Mikulov

Veřejné vyhlášky


06/09 2021 > 22/09 2021

Stanovení PUP OOP: Uzavírka MK 22. dubna - autobusová zastávka

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

06/09 2021 > 22/09 2021

Stanovení PÚP OOP - Brod nad Dyjí, MK U Mateřské školky, oprava vodovodu

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

07/09 2021 > 23/09 2021

Stanovení PUP OOP: Pálavské vinobraní 2021

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

24/08 20021 > 24/09 2021

Oznámení o návrhu stanovení MÚP - Portz Insel Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

26/08 2021 > 26/09 2021

Veřejná vyhláška č. 4 k č.j. MUMI 21038716

Veřejné vyhlášky, Odbor: finanční

26/08 2021 > 26/09 2021

Veřejná vyhláška č. 3 k č.j. MUMI 21038652

Veřejné vyhlášky, Odbor: finanční

26/08 2021 > 26/09 2021

Veřejná vyhláška č. 2 k č.j. MUMI 21038554

Veřejné vyhlášky, Odbor: finanční

26/08 2021 > 26/09 2021

Veřejná vyhláška k č.j. MUMI 21038490

Veřejné vyhlášky, Odbor: finanční

15/09 2021 > 01/10 2021

Stanovení PUP OOP: ul. Svobody a ul. Purkyňova - omezení vjezdu

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

15/09 2021 > 16/10 2021

Zahájení řízení o stanovení MÚP na MK - ul. Svobody a ul. Purkyňova

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

Archiv


03/09 2021 > 20/09 2021

Stanovení PUP OOP ke zvláštnímu užívání a uzavírce místní komunikace č. 10 c - Vrchlického, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

02/09 2021 > 18/09 2021

Dočasný zákaz stání silničních vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Nádražní, Větrná, Hraničářů

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

31/08 2021 > 16/09 2021

Stanovení PÚP na silnici III/39613 v Drnholci - ke stavbě "Drnholec - předláždění chodníků včetně obrub"

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

26/08 2021 > 12/09 2021

veřejné projednání Změna č..2a územního plánu Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

27/08 2021 > 12/09 2021

Stanovení PUP OOP: Žádost o stanovení PÚP - Březí - náves, realizace dlážděné plochy

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

26/08 2021 > 11/09 2021

Stanovení PUP OOP: Stanovení PÚP - Mušlov, realizace chodníku a zastávky BUS

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

23/08 2021 > 08/09 2021

Stanovení MÚP na silnici II/414 u obce Novosedly a na místní komunikaci obce Novosedly

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

13/08 2021 > 31/08 2021

Společné územní stavební zahájení veřejná vyhláška: Klentnice - rekonstrukce MOK

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

13/08 2021 > 28/08 2021

Stanovení PUP OOP: k uzavírce silnice č. II/421 - Milovice, Hody 2021

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

12/08 2021 > 27/08 2021

Stanovení přechodné úpravy provou k uzavírce ul. Pod Platanem v Mikulově

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

30/7 2021 > 17/8 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu k přesunu autobusové zastávky "Průmyslová zóna"

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

30/07 2021 > 16/08 2021

veřejná vyhláška - oznámení: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

30/7 2021 > 16/8 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Habánská a Republikánské obrany

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

14/07 2021 > 13/08 2021

Zahájení řízení o stanovení místní úpravy provozu v obci Sedlec na silnici III/41410 a místních komunikacích - parkovací stání a omezení rychlosti

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

19/07 2021 > 04/08 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu ke zvláštnímu užívání silnice III/42120 v Pavlově - překop

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

17/06 2021 > 03/08 2021

Veřejná vyhláška, oznámení veřejného projednání návrhu Změna 1. ÚP PERNÁ

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

16/07 2021 > 02/08 2021

Společné územní stavební zahájení veřejná vyhláška: Klentnice - rekonstrukce MOK

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

9/7 2021 > 26/7 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu k uzavírce a zvláštnímu užívání komunikace ul. Vrchlického v Mikulově, v termínu od 12.07.2021 do13.07.2021, v souvislosti umístění autojeřábu a kontejneru z důvodu opravy střechy Dietrichsteinské hrobky

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

16/07 2021 > 25/07 2021

informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Expediční sklad vinařství Volařík

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

08/07 2021 > 24/07 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu k uzavírce silnice II/414 u města Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

16/06 2021 > 23/07 2021

oznámení: Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava-Dědina

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

07/07 2021 > 23/07 2021

Pozvánka na výborovou schůzi Honebního společenstva Turold Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

02/07 2021 > 19/07 2021

ROZHODNUTÍ KE SPOLEČNÉMU ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU POVOLENÍ: Brod nad Dyjí - rekonstrukce MOK

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

02/07 2021 > 19/07 2021

ROZHODNUTÍ KE SPOLEČNÉMU ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU POVOLENÍ: KPÚ Perná - realizační projekt I.etapa

Veřejné vyhlášky, Odbor: MPO

02/07 2021 > 19/07 2021

ROZHODNUTÍ KE SPOLEČNÉMU ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU POVOLENÍ: Dobré Pole - místní komunikace III - úsek 2

Veřejné vyhlášky, Odbor: MPO

01/07 2021 > 17/07 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: ŽÁDOST O SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

29/06 2021 > 15/07 2021

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí: Víno D. K. S., s. r. o., - dobudování infrastruktury

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

21/06 2021 > 07/07 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislostí s uzavríkou Kostelního náměstí a Náměstí v rámci Slavností města Mikulov 2021

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

21/06 2021 > 07/07 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu k uzavírce na místní komunikaci č. 36c, ul. Husova, Mikulov, před domem 81/15

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

18/06 2021 > 05/07 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu k část. uzavírce sil. III/42120 v obci Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

17/06 2021 > 03/07 2021

Stanovení PUP OOP: ke zvláštnímu užívání silnice II/420 a III/4146

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

11/6 2021 > 28/6 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/414, III/4154, III/39613 a místních komunikacích v obci Drnholec, z důvodu uzavírky silnic II/414 a III/39613, v souvisdlosti s opravou povrchu vozovky

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

10/06 2021 > 26/06 2021

veřejná vyhláška - oznámení: Žád. o povolení změny stavby před jejím dokončením

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

10/06 2021 > 26/06 2021

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - vydání Národního plánu povodí Dunaje

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

07/06 2021 > 23/06 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu k rozhodnutí o uzavírce silnice II/414 v obci Dobré Pole

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

20/05 2021 > 19/06 2021

Oznámení o zpracování a projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Novosedly v uplynulém období + obsah Změny ÚP

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

02/06 2021 > 18/06 2021

oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Stavební úpravy a přístavba stávajícího vinného sklepa

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

01/06 2021 > 17/06 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu k povolení uzavírky mostu č 414-007 na silnici II/414 u Drnholce

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

01/06 2021 > 17/06 2021

Doplnění stanovení přechodné úpravy provozu k povolení uzavírky mostu č 414-007 na silnici II/414 u Drnholce

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

28/5 2021 > 14/6 2021

Stanovení PUP - běžecké závody Česko-rakouský maraton

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

28/05 2021 > 13/06 2021

Veřejná vyhláška vydání opatření obecné povahy Změna č.1 územního plánu Dobré Pole

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

26/05 2021 > 11/06 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu k částečné uzavírce silnice III/39613 v termínu 26.5.-11.6.2021

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

26/05 2021 > 11/06 2021

Společné územní stavební zahájení veřejná vyhláška: Dobré Pole - místní komunikace III - úsek 2

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

26/05 2021 > 11/06 2021

Společné územní stavební zahájení veřejná vyhláška: KPÚ Perná - realizační projekt I.etapa

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

20/05 2021 > 07/06 2021

Společné územní stavební zahájení veřejná vyhláška: Brod nad Dyjí - rekonstrukce MOK

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

21/05 2021 > 07/06 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnicie III/4147 v Obci Dolní dunajovice až po silnici I/52

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

20/05 2021 > 05/06 2021

Veřejná vyhláška o doručení rozhodnutí ÚHUL

Veřejné vyhlášky, Odbor: organizační a vnitřních věcí

17/05 2021 > 02/06 2021

Stanovení PUP OOP: k rozhodnutí o uzavírce silnice II/414 v obci Březí

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

23/04 2021 > 27/05 2021

Veřejná vyhláška, hromadný předpisný seznam- daň z nemovitý věcí na rok 2021

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

11/05 2021 > 27/05 2021

VV oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu: Změna 2 územního plánu obce Březí

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

11/05 2021 > 27/05 2021

Stanovení PUP OOP - etapa 1 a etapa 2 k opravě mostu ev. č. 421-015 v obci Milovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

07/05 2021 > 23/05 2021

Stanovení PÚP OOP k uzavírce silnice II/414 u obce Novosedly

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

07/05 2021 > 23/05 2021

Stanovení PUP OOP etapa 1: oprava mostu ev. č. 421-015 v obci Milovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

13/05 2021 > 22/05 2021

informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Stavební úpravy a přístavba stávajícího vinného sklepa

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

05/05 2021 > 21/05 2021

Rozhodnutí o prodloužení SP: Mikulov - OK Pavlovská

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

30/04 2021 > 18/05 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421 a III/42117 z důvodu opravy mostu 421 - 015

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

22/04 2021 > 08/05 2021

Stanovení PUP OOP: k uzavírce silnice II. tř. č. 421 v obci Milovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

21/04 2021 > 07/05 2021

veřejná vyhláška - rozhodnutí: Žád. o stavební povolení

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

20/04 2021 > 06/05 2021

Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení - jednání: Víno D. K. S., s. r. o., - dobudování infrastruktury

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

16/04 2021 > 03/05 2021

Stanovení PUP OOP: most ev. č. 39615-1 na silnici III/39615

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

16/04 2021 > 02/05 2021

Oznámení pokračování řízení: Žád. o vydání společného povolení

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

12/04 2021 > 29/04 2021

ROZHODNUTÍ KE SPOLEČNÉMU ÚZ. A STAV. POVOLENÍ: Mikulov, ul. Mlýnská a Poštovní - oprava komunikace

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

13/04 2021 > 29/04 2021

VV zrušení veřejného projednání: Změna 2 územního plánu obce Březí

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

07/04 2021 > 23/04 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: Mikulov, obn. VN136 - kVN, kNN, TS Pavlovská

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

07/04 2021 > 23/04 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

06/04 2021 > 20/04 2021

Blokové čištění komunikací města Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

01/04 2021 > 16/04 2021

Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení řízení: Mikulov - OK Pavlovská

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

25/03 2021 > 10/04 2021

Stanovení PUP OOP na silnici II/414 a účelových komunikacích v k.ú. Novosedly na Moravě, U sklepů - obnova NN kabelu

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

05/03 2021 > 04/04 2021

MUP - opatření obecné povahy - zahájení: stanovení úpravy sil. provozu - Novokopečná, Kozí Hrádek

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

19/03 2021 > 04/04 2021

Stanovení PUP OOP: přechodná úprava provozu - Sportovní akce Supermoto 2021

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

18/03 2021 > 03/04 2021

veřejná vyhláška změna termínu veřejného projednání návrhu Změna 2 ÚP Březí

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

17/03 2021 > 02/04 2021

veřejná vyhláška - oznámení: Žád. o stavební povolení

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

16/03 2021 > 01/04 2021

Stanovení PUP OOP: Březí, ul. U Školky - rekonstrukce MK

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

11/03 2021 > 29/03 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci akce "demontáž mostu ev. č. 39615 na silnici III/39615 a rekonstrukce objízdných tras na silnicích III/4147 a III/39615

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

05/03 2021 > 20/03 2021

Stanovení PUP OOP: stanovení úpravy sil. provozu - Novokopečná, Kozí Hrádek

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

02/03 2021 > 17/03 2021

Stanovení PUP OOP: k uzavírce Sedlec přípojka NN Pivoda

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

02/03 2021 > 17/03 2021

Stanovení PUP OOP: k uzavírce Sedlec přípojka NN Frank

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

22/02 2021 > 10/03 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY: Rozvod optické sítě v obci Perná

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

18/02 2021 > 06/03 2021

oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu: Změna 2 Územního plánu Březí

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

12/02 2021 > 28/02 2021

Stanovení PUP OOP, Náměstí, Mikulov - NW Location

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

09/02 2021 > 25/02 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ: Březí, přípojka kNN Hudec Petr

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

03/02 2021 > 19/02 2021

Společné územní stavební zahájení veřejná vyhláška: Mikulov, ul. Mlýnská a Poštovní - oprava komunikace

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

02/02 2021 > 18/02 2021

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

27/01 2021 > 12/02 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Koněvova před domem č. 11 v souvislosti s opravou havárie dešťové kanalizace

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

20/01 2021 > 05/02 2021

ROZHODNUTÍ KE SPOLEČNÉMU ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU POVOLENÍ: žádost o stavební povolení na stavbu nazvanou „Mikulov, ul. Růžová - oprava komunikace"

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

18/01 2021 > 03/02 2021

Žádost o vydání společného povolení "Březí-obnova MOK(U Školky)

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

15/01 2021 > 02/02 2021

ROZHODNUTÍ KE SPOLEČNÉMU ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU POVOLENÍ: Mikulov - nasvětlené přechody přes III/0525

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

12/01 2021 > 28/01 2021

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY: ROZVOD OPTICKÉ SÍTĚ V OBCI HORNÍ VĚSTONICE

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

12/01 2021 > 28/01 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu opatřením obecné povahy

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

23/12 2020 > 25/1 2021

Místní úprava provozu v obci Březí - opatření obecné povahy - zahájení

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

23/12 2020 > 25/1 2021

Místní úprava provozu - opatření obecné povahy - zahájení - Sídliště - zóna

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

08/01 2021 > 25/01 2021

Stanovení přechodné úpravy sil provozu - Sídliště - zóna

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

08/01 2021 > 23/01 2021

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY: ROZVOD OPTICKÉ SÍTĚ V OBCI BAVORY

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

05/01 2021 > 21/01 2021

Oznámení o vydání opatření obecné povahy ÚP Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

06/01 2021 > 21/01 2021

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ: Březí, přípojka kNN Hudec Petr

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

23/12 2020 > 8/1 2021

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II. třídy č. 414 a na místní komunikaci obce Novosedly

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

23/12 2020 > 8/1 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 47c, č. 40c, č. 69c, č. 68c, č. 52c, č. 48c, č. 49c, č. 50c a č. 51c

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

14/12 2020 > 04/01 2021

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení ,,Mikulov,ul. Růžová-oprava místní komunikace"

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

15/12 2020 > 04/01 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III.třídy č. 0523 a č. 4144, před státní hranicí ve směru do Rakouské republiky, a ve směru z Rakouské republiky, v souvislosti s případným omezením dopravy na hraničních přechodech

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

26/11 2020 > 14/12 2020

Veřejná vyhláška

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

26/11 2020 > 14/12 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy č. 414 v místě mostu ev.č. 414-007, na mostním provizoriu mostu č. 414-007, na silnici III. třídy č. 39615 v místě mostu ev. č. 39615-1, na mostním provizoriu mostu č. 39615-1 a jejich přilehlém okolí, přes řeku Dyji u městyse Drnholec a obce Brod nad Dyjí a dále na silnici II. třídy č. 414 a na silnicíh II. třídy č. 4147, č. 39613, č. 39614, 39615 v souvislosti s objízdnou trasou částečné uzavírky mostu ev.č. 39615-1 a mostního provizória v souvislosti se stavbou "Opatření na mostech ev.č. 39615 a ev.č. 414-007 u obce Brod nad Dyjí a Drnholec"

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

24/11 2020 > 10/12 2020

"Mikulov - nasvětlené přechody přes III/0525" - oznámení o zahájení společného územního a stavebního povolení

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

19/11 2020 > 07/12 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní kumunikaci č. 13c(ul.Mlýnská), v Mikulově, v souvislosti se stavbou ,,Mikulov, ul. Mlýnská oprava kanalizace a vodovodu"

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

16/11 2020 > 02/12 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení,,Březí-obnova MOK (ul.U Školky)"

Veřejné vyhlášky

11/11 2020 > 27/11 2020

Oznámení o zahájení územního řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

11/11 2020 > 27/11 2020

Oznámení o zahájení územního řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

10/11 2020 > 26/11 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na mostních provizoriích mostů č. 414-007 u Drnholce a č. 39615-1 u Brodu nad Dyjí, oba přes řeku Dyji a objízdné trasy v souvislosti se stavbou "I/52 Pasohlávky, most 52-059, realizace opatření na mostech objízdných tras"

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

10/11 2020 > 26/11 2020

ROZHODNUTÍ č. 454/2020-územní rozhodnutí

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

05/11 2020 > 23/11 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o vydání opatření obecné povahy Regulační plán ,,Dobré Pole,plocha ZO1"

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

03/11 2020 > 19/11 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. 421(ul.Bezručova),místní komunikaci č. 22c (ul.Růžová) a místní komunikaci č. 21c (ul.Havlíčkova),v Mikulově, v souvislosti se stavbou ,,Mikulov,ul.Růžová oprava vodovodu a kanalizace"

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

03/11 2020 > 19/11 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 17c-ul.1.květa, a č. 18c - ul. Habánská, ve městě Mikulov, v souvislosti se stavbou ,,Mikulov, Rekonstrukce MK, ul. Habánská"

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

27/10 2020 > 12/11 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu Městského úřadu Mikulov z důvodu označování krátkodobých pracovních míst běžné údržby a závad ve sjízdnosti

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

22/10 2020 > 09/11 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o zrušení opakovaného veřejného projednávání návrhu ,,Změna č. 2 územního plánu Březí"

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

14/10 2020 > 30/10 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Vrchlického a ul. Lidická v městysu Drnholec, v souvislosti se stavbou "Chodník ul. Vrchlického a Lidická, Drnholec"

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

09/10 2020 > 26/10 2020

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II. třídy č. 414 v km provozního staničení cca 29,320, v místě vyústění veřejně přístupné účelové komunikace vedoucí k vjezdu k manipulační sondě Mikulov 5

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

2/10 2020 > 20/10 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II. třídy č. 420, II. třídy č. 421, III. třídy č. 0521, III. třídy č. 0525, III. třídy č. 41410, III. třídy č. 42119, III. třídy č. 42120, III. třídy č. 42121, III. třídy č. 42124, místních komunikacích města Mikulov, v souvislosti s realizací sportovní akce „cyklistické závody NOVA CUP 2020 - Mikulov“ podle situace dopravního značení, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor: stavební a životního prostředí

01/10 2020 > 19/10 2020

"Prodloužení vodovodního řadu, ul. K Vápence, Mikulov, I. etapa"

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

01/10 2020 > 19/10 2020

"Brod nad Dyjí - zvýšení bezpečnosti chodců, II.etapa" - oznámení o vydání společného územního a stavebního povolení

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

29/09 2020 > 15/10 2020

Doručení Návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU BAVORY

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

29/09 2020 > 15/10 2020

Oznámení o opakovaném veřejném projednání "Změna č. 2 ˇuzemního plánu Březí"

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

18/09 2020 > 05/10 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy č. 4144 a místní komunikaci v obci Novosedly, v souvislosti s konáním kulturní akce "Slavnosti vinobraní v obci Novosedly"

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

15/09 2020 > 01/10 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy č. 414 v místě mostu ev. č. 414-007, na silnici III. třídy č. 39615 v místě mostu ev. č. 39615 v místě mostu ev. č. 39615-1, v souvislosti se stavbou "I/52 Pasohlávky, most 52-059, realizace opatření na mostech objízdných tras"

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

10/09 2020 > 29/09 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 5c, slepá ulice Purkyňova, Mikulov, mezi ulicemi Vídeňská a Komenského v souvislosti s kulturní akcí "Food festival a festival vína"

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

10/09 2020 > 29/09 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v obci Klentnice, na po. p.č. 590/1, k.ú. Klentnice, v souvislosti se stavbou "Klentnice, rozš. VN, TS-DN, domy pod Pálavou" z důvodu uzavírky této komunikace za účelem prací na VN, dopravě a montáži trafostanice

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

03/09 2020 > 21/09 2020

Rozhodnutí

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

03/09 2020 > 21/09 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy č. 39615 a místních komunikacích v obci Brod nad Dyjí v souvislosti se stavbou "oprava povrchů místních komunikací v Brodu nad Dyjí" a uzavírkami místních komunikací

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

14/08 2020 > 14/09 2020

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II. třídy č. 414 v km provozního staničení cca 29,32, při vyústění veřejně přístupné účelové komunikace v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

06/08 2020 > 07/09 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. MUMI 20031774

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

06/08 2020 > 07/09 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. MUMI 20031773

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

06/08 2020 > 07/09 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. MUMI 20031772

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

06/08 2020 > 07/09 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. MUMI 20031520

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

18/08 2020 > 03/09 2020

"Brod nad Dyjí-zvýšení bezpečnosti chodců, II.etapa" - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

30/07 2020 > 31/08 2020

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

30/07 2020 > 31/08 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o zpracovní a projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Pavlov v uplynulém období

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

13/08 2020 > 31/08 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy č. 42117 v úseku Pavlov - Dolní Věstonice - částečná uzavírka z důvodu trhliny ve svahu u silnice III. třídy 42117 a dále objízdné trase na silnicích II. třídy č. 420 a 421, III. třídy č. 42117, 42120, 42121 a 42122

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

13/08 2020 > 31/08 2020

stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy č. 421 v obci Milovice v souvislosti s uzavírkou dané komunikace a to od návsi až po křižovatku se silnicí III. třídy č. 42117 a konáním akce "Tradiční krojované hody Milovice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

13/08 2020 > 31/08 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 47c, ul. Hraničářů, Mikulov, parcela č. 3088/2, na úrovni domu č. 938/1, v souvislosti se zvláštním užíváním komunikace za účelem protlaku a uložení vodovodní a kanalizační přípojky

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

14/08 2020 > 31/08 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy č. 414 v místě km provozního značení cca 29320 m silnice u vrtu a sondy Mikulov 5 společnosti MND, a.s., Úprkova č.p. 807/6, 695 01 Hodonín

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

14/08 2020 > 31/08 2020

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 65c, ul. Pavlovská, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

14/08 2020 > 31/08 2020

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 17c, ul. 1. května, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

11/08 2020 > 27/08 2020

Oznámení o zahájení řízení o regulačním plánu "Dobré Pole, plocha ZO1"

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

06/08 2020 > 24/08 2020

Veřejná vyhláška

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

06/08 2020 > 24/08 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III.tř.č.4154,provozní staničení cca.6,370 km vpravo,naproti dom č.p.638 ul Wolkerova,Drnholec v souvislosti s výkopovými pracemi a napojení vodovodní přípojky na pozemek parc.č. 1756/84 v k.ú. Drnholec

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

06/08 2020 > 24/08 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II.třídy č. 420 a silnici II.třídy č. 421 v souvislosti s povolení uzavírky a nařízení objížďky s realizací stavby ,,II/420 Dolní Věstonice průtah a most ev.č. 420-012"

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

06/08 2020 > 24/08 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 65c,ul. Pavlovská , Mikulov,v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Školní a U Lomu, v souvislosti se stavbou,,Mikulov- realizace vyvýšeného přechodu pro chodce na ul. Pavlovská"

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

07/08 2020 > 24/08 2020

Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby-,,Rozvod optické sítě v obci Dolní Dunajovice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

04/08 2020 > 20/08 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení účastníkům řízení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí pro umístění stavby,,Pavlov,ul. Družstevní,obnova NN"

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

04/08 2020 > 20/08 2020

Veřejná vyhláška-rozhodnutí ,,Prodloužení vodovodního řadu, ul. K Vápence, Mikulov,I.etapa"

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

04/08 2020 > 20/08 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v obci Klentnice, na poz.par.č. 590/1,v k.ú. Klentnice, v souvislosti se stavbou,,Klentnice, rozš.VN,TS-DN,domy pod Pálavou",z důvodu částečné uzavírky komunikace

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

24/07 2020 > 10/08 2020

"Zpevněné polní cesty v k.ú. Klentnice" - rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

24/07 2020 > 10/08 2020

"Brod nad Dyjí- zvýšení bezpečnosti chodců, II. etapa" - usnesení o zastavení společného územního a stavebního řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

21/07 2020 > 06/08 2020

Brod nad Dyjí-zvýšní bezpečnosti chodců, II.etapa" - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

16/07 2020 > 03/08 2020

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II. třídy č. 42120, místních komunikacích a účelových komunikacích v obci Pavlov a v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

16/7 2020 > 3/8 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na mostních provizoriích mostu ev.č. 414-007 na silnici II/414 a dále mostu ev.č. 39615-1 na silnici III. třídy č. 39615 v obcích Drnholec a Brod nad Dyjí, v souvislosti se stavbou „I/52 Pasohlávky, most 52-059, realizace opatření na mostech objízdných tras“

Veřejné vyhlášky, Odbor: Stavební a životního prostředí

14/07 2020 > 30/07 2020

Převzetí písemnosti - Markéta Ficková

Veřejné vyhlášky, Odbor: organizační a vnitřních věcí

03/07 2020 > 20/07 2020

Veřejná vyhláška - Oznámení o opakovaném veřejném projednání ,,ÚP Mikulov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

26/6 2020 > 17/7 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4146 a dále na silnici II. třídy č. 414 v místě křížení se silnicí III. třídy č. 4146, vše v obci Březí, v souvislosti se stavbou „Březí – Zvýšení bezpečnosti chodců část 3, 4, 5, 6“

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/6 2020 > 16/7 2020

Výzva Krajského soudu v Ostravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: sekretariát tajemníka

25/6 2020 > 13/7 2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: stavební a životního prostředí

18/6 2020 > 7/7 2020

"Zpevněné polní cesty v k.ú. Klentnice" -prodloužení platnosti stavebního povolení

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/6 2020 > 7/7 2020

Veřejná vyhláška

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/6 2020 > 2/7 2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/05 2020 > 29/06 2020

Veřejná vyhláška-Oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JmK na udržitelný rozvoj území

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

11/6 2020 > 29/6 2020

Rozhodnutí o společném povolení

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/6 2020 > 25/6 2020

Opravné rozhodnutí - Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Bavory-kanalizace vč.připojení na ČOV Dolní Dunajovice" na pozemcích v katastrálním území Bavory, Dolní Dunajovice a Perná

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/5 2020 > 19/6 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci "na silnici III. třídy č. 0523"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/6 2020 > 19/6 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42117, v souvislosti se stavbou "Dolní Věstonice - dům č.p. 150 Oprava střechy - zábor pro lešení"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/05 2020 > 15/06 2020

Veřejná vyhláška-Oznámení účastníkům řízení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení pro umístění stavby,, Pavlov,ul.Družstevní,obnova NN"

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

5/6 2020 > 15/6 2020

Informace o nvrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/5 2020 > 11/6 2020

Doplnění stanovení přechodné úpravy provozu na mostních provizóriích mostů č. 414-007 a 39615-1 přes řeku Dyji v Drnholci a Brodu nad Dyjí, v souvislosti se stavbou "I/52 Pasohlávky, most 52-059, realizace opatření na mostech objízdných tras"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/5 2020 > 11/6 2020

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O REGULAČNÍM PLÁNU "SEDLEC - lokalita B1"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/6 2020 > 11/6 2020

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/5 2020 > 10/6 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích parc.č. 4128/1, 4128/2 a 4317, vše v k.ú. Horní Věstonice, v souvislosti se stavbou "H.Věstonice, rozšíření NN, Kozel" za účelem překopu komunikací a uložení kabelů NN

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/5 2020 > 10/6 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Vrchlického a ul. Lidického v městysu Drnholec, v souvislosti se stavbou "Chodník ul. Vrchlického a Lidická Drnholec"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/5 2020 > 8/6 2020

Rozhodnutí č. 213/2020 ke společnému územnímu a stavebnímu povolení stavby nazvané:"Zapojení sondy Mikulov 5" na pozemcích v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/5 2020 > 8/6 2020

Oznámení účastníkům řízení podle §85 odst.2 písm. b stavebního zákona, že mají možnost si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení pro umístění stavby nazvané "Pavlov, ul. Družstevní ,obnova NN" na pozemcích v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/5 2020 > 4/6 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 45c v Mikulově, ul. K Vápence a nově zbudovaných a napojených komunikací "A" a "B" projektu výstavby "POD NOVOUŮ, v souvislosti se stavbou "POD NOVOU etapa I.1 komunikace a tech. infrastruktura"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/5 2020 > 1/6 2020

Oznámení o zahájení společného povolení

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/5 2020 > 1/6 2020

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "Rozvod optické sítě v obci Dolní Dunajovice" na pozemcích v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/04 2020 > 25/05 2020

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Vinohradnická , Březí

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

21/4 2020 > 22/5 2020

Oznámení o zahájení územního řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

05/05 2020 > 21/05 2020

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané ,,Bavory- kanalizace vč.připojení na ČOV Dolní Dunajovice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

07/04 2020 > 11/05 2020

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 45c, ul. K Vápence, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

24/4 2020 > 11/5 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. třídy č. 414 a III. třídy č. 4147 v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce mostu ev.č. 52-059, most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky"-objízdné trasy 06_1, 14_1

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/4 2020 > 7/5 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. třídy č. 41410 a č. 41124 v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce mostu ev.č. 52-059, most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

09/04 2020 > 27/04 2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

09/04 2020 > 27/04 2020

Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení stavby nazvané:,,Zapojení sondy Mikulov 5"

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

8/4 2020 > 24/4 2020

VV-provádění zeměměřičských prací Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

07/04 2020 > 23/04 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III.třídy č. 42120 v souvislosti s prováděním rekonstrukce chodníků v Mikulově na ul. Dukelská dne 07.04.2020 až 31.05.2020

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

3/4 2020 > 20/4 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 1d a 2d v souvislosti s prováděním výkopových prací v Mikulově na Kostelním náměstí dne 02.-05.04.2020

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

01/04 2020 > 17/04 2020

Veřejná vyhláška- Rozhodnutí č. 141/2020 ,,VB 873 ÚS1-TS H. Věstonice Děvín, obnova na pozemcích parc.č.705,706,709,710,711,712,714 v k.ú. Klentnice, parc.č.673/1,673/2,674,675 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

26/03 2020 > 14/04 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/141 a III/4154 v souvislosti s konáním sportovní akce SUPERMOTO v obci Hrušovany nad Jevišovkou dne 14.-16.08.2020

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

30/3 2020 > 14/4 2020

Oznámení o zrušení opakovaného veřejného projednání "ÚP Mikulov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/3 2020 > 14/4 2020

Rozhodnutí-společné územní a stavební povolení

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/3 2020 > 8/4 2020

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/3 2020 > 30/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na ulici Sadová v Mikulově za účelem zemních a výkopových prací v chodníku pro uložení kabelu NN

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/3 2020 > 28/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/3 2020 > 26/3 2020

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "Bavory-kanalizace vč. připojení na ČOV Dolní Dunajovice" na pozemcích v k.ú. Bavory, k.ú. Dolní Dunajovice a v k.ú. Perná.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/3 2020 > 23/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na mostu ev.č. 39615-1 na silnici III. třídy č. 39615 objízdné trasy k uzavírce silnice I. třídy č. 52 na mostu ev.č. 52-059

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/3 2020 > 20/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na objízdných trasách k uzavírce silnice I. třídy č. 52 na mostu ev.č. 52-059

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/3 2020 > 19/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 40c, ul. Nová u garáží za domem č. 1051/2, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/3 2020 > 19/3 2020

Oznámení o opakovaném veřejném projednání "ÚP MIKULOV"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/3 2020 > 18/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 36c, ul. Husova u doma č. 330/10, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/3 2020 > 18/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy č. 4147, mostní provizorium Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/02 2020 > 13/03 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II.třídy č. 414, v mostní provizorium Drnholec a Dobré Pole

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

24/2 2020 > 11/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy č. 414, v Březí na ul. Mikulovská u základní školy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/02 2020 > 09/03 2020

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního povolení

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

29/1 2020 > 2/3 2020

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 17c, ul. 1. května, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/2 2020 > 2/3 2020

Veřejná vyhláška "Vinný sklep za zdí"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/2 2020 > 2/3 2020

"Stavební a bezbariérové úpravy stávajících chodníků v obci Sedlec u Mikulova"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/2 2020 > 28/2 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/1 2020 > 21/2 2020

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 65c, ul. Pavlovská, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/2 2020 > 20/2 2020

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "VN 873 ÚS1- TS H. Věstonice Děvín, obnova" na pozemcích v k.ú. Klentnice a v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/2 2020 > 20/2 2020

Oznámení o opakování veřejného projednání "Změna č. 1 Územního plánu Horní Věstonice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/2 2020 > 20/2 2020

Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2020 > 3/2 2020

Stavební a bezbariérové úpravy stávajících chodníků v obci Sedlec u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2020 > 3/2 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414, II/421, III/39613, III/39618, III/4144a, III/4146, III/4147, III/4154

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/1 2020 > 30/1 2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/1 2020 > 23/1 2020

Rozhodnutí "kanalizační řád stokové sítě Obce Klentnice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/12 2019 > 20/01 2020

Oznámeí o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42120 MK a UK v obci Pavlov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

19/12 2019 > 06/01 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/4154 Drnholec

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

18/12 2019 > 3/1 2020

Rozhodnutí č. 195/2019:" Mikulov-Mušlov-kanalizace"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/12 2019 > 2/1 2020

Oznámení o uzavření veřejnorávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/12 2019 > 2/1 2020

Stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci 22.dubna, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/12 2019 > 2/1 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/42117 Pavlov-Dol.Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/12 2019 > 30/12 2019

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

06/12 2019 > 23/12 2019

Veřejná vyhláška

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

06/12 2019 > 23/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/0524 Republikánské obrany Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

3/12 2019 > 19/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Purkyňova, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/11 2019 > 16/12 2019

Veřejná vyhláška "Dolní Věstonice, přípojka NN, Friedrich"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/11 2019 > 16/12 2019

Oznámení o možnosti převzít písemnost-Hana Obdržálková

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

26/11 2019 > 12/12 2019

Oznámení o zahájení řízení pro: "Kanalizační řád stokové sítě Obce Klentnice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/11 2019 > 9/12 2019

Rekonstrukce chodníků v obci Milovice-"Etapa II"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/11 2019 > 9/12 2019

Oznámení o vydání společného rozhodnutí

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/11 2019 > 9/12 2019

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nazvané:"Zázemí velkého zámeckého sálu" na pozemku parc. č. 4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/11 2019 > 05/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414,III/4144,III/41449-Novosedly

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

19/11 2019 > 05/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Náměstí Míkulo

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

19/11 2019 > 05/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Náměstí Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

19/11 2019 > 05/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Náměstí Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

14/11 2019 > 2/12 2019

Oznámení neznámým spoluvlastníkům pozemku parc.č. 2192 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic, že mají možnost si vyzvednout rozhodnutí pro dodatečné povolení stavby nazvané "Hospodářské stavení pro chov prasat" - nově dle doplnění žádosti ze dne 21.06.2017 "skladovací stavení-Pavlov" na pozemku st.p. 320 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/11 2019 > 02/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici II/414 Drnholec a III/39615 Brod nad Dyjí

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

12/11 2019 > 28/11 2019

Oznámení o zahájení řízení !Změna č. 2 Územního plánu Březí"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/11 2019 > 27/11 2019

Oznámení zahájení vodoprávního řízení pro stavbu: "Mikulov-Mušlov-kanalizace"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2019 > 25/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Náměstí, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2019 > 25/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/420 Dolní Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2019 > 25/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/420 Dolní Věstonice-most e.č.420-12

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

08/11 2019 > 25/11 2019

Veřejná vyhláška -Odvolání proti územnímu rozhodnutí stavebního úřadu MěÚ Mikulov o umístění stavby ,,Rychlostní silnice R52,stavba 5206 Perná-st.hranice ČR/-Rakousko.."Uvědomění účastníkům řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

01/11 2019 > 18/11 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

01/11 2019 > 18/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu Náměstí Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

01/11 2019 > 18/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu křižovatka Česká, Pavlovská , Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

17/10 2019 > 4/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu III/414, Jevišovka

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/10 2019 > 4/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414 Drnholec a III/39615 Brod nad Dyjí

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/10 2019 > 30/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu III/42120 Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/10 2019 > 29/10 2019

Veřejná vyhláška-Dolní Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/10 2019 > 29/10 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/10 2019 > 29/10 2019

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí,,Přístavba prodejny se zázemím"

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

08/10 2019 > 24/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

15/10 2019 > 23/10 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/10 2019 > 21/10 2019

veřejná vyhláška o zahájení společného územního a stavebního řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/10 2019 > 17/10 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby nazvané:!Novostavba penzionu Konírna, přípojky inženýrských sítí, jímka na vyvážení, zpevněné plochy (ul.Valtická, Mikulov) na pozemku parc.č. 6171/1, 6183 a 6184/1 v k.ú. Mikulov Na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/9 2019 > 14/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421 Brněnská, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/9 2019 > 14/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu MK a ÚK Republikánské obrany, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/9 2019 > 14/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu-cyklistický závod NOVA CUP MIKULOV

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/9 2019 > 14/10 2019

Opravné územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "FTTx Mikulov, Pod Strání" na pozemcích v katastrálním území Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2019 > 7/10 2019

"Opatření obecné povahy ve věci vyhrazení míst k provozování horolezectví a vyhrazení přístupových cest k těmto místům-CHKO Pálava"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2019 > 7/10 2019

Stanovení místní úpravy provozu na MK Poštovní,Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2019 > 7/10 2019

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Drnholec

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/9 2019 > 4/10 2019

"Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2019 > 30/9 2019

Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "FTTx Mikulov, Pod Strání" na pozemcích v katastrálním území Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2019 > 30/9 2019

Stanovení místní úpravy provozu, UK 22.dubna, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/9 2019 > 26/9 2019

Stanovení přechodné úpravy III/42120, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2019 > 23/9 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/9 2019 > 20/9 2019

Rozhodnutí č. 122/2019: "Závlaha vinic Milovice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/9 2019 > 19/9 2019

Stanovení přechodné úpravy silnice II/414, III/4144 Novosedly

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/9 2019 > 19/9 2019

Oznámení o vystavení návrhu "Mikulov MPR včetně ochranného pásma"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/8 2019 > 16/9 2019

Společné povolení "Mikulov,propojení ulic Bezručova-Žižkova"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/8 2019 > 16/9 2019

Stanovení přechodné úpravy - Pálavské vinobraní, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/8 2019 > 12/9 2019

Stanovení přechodné úpravy II/414, III/4154 Drnholec

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/8 2019 > 12/9 2019

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN MILOVICE

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/8 2019 > 11/9 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/420,II/421,III/42117

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/8 2019 > 9/9 2019

Stanovení přechodné úpravy MK Vídeňská, Purkyňova, Koněvova, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

06/08 2019 > 06/09 2019

Veřejná vyhláška -Hromadný předpisný seznam č.j. MUMI 19030974 poplatníkům, kteří nezaplatili včas a kterým je vyměřen místní poplatek za provoz shromažďování , sběru ,přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

06/08 2019 > 06/09 2019

Veřejná vyhláška -Hromadný předpisný seznam poplatníkům č.j. MUMI 19031064

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

06/08 2019 > 06/09 2019

Veřejná vyhláška-Hromadný předpisný seznam poplatníkům č. j. MUMI19031318

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

06/08 2019 > 06/09 2019

Veřejná vyhláška-Hromadný předpisný seznam poplatníkům č.j. MUMI19031319

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

20/8 2019 > 5/9 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/8 2019 > 5/9 2019

Stanovení přechodné úpravy MK Koněvova, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/8 2019 > 5/9 2019

Oznámení o zahájení řízení "Změna č. 2 Územního plánu Nový Přerov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/8 2019 > 2/9 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby nazvané: "Novostavba rodinného domu v Mikulově" na pozemku parc.č. 2250, 2248/2 a 5021 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

08/08 2019 > 26/08 2019

Stanovení místní úpravy provozu na MK Lipová ,Topolová, Březí

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

09/08 2019 > 26/08 2019

Stanovení přechodné úpravy silnice II/420,II/421,III/42117

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

09/08 2019 > 26/08 2019

Opatření obecné povahy- Opravné rozhodnutí Stanovení přechodné úpravy silnice II/420....

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

06/08 2019 > 22/08 2019

Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení územního řízení stavby nazvané,,Mikulov, ul.Valtická - vybudování technické infrastruktury SO03 Plynovod STL,SO10 Přeložka plynovodu" na pozemku parc.č. 2945,2947/1,3293/1,6159,6160,6164,6166,6167,6168,6169,6171/1,6177,6178,6183,6184/1,6188,6189,6190,6198,6940,7043 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

12/7 2019 > 12/8 2019

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Drnholec.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/7 2019 > 7/8 2019

Stanovení místní úpravy provozu na MK Hrušovanská, Drnholec

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

04/07 2019 > 05/08 2019

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Poštovní Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

9/7 2019 > 25/7 2019

Oznámení o zahájení řízení "Změna č. 1 Územního plánu Dobré Pole"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/7 2019 > 25/7 2019

Doručení Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Perná

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/7 2019 > 18/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414 v k.ú. Novosedly

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/7 2019 > 18/7 2019

Stavební povolení "III/39613 Drnholec průtah"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/7 2019 > 18/7 2019

Oznámení o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující společné územní a stavební povolení stavby nazvané:" Novostavba penzionu Konírna, přípojky inženýrských sítí, jímka na vyvážení, zpevněné plochy (ul. Valtická, Mikulov" na pozemku parc.č. 6171/1, parc.č. 6183 a parc.č. 6184/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/6 2019 > 15/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/4144 a v obci Novosedly

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/6 2019 > 15/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu-silnice III/42120 Dukelská,Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/6 2019 > 11/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/4146 v obci Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/6 2019 > 11/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace K Vápence, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/6 2019 > 11/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace MK Mikulov, Mušlov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/7 2019 > 11/7 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/6 2019 > 8/7 2019

Oznámení o zahájení územního řízení stavby nazvané "FTTx Mikulov, Pod Strání" na pozemcích v katastrálním území Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/6 2019 > 4/7 2019

Oznámení o zahájení společného řízení o změně územního rozhodnutí a stavebního řízení "Mikulov propojení ulic Bezručova-Žižkova"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/6 2019 > 4/7 2019

Stanovení přechodné úpravy MK U Hřiště v obci Březí

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/6 2019 > 1/7 2019

"Doručení rozhodnutí -vlastníku pozemku p.č. 1045, v k.ú. Jevišovka, neznámého pobytu"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/06 2019 > 01/07 2019

Stanovení přechodné úpravy silnice II/421,III/42117 v obci Milovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

11/6 2019 > 27/6 2019

Stanovení pžechodné úpravy provozu silnice III/42117, II/420, II/421, III/42120, III/42121, III/42122 - uzavírka III/42117 Pavlov - D.Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/06 2019 > 27/06 2019

Veřejná vyhláška ,,Prodloužení vedení závlahového systému v katastru obce Dolní Dunajovice a Brod nad Dyjí"

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

24/5 2019 > 24/6 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK lokalita U Rybníja, ul. Lipová, Topolová v obci Březí

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2019 > 24/6 2019

VV-Neznámý vlastník pozemku p.č. 2631, k.ú. Milovice u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2019 > 24/6 2019

VV-Oznámení o zahájení vodoprávního řízení "Závlaha vinic Milovice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2019 > 24/6 2019

Oznámení o pokračování v řízení o odstranění stavby

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2019 > 24/6 2019

"Opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/6 2019 > 24/6 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/05 2019 > 13/06 2019

Stanovení přechodné úpravy silnice III/4144,III/4144a a MK v obci Novosedly

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

6/6 2019 > 13/6 2019

Oznámení o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující společné územní a stavební pvolení stavby nazvané: "Novostavba rodinného domu v Mikulově" na poemku parc.č. 2250, parc. č. 2248/2 a parc.č. 5021 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/05 2019 > 11/06 2019

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Hrušovanská, Drnholec

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

24/5 2019 > 10/6 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/5 2019 > 10/6 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/421, III/0525 a MK v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/5 2019 > 6/6 2019

Oznámení účastníkům společného územního a stavebního řízení a neznámým vlastníkům pozemku parc.č. 607 v k.ú. Dolní Dunajovice, že mají možnost si vyzvednoutrozhodnutí č. 203/2019 pro umístění a povolení stavby nazvané "rodinný dům" na původním pozemku parc.č. st. 654, nyní na pozemku parc. č. 10086 a 5330 v katastrálním území Dolní Dunajovice.stavby

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/05 2019 > 03/06 2019

Oznámení neznámým vlastníkům pozemku par.č.8841/2 v katast.území Dolní Dunajovice o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 203/2019 pro umístění stavby,,rodinný dům" na původním pozemku par.č. st 654,nyní na pozemku par.č.10086 a 5530 v katast.území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

17/05 2019 > 03/06 2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavební návrhu regulačního plánu ,,Sedlec- lokalita B1

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

17/05 2019 > 03/06 2019

Stanovení přechodné úpravy MK Náměstí Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

09/05 2019 > 27/05 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

7/5 2019 > 23/5 2019

Oznámení o zahájení savebního řízení "III/39613 Drnholec průtah"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/5 2019 > 20/5 2019

VV-"Neznámému vlastníku pozemku p.č. 692, k.ú. Drnholec

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/04 2019 > 16/05 2019

Stanovení přechodné úpravy KM Průmyslová zóna ,OK par.č. 7678 k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

26/4 2019 > 13/5 2019

"Vlastník pozemku p.č. 1045, k.ú. Jevišovka: Olga Sumecová,neznámého pobytu"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/4 2019 > 6/5 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414, III/4154 Drnholec

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/4 2019 > 3/5 2019

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/4 2019 > 29/4 2019

VV - "Neznámým vlastníkům pozemku p.č. 1101 v k.ú. Mikulov na Moravě"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/4 2019 > 25/4 2019

"Prodloužení vedení závlahového systému v katastru obce Dolní Dunajovice a Brod nad Dyjí"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/4 2019 > 23/4 2019

Stanovení přech.úpravy provozu III/0523 Mikulov, III/42124, III/41410 Sedlec

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/4 2019 > 18/4 2019

VV-"Neznámému vlastníku pozemku p.č. 692, k.ú. Drnholec"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/3 2019 > 11/4 2019

Stavební povolení "Mikulov - OK Pavlovská"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/03 2019 > 08/04 2019

Veřejná vyhláška-Oznámení účastníkům společného územního a stavebního řízení dle §94k stavebního zákona neznámým vlastníkům pozemku par.č. 8841/2 v k.ú. Dolní Dunajovice o o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavu nazvanou ,,rodinný dům" na původním pozemku parc.č. st.654,nyní na pozemku parc.č. 10086 a 5330 v k.ú. Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

22/3 2019 > 8/4 2019

Oznámení neznámému vlastníkovi pozemku parc.č. 3185/15 a parc. č. 3185/16 v k.ú. Mikulov na Moravě o možnosti vyzvednout si rozhodnutí je společnému územnímu a stavebnímu povolení pro stavbu nazvanou: " Motorest s příslušenstvím vč. přípojek na inženýrské sítě, nového vjezdu, zpevněných ploch a oplocení" Mikulov na pozemku parc.č. 3185/14, 3380 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/3 2019 > 1/4 2019

Oznámení účastníkům řízení , osobě, které se nedaří doručovat, vlastníku pozemku parc.č. st. 250 a 215/1 v k.ú. Dolní Dunajovice, Ivetě Haidinger, Husova 165/5, 602 00 Brno, že má možnost si vyzvednout rozhodnutí č.99/2019 ve věci umístění a povolení stavby nazvané "novostavba krovu nad stávajícím rodinným domem" na pozemku parc.č. st 249 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/3 2019 > 1/4 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/3 2019 > 1/4 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu MěÚ Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/3 2019 > 25/3 2019

"Oznámení o možnosti vyzvednout si územní rozhodnutí o umístění stavby - Závlaha vinic Milovice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/3 2019 > 25/3 2019

"Oznámení o možnosti vyzvednout si územní rozhodnutí o umístění stavby - Závlaha vinic Milovice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/02 2019 > 18/03 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Česká,Pavlovská,Náměstí,Kostelní Náměstí,Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

28/02 2019 > 18/03 2019

Oznámení o opakovaném veřejném projednání ,,Změna č. 3 Územního plánu Milovice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

28/02 2019 > 18/03 2019

Oznámení o zahájení společného řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

19/2 2019 > 7/3 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, které nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení pro stavbu nazvanou: "Stavební úpravy objektu hotelu Eliška spojené se změnou v účelu užívání části stavby na masáže" Mikulov č.p. 1000, Piaristů 4 na pozemcích v k.ú. Mikulov na Moravě.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/2 2019 > 7/3 2019

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ VĚSTONICE

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/2 2019 > 6/3 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/02 2019 > 04/03 2019

Oznamení o uzavření veřejnosprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

14/02 2019 > 04/03 2019

Oznámení o uzavření veřejnosprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

14/02 2019 > 04/03 2019

Oznámení o uzavření veřejnosprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

14/02 2019 > 04/03 2019

Oznámení o zahájení stavebního řízení ,,Mikulov-OK Pavlovská".

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

15/02 2019 > 04/03 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v obci Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

15/02 2019 > 04/03 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421 Milovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

7/2 2019 > 25/2 2019

Oznámení o možnosti vyzvednout si oznámení o zahájení územního řízení : "Závlaha vinic Milovice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/2 2019 > 21/2 2019

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ-UMÍSTĚNÍ STAVBY "V5513-výměna vedení"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/2 2019 > 18/2 2019

Oznámení neznámému vlastníkovi pozemku parc.č. 562/3 v k.ú. Mikulov na Moravě o možnosti vyzvednout si rozhodnutí ke společnému územnímu a stavebnímu povolení pro stavbu nazvanou:"Nástavba penzionu" Mikulov č.p. 347, Kozí hrádek 1 na pozemku parc.č. 573 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/2 2019 > 14/2 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/1 2019 > 11/2 2019

Rozhodnutí společné územní a stavební povolení

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/1 2019 > 11/2 2019

Oznámení zahájení územního řízení pro umístění stavby nazvané: "Závlaha vinic Milovice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/1 2019 > 11/2 2019

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/1 2019 > 11/2 2019

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/1 2019 > 7/2 2019

"Kanalizační řád jednotné kanalizace pro Obec Dolní Dunajovice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2019 > 4/2 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/1 2019 > 31/1 2019

Oznámení o projednání návrhu Zadání ÚZEMNÍHO PLÁNU BAVORY

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/1 2019 > 31/1 2019

Oznámení účastníkům územního řízení a osobě, které se nedaří doručovat, vlastníku pozemku parc.č.250 a 215/1 v katastrálním území Dolní Dunajovice o pokračování společného územního a stavebního řízení pro stavbu nazvanou "novostavba krovu nad stávajícím rodinným domem" na pozemku parc.č. st. 249 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/1 2019 > 31/1 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka III/4154, Drnholec

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/1 2019 > 28/1 2019

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN NOVOSEDLY

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/1 2019 > 28/1 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/1 2019 > 21/1 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/1 2019 > 21/1 2019

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na MK 1. května, Růžová, Havlíčkova, Venušina, Školní, Wolkerova, Erbenova, Mlýnská Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/1 2019 > 21/1 2019

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na MK Majakovského Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/1 2019 > 21/1 2019

Stanovení místní úpravy provozu na MK parc. č. 6633 v k.ú. Březí u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/12 2018 > 7/1 2019

Společné stavební povolení "Mikulov-parkování ulice Pavlovská"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/12 2018 > 31/12 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/12 2018 > 31/12 2018

Oznámení neznámým vlastníkům pozemku p.č. 416 v k.ú. Sedlec u Mikulova a účastníkům řízení, že mají možnost si vyzvednout rozhodnutí č. 664/2018 ze dne 10.12.2018, pro umístění stavby nazvané "Sedlec-rozšíření vodovodní sítě" na pozemcích v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/12 2018 > 31/12 2018

Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/12 2018 > 31/12 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

06/12 2018 > 27/12 2018

Usnesení o prodloužení lhůty pro vyjádření k odvolání

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

10/12 2018 > 27/12 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka místní komunikace ulice Česká, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/12 2018 > 27/12 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/12 2018 > 20/12 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka silnice III/42117 Pavlov-Dolní Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/12 2018 > 20/12 2018

Oznámení neznámému vlastníkovi pozemku parc.č. 3185/15 a parc.č.3185/16 v k.ú. Mikulov na Moravě o možnosti si vyzvedbiut iznámení o zahájení společného řízení pro stavbu nazvanou:"Motorest s příslušenstvím vč.přípojek inženýrských sítí, nového vjezdu, zpevněných ploch a oplocení" na pozemcích k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/11 2018 > 17/12 2018

"Doručení neznámým vlastníkům pozemku p.č. 3185/16 k.ú. Mikulov na Moravě"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

06/12 2018 > 17/12 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

19/11 2018 > 5/12 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu oprava mostu na silnici I/52

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/11 2018 > 3/12 2018

Oznámení o podaném odvolání a výzva k podání vyjádření

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/11 2018 > 29/11 2018

Společné řízení "Březí-zvýšení bezpečnosti chodců"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/11 2018 > 29/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Průmyslová oblast, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

26/10 2018 > 27/11 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Březí

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

8/11 2018 > 26/11 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2018 > 26/11 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby pro stavbu nazvanou: "Penziony na Mušlově" na pozemku parc.č. 8487, 8489, 8505/1, 8512 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2018 > 26/11 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2018 > 26/11 2018

"Kanalizační řád jednotné kanalizace pro Obec Dolní Dunajovice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/10 2018 > 23/11 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Majakovského Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/11 2018 > 22/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na II/414, Březí

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/10 2018 > 20/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK 1. května,Růžová,Havlíčkova,Venušina, Školní,Wolkerova,Erbenova, Mlýnská Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

1/11 2018 > 19/11 2018

Neznámý vlastník pozemku p.č. 3185/16, k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/11 2018 > 19/11 2018

"Skladovací hala vinařství Volařík", Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/11 2018 > 19/11 2018

Rozhodnutí o umístění stavby

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/11 2018 > 19/11 2018

Oznámení o zahájení řízení " ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/11 2018 > 19/11 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/10 2018 > 15/11 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy- ,,Přístavba haly- Farma Pálava",Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

25/10 2018 > 12/11 2018

Oznámení účastníkům územního řízení a neznámým vlastníkům pozemku parc.č. 416 v katastrálním území Sedlec u Mikulova o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "Sedlec-rozšíření vodovodní sítě" na pozemcích v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/10 2018 > 12/11 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK Vinohrady, Republikánské obrany, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/10 2018 > 12/11 2018

Oznámení o projednání návrhu Zadání ÚZEMNÍHO PLÁNU DRNHOLEC

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/10 2018 > 12/11 2018

VV/Opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci I/40Mikulov-Valtice-Poštorná

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

26/10 2018 > 12/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na III/0525,III/0524,III/0522,III/0526 a MK Vídeňská Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

26/10 2018 > 12/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Habánská,Bezručova, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

18/10 2018 > 5/11 2018

"BD Sedláček", Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/10 2018 > 2/11 2018

"Přístavba 6. etapy, provoz firmy Gebauer a Griller Kabeltechnik Mikulov - SO 125 Rozšíření jídelny - 1. etapa", Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/10 2018 > 1/11 2018

Oznámení o zahájení společného stavebního řízení "Mikulov-parkování ulice Pavlovská"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/10 2018 > 1/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Vinařská, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/10 2018 > 29/10 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby "stavební úpravy stávajícího skladového objketu" na pozemku parc. č. st. 7520 a 7519 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/10 2018 > 29/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414 k.ú. Dobré Pole

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/10 2018 > 29/10 2018

"Skladovací hala vinařství Volařík" Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/10 2018 > 25/10 2018

"Přístavba haly-farma Pálava", Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/10 2018 > 25/10 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/10 2018 > 18/10 2018

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu nazvanou: "Nástavba penzionu" na pozemku parc.č. 562/3 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/10 2018 > 18/10 2018

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o projednání námitek a pozvání k ústnímu jednání pro stavbu nazvanou: "Nástavba penzionu" na pozemku parc. č. 562/3 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/10 2018 > 17/10 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/09 2018 > 15/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu cyklistický závod Nova CUP 2018

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

4/10 2018 > 15/10 2018

Informace o poaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/9 2018 > 11/10 2018

Oznámení o zahájení společného stavebního řízení "Březí-zvýšení bezpečnosti chodců"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/9 2018 > 11/10 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK Jiráskova, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/9 2018 > 11/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/9 2018 > 8/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/9 2018 > 8/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42120 ,Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/9 2018 > 8/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421 a MK v obci Milovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/9 2018 > 8/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4147, Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/9 2018 > 8/10 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2018 > 1/10 2018

Územní rozhodnutí "Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná st. hranice ČR/Rakousko" úsek km 34,555-38,445, Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/9 2018 > 1/10 2018

Stavební povolení "Novosedly - zvýšení bezpečnosti chodců"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/9 2018 > 1/10 2018

Rozhodnutí o omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/09 2018 > 01/10 2018

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy I/52-Mikulov-st.hranice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

10/9 2018 > 26/9 2018

Stavební povolení "Účelová komunikace HC 5 v k.ú. Jevišovka"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/9 2018 > 24/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4154,II/414, Drnholec

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/9 2018 > 24/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4144,II/414, Drnholec

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2018 > 24/9 2018

Územní rozhodnutí

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/8 2018 > 21/9 2018

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor finanční

21/8 2018 > 21/9 2018

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor finanční

21/8 2018 > 21/9 2018

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor finanční

21/8 2018 > 21/9 2018

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor finanční

21/8 2018 > 21/9 2018

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor finanční

04/09 2018 > 20/09 2018

Veřejná vyhláška-Rozhodnutí ,,Mikulov,propojení ulic Bezručova-Žižkova"na pozemcích parc.č.2520/1,2521/5,3259/1,3261,3265/1 a 3266/2 k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky

4/9 2018 > 20/9 2018

Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/52 Brno-Mikulov-st.hranice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

4/9 2018 > 20/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK U Celnice, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/8 2018 > 17/9 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Republikánské obrany, Vinohrady, MIkulov.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/8 2018 > 17/9 2018

Oznámení o zahájení řízení "Změna č. 1 Územního plánu Klentnice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/8 2018 > 13/9 2018

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZÍ

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/8 2018 > 13/9 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/8 2018 > 13/9 2018

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 451/2018 pro stavbu nazvanou: "Přístavba rodinného domu" na pozemku parc.č. 2129/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

08/08 2018 > 10/09 2018

NAŘÍZENÍ MĚSTA MIKULOV o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Veřejné vyhlášky

16/8 2018 > 3/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42117 Dolní Věstonice, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/8 2018 > 3/9 2018

Stavební povolení "Prodloužení ulice U Vodárny. Dopravní a technická infrastruktura SO.01 - KOMUNIKACE".

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/8 2018 > 3/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu Pálavské vinobraní 2018, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/8 2018 > 3/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42120 a MK Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/8 2018 > 30/8 2018

"Laboratory Extension, Emerson Mikulov", Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

09/08 2018 > 27/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42124,III/41410 Sedlec

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

09/08 2018 > 27/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421,Milovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

07/08 2018 > 23/08 2018

Oznámení o zahájení řízení o omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

20/07 2018 > 20/08 2018

Sdělení-oprava Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Jiráskova, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

02/08 2018 > 20/08 2018

Veřejná vyhláška-oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 408/2018,,Spuštěná studna z betonových skruží"na pozemku par.č. 3185/14 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

02/08 2018 > 20/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421,II/414,III/0525 a MK K Vápenc, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

03/08 2018 > 20/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Koněvova, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

03/08 2018 > 20/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421,III/0525 a MK K Vápence,Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

03/08 2018 > 20/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421 Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

17/7 2018 > 17/8 2018

Oznámení o nárhu stanovení místní úpravy provozu na MK Jiráskova v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/07 2018 > 16/08 2018

Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení řízení ,,Změna č.3 Územního plánu Milovice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

31/07 2018 > 16/08 2018

Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení řízení,,Změna č.1 Územního plánu Dolní Věstonice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

31/07 2018 > 16/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Koněvova, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

26/7 2018 > 13/8 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK Pavlovská v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/8 2018 > 13/8 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0525 Vídeňská, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/7 2018 > 9/8 2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení "Novosedly - zvýšení bezpečnosti chodců"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/7 2018 > 9/8 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/420 v k.ú. D.Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/7 2018 > 6/8 2018

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu nazvanou:"Přístavba rodinného domu" Mikulov č.p.1010,Nová 56

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/7 2018 > 6/8 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42124, III/41410

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/7 2018 > 6/8 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou: " Přístavba předsazených betonových lodžií" Mikulov č.p. 1417 a č.p. 1418, Bardějovská 2 a 4

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/07 2018 > 06/08 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/7 2018 > 30/7 2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení "Dolní Dunajovice: Prodloužení ulice U Vodárny SO.01 Komunikace"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/7 2018 > 30/7 2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení "Účelová komunikace HC 5 v k.ú. Jevišovka"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/7 2018 > 30/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42124 a MK Mušlov v k.ú. Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2018 > 26/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4154 v obci Drnholec

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2018 > 26/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, III/0525 III/42120 a MK v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2018 > 26/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421 a MK v obci Milovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/7 2018 > 23/7 2018

"Laboratory Extension, Emerson Mikulov", Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/7 2018 > 23/7 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2018 > 19/7 2018

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou: "Penziony na Mušlově"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2018 > 19/7 2018

" Stavební úpravy objektu hotelu Eliška spojené se změnou v užívání části stavby na masáže" Mikulov na Moravě" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/6 2018 > 16/7 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Pavlovská, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/6 2018 > 16/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414 v k.ú. Novosedly

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/6 2018 > 12/7 2018

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 k.ú. Novosedly na Moravě.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/6 2018 > 10/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, III/0525 a MK v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/6 2018 > 9/7 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/6 2018 > 9/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, III/42117, III/42120 "Palavarace 2018"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/6 2018 > 9/7 2018

Oznámení neznámým vlastníkům pozemku parc. č. 164/25 v katastrálním území Dolní Dunajovice pro umístění stavby nazvané "D.Dunajovice, k.NN, obec" na pozemcích v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/6 2018 > 9/7 2018

Územní rozhodnutí pro stavbu nazvanou:"Místa pro komunální odpad"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/6 2018 > 2/7 2018

Oznámení neznámým vlastníkům pozemku parc.č. 3185/16 o možnosti vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu "Spuštěná studna z betonových skruží" na pozemku parc. č. 3185/14 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/6 2018 > 28/6 2018

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou: Přístavba předsazených lodžií, Mikulov č.p. 1417 a č.p. 1418, Bardějovská 2,4

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/6 2018 > 25/6 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/6 2018 > 25/6 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414 a III/4154 v k.ú. Drnholec

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/6 2018 > 25/6 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/5 2018 > 14/6 2018

"Bydlení - RD + přípojky I.S.",v katastrálním území Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/5 2018 > 14/6 2018

"Novostavba rodinného domu", v katastrálním území Perná

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/5 2018 > 14/6 2018

"Klentnice, DP-k.NN, Beděra", v katastrálním území Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/05 2018 > 11/06 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

25/05 2018 > 11/06 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Vídeňská, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

25/05 2018 > 11/06 2018

Oznámení o zahájení řízení ,,Změna č. 1 Územního plánu Novosedly"

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

22/5 2018 > 7/6 2018

Stavební povolení "II/420 Dolní Věstonice-průtah"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/04 2018 > 01/06 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Jabloňová v obci H.Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

30/4 2018 > 31/5 2018

Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam - Finanční úřad JMK

Veřejné vyhlášky

15/5 2018 > 31/5 2018

Prodloužení platnosti stavebního povolení stavby "Zpevněné polní cesty v k.ú. Klentnice".

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/4 2018 > 28/5 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Novosedly

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/05 2018 > 28/05 2018

Veřejná vyhláška -Oznámení neznámým vlastníkům pozemku par.č. 164/25 v katastrálním území Dolní Dunajovice o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou ,, Dolní Dunajovice, k NN , obec" na pozemku parc.č.155,154/1,156/6,156/1,157/1,164/26,164/27,164/19,st.1030,170/2,a 170/4

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

10/05 2018 > 28/05 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/5 2018 > 21/5 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Střelnická, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/4 2018 > 11/5 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0525, III/0526 a MK Republikánské obrany, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/4 2018 > 10/5 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/4 2018 > 7/5 2018

Stavební povolení "Chodníky na ulici Wolkerova,Drnholec"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/4 2018 > 3/5 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK Průmyslová zóna v obci Mikulov.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/4 2018 > 3/5 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK Vinohrady v obci Mikulov.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/4 2018 > 3/5 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/4 2018 > 30/4 2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení "II/420 Dolní Věstonice-průtah"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/4 2018 > 30/4 2018

Oznámení o pokračování v řízení o odstranění stavby

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/4 2018 > 30/4 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4146 a UK v k.ú. Březí u Mikulova a Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/4 2018 > 26/4 2018

Oznámení o vystavení návrhu regulačního plánu "Dobré Pole,plocha Z01"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/4 2018 > 26/4 2018

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0525 v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/4 2018 > 26/4 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK U Rybníka v obci D. Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/4 2018 > 23/4 2018

Oznámení o zahájení řízení "Změna č.1 Územního plánu Březí"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/4 2018 > 23/4 2018

Oznámení o zahájení řízení "Změna č.1 Územního plánu Horní Věstonice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/4 2018 > 23/4 2018

"Nástavba prodejny Mikulov č.p. 1360/2", v katastrálním území Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/4 2018 > 23/4 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/4 2018 > 23/4 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/03 2018 > 16/04 2018

Oznámení o uzavření veřejnosprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

29/03 2018 > 16/04 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/0523, 0524,0526 MK,UK Mikulov,Sedlec.

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

6/4 2018 > 16/4 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/3 2018 > 12/4 2018

Oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti stavebního povolení "Zpevněné polní cesty v k.ú. Klentnice".

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/3 2018 > 9/4 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Jabloňová v obci Horní Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/03 2018 > 09/04 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

20/3 2018 > 5/4 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Svobody v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/03 2018 > 05/04 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/420,III/0521,III/4147,III/42122,III/42147

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

16/03 2018 > 04/04 2018

Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

13/3 2018 > 29/3 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na III/42117 Pavlov-D.Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/3 2018 > 29/3 2018

"Oplocení pozemků v k.ú. Dolní Věstonice", v katastrálním území Dolní Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/2 2018 > 26/3 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Průmyslová zóna v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/2 2018 > 26/3 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Vinohrady v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/3 2018 > 26/3 2018

Oznámení o projednání návrhu Zadání ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PERNÁ

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/3 2018 > 26/3 2018

Stanovení přechoodné úpravy provozu na MK Koněvova v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/3 2018 > 26/3 2018

Oznámení o podaném odvolání a výzva k podání vyjádření

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/3 2018 > 22/3 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na UK v k.ú. Mikulov, Bavory, Perná, Horní Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/3 2018 > 19/3 2018

Stavební povolení "Novosedly-komunikace, parkoviště"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/3 2018 > 19/3 2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení "Chodníky na ulici Wolkerova, Drnholec"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/3 2018 > 12/3 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy: "Stavební úpravy vinného sklepa s lisovnou-nástavba a adaptace nástavbou na ubytování"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/2 2018 > 5/3 2018

"Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná-st.hranice ČR/Rakousko", v úseku km 34,550-38,445, Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/2 2018 > 5/3 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/2 2018 > 2/3 2018

Stavební povolení "Oprava místní komunikace ul. Koněvova,Česká,Mikulov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/2 2018 > 1/3 2018

"Nástavba prodejny Mikulov č.p.1360/2", v katastrálním území Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

08/02 2018 > 26/02 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Koněvova Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

08/02 2018 > 26/02 2018

,,Pod Novou,I.etapa-dopravní a technická infrastruktura"-SO.02-Elektroinstalace -NN,VN,Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

09/02 2018 > 26/02 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42124

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

09/02 2018 > 26/02 2018

Stavební povolení,,Pod Novou I.etapa-dopravní technická infrastruktura SO-101-komunikace"

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

18/1 2018 > 19/2 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0525 v obci Mikulov.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/2 2018 > 19/2 2018

Územní rohodnutí pro stavbu nazvanou: "Mikulov, propojení ulic Bezručova-Žižkova"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

09/02 2018 > 19/02 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

30/1 2018 > 15/2 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4147 v obci Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/1 2018 > 12/2 2018

Oznámení o zahájení řízení "Novosedly-komunikace,parkoviště"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/1 2018 > 12/2 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/1 2018 > 5/2 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK v obci Novosedly

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/1 2018 > 1/2 2018

Oznámení o zahájení dodatečného povolení stavby

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/1 2018 > 29/1 2018

Oznámení o zahájení řízení "Oprava místní komunikace ul. Koněvova, Česká, Mikulov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/1 2018 > 25/1 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414, III/4154 Drnholec

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/1 2018 > 25/1 2018

Oznámení o možnosti převzetí rozhodnutí oprava zřejmé nesprávnosti pro stavbu nazvanou: "Fitness park"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/1 2018 > 22/1 2018

Stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci parc.č. 3362/1 a 6262 v k.ú. Mikulov.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/1 2018 > 22/1 2018

Stanovení místní úpravy provozu na silnicích a místních komunikacíxh v obci Dolní Dunajovice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/12 2017 > 15/1 2018

Územní rozhodnutí o umístění stavby

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/12 2017 > 09/01 2018

Stanovení místní úpravy provozu na křižovatce silnic I/52xII/414xII/421

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

21/12 2017 > 08/01 2018

Veřejná vyhláška-oznámení o vydání opatření obecné povahy,kterým se vydává Změna č. 1 Územního plánu Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/12 2017 > 8/1 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/12 2017 > 3/1 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Koněvova, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/12 2017 > 02/01 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu III/42117 uzavírka Pavlov-D.Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

23/11 2017 > 27/12 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Novosedly.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/12 2017 > 27/12 2017

Územním rozhodnutí pro stavbu nazvanou: "Mikulov-OK Pavlovská"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/11 2017 > 18/12 2017

DORUČENÍ NÁVRHU Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLENTNICE

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/12 2017 > 18/12 2017

Oznámení o doručení rozhodnutí pro stavbu nazvanou:"Fitness park Mikulov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/11 2017 > 4/12 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu UK Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/11 2017 > 4/12 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/1 2017 > 27/11 2017

Usnesení o zastavení řízení pro stavbu nazvanou: "Apartmánové bydlení na parc.č. 954/3 Mikulov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/11 2017 > 27/11 2017

Oznámení o zahájení územního řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/11 2017 > 27/11 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Koněvova, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/11 2017 > 27/11 2017

Opatření obecné povahy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/11 2017 > 23/11 2017

Rozhodnutí č. 258/2017: "Drnholec-rozšíření infrastruktury v obci"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/11 2017 > 23/11 2017

Opravné rozhodnutí "Milovice-Za Blanářovým, 2.etapa-TI pro výstavbu RD"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/10 2017 > 20/11 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnicích II/421, II/414 Mikulov.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/10 2017 > 20/11 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnicích III/4146, III/4147 a MK Dolní Dunajovice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/11 2017 > 20/11 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK v obci Sedlec

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/10 2017 > 16/11 2017

"Spouštěná studna z betonových skruží" , v katastrálním území Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/10 2017 > 16/11 2017

"Konstrukce vinice-Klentnice" , v katastrálním území Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/10 2017 > 16/11 2017

"Zastřešení zpevněné plochy-terasa" v katastrálním území Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/10 2017 > 16/11 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/421,III/0525 a MK v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/10 2017 > 13/11 2017

Usnesení o přerušení řízení o odstranění nepovolené stavby

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

26/10 2017 > 13/11 2017

Usnesení o přerušení řízení o odstranění nepovolené stavby

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

26/10 2017 > 13/11 2017

Stavební povolení ,,Drnholec-rozšíření infrastruktury v obci"

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

24/10 2017 > 9/11 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/42120 Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/10 2017 > 6/11 2017

"Pod Novou, I. etapa - dopravní a technická infrastruktura" - SO 02-Elektroinstalace-NN, VN, Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/10 2017 > 2/11 2017

Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci parc. č. 7421 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/10 2017 > 30/10 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/0524, Republikánské obrany Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/10 2017 > 30/10 2017

"Konstrukce vinice - Klentnice" , v katastrálním území Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/10 2017 > 26/10 2017

Oznámení o zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/10 2017 > 23/10 2017

Oznámení o zahájení řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov-OK Pavlovská"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/10 2017 > 23/10 2017

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAVORY

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/10 2017 > 23/10 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Koněvova Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/10 2017 > 19/10 2017

Usnesení o zastavení územního řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/10 2017 > 19/10 2017

Usnesení o zastavení územního řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/09 2017 > 16/10 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy-Novostavba-elekt.kabelová přípojka NN

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

5/10 2017 > 16/10 2017

"Zastřešení zpevněné plochy - terasa", Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/09 2017 > 12/10 2017

Návrh opatření obecné povahy

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

26/09 2017 > 12/10 2017

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

26/9 2017 > 12/10 2017

DORUČENÍ NÁVRHU Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZÍ

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/9 2017 > 9/10 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Hraničářů, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/9 2017 > 9/10 2017

Oznámení o zahájení řízení "Drnholec-rozšíření infrastruktury v obci"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/9 2017 > 6/10 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2017 > 5/10 2017

Stavební povolení "Milovice-Za Blanářovým, 2.etapa-TI pro výstavbu RD"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2017 > 5/10 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/39615 Brod nad Dyjí

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/9 2017 > 2/10 2017

Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/9 2017 > 2/10 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4154 Drnholec

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/8 2017 > 29/9 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci parc.č. 7421 v k.ú. Mikulov na Moravě.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2017 > 29/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Koněvova, Česká Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2017 > 29/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4144a a MK v obci Novosedly

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 25/9 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 25/9 2017

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení: "Drnholec-rozšíření infrastruktury v obci".

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 25/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu III/42120 Klentnice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 25/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414, III/4144 Novosedly.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 25/9 2017

Oznámení o pokračování řízení pro stavbu nazvanou: "Fitness park Mikulov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 25/9 2017

Rozhodnutí: "Mikulov, ul. Valtická - vybudování technické infrastruktury".

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/9 2017 > 25/9 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou: "Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu Mikulov, Husova č.p. 338/1"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/9 2017 > 25/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, III/0525, III/41410,42117, III/42119, III/42420, III/42121, III/42124, na MK a UK v k.ú. obcí Mikulov, Klentnice, Perná, Sedlec, Milovice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/9 2017 > 25/9 2017

Rozhodnutí o zákazu konání shromáždění

Veřejné vyhlášky, Odbor: sekretariát tajemníka

31/8 2017 > 18/9 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 18/9 2017

"Spouštěná studna z betonových skruží", Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/8 2017 > 14/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421, III/0254, III/0525 Mikulov.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/8 2017 > 11/9 2017

Oznámení o vydání rozhodnutí č. 518/2017 ze dne 23.8.2017 pro dodatečné povolení stavby pro stavbu nazvanou "hospodářská stavba, 3xpřístřešek" na pozemku parc.č. st. 478/1 a 61/3 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/8 2017 > 8/9 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/8 2017 > 7/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414, III/4154 Drnholec-Hrušovany.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/8 2017 > 7/9 2017

Stavební povolení "Dolní Dunajovice: vnitroblok ulic Zahradní a Polní. Dopravní a technická infrastruktura. SO.01 - KOMUNIKACE"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

04/08 2017 > 05/09 2017

Veřejná vyhláška-oznámení o místě uložení zásilky-hromadný předpisný seznam k nahlédnutí, kterým je vyměřen místní poplatek,všem poplatníkům, kteří nezaplatili míst.popl.včas

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

17/8 2017 > 4/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu Pálavské vinobraní Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/8 2017 > 31/8 2017

Oznámení o projednání návrhu ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ VĚSTONICE

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/8 2017 > 31/8 2017

Oznámení o projednání návrhu ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVICE

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/8 2017 > 29/8 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/08 2017 > 28/08 2017

Veřejná vyhláška-oznámení o doručení neznámému účastníkovi pro stavbu,,Stavební úpravy obj.č.p. 965"

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

10/08 2017 > 28/08 2017

Veřejná vyhláška-oznámení o pokračování v řízení pro stavbu nazvanou,,Mikulov,propojení ulic Bezručova-Žižkova"

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

17/8 2017 > 28/8 2017

"elektrická kabelová přípojka NN" Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 21/8 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4154 Drnholec.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

03/08 2017 > 21/08 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

10/08 2017 > 21/08 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

11/08 2017 > 21/08 2017

Veřejná vyhláška-oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou,,Přístavba,nástavba a stavební úpravy objektu Mikulov,Husova č.p. 338/1"

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

27/7 2017 > 14/8 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421, III/42120, III/42121 a MKL Mikulov, Bavory, Perná, Horní Věstonice, Klentnice - Pálavský krpál.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Oznámení o doručení neznámému účastníkovi pro stavbu nazvanou : " Fitness park Mikulov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává ÚZEMNÍ PLÁN SEDLEC

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Oznámení o zahájení řízení "ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DUNAJOVICE"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

"Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy" pro umístění stavby "stavební úpravy vinného sklepa-přístavba sociálního zařízení" na pozemku parc.č. 9988 a 9908 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421 Milovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421, III/4212 a MK Mikulov.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Drnholec.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Stanovení méstní úpravy provozu na silnici II/421, III/42117 a III/42123 Milovice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4144 a MK v obci Novosedly.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/7 2017 > 3/8 2017

"Rychlostní silnice R 52, stavba m5206 Perná-st.hranice ČR/Rakousko"-úsek v km 34,550-38,445, Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/07 2017 > 03/08 2017

Veřejná vyhláška,Stavební povolení,,Novosedly:oprava komunikace na pozemku par.č. 4683/1

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

18/07 2017 > 03/08 2017

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy,stanovení místní úpravy provozu na silnici I/40 Mikulov-Valtice-Poštorná

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

13/7 2017 > 31/7 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/7 2017 > 31/7 2017

Zpráva o uplatňování Územního plánu Horní Věstonice v uplynulém období včetně návrhu Zadání Změny č. 1 ÚP

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/7 2017 > 31/7 2017

Oznámení o zahájení řízení "Milovice - Za Blanářoým, 2. etapa - TI pro výstavbu RD"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/7 2017 > 27/7 2017

Stanovení místní úpravy provozu na MK Náměstí a Kostelní Náměstí Mikulov.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/7 2017 > 27/7 2017

Oznámení o zahájení řízení "Dolní Dunajovice: vnitroblok ulic Zahradní a Polní. Dopravní a technická infrastruktura SO.01-komunikace."

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2017 > 26/7 2017

Oznámení o zahájení územního řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2017 > 19/7 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2017 > 19/7 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2017 > 19/7 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/6 2017 > 17/7 2017

Stavební povolení "Polní cesta "Nad sklepy" v k.ú. Mikulov na Moravě"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/6 2017 > 15/7 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/6 2017 > 15/7 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/6 2017 > 13/7 2017

Oznámení o doručení neznámému účastníkovi řízení pro stavbu nazvanou: "Apartmánové bydlení na parc.č. 954/3 Mikulov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/6 2017 > 13/7 2017

Oznámení o doručení neznámému účastníkovi pro stavbu nazvanou: "Stavební úpravy objektu č.p. 965 spojené se změnou v účelu užívání stavby na prodejnu, sklady, kanceláře a ubytování"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/6 2017 > 10/7 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421 a III/42123 Milovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/6 2017 > 10/7 2017

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/39615, III/4147 MK a UK v k.ú. Brod nad Dyjí

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/6 2017 > 10/7 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka III/42117 Pavlov-D.Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/6 2017 > 10/7 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou "Rodinný dům s apartmány" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/6 2017 > 7/7 2017

Usnesení o přerušení řízení "Pod Novou I. etapa - dopravní a technická infrastruktura SO-101 - komunikace"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/6 2017 > 7/7 2017

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0525 Mikulov.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/6 2017 > 7/7 2017

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na MK K Vápence Mikulov.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/6 2017 > 3/7 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421, III/42120 a MK v obci Mikulov.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/6 2017 > 3/7 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/41444 a MK v obci Novosedly.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/06 2017 > 03/07 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

15/06 2017 > 03/07 2017

Stanovení místní přechodné úpravy provozu MK Zámecká, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

15/06 2017 > 03/07 2017

VV-Rozhodnutí ,,Mikulov,ul. Valtická-vybudování technické infrastruktury

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

16/06 2017 > 03/07 2017

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na silnici II/42124 Sedlec

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

25/5 2017 > 26/6 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Drnholec.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/6 2017 > 26/6 2017

Zahájení stavebního řízení "Novosedly: oprava komunikace (na pozemku parc.č. 4683/1)

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/6 2017 > 26/6 2017

Zahájení stavebního řízení "Polní cesta "Nad sklepy" v k.ú. Mikulov na Moravě".

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/5 2017 > 23/6 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421, III/42117 Milovice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

06/06 2017 > 22/06 2017

Veřejná vyhláška,Opatření obecné povahy ,Stanovení přechod.úp. na sil.I/52 Brno-Pohořelice-Mikulov-st.hr.

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

1/6 2017 > 19/6 2017

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov, propojení ulic Bezručova - Žižkova"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/6 2017 > 19/6 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu "Oprava mostu ev.č.52-059"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/6 2017 > 19/6 2017

Oznámení o opatření obecné povahy ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÉ POLE

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/6 2017 > 19/6 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu III/4147, Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/05 2017 > 15/06 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4146 Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

30/05 2017 > 15/06 2017

Stanovení místní úpravy provozu na MK ulice Poštovní Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

6/6 2017 > 15/6 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/5 2017 > 12/6 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu III/41410, III/42124, MK Sedlec.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/5 2017 > 12/6 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4154 k.ú.Drnholec.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/5 2017 > 12/6 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42119 k.ú. Sedlec.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/5 2017 > 12/6 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 k.ú.Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/5 2017 > 12/6 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421, III/42117 a MK Pavlov.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

09/05 2017 > 09/06 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Náměstí, KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/5 2017 > 5/6 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu III/42117 Dolní Věstonice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/5 2017 > 5/6 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK U Lomu, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/5 2017 > 1/6 2017

"Kozí Hrádek 8, Mikulov-přestavba RD" Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/05 2017 > 01/06 2017

Veřejná vyhláška,stanovení místní úpravy provozu na silnici I/40 Mikulov-Valtice-Poštorná, v místě Mikulov ul. Valtická

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

16/5 2017 > 1/6 2017

"Dostavba mrazírenského areálu - objekt kanceláří a sociálního zázemí" Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/5 2017 > 1/6 2017

"RESIDENCE SPEICHER 1826-obytný prostor" Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/5 2017 > 31/5 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: silnice I/52 Brno-Pohořelice-Mikulov-st.hranice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

2/5 2017 > 30/5 2017

Hromadný předpisný seznam-Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

19/5 2017 > 29/5 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/04 2017 > 22/05 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy úrovozu na silnici III/39615,III/4147 Brod nad Dyjí

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/04 2017 > 22/05 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK K Vápence, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/5 2017 > 22/5 2017

Oznámení o zahájení řízení "ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BAVORY"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/4 2017 > 19/5 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0525 Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/4 2017 > 15/5 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/5 2017 > 15/5 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/04 2017 > 12/05 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42124 k.ú. Sedlec

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/4 2017 > 11/5 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK V záhumení, Milovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/4 2017 > 11/5 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/4 2017 > 9/5 2017

Oznámení o zpracování a projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Březí v uplynulém období

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/4 2017 > 9/5 2017

Oznámení o zahájení územního řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/4 2017 > 9/5 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/4 2017 > 9/5 2017

Oznámení neznámým účastníkům řízení o možnosti převzít si rozhodnutí č. 247/2017 z 18/4/2017 a č.j. MUMI 17012906 o umístění stavby nazvané : "Čistírna odpadních vod-Klentnice č.p. 34"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/4 2017 > 2/5 2017

Oznámení o zahájení řízení dodatečného povolení stavby pro stavbu nazvanou "hospodářská stavba, 3 x přístřešek" na pozemku parc.č. 478/1 a 61/3 v katastrálním území dolní Dunajovice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/04 2017 > 27/04 2017

Stanovení místní úpravy provozu na UK garáže pod ulicí 22.dubna, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/4 2017 > 26/4 2017

Územní rozhodnutí

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/3 2017 > 24/4 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42119 v k.ú. Sedlec u Mikulova.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/3 2017 > 24/4 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4154 v k.ú. Drnholec

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/3 2017 > 24/4 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 v k.ú. Mikulov.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/4 2017 > 24/4 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Poštovní v obci Dolní Dunajovice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/4 2017 > 24/4 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4146 v obci Dolní Dunajovice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/03 2017 > 19/04 2017

Veřejná vyhláška - provádění zeměměřických prací v základní bodovém poli na území města Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: MPO

30/03 2017 > 18/04 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/42117 a III/42124 Sedlec

Veřejné vyhlášky

30/03 2017 > 18/04 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4144 v obci Nový Přerov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/03 2017 > 18/04 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/421 Milovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/03 2017 > 18/04 2017

Veřejná vyhláška/Opatření obecné povahy,Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci silnice I/52 Brno-Pohořelice-Mikulov st.hr v k.ú. Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/4 2017 > 18/4 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/3 2017 > 6/4 2017

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Hraničářů, Mikulov.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/3 2017 > 6/4 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/3 2017 > 6/4 2017

"Kozí Hrádek 8, Mikulov - přestavba RD" Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/03 2017 > 06/04 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/3 2017 > 31/3 2017

Oznámení o vydání rozodnutí č. 182/2017 o umístění stavby: "Milovice - Za Blanářovým, 2. etapa-TI pro výstavbu RD" na pozemcích v katastrálním území Milovice u Mikulova.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/3 2017 > 31/3 2017

Zahájení stavebního řízení "Pod Novou I. etapa - dopravní a technická infrastruktura SO-101 - komunikace

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/3 2017 > 30/3 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42120 v obci Klentnice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/3 2017 > 27/3 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414, III/4144, III/4144a v obci Novosedly.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/3 2017 > 27/3 2017

Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Milovice, Za Blanářovým, přel. VN, obec".

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/3 2017 > 27/3 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/421,Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/3 2017 > 27/3 2017

Stanovení místní úpravy provozu silnice II/414 v obci Dobré Pole

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/3 2017 > 27/3 2017

Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Rozvod optické sítě v obci Milovice".

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/3 2017 > 24/3 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace ul. Koněvova Mikulov.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/3 2017 > 20/3 2017

Oznámení o zahájení řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/3 2017 > 20/3 2017

Oznámení o uložení písemnosti-Marek Novák

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

28/2 2017 > 16/3 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace ul. Koněvova Mikulov.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/02 2017 > 16/03 2017

Veřejná vyhláška/Opatření obecné povahy.Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci-silnice/k.ú.:I/52 Brno-Pohořelice-Mikulov-st.hr./k.ú.Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

7/3 2017 > 16/3 2017

"Dostavba mrazírenského areálu - objekt kanceláří a sociálního zázemí" Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/3 2017 > 13/3 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/02 2017 > 09/03 2017

,,Veřejná vyhláška"Rozhodnutí č. 126/2017 o umístění stavby pro stavbu nazvanou ,,Dolní Dunajovice, vnitroblok ulic Zahradní a Polní , dopravní a technická infrastruktura" na pozemku parc.č.7629,137/16,129,137/1,137/2,137/3,137/17,137/4,137/18,137/5,137/6,137/7,148/2,152/1,153/2,154/4,154/1,156/1,157/1,155 a 156/6 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

16/2 2017 > 6/3 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/2 2017 > 6/3 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci v obci Mikulov.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

09/02 2017 > 27/02 2017

Usnesení o ustanovení opatrovníka

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

10/2 2017 > 27/2 2017

Oznámení o vydání rozhodnutí č. 109/2017 z 08.02.2017 neznámým účastníkům řízení pro stavbu nazvanou "DSP-Přístavba sušárny a skladu bylin na pozemcích parc. č. 1033/16 a 5173 v k.ú. Pavlov" na pozemku st. p. 5173, parc.č. 1033/16 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/2 2017 > 23/2 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace ul. Hraničářů Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/1 2017 > 20/2 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42120 a MK v obci Klentnice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/1 2017 > 20/2 2017

"Revitalizace trati Břeclav-Znojmo, 2.stavba"(část Valtice-Mikulov na Moravě-Novosedly), katastrální území Valtice, Úvaly u Valtic, Sedlec u Mikulova, Mikulov na Moravě, Březí u Mikulova, Dobré Pole, Novosedly na Moravě.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2017 > 17/2 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4144 v obci Nový Přerov.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2017 > 17/2 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK ulice Hraničářů, Mikulov.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/1 2017 > 16/2 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy ve věci "Novostavba RD a prodejny s výrobnou kosmetiky na parc.č. 648/4 v k.ú. Klentnice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/1 2017 > 16/2 2017

Rozhodnutí č. 72/2017 o umístění stavby pro stavbu nazvanou "Dolní Dunajovice, výstavba VO a rozhlasu, U Rybníka a U Vodárny" na pozemcích v k.ú. Dolní Dunajovice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/1 2017 > 16/2 2017

Oznámení o zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Milovice Za Blanářovým, 2.etapa-TI pro výstabu RD"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/1 2017 > 16/2 2017

Oznámení neznámým účastníkům řízení - vlastníkům 1/2 pozemků parc. č. 195 a 196 v katastrálním území Klentnice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/1 2017 > 13/2 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414, III/4144, III/4144a v obci Novosedly.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

26/01 2017 > 13/02 2017

Oznámení o zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané,,Milovice, Za Blanářovým,přel.VN,obec"na pozemku par.č. 344/106,2534/1,2534/23,2535 a 3104/1 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/01 2017 > 13/02 2017

,,Veřejná vyhláška"Oznámení o zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané,,Rozvod optické sítě v obci Milovice".

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/01 2017 > 13/02 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II.a III. třídy, správní obvod Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/01 2017 > 13/02 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu III/0525 Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/1 2017 > 9/2 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace ul.Husova Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/1 2017 > 9/2 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4147, III/4146 v obci Dolní Dunajovice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/1 2017 > 6/2 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414, II/415, III/4154 Drnholec

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2017 > 2/2 2017

Rozhodnutí č.25/2017: "Závlahová nádrž Mikulov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2017 > 2/2 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421, III/42117 a UK, v obci Milovice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/1 2017 > 30/1 2017

Rozhodnutí č. 28/2017 o umístění stavby pro stavbu nazvanou "Dolní Dunajovice, obnova NN a VN, nová TS, U Vodárny" na pozemcích v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/1 2017 > 30/1 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 v obci Dobré Pole.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/01 2017 > 30/01 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/1 2017 > 27/1 2017

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU "ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRÉ POLE"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/1 2017 > 26/1 2017

DORUČENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU MIKULOV

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/1 2017 > 26/1 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje společné územní rozhodnutí a stavební povolení podle §78 ods. 5 stavebního zákona nazvané "Novostavba RD a prodejny s výrobnou kosmetiky na parc.č. 648/4 v k.ú. Pavlov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/1 2017 > 23/1 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Venušina, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/1 2017 > 23/1 2017

Ustanovení opatrovníka

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/12 2016 > 16/1 2017

Rychlostní silnice R52,stavba 5206 Perná-st.hr. ČR/Rakousko, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

27/12 2016 > 12/1 2017

Vystavení návrhu ZADÁNÍ regulačního plánu "MIKULOV-MPR včetně ochranného pásma"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/12 2016 > 9/1 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Novostavba rodinného domu"na pozemcích v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/12 2016 > 9/1 2017

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "Dolní Dunajovice, vnitroblok ulic Zahradní a Polní, dopravní a technická infrastruktura" na pozemcích v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/12 2016 > 5/1 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/12 2016 > 2/1 2017

Vybudování bezbariérového přístupu školy Komenského 7" Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/12 2016 > 2/1 2017

Stavební povolení pro stavbu "Polní cesta " U sklepů" v k.ú. Mikulov na Moravě"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

16/12 2016 > 2/1 2017

Novostavba rod. vinařství VICAN - sklady kú Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

14/12 2016 > 30/12 2016

Rozhodnutí: "Kanalizace Klentnice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/11 2016 > 15/12 2016

"rekonstrukce zemědělské budovy Mikulov, Nádražní 13", Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/11 2016 > 15/12 2016

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Družstevní,Pavlov.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/12 2016 > 15/12 2016

"novostavba rodinného domu, oplocení a přípojky", Perná

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/11 2016 > 8/12 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnicích II/421, III/42117 a UK v k.ú. Milovice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/11 2016 > 8/12 2016

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí o změně využití území "Konstrukce vinice-Klentnice" na pozemku parc. č. 2822 v katastrálním území Klentnice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

21/11 2016 > 6/12 2016

Územní rozhodnutí

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/11 2016 > 1/12 2016

Oznámení o zahájení řízení "Závlahová nádrž Mikulov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/11 2016 > 28/11 2016

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "Dolní Dunajovice, obnova NN a VN, nová TS, U Vodárny" na pozemcích v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

11/11 2016 > 28/11 2016

"rekonstrukce stávajících objektů", Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

9/11 2016 > 25/11 2016

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Husova Mikulov.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/11 2016 > 24/11 2016

Oznámení o zahájení řízení "Kanalizace Klentnice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/11 2016 > 24/11 2016

Oznámení o možnosti převzít písemnost-Shuidong Zhang

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

8/11 2016 > 24/11 2016

Oznámení o možnosti převzít písemnost-Anh Tuan Nguyen

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

3/11 2016 > 21/11 2016

DORUČENÍ NÁVRHU Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVOSEDLY

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/11 2016 > 21/11 2016

Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu "Polní cesta "U sklepů" v k.ú. Mikulov na Moravě"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

1/11 2016 > 18/11 2016

Oznámení o projednání návrhu ZADÁNÍ-Změny č. 1 Územního plánu Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

27/10 2016 > 14/11 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu III/0525 ul. Komenského Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

25/10 2016 > 10/11 2016

"přemístění závodu Primasil", Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

25/10 2016 > 10/11 2016

"nástavba administrativní části a rozšíření haly továrny Nichias v Mikulově", Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/10 2016 > 7/11 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4147, III/4146 v obci Dolní Dunajovice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/10 2016 > 7/11 2016

Stanovení místní úpravy provozu na MK Novosedly.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/10 2016 > 7/11 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Pavlov.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

13/10 2016 > 31/10 2016

Stanovení místní úpravy provozu na komunikaci v obci Novosedly

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

13/10 2016 > 31/10 2016

Stanovení místní úpravy provozu na komunikaci před OÚ Novosedly

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

20/10 2016 > 31/10 2016

"Vybudování bezbariérového přístupu školy Komenského 7" Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/10 2016 > 31/10 2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí podle §80 a 92 stavebního zákona, o změně využití území nazvané "Konstrukce vinice-Klentnice" na pozemku parc.č. 2822 v katastrálním území Klentnice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/10 2016 > 24/10 2016

Stanovení místní úpravy provozu na silnicích II/420, III/42121 a III/42122 Perná.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/10 2016 > 24/10 2016

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42120 v obci Klentnice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

5/10 2016 > 21/10 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu III/0525 ul. Valtická, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/9 2016 > 17/10 2016

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: MPO

30/9 2016 > 17/10 2016

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: Su

7/10 2016 > 17/10 2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

11/10 2016 > 13/10 2016

Převzetí písemnosti-Jaroslav Rakušan

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

22/9 2016 > 10/10 2016

Dětský domov Uherský Ostroh - převzetí písemnosti Novák Marek

Veřejné vyhlášky

22/9 2016 > 10/10 2016

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42124

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/9 2016 > 10/10 2016

Převzetí písemnosti - Jaroslav Rakušan

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

4/12 2012 > 20/12 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 534/2012, o umístění stavby označené "stavební úpravy a nástavba dvorního objektu" na pozemku parc.č. 482/274 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

4/12 2012 > 20/12 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 671/2012, o umístění stavby označené "Wellness a byt správce" na pozemku parc.č. 494/4 a 3/2 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/11 2012 > 17/12 2012

Stavební povolení - Mikulov-cyklostezka Republikánské obrany-Vídeňská

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

29/11 2012 > 17/12 2012

Odstranění stavby - zařízení elektronických komunikací v kú Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Sú

29/11 2012 > 17/12 2012

Přístavba a nástavba prodejny KOVO PROKEŠ s.r.o Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

29/11 2012 > 17/12 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka pro - Krulovi

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

30/11 2012 > 17/12 2012

Rozhodnutí - o změně využití území - výsadba vinice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

30/11 2012 > 17/12 2012

Oznámení o místě uložení zásilky - Kováčová Marcela

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2012 > 17/12 2012

Územní rozhodnutí - -novostavba rodinného domu Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

27/11 2012 > 13/12 2012

Zahájení stavebního řízení stavby "Polní cesta K Mušlovu v k.ú. Mikulov na Moravě"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/11 2012 > 10/12 2012

Oznámení o vyzvednutí-oznámení o zahájení územního řízení na změnu umístění stavby "rodinného domu" na pozemcích parc.č. 350, 353/2, 403/3, 403/1 v k.ú. Perná

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

23/11 2012 > 10/12 2012

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby nazvané: "E.on Mikulov, Pavlovská, Hliniště, ÚPS" na pozemcích parc.č. 3274,3345/1, 885, 886 v k.ú. Mikulov na Moravě.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

23/11 2012 > 10/12 2012

Zahájení stavebního řízení stavby "Dolní Dunajovice - vyvýšené retardéry a vyvýšený přechod"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

13/11 2012 > 6/12 2012

Zahájení stavebního řízení - Polní cesta Nad rybníkem, kú Milovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

20/11 2012 > 6/12 2012

Oznámení o uložení písemnosti - pan Josef Kordiovský

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

8/11 2012 > 26/11 2012

Územní řízení o umístění stavby "novostavba zahradní chatky" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/11 2012 > 26/11 2012

Územní řízení o umístění stavby "kopaná studna" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/11 2012 > 26/11 2012

Územní řízení o umístění stavby a stavební řízení "Vinařský dvůr Volařík" Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

8/11 2012 > 26/11 2012

Rozhodnutí - umístění stavby a stavební povolení

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/11 2012 > 22/11 2012

Oznámení o zahájení řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/11 2012 > 22/11 2012

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/421 ulice Pavlovská Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

2/11 2012 > 19/11 2012

Rozhodnutí 623/2012 o dělení pozemku v kú Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

2/11 2012 > 19/11 2012

Rozhodnutí 624/2012 o dělení pozemku v kú Milovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

2/11 2012 > 19/11 2012

Stavební povolení - Polní cesta Turold v kú Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

30/10 2012 > 15/11 2012

Správní řízení "Kanalizace a ČOV - likvidace odpadních vod" Horní Věstonice, Dolní Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/10 2012 > 15/11 2012

Zahájení stavebního řízení pro stavbu "Mikulov - cyklostezka Republikánské obrany - Vídeňská"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/10 2012 > 15/11 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout seznámení účastníků řízení s podklady pro rozhodnutí o umístění stavby označené "stavební úpravy a nástavba dvorního objektu" na pozemku parc.č. 482/274 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/10 2012 > 15/11 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení na "výsadbu vinice" na pozemcích parc.č. 2425, 2427 v k.ú. Perná

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

25/10 2012 > 12/11 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "sklad nářadí" na pozemku parc.č. st. 462 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

26/10 2012 > 12/11 2012

Rozhodnutí č. 608/2012 o umístění stavby pro stavbu nazvanou "oplocení přední části RD", na pozemku parc.č. st. 146 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

18/10 2012 > 5/11 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení stavby nazvané: "E.on Mikulov, Pavlovská, Hliniště, ÚPS" na pozemcích parc.č. 3274, 3345/1, 885, 886 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/10 2012 > 5/11 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení řízení vedené z moci úřední o odstranění nepovolené stavby nazvané: "zařízení elektronických komunikací" na pozemcích parc.č. 3088/1, 3088/28, 3088/486, 3088/495 v k.ú. Mikulov na Moravě, provedené bez povolení příslušného stavebního úřadu.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

16/10 2012 > 1/11 2012

Převzetí písemnosti-Jan Salay

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

16/10 2012 > 1/11 2012

Převzetí písemnosti-zákonný zástupce nezl. Kamily Salayové

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

16/10 2012 > 1/11 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka panu Josefu Kordiovskému

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

16/10 2012 > 1/11 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "Wellness a byt správce" na pozemku parc.č. 494/4 a 3/2 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

16/10 2012 > 1/11 2012

Stavební řízení "Perná-lokalita u Bavor, kanalizace a vodovod" Perná

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

11/10 2012 > 29/10 2012

Převzetí písemnosti-Jakub Mičo

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

11/10 2012 > 29/10 2012

Oznámení o mosžnosti si vyzvednout územní rozhodnutí č. 526/2012, o dělení pozemku parc.č. 1196/33 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/10 2012 > 29/10 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "rodinný rekreační dům" na pozemku parc.č. 482/13, 482/35 a 512/6 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

4/10 2012 > 22/10 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení řízení o odstranění nepovolených "terénních úprav" na pozemku parc.č. 2518/7 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

4/10 2012 > 22/10 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení řízení o odstranění nepovolených "terénních úprav" na pozemku parc.č. 2517/9 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

4/10 2012 > 22/10 2012

Návrh výroku územního rozhodnutí č. 559/2012, o dělení pozemku parc.č. 33 v katastrálním území Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

4/10 2012 > 22/10 2012

Územní řízení "novostavba zahradní chatky" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

4/10 2012 > 22/10 2012

Oznámení o zahájení řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

2/10 2012 > 18/10 2012

Rozhodnutí č. 551/2012 o umístění stavby pro stavbu nazvanou "zahradní chatka" na pozemku parc.č. 9586/22 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Zuzana Salayová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Pavel Šaman

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Zdenka Veselská

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Michaela Veselská

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Petra Vasková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Lada Vasková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Jiří Vasko

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

27/6 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Monika Urbánková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Ing. Jan Kučeřík

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

20/9 2012 > 8/10 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "prosvětlení bytu" na pozemku parc.č. 2180 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/9 2012 > 8/10 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "oplocení přední části RD" na pozemku parc.č. st. 146 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/9 2012 > 8/10 2012

Návrh výroku územního rozhodnutí č. 543/2012 o dělení pozemku parc.č. 2332 v katastrálním území Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

21/9 2012 > 8/10 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 402/2012, o umístění stavby označené "penzion" na pozemcích parc.č. 210/1, 212 a 482/1 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

18/9 2012 > 4/10 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 530/2012, o umístění stavby označené "KOMPLEX U VENUŠE, PAVLOV" na pozemcích v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

18/9 2012 > 4/10 2012

Návrh výroku územního rozhodnutí č. 538/2012 o dělení pozemku parc.č. 119/2 a 154 v katastrálním území Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

13/9 2012 > 1/10 2012

Převzetí písemnosti - Jan Salay

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

13/9 2012 > 1/10 2012

Převzetí písemnosti - Jakub Mičo

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

14/9 2012 > 1/10 2012

Zahájení stavebního řízení stavby "Polní cesta Turold v k.ú. Mikulov na Moravě"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

11/9 2012 > 27/9 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanovu: "kopaná studna" na pozemku parc. č. 3347/94 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/8 2012 > 25/9 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 50 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů. MěÚ Mikulov č.j. MUMI 12025322

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

24/8 2012 > 25/9 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 50 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů. MěÚ Mikulov č.j. MUMI 12025323

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

24/8 2012 > 25/9 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 50 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů. MěÚ Mikulov č.j. MUMI 12025324

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

24/8 2012 > 25/9 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 50 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů. MěÚ Mikulov č.j. MUMI 12025326

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

24/8 2012 > 25/9 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 50 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů. MěÚ Mikulov č.j. MUMI 12025318

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/8 2012 > 17/9 2012

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení "Kanalizace a ČOV-likvidace odpadních vod"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/8 2012 > 17/9 2012

Oznámení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Březí, úpravy a rozšíření sítě NN Jánský"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/8 2012 > 17/9 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o dělení pozemku parc. č. 1196/33 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/8 2012 > 17/9 2012

Návrh výroku územního rozhodnutí č. 504/2012, o dělení pozemku parc.č. 237 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

28/8 2012 > 13/9 2012

Rozhodnutí č. 478/2012 o umístění stavby pro stavbu nazvanou "stavba betonové plochy včetně montáže skladu" na pozemcích parc.č. 5464 a 5465 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

28/8 2012 > 13/9 2012

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ihor Yastremskyy, nar. 3.3.1969, Na Úlehli 725/8, 140 00 Praha 4-Michle (rozhodnutí o přestupku č.j. MUMI/12024148 ze dne 13.8.2012)

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

23/8 2012 > 10/9 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "zahradní chatka" na pozemku parc.č. 9586/22 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/8 2012 > 10/9 2012

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "Březí, rozšíření kabelového vedení VN, TS ČOV, kabel NN"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

21/8 2012 > 6/9 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu nazvanou: "prosvětlení bytu" na pozemcích parc.č. 2180 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

16/8 2012 > 3/9 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "penzion" na pozemcích parc.č. 210/1, 212 a 482/1 v katastrálním území Pavlov

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/8 2012 > 3/9 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby ozančené "KOMPLEX U VENUŠE, PAVLOV" na pozemcích parc.č. 430, 433, 435, 436/2, 482/11, 482/111, 482/113, 482/233, 482/240 a 482/233 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/8 2012 > 3/9 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "stavební úpravy a nástavba dvorního objektu" na pozemku parc. č. 482/274 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/8 2012 > 30/8 2012

Stavební povolení "Pozemní komunikace - cyklostezka a chodníky k železničnímu přejezdu v k.ú. Novosedly"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/8 2012 > 30/8 2012

Územní řízení "novostavba rodinného domu" Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/8 2012 > 30/8 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout návrh výroku územního rozhodnutí č. 368/2012, o umístění stavby označené "přístavba rekreačního objektu", místo záměru ul. Vinařská, stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 26, na pozemku parc.č. 482/60 (zastavěná plocha a nádvoří), v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

26/7 2012 > 28/8 2012

Oznámení o projednání návrhu Zadání Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ PŘEROV

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/8 2012 > 27/8 2012

Rozhodnutí o umístění stavby pro - oplocení pozemků - v kú Milovice u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

10/8 2012 > 27/8 2012

Rozhodnutí o umístění stavby pro - Pavlov,parkoviště, chodník - v kú Pavlov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

10/8 2012 > 27/8 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka pro - Salayová Kamila

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

10/8 2012 > 27/8 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka - Janu Salayovi

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

10/8 2012 > 27/8 2012

Převzetí písemnosti čj. MUMI 12023800 Jan Linhart

Veřejné vyhlášky

9/8 2012 > 24/8 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka pro - Jakub Mičo

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

7/8 2012 > 23/8 2012

Územní řízení - Mikulov - kopaná studna

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

31/7 2012 > 16/8 2012

Územní rozhodnutí - Reko NTL plynovodu a přípojek ul. Nerudova, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

26/7 2012 > 13/8 2012

Usnesení č. 433/2012 o zastavení řízení pro stavbu nazvanou "sběrný dvůr odpadů", na pozemcích parc.č. 9885, st.701/1 a st. 701/2 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/7 2012 > 9/8 2012

Rozhodnutí č. 426/2012 o umístění stavby, nazvané "Perná-lokalita u Bavor, kanalizace a vodovod" na pozemcích v katastrálním území Perná

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/6 2012 > 8/8 2012

Oznámení o zahájení řízení o regulačním plánu "Dolní Věstonice, plocha rekreace rodinné RI 5"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/7 2012 > 6/8 2012

Oznámení o možnosti si vyzvedbout rozhodnutí č. 417/2012, o umístění stavby označené "novostavba RD KLENTNICE" na pozemku parc.č. 502/24, 502/41 a 495/1 v katastrálním území Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/7 2012 > 6/8 2012

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/7 2012 > 2/8 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "dílna a sklad zahradní techniky" na pozemku parc. č. 1838/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/7 2012 > 2/8 2012

Rozhodnutí č. 413/2012 o umístění stavby, nazvané "oplocení pozemku" na pozemcích parc. č. 1831 a 1832 v katastrálním území Bavory

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/7 2012 > 2/8 2012

Rozhodnutí č. 414/2012 pro změnu využití území z orné půdy na vinici na pozemku parc.č. 1832 v katastrálním území Bavory

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/7 2012 > 2/8 2012

Usnesení č. 408/2012 o přerušení řízení o dodatečném povolení stavby, nazvané "oplocení" na pozemcích v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/7 2012 > 1/8 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy-ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ VĚSTONICE

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/7 2012 > 30/7 2012

Oznámení o vyzvednutí stavebního povolení č. 405/2012 pro stavbu nazvanou: "balkon" na pozemku parc.č. 2188 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

13/7 2012 > 30/7 2012

Převzetí písemnosti-Jan Linhart

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

10/7 2012 > 26/7 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Změna č. 8 ÚP SÚ MIKULOV

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/7 2012 > 26/7 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 402/2012, o umístění stavby označené "přístavba lisovny k vinnému sklepu v Pavlově" na pozemku parc.č. 482/221 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/7 2012 > 26/7 2012

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "Březí, úprava a rozšíření sítě NN Jánský"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/7 2012 > 26/7 2012

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "stavba betonové plochy včetně montáže skladu" na pozemku parc.č. 5464 a 5465 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/7 2012 > 19/7 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "oplocení pozemků" na pozemku parc.č. 2737,2738,2741 a 2742 v katastrálním území Milovice u Mikulova.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/7 2012 > 19/7 2012

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "Březí, rozšíření kabelového vedení VN, TS ČOV, kabel NN"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

28/6 2012 > 16/7 2012

Rozhodnurí - Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná - st.hranice ČR/Rakousko

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

28/6 2012 > 16/7 2012

Územní řízení - Pavlov - parkoviště,chodník

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

28/6 2012 > 16/7 2012

Pozemní komunikace - cyklostezka a chodníky v kú Novosedly

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

28/6 2012 > 16/7 2012

Rozhodnutí o dělení pozemku v kú Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

29/6 2012 > 16/7 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Hana Drápalová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/6 2012 > 16/7 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Tomáš Vican

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/6 2012 > 16/7 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jiří Bábor

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/6 2012 > 16/7 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Markéta Ficková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

26/6 2012 > 12/7 2012

Oznámení o vyzvednutí opraveného oznámení o zahájení územního řízení, které se bude projednávat ve spojeném řízení se stavebním pro stavbu nazvanou: "Reko NTL plynovodu a přípojek Mikulov, u. Nerudova" na pozemcích parc.č. 3264 v k.ú. Mikulov na Moravě.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

26/6 2012 > 12/7 2012

Oznámení o vyzvednutí usnesení o zastavení územního řízení, které se projednávalo ve spojeném řízení se stavebním pro stavbu nazvanou "odinný dům" na pozemcích parc.č. 2531/125, 2531/3, 2531/4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/6 2012 > 9/7 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí pro dělení pozemků parc.č. 2488/34, 2488/36, 2488/1 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/6 2012 > 9/7 2012

Oznámení o vyzvednutí o zahájení územního řízení, které se bude projednávat ve spojeném řízení se stavebním pro stavbu nazvanou: "REKO NTL plynovodu a přípojek Mikulov, u.Nerudova" na pozemcích parc. č. 3254 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/6 2012 > 9/7 2012

MěÚ Šumperk - uložení písemnosti - Teindlová Jana

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

22/6 2012 > 9/7 2012

Rozhodnutí č. 363/2012 o umístění stavby, nazvané "Perná, Za Školou rozšíření VO" na pozemcích parc.č. 2184 a 1124/6 v katastrálním území Perná.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/6 2012 > 2/7 2012

Rozhodnutí č.346/2012 o umístění stavby, nazvané "Perná, Za Školou rozšíření kabelu NN" na pozemcích v katastrálním území Perná

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/6 2012 > 2/7 2012

Územní rozhodnutí "kopaná studna" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/6 2012 > 2/7 2012

Územní rozhodnutí "kopaná studna" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/6 2012 > 2/7 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu nazvanou: "balkon" na pozemku parc.č. 2188 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/6 2012 > 2/7 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka-Ing. Marek Huleja, r.1973, trvale bytem Otakara Ševčíka 992/26, 636 00 Brno

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

14/6 2012 > 2/7 2012

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/6 2012 > 2/7 2012

Perná-lokalita u Bavor - kanalizace a vodovod

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

15/6 2012 > 2/7 2012

Novostavba RD Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

14/6 2012 > 29/6 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy "změna č. 5 územního plánu obce Drnholec"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/6 2012 > 28/6 2012

Územní rozhodnutí o změně stavby nazvané "Rekonstrukce RD, Erbenova 21/729, Mikulov, p.č. 1420 k.ú. Mikulov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/6 2012 > 28/6 2012

Rozhodnutí č. 332/2012 o umístění stavby, nazvané "Dolní Dunajovice - stoka S17b" na pozemku parc.č. 8808/23 a 7629 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/6 2012 > 28/6 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "sběrný dvůr odpadů" na pozemku parc.č. 9885, st. 701/1 a 701/2 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/6 2012 > 27/6 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka-Martin Malý, nar. 3.8.1987, 22.dubna 1177/11, 69201 Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

7/6 2012 > 25/6 2012

Stanovení místní úpravy provozu - rozšíření zóny placeného stání MV, Koněvova, Česká Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/6 2012 > 25/6 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "dílna a sklad zahradní techniky" na pozemku parc.č. 1838/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/6 2012 > 25/6 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro změnu využití území z orné půdy na vinici na pozemku parc. č. 1832 v katastrálním území Bavory.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/6 2012 > 25/6 2012

Rozhodnutí č. 324/2012 pro změnu využití území z orné půdy na vinici na pozemku parc.č. 1654 a 1667 v katastrálním území Bavory

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/6 2012 > 25/6 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout usnesení č. 329/2012 o zastavení územního řízení pro stavbu označenou "RD Pavlov" na pozemku parc.č. 5195/1 a 5195/9 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/6 2012 > 25/6 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "oplocení pozemku" na pozemku parc.č. 1831 a 1832 v katastrálním území Bavory

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

5/6 2012 > 21/6 2012

Oznámení o uložení písemnosti-Rudolf Kašpárek

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

5/6 2012 > 21/6 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

30/5 2012 > 15/6 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - zrušení PHO Novosedly

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/5 2012 > 15/6 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - zrušení PHO Nový Přerov

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/5 2012 > 13/6 2012

Rozhodnutí o výjimce "rodinný dům a technické zázemí" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/5 2012 > 13/6 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "BREC Mikulov, Vinohrady E-on" na pozemcích v katastrálním území Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/5 2012 > 11/6 2012

Územní rozodnutí "kopaná studna" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/5 2012 > 11/6 2012

Územní rozhodnutí pro stavbu nazvanou "Mikulov, Komenského, rozšíření DS, kVN, kNN, TS, ITVV"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

25/5 2012 > 11/6 2012

Rozhodnutí č. 289/2012 o umístění stavby, nazvané "oplocení části pozemku" na pozemku parc.č. 2419 v katastrálním území Perná

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/5 2012 > 7/6 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "přístavba lisovny k vinnému sklepu v Pavlově" na pozemku parc.č. 482/221 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/5 2012 > 7/6 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení, které se bude projednávat ve spojeném řízení se stavebním pro stavbu nazvanou: "rodinný dům" na pozemcích parc.č. 2531/125, 2531/3, 2531/4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

18/4 2012 > 6/6 2012

Oznámení o veřejném projednání návrhu: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ VĚSTONICE

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

2/5 2012 > 4/6 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy "Územní plán Novosedly"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/5 2012 > 4/6 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o dělení pozemku parc.č. 189 v katastrálním území Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/5 2012 > 31/5 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

15/5 2012 > 31/5 2012

Oznámení o zahájení správního řízení rušení TP-Rudolf Kašpárek

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

15/5 2012 > 31/5 2012

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "Perná, Za Školou rozšíření VO" na pozemcích parc.č. 2184 a 1124/6 v katastrálním území Perná.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/5 2012 > 31/5 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro dělení pozemků parc.č. 2488/34, 2488/36, 2488/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/5 2012 > 28/5 2012

Územní rozhodnutí pro stavbu nazvanou "Březí u Mikulova, rozšíření DS, VN, TS, NN-lokalita RD"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/5 2012 > 28/5 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 198/2012, o umístění stavby označené "přístavba RD Klentnice" na pozemcích parc.č. 474 (zahrada) a 459 (ostatní plocha) v katastrálním území Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

11/5 2012 > 28/5 2012

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "Perná, Za Školou rozšíření kabelu NN" na pozemcích v katastrálním území Perná.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

11/5 2012 > 28/5 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "RD Pavlov" na pozemku parc.č. 5195/1 a 5195/9 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

5/4 2012 > 23/5 2012

Oznámení o veřejném projednání návrhu Změna č. 8 ÚP SÚ Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

3/5 2012 > 21/5 2012

Změna využití orné půdy v kú Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

3/5 2012 > 21/5 2012

Stavba nazvaná - sběrný dvůr odpadů v kú Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

4/5 2012 > 21/5 2012

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu MK Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

2/5 2012 > 18/5 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o změně využití území z orné půdy na vinici na pozemku parc.č. 6282 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

2/5 2012 > 18/5 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou "oplocení vinice" na pozemku parc.č. 6281, 6282 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

26/4 2012 > 14/5 2012

Územní a stavební řízení pro stavbu - Rekonstrukce RD v kú Mikulov, Erbenova

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Stanická

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Stanická

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Radovan Šťastný

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Emilie Šlahařová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Emilie Šlahařová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Everesta Šišláková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Soňa Šišláková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Hana Šafránková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

26/4 2012 > 11/5 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Změna č. 5 ÚP SÚ Pavlov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

24/4 2012 > 10/5 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: BREC Mikulov, Vinohrady E-on" na pozemcích v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/4 2012 > 10/5 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout usnesení č. 181/2012, ze dne 21.3.2012 o zastavení řízení ve věci, podání žádosti o umístění stavby označené "novostavba rodinného domu" na pozemku parc. č. 5195/1 a 5195/18 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic a žádosti o stavební povolení pro tuto stavbu

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/4 2012 > 10/5 2012

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/420

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

23/4 2012 > 9/5 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro změnu využití území z orné půdy na vinici na pozemku parc.č. 1654 a 1667 v katastrálním území Bavory

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

23/4 2012 > 9/5 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "Dolní Dunajovice-stoka S 17b" na pozemku parc.č. 8808/23 a 7629 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

23/4 2012 > 9/5 2012

Rozhodnutí č. 188/2012 o umístění stavby, nazvané "novostavba vinného sklepa - ubytování v soukromí Bavory" na pozemku parc. č. 9620/25 v katastrálním území Bavory

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

23/4 2012 > 9/5 2012

Územní řízení "kopaná studna" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

18/4 2012 > 4/5 2012

Územní a stavební řízení pro stavbu "Mikulov, Komenského, rozšíření DS, kVN, kNN,TS, ITVV"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

18/4 2012 > 4/5 2012

Územní řízení "kopaná studna" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

18/4 2012 > 4/5 2012

Územní řízení "kopaná studna" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/4 2012 > 3/5 2012

Oznámení o zahájení řízení - oplocení části pozemku v kú Perná

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

13/4 2012 > 30/4 2012

Rozhodnutí č. 212/2012 o umístění stavby, nazvané "oplocení pozemku" na pozemku parc.č. 9620/25 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/3 2012 > 24/4 2012

Oznámení o veřejném projednání návrhu " Změna č. 5 Územního plánu obce Drnholec"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/4 2012 > 24/4 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Územní plán Brod nad Dyjí

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

5/4 2012 > 23/4 2012

Seznámení účastníků s podklady pro vyzvednutí rozhodnutí - přístavba RD Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou "Mikulov, Piaristů, TS, Bottling+Šebesta-kabel NN HRS" na pozemcích parc. č. 2088/8, 2088/27, 2088/47, 2110/2, 2102/7, 2107/2 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o změně stavby před dokončením, na kterou se vztahují příslušná ustanovení o územním řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov, Vinohrady obnova NN" na pozemcích v katastrálním území Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Litvinov

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Edita Laziová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Malík

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lukáš Nezmeškal

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Věra Pokorová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Drahomír Matěj

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeněk Procházka

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jan Pavelka

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 194/2012, o umístění stavby oplocení na pozemku parc.č. 2758 v k.ú. Milovice u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/3 2012 > 16/4 2012

Oznámení o podaném odvolání proti rozhodnutí č.j. JMK 17370/2007

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

24/2 2012 > 13/4 2012

Oznámení o veřejném projednání návrhu Zadání "ÚZEMNÍ PLÁN SEDLEC"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

27/3 2012 > 12/4 2012

"ČOV a kanalizace Březí" - Rozhodnutí č. 24/2012

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

27/3 2012 > 12/4 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro změnu využití území z orné půdy na vinici na pozemku parc. č. 6282 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

27/3 2012 > 12/4 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro změnu využití území z orné půdy na vinici na pozemku parc. č. 6281 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

27/3 2012 > 12/4 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "oplocení vinice" na pozemku parc. č. 6281, 6282 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/3 2012 > 10/4 2012

Územní plán Březí

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/3 2012 > 6/4 2012

MěÚ Frenštát p/Radhoštěm - uložení písemnosti Linhart Karol

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

20/3 2012 > 5/4 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout usnesení č. 144/2012, o ustanovení opatrovníka, vedené pod č.j. MUMI 12006906, ze dne 7.3.2012

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/3 2012 > 2/4 2012

Územní rozhodnutí "oplocení pozemku" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

13/3 2012 > 29/3 2012

Umístění stavby Mikulov, Žižkova, rozšíření DS, k NN v kú Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

13/3 2012 > 29/3 2012

Územní rozhodnutí - Rekonstrukce RD a přilehlých hospodářských budov, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

13/3 2012 > 29/3 2012

Územní rozhodnutí-Rodinný dům Perná

Veřejné vyhlášky, Odbor: OSŽP

16/2 2012 > 27/3 2012

Oznámení o veřejném projednání opatření obecné povahy-zrušení PHO Novosedly

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/2 2012 > 27/3 2012

Oznámení o veřejném projednání opatření obecné povahy-zrušení PHO Nový Přerov

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/3 2012 > 27/3 2012

Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Mikulov na Moravě, v trati "TUROLD II" - svolání úvodního jednání

Veřejné vyhlášky, Odbor: MPO

8/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/420

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "oplocení pozemku" na pozemku parc.č. 9620/25 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/3 2012 > 26/3 2012

Územní a stavební řízení pro stavbu "Březí u Mikulova, kabel DS, VN, TS, NN - lokalita RD" v Březí u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

8/3 2012 > 26/3 2012

JMK-OŽP opravné usnesení k rozhodnutí JMK 17370/2007

Veřejné vyhlášky, Odbor: OŽP

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jakub Langer

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Eliška Ferbyová Flámová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Eliška Ferbyová Flámová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zuzana Fialová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Veronika Hamanová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Petr Hrůza

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Petr Hrůza

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jana Hrůzová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jaroslav Hudec

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Chmelinová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jarmila Jurčeková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Rudolf Kašpárek

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Antonín Kobinger

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Libuše Kollová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Rudolf Košler

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeňka Košlerová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Albert Kučera

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Kratochvíla

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Bonićová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marcela Kováčová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

1/3 2012 > 19/3 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení (nové projednání) o umístění stavby označené "přístavba RD Klentnice" na pozemcích parc. č. 474 (zahrada) a 459 (ostatní plocha) v katastrálním území Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

1/3 2012 > 19/3 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením, na které se vztahují některá ustanovení o územním řízení pro stavbu nazvanou "Mikulov, Vinohrady obnova NN" na pozemcích v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

1/3 2012 > 19/3 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení, které se bude projednávat ve spojeném řízení se stavebním pro stavbu nazvanou: "Mikulov, Piaristů, TS, Bottling+Šebesta-KABEL NN HRS" na pozemcích v k.ú. Mikulov na Moravě.

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

1/3 2012 > 19/3 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka-Vajdík

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

24/1 2012 > 16/3 2012

Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 5 ÚP SÚ Pavlov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

28/2 2012 > 15/3 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby oplocení na pozemku parc. č. 2758 v k.ú. Milovice u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

23/2 2012 > 12/3 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "KLENTNICE-novostavba rekreačního objektu" na pozemku parc.č. 200/3 v katastrálním území Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

21/2 2012 > 8/3 2012

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "novostavba vinného sklepa-ubytování v soukromí Bavory" na pozemku parc. č. 414/1 a 442/2 v katastrálním území Bavory

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/2 2012 > 6/3 2012

Oznámení o veřejném projednání návrhu "Územního plánu Brod nad Dyjí"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jarmila Evelyn Dufková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jarmila Evelyn Dufková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Roman Dufek

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jan Dufek

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marcela Pecharová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marcela Pecharová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Markéta Ficková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Antonín Geba

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

17/2 2012 > 5/3 2012

Rozhodnutí č. 110/2012 o umístění stavby, nazvané "rybník v trati Pod Kraví horou" na pozemku parc.č. 6380,6383,6387,6388 a 7074 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

31/1 2012 > 2/3 2012

Oznámení o veřejném projednání návrhu "Územního plánu Březí"

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

14/2 2012 > 1/3 2012

Stavební povolení "Mikulov - parkoviště u bytového družstva"

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/2 2012 > 1/3 2012

Oznámení o podaném odvolání a usnesení o lhůtě-honitba Sedlec Liščí vrch

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/2 2012 > 1/3 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o dělení pozemků parc.č. 1784, 1785 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

9/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení řízení o ustanovení opatrovníka, vedené pod č.j. MUMI 12003971

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

9/2 2012 > 27/2 2012

Územní řízení "oplocení pozemku" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/2 2012 > 27/2 2012

Rozhodnutí č. 67/2012 o umístění stavby, nazvané "hospodářská budova" na pozemku parc.č. 72 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Klaudie Fernerová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Klaudie Fernerová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Žaneta Bedrošová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Otakar Bedroš

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Puzrlová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Gabriela Čehovská

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - David Bonić

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Miroslava Crlíková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Puzrlová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

7/2 2012 > 23/2 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov,Žižkova, rozšíření DS, kNN" na pozemcích parc. č. 2520/1, 3265/1, 2518/3, 2518/4, 2518/5 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

7/2 2012 > 23/2 2012

Výzva k odstranění vozidla RZ 6B0 3122

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

31/1 2012 > 16/2 2012

Oznámení o zahájení řízení ve věci záměru na vyhlášení památných stromů a pozvání k věřejnému ústnímu jednání-Dolní Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: OŽP

31/1 2012 > 16/2 2012

Usnesení o stanovení lhůty k podávání návrhu ve věci vyhlášení památných stromů-Dolní Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: OŽP

26/1 2012 > 13/2 2012

Územní řízení "rodinný dům" Perná

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

25/1 2012 > 10/2 2012

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Republikánské obrany, železniční přejezd v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

13/1 2012 > 9/2 2012

Oznámení o zahájení řízení - ČOV a kanalizace v kú Březí

Veřejné vyhlášky, Odbor: ŽP

24/1 2012 > 9/2 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

24/1 2012 > 9/2 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

24/1 2012 > 9/2 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "novostavba rodinného domu" na pozemku parc.č. 5195/1 a 5195/18 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

19/1 2012 > 6/2 2012

Územní rozhodnutí "kopaná studna" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

12/1 2012 > 30/1 2012

Oznámení o vyzvednutí usnesení o zastavení územního řízení pro stavbu nazvanou: "vinotéka, vinný sklep a klub" na pozemku parc. č. 451, 3301 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

13/1 2012 > 30/1 2012

Stavební povolení "Mikulov-Ottenthal"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

13/1 2012 > 30/1 2012

Zahájení stavebního řízení stavby "Mikulov-parkoviště u bytového družstva"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

10/1 2012 > 26/1 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro dělení pozemků parc. č. 1784, 1785 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

5/1 2012 > 23/1 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "KLENTNICE-novostavba rekreačního objektu" na pozemku parc.č. 200/3 v katastrálním území Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

5/1 2012 > 23/1 2012

Územní rozhodnutí "zahradní domek a garážové stání" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

6/1 2012 > 23/1 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu, nazvanou "rybník v trati Pod Kraví horou" na pozemcích parc.č. 6380, 6383, 6387, 6388 a 7074 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

6/1 2012 > 23/1 2012

Zastavení řízení "Okružní křižovatka v ulici Republikánské obrany u Billy" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

29/12 2011 > 16/1 2012

Rozhodnutí o změně honitby Sedlec Liščí vrch dle § 31 odst. 4 zákona o myslivosti

Veřejné vyhlášky, Odbor: OŽP

29/12 2011 > 16/1 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "hospodářská budova" na pozemku parc.č. 72 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

29/12 2011 > 16/1 2012

Oznámení o vydání zastavěného území PAVLOV

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

27/12 2011 > 12/1 2012

Veřejná vyhláška-Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Mikulov na Moravě v trati " K Mušlovu"

Veřejné vyhlášky, Odbor: MPO

20/12 2011 > 5/1 2012

Územní rozhodnutí o umístění stavby--oplocení pozemků v kú Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

20/12 2011 > 5/1 2012

Územní rozhodnutí o umístění stavby-vinotéka, vinný sklep a klub v kú Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

16/12 2011 > 2/1 2012

Územní rozhodnutí o umístění stavby-kopaná studna D.Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SU

16/12 2011 > 2/1 2012

Usnesení o umístění stavby - zahradní přístřešek kú Bavory

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

16/12 2011 > 2/1 2012

Územní rozhodnutí o umístění stavby-vrtaná studna a a akumulační nádrž D.Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SU

12/12 2011 > 28/12 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov-Svatopluk Prášek

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

12/12 2011 > 28/12 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov -František Daniel

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

12/12 2011 > 28/12 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jaroslav Šlahař

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

12/12 2011 > 28/12 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Vladimíra Kachlíková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

12/12 2011 > 28/12 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Otakar Bedroš

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

12/12 2011 > 28/12 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeněk Adlof

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

12/12 2011 > 28/12 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jan Pavelka

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

12/12 2011 > 28/12 2011

Územní řízení "rekonstrukce RD a přilehlých hospodářských budov" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

8/12 2011 > 27/12 2011

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Republikánské obrany v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

8/12 2011 > 27/12 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Průmyslová zóna Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

8/12 2011 > 27/12 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 774/2011 o neodkladném odstranění stavby rodinného domu č.p. 90 na pozemku parc.č. 25 v k.ú. Sedlec u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

8/12 2011 > 27/12 2011

Územní řízení "kopaná studna" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

8/12 2011 > 27/12 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení, které se bude projednávat ve spojeném řízení se stavebním pro stavbu nazvanou: "vinotéka,vinný sklep a klub" na pozemku parc.č. 451 v katastrálním území Mikulov na Moravě na Městském úřadě Mikulov, stavebním úřadě, Náměstí 1, Mikulov, dveře č.221

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

6/12 2011 > 22/12 2011

Sdělení o vyzvednutí územního rozhodnutí č. 874/2011 pro stavbu "stavba hospodářského objektu s garáží" na pozemku parc.č. 5481 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

6/12 2011 > 22/12 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením pro stavbu nazvanou: "Novostavba rodinného domu" na pozemcích parc.č. 2518/1, 3265/1, 2520/1, 3259/1, 3259/2 v katastrálním území Mikulov na Moravě na Městském úřadě Mikulov, stavebním úřadě, Náměstí 1, Mikulov, dveře 221

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

6/12 2011 > 22/12 2011

Stavební povolení "Polní cesta a související stavební objekty SO1-SO5 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

2/12 2011 > 19/12 2011

Stavební povolení stavby "Doplnění a obnova chodníků, cyklostezky Novosedly"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

2/12 2011 > 19/12 2011

Ministerstvo zemědělství - Jednoduchá pozemková úprava v kú Mikulov, lokalita K Mušlovu

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

29/11 2011 > 15/12 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout usnesení č. 773/2011, ve věci ustanovení opatrovníka osobám (vlastníci rodinného domu č.p. 90 na pozemku parc. č. 25 k.ú. Sedlec u Mikulova), kteří nejsou známy.

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

29/11 2011 > 15/12 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou "přístřešek" na pozemku parc.č. 636 v k.ú. Mikulov na Moravě na Městském úřadě Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

24/11 2011 > 12/12 2011

Zahájení stavebního řízení stavby "Mikulov-Ottenthal"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

22/11 2011 > 8/12 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy "Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Jevišovka"

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

22/11 2011 > 7/12 2011

Usnesení ustanovení opatrovníka.doplatek na bydlení, paní Daně Hrabcové, trvale bytem Drnholec,Kostelní 368

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

22/11 2011 > 7/12 2011

Usnesení ustanovení opatrovníka-příspěvek na živobytí, paní Daně Hrabcové, trvale bytem Drnholec, Kostelní 368

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

22/11 2011 > 7/12 2011

Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí, panu Zdeňku Kovářovi, trvale bytem Brno, Husova 165/2, 602 00 Brno 2

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

22/11 2011 > 7/12 2011

Rozhodnutí o odejmutí doplatku na bydlení, panu Zdeňku Kovářovi, trvale bytem Brno, Husova 165/2, 602 00 Brno 2

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

22/11 2011 > 7/12 2011

Odvolání a výzva k možnosti vyjádřit se k jeho obsahu R52 stavba 5206 Perná-st.hranice ČR/Rakousko

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

3/11 2011 > 6/12 2011

Oznámení o zahájení řízení o vydání zastavěného území PAVLOV

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

15/11 2011 > 1/12 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "oplocení pozemků" na pozemcích parc.č. 3347/94, 3347/95 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

8/11 2011 > 24/11 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Průmyslová zóna Za nádražím v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

3/11 2011 > 21/11 2011

Sdělení o vyzvednutí územního rozhodnutí č. 702/2011 pro stavbu "garáž s přístřeškem, skladem autodílů a rostlinných produktů" na pozemku parc.č. st.1172 a 8808/15 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

3/11 2011 > 21/11 2011

Zahájení stavebního řízení stavby "Polní cesta a související objekty SO1-SO5 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

3/11 2011 > 21/11 2011

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu, nazvanou "zahradní přístřešek" na pozemku parc.č. 217 v katastrálním území Bavory

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

3/11 2011 > 21/11 2011

Oznámení o uložení písemnosti - Sůkup

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

4/11 2011 > 21/11 2011

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu, nazvanou "vrtaná studna" na pozemku parc.č. 5481 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

4/11 2011 > 21/11 2011

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu, nazvanou "kopaná studna" na pozemku parc.č. 6453 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

1/11 2011 > 18/11 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením, na které se vztahují některá ustanovení o územním řízení, pro stavbu nazvanou "Novostavba rodinného domu" na pozemcích parc.č. 2518/1, 3265/1, 2520/1, 3259/1, 3259/2 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

1/11 2011 > 18/11 2011

Územní a stavební řízení "Okružní křižovatka v ulici Republikánské obrany u Billy" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

21/10 2011 > 14/11 2011

Přerušení odvolacího řízení R52 stavba 5206 Perná státní hranice ČR/Rakousko

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

27/10 2011 > 14/11 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michal Horváth

Veřejné vyhlášky, Odbor: OŽP

27/10 2011 > 14/11 2011

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/39615 v místě křižovatky silnice II/414 v km 19.486 a III/39615

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

27/10 2011 > 14/11 2011

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice K Vápence v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

27/10 2011 > 14/11 2011

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0525, ulice Brněnská v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

25/10 2011 > 10/11 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "přístřešek" na pozemku parc.č. 636 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

25/10 2011 > 10/11 2011

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "stavba hospodářského objektu s garáží" na pozemku parc. č. 5481 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

20/10 2011 > 7/11 2011

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/39615 a místní komunikaci v obci Brod nad Dyjí

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

20/10 2011 > 7/11 2011

Stanovení místní úpravy provozu na silnicích a místních komunikacích v obci Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

20/10 2011 > 7/11 2011

Územní rozhodnutí "spouštěná studna" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

21/10 2011 > 7/11 2011

Rozhodnutí 52/2011, prodloužení platnosti stavebního povolení-Ochranná protipovodňová hráz VO2 a stávající objekty, k.ú. Novosedly na Moravě"

Veřejné vyhlášky, Odbor: OŽP

21/10 2011 > 7/11 2011

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4144 v obci Novosedly

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

20/10 2011 > 4/11 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - vydání vymezení zastavěného území BROD NAD DYJÍ

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

13/10 2011 > 31/10 2011

Usmesemí o ustanovení opatrovníka - Sůkup

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

13/10 2011 > 31/10 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout usnesení č. 674/2011 ve věci - řízení vedené podle § 129 ods. 3 stavebního zákona, o odstranění stavby označené "dřevěná chatka", v oploceném areálu YachtClubu Dyje Břeclav, na pozemku parc.č. 1685/8 a 1685/9 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic, provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadované stavebním zákonem anebo v rozporu s ním.

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

13/10 2011 > 31/10 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout sdělení č. 909/2011 o opravě oznámení o zahájení řízení ve věci - řízení vedené podle § 129 odst. 3 stavebního zákona, o odstranění stavby označené "dřevěná chatka", v oploceném areálu YachtClubu Dyje Břeclav, na pozemku parc. č. 1685/8 a 1685/9 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic, provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadované stavebním zákonem anebo v rozporu s ním.

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

13/10 2011 > 31/10 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení řízení vedené podle § 129 odst. 3 stavebního zákona, o odstranění stavby označené "dřevěná chatka" v oploceném areálu YachtClubu Dyje Břeclav, na pozemku parc.č. 1685/8 a 1685/9 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic, provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadované stavebním zákonem anebo v rozporu s ním

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

11/10 2011 > 27/10 2011

Zahájení stavbeního řízení stavby "Doplnění a obnova chodníků" Novosedly

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

11/10 2011 > 27/10 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby č. 669/2011 pro stavbu nazvanou: "Mikulov, 28. října, obnova NN" na pozemcích parc.č. 1977/2, 1976, 1977/5, 3311/4, 3311/1, 1981/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

6/10 2011 > 25/10 2011

Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

6/10 2011 > 24/10 2011

Oznámení o vyzvednutí usnesení č. 662/2011 o zastavení územního řízení pro stavbu nazvanou "přístavba stávajícího RD" na pozemku parc.č. 1748/4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

6/10 2011 > 24/10 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby č. 665/2011 pro stavbu nazvanou:"bazén oplocení" na pozemku parc.č. 1748/4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

6/10 2011 > 24/10 2011

Oznámení o uložení písemnosti-Jendželovský

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

7/10 2011 > 24/10 2011

Usnesení o zastavení stavebního řízení pro stavbu "Sedlec-Komunikace Ulička"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

4/10 2011 > 20/10 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí č. 659/2011 o dělení pozemku parc.č. 2594/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

4/10 2011 > 20/10 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 583/2011, o umístění stavby označené "Milovice, rozšíření v VN, ZEBR s.r.o." na pozemku parc. č. 365/34 a 2402 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

4/10 2011 > 20/10 2011

Usnesení o ustanovení opatrovníka-zrušení TP - Denis Bartoš

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

4/10 2011 > 20/10 2011

Rozhodnutí "Prodloužení platnosti SP Ochranná protipovodňová hráz VO 2 v k.ú. Novosedly na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

4/10 2011 > 20/10 2011

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK průmyslová zóna Za nádražím v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

29/9 2011 > 14/10 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy-Změna č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

27/9 2011 > 13/10 2011

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "garáž s přístřeškem, skladem autodílů a rostlinných produktů" na pozemku parc. č. 1172 a 8808/18 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

23/9 2011 > 11/10 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Rudolf Kašpárek

Veřejné vyhlášky, Odbor: OŽP

22/9 2011 > 10/10 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Antonín Žižka

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

22/9 2011 > 10/10 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Robert Šik

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

22/9 2011 > 10/10 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jiří Schuster

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

22/9 2011 > 10/10 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Milan Strmeň

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

22/9 2011 > 10/10 2011

Zahájení stavebního řízení stavby "Sedlec - Komunikace Ulička"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

22/9 2011 > 10/10 2011

Výzva

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

23/9 2011 > 10/10 2011

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0525 v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

23/9 2011 > 10/10 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí č. 633/2011 o umístění stavby pro stavbu nazvanou:"Mikulov, Vinohrady obnova NN" na pozemcích v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

20/9 2011 > 6/10 2011

Usnesení o ustanovení opatrovníka - zrušení TP Jendželovský Štefan

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

20/9 2011 > 6/10 2011

Stanovení místní úpravy provozu na silnici v obci Nový Přerov

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor dopravní

20/9 2011 > 6/10 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Hlavní v obci Perná

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor dopravní

20/9 2011 > 6/10 2011

Územní a stavební řízení - Hotel Bowling Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

20/9 2011 > 5/10 2011

Usnesení ustanovení opatrovníka - doplatek na bydlení - Zdeněk Kovář

Veřejné vyhlášky, Odbor: Sociální odb.

20/9 2011 > 5/10 2011

Usnesení ustanovení opatrovníka - příspěvek na živobytí - Zdeněk Kovář

Veřejné vyhlášky, Odbor: Sociální odb.

15/9 2011 > 3/10 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4144 v obci Novosedly"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

13/9 2011 > 29/9 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "Mikulov, U Lomu, VO" na pozemcích parc.č. 6825, 6826, 6828, 6830, 6835, 6846, 6847, 3347/8, 3347/12, 3347/13, 6790/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

13/9 2011 > 29/9 2011

Rozhodnutí o odejmutí PnŽ

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

13/9 2011 > 29/9 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/39615"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

25/8 2011 > 27/9 2011

Oznámení o zahájení projednání návrhu ZADÁNÍ "ÚZEMNÍ PLÁN KLENTNICE"

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

8/9 2011 > 26/9 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/39615 a místní komunikaci v obci Brod nad Dyjí

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

8/9 2011 > 26/9 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov, 28. října, obnova NN" na pozemku parc. č. 1977/2, 1976, 1977/5, 3311/4, 3311/1, 1981/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

8/9 2011 > 26/9 2011

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení stavebního povolení - Ochranná protipovodňová hráz VO2 a související stavební objekty, k.ú. Novosedly na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: OŽP

9/9 2011 > 26/9 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 584/2011 o umístění stavby označené "Milovice u Mikulova výstavba TS a kabelu NN ZEBR s.r.o." na pozemcích parc.č. 365/34, 365/35, 365/47 a 365/50 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

9/9 2011 > 26/9 2011

Územní řízení "zahradní domek a garážové stání" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

4/8 2011 > 22/9 2011

Rozhodnutí o umístění stavby označené jako Mikulov-parkoviště u bytového družstva

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

6/9 2011 > 22/9 2011

Územní rozhodnutí a stavební povolení "Horní Věstonice, Za Kovárnou, VO" Horní Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

6/9 2011 > 22/9 2011

Územní rozhodnutí a stavební povolení "Horní Věstonice, Za Kovárnou, v.v. VN,TS,k.NN" Horní Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

6/9 2011 > 22/9 2011

Územní rozhodnutí č. 593/2011 o umístění stavby, nazvané "rodinný dům a přípojky inženýrských sítí" na pozemcích parc.č. 345/1, 345/2, 346/1, 346/2, 403/1 a 324/1 v katastrálním území Perná

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

6/9 2011 > 22/9 2011

Stavební povolení "Inženýrské sítě - Novosedly, lokalita Mikulovská, SO 01- komunikace"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

16/8 2011 > 19/9 2011

Oznámení o veřejném projednání návrhu "Změna č. 3 ÚPN SÚ Jevišovka"

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

1/9 2011 > 19/9 2011

Umístění stavby 5206 Perná-st.hranice ČR/Rakousko - pro účastníky řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

1/9 2011 > 19/9 2011

Zahájení řízení o prodloužení stavebního povolení pro stavbu "Ochranná protipovodňová hráz VO 2 v k.ú. Novosedly na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

1/9 2011 > 19/9 2011

Stavební povolení "Mikulov-parkoviště u VaK"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

1/9 2011 > 19/9 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Dolní Dunajovice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

30/8 2011 > 15/9 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro dělení pozemku parc. č. 2594/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

30/8 2011 > 15/9 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lenka Koreňová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/8 2011 > 15/9 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marek Novák

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/8 2011 > 15/9 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Aleš Klíš

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/8 2011 > 15/9 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lenka Schafferová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

25/8 2011 > 12/9 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Pavel Gábriš

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

25/8 2011 > 12/9 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Ladislav Kadlec

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

19/7 2011 > 5/9 2011

Oznámení o zahájení řízení o vydání zastavěného území obce Brod nad Dyjí

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

18/8 2011 > 5/9 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "přístavba stávajícího RD, bazén, oplocení" parc.č. 1748/4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: MPO

19/8 2011 > 5/9 2011

Vrozumění účastníka řízení

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

2/8 2011 > 1/9 2011

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zadání "Územní plán Pavlov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

16/8 2011 > 1/9 2011

Územní rozhodnutí "rodinný dům" Perná

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

16/8 2011 > 1/9 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o dělení pozemků parc.č. 1278/1, 1279/1, 6072, 6079 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

16/8 2011 > 1/9 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici III/4144 v obci Nový Přerov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

16/8 2011 > 1/9 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Perná

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

16/8 2011 > 1/9 2011

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Náměstí, Kostelní Náměstí v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

11/8 2011 > 29/8 2011

Územní rozhodnutí a st. povolení - Zastřešení stávajícího bazénu se zázemím Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

12/8 2011 > 29/8 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v kú Mikulov, Na Hradbách

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor dopravní

11/8 2011 > 27/8 2011

Zastavení územního řízení - stavební úpravy RD v kú Mikulov

Veřejné vyhlášky

11/8 2011 > 27/8 2011

Územní a stavební řízení pro stavbu - Mikulov, Vinohrady obnova NN

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

9/8 2011 > 25/8 2011

Zahájení územního řízení - Mikulov, U Lomu, VO v kú Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

5/8 2011 > 22/8 2011

Zahájení územního řízení - Milovice u Mikulova výstavba TS a kabelu NN ZEBR s.r.o

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

2/8 2011 > 18/8 2011

Stavební povolení - Penzion s restaurací a sportovištěm v kú Dolní Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

2/8 2011 > 18/8 2011

Oznámení o zahájení územ.řízení pro stavbu - rodinný dům a inž. sítě v kú Perná

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

28/7 2011 > 15/8 2011

Výzva

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

28/7 2011 > 15/8 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout územní rozhodnutí č. 505/2011, o umístění stavby "oplocení" na pozemku parc.č. 3017 3044 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

29/7 2011 > 15/8 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu označenou "Milovice, rozšíření vVN, ZEBR s.r.o." na pozemku parc.č. 365/34 a 2402 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

11/8 2011 > 12/8 2011

Usnesení o ustanovení oparovníka, rušení TP - Kachlík Ladislav

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

26/7 2011 > 11/8 2011

Zahájení stavebního řízení stavby "Mikulov parkoviště u VAK"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

26/7 2011 > 11/8 2011

Územní rozhodnutí "bazén" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

26/7 2011 > 11/8 2011

Územní řízení "spouštěná studna" Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

21/7 2011 > 8/8 2011

Městský úřad Šumperk - vyzvednutí písemnosti - Teindlová Jana

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

21/7 2011 > 8/8 2011

Oznámení o zahájení řízení-Marcel Salay, r.1989, trvale bytem Náměstí 158/1,Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

21/7 2011 > 8/8 2011

Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí - Miroslav Severa, r. 1956, trvale bytem Sedlec 241, 691 21 Sedlec u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

21/7 2011 > 8/8 2011

Zahájení stavebního řízení stavby "Inženýrské sítě-Novosedly, lokalita Mikulovská, SO 01 - komunikace"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

21/7 2011 > 8/8 2011

Oznámení o "Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Republikánské obrany v obci Mikulov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

22/7 2011 > 8/8 2011

Oznámení o postoupení žádosti - R52, stavba 5204 Pohořelice-Iváň

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

21/7 2011 > 5/8 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Územní plán Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

19/7 2011 > 4/8 2011

Územní a stavební řízení "Horní Věstonice, Za Kovárnou, v.v.VN, TS, k.NN" Horní Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

19/7 2011 > 4/8 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "novostavba RD" na pozemku parc. č. 831 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

19/7 2011 > 4/8 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou "stavební úpravy stávajícího RD s půdní vestavbou" na pozemku parc.č. 979 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

12/7 2011 > 28/7 2011

Oznámení o zahájení územního řízení pro dělení pozemků parc. č. 1278/1, 1279/1, 6072, 6073, 6079 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

12/7 2011 > 28/7 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 415/2011 o umístění stavby označené "stavební úpravy a přístavba zahradního domku" na pozemku parc.č. 324/1 a 324/2 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

7/7 2011 > 25/7 2011

Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí panu Davidu Lenártovi, trvale bytem Náměstí 158/1, Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

7/7 2011 > 25/7 2011

Sdělení o vyzvednutí územního rozhodnutí č. 412/2011 pro stavbu "přístavba RD - skladovací prostory" na pozemku parc.č. 27/1 v k.ú. Bavory

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

8/7 2011 > 25/7 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy-Změna č. 3 regulačního plánu "Mikulov, Na Hradbách"

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

8/7 2011 > 25/7 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Náměstí a Kostelní náměstí v obci Mikulov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

8/7 2011 > 25/7 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby, pro stavbu nazvanou:"stavební úpravy RD" na pozemku parc.č. 1998/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

30/6 2011 > 18/7 2011

Územní rozhodnutí a stavební povolení "výstavba RD" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

30/6 2011 > 18/7 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Nová v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

30/6 2011 > 18/7 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "oplocení vinice" na pozemku parc.č. 8129 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

28/6 2011 > 15/7 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci parkovací plochy v obci Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor dopravní

30/6 2011 > 15/7 2011

Rozhodnutí o námitkách proti záznamu bodů v bodovém hodnocení - Prokeš Jiří

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

23/6 2011 > 11/7 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v kú Mikulov, Na Hradbách

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor dopravní

23/6 2011 > 11/7 2011

Oznámení o zahájení správního řízení - odejmutí příspěvku na živobytí-Severa Miroslav

Veřejné vyhlášky, Odbor: Sociální odb.

23/6 2011 > 11/7 2011

Usnesení o ustanovení opatrovníka panu panu Miroslavu Severovi r.1956 Sedlec 241

Veřejné vyhlášky, Odbor: Sociální odb.

23/6 2011 > 11/7 2011

Zahájení územního řízení - parkoviště u bytového družstva - Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

23/6 2011 > 11/7 2011

KÚ JMK Brno - územní rozhodnutí - novostavba rodinného domu v kú Pavlov a Dolní Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

24/6 2011 > 11/7 2011

Zahájení územního řízení - oplocení pozemku v kú Milovice u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

21/6 2011 > 7/7 2011

Pozemkový fond ČR - pozemková úprava v kú Mikulov - U valtické silnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

21/6 2011 > 7/7 2011

Oznámení o zahájení řízení §31, Usnesení o stanovení lhůty

Veřejné vyhlášky, Odbor: OŽP

16/6 2011 > 4/7 2011

Územní a stavební řízení "penzion s restaurací a sportovištěm" Dolní Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

16/6 2011 > 4/7 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "Mikulov-parkoviště u VaK" na pozemku parc.č. 3088/421 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

16/6 2011 > 4/7 2011

Územní rozhodnutí "sportovní hřiště" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

17/6 2011 > 4/7 2011

Oznámení o uložení písemnosti-MěÚ Pohořelice-Dagmar Vyhnalíková

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

15/6 2011 > 1/7 2011

Oznámení o zahájení řízení-zrušení TP Linhart

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

15/6 2011 > 1/7 2011

Usnesení o ustanovení opatrovníka-Karol Linhart

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

14/6 2011 > 30/6 2011

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci odejmutí příspěvku na živobytí panu Davidu Lenártovi, nar. 1981, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

14/6 2011 > 30/6 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost-usnesení o ustanovení opatrovníka panu Davidu Lenártovi, nar. 1981, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

14/6 2011 > 30/6 2011

Územní a stavební řízení "zastřešení stávajícího bazénu se zázemím" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

9/6 2011 > 27/6 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Republikánské obrany v obci Mikulov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

9/6 2011 > 27/6 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "přístavba hospodářského objektu" na pozemku parc.č. 1425 v k.ú. Mikulov na Moravě.

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

10/6 2011 > 27/6 2011

"Rodinný dům" Perná

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

10/6 2011 > 27/6 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "novostavba RD" na pozemku parc.č. 831 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

10/6 2011 > 27/6 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "stavební úpravy stávajícího RD s půdní vestavbou" na pozemku parc. č. 979 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

7/6 2011 > 23/6 2011

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0522 ulice Česká v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

6/6 2011 > 22/6 2011

Příkaz o uložení pokuty-Dunka Eduard

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

2/6 2011 > 20/6 2011

Územní řízení - Bazén kú Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

2/6 2011 > 20/6 2011

Možnost vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba rod. domku v kú Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

3/6 2011 > 20/6 2011

Rozhodnutí o umístění stavby označené jako R52 stavba 5204 Pohořelice-Iváň v kú Nová Ves u Pohořelic a Pohořelice nad Jihlavou

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

31/5 2011 > 16/6 2011

II. upomínka k úhradě dluhu dávek sociální péče - Stanislav Čermák, nar. 1967, trvale bytem Havlíčkova 554, Jaroslavice u Znojma, 671 28

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

31/5 2011 > 16/6 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "stavební úpravy a přístavba zahradního domku" na pozemku parc. č. 324/1 a 324/2 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

31/5 2011 > 16/6 2011

Územní rozhodnutí a stavební povolení "rodinný dům" Horní Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

26/5 2011 > 13/6 2011

"Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Na Hradbách v obci Mikulov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

26/5 2011 > 13/6 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka panu Antonu Jaňákovi, nar. 1942, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

26/5 2011 > 13/6 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci odejmutí příspěvku na živobytí panu Antonu Jaňákovi, nar. 1942, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

27/5 2011 > 13/6 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "oplocení vinice" na pozemku parc. č. 8129 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

25/5 2011 > 10/6 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0524 ulice Piaristů v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

24/5 2011 > 9/6 2011

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "přístavba RD-skladovací prostory" na pozemku parc. č. 27/1 v katastrálním území Bavory

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

24/5 2011 > 9/6 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na parkovištích v obci Klentnice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

19/4 2011 > 8/6 2011

Oznámení o veřejném projednání návrhu "Změna č.7 ÚP SÚ Mikulov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

19/5 2011 > 6/6 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Nová v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor dopravní

19/5 2011 > 6/6 2011

Rozhodnutí č. 306/2011 povolení stavby - rodinný dům v kú Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

18/5 2011 > 3/6 2011

Oznámení o uložení písemnosti-Marek Hudek

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

18/5 2011 > 3/6 2011

Sdělení o vyzvednutí územního rozhodnutí č. 324/2011 pro stavbu "rodinný dům" na pozemku parc.č. 390 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

17/5 2011 > 2/6 2011

Územní a stavební řízení "výstavba RD" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

12/5 2011 > 30/5 2011

Oznámení návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0522 ulice Česká v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

12/5 2011 > 30/5 2011

Usnesení o ustanovení opatrovníka Marku Hudkovi

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

12/5 2011 > 30/5 2011

"rodinný dům" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

13/5 2011 > 30/5 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov-parkoviště u VaK" na pozemku parc.č. 3088/421 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

10/5 2011 > 26/5 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "Mikulov, Vinohrady, VO" na pozemku parc.č. 3343 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

29/3 2011 > 24/5 2011

Oznámení o veřejném projednání návrhu "ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ DUNAJOVICE"

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

6/5 2011 > 22/5 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou:"přístavba hospodářského objektu" na pozemku parc. č. 1425 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

6/5 2011 > 22/5 2011

"Rodinný dům" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

6/5 2011 > 21/5 2011

Oznámení o možnosti vyzvednutí Rozhodnutí č. 298/2011 - územní rozhodnutí a stavební povolení "revitalizace sběrného dvora" k.ú. Horní Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

3/5 2011 > 19/5 2011

Oznámení o vyzvednutí usnesení o zastavení územního řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov, Náměstí, doplnění VO" na pozemcích parc.č. 3247/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

27/4 2011 > 13/5 2011

"Příprava zóny pro novou budovu výroby firmy" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

21/4 2011 > 9/5 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Na Hradbách v obci Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor dopravní

21/4 2011 > 9/5 2011

Zahájení řízení o zrušení trvalého pobytu - Marek Hudek

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

22/4 2011 > 9/5 2011

Zahájení řízení pro -novostavbu rod. domu v kú Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

20/4 2011 > 6/5 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí o odejmutí příspěvku naživobytí panu Karlu Herákovi, nar. 1974, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

10/3 2011 > 5/5 2011

Oznámení o zahájení řízení - Změna č. 3 regulačního plánu "Mikulov, Na Hradbách"

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

19/4 2011 > 5/5 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí panu Rudolfu Hornému, nar. 1983, trvale bytem Březí, Hlavní 113

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

19/4 2011 > 5/5 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci-silnice III/0524 ulice Piaristů v obci Mikulov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

14/4 2011 > 2/5 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou : "kůlna na dřevo" na pozemku parc.č. 6196 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

15/4 2011 > 2/5 2011

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení "rodinný dům" na pozemku parc. č. st. 390 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

13/4 2011 > 29/4 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy Územní plán Nový Přerov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

12/4 2011 > 28/4 2011

Rozhodnutí č.3/2011 - "Kanalizační řád stokové sítě Města Mikulov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: OŽP

12/4 2011 > 28/4 2011

Povolení úmístění stavby R52,stavba 5204 Pohořelice-Iváň v kú Nová Ves u Pohořelic a Phořelice nad Jihlavou

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

7/4 2011 > 26/4 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu označenou "rodinný dům-Klentnice" na pozemcích parc.č.226, 233/1, 215, 250/1 a 224 v katastrálním území Klentice

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

7/4 2011 > 26/4 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "Mikulov, Náměstí, doplnění VO" na pozemku parc.č. 3247/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

7/4 2011 > 26/4 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov, Vinohrady, VO" na pozemku parc.č. 3343 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

8/4 2011 > 26/4 2011

Rozhodnutí č. 5/2011-kanalizační řád:"ČOV a kanalizace pro obce Pavlov a Milovice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: OŽP

6/4 2011 > 22/4 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy Změna č. 4 ÚPO Drnholec

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

5/4 2011 > 21/4 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost-Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí panu Antonínu Holasovi, nar. 1958, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

5/4 2011 > 21/4 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby č.208/2011 pro stavbu nazvanou:"odvedení dešťových vod" na pozemcích parc.č. 4376/51, 4376/21, 7784, 7771, 7779 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

2/3 2011 > 20/4 2011

Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

17/3 2011 > 18/4 2011

Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání územního plánu Brod nad Dyjí

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

31/3 2011 > 18/4 2011

Územní a stavební řízení "rodinný dům" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

1/4 2011 > 18/4 2011

Oznámení o zahájení řízení §31, Usnesení o stanovení lhůty

Veřejné vyhlášky, Odbor: OŽP

15/3 2011 > 14/4 2011

Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání územního plánu Březí

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

29/3 2011 > 14/4 2011

Územní a stavební řízení "rodinný dům" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

29/3 2011 > 14/4 2011

Územní a stavební řízení "novostavba rodinného domu" Horní Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

29/3 2011 > 14/4 2011

Územní rozhodnutí "vrtaná studna" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

29/3 2011 > 14/4 2011

Územní řízení "sportovní hřiště" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

17/2 2011 > 11/4 2011

Registrace kandidátní listiny Dobré Pole - Sdružení nezávislých kandidátů Za hezčí obec

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

17/2 2011 > 11/4 2011

Registrace kandidátní listiny Dobré Pole - Sdružení nezávislých kandidátů Občané pro Dobré Pole

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

17/2 2011 > 11/4 2011

Registrace kandidátní listiny Dobré Pole - KDÚ-ČSL

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

17/2 2011 > 11/4 2011

Registrace kandidátní listiny Dobré Pole - Sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj a obnovu města

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

24/3 2011 > 11/4 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení - odejmutí příspěvku na živobytí panu Rudolfu Hornému, nar. 1984, trvale bytem Březí, Hlavní 113

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

24/3 2011 > 11/4 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka panu Rudolfu Hornému, nar. 1984, trvale bytem Březí, Hlavní 31

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

24/3 2011 > 11/4 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení - odejmutí příspěvku na živobytí panu Karlu Herákovi, nar. 1974, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

24/3 2011 > 11/4 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka panu Karlu Herákovi, nar. 1974, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

24/3 2011 > 11/4 2011

Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí - Radek Svoboda

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

24/3 2011 > 11/4 2011

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci odejmutí příspěvku na živobytí - Michal Daniel

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

24/3 2011 > 11/4 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "BOŽÍ MUKA" na pozemku parc.č. 5132 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

22/3 2011 > 7/4 2011

Zahájení řízení o umístění stavby - přístavba prodejny PRONECO v kú Klentnice

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

17/3 2011 > 4/4 2011

Územní rozhodnutí "oplocení pozemku-sad" Horní Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

17/3 2011 > 4/4 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka panu Zdeňku Puškašovi, nar. 1959, trvale bytem Březí, Hlavní 113

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

17/3 2011 > 4/4 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí panu Zdeňku Puškašovi, nar. 1959, trvale bytem Březí, Hlavní 113

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

15/3 2011 > 31/3 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka panu Antonínu Holasovi, nar. 1981, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

15/3 2011 > 31/3 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení panu Antonínu Holasovi, nar. 1981, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor sociálních věcí

15/3 2011 > 31/3 2011

Územní a stavební řízení "revitalizace sběrného dvora" Horní Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

10/3 2011 > 28/3 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "zahradní přístřešek" na pozemku parc.č. 1809/4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

10/3 2011 > 28/3 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "oplocení" na pozemku parc.č. 5951 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

10/3 2011 > 28/3 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "kůlna na dřevo" na pozemku parc.č. 6196 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

11/3 2011 > 28/3 2011

Územní řízení "příprava zóny pro novou budovu výroby firmy" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

3/3 2011 > 21/3 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č.89/2011 o umístění stavby označené "Sedlec, oprava kabelu NN, obchod" na pozemcích parc.č. 273/1 a 261 v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

3/3 2011 > 21/3 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "odvedení dešťových vod" na pozemcích parc.č. 4376/51,4376/21,7784,7771,7779 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

15/2 2011 > 18/3 2011

Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání Změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Jevišovka

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

1/3 2011 > 17/3 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č.116/2011 o zamítnutí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby označené "novostavba rodinného domu" na pozemcích parc.č. 5716/8, 5716/4, 5716/6, 5470 a 5447 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

10/2 2011 > 14/3 2011

Oznámení o zahájení řízení - Změna č. 4 Územního plánu obce Drnholec

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

24/2 2011 > 14/3 2011

Výzva o doručení písemnosti - Daniel Michal

Veřejné vyhlášky, Odbor: Sociální odb.

24/2 2011 > 14/3 2011

Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí - Opletal Miroslav 1981

Veřejné vyhlášky, Odbor: Sociální odb.

24/2 2011 > 14/3 2011

Oznámení o zahájení správního řízení - Svoboda Radek

Veřejné vyhlášky, Odbor: Sociální odb.

24/2 2011 > 14/3 2011

Rozhodnutí o umístění stavby Mikulov-ulice Nerudova-prodloužení vodovodu

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

24/2 2011 > 14/3 2011

Rozhodnutí o umístění stavby Mikulov-ulice Nerudova-prodloužení kanalizace

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

22/2 2011 > 10/3 2011

Oznámení o podaném odvolání - Rychl. silnice R52, stavba 5206 Perná-st.hranice ČR/Rakousko

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

22/2 2011 > 10/3 2011

St.povolení stavby - Výstavba polní cesty II KN v kú Novosedly po schválené KPÚ

Veřejné vyhlášky, Odbor: odbor dopravní

7/2 2011 > 9/3 2011

Oznámení o zahájení řízení o územním plánu obce Nový Přerov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

21/2 2011 > 9/3 2011

Oznámení o zahájení správního řízení rušení TP - Teindlová Jana

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

17/2 2011 > 7/3 2011

Možnost vyzvednutí rozhodnutí č. 84/2011-Oprava lisovny vinného sklepu v kú Sedlec

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

17/2 2011 > 7/3 2011

KrÚ JMK - Odvolací řízení stavba R52 Pohořelice-Iváň

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

18/2 2011 > 7/3 2011

Celní úřad Břeclav - uložení písemnosti - Ryba Radek 1980

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

15/2 2011 > 3/3 2011

Územní řízení "vrtaná studna" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

15/2 2011 > 3/3 2011

Územní rozhodnutí "ČOV a dostavba kanalizace - Březí" Březí

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

15/2 2011 > 3/3 2011

Územní rozhodnutí "Březí - ČOV a dostavba kanalizace" Březí

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

14/2 2011 > 2/3 2011

Územní řízení "oplocení pozemku-sad" Horní Věstonice

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

10/2 2011 > 28/2 2011

Územní rozhodnutí "spouštěná studna" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

10/2 2011 > 28/2 2011

Oznámení o zahájení správního řízení "Kanalizační řád stokové sítě Města Mikulov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: OŽP

10/2 2011 > 28/2 2011

Usnesení o stanovení lhůty ke správnímu řízení " Kanalizační řád stokové sítě Města Mikulov"

Veřejné vyhlášky, Odbor: OŽP

10/2 2011 > 28/2 2011

Oznámení o zahájení správního řízení "Schválení kanalizačního řádu pro společnou ČOV obcí Pavlov a Milovice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: OŽP

10/2 2011 > 28/2 2011

Usnesení s určením lhůty

Veřejné vyhlášky, Odbor: OŽP

10/2 2011 > 28/2 2011

Statutární město Olomouc Městská policie Olomouc- Oznámení o místě uložení zásilky - Pávek Lukáš 1990

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

8/2 2011 > 24/2 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeňka Pekárková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

3/2 2011 > 21/2 2011

FÚ Zlín-uložení písemnosti Lysák Stanislav

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

4/2 2011 > 21/2 2011

Oznámení o pokračování řízení o změně povolení nakládání s vodami na vodních dílech Nové Mlýny střední nádrž a dolní nádrž

Veřejné vyhlášky, Odbor: OŽP

4/2 2011 > 21/2 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "zahradní přístřešek" na pozemku parc.č. 1809/4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

4/2 2011 > 21/2 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou:"oplocení" na pozemku parc.č. 5951 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

1/2 2011 > 17/2 2011

Územní řízení "přístřešek a zahradní domek" Březí

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

28/1 2011 > 15/2 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy "ÚZEMNÍ PLÁN PERNÁ"

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kosina Karel 1969

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kosinová Zdeňka 1974

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kovárník Jiří 1953

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kovács Bronislav 1987

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Klimovič Ladislav 1986

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kiš Milan 1959

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Karas Rudolf 1960

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Hejný Josef 1967

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Giňová Jana 1982

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Danielová Kornélie 1982

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Fernerová Vlasta 1972

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Horváth Julius 1961

Veřejné vyhlášky

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Dobošová Eliška 1977

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Dobrovská Marie 1961

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí- Tichý František Drnholec, Zámek 5

Veřejné vyhlášky

20/1 2011 > 7/2 2011

Novostavba rod. domu v kú Pavlov u Dolních Věstonic

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

19/1 2011 > 4/2 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka p. Krmenčíkovi Petru 1952

Veřejné vyhlášky, Odbor: Sociální odb.

19/1 2011 > 4/2 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí o odejmutí příspěvku p. Krmenčíkovi Petru 1952

Veřejné vyhlášky, Odbor: Sociální odb.

18/1 2011 > 3/2 2011

Celní úřad Břeclav - uložení písemnosti Hudek Marek 1975

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

18/1 2011 > 3/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Vyšková Svatava 1958

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

18/1 2011 > 3/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Procházka Zdeněk 1963

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

18/1 2011 > 3/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Varmuža Josef 1985

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

18/1 2011 > 3/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Sendrejová Monika 1977

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

18/1 2011 > 3/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Sendrejová Drahomíra 1955

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

18/1 2011 > 3/2 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou:"Mikulov-ulice Nerudova-prodloužení kanalizace" na pozemcích parc.č. 3264, 1111/26 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

13/1 2011 > 31/1 2011

Zahájení stavebního řízení stavby "Výstyvba polní cesty II KN p.č. 5361/1 v k.ú. Novosedly na Moravě po schválené KPÚ"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

14/1 2011 > 31/1 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout stavební povolení č. 39/2011 pro stavbu označenou "nástavba vinného sklepa - pobytové místnosti pro vinaře" na pozemcích parc.č. 177/3, 178, 189/16 a 189/21 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

11/1 2011 > 27/1 2011

Stavební povolení "Polní cesty v katastrálním území Horní Věstonice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

11/1 2011 > 27/1 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov-ulice Nerudova-prodloužení vodovodu" na pozemcích parc.č. 3258, 3264, 1111/26, 2511/2, 2512/2 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

6/1 2011 > 24/1 2011

Stavební povolení "Mikulov - Mariánský mlýn"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

6/1 2011 > 24/1 2011

Územní rozhodnutí a stavební povolení "rodinný dům" Mikulov

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

6/1 2011 > 24/1 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou : "stavební úpravy RD" na pozemku parc.č.447 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

6/1 2011 > 24/1 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 3/2011, o umístění stavby označené "Milovice, Za Blanářovým, I.etapa, VN,TS,k.NN" na pozemcích v k.ú. Milovice u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

7/1 2011 > 24/1 2011

Rozhodnutí o odejmutí doplatku na bydlení - Miroslav Opletal 1981 Novosedly 1

Veřejné vyhlášky, Odbor: Sociální odb.

7/1 2011 > 24/1 2011

Usnesení o ustanovení opatrovníka panu Miroslavu Opletalovi nar. 1981, Novosedly 1

Veřejné vyhlášky, Odbor: Sociální odb.

4/1 2011 > 20/1 2011

Územní řízení "Březí - ČOV a dostavba kanalizace"

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

4/1 2011 > 20/1 2011

Územní řízení "ČOV a dostavba kanalizace - Březí"

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Monika Krulová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Monika Krulová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Monika Krulová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marie Krištofová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - David Košler

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Vojtěch Kachlík

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Vladimír Konečný

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Pavlína Kosíková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Roman Koloničný

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Dušan Kokavec

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lukáš Krčil

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lada Kokavcová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lada Kokavcová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Pavel Kleveta

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jana Kapustová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jan Kovács

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lucie Kovácsová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Dalibor Káňa

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lada Kokavcová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Daniel Kamenár

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Radim Kapusta

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Tomáš Rück

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Rybová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Rybová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jan Pavelka

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Andrea Sendrejová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Andrea Sendrejová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Petr Salay

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marcel Salay

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Milan Strmeň

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - David Svoboda

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jaroslav Svoboda

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Bronislav Svoboda

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Gabriela Salayová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Stehlík

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Dagmar Srncová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Dagmar Srncová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Dagmar Srncová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Miroslav Šťastný

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lucie Jiráková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lucie Jiráková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Puzrlová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Eva Přibylová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jarmila Přibylová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Tomáš Pechánek

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Martin Peška

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Martin Ločárek

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marie Lysáková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Petr Očenášek

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jan Mančík

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lenka Mikulíčková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Renata Madarászová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Renata Madarászová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Renata Madarászová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Macháčová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lukáš Machač

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Romana Macháčová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Moravcová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Moravcová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Moravcová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šrámek Karel 1971

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Ševčík Petr 1976

Veřejné vyhlášky

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šlahař Ivan 1985

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šišláková Soňa

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šiková Dita 1973

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šiková Dita 1973

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů-Šiková Dita 1973

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šrámková Lada 1970

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Zahradník Josef 1973

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Zeman Jan 1985

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Vlachovský Roman 1974

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Tóth Petr 1979

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Wondraczková Vlasta 1957

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šrámková Lada 1970

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Karel Hlavinka

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Karel Hlavinka

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Markéta Havranová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Petr Holásek

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Ivana Holásková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Ivana Holásková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Karel Herák

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Monika Hýblová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Kamila Hábová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Kamila Hábová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeněk Adlof

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Ilona Báborová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lubomír Burghardt

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Ladislav Bugala

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Bedřich Buchta

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Radomír Brozák

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - David Bonić

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Tomáš Bílek

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Miroslava Crlíková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jana Čonková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Hana Drápalová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Miroslav Grebeníček

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeněk Gráf

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeněk Gráf

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Stanislav Filusztek

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Monika Frolíková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marek Fryšták

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - František Charvát

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Karel Kubánek

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Blanka Gonsiorová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Blanka Gonsiorová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Blanka Gonsiorová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Blanka Gonsiorová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

28/12 2010 > 13/1 2011

FÚ Český Brod- uložení písemnosti - Zámečník Zdeněk 1976

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

28/12 2010 > 13/1 2011

FÚ Mikulov-uložení písemnosti Dufková J.E.

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

29/12 2010 > 11/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Pavel Hrnčiřík

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 11/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Pavel Hrnčiřík

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

29/12 2010 > 11/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marta Hrnčiříková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

22/12 2010 > 7/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jaromír Ledvina

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

22/12 2010 > 7/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Antonín Geba

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

22/12 2010 > 7/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Markéta Ficková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

16/12 2010 > 3/1 2011

Městský úřad Zábřeh - uložení písemnosti - Sakáč Jiří 1981

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

16/12 2010 > 3/1 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "Mikulov, kabel VN, TS 21.května, Mlýnská" na pozemcích parc. č. 1394, 3275/1, 3278/1, 3282 v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

16/12 2010 > 3/1 2011

Městský úřad Zábřeh - uložení písemnosti - Sakáč Jiří 1981

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

16/12 2010 > 3/1 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením pro stavbu nazvanou : "FVE-Dobré Pole" na pozemcích v k.ú.Dobré Pole, v k.ú. Březí u MIkulova a v k.ú. Mikulov na Moravě

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

17/12 2010 > 3/1 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu označenou "nástavba vinného sklepa-pobytové místnosti pro vinaře" na pozemcích parc.č. 177/3, 178, 189/16 a 189/21 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

17/12 2010 > 3/1 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu označenou "oprava lisovny sklepa s přístavbou" na pozemcích parc.č. 331, 332 a 273/1 v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

14/12 2010 > 30/12 2010

Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední - Tichy František

Veřejné vyhlášky, Odbor: Sociální odb.

9/12 2010 > 27/12 2010

FÚ Mikulov-uložení písemnosti Ficková Markéta

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

9/12 2010 > 27/12 2010

Zahájení řízení - Sedlec oprava kabelu NN

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

9/12 2010 > 27/12 2010

Zastavení územního řízení Pálavské vinohrady - apartmánové domy v kú Pavlov u Dolních Věstonic

Veřejné vyhlášky, Odbor: SÚ

7/12 2010 > 23/12 2010

Oznámení o uložení písemnosti, Celní úřad-Marek Hudek

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

2/12 2010 > 20/12 2010

Celní úřad Břeclav - uložení písemnosti Hudek Marek 1975

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

2/12 2010 > 20/12 2010

Celní úřad Jindřichův Hradec-uložení písemnosti-Hrdlík Roman 1971

Veřejné vyhlášky, Odbor: OOVV

2/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí o umístění stavby označené "rekreační domek" na pozemcích parc.č. 482/144 a 482/19 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic

Veřejné vyhlášky, Odbor: ÚP a SŘ

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Adámková Marcela 1985

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Břinková Pavlína 1983

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- HamanováVeronika 1982

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šrámková Tamara 1985

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Tomáš Jaroslav 1958

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Žižka Antonín 1952

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Vajdík Jiří 1970

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Vajdík Josef 1973

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Veith Karel 1959

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Hudek Marek 1975

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Urban Petr 1963

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kerelová Šárka 1980

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Vychodil Petr 1968

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Talpová Ilona 1960

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

1/12 2010 > 17/12 2010

Zahájení stavebního řízení "Polní cesty v katastrálním území Horní Věstonice"

Veřejné vyhlášky, Odbor: Odbor dopravy

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Alena Červenáková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Hana Šafránková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Mária Cetlová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jaroslav Ševčík

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marek Šrámek

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Růžena Šrámková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jiří Šik

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov -Rostislav Šimák

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marcela Adámková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Monika Šťastná

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Monika Šťastná

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Karel Šrámek

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Karel Švajda

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Radek Svoboda

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Robert Šik

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeňka Šiková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Hana Šafránková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeněk Srnec

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Radek Ryba

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Karel Růžička

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Petr Ryba

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Martin Svoboda

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Srnec

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Veronika Salayová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Stehlík

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michal Skoumal

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Alena Rybová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Martin Salay

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Štěpán Stávek

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zuzana Salayová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zuzana Salayová

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Pavel Schimmerle

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Stanická

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Stanická

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Stanická

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Stanická

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jiří Schuster

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Eduard Sellner

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Strobl

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Dušan Schallenberger

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Klára Vanková

Veřejné vyhlášky, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Pavel Žalud

Veřejné vyhlášky, Odbor: