k.ú. Novosedly na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/11 2017 > 7/12 2017

Dražební vyhláška č.j.203EX33945/14-dražba nemovité věci v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/11 2017 > 4/12 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu UK Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/11 2017 > 4/12 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/11 2017 > 4/12 2017

Prodej části pozemku p.č. 8512 v k.ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 59/MA-2017)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

16/11 2017 > 4/12 2017

Prodej pozemku p.č. 8067 v k.ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 60/MA-2017)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

16/11 2017 > 4/12 2017

Nález č. 24/2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

26/10 2017 > 30/11 2017

Dražební vyhláška č.j. 137EX13913/16-dražba pozemku v k.ú.Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: MPO

26/10 2017 > 30/11 2017

Dražební vyhláška č.j. 124EX14531/11-dražba pozemku v k.ú. Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: MPO

2/11 2017 > 28/11 2017

Výběrové řízení č.BBV/78/2017-prodej pozemku v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/11 2017 > 28/11 2017

Výběrové řízení č.BBV/77/2017-prodej pozemku v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

9/11 2017 > 28/11 2017

Udělení souhlasu k převodu nájmu (Zveřejnění č. 55/MA-2017)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

9/1 2017 > 27/11 2017

Usnesení o zastavení řízení pro stavbu nazvanou: "Apartmánové bydlení na parc.č. 954/3 Mikulov"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/11 2017 > 27/11 2017

Oznámení o zahájení územního řízení

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/11 2017 > 27/11 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Koněvova, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/11 2017 > 27/11 2017

Návrh opatření obecné povahy

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

9/11 2017 > 27/11 2017

Prodej pozemku p.č. 3275/25 v k.ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 54/MA-2017)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

9/11 2017 > 27/11 2017

Udělení souhlasu k převodu nájmu (Zveřejnění č. 56/MA-2017)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

10/11 2017 > 27/11 2017

Opatření obecné povahy

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

15/11 2017 > 25/11 2017

Svolání zastupitelstva JMK dne 24.11.2017

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

3/11 2017 > 24/11 2017

Dražební vyhláška - dražba pozemků v k.ú. Mikulov na Moravě ve vlastnictví ČR Ministerstva obrany

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

6/11 2017 > 23/11 2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení MPO

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

7/11 2017 > 23/11 2017

Nález č. 23/2017

Úřední deska, Odbor: Městská policie

7/11 2017 > 23/11 2017

Rozhodnutí č. 258/2017: "Drnholec-rozšíření infrastruktury v obci"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/11 2017 > 23/11 2017

Opravné rozhodnutí "Milovice-Za Blanářovým, 2.etapa-TI pro výstavbu RD"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/11 2017 > 23/11 2017

Pozvánka na ZM konané dne 22.11.2017

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

19/10 2017 > 21/11 2017

Dražební vyhláška č.j. 088EX594/10-dražba nemovitých věcí v k.ú. Dolní Věstonice.

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/10 2017 > 20/11 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnicích II/421, II/414 Mikulov.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/10 2017 > 20/11 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnicích III/4146, III/4147 a MK Dolní Dunajovice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/11 2017 > 20/11 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK v obci Sedlec

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/11 2017 > 20/11 2017

Oznámení zahájení zjišťovacího řízení: "V5513-výměna vedení"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/10 2017 > 16/11 2017

Ztráty a nálezy - Nález č. 22/2017

Úřední deska, Odbor: Městská Policie

31/10 2017 > 16/11 2017

Opatření obecné povahy

Úřední deska, Odbor: OOVV

31/10 2017 > 16/11 2017

"Spouštěná studna z betonových skruží" , v katastrálním území Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/10 2017 > 16/11 2017

"Konstrukce vinice-Klentnice" , v katastrálním území Klentnice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/10 2017 > 16/11 2017

"Zastřešení zpevněné plochy-terasa" v katastrálním území Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/10 2017 > 16/11 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/421,III/0525 a MK v obci Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/10 2017 > 15/11 2017

Výběrové řízení č. BBV/71/2017 - prodej pozemku p.č. 93 v k.ú. Březí u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

19/10 2017 > 13/11 2017

Pronájem bytu č. 7 v bytovém domě na ul. Hraničářů č.or. 3, č.p. 1351 v Mikulově- Zveřejnění pronájmu bytu č. 10/B-2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

26/10 2017 > 13/11 2017

Usnesení o přerušení řízení o odstranění nepovolené stavby

Úřední deska, Odbor: SÚ

26/10 2017 > 13/11 2017

Usnesení o přerušení řízení o odstranění nepovolené stavby

Úřední deska, Odbor: SÚ

26/10 2017 > 13/11 2017

Stavební povolení ,,Drnholec-rozšíření infrastruktury v obci"

Úřední deska, Odbor: OSŽP

26/10 2017 > 13/11 2017

Závěr zjišťovacího řízení-Program rozvoje Jihomoravského kraje2018-2021

Úřední deska, Odbor: OOVV

6/11 2017 > 13/11 2017

Oznámení o zrušení výběrového řízení MPO

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

5/10 2017 > 10/11 2017

Dražební vyhláška č.j. 94EX10664/07 - dražba nemovitých věcí v k.ú. Nový Přerov

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

24/10 2017 > 9/11 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/42120 Klentnice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/10 2017 > 8/11 2017

Oznámení o výběrovém řízení č. BBV/69/2017-prodej pozemku v k.ú. Sedlec u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/10 2017 > 7/11 2017

Dražební vyhláška č.j. 085 EX 11945/16 - nemovité věci v k.ú. Březí u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

20/10 2017 > 7/11 2017

Prodej jednotky č. 1303/38 v k.ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 53/MA-2017)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

19/10 2017 > 6/11 2017

"Pod Novou, I. etapa - dopravní a technická infrastruktura" - SO 02-Elektroinstalace-NN, VN, Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/10 2017 > 03/11 2017

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 2. 11. 2017

Úřední deska, Odbor: OOVV

02/08 2017 > 02/11 2017

Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vl.státu

Úřední deska, Odbor: MPO

3/10 2017 > 2/11 2017

Dražební vyhláška č.j. 137 EX 25487/16 - nemovité věci v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/10 2017 > 2/11 2017

Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci parc. č. 7421 v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/9 2017 > 1/11 2017

Pronájem prostor k podnikání v budově č.p. 823 na ul. Videňská č.or. 17 v Mikulově (Zveřejnění č. 50/MA-2017)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/8 2017 > 31/10 2017

Pronájem nemovité věci - části pozemku p.č. 1634/1 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Vídeňská č.or. 15, č.p. 822 - Zveřejnění č. 39/MA-2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/8 2017 > 31/10 2017

Pronájem nemovité věci - části pozemku p.č. 1634/1 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Vídeňská č.or. 15, č.p. 822 - Zveřejnění č. 40/MA-2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/8 2017 > 31/10 2017

Pronájem nemovité věci - části pozemku p.č. 1634/1 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Vídeňská č.or. 15, č.p. 822 - Zveřejnění č. 41/MA-2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/8 2017 > 31/10 2017

Pronájem nemovité věci - části pozemku p.č. 1634/1 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Vídeňská č.or. 15, č.p. 822 - Zveřejnění č. 42/MA-2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/8 2017 > 31/10 2017

Pronájem nemovité věci - části pozemku p.č. 1634/1 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Vídeňská č.or. 17, č.p. 822 - Zveřejnění č. 43/MA-2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/8 2017 > 31/10 2017

Pronájem nemovité věci - části pozemku p.č. 1634/1 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Vídeňská č.or. 17, č.p. 822 - Zveřejnění č. 44/MA-2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

18/8 2017 > 31/10 2017

Pronájem nemovité věci - části pozemku p.č. 1634/1 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Vídeňská č.or. 17, č.p. 822 - Zveřejnění č. 45/MA-2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

10/10 2017 > 30/10 2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení-odborný zaměstnanec FO

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

12/10 2017 > 30/10 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/0524, Republikánské obrany Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/10 2017 > 30/10 2017

"Konstrukce vinice - Klentnice" , v katastrálním území Klentnice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/10 2017 > 26/10 2017

Oznámení o zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/10 2017 > 24/10 2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení-majetkoprávní odbor

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

15/8 2017 > 23/10 2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

4/9 2017 > 23/10 2017

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017.

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

21/9 2017 > 23/10 2017

Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

5/10 2017 > 23/10 2017

Oznámení o zahájení řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov-OK Pavlovská"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/10 2017 > 23/10 2017

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAVORY

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/10 2017 > 23/10 2017

Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu České republiky

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

6/10 2017 > 23/10 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Koněvova Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/10 2017 > 23/10 2017

Nález č. 20/2017

Úřední deska, Odbor: Městská policie

6/10 2017 > 23/10 2017

Nález č. 21/2017

Úřední deska, Odbor: Městská policie

16/10 2017 > 23/10 2017

Telefonní spojení pro volby do PS PČR 2017

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

18/10 2017 > 23/10 2017

Upozornění pro voliče

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

22/9 2017 > 20/10 2017

Dražební vyhláška č.j. 081EX35992/11-nemovité věci v k.ú. Boskovštejn

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/9 2017 > 20/10 2017

Dražební vyhláška č.j. 203EX13923/17-movité věci

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/10 2017 > 19/10 2017

Prodej pozemku p.č. 3347/298 v k.ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 52/MA-2017)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/10 2017 > 19/10 2017

Obecně závazná vyhláška č. 7/2017, o regulaci používání zábavní pyrotechniky.

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

3/10 2017 > 19/10 2017

Usnesení o zastavení územního řízení

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/10 2017 > 19/10 2017

Usnesení o zastavení územního řízení

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2017 > 18/10 2017

Výběrové řízení č. BBV/68/2017-prodej pozemku v k.ú.Valtice

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

19/9 2017 > 18/10 2017

Výběrové řízení č. BBV/10/2017-prodej pozemku v k.ú.Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/9 2017 > 18/10 2017

Dražební vyhláška č.j. 135EX3875/09-nemovité věci v k.ú. Pavlov

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

29/09 2017 > 17/10 2017

Zveřejnění č. 51/Ma-2017 Pronájem prostor k podnikání v budově č.p.21 na Náměstí č.or.29 v Mikulově

Úřední deska, Odbor: MPO

29/09 2017 > 16/10 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy-Novostavba-elekt.kabelová přípojka NN

Úřední deska, Odbor: SÚ

5/10 2017 > 16/10 2017

"Zastřešení zpevněné plochy - terasa", Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2017 > 12/10 2017

Usnesení o elektronické dražbě č.j. 207 EX 2007/16 - dražba nemovitých věcí v k.ú. Bavory

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

26/09 2017 > 12/10 2017

Návrh opatření obecné povahy

Úřední deska, Odbor: OOVV

26/09 2017 > 12/10 2017

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy

Úřední deska, Odbor: OOVV

26/9 2017 > 12/10 2017

DORUČENÍ NÁVRHU Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZÍ

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/9 2017 > 12/10 2017

Výpis Usnesení č. 21/2017/H přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 20.09.2017

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

12/9 2017 > 11/10 2017

Oznámení o výběrovém řízení ÚZSVM č. BBV/67/2017 - pozemek v k.ú. Valtice

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

12/9 2017 > 11/10 2017

Oznámení o výběrovém řízení ÚZSVM č. BBV/63/2017 - pozemek v k.ú. Drnholec

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

20/9 2017 > 10/10 2017

Oznámení o výběrovém řízení-sociální pracovník-referent sociálních věcí MěÚ Mikulov

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

21/9 2017 > 9/10 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Hraničářů, Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/9 2017 > 9/10 2017

Nález č. 18/2017

Úřední deska, Odbor: Městská policie

21/9 2017 > 9/10 2017

Oznámení koncepce: "Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/9 2017 > 9/10 2017

Oznámení o zahájení řízení "Drnholec-rozšíření infrastruktury v obci"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/9 2017 > 9/10 2017

Nález č. 19/2017

Úřední deska, Odbor: Městská policie

24/8 2017 > 6/10 2017

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné - dražba pozemků v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

7/9 2017 > 6/10 2017

Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/9 2017 > 6/10 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2017 > 5/10 2017

Stavební povolení "Milovice-Za Blanářovým, 2.etapa-TI pro výstavbu RD"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2017 > 5/10 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/39615 Brod nad Dyjí

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/9 2017 > 4/10 2017

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím-katastr

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/9 2017 > 2/10 2017

Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/9 2017 > 2/10 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4154 Drnholec

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/8 2017 > 29/9 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci parc.č. 7421 v k.ú. Mikulov na Moravě.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2017 > 29/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Koněvova, Česká Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2017 > 29/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4144a a MK v obci Novosedly

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/8 2017 > 27/9 2017

Dražební vyhláška č.j. 081 EX 22955/12-dražba pozemku v k.ú. Milovice u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

7/9 2017 > 25/9 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 25/9 2017

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení: "Drnholec-rozšíření infrastruktury v obci".

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 25/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu III/42120 Klentnice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 25/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414, III/4144 Novosedly.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 25/9 2017

Oznámení o pokračování řízení pro stavbu nazvanou: "Fitness park Mikulov"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 25/9 2017

Rozhodnutí: "Mikulov, ul. Valtická - vybudování technické infrastruktury".

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/9 2017 > 25/9 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou: "Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu Mikulov, Husova č.p. 338/1"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/9 2017 > 25/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, III/0525, III/41410,42117, III/42119, III/42420, III/42121, III/42124, na MK a UK v k.ú. obcí Mikulov, Klentnice, Perná, Sedlec, Milovice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/9 2017 > 25/9 2017

Rozhodnutí o zákazu konání shromáždění

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

15/8 2017 > 22/9 2017

Dražební vyhláška č.j. 030 EX 21563/07 - pozemek v k.ú. Milovice u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

24/8 2017 > 22/9 2017

Nález č. 16/2017

Úřední deska, Odbor: Městská policie

14/09 2017 > 22/09 2017

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 21. 9. 2017

Úřední deska, Odbor: OOVV

15/8 2017 > 21/9 2017

Dražební vyhláška č.j. 207 EX 807/13 - pozemky v k.ú. Jevišovka

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

05/09 2017 > 21/09 2017

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy.Stanovení přechodné úpravy provozu poz.komun.I/52Brno-Pohořelice-Mikulov st.hr.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2017 > 21/9 2017

Pozvánka na ZM konané dne 20.09.2017

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

18/8 2017 > 19/9 2017

Prodej pozemku p.č. 162/1 v k.ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 38/MA-2017)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

25/8 2017 > 19/9 2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - OSŽP územní plánování

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

25/8 2017 > 19/9 2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - OSŽP stavební úřad

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

24/8 2017 > 18/9 2017

Oznámení vyhlášení výběrového řízení-sociální pracovník

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

31/8 2017 > 18/9 2017

Nález č. 17/2017

Úřední deska, Odbor: Městská policie

31/8 2017 > 18/9 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 18/9 2017

"Spouštěná studna z betonových skruží", Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/8 2017 > 15/9 2017

Dražební vyhláška č.j. 120 EX 12237/15-dražba movitých věcí

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/3 2017 > 14/9 2017

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

29/8 2017 > 14/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421, III/0254, III/0525 Mikulov.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/8 2017 > 13/9 2017

Nález č. 15/2017

Úřední deska, Odbor: Městská policie

12/9 2017 > 13/9 2017

Prodej části pozemku p.č. 7433 v k.ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 49/MA-2017)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/7 2017 > 12/9 2017

Pronájem bytu č. 5 v bytovém domě na Náměstí č.or. 10, č.p. 198 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 4/B-2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/7 2017 > 12/9 2017

Pronájem bytu č. 2 v bytovém domě na Náměstí č.or. 27, č.p. 24 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 5/B-2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/7 2017 > 12/9 2017

Pronájem bytu č. 2 v bytovém domě na ul. Vídeňská č.or. 17, č.p. 823 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 6/B-2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/7 2017 > 12/9 2017

Pronájem bytu č. 3 v bytovém domě na Náměstí č.or. 21, č.p. 30 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 7/B-2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/7 2017 > 12/9 2017

Pronájembytu č. 11 v bytovém domě na ul. Vídeňská č.or. 2b, č.p. 35 v Mikulově - Zveřejnění pronájmu bytu č. 8/B-2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

24/8 2017 > 11/9 2017

Oznámení o vydání rozhodnutí č. 518/2017 ze dne 23.8.2017 pro dodatečné povolení stavby pro stavbu nazvanou "hospodářská stavba, 3xpřístřešek" na pozemku parc.č. st. 478/1 a 61/3 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/8 2017 > 8/9 2017

Nález č. 14/2017

Úřední deska, Odbor: Městská policie

24/8 2017 > 8/9 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/08 2017 > 07/09 2017

Dražební vyhláška č.j. EX14531/11-pozemek v k.ú. Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: MPO

22/8 2017 > 7/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414, III/4154 Drnholec-Hrušovany.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/8 2017 > 7/9 2017

Stavební povolení "Dolní Dunajovice: vnitroblok ulic Zahradní a Polní. Dopravní a technická infrastruktura. SO.01 - KOMUNIKACE"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

08/08 2017 > 06/09 2017

Výběrové řízení č. BBV/55/2017 -prodej pozemku v k.ú. Sedlec u Mikulova

Úřední deska, Odbor: MPO

04/08 2017 > 05/09 2017

Veřejná vyhláška-oznámení o místě uložení zásilky-hromadný předpisný seznam k nahlédnutí, kterým je vyměřen místní poplatek,všem poplatníkům, kteří nezaplatili míst.popl.včas

Úřední deska, Odbor: FO

18/8 2017 > 5/9 2017

Prodej pozemku p.č. 1311/1 v k.ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 46/MA-2017)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/8 2017 > 4/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu Pálavské vinobraní Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

08/08 2017 > 31/08 2017

Ztráty a nálezy - Nález č. 13/2017

Úřední deska, Odbor: Městská Policie

08/08 2017 > 31/08 2017

Ztráty a nálezy - Nález č. 12/2017

Úřední deska, Odbor: Městská Policie

15/8 2017 > 31/8 2017

Oznámení o projednání návrhu ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ VĚSTONICE

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/8 2017 > 31/8 2017

Oznámení o projednání návrhu ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVICE

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/8 2017 > 31/8 2017

Výpis Usnesení č. 20/2017/H přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 09.08.2017

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

18/8 2017 > 29/8 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/08 2017 > 28/08 2017

Veřejná vyhláška-oznámení o doručení neznámému účastníkovi pro stavbu,,Stavební úpravy obj.č.p. 965"

Úřední deska, Odbor: OSŽP

10/08 2017 > 28/08 2017

Veřejná vyhláška-oznámení o pokračování v řízení pro stavbu nazvanou,,Mikulov,propojení ulic Bezručova-Žižkova"

Úřední deska, Odbor: OSŽP

17/8 2017 > 28/8 2017

"elektrická kabelová přípojka NN" Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/7 2017 > 23/8 2017

Dražební vyhláška č.j. 043 EX 1401/09-103

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/7 2017 > 23/8 2017

Dražební jednání č.j. 197 EX 11626/15-115 prodej nemovitosti v k.ú. Břeclav

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

21/07 2017 > 22/08 2017

Výběrové řízení na pozici strážník MP -Město Mikulov

Úřední deska, Odbor: Městská Policie

20/7 2017 > 21/8 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4154 Drnholec.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

03/08 2017 > 21/08 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: SÚ

04/08 2017 > 21/08 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby,,novostavba rodinného domu"na poz. parc.č.8808/19 a 7629 v k.ú. Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: SÚ

10/08 2017 > 21/08 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: SÚ

11/08 2017 > 21/08 2017

Veřejná vyhláška-oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou,,Přístavba,nástavba a stavební úpravy objektu Mikulov,Husova č.p. 338/1"

Úřední deska, Odbor: OSŽP

4/7 2017 > 18/8 2017

Usnesení o odročení dražby č.j.081EX06528/13-216- pozemek v k.ú. Březí u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/7 2017 > 18/8 2017

Elektronická dražba č.j. 081 EX 02517/16-125 - prodej nemovité věci v k.ú. Perná

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

01/08 2017 > 17/08 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby,,přístavba lisovny s přípojkami" na pozemku parc.č.61/5 a 9939 v katast.území Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: SÚ

01/08 2017 > 17/08 2017

Zveřejnění č.37/MA-2017 Pronájem prostor k podnikání na ul. Nádražní 9, Mikulov

Úřední deska, Odbor: MPO

13/06 2017 > 16/08 2017

Prodej bytové jednotky č. 1073/11 v bytovém domě na ul.22.dubna č. or. 5, č.p. 1074 v Mikulově- Zveřejnění č. 22/MA-2017

Úřední deska, Odbor: MPO

08/08 2017 > 16/08 2017

Zveřejnění č. 23/MA-2017

Úřední deska, Odbor: MPO

27/7 2017 > 14/8 2017

Změna smlouvy o nájmu prostor k podnikání v budově č.p. 92 v k.ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 27/MA-2017)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/7 2017 > 14/8 2017

Prodej pozemku p.č. 5968, včetně stavby bez č.p./č.ev a pozemku p.č. 6278 v k.ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 28/MA-2017)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/7 2017 > 14/8 2017

Pronájem nemovité věci - části pozemku p.č. 1634/1 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Vídeňská č.or. 15, č.p. 822 - Zveřejnění č. 30/MA-2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/7 2017 > 14/8 2017

Pronájem nemovité věci - části pozemku p.č. 1634/1 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Vídeňská č.or. 15, č.p. 822 - Zveřejnění č. 31/MA-2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/7 2017 > 14/8 2017

Pronájem nemovité věci - části pozemku p.č. 1634/1 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Vídeňská č.or. 15, č.p. 822 - Zveřejnění č. 32/MA-2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/7 2017 > 14/8 2017

Pronájem nemovité věci - části pozemku p.č. 1634/1 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Vídeňská č.or. 15, č.p. 822 - Zveřejnění č. 33/MA-2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/7 2017 > 14/8 2017

Pronájem nemovité věci - části pozemku p.č. 1634/1 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Vídeňská č.or. 15, č.p. 822 - Zveřejnění č. 34/MA-2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/7 2017 > 14/8 2017

Pronájem nemovité věci - části pozemku p.č. 1634/1 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Vídeňská č.or. 15, č.p. 822 - Zveřejnění č. 35/MA-2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/7 2017 > 14/8 2017

Pronájem nemovité věci - části pozemku p.č. 1634/1 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Vídeňská č.or. 15, č.p. 822 - Zveřejnění č. 36/MA-2017

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/7 2017 > 14/8 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421, III/42120, III/42121 a MKL Mikulov, Bavory, Perná, Horní Věstonice, Klentnice - Pálavský krpál.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/7 2017 > 11/8 2017

Dražební vyhláška č.j. 081EX23172/09-232-pozemky v k.ú. Drnholec

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

26/7 2017 > 10/8 2017

Výpůjčka nemovité věci-pozemku p.č. 6604, 6605, 6608, 6609, 6610, 6611, 7453, 7456, 7465 v k.ú. Mikulov na Moravě. ( Zveřejnění č. 29/MA-2017)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

02/08 2017 > 10/08 2017

Pozvánka za zasedání zastupitestva města konané dne 09.08.2017

Úřední deska, Odbor: OOVV

20/7 2017 > 7/8 2017

Oznámení o doručení neznámému účastníkovi pro stavbu nazvanou : " Fitness park Mikulov"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává ÚZEMNÍ PLÁN SEDLEC

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Oznámení o zahájení řízení "ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DUNAJOVICE"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

"Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy" pro umístění stavby "stavební úpravy vinného sklepa-přístavba sociálního zařízení" na pozemku parc.č. 9988 a 9908 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421 Milovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421, III/4212 a MK Mikulov.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Drnholec.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Stanovení méstní úpravy provozu na silnici II/421, III/42117 a III/42123 Milovice.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4144 a MK v obci Novosedly.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/5 2017 > 3/8 2017

Nabídka pozemků k pronájmu-Státní pozemkový úřad

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/7 2017 > 3/8 2017

"Rychlostní silnice R 52, stavba m5206 Perná-st.hranice ČR/Rakousko"-úsek v km 34,550-38,445, Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/07 2017 > 03/08 2017

Veřejná vyhláška,Stavební povolení,,Novosedly:oprava komunikace na pozemku par.č. 4683/1

Úřední deska, Odbor: SÚ

18/07 2017 > 03/08 2017

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy,stanovení místní úpravy provozu na silnici I/40 Mikulov-Valtice-Poštorná

Úřední deska, Odbor: OOVV

23/7 2017 > 3/8 2017

Mikulovská rozvojová - příjme pracovníka na pozici samostatná účetní

Úřední deska, Odbor: Mikulovská rozvojová

23/6 2017 > 1/8 2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci odborný referent/ka odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Mikulov.

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

21/07 2017 > 01/08 2017

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 31.07.2017 v 9:00 hod

Úřední deska, Odbor: OOVV

13/7 2017 > 31/7 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/7 2017 > 31/7 2017

Zpráva o uplatňování Územního plánu Horní Věstonice v uplynulém období včetně návrhu Zadání Změny č. 1 ÚP

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/7 2017 > 31/7 2017

Oznámení o zahájení řízení "Milovice - Za Blanářoým, 2. etapa - TI pro výstavbu RD"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/7 2017 > 27/7 2017

Stanovení místní úpravy provozu na MK Náměstí a Kostelní Náměstí Mikulov.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/7 2017 > 27/7 2017

Oznámení o zahájení řízení "Dolní Dunajovice: vnitroblok ulic Zahradní a Polní. Dopravní a technická infrastruktura SO.01-komunikace."

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/6 2017 > 26/7 2017

Vyhlášení výběrového řízení č.BBV/45/2017 - pozemek v k.ú.Valtice.

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/6 2017 > 26/7 2017

Vyhlášení výběrového řízení č. BBV/30/2017 - prodej pozemku v k.ú. Valtice

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

10/7 2017 > 26/7 2017

Oznámení o zahájení územního řízení

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/6 2017 > 24/7 2017

Dražební vyhláška č.j. 203EX38263/16/26-prodej movitých věcí

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

10/7 2017 > 24/7 2017

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Mikulov na Moravě-vlastník: Město Jindřichův Hradec

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

4/7 2017 > 21/7 2017

Nález č. 11/2017

Úřední deska, Odbor: Městská policie

13/06 2017 > 20/07 2017

Dražební vyhláška -nemovitosti v k.ú. Mikulov č.j. 203 EX 26139/09-81

Úřední deska, Odbor: MPO

22/6 2017 > 20/7 2017

Dražební vyhláška č.j. 009 EX 185/13-110 - dražba pozemků v k.ú. Horní Věstonice.

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

20/6 2017 > 19/7 2017

Vyhlášení výběrového řízení č.BBV/44/2017 - pozemek v k.ú.Horní Věstonice.

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

10/7 2017 > 19/7 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2017 > 19/7 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2017 > 19/7 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/6 2017 > 18/7 2017

Výpůjčka prostor v budově Vrchlického 11, Mikulov - Centrum volného času (Zveřejnění č. 23/MA-2017)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

30/6 2017 > 18/7 2017

Prodej pozemku p.č. 2473/7 v k.ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 24/MA-2017)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

30/6 2017 > 18/7 2017

Pronájem části prostor v budově MěÚ Mikulov (Zveřejnění č. 25/MA-2017)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

30/6 2017 > 18/7 2017

Výpůjčka pozemků p.č. 7453, 6608, 6604, 6610 v k.ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 26/MA-2017)

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

09/06 2017 > 17/07 2017

Pronájem prostor k podnikání v budově č.p. 979(Nádražní č. or. 9)v Mikulově (Zveřejnění č. 21/MA-2017)

Úřední deska, Odbor: MPO

30/6 2017 > 17/7 2017

Stavební povolení "Polní cesta "Nad sklepy" v k.ú. Mikulov na Moravě"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/6 2017 > 17/7 2017

Výpis Usnesení č. 19/2017/H přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 21.06.2017

Úřední deska, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

13/06 2017 > 15/07 2017

Dražební vyhláška č.DD 02/2017-dražba pozemku p.č. 7972 v k.ú. Mikulov

Úřední deska, Odbor: MPO

29/6 2017 > 15/7 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/6 2017 > 15/7 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/06 2017 > 13/07 2017

Dražební vyhláška č.j.137 EX3741/07-126 dražba pozemku p.č.733 v k.ú. Valtice

Úřední deska, Odbor: MPO

27/6 2017 > 13/7 2017

Oznámení o doručení neznámému účastníkovi řízení pro stavbu nazvanou: "Apartmánové bydlení na parc.č. 954/3 Mikulov"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/6 2017 > 13/7 2017

Oznámení o doručení neznámému účastníkovi pro stavbu nazvanou: "Stavební úpravy objektu č.p. 965 spojené se změnou v účelu užívání stavby na prodejnu, sklady, kanceláře a ubytování"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/6 2017 > 13/7 2017

"Oznámení o uzavření veřejnoprávní" pro umístění stavby "novostavba rodinného domu o dvou bytových jednotkách" na pozemku parc.č. 2534/8 a 2534/1 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2017 > 12/7 2017

Dražební vyhláška-dražba pozemku v k.ú. Mikulov na Moravě

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/06 2017 > 12/07 2017

Vyhlášení výběrového řízení č.BBV/40/2017 -pozemky v k.ú. Mušov

Úřední deska, Odbor: MPO

20/6 2017 > 10/7 2017

Nález č.10/2017

Úřední deska, Odbor: Městská policie

22/6 2017 > 10/7 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421 a III/42123 Milovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/6 2017 > 10/7 2017

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/39615, III/4147 MK a UK v k.ú. Brod nad Dyjí

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/6 2017 > 10/7 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka III/42117 Pavlov-D.Věstonice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/6 2017 > 10/7 2017

Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2016, o nočním klidu.

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

23/6 2017 > 10/7 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy" pro umístění stavby "novostavba rodinného domu" na pozemku parc. č. 114/2, 1318/3, 118/23 a 2534/1 v katastrálním území Milovice u Mikulova.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/6 2017 > 10/7 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou "Rodinný dům s apartmány" Mikulov

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/6 2017 > 10/7 2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o regulaci hlučných činností

Úřední deska, Odbor: sekretariát tajemníka

26/5 2017 > 7/7 2017

Vyhlášení výběrového řízení č.BBV/38/2017 - prodej pozemku v k.ú. Sedlec u Mikulova

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

20/6 2017 > 7/7 2017

Usnesení o přerušení řízení "Pod Novou I. etapa - dopravní a technická infrastruktura SO-101 - komunikace"

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/6 2017 > 7/7 2017

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0525 Mikulov.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/6 2017 > 7/7 2017

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na MK K Vápence Mikulov.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/6 2017 > 7/7 2017

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby nazvané " ubytovací zařízení, stavební úpravy" na pozemku pac.č. 133/1, 133/2, 133/4 a 133/6 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2017 > 5/7 2017

Vyhlášení výběrového řízení ÚZSVM-prodej pozemku v k.ú. Charvátská Nová Ves

Úřední deska, Odbor: Odbor majetkoprávní

1/6 2017 > 3/7 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421, III/42120 a MK v obci Mikulov.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/6 2017 > 3/7 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/41444 a MK v obci Novosedly.

Úřední deska, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/06 2017 >