Mikulov

Rozpočet města

Kompletní informace k rozpočtu města Mikulov v elektronické podobě naleznete v sekci Rozpočet města.

Nahlédnout do listinné podoby můžete na finančním odboru kancelář č. 351.

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkovým organizacím  stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel – Město Mikulov.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/rozpocty-prispevkovych-organizaci/


04/01 2021 > 26/02 2022

Pravidla rozpočtového provizoria na r. 2021

Rozpočet města, Odbor: finanční

16/3 2021 > 28/2 2022

Rozpočet města Mikulov na rok 2021

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

05/01 2021 > 28/02 2022

Střednědobý výhled rozpočtu r. 2021-2025

Rozpočet města, Odbor: finanční

Archiv


20/07 2020 > 01/07 2021

Závěrečný účet města Mikulov za r. 2019

Rozpočet města, Odbor: finanční

04/06 2021 > 30/06 2021

Návrh závěrečného účtu města Mikulov za r. 2020

Rozpočet města, Odbor: finanční

25/3 2020 > 1/3 2021

Rozpočet města Mikulov na r. 2020

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

25/3 2020 > 1/3 2021

Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města na r.2020

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

19/6 2020 > 1/3 2021

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

20/07 2020 > 01/03 2021

Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na r. 2020

Rozpočet města, Odbor: finanční

14/7 2020 > 1/3 2021

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

15/10 2020 > 01/03 2021

Rozpočtové opatření č. 5 na r. 2020

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

10/12 2020 > 1/3 2021

Rozpočtové opatření č. 6

Rozpočet města, Odbor: finanční

1/2 2021 > 1/3 2021

Návrh rozpočtu města Mikulov na r. 2021

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

05/01 2021 > 28/02 2021

Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu na r. 2020

Rozpočet města, Odbor: finanční

29/1 2021 > 28/2 2021

Rozpočtové opatření č. 8

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

18/12 2019 > 2/1 2021

Střednědobý výhled rozpočtu města Mikulov 2020-2024

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

18/12 2019 > 2/1 2021

Rozpočty příspěvkových organizací r.2020

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

24/11 2020 > 15/12 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Mikulov 2021-2025

Rozpočet města, Odbor: finanční

25/7 2019 > 25/7 2020

Závěrečný účet města Mikulov za r. 2018

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

8/6 2020 > 25/6 2020

Závěrečný účet města Mikulov za r. 2019

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

26/3 2019 > 1/4 2020

Rozpočet města Mikulov na r. 2019

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

26/3 2019 > 1/4 2020

Rozpočtové opatření č.1 k rozpočtu města Mikulov na r.2019

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

18/12 2019 > 1/4 2020

Pravidla rozpočtového provizoria r. 2020

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

18/12 2019 > 2/3 2020

Rozpočtové opatření č. 6

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

18/12 2019 > 2/3 2020

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

18/12 2019 > 2/3 2020

Rozpočtové opatření č. 7

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

11/1 2019 > 1/3 2020

Oznámení o schválení rozpočtového opatření č. 6 a 7

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

21/6 2019 > 1/3 2020

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

25/7 2019 > 1/3 2020

Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města na r. 2019

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

16/10 2019 > 1/3 2020

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

6/2 2020 > 1/3 2020

Návrh rozpočtu města Mikulov na r. 2020

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

7/6 2019 > 25/2 2020

Závěrečný účet města Mikulov za r.2018

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

11/1 2019 > 1/2 2020

Pravidla rozpočtového provizoria pro r. 2019

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

4/11 2019 > 21/11 2019

Střednědobý výhled rozpočtu r. 2020-2024

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

19/7 2018 > 1/7 2019

Závěrečný účet města Mikulov za r. 2017

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

23/5 2018 > 1/3 2019

Oznámení o schválení rozpočtového opatření č.1

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

20/6 2018 > 1/3 2019

Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města na rok 2018

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

19/7 2018 > 1/3 2019

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

6/2 2019 > 1/3 2019

Návrh rozpočtu na r.2019

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

5/3 2018 > 28/2 2019

Oznámení o schválení rozpočtu města Mikulov na rok 2018

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

19/10 2018 > 28/2 2019

Oznámení o schválení rozpočtového opatření č. 4

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

28/12 2018 > 28/2 2019

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočet města

27/12 2017 > 31/12 2018

Oznámení o schválení Střednědobého výhledu rozpočtu města Mikulov na období 2018-2022

Rozpočet města, Odbor: OF

4/6 2018 > 22/6 2018

Návrh závěrečného účtu města Mikulov za r. 2017

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

16/1 2018 > 15/3 2018

Návrh rozpočtu města na rok 2018

Rozpočet města, Odbor: OF

19/10 2017 > 1/3 2018

Rozpočtové opatření č. 4 a 5

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

23/12 2017 > 1/3 2018

Rozpočtové opatření č. 6

Rozpočet města, Odbor: OF

27/12 2017 > 1/3 2018

Rozpočtové opatření č. 7 a 8

Rozpočet města, Odbor: OF

27/12 2017 > 1/3 2018

Oznámení o schválení Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2018

Rozpočet města, Odbor: OF

19/5 2017 > 28/2 2018

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

23/6 2017 > 28/2 2018

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

5/9 2017 > 28/2 2018

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

28/11 2017 > 18/12 2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Mikulov na období 2018-2022

Rozpočet města, Odbor: FO

5/6 2017 > 23/6 2017

Závěrečný účet 2016

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

5/6 2017 > 22/6 2017

Zveřejnění závěrečného účtu DSO Mikulovsko za rok 2016

Rozpočet města, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

2/2 2017 > 24/2 2017

Návrh rozpočtu města na rok 2017

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

4/6 2012 > 20/6 2012

Závěrečný účet města Mikulova za rok 2011

Rozpočet města, Odbor: FO

31/1 2012 > 16/2 2012

Rozpočet města Mikulova na rok 2012

Rozpočet města, Odbor: FO

13/6 2011 > 23/6 2011

Závěrečný účet města Mikulova za rok 2010

Rozpočet města, Odbor: FO

31/1 2011 > 16/2 2011

Rozpočet města Mikulova na rok 2011

Rozpočet města, Odbor: FO

8/6 2010 > 1/7 2010

Závěrečný účet města Mikulov za rok 2009

Rozpočet města, Odbor: FO

11/6 2010 > 28/6 2010

Závěrečný účet DSO Mikulovsko za rok 2009

Rozpočet města, Odbor: ST

9/2 2010 > 26/2 2010

Rozpočet města Mikulova na rok 2010

Rozpočet města, Odbor: FO

16/06 2009 > 30/06 2009

Závěrečný účet DSO Mikulovsko za rok 2008

Rozpočet města, Odbor: Odbor finanční

2/6 2009 > 18/6 2009

Závěrečný účet města Mikulov za rok 2008

Rozpočet města, Odbor: FO

02/02 2009 > 20/2 2009

Návrh rozpočtu města Mikulova na rok 2009

Rozpočet města, Odbor: FO

11/3 2008 > 31/12 2008

Rozpočet města Mikulova na rok 2008

Rozpočet města, Odbor: odbor finanční

6/6 2008 > 1/7 2008

Závěrečný účet za r. 2007

Rozpočet města, Odbor: FO

31/1 2008 > 18/2 2008

Návrh rozpočtu města Mikulov na rok 2008

Rozpočet města, Odbor: FO

14/3 2007 > 31/12 2007

Rozpočet města Mikulova na rok 2007

Rozpočet města, Odbor: Finanční odbor

8/6 2007 > 25/6 2007

Závěrečný účet města Mikulov za rok 2006

Rozpočet města, Odbor: Finanční odbor

5/2 2007 > 21/2 2007

Návrh rozpočtu města Mikulova na rok 2007

Rozpočet města, Odbor: Finanční odbor

2/3 2006 > 31/12 2006

Rozpočet na rok 2006

Rozpočet města, Odbor: Finanční odbor

12/6 2006 > 28/6 2006

Účetní závěrka TEDOS Mikulov s.r.o. k 31.12.2005

Rozpočet města, Odbor: TEDOS Mikulov s.r.o.

8/6 2006 > 26/6 2006

Závěrečný účet města Mikulova za rok 2005

Rozpočet města, Odbor: Finanční odbor

23/1 2006 > 15/2 2006

Návrh rozpočtu města Mikulova na rok 2006

Rozpočet města, Odbor: FO