Mikulov

Ostatní


05/08 2021 > 07/10 2021

Dražební vyhláška č.j. 196EX 45/11-229

Ostatní, Odbor: MPO

09/09 2021 > 09/10 2021

Změna úředních hodin dne 8. 10. 2021 - MV ČR, oddělení OP a CD

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

21/09 2021 > 11/10 2021

Oznámení koncepce Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

23/08 2021 > 28/10 2021

Usnesení - nařízení dražby č.j. 196EX 1004/09-228

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

23/08 2021 > 28/10 2021

Usnesení - nařízení dražby č.j. 196EX 1004/09-227

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

2/1 2019 > 31/12 2021

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

04/04 2019 > 31/12 2022

Opatření obecné povahy

Ostatní, Odbor: OOVV

Archiv


10/09 2021 > 24/09 2021

Informace o svolání 6. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Ostatní, Odbor: OOVV

22/06 2021 > 22/09 2021

Oznámení Státního pozemkového úřadu

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

13/08 2021 > 15/09 2021

Usnesení o odročení dražebního jednání č.j. 137EX 2219/10-188

Ostatní, Odbor: MPO

05/08 2021 > 14/09 2021

Dražební vyhláška č.j. 139EX 11954/18-117

Ostatní, Odbor: MPO

05/08 2021 > 14/09 2021

Dražební vyhláška č.j. 139EX 03295/19-104

Ostatní, Odbor: MPO

10/03 2021 > 07/09 2021

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

16/08 2021 > 01/09 2021

VYHLÁŠENÍ SKUTEČNOSTI PRO UPLATŇOVÁNÍ ODCHYLNÉHO POSTUPU – USMRCOVÁNÍ KORMORÁNA VELKÉHO

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

13/08 2021 > 30/08 2021

Veřejná vyhláška - odvolání proti územnímu rozhodnutí

Ostatní, Odbor: OOVV

03/08 2021 > 26/08 2021

Aukční vyhláška ÚZSVM Břeclav - 5221/BBV/2021-BBVM

Ostatní, Odbor: MPO

01/07 2021 > 11/08 2021

Dražební vyhláška č.j. 137 EX 2219/10-147

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

23/07 2021 > 08/08 2021

informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Žád. o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

20/07 2021 > 04/08 2021

oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

08/06 2021 > 14/07 2021

Dražební vyhláška 129 EX 47/09-623

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

23/06 2021 > 02/07 2021

informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

19/05 2021 > 25/06 2021

Dražební vyhláška č.j. 007 EX 4259/14-83

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

15/06 2021 > 25/06 2021

Svolání 5. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

01/06 2021 > 18/06 2021

Rozpočtový výhled na léta 2022-2024

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

01/06 2021 > 18/06 2021

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO Mikulovsko za rok 2020 a Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

13/04 2021 > 17/06 2021

Oprava dražební vyhlášky č.j. 193 EX 7997/17-71

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

19/05 2021 > 04/06 2021

oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Žád. o uzevření veřejnoprávní smlouvy

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

13/04 2021 > 03/06 2021

Dražební vyhláška č.j. 203 EX 34722/20-40

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

03/05 2021 > 03/06 2021

Dražební vyhláška č.j. 129 EX 47/09-593

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

03/05 2021 > 03/06 2021

Usnesení - dražební vyhláška č.j. 139 EX 03295/19-090

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

03/05 2021 > 03/06 2021

Usensení - dražební vyhláška č.j. 139 EX 11954/18-107

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

12/03 2021 > 27/05 2021

Zveřejnění Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání č.j. 137 Ex 6557/11-166

Ostatní, Odbor: MPO

23/04 2021 > 27/05 2021

Informace - finanční úřad

Ostatní, Odbor: OOVV

05/05 2021 > 21/05 2021

oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Žádost o vydání společného povolení

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

11/03 2021 > 14/05 2021

Sčítání lidu, domů a bytů - Jihomoravský kraj

Ostatní, Odbor: OOVV

12/03 2021 > 14/05 2021

Zveřejnění Usnesení o nařízení elektronické dražby č.j. 193 EX 7997/17-67

Ostatní, Odbor: MPO

15/02 2021 > 13/05 2021

Zveřejnění oznámení o zamýšleném převodu

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

14/04 2021 > 13/05 2021

Návrh rozpočtu DSO Mikulovsko na rok 2021

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

20/04 2021 > 30/04 2021

Svolání 4. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

20/04 2021 > 29/04 2021

informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Žádost o vydání společného povolení

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

19/04 2021 > 28/04 2021

informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Žád. o uzevření veřejnoprávní smlouvy

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

02/03 2021 > 22/04 2021

Zveřejnění dražební vyhlášky 207EX/807/13

Ostatní, Odbor: MPO

06/04 2021 > 21/04 2021

Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků

Ostatní, Odbor: SÚ

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Bavory

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Brod nad Dyjí

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Březí

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Dobré Pole

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Dolní Dunajovice

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Dolní Věstonice

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Drnholec

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Horní Věstonice

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Jevišovka

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Klentnice

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Milovice

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Novosedly

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Nový Přerov

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Perná

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Pavlov

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

30/03 2021 > 15/04 2021

Veřejnoprávní smlouva - Sedlec

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

26/02 2021 > 14/04 2021

Dražební vyhláška č.j. 006 EX 506/07-182

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

26/03 2021 > 11/04 2021

informace o návrhu výroku - umístění stavby: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Ostatní, Odbor: SÚ

24/03 2021 > 09/04 2021

oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Žád. o vydání rozhodnutí o umístění

Ostatní, Odbor: SÚ

08/02 2021 > 02/04 2021

leták - finanční úřad - informace

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

31/03 2020 > 31/03 2021

Oznámení o zveřejnění rozpočtu, schválených rozpočtových opatření a střednědobého výhledu rozpočtu DSO Mikulovsko na internetových stránkách

Ostatní, Odbor: OOVV

26/02 2021 > 31/03 2021

Dražební vyhláška č.j. 120 EX 14248/11-146

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

08/03 2021 > 24/03 2021

veřejná vyhláška - usnesení: Žád. o vydání společného povolení

Ostatní, Odbor: SÚ

01/09 2020 > 10/03 2021

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

10/02 2021 > 10/03 2021

Dražební vyhláška 203 Ex 00724/14-94

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

10/02 2021 > 10/03 2021

Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 49233/11-61

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

10/02 2021 > 10/03 2021

Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 49233/11-62

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

10/02 2021 > 10/03 2021

Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 07921/15-173

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

19/02 2021 > 08/03 2021

Oznámení o umístění motorového vozidla

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

19/02 2021 > 08/03 2021

Oznámení o umístění motorového vozidla

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

25/02 2021 > 06/03 2021

informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Žád. o vydání společného územ. rozhodnutí a staveb. povole

Ostatní, Odbor: SÚ

04/02 2021 > 04/03 2021

Dražební vyhláška č.j. 97EX 7452/11-79

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

12/02 2021 > 01/03 2021

Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy střední a dolní nádrže Nové Mlýny

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

15/02 2021 > 01/03 2021

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z: Aktualizace 2020

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

15/02 2021 > 28/02 2021

INFORMACE – OMEZENÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

16/02 2021 > 25/02 2021

oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Žád. o vydání společného povolení formou veřejnop. smlouv

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

16/02 2021 > 25/02 2021

informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Žád. o vydání rozhodnutí o umístění stavby formou veřej. smlouvy

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

04/02 2021 > 22/02 2021

Exekuční příkaz č.j. 193 EX 7997/17-17

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

21/01 2021 > 19/02 2021

Dražební vyhláška č.j. 094 EX 06112/20-056

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

09/02 2021 > 19/02 2021

Svolání 3. zasedání ZJMK

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

15/01 2021 > 18/02 2021

Dražební vyhláška č.j. 137 EX 16828/11-99

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

28/01 2021 > 13/02 2021

Mimořádné veterinární opatření

Ostatní, Odbor: OSŽP

11/01 2021 > 12/02 2021

Zveřejnění dražební vyhlášky č.j. 137 Ex 1522/07-111

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

25/01 2021 > 12/02 2021

Aukční vyhláška čís. UZSVM/BBV/11662/2020-BBVM

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

25/01 2021 > 10/02 2021

Exekuční příkaz č.j. 203 Ex 34722/20-19

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

01/12 2020 > 01/02 2021

Ceník vodného a stočného na kalendářní rok 2021

Ostatní, Odbor: OSŽP

29/12 2020 > 29/01 2021

Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

08/01 2021 > 25/01 2021

Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci: "Plán dílčího povodí Dyje 2021-2027"

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

09/10 2020 > 23/01 2021

Omezení provozu MěÚ Mikulov od 12.10.2020

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

05/01 2021 > 21/01 2021

Dražební vyhláška č.j. 179EX986/19-173

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

06/01 2021 > 20/01 2021

Rozhodnutí hejtmana o nařízení pracovní povinnosti

Ostatní, Odbor: sekretariát tajemníka

23/12 2020 > 7/1 2021

Zveřejnění informace o oznámení koncepce: "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z: Aktualizace 2020"

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/12 2018 > 31/12 2020

Informace o zveřejnění dokumentů DSO Čistší střední Podyjí, Mikulov

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

08/12 2020 > 18/12 2020

Svolání zastupitelstva JMK ke 2. zasedání

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

24/11 2020 > 14/12 2020

Návrh rozpočtu DSO Čistší střední Podyjí na rok 2021 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO ČSP na roky 2022 a 2023

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

26/11 2020 > 14/12 2020

Oznámení o umístění motorového vozidla

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

04/12 2020 > 14/12 2020

Informace o podaném návrhu uzavření veřejnoprávní smlouvy pro povolení stavby nazvané,,oprava střechy a fasády, zateplení stropu a výměna oken v budově OÚ Sedlec"

Ostatní, Odbor: SÚ

13/11 2020 > 11/12 2020

Usnesení sp.zn. 135EX6971/16-55 o nařízení dražebního jednání-nemovitost v k.ú. Jevišovka

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

19/11 2020 > 07/12 2020

Exekuční příkaz č.j.006 EX 1139/18-26

Ostatní, Odbor: MPO

11/11 2020 > 27/11 2020

"Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy střední a dolní nádrže Nové Mlýny"

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

10/11 2020 > 26/11 2020

Dražební vyhláška č.j. 139EX11954/18-077

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

19/11 2020 > 26/11 2020

Dražební vyhláška č.j.EX 03295/19-058

Ostatní, Odbor: MPO

04/11 2020 > 20/11 2020

Veřejná vyhláška-Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 ,č.2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Ostatní, Odbor: SÚ

09/10 2020 > 12/11 2020

Dražební vyhláška č.j. 203 EX 47093/13-76

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

03/11 2020 > 12/11 2020

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 11.11.2020 v 9 hod

Ostatní, Odbor: OOVV

02/10 2020 > 04/11 2020

Dražební vyhláška č.j. 167 EX 20856/11-722

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

01/10 2020 > 03/11 2020

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

11/09 2020 > 16/10 2020

Usnesení č.j. 030 EX 8909/13-209-elektronická dražba

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

15/09 2020 > 16/10 2020

Dražební vyhláška č.j. 030 EX 8909/13-209

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

17/09 2020 > 16/10 2020

Dražební vyhláška č.j. 081 EX 18166/14-350 + Usnesení č.j. 081 EX 18166/14-354

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

24/09 2020 > 05/10 2020

Informace o podaném návrhu uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "Vinařství Přátelé Pavlova" na pozemku parc.č. 5224/7, 5224/9 a 5200 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

14/08 2020 > 01/10 2020

Usnesení o dražebním jednání č.j. 179 EX 986/19-130

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

25/08 2020 > 24/09 2020

Dražební vyhláška č.j. 123 EX 376/07-147

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

08/09 2020 > 18/09 2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva jihomoravského kraje dne 17.září v 08:30 hod

Ostatní, Odbor: OOVV

14/08 2020 > 17/09 2020

Dražební vyhláška č.j. 137 EX 4776/08-196

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

14/08 2020 > 16/09 2020

Usnesení - dražební vyhláška č.j. 030 EX 12478/13-273

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

14/08 2020 > 16/09 2020

Dražební vyhláška č.j. 195 EX 402/13-63

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

14/08 2020 > 16/09 2020

Dražební vyhláška č.j. 030 EX 27173/16-194

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

04/08 2020 > 08/09 2020

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Ostatní, Odbor: MPO

6/3 2020 > 01/09 2020

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí-aktualizovaný seznam

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

06/08 2020 > 01/09 2020

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Ostatní

06/08 2020 > 24/08 2020

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027)zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

Ostatní, Odbor: ORŽP

13/8 2020 > 24/8 2020

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "vinařství Roman Antoš - stavební úpravy" na pozemku parc. č. 393 a 482/4 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

10/08 2020 > 18/08 2020

Pozvánka na zastupitelstvo JMK

Ostatní, Odbor: organizační a vnitřních věcí

31/07 2020 > 17/08 2020

,,Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu - usmrcování kormorána velkého"

Ostatní, Odbor: OSŽP

17/07 2020 > 14/08 2020

Dražební vyhláška č.j. 094 EX 01213/19-066

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

28/07 2020 > 14/08 2020

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodej nemovitých věcí - 203 Ex 13133/20-15

Ostatní, Odbor: MPO

04/08 2020 > 14/08 2020

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu č.j. 094 EX 01213/19-066

Ostatní, Odbor: MPO

10/07 2020 > 13/08 2020

Dražební vyhláška č.j. 179 EX 896/19-94

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

23/07 2020 > 10/08 2020

Oznámení o umístění motorového vozidla

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

10/07 2020 > 07/08 2020

Dražební vyhláška č.j. 167 EX 20856/11-586

Ostatní, Odbor: majetkoprávní

20/07 2020 > 05/08 2020

Oznámení o umístění motorového vozidla

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

26/06 2020 > 31/07 2020

Sdělení OSSZ Břeclav

Ostatní, Odbor: Sekretariát tajemníka

02/07 2020 > 30/07 2020

Výzva k podání návrhů na uzavření pachtovní smlouvy

Ostatní, Odbor: MPO

22/07 2020 > 28/07 2020

Výzva o přezkoumání rozhodnutí - žalobce Občanské sdružení Dolní Dunajovice proti R52"

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

22/07 2020 > 28/07 2020

"Výzva o přezkoumání rozhodnutí - žalobce Voda z Tetčic, z.s."

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

22/07 2020 > 28/07 2020

"Výzva o přezkoumání rozhodnutí - žalobce Pavel Serbajlo."

Ostatní, Odbor: stavební a životního prostředí

16/04 2020 > 16/07 2020

Oznámení o zamýšleném převodu- pozemek p.č. 1664 v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: MPO

9/6 2020 > 15/7 2020

Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/06 2020 > 09/07 2020

Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů 06/2020

Ostatní, Odbor: SÚ

28/05 2020 > 02/07 2020

Usnesení Okresního soudu v Břeclavi-Vyhláška s výzvou soudu, komu jsou známy skutečnosti,které by mohly vést k přesnému určení data smrti M.Fejerčáka

Ostatní, Odbor: OOVV

18/05 2020 > 29/06 2020

Veřejná vyhláška -Oznámení zveřejnění návrhu Aktualizce č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje,konání veřejného projednání

Ostatní, Odbor: OOVV

19/5 2020 > 26/6 2020

Dražební vyhláška č.j. 007 Ex 2513/11-60

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

9/6 2020 > 26/6 2020

Zveřejnění závěrečného účtu DSO Mikulovsko za rok 2019

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

22/5 2020 > 22/6 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ-MZCR

Ostatní, Odbor: sekretariát tajemníka

12/6 2020 > 22/6 2020

Informace o podaném návrhu uzavření veřejnoprávní smlouvy pro povolení stavby nazvané "ZD Sedlec, Sedlec - 54,87 kWp FVE" na pozemku parc.č. 891 v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

08/06 2020 > 19/06 2020

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje ke 31.zasedání dne 18.června v 8:30 hod

Ostatní, Odbor: OOVV

14/5 2020 > 16/6 2020

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

26/5 2020 > 11/6 2020

Návrh Závěrečného účtu DSO ČSP Mikulov za rok 2019

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

2/6 2020 > 11/6 2020

Oznámení o podaném návrhu změny veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "rodinné vinařství Šebesta Dolní Dunajovice" na pozemku parc.č. 9586/1 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

05/05 2020 > 05/06 2020

Oznámení Finančního úřadu pro JmK Veřejná vyhláška-Hromadný předpisný seznam -Daň z nemovitých věcí na rok 2020

Ostatní, Odbor: OOVV

14/5 2020 > 5/6 2020

Usnesení č.j.030EX8262/19-48 a č.j. 030EX8262/19-47

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/04 2020 > 29/05 2020

Dražební vyhláška č.j. 030 EX 8909/13-175

Ostatní, Odbor: MPO

7/5 2020 > 19/5 2020

Svolání zastupitelstva JMK- 18.05.2020

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

16/04 2020 > 18/05 2020

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem movitých věcí č.j. EX274/20-27

Ostatní, Odbor: MPO

17/04 2020 > 17/5 2020

Obnovení činnosti Městského úřadu Mikulov s účinností od 20.4.2020 za dodržení technických a organizačních opatření omezující pohyb a množství osob po budově úřadu

Ostatní, Odbor: OOVV

6/4 2020 > 15/5 2020

Usnesení č.j. 129 EX 47/09-441

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

16/04 2020 > 04/05 2020

Nařízení státní veterinární správy

Ostatní, Odbor: OSŽP

31/03 2020 > 30/04 2020

Krizové opatření starosty č. 5/2020

Ostatní, Odbor: OOVV

31/03 2020 > 30/04 2020

Krizové opatření starosty č. 4/2020

Ostatní, Odbor: OOVV

2/4 2020 > 27/4 2020

Opatření obecné povahy-dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Ostatní, Odbor: sekretariát tajemníka

15/4 2020 > 24/4 2020

Informace o podaném návrhu změny veřjnoprávní smlouvy pro povolení stavby nazvané "Vinařství Přátelé Pavlova" na pozemku parc.č. 5224/7, 5224/9 a 5200 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/03 2020 > 21/04 2020

Krizové opatření starosty č. 3/2020

Ostatní, Odbor: ST

19/03 2020 > 21/04 2020

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

Ostatní, Odbor: OOVV

18/03 2020 > 20/04 2020

Krizové opatření starosty č.2/2020

Ostatní, Odbor: ST

16/3 2020 > 15/4 2020

Usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření

Ostatní

17/3 2020 > 15/4 2020

Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy

Ostatní, Odbor: sekretariát tajemníka

26/03 2020 > 15/04 2020

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí č.j. 006 EX 506/07-119

Ostatní, Odbor: MPO

31/03 2020 > 15/04 2020

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027)

Ostatní, Odbor: OSŽP

12/3 2020 > 14/4 2020

Vyhlášení nouzového stavu

Ostatní

14/3 2020 > 13/4 2020

82. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Ostatní

19/03 2020 > 04/04 2020

Aukční vyhláška -č.j. UZSVM/BBV/2020/-BBVM -prodej parcely p.č. 2594/7 v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: MPO

3/3 2020 > 2/4 2020

Dražební vyhláška č.j. 091 EX 04010/17-036

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/03 2020 > 31/03 2020

Veřejná vyhláška- Státní pozemkový úřad

Ostatní, Odbor: MPO

27/2 2020 > 16/3 2020

"Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027)"

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/2 2020 > 13/3 2020

Zveřejnění návrhu rozpočtu DSO Mikulovsko na rok 2020

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

23/8 2019 > 6/3 2020

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí - aktualizovaný seznam

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

24/1 2020 > 26/2 2020

Dražební vyhláška č.j. 137 Ex 19550/18-50

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

21/1 2020 > 25/2 2020

Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

31/01 2020 > 17/02 2020

Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Turold Mikulov dne 29.2.2020

Ostatní, Odbor: OOVV

24/1 2020 > 10/2 2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "ubytování v podkroví a rozšíření služeb zákazníkům" na pozemku parc.č. 898, 900/1 v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/1 2020 > 6/2 2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "lehká montovaná tenisová hala" na pozemku parc.č. 9576/4 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/12 2019 > 3/2 2020

Prodej majetku v souvislosti s likvidací pozůstalosti

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

21/01 2020 > 28/01 2020

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 27.1.2020 v 8:30 hod

Ostatní, Odbor: OOVV

19/12 2019 > 23/01 2020

Dražební vyhláška 120 EX2348/19-74

Ostatní, Odbor: MPO

19/12 2019 > 21/01 2020

Dražební vyhláška č.j. 164 EX 1619/12-74

Ostatní, Odbor: MPO

10/1 2020 > 20/1 2020

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "ubytování v podkroví a rozšíření služeb zákazníkům" na pozemku parc.č. 898, 900/1 v katastrálním území Sedlec u Mikulova.

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/12 2019 > 17/1 2020

Dražební vyhláška č.j. 030 EX 19442/13-166

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

06/12 2019 > 09/01 2020

Usnesení o elektronické dražbě č.j.207 EX 807/13-221

Ostatní, Odbor: MPO

23/12 2019 > 03/01 2020

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané,,lehká montovaná tenisová hala" na pozemku parc.č. 9576/1 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Ostatní, Odbor: SÚ

06/12 2019 > 23/12 2019

Veřejná vyhláška -Oznámení o možnosti převzít písemnost

Ostatní, Odbor: OOVV

14/11 2019 > 13/12 2019

Dražební vyhláška č.j. 007EX5222/13-60

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

03/12 2019 > 13/12 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 12.12. 2019 v 8:30 hod

Ostatní, Odbor: OOVV

5/11 2019 > 6/12 2019

Dražební vyhláška č.j. 056 EX 1639/18-36

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

19/11 2019 > 05/12 2019

Rozhodnutí č. 504/2019 - územní rozhodnutí o místění stavby,,Mikulov,ul.Valtická

Ostatní, Odbor: SÚ

29/10 2019 > 3/12 2019

Oznámení výběrového řízení-prodej bunkrů s pozemky

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

12/11 2019 > 22/11 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 21.11.2019 v 8:30 hod

Ostatní, Odbor: OOVV

5/11 2019 > 21/11 2019

"Výrobní a skladovací hala-Průmyslový areál Amulle,a.s.-Mikulov"

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/10 2019 > 20/11 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č.BBV/22/2019 a jeho podmínkách

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

11/10 2019 > 15/11 2019

Elektronická dražba 030 EX 4685/11-285

Ostatní, Odbor: MPO

11/10 2019 > 15/11 2019

Elektronická dražba 030 EX4685/11-284

Ostatní, Odbor: MPO

11/10 2019 > 15/11 2019

Elektronická dražba 030 EX 4685/11-283

Ostatní, Odbor: MPO

11/10 2019 > 14/11 2019

Dražební vyhláška č.j.120 EX 5226/16-349

Ostatní, Odbor: MPO

25/10 2019 > 11/11 2019

"Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050"

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/10 2019 > 07/11 2019

Veřejná vyhláška-,,Rychostní silnice R52,stavba 5206 Perná-st.hranice ČR/Rakousko, zúžená na úsek projektového staničení km 34,555-38,445"na pozemcích v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: OOVV

24/10 2019 > 05/11 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 4.listopadu v 8:30 hod

Ostatní, Odbor: OOVV

27/9 2019 > 31/10 2019

Dražební vyhláška 120 EX 31021/15-93

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/10 2019 > 31/10 2019

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro povolení stavby nazvané "stavební úpravy interiéru a změna užívání z rodinného domu na penzion" na pozemku parc. č. 232/1 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

08/10 2019 > 24/10 2019

Zveřejnění návrhu koncepce ,,Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhleden do roku 2050"

Ostatní, Odbor: SÚ

08/10 2019 > 24/10 2019

Usnesení o schválení změny povolení k nakládání s vodami na vodním díle Nové Mlýny

Ostatní, Odbor: SÚ

20/9 2019 > 23/10 2019

Dražební vyhláška č.j. 169 EX 5506/18-49

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/9 2019 > 17/10 2019

Dražební vyhláška č.j. 06625/19-43

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/9 2019 > 17/10 2019

Dražební vyhláška č.j. 169 Ex 342/18-104

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

12/9 2019 > 11/10 2019

Dražební vyhláška č.j. 094 EX 02010/19-045

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

24/09 2019 > 10/10 2019

Veřejná vyhláška návrhu aktualizace č.1 zásad územního rozvoje jihomoravského kraje a vyhodnocení vlivů návrhu aktualizace č. 1 ZÚR JmK na udržitelný rozvoj území

Ostatní, Odbor: OOVV

06/09 2019 > 07/10 2019

Zveřejnění oznámení záměru ,,Výrobní a skladovací hala-Průmyslový areál Amulle a.s. Mikulov"

Ostatní, Odbor: OSŽP

30/8 2019 > 2/10 2019

Dražební vyhláška č.j. 97 EX 4711/16-46

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/8 2019 > 26/9 2019

Dražební vyhláška č.j. 144 Ex 27035/12-137

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/8 2019 > 25/9 2019

Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

10/09 2019 > 20/09 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 19.září 2019 v 08:30 hod

Ostatní, Odbor: OOVV

23/8 2019 > 18/9 2019

Dražební vyhláška č.j. 167 EX 20856/11-348, 167 EX 20856/11-347

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/9 2019 > 18/9 2019

Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/8 2019 > 29/8 2019

Oznámení o podaném návrhu změny veřejnoprávní smlouvy pro povolení stavby nazvané "nástavba a stavební úprava vinných sklepů" na pozemku parc.č. 5959, 5964, 5946, 5957 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

08/08 2019 > 26/08 2019

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu -usmrcování kormorána velkého

Ostatní, Odbor: OSŽP

6/9 2018 > 23/8 2019

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

05/03 2019 > 23/8 2019

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí - aktualizovaný seznam.

Ostatní, Odbor: MPO

23/7 2019 > 23/8 2019

Dražební vyhláška č.j. 081 Ex 07069/13-264

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

16/7 2019 > 15/8 2019

Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 06660/12-80

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

04/07 2019 > 05/08 2019

Dražební vyhláška č.j. 220 EX 6534/11-187

Ostatní, Odbor: MPO

18/7 2019 > 5/8 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby "rodinné vinařství Šebesta Dolní Dunajovice" na pozemku parc.č. 9586/1 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/7 2019 > 5/8 2019

Opatření obecné povahy č. 6/2019

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/7 2019 > 22/7 2019

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro povolení stavby nazvané "stavební úpravy a změna užívání skladů vinařství na degustační místnost se zázemím" na pozemku parc.č. st.3582 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/6 2019 > 17/7 2019

Usnesení OS Břeclav- vyhláška-Milada Talpová

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

21/06 2019 > 08/07 2019

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPP Dunajovické kopce na období 2020-2029

Ostatní, Odbor: OOVV

18/6 2019 > 4/7 2019

Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/5 2019 > 3/7 2019

Dražební vyhláška č.j. 167EX560/18-102

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

11/6 2019 > 28/6 2019

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO Mikulovsko za rok 2018 a Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2018

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

14/06 2019 > 24/06 2019

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané ,,rodinné vinařství Šebesta Dolní Dunajovice" na pozemku parc.č. 9586/1 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Ostatní, Odbor: SÚ

07/06 2019 > 20/06 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 20.06.2019 v 8:30 hod

Ostatní, Odbor: OOVV

22/5 2019 > 19/6 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č.BBV/14/2019 a jeho podmínkách

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

24/5 2019 > 19/6 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/16/2019

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

09/05 2019 > 18/06 2019

Dražební vyhláška 164 EX 1619/12-174

Ostatní, Odbor: MPO

14/5 2019 > 18/6 2019

Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

29/5 2019 > 14/6 2019

Návrh Závěrečného účtu DSO Čistší střední Podyjí za rok 2018

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

09/05 2019 > 13/06 2019

Dražební vyhláška Sp.Zn.135 EX 1037/14-83

Ostatní, Odbor: MPO

09/05 2019 > 13/06 2019

Dražební vyhláška 179 EX 717/18-66

Ostatní, Odbor: MPO

10/05 2019 > 11/06 2019

Dražební vyhláška č.j. 137 EX 23944/16-67

Ostatní, Odbor: MPO

16/05 2019 > 03/06 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby ,,Vinařský dům-Panská sýpka",na pozemku parc.č. 175/1, 176/1,177/5 a 173/3 v katast.území Sedlec u Mikulova

Ostatní, Odbor: SÚ

30/04 2019 > 31/05 2019

Dražební vyhláška 149 EX 1983/17-58

Ostatní, Odbor: MPO

02/05 2019 > 28/05 2019

Veřejná vyhláška - hromadný předpis k nahlédnutí k dani z nemovitých věcí na rok 2019

Ostatní, Odbor: OOVV

16/05 2019 > 27/05 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 27.května 2019 v 09:00 hod

Ostatní, Odbor: OOVV

26/4 2019 > 13/5 2019

Oznámení o uzavření změny veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby "Sedlec u Mikulova: přívod NN od mlýna k Novému rybníku" na pozemku parc.č. 1019/1 v katastrálním území Sedlec u Mikulova a dále na pozemcích parc.č. 8842 a 8843 v katastrálním území Mikulov na Moravě.

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/4 2019 > 3/5 2019

Oznámení o podaném návrhu změny veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "Vinařský dům - Panská sýpka" na pozemku parc.č. 175/1, 176/1, 177/5 a 173/3 v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/4 2019 > 25/4 2019

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby nazvané "Sedlec u Mikulova: přívod NN od mlýna k Novému rybníku" na pozemku parc.č. 1019/1 v katastrálním území Sedlec u Mikulova a dále napozemcích parc.č. 8842 8843 v katastrálním území Mikulov na Moravě.

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/04 2019 > 25/04 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 25.04.2019 v 08:30 hod

Ostatní, Odbor: OOVV

29/3 2019 > 24/4 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. BBV/5/2019 a jeho podmínkách

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

05/04 2019 > 23/04 2019

Veřejná vyhláška-vyrozumění účastníkům řízení o odvolacím řízení ,,Rychlostní silnice R52,stavba 5206 Perná-st.hranice ČR/Rakousko,zúžená na úsek projektového staničení km 34,445"na poz.v k.ú. Mikulov

Ostatní, Odbor: OOVV

05/04 2019 > 23/04 2019

Nařízení státní veterinární správy -mimořadné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v Jihomoravském kraji

Ostatní, Odbor: OOVV

19/3 2019 > 18/4 2019

Dražební vyhláška č.975-DD/19

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/3 2019 > 15/4 2019

"Oznámení o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště"

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/03 2019 > 15/04 2019

Zveřejnění návrhu,, Územní energetické koncepce Jihomoravského kraje (na období 2018 až 2043)"

Ostatní, Odbor: OOVV

8/3 2019 > 12/4 2019

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání č.j. 137Ex12769/12-110

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/3 2019 > 10/4 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. BBV/6/2019 a jeho podmínkách

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/03 2019 > 08/04 2019

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050-závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení §10d zák.č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Ostatní, Odbor: SÚ

28/02 2019 > 05/04 2019

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání č.j.056 9719/19/09-141

Ostatní, Odbor: MPO

17/4 2018 > 30/3 2019

Oznámení o zveřejnění rozpočtu, schválených rozpočtových opatření a střednědobého výhledu rozpočtu DSO Mikulovsko na internetových stránkách

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

19/3 2019 > 29/3 2019

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 28.3.2019 v 8.30

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

12/03 2019 > 28/03 2019

Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy

Ostatní, Odbor: OOVV

05/03 2019 > 27/03 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/2/2019 a jeho podmínkách

Ostatní, Odbor: MPO

19/02 2019 > 26/03 2019

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Ostatní

21/02 2019 > 25/03 2019

Veřejná vyhláška -hromadný předpisný seznam poplatníkům

Ostatní

22/2 2019 > 21/3 2019

Dražební vyhláška č.j. 160EX 4131/16-77

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/2 2019 > 21/3 2019

Dražební vyhláška č.j. 160EX 4131/16-74

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/02 2019 > 15/03 2019

Návrh rozpočtu DSO Mikulovsko na rok 2019-paragrafové členění

Ostatní

21/2 2019 > 4/3 2019

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "Stavební úpravy penzionu" na pozemcích parc.č. st. 637 a 958/14 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/02 2019 > 01/03 2019

Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Turold Mikulov

Ostatní

19/02 2019 > 01/03 2019

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 28.2.2019 v 08:30 hod.

Ostatní, Odbor: OOVV

25/01 2019 > 27/02 2019

Dražební vyhláška -el.dražba- 106EX 12789/09-150

Ostatní, Odbor: MPO

25/01 2019 > 27/02 2019

Dražební vyhláška nemovité věci,elektronická dobrovolná dražba-č.j. 130ED 5/18-9

Ostatní, Odbor: MPO

25/01 2019 > 26/02 2019

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Ostatní, Odbor: MPO

07/02 2019 > 25/02 2019

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanlizaí Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050

Ostatní, Odbor: OOVV

22/1 2019 > 22/2 2019

Dražební vyhláška o provedení el. dražby nemovitosti-177 EX 1126/14-246

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/01 2019 > 18/02 2019

Veřejná vyhláška-zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016-12/2018

Ostatní, Odbor: OOVV

5/2 2019 > 14/2 2019

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro povolení stavby nazvané "sběrný dvůr odpadů" na pozemku parc. č. 3569 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/12 2018 > 25/1 2019

Usnesení o provedení elektronické dražby č.j.030EX17695/16-95

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

8/1 2019 > 25/1 2019

Usnesení o nařízení dražebního jednání - č.j. 188 ED 1/18-20

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

7/12 2018 > 10/1 2019

Usnesení o opakované dražbě č.j.203Ex07921/15-128

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

7/12 2018 > 10/1 2019

Usnesení o opakované dražbě č.j.203Ex07921/15-129

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

12/01 2018 > 20/12 2018

Informace o zveřejnění rozpočtu,schválených rozpočtových opatřeních, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu DSO ČISTŠÍ STŘEDNÍ PODYJÍ MIKULOV na r.2019-2020

Ostatní, Odbor: OOVV

10/7 2018 > 20/12 2018

Informace o zveřejnění závěrečného účtu DSO ČSP

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

28/11 2018 > 17/12 2018

Návrh rozpočtu DSO Čistší střední Podyjí na rok 2019

Ostatní, Odbor: OOVV

28/11 2018 > 17/12 2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Čistší střední Podyjí na rok 2020,2021

Ostatní, Odbor: OOVV

04/12 2018 > 14/12 2018

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 13.12.2018 v 8:30 hod

Ostatní, Odbor: OOVV

27/11 2018 > 13/12 2018

Ceník vodného a stočného na kalendářní rok 2019

Ostatní, Odbor: OOVV

15/11 2018 > 12/12 2018

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/11 2018 > 10/12 2018

Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů

Ostatní, Odbor: OSŽP

2/11 2018 > 5/12 2018

Usnesení dražební vyhláška č.j. 181EX 13914/16-230

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/11 2018 > 5/12 2018

Usnesení o nařízení 1. kola elektronické dražby (dražební vyhláška) č.j.198EX570/13

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

30/10 2018 > 30/11 2018

Usnesení dražební vyhláška č.j. 069ED 15/18-3

Ostatní, Odbor: MPO

8/11 2018 > 26/11 2018

Oznámení o uzavření změny veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby "prodloužení závlahového systému v katastru obce Dolní Dunajovice, Dobré Pole a Brod nad Dyjí"

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/10 2018 > 14/11 2018

Usnesení o nařízení dražebního jednání ( elektronická dražba ) č.j. 188 ED 1/18

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/10 2018 > 7/11 2018

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/10 2018 > 02/11 2018

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje k 17. zasedání dne 1.listopadu 2018 v 08:30

Ostatní, Odbor: OOVV

16/10 2018 > 1/11 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro změnu využití území nazvané "víceúčelové hřiště Dolní Dunajovice" na pozemku parc. č. st. 410/2 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/11 2017 > 31/10 2018

"Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II."

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

22/10 2018 > 31/10 2018

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby nazvané "prodloužení závlahového systému v katastru obce Dolní Dunajovice, Dobré Pole a Brod nad Dyjí"

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/9 2018 > 24/10 2018

Výběrové řízení č. BBV/23/2018

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

6/9 2018 > 3/10 2018

Výběrové řízení č. BBV/22/2018

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

31/07 2018 > 02/10 2018

Zveřejnění neproprachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ

Ostatní, Odbor: MPO

11/9 2018 > 27/9 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby "stavební úpravy stávajícího skladového objektu" na pozemku parc.č. st. 7520 a 7519 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/8 2018 > 26/9 2018

Dražební vyhláška-č.j. 030 EX 172/10-203

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

06/09 2018 > 21/09 2018

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje ke 16.zasedání dne 20.09.2018 v 08:30 hod

Ostatní, Odbor: OOVV

23/8 2018 > 19/9 2018

Výběrové řízení-BBV/11/2018

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

09/08 2018 > 14/09 2018

Dražební vyhláška -č.j. 172/10-202

Ostatní, Odbor: MPO

09/08 2018 > 13/09 2018

Dražební vyhláška č.j. 160 EX 1002/17-67

Ostatní, Odbor: MPO

09/08 2018 > 12/09 2018

Usnesení - č.j. 196 EX 1856/07-246

Ostatní, Odbor: MPO

28/8 2018 > 12/9 2018

Oznámení o nabídkovém řízení č. 11349/SVSL/2018 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku - 2. kolo

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

22/2 2018 > 6/9 2018

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí UZSVM/BBV/2302/2018-BBVM

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

20/07 2018 > 28/08 2018

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Ostatní, Odbor: MPO

07/08 2018 > 24/08 2018

Oznámení o nabídkovém řízení č. 10373/SVSL/2018 o koupi movitého majetku -1.kolo

Ostatní, Odbor: MPO

03/08 2018 > 23/08 2018

Oznámení o nabídkovém řízení č. 10352/SVSL/2018 na zajištění zájemce o koupi movitého majetku - 1.kolo

Ostatní, Odbor: MPO

29/06 2018 > 09/08 2018

Usnesení -dražební vyhláška č.j. 124EX 10822/15-177

Ostatní, Odbor: MPO

31/07 2018 > 09/08 2018

Oznámení o podaném návrhu změny veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané,,hospodářský a rekreační objekt"na pozemku par.č. 220/1,st.220/2,9930/2 ,10079 a 9930/3 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Ostatní, Odbor: SÚ

21/6 2018 > 21/7 2018

Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku č.j. 203 Ex 48380/13-85

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/6 2018 > 19/7 2018

Usnesení-dražební vyhláška č.j. 203 Ex 07921/15-73

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/6 2018 > 19/7 2018

Usnesení-dražební vyhláška č.j. 203 Ex 07921/15-74

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/6 2018 > 19/7 2018

Usnesení-dražební vyhláška č.j. 203 Ex 08315/05-87

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/7 2018 > 19/7 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby "Vinařství Přátelé Pavlova" na pozemku parc. č. 5224/7, 5224/* a 5200 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonice.

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/7 2018 > 19/7 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby "stavební úpravy vinného sklepa - přístavba sociálního zařízení" na pozemku parc. č. 9988,9908 a 9992 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/4 2018 > 18/7 2018

Oznámení o zamýšleném převodu - Státní pozemkový úřad

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/6 2018 > 18/7 2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/18/2018 - prodej parcely č. 793 v k.ú. Drnholec

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

29/06 2018 > 18/07 2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č.BBV/17/2018 a jeho podmínkách

Ostatní, Odbor: MPO

8/6 2018 > 11/7 2018

Usnesení-dražební vyhláška č.j. 030 EX 27173/16-140

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

8/6 2018 > 11/7 2018

Usnesení-dražební vyhláška č.j. 97 EX 7471/08-148

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/6 2018 > 10/7 2018

Informace o obdrženém oznámení koncepce: "Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje (na období 2018 až 2043)

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Bavory

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Brod nad Dyjí

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Březí

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Dobré Pole

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů město Mikulov a obec Dolní Dunajovice

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Dolní Věstonice

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Městys Drnholec

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Horní Věstonice

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Jevišovka

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Klentnice

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Milovice

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Novosedly

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Nový Přerov

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Pavlov

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Perná

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/6 2018 > 25/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Město Mikulov a Obec Sedlec

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

4/6 2018 > 22/6 2018

DSO Mikulovsko- Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2017

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

12/06 2018 > 22/06 2018

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 21. 06. 2018 v 8:30 hod

Ostatní, Odbor: OOVV

29/5 2018 > 20/6 2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/14/2018

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

8/6 2018 > 18/6 2018

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby nazvané "stavební úpravy vinného sklepa-přístavba sociálního zařízení" na pozemku parc. č. 9988, 9908 a 9992 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/05 2018 > 15/06 2018

Usnesení -dražební vyhláška č.j.030EX 29043/14-84

Ostatní, Odbor: MPO

22/05 2018 > 08/06 2018

Návrh Závěrečného účtu DSO Čistší střední Podyjí za rok 2017

Ostatní, Odbor: OOVV

21/5 2018 > 6/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, město Mikulov a obec Brod nad Dyjí

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

21/5 2018 > 6/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, město Mikulov a obec Dobré Pole

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

21/5 2018 > 6/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich město Mikulov a obec Horní Věstonice

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

21/5 2018 > 6/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich město Mikulov a obec Jevišovka

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

21/5 2018 > 6/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich město Mikulov a obec Klentnice

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

21/5 2018 > 6/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich město Mikulov a obec Nový Přerov

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

21/5 2018 > 6/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich město Mikulov a obec Pavlov

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

21/5 2018 > 6/6 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich město Mikulov a obec Perná

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

25/05 2018 > 04/06 2018

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro povolení stavby nazvané ,,Oprava střechy Obecního úřadu Bavory"na pozemku parc.č.2 v k.ú.Bavory

Ostatní, Odbor: SÚ

30/04 2018 > 01/06 2018

Dražební vyhláška-elektronická dražba

Ostatní, Odbor: MPO

30/04 2018 > 01/06 2018

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání-č.j. 006EX 2313/16-69

Ostatní, Odbor: MPO

4/5 2018 > 30/5 2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/12/2018

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

19/4 2018 > 24/5 2018

Usnesení - Dražební vyhláška o elektronické dražbě - č.j. 067 EX 6926/15-85

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

19/4 2018 > 22/5 2018

Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/4 2018 > 16/5 2018

Usnesení o nařízení elektronické dražby - č.j. 111 EX 657/14-45

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

29/03 2018 > 03/05 2018

Dražební vyhláška č.j.137 Ex 9550/08-220

Ostatní, Odbor: MPO

29/03 2018 > 03/05 2018

Dražební vyhláška č.j. 137 EX 9550/08-219

Ostatní

7/2 2018 > 2/5 2018

Zveřejnění nepropachtovaného majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ, zn. SPU 060186/2018/523203 Mat

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

20/4 2018 > 30/4 2018

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění a pvolení stavby nazvané "Vinařství Přátelé Pavlova" na pozemku parc.č. 5224/7, 5224/9 a 5200 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/3 2018 > 27/4 2018

Dražební vyhláška č.j. 067 EX 3281/17-94

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

17/04 2018 > 27/04 2018

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 26.4.2018 v 8:30 hod.

Ostatní, Odbor: OOVV

03/04 2018 > 19/04 2018

Rozhodnutí o zrušení konání dražby

Ostatní, Odbor: OOVV

22/3 2018 > 18/4 2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/10/2018 a jeho podmínkách

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

29/03 2018 > 16/04 2018

Veřejná vyhláška č.j. ZÚ-00127/2018-13200

Ostatní, Odbor: MPO

9/3 2018 > 13/4 2018

Dražební vyhláška č.j. 780864/18/3008-80541-708686

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/2 2018 > 29/3 2018

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání č.j.97EX1262/10-266

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/2 2018 > 29/3 2018

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání č.j. 137EX1094/10-71

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

15/2 2018 > 23/3 2018

Usnesení - dražební vyhláška - zemědělský areál-Mušlov

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

6/3 2018 > 23/3 2018

Oznámení o konání opakované dražby dobrovolné - p.č. 2532/21, p.č. 2532/109, p.č. 2532/236 v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

20/2 2018 > 21/3 2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č.j. UZSVM/BBV/800/2018-BBVM

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/2 2018 > 21/3 2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/6/2018 a jeho podmínkách

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/2 2018 > 16/3 2018

Návrh rozpočtu DSO Mikulovsko na rok 2018

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

13/2 2018 > 15/3 2018

Usnesení-dražební vyhláška č.j. 093 Ex 3428/10-129

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/2 2018 > 15/3 2018

Usnesení-dražební vyhláška č.j. 203 Ex 56872/12-182

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

6/2 2018 > 7/3 2018

Usnesení - dražební vyhláška č.j. 030 EX 27173/16-121

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

20/02 2018 > 02/03 2018

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 1. 3. 2018 v 08.30 hod

Ostatní, Odbor: OOVV

25/1 2018 > 1/3 2018

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání č.j. 124 EX 14531/11-342

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/01 2018 > 27/02 2018

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku

Ostatní, Odbor: OOVV

14/9 2017 > 22/2 2018

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/1 2018 > 21/2 2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/01/2018 v k.ú. Strachotín

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

1/2 2018 > 19/2 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou: "Novostavba rodinného domu o 3 bytových jednotkách, Milovice"

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/1 2018 > 9/2 2018

Dražební vyhláška č.j. 030 EX EX 3599/12-175

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/11 2017 > 8/2 2018

Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu - pozemky v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/1 2018 > 8/2 2018

Stanovisko k návrhu koncepce "Program rozvoje Jhomoravského kraje 2018-2021"

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/12 2017 > 29/1 2018

Pozvánka na Valnou hromadu Honebního společenstva Turold Mikulov

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

19/12 2017 > 24/1 2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/84/2017 v k.ú. Drnholec

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/12 2017 > 19/01 2018

Dražební vyhláška č.j.030 EX 7773/13-137- dražba nemovité věci v k.ú. Sedlec u Mikulova

Ostatní, Odbor: MPO

14/12 2017 > 18/01 2018

Dražební vyhláška č.j.129 EX 5501/14-106 - dražba movitých věcí

Ostatní, Odbor: MPO

19/12 2017 > 17/1 2018

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č.BBV/82/2017 v k.ú. Valtice

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

04/01 2018 > 16/01 2018

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 15.01.2018 v 08:30 hod

Ostatní, Odbor: OOVV

14/12 2017 > 11/01 2018

Dražební vyhláška č.j. 160 EX 1175/15-79 -dražba nemovitých věcí v k.ú. Perná

Ostatní, Odbor: MPO

2/1 2018 > 11/1 2018

"Novostavba rodinného domu o 3 bytových jednotkách, Milovice"

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/12 2017 > 8/1 2018

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro změnu využití území nazvané "víceúčelové hřiště Dolní Dunajovice" na pozemku parc.č. 410/2 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/12 2017 > 2/1 2018

Informace o obdrženém návrhu koncepce: "Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021"

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/12 2017 > 02/01 2018

Opatření obecné povahy

Ostatní

20/03 2017 > 31/12 2017

Informace o zveřejnění rozpočtu 2017 DSO Čistší střední Podyjí, rozpočtové opatření č.1/2017 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018,2019 DSO Čistší střední Podyjí

Ostatní, Odbor: OOVV

25/4 2017 > 31/12 2017

Oznámení o zveřejnění-DSO Mikulovsko

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

25/04 2017 > 31/12 2017

Informace o zveřejnění DSO ČSP Mikulov

Ostatní, Odbor: OOVV

5/12 2017 > 21/12 2017

Závěr zjišťovacího řízení-rozhodnutí

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

5/12 2017 > 21/12 2017

Ceník za stání motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/11 2017 > 20/12 2017

Výběrové řízení č. BBV/81/2017 - prodej pozemku v k.ú. Strachotín

Ostatní, Odbor: MPO

16/11 2017 > 19/12 2017

Dražební vyhláška č.j. 200EX796/07-dražba nemovité věci v k.ú. Dobré Pole

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/11 2017 > 18/12 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018-DSO Čistší střední Podyjí

Ostatní, Odbor: OOVV

28/11 2017 > 18/12 2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019,2020 DSO Čistší střední Podyjí

Ostatní, Odbor: OOVV

28/11 2017 > 18/12 2017

Závěrečný účet DSO Čistší střední Podyjí za rok 2016

Ostatní, Odbor: OOVV

5/12 2017 > 15/12 2017

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje k 11.zasedání dne 14.12.2017 v 8.30

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

16/11 2017 > 14/12 2017

Dražební vyhláška č.j. 35EX1171/05 - dražba nemovité věci v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/11 2017 > 14/12 2017

Ceny vodného a stočného na kalendářní rok 2018

Ostatní, Odbor: OOVV

16/11 2017 > 13/12 2017

Dražební vyhláška č.j. 158EX549/17-dražba nemovité věci v k.ú. Dolní Dunajovice

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/11 2017 > 7/12 2017

Dražební vyhláška č.j.160EX2628/11-dražba nemovité věci v k.ú. Sedlec u Mikulova

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/11 2017 > 7/12 2017

Dražební vyhláška č.j.137EX9550/08-dražba nemovité věci v k.ú. Novosedly na Moravě

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/11 2017 > 7/12 2017

Dražební vyhláška č.j.203EX33945/14-dražba nemovité věci v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

26/10 2017 > 30/11 2017

Dražební vyhláška č.j. 137EX13913/16-dražba pozemku v k.ú.Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: MPO

26/10 2017 > 30/11 2017

Dražební vyhláška č.j. 124EX14531/11-dražba pozemku v k.ú. Dolní Dunajovice

Ostatní, Odbor: MPO

2/11 2017 > 28/11 2017

Výběrové řízení č.BBV/78/2017-prodej pozemku v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/11 2017 > 28/11 2017

Výběrové řízení č.BBV/77/2017-prodej pozemku v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

9/11 2017 > 27/11 2017

Návrh opatření obecné povahy

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

15/11 2017 > 25/11 2017

Svolání zastupitelstva JMK dne 24.11.2017

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

3/11 2017 > 24/11 2017

Dražební vyhláška - dražba pozemků v k.ú. Mikulov na Moravě ve vlastnictví ČR Ministerstva obrany

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

19/10 2017 > 21/11 2017

Dražební vyhláška č.j. 088EX594/10-dražba nemovitých věcí v k.ú. Dolní Věstonice.

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/11 2017 > 20/11 2017

Oznámení zahájení zjišťovacího řízení: "V5513-výměna vedení"

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/10 2017 > 16/11 2017

Opatření obecné povahy

Ostatní, Odbor: OOVV

18/10 2017 > 15/11 2017

Výběrové řízení č. BBV/71/2017 - prodej pozemku p.č. 93 v k.ú. Březí u Mikulova

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

26/10 2017 > 13/11 2017

Závěr zjišťovacího řízení-Program rozvoje Jihomoravského kraje2018-2021

Ostatní, Odbor: OOVV

5/10 2017 > 10/11 2017

Dražební vyhláška č.j. 94EX10664/07 - dražba nemovitých věcí v k.ú. Nový Přerov

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

5/10 2017 > 8/11 2017

Oznámení o výběrovém řízení č. BBV/69/2017-prodej pozemku v k.ú. Sedlec u Mikulova

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/10 2017 > 7/11 2017

Dražební vyhláška č.j. 085 EX 11945/16 - nemovité věci v k.ú. Březí u Mikulova

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

24/10 2017 > 03/11 2017

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 2. 11. 2017

Ostatní, Odbor: OOVV

02/08 2017 > 02/11 2017

Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vl.státu

Ostatní, Odbor: MPO

3/10 2017 > 2/11 2017

Dražební vyhláška č.j. 137 EX 25487/16 - nemovité věci v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/9 2017 > 20/10 2017

Dražební vyhláška č.j. 081EX35992/11-nemovité věci v k.ú. Boskovštejn

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/9 2017 > 20/10 2017

Dražební vyhláška č.j. 203EX13923/17-movité věci

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

19/9 2017 > 18/10 2017

Výběrové řízení č. BBV/68/2017-prodej pozemku v k.ú.Valtice

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

19/9 2017 > 18/10 2017

Výběrové řízení č. BBV/10/2017-prodej pozemku v k.ú.Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/9 2017 > 18/10 2017

Dražební vyhláška č.j. 135EX3875/09-nemovité věci v k.ú. Pavlov

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

12/9 2017 > 12/10 2017

Usnesení o elektronické dražbě č.j. 207 EX 2007/16 - dražba nemovitých věcí v k.ú. Bavory

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

12/9 2017 > 11/10 2017

Oznámení o výběrovém řízení ÚZSVM č. BBV/67/2017 - pozemek v k.ú. Valtice

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

12/9 2017 > 11/10 2017

Oznámení o výběrovém řízení ÚZSVM č. BBV/63/2017 - pozemek v k.ú. Drnholec

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

21/9 2017 > 9/10 2017

Oznámení koncepce: "Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021"

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/8 2017 > 6/10 2017

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné - dražba pozemků v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

7/9 2017 > 6/10 2017

Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

4/9 2017 > 4/10 2017

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím-katastr

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

24/8 2017 > 27/9 2017

Dražební vyhláška č.j. 081 EX 22955/12-dražba pozemku v k.ú. Milovice u Mikulova

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

15/8 2017 > 22/9 2017

Dražební vyhláška č.j. 030 EX 21563/07 - pozemek v k.ú. Milovice u Mikulova

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/09 2017 > 22/09 2017

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 21. 9. 2017

Ostatní, Odbor: OOVV

15/8 2017 > 21/9 2017

Dražební vyhláška č.j. 207 EX 807/13 - pozemky v k.ú. Jevišovka

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

05/09 2017 > 21/09 2017

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy.Stanovení přechodné úpravy provozu poz.komun.I/52Brno-Pohořelice-Mikulov st.hr.

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/8 2017 > 15/9 2017

Dražební vyhláška č.j. 120 EX 12237/15-dražba movitých věcí

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/3 2017 > 14/9 2017

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

10/08 2017 > 07/09 2017

Dražební vyhláška č.j. EX14531/11-pozemek v k.ú. Dolní Dunajovice

Ostatní, Odbor: MPO

08/08 2017 > 06/09 2017

Výběrové řízení č. BBV/55/2017 -prodej pozemku v k.ú. Sedlec u Mikulova

Ostatní, Odbor: MPO

14/7 2017 > 23/8 2017

Dražební vyhláška č.j. 043 EX 1401/09-103

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/7 2017 > 23/8 2017

Dražební jednání č.j. 197 EX 11626/15-115 prodej nemovitosti v k.ú. Břeclav

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

04/08 2017 > 21/08 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby,,novostavba rodinného domu"na poz. parc.č.8808/19 a 7629 v k.ú. Dolní Dunajovice

Ostatní, Odbor: SÚ

4/7 2017 > 18/8 2017

Usnesení o odročení dražby č.j.081EX06528/13-216- pozemek v k.ú. Březí u Mikulova

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/7 2017 > 18/8 2017

Elektronická dražba č.j. 081 EX 02517/16-125 - prodej nemovité věci v k.ú. Perná

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

01/08 2017 > 17/08 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby,,přístavba lisovny s přípojkami" na pozemku parc.č.61/5 a 9939 v katast.území Dolní Dunajovice

Ostatní, Odbor: SÚ

4/7 2017 > 11/8 2017

Dražební vyhláška č.j. 081EX23172/09-232-pozemky v k.ú. Drnholec

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

4/5 2017 > 3/8 2017

Nabídka pozemků k pronájmu-Státní pozemkový úřad

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

21/07 2017 > 01/08 2017

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 31.07.2017 v 9:00 hod

Ostatní, Odbor: OOVV

20/6 2017 > 26/7 2017

Vyhlášení výběrového řízení č.BBV/45/2017 - pozemek v k.ú.Valtice.

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/6 2017 > 26/7 2017

Vyhlášení výběrového řízení č. BBV/30/2017 - prodej pozemku v k.ú. Valtice

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

20/6 2017 > 24/7 2017

Dražební vyhláška č.j. 203EX38263/16/26-prodej movitých věcí

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

10/7 2017 > 24/7 2017

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Mikulov na Moravě-vlastník: Město Jindřichův Hradec

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/06 2017 > 20/07 2017

Dražební vyhláška -nemovitosti v k.ú. Mikulov č.j. 203 EX 26139/09-81

Ostatní, Odbor: MPO

22/6 2017 > 20/7 2017

Dražební vyhláška č.j. 009 EX 185/13-110 - dražba pozemků v k.ú. Horní Věstonice.

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

20/6 2017 > 19/7 2017

Vyhlášení výběrového řízení č.BBV/44/2017 - pozemek v k.ú.Horní Věstonice.

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/06 2017 > 15/07 2017

Dražební vyhláška č.DD 02/2017-dražba pozemku p.č. 7972 v k.ú. Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

13/06 2017 > 13/07 2017

Dražební vyhláška č.j.137 EX3741/07-126 dražba pozemku p.č.733 v k.ú. Valtice

Ostatní, Odbor: MPO

27/6 2017 > 13/7 2017

"Oznámení o uzavření veřejnoprávní" pro umístění stavby "novostavba rodinného domu o dvou bytových jednotkách" na pozemku parc.č. 2534/8 a 2534/1 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2017 > 12/7 2017

Dražební vyhláška-dražba pozemku v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/06 2017 > 12/07 2017

Vyhlášení výběrového řízení č.BBV/40/2017 -pozemky v k.ú. Mušov

Ostatní, Odbor: MPO

23/6 2017 > 10/7 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy" pro umístění stavby "novostavba rodinného domu" na pozemku parc. č. 114/2, 1318/3, 118/23 a 2534/1 v katastrálním území Milovice u Mikulova.

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/5 2017 > 7/7 2017

Vyhlášení výběrového řízení č.BBV/38/2017 - prodej pozemku v k.ú. Sedlec u Mikulova

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

27/6 2017 > 7/7 2017

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby nazvané " ubytovací zařízení, stavební úpravy" na pozemku pac.č. 133/1, 133/2, 133/4 a 133/6 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2017 > 5/7 2017

Vyhlášení výběrového řízení ÚZSVM-prodej pozemku v k.ú. Charvátská Nová Ves

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

26/5 2017 > 30/6 2017

Dražební vyhláška č.j. 081 EX 06528/13-198 - nemovitost v k.ú. Březí u Mikulova

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

20/6 2017 > 29/6 2017

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby nazvané "stavební úpravy vinného sklepa-přístavba sociálního zařízení" na pozemku parc.č. 9988 a 9908 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/6 2017 > 23/6 2017

Dražební vyhláška č.j. 094 EX 10227/06 - nemovitost v k.ú. Valtice.

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/06 2017 > 23/06 2017

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 22.6.2017

Ostatní, Odbor: OOVV

26/5 2017 > 22/6 2017

Dražební vyhláška č.j. 203 EX 40673/16-43 - dražba bytu v Mikulově

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

10/5 2017 > 15/6 2017

Dražební vyhláška č.D 17/2017-bytová jednotka v Mikulově

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

10/5 2017 > 14/6 2017

Dražební vyhláška č.j. 197 EX 3287/10-63-nemovitosti v k.ú.Drnholec

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

25/5 2017 > 12/6 2017

Oznámení neznámým vlastníkům pozemku parc.č. 3088/523 k.ú. Mikulov na Moravě o možnosti si vyzvednout oznámení č. 510/2017 o projednání námitky a pozvání k ústnímu jednání.

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/05 2017 > 08/06 2017

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby ,,novostavba rodinného domu, Milovice" na pozemku parc.č. 114/2,1318/3,118/23 a 2534/1 v k.ú. Milovice u Mikulova

Ostatní, Odbor: SÚ

30/05 2017 > 08/06 2017

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby nazvané ,,Novostavba rodinného domu o dvou bytových jednotkách" na pozem.parc.č.2534/8 a 2534/1 v k.ú. Milovice u Mikulova

Ostatní, Odbor: SÚ

4/5 2017 > 6/6 2017

Rozhodnutí č. 309/2017, územní rozhodnutí o umístění stavby: "Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2.stavba " (část Valtice-Mikulov na Moravě-Novosedly)

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/5 2017 > 31/5 2017

Vyhlášení výběrového řízení č. BBV/28/2017-pozemek v k.ú.Drnholec

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/5 2017 > 30/5 2017

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2017

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

27/04 2017 > 29/05 2017

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Ostatní, Odbor: OOVV

16/5 2017 > 25/5 2017

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby nazvané "novostavba rodinného domu" na pozemku parc.č. 8808/19 a 7629 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/5 2017 > 22/5 2017

Fitness park Mikulov - oznámení o zahájení společného územního řízení o umístění stavby a změně využití území neznámému vlastníkovi sousedního pozemku parc.č. 3088/523 v k.ú. Mikulov

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/4 2017 > 16/5 2017

Dražební vyhláška - dražba nemovitostí v k.ú. Dobré Pole, č.j. 168 EX 3161/16-28

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

20/4 2017 > 12/5 2017

Dražební vyhláška - dražba nemovitostí v k.ú. Sedlec u Mikulova - č.j. 177 EX 394/16-81

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

25/4 2017 > 11/5 2017

"Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy" pro umístění stavby "MIKULOV - PORT INSEL, Obnova komponované a historické krajiny, Výstavba navazujících polních cest v k.ú. Sedlec u Mikulova" na pozemcích v k.ú. Sedlec u Mikulova a Mikulov na Moravě.

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/4 2017 > 4/5 2017

Usnesení o provedení exekuce-č.j.196 EX 4946/07-395

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

2/2 2017 > 3/5 2017

Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: MPO

23/3 2017 > 28/4 2017

Dražební vyhláška č.j. 137 EX 12728/10-111, dražba nemovitostí v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/3 2017 > 28/4 2017

Dražební vyhláška č.j. 081 EX 17165/12-198, dražba nemovitostí v k.ú. Jevišovka

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

04/04 2017 > 28/04 2017

Záměr prodeje nemovitého majetku státu v k.ú. Sedlec u Mikulova

Ostatní, Odbor: MPO

18/04 2017 > 28/04 2017

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 27.4.2017

Ostatní, Odbor: OOVV

23/3 2017 > 27/4 2017

Dražební vyhláška č. D 17/2017, dražba bytu v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

04/04 2017 > 26/04 2017

Záměr prodeje nemovitého majetku státu v k.ú. Hrušky

Ostatní, Odbor: MPO

23/3 2017 > 21/4 2017

Dražební vyhláška č.j. 007 EX 1936/11-56, dražba nemovitostí v k.ú. Drnholec

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

11/04 2017 > 20/04 2017

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby nazvané ,,Mikulov-PORT INSEL,Obnova komponované a historické krajiny, Výstavba navazujících polních cest v k.ú. Sedlec u Mikulova"

Ostatní, Odbor: SÚ

30/03 2017 > 18/04 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby ,,přístavba k RD,ul.Zahradní 203" na pozemku parc.č.st.109/1 a st.110/2 v k.ú. Dolní Dunajovice

Ostatní, Odbor: SÚ

9/3 2017 > 13/4 2017

Dražební vyhláška č.j. 203 EX 66346/14-90,nemovitost v k.ú. Dobré Pole

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

9/3 2017 > 13/4 2017

Dražební vyhláška č.j. 203 EX 55426/15-111, nemovitost v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

9/3 2017 > 13/4 2017

Dražební vyhláška č.j. 120EX 21261/12-295,296, nemovitosti v k.ú. Sedlec u Mikulova

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

04/04 2017 > 13/04 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby nazvané:,,Rodinný dům s apartmány"

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/3 2017 > 12/4 2017

Výběrové řízení ÚZSVM č. BBV/18/2017, nemovitost v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

04/04 2017 > 11/04 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby nazvané:,,Rodinný dům s apartmány"

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/3 2017 > 7/4 2017

Dražební vyhláška č.j.007 EX 1046/07-74, nemovitost v k.ú.Drnholec

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

9/3 2017 > 7/4 2017

Dražební vyhláška č.j.056 EX/10-93,nemovitost v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

6/3 2017 > 31/3 2017

Výběrové řízení ÚZSVM č. BBV/19/2017-pozemek p.č. 3575 v k.ú. Horní Věstonice

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/2 2017 > 30/3 2017

Usnesení č.j. 196 EX 4945/07-267-dražba nemovitostí v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

9/2 2017 > 29/3 2017

Usnesení o odročení dražebního jednání - nemovitosti v k.ú. Novosedly na Moravě, č.j. 197 EX 81858/09-68

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

6/3 2017 > 29/3 2017

Výběrové řízení ÚZSVN č. BBV/13/2017 - pozemek p.č. 456 v k.ú. Dobré Pole

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/2 2017 > 28/3 2017

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - Prodej bytu 4+1 Mikulov

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

9/3 2017 > 27/3 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby "Penzion Milovice" na pozemku parc. č. 222, 344/85 a 344/87 v katastrálním území Milovice u Mikulova.

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/2 2017 > 24/3 2017

Dražební vyhláška - nemovitosti v k.ú. Mikulov na Moravě, č.j. 129 EX 3405/16-41

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/2 2017 > 24/3 2017

Oznámení ÚZSVM o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/12/2017 - pozemek v k.ú. Břeclav

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

14/3 2017 > 23/3 2017

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby nazvané "přístavba k RD. ul. Zahradní 203" na pozemku parc. č. sr. 109/1 a st. 110/2 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/2 2017 > 22/3 2017

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné-nemovitosti v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

28/2 2017 > 22/3 2017

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BBV/5/2017-pozemek p.č. 793 v k.ú. Drnholec

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

9/2 2017 > 17/3 2017

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitostí-nemovitost v k.ú. Mikulov na Moravě, č.j. 177EX26140/13-253

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

23/2 2017 > 16/3 2017

Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné - nemovitosti v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

22/2 2017 > 10/3 2017

Zveřejnění návrhu rozpočtu DSO Mikulovsko na rok 2017

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

09/02 2017 > 07/03 2017

Dražební vyhláška - nemovitost v k.ú. Mikulov na Moravě ,č.j. 203 EX 11833/16-48

Ostatní, Odbor: MPO

09/02 2017 > 01/03 2017

Dražební vyhláška - nemovitost v k.ú. Klentnice , č.j. 159 EX 02491/14-112

Ostatní, Odbor: MPO

09/02 2017 > 24/02 2017

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 23.2.2017

Ostatní, Odbor: OOVV

27/01 2017 > 16/02 2017

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - nemovitost v k.ú.Březí u Mikulova

Ostatní, Odbor: MPO

13/1 2017 > 13/2 2017

Mimořádná veterinární opatření

Ostatní, Odbor: ST

02/02 2017 > 13/02 2017

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby nazvané ,,Penzion Milovice" na pozemku parc.č. 222, 344/85 a 344/87 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Ostatní, Odbor: SÚ

3/1 2017 > 9/2 2017

Dražební vyhláška - dražba nemovitostí v k.ú. Novosedly na Moravě, č.j. 197 EX 81858/09-54

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

24/1 2017 > 9/2 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby nazvané: "Mikulov, ulice Valtická - vybudování technické infrastruktury"

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/1 2017 > 9/2 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby nazvané: "Hotel Marcinčák-Nástavba šatny a vnitřní stavební úpravy"

Ostatní, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/12 2016 > 7/2 2017

Dražební vyhláška č.j. 129 EX 5501/14-74-prodej movitých věcí

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/1 2017 > 3/2 2017

Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Turold Mikulov

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

12/1 2017 > 30/1 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby nazvané: "Prodejna elektro Mikulov"

Ostatní, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/1 2017 > 30/1 2017

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 27.1.2017

Ostatní, Odbor: OOVV

3/1 2017 > 23/1 2017

Dražební vyhláška-movitých věcí, č.j.203 EX 39455/15-27

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

5/1 2017 > 23/1 2017

Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu - schválení plánu společných zařízení v rámci Rekonstrukce přídělů a KPÚ v k.ú. Mikulov na Moravě (Přílohy jsou k nahlédnutí na majetkoprávním odboru MěÚ Mikulov)

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

15/12 2016 > 16/1 2017

Dražební vyhláška - dražba movitých věcí, č.j. 081 EX 10012/14-106

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

15/12 2016 > 16/1 2017

Dražební vyhláška - dražba movitých věcí, č.j. 081 EX 07554/11-198

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

15/12 2016 > 13/1 2017

Usnesení - dražba nemovitostí v k.ú. Hartvíkovice, č.j. 081EX13432/11-282

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

15/12 2016 > 10/1 2017

Usnesení o nařízení dražebního jednání - dražba nemovitostí v k.ú. Dolní Dunajovice, č.j. 085 EX 11061/12-140

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

25/11 2016 > 22/12 2016

Usnesení o opakované dražbě-dražba nemovitostí v k.ú. Březí u Mikulova, č.j. 203 EX 60383/13-83

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

29/11 2016 > 16/12 2016

Dobrovolný svazek obcí Čistší střední Podyjí - Návrh rozpočtu 2017

Ostatní, Odbor: OOVV

2/12 2016 > 16/12 2016

Svolání Zastupitelstva JMK 15.12.2016

Ostatní, Odbor: OOVV

25/11 2016 > 2/12 2016

Usnesení o opakované dražbě-dražba nemovitostí v k.ú. Milovice u Mikulova, č.j. 08 EX 22955/12-315

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

1/11 2016 > 1/12 2016

Výběrové řízení č. BBV/32/2016 - koupě nemovitosti v kú Nikolčice

Ostatní, Odbor: OOVV

3/11 2016 > 1/12 2016

Usnesení o opakované dražbě-dražba nemovitostí v k.ú. Jevišovka, č.j. 203 EX 00728/14-113

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/11 2016 > 1/12 2016

Usnesení - dražební vyhláška - dražba nemovitostí v k.ú. Drnholec, č.j. 137 EX 17340/13-65

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

3/11 2016 > 29/11 2016

Usnesení - dražební vyhláška - dražba nemovitostí v k.ú. Mikulov na Moravě, č.j. 168 EX 1350/16-24

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

15/11 2016 > 24/11 2016

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby nazvané "Dolní Dunajovice-stavební úpravy RD č.p. 172, včetně přístavby a změny užívání na penzion" na pozemku parc.č. 133/1 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Ostatní, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

21/10 2016 > 23/11 2016

Usnesení - dražba nemovitostí v k.ú. Sedlec u Mikulova č.j. 97 EX 7591/10-138

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

21/10 2016 > 19/11 2016

Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku,č.j. 203 EX 13009/16-22

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

13/10 2016 > 18/11 2016

Dražební jednání nemovitosti v kú Mikulov č.j. 024 EX 1417/14-248

Ostatní, Odbor: MPO

13/10 2016 > 18/11 2016

Dražební vyhláška v kú Hartvíkovice č.j. 081 EX 13432/11-259

Ostatní, Odbor: MPO

8/11 2016 > 18/11 2016

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Ostatní, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

13/10 2016 > 16/11 2016

Dražební vyhláška movitých věcí v kú Mikulov čj 129 EX 6651/12-69

Ostatní, Odbor: MPO

13/10 2016 > 12/11 2016

Dražební vyhláška-dražba movitých věcí čj 081 EX 10012/14-088

Ostatní, Odbor: MPO

13/10 2016 > 10/11 2016

Dražba družstevního podílu k bytu v kú Sedlec čj 203 EX 50220/13-34

Ostatní, Odbor: MPO

21/10 2016 > 7/11 2016

Zásady územního rozvoje JMK

Ostatní, Odbor: OOVV

27/10 2016 > 7/11 2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Travel Wine, spol. s r.o.

Ostatní, Odbor: SÚ

4/10 2016 > 3/11 2016

Dražební vyhláška-dražba nemovitostí v k.ú. Mikulov, č.j. 160 EX 8466/14-106

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

4/10 2016 > 3/11 2016

Usnesení o nařízení dražebního roku-dražba nemovitostí v k.ú. Dobré Pole, č.j. 203 EX 66346/14-71

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

5/10 2016 > 3/11 2016

Oznámení o výběrovém řízení č. BBV/44/2016 s následnou aukcí a jeho podmínkách-pozemek p.č. 1207 v k.ú. Valtice.

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

5/10 2016 > 3/11 2016

Oznámení o výběrovém řízení č.BBV/46/2016 s následnou aukcí a jeho podmínkách- pozemek p.č. 1248 v k.ú. Drnholec

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

4/10 2016 > 2/11 2016

Dražební vyhláška-dražba nemovitostí v k.ú. Jevišovka, č.j. 198 EX 5731/10-125

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

4/10 2016 > 2/11 2016

Oznámení o výběrovém řízení č. BBV/42/2016 s následnou aukcí a jeho podmínkách-pozemek p.č. 628 v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

4/10 2016 > 27/10 2016

Dražební vyhláška-dražba nemovitostí v k.ú. Drnholec, č.j. 137 EX 2554/09-192

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

4/10 2016 > 21/10 2016

Dražební vyhláška-dražba nemovitostí v k.ú. Břeclav-č.j. 197 EX 11626/15-61

Ostatní, Odbor: Odbor majetkoprávní

11/10 2016 > 20/10 2016

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy,která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby:"Prodejna elektro, Mikulov, zahrádky, na pozemcích parc.č. 3185/10, 3185/14, 3380 v k.ú. Mikulov na Moravě.

Ostatní, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

27/9 2016 > 6/10 2016

Svolání Zastupitelstva JMK dne 5.10.2016

Ostatní, Odbor: OOVV

8/1 2010 > 31/12 2014

STUDIE - POTENTIAL DES AUSNÜTZENS DER ERNEUERBAREN ENERGIEQUELLEN IM TSCHECHISCH-ÖSTERREICHISCHEN GRENZGEBIET, MÖGLICHKEITEN, QUELLEN UND AUSNÜTZEN DER ERNEUERBAREN ENERGIEQUELLEN IN MIKROREGION MIKULOV (NIKOLSBURG)

Ostatní, Odbor: ORRI

27/11 2012 > 14/2 2013

Usnesení č. 120 EX 29749/09-158 o zahájení dražebního jednání na nemovitosti v k.ú. Dobré Pole.

Ostatní, Odbor: MPO

15/11 2012 > 17/1 2013

Ex.úřad Přerov- Dražební vyhláška - Kvapil Rostislav, Staříč - 103 EX 39476/11-47

Ostatní, Odbor: MPO

13/9 2012 > 31/12 2012

Informační dopis hejtmana JMK-metylalkohol

Ostatní, Odbor: OOVV

6/12 2012 > 27/12 2012

VAK Břeclav - Ceník vodného a stočného na r. 2013

Ostatní, Odbor: OOVV

15/11 2012 > 19/12 2012

PROKONZULTA Brno - Dražební vyhláška- nemovitosti v kú Mikulov

Ostatní, Odbor: OOVV

27/11 2012 > 13/12 2012

Dobrovolný svazek obcí Čistší střední Podyjí - Návrh rozpočtu na r. 2013

Ostatní, Odbor: OOVV

25/10 2012 > 12/12 2012

Usnesení č.j. 042 Ex 857/07-37, Usnesení o nařízení dražebního jednání - dražba nemovitosti v katastrálním území Milovice u Mikulova.

Ostatní, Odbor: MPO

2/11 2012 > 12/12 2012

Ex.úřad Hodonín - el.dražba nemovitosti v kú D.Dunajovice 007/EX918/11-35

Ostatní, Odbor: MPO

25/10 2012 > 11/12 2012

Usnesení č.j. 091 Ex 06512/09-067, Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba nemovitostí v katastrálním území Uherské Hradiště.

Ostatní, Odbor: MPO

6/11 2012 > 7/12 2012

Usnesení č.j. 048 Ex 69/06, Usnesení o nařízení dražebního jednání - na nemovitosti v katastrálním území Perná.

Ostatní, Odbor: MPO

21/11 2012 > 7/12 2012

Návrh rozpočtu DSO Mikulovsko na rok 2013

Ostatní, Odbor: OOVV

13/11 2012 > 6/12 2012

Úřad pro zastup. ve věcech majetkopráv. Brno - Výběrové řízení BBV/47/12 prodej majetku v kú Valtice

Ostatní, Odbor: OOVV

14/11 2012 > 6/12 2012

Úřad pro zastup. ve věcech majetkopráv. Brno - Výběrové řízení BBV/48/12 prodej majetku v kú Jevišovka

Ostatní, Odbor: OOVV

13/9 2012 > 5/12 2012

Usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 124 EX 5761/08-140 - dražba nemovitostí v k.ú. Jevišovka

Ostatní, Odbor: MPO

25/10 2012 > 5/12 2012

Usnesení č.j. 007 Ex 15/11-33, Usnesení o nařízení dražebního jednání-elektronická dražba nemovitostí v katastrálním území Nový Přerov

Ostatní, Odbor: MPO

20/7 2012 > 30/11 2012

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) č.j.: 17 Ex 6189/10-134

Ostatní, Odbor: MPO

25/10 2012 > 30/11 2012

Usnesení č.j. 007 Ex 2778/03-86, Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba nemovitostí v katastrálním území Novosedly na Moravě.

Ostatní, Odbor: MPO

2/11 2012 > 30/11 2012

Usnesení dražební vyhlášky č.j. 098 EX 01784/08-088 Rybníček Bertin

Ostatní, Odbor: MPO

6/11 2012 > 29/11 2012

Úřad pro zastup. ve věcech majetkopráv. Brno - Výběrové řízení BBV/53/12 prodej majetku v kú Dolní Dunajovice

Ostatní, Odbor: OOVV

16/11 2012 > 26/11 2012

Svolání Zastupitelstva JMK - 23.11.2012

Ostatní, Odbor: OOVV

13/11 2012 > 23/11 2012

Ex.úřad Hodonín - Dražební vyhláška - Langerová Dana Mikulov 007/EX2514/10-21

Ostatní, Odbor: MPO

6/11 2012 > 19/11 2012

Usnesení č.j. 103 Ex 52185/11-28, Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku na věci v areálu exekučních skladů v Přerově.

Ostatní, Odbor: MPO

2/10 2012 > 16/11 2012

Usnesení - další dražební jednání-Dražební vyhláška č.j. 099 EX 4331/07-87

Ostatní, Odbor: MPO

2/10 2012 > 8/11 2012

Usnesení o nařízení Dražebního roku č.j. 014 EX 2893/08-27

Ostatní, Odbor: MPO

28/8 2012 > 2/11 2012

Usnesení o nařízeníelektronického dražebního jednání - elektronická dražební vyhláška č.j. 97 EX 1166/03-713.

Ostatní, Odbor: MPO

20/9 2012 > 2/11 2012

Usnesení Sp. zn.: 048EX 69/06 - Dražební vyhláška o dalším dražebním jednání - dražba nemovitostí v katastrálním území Perná

Ostatní, Odbor: MPO

28/8 2012 > 1/11 2012

Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitostí č.j. 103 Ex 00759/09-46.

Ostatní, Odbor: MPO

20/9 2012 > 1/11 2012

Usnesení č.j. 77 EX 2535/09-107 - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby

Ostatní, Odbor: MPO

2/10 2012 > 1/11 2012

Usnesení - Dražební vyhláška č.j. 166 EX 712/11-73

Ostatní, Odbor: MPO

2/10 2012 > 31/10 2012

Usnesení - Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 107 EX 343/09-103

Ostatní, Odbor: MPO

2/10 2012 > 30/10 2012

Usnesení o nařízení dalšího Dražebního jednání č.j. 59 EX 718/10-63

Ostatní, Odbor: MPO

27/3 2012 > 26/10 2012

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 1/2012 ze dne 21.3.2012 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Ostatní, Odbor: OOVV

21/9 2012 > 22/10 2012

Katastrální úřad JMK - Obnovení katastrálního operátu v kú Mikulov

Ostatní, Odbor: OOVV

3/4 2012 > 16/10 2012

Oznámení "Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele"

Ostatní, Odbor: OOVV

3/8 2012 > 8/10 2012

Usnesení o nařízení el.dražební jednání čj 137 Ex 1340/04-88

Ostatní, Odbor: MPO

6/2 2012 > 1/10 2012

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-výběr.řízení BBV/6/2012 - prodej pozemků v kú Horní Věstonice

Ostatní, Odbor: OOVV

16/8 2012 > 1/10 2012

Dražební vyhláška č.j. 52 E 1188/2011 - dražba movitých věcí

Ostatní, Odbor: MPO

16/8 2012 > 1/10 2012

Dražební vyhláška č.j. 54 E 20/2012-12- dražba movitých věcí

Ostatní, Odbor: MPO

21/8 2012 > 1/10 2012

Usnesení č.j. 139 EX 02542/10-053, zn. opr.3034P/C-Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitostí v katastrálním území Vranovice nad Svratkouu

Ostatní, Odbor: MPO

21/8 2012 > 1/10 2012

Usnesení č.j. 139 EX 02542/10-052, zn. opr.3034P/C-Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitostí v katastrálním území Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: MPO

21/8 2012 > 1/10 2012

Usnesení č.j. 139 EX 02542/10-051, zn. opr.3034P/C-Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitostí v katastrálním území Úvaly u Valtic

Ostatní, Odbor: MPO

21/8 2012 > 1/10 2012

Usnesení č.j. 139 EX 02542/10-050, zn. opr.3034P/C-Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitostí v katastrálním území Perná

Ostatní, Odbor: MPO

20/9 2012 > 1/10 2012

Usnesení č.j. 139 EX 02542/10-061, zn. opr. 3034P/C-Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitostí v katastrálním území Perná

Ostatní, Odbor: MPO

5/9 2012 > 27/9 2012

Úřad pro zastup. ve věcech majetkopráv. Brno - Výběrové řízení BBV/38/12 prodej majetku v kú Drnholec

Ostatní, Odbor: OOVV

13/9 2012 > 21/9 2012

Svolání Zastupitelstva JMK - 20.9.2012

Ostatní, Odbor: OOVV

3/8 2012 > 7/9 2012

Usnesení o nařízení dražební jednání čj 59 Ex 4041/09-70

Ostatní, Odbor: MPO

4/9 2012 > 6/9 2012

Protokol o provedené dražbě č. N65561-nemovitosti v k.ú. Mikulov na Moravě ppozemek p.č. 2024/1 a budova pozemku p.č. 2024/1

Ostatní, Odbor: MPO

16/8 2012 > 3/9 2012

Rozhodnutí č.j. 94070/2012-MZE-130756-návrh jednoduchých pozemkových úprávách v k.ú. Mikulvo na Moravě, v trati "TUROLD II"

Ostatní, Odbor: MPO

31/7 2012 > 30/8 2012

Dražební vyhláška N65561 dražba budovy kú Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

9/8 2012 > 20/8 2012

Usnesení dražební vyhlášky č.j. 103 Ex 25636/11-37 proti Vránová Lenka

Ostatní, Odbor: MPO

10/8 2012 > 20/8 2012

Usnesení dražební vyhlášky č.j. 103 Ex 24501/10-29 Weissová Valerie

Ostatní, Odbor: MPO

26/7 2012 > 13/8 2012

Závěr zjišťovacího řízení "PARKOVIŠTĚ - stavba Rozšíření Servisního centra PT Mikulov"

Ostatní, Odbor: OOVV

8/6 2012 > 8/8 2012

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) č.j. 030 EX 1627/09-70, dražba nemovitostí v k.ú. Sedlec u Mikulova

Ostatní, Odbor: MPO

18/5 2012 > 27/7 2012

Usnesení o nařízení dražebního jednání-elektronická dražba (dražební vyhláška) č.j. 056 EX 9679/06-126

Ostatní, Odbor: MPO

10/7 2012 > 26/7 2012

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné-rok 2011

Ostatní, Odbor: OOVV

19/6 2012 > 18/7 2012

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-výběr.řízení BBV/27/2012 - prodávaný majetek v kú Dolní Věstonice

Ostatní, Odbor: OOVV

15/6 2012 > 16/7 2012

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitosti v kú Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

22/6 2012 > 13/7 2012

Dražební vyhláška č.j.: 007EX 2776/11-33-dražební rok na adrese Moravská Nová Ves, Dolní č. 228

Ostatní, Odbor: MPO

10/5 2012 > 12/7 2012

Usnesení o opakované dražbě č.j. 103 Ex 10884/11-66 - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti v obci Dolní Věstonice

Ostatní, Odbor: MPO

25/6 2012 > 11/7 2012

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí č. Sp. Zn. 065 EX01912/10-007

Ostatní, Odbor: MPO

22/6 2012 > 9/7 2012

Rozšíření Servisního centra PT Mikulov - parkoviště v kú Mikulov

Ostatní, Odbor: OOVV

22/5 2012 > 4/7 2012

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba č.j.: 007 Ex 1047/07-35 v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: MPO

14/6 2012 > 2/7 2012

Přístavba 6.etapy,provoz firmy Gebauer a Griller Kabeltechnik Mikulov

Ostatní, Odbor: OOVV

25/5 2012 > 28/6 2012

Usnesení č.j. 080EX 780/10-44 - dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby nemovitostí v k.ú. Milovice

Ostatní, Odbor: MPO

12/6 2012 > 28/6 2012

Závěrečný účet DSO Mikulovsko za rok 2011 a Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2011

Ostatní, Odbor: OOVV

26/4 2012 > 27/6 2012

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitosti v kú Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

6/6 2012 > 22/6 2012

Závěrečný účet DSO Čistší střední Podyjí za rok 2011

Ostatní, Odbor: OOVV

12/6 2012 > 22/6 2012

Svolání Zastupitelstva JMK - 21.6.2012

Ostatní, Odbor: OOVV

26/4 2012 > 21/6 2012

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti v obci Dolní Dunajovice

Ostatní, Odbor: MPO

5/6 2012 > 21/6 2012

Rozhodnutí o pozemkových úpravách v k.ú. Mikulov na Moravě, v trati "TUROLD II"

Ostatní, Odbor: MPO

10/5 2012 > 20/6 2012

Usnesení o nařízení dražebního jednání - (dražební vyhláška) č.j. 030 EX 5309/08-104 - katastrální území Jevišovka

Ostatní, Odbor: MPO

31/5 2012 > 18/6 2012

Rozhodnutí o pozemkových úpravách v k.ú. Mikulov na Moravě, v trati "K Mušlovu"

Ostatní, Odbor: MPO

12/6 2012 > 18/6 2012

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) č.j. 103 Ex 37406/11-29

Ostatní, Odbor: MPO

22/5 2012 > 14/6 2012

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-výběr.řízení BBV/26/2012 - prodávaný majetek v kú Valtice

Ostatní, Odbor: OOVV

10/5 2012 > 13/6 2012

Usnesení o nařízení dražebního jednání-elektronická dražba (dražební vyhláška) č.j. 007EX973/04-90 - katastrální území Drnholec a Novosedly

Ostatní, Odbor: MPO

24/5 2012 > 11/6 2012

Státní veterinární správa -opatření zamezení šíření moru včelího plodu

Ostatní, Odbor: OOVV

24/5 2012 > 11/6 2012

Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje JMK 2020

Ostatní, Odbor: OOVV

24/5 2012 > 11/6 2012

MŽP - Návrh plánu péče o NPR Lednické rybníky na období 2012-2021

Ostatní, Odbor: OOVV

25/5 2012 > 11/6 2012

Rozhodnutí o pozemkových úpravách v k.ú. Mikulov na Moravě, v trati "K Mušlovu"

Ostatní, Odbor: MPO

13/4 2012 > 7/6 2012

Dražební vyhláška č.j. 049 Ex 249/06-155

Ostatní, Odbor: MPO

22/5 2012 > 7/6 2012

Honební společnost Šibenik-Pozvánka na valnou hromadu 8.6.2012

Ostatní, Odbor: OOVV

27/3 2012 > 6/6 2012

Usnesení o nařízení dražebního jednání-elektronická dražba(dražební vyhláška) č.j. 007 Ex 3298/08-37-katastrální území Novosedly

Ostatní, Odbor: MPO

9/5 2012 > 6/6 2012

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-výběr.řízení BBV/24/2012 - prodávaný majetek v kú Sedlec

Ostatní, Odbor: OOVV

4/5 2012 > 5/6 2012

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - p. Krajcová

Ostatní, Odbor: OOVV

15/5 2011 > 31/5 2012

Přestavba 6.etapy,provoz firmy Gebauer a Griller Kabeltechnik Mikulov, posouzení na vliv život. prostředí

Ostatní, Odbor: OOVV

11/5 2012 > 28/5 2012

Rozhodnutí - Zpracovaný návrh JPÚ v k.ú. Mikulov na Moravě, v trati "K Mušlovu"

Ostatní, Odbor: MPO

24/4 2012 > 25/5 2012

Oznámení o vystavení návrhu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Mikulov na Moravě, v trati "TUROLD II"

Ostatní, Odbor: MPO

24/4 2012 > 25/5 2012

Pozvánka na závěrečné jednání - jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Mikulov na Moravě, v trati "TUROLD II"

Ostatní, Odbor: MPO

3/5 2012 > 21/5 2012

Oznámení o živnostenském podnikání - Kohútová Martina Mikulov

Ostatní, Odbor: ORaŽP

18/4 2012 > 4/5 2012

Oznámení - Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Ostatní, Odbor: OOVV

12/4 2012 > 30/4 2012

Oznámení o zrušení živnostenského oprávnění - Hanyáš Mikulov

Ostatní, Odbor: ORaŽP

2/3 2012 > 26/4 2012

Dražební vyhláška (na byt v Mikulově na ul. Bardějovská) o konání dražby nedobrovolné v prostorách IH Moskva ve Zlíně.

Ostatní, Odbor: MPO

13/4 2012 > 25/4 2012

Svolání Zastupitelstva JMK - 24.4.2012

Ostatní, Odbor: OOVV

20/3 2012 > 20/4 2012

Oznámení o vystavení návrhu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Mikulov na Moravě, trať "K Mušlovu"

Ostatní, Odbor: MPO

29/3 2012 > 16/4 2012

Aktualizace Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje III-závěr zjišťovacího řízení

Ostatní, Odbor: OOVV

14/2 2012 > 5/4 2012

Usnesení o nařízení dražebního jednání-elektronická dražba č.j. 081 EX 23494/10-053 Lpa

Ostatní, Odbor: MPO

21/2 2012 > 3/4 2012

Usnesení o dražebním jednání v jednací síni č.4 budovy Okresního soudu v Břeclavi-Jana Palacha 18 ve dvoře, j.č. 15E 317/2009-164

Ostatní, Odbor: MPO

23/2 2012 > 30/3 2012

Usnesení o dražebním jednání-Exekutorský úřad pro Prahu 8, č.j. 048EX69/06.

Ostatní, Odbor: MPO

23/2 2012 > 30/3 2012

Výroční zpráva Města Mikulov o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pl. zn. za rok 2011

Ostatní, Odbor: MPO

14/2 2012 > 29/3 2012

Usnesení o elektronické dražbě č.j. 77 EX 170/10-61

Ostatní, Odbor: MPO

8/3 2012 > 27/3 2012

Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Mikulov na Moravě, v trati "TUROLD II"-oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek.

Ostatní, Odbor: MPO

7/2 2012 > 23/3 2012

Usnesení - vydání Dražební vyhlášky č.j. 081 Ex 20336/11-057 Lpa

Ostatní, Odbor: MPO

31/1 2012 > 22/3 2012

Usnesní o elektronické dražbě č.j. 77 EX 10562/05-74

Ostatní, Odbor: MPO

7/2 2012 > 22/3 2012

Usnesení o elektronické dražbě č.j. 77EX 2535/09-76

Ostatní, Odbor: MPO

16/2 2012 > 22/3 2012

Usnesení o opakovaném dražebním jednání v sídle Exekutorského úřadu Praha 9, Bryksova 763/46, č.j. 098 EX 01784/08-064

Ostatní, Odbor: MPO

6/3 2012 > 21/3 2012

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu-Honební společenstvo Mikulov-Šibeník

Ostatní, Odbor: OOVV

28/2 2012 > 15/3 2012

Rozhodnutí JMK - Vodní nádrž Nové Mlýny

Ostatní, Odbor: OOVV

28/2 2012 > 15/3 2012

Ministerstvo řivotního prostředí - aktualizace strategické vize Strategie rozvoje JMK 2020

Ostatní, Odbor: OOVV

17/1 2012 > 12/3 2012

Usnesení dražební vyhlášky čj. 099 EX 4331/07-43

Ostatní, Odbor: MPO

14/2 2012 > 6/3 2012

Oznameni SEA - Aktualizace PZKO JMK III

Ostatní, Odbor: OOVV

17/2 2012 > 5/3 2012

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti Město Mikulov-Obec Bavory

Ostatní, Odbor: KPP Města Mikulova

17/2 2012 > 5/3 2012

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti Město Mikulov-Obec Brod nad Dyjí

Ostatní, Odbor: KPP Města Mikulova

17/2 2012 > 5/3 2012

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti Město Mikulov-Obec Březí

Ostatní, Odbor: KPP Města Mikulova

17/2 2012 > 5/3 2012

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti Město Mikulov-Obec Dobré Pole

Ostatní, Odbor: KPP Města Mikulova

17/2 2012 > 5/3 2012

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti Město Mikulov-Obec Dolní Dunajovice

Ostatní, Odbor: KPP Města Mikulova

17/2 2012 > 5/3 2012

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti Město Mikulov-Obec Dolní Věstonice

Ostatní, Odbor: KPP Města Mikulova

17/2 2012 > 5/3 2012

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti Město Mikulov-Městys Drnholec

Ostatní, Odbor: KPP Města Mikulova

17/2 2012 > 5/3 2012

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti Město Mikulov-Obec Horní Věstonice

Ostatní, Odbor: KPP Města Mikulova

17/2 2012 > 5/3 2012

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti Město Mikulov-Obec Jevišovka

Ostatní, Odbor: KPP Města Mikulova

17/2 2012 > 5/3 2012

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti Město Mikulov-Obec Klentnice

Ostatní, Odbor: KPP Města Mikulova

17/2 2012 > 5/3 2012

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti Město Mikulov-Obec Milovice

Ostatní, Odbor: KPP Města Mikulova

17/2 2012 > 5/3 2012

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti Město Mikulov-Obec Novosedly

Ostatní, Odbor: KPP Města Mikulova

17/2 2012 > 5/3 2012

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti Město Mikulov-Obec Nový Přerov

Ostatní, Odbor: KPP Města Mikulova

17/2 2012 > 5/3 2012

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti Město Mikulov-Obec Pavlov

Ostatní, Odbor: KPP Města Mikulova

17/2 2012 > 5/3 2012

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti Město Mikulov-Obec Perná

Ostatní, Odbor: KPP Města Mikulova

17/2 2012 > 5/3 2012

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti Město Mikulov-Obec Sedlec

Ostatní, Odbor: KPP Města Mikulova

10/1 2012 > 1/3 2012

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba č.j. 081 EX 07272/11-053 Lpa Dražební vyhláška

Ostatní, Odbor: MPO

11/11 2011 > 24/2 2012

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání-elektronická dražební vyhláška na http://drazby.exekutorurban.cz, č.j. 97EX 1166/03-633

Ostatní, Odbor: MPO

14/2 2012 > 24/2 2012

Svolání Zastupitelstva JMK - 23.2.2012

Ostatní, Odbor: OOVV

3/1 2012 > 16/2 2012

Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti č.j. 103 Ex 10884/11-42

Ostatní, Odbor: MPO

10/1 2012 > 15/2 2012

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba č.j. 077 EX 189/09-49 Dražební vyhláška

Ostatní, Odbor: MPO

26/1 2012 > 15/2 2012

Usnesení dražební vyhlášky o provedení elektronické dražby nemovitosti č.j. 012 EX 120/09-70

Ostatní, Odbor: MPO

24/1 2012 > 14/2 2012

Usnesení dražební vyhlášky č.j. 012 EX 770/11-39

Ostatní, Odbor: MPO

13/1 2012 > 13/2 2012

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020"

Ostatní, Odbor: OŽP

30/1 2012 > 13/2 2012

Honební společenství Šibeník Mikulov - pozvánka na valnou hromadu 10.2.2012 v Mikulově

Ostatní, Odbor: OOVV

3/1 2012 > 6/2 2012

Honební společenství TUROLD Mikulov - pozvánka na valnou hromadu 24.2.2012 v Mikulově

Ostatní, Odbor: OOVV

3/1 2012 > 3/2 2012

Exekutorský úřad Hodonín - Usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 007 Ex 581/07-114

Ostatní, Odbor: MPO

3/1 2012 > 3/2 2012

Exekutorský úřad Hodonín - Usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 007 Ex 4109/08-69

Ostatní, Odbor: MPO

17/1 2012 > 2/2 2012

Usnesení o odročení dražebního roku o provedení elektronické dražby 103EX 14945/10-34

Ostatní, Odbor: MPO

10/1 2012 > 26/1 2012

Veřejná vyhláška - Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Mikulov na Moravě-lokalita "Turold II"

Ostatní, Odbor: MPO

12/1 2012 > 23/1 2012

Usnesení o nařízení dražebního roku č.j. 103 EX 40454/10-34

Ostatní, Odbor: MPO

18/11 2011 > 18/1 2012

Dražební vyhláška o konání nedobrovolné dražby-číslo vyhlášky : 2051BT-P6

Ostatní, Odbor: MPO

16/12 2011 > 16/1 2012

Exekutorský úřad Brno -Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání č.j. 00EX278/-265

Ostatní, Odbor: MPO

29/12 2011 > 16/1 2012

KÚ JMK - Návrh opatření obecné povahy - vyjímka ze zákazu škodlivě zasahovat do př. vývoje bobra evropského

Ostatní, Odbor: ŽP

22/11 2011 > 12/1 2012

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitostí v k.ú. Březí u Mikulova č.j. 103 Ex 14945/10-31

Ostatní, Odbor: MPO

24/3 2011 > 2/1 2012

Zásady prodeje bytů a nebytových prostor v bytových domech ve vlastnictví města Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

16/12 2011 > 2/1 2012

Změna výplatního místa sociálních dávek

Ostatní, Odbor: OSV

5/1 2010 > 31/12 2011

Zásady pronajímání městských bytů

Ostatní, Odbor: MPO

14/1 2010 > 31/12 2011

Zásady podnájmu městských bytů Město Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

1/12 2011 > 28/12 2011

Dražební vyhláška o konání dražby - číslo vyhlášky 107 EX 343/09-66

Ostatní, Odbor: MPO

19/9 2011 > 20/12 2011

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 zákona č. 95/1999 Sb. v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: MPO

2/12 2011 > 19/12 2011

VaK Břeclav - ceník vodného a stočného Břeclav

Ostatní, Odbor: OOVV

2/12 2011 > 16/12 2011

Svolání Zastupitelstva JMK - 15.12.2011

Ostatní

30/11 2011 > 15/12 2011

Návrh rozpočtu DSO Mikulovsko na rok 2012

Ostatní, Odbor: OOVV

22/11 2011 > 8/12 2011

Obec Bavory - Rozpočet DSO Čistší střední Podyjí

Ostatní, Odbor: OOVV

27/10 2011 > 3/12 2011

Usnesení č.j. 098 Ex 01784/08-046 - Dražební vyhláška - dražební jednání se koná dne 2.12.2011 v 10.30 hod. v sídle Exekutorského úřadu Bryksova 763/46, Praha 9, 198 00

Ostatní, Odbor: MPO

8/11 2011 > 24/11 2011

KÚ JMK - Návrh opatření obecné povahy - vyjímka ze zákazu škodlivě zasahovat do př. vývoje bobra evropského

Ostatní, Odbor: OOVV

29/3 2011 > 21/11 2011

Dotační program JMK pro začínající podnikatele

Ostatní, Odbor: OOVV

11/11 2011 > 21/11 2011

Usnesení dražební vyhlášky o oznámení dražebního roku č.j. 103 Ex 10341/09-21

Ostatní, Odbor: MPO

20/10 2011 > 16/11 2011

Usnesení sp. zn. 084 Ex 467/09-187 z 12.10.2011 vydané JUDr. Jitkou Studenou, soudní exekutorkou, Ex. úřad Přerov

Ostatní, Odbor: MPO

20/10 2011 > 16/11 2011

Usnesení č.j. 160 Ex 97/10-136 z 11.10.2011, vydal Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová, soudní exekutor

Ostatní, Odbor: MPO

13/10 2011 > 11/11 2011

Usnesení č.j. 007 Ex 2465/10-25 o nařízení dražebního jednání - dražba nemovitostí b.j. 1052/9

Ostatní, Odbor: MPO

1/11 2011 > 11/11 2011

Zastupitelstvo JMK 10.11.2011

Ostatní, Odbor: OOVV

17/10 2011 > 10/11 2011

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-výběr.řízení BBV/6/2011 koupě majetku v kú Nový Přerov

Ostatní, Odbor: OOVV

16/9 2011 > 8/11 2011

Usnesení č.j. 77 Ex 1939/09-40 - Dražba nemovitostí v k.ú. Dobré Pole

Ostatní, Odbor: MPO

4/10 2011 > 2/11 2011

Usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 084 Ex 467/09-181-nařízení dražby, zahájení dne 1.11.2011v 11.00 hod. v sídle Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 34. Předmětem dražby jsou nemovitosti v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: MPO

13/10 2011 > 31/10 2011

Oznámení

Ostatní, Odbor: OŽP

27/9 2011 > 27/10 2011

Dražební vyhláška č. 51 E 357/2008-19, dražba movitých věcí na adrese Perná 143

Ostatní, Odbor: MPO

16/9 2011 > 26/10 2011

Usnesení č.j. 103 Ex 10516/10-31 - Dražební vyhláška nemovitostí v k.ú. Brod nad Dyjí

Ostatní, Odbor: MPO

13/10 2011 > 24/10 2011

Usnesení č.j. 103 Ex 12609/07-35 - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku

Ostatní, Odbor: MPO

18/10 2011 > 24/10 2011

Dražební vyhláška o oznámení dražebního rokun (Usnesení Exekutorského úřadu Přerov č.j. 103 Ex 10341/09-19 ze dne 13.10.2011)

Ostatní, Odbor: MPO

21/9 2011 > 14/10 2011

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-výběr.řízení BBV/33/2011 prodej majetku v kú Perná

Ostatní, Odbor: OOVV

22/9 2011 > 14/10 2011

Usnesení č.j. 007 Ex 231/09-55 - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - movitých věcí na adrese Moravská Nová Ves, Dolní 228

Ostatní, Odbor: MPO

22/9 2011 > 14/10 2011

Usnesení č.j. 007 Ex 1523/09-21 - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - movitých věcí na adrese Moravská Nová Ves, Dolní 228.

Ostatní, Odbor: MPO

12/7 2011 > 13/10 2011

Pozemkový fond - Žádost o zamýšleném převodu pozemku p.č. 2025 v lokalitě ul. Nádražní v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: MPO

12/9 2011 > 13/10 2011

Nabídka pozemků určených k prodeji dle § 7 zákona č. 95/1999b Sb., ve znění pozdějších předpisů v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: MPO

4/10 2011 > 7/10 2011

Usnesení č.j. 123 Ex 124/05-93, 53 Nc 2315/2005-6 se odročuje na neurčito z důvodu podání odvolání povinného

Ostatní, Odbor: MPO

23/8 2011 > 6/10 2011

Usnesení č.j. 123 Ex 124/05-79 - usnesení o nařízení dražebního jednání-nařízení dražby, zahájení dne 5.10.2011 v 10.00hod. Předmětem dražby jsou nemovitosti v KÚ Mikulov na Moravě.

Ostatní, Odbor: MPO

21/9 2011 > 26/9 2011

Usnesení č.j. 103 Ex 12609/7-33 - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - movitých věcí v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni, Zámecká ulice.

Ostatní, Odbor: MPO

13/9 2011 > 23/9 2011

Svolání Zastupitelstva JMK - 22.9.2011

Ostatní, Odbor: OOVV

18/8 2011 > 21/9 2011

Moravika RK - Dražební vyhláška č. 04/2011

Ostatní, Odbor: MPO

18/8 2011 > 21/9 2011

Moravika RK - Dražební vyhláška č. 05/2011

Ostatní, Odbor: MPO

18/8 2011 > 21/9 2011

Moravika RK - Dražební vyhláška č. 03/2011

Ostatní, Odbor: MPO

14/7 2011 > 16/9 2011

Usnesení č.j. 59Ex 718/10-35-usnesení o nařízení dražebního jednání-nařízení elektronické dražby na adrese www.exdrazby.cz-zahájení 15.9.2011 v 10.00 hod. Předmětem dražby jsou nemovitosti v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: MPO

26/7 2011 > 9/9 2011

Usnesení - číslo jednací: 007 EX 2314/07-72 (Marie Dobrovská)

Ostatní, Odbor: MPO

5/8 2011 > 9/9 2011

Dražební vyhláška a nařízení dalšího dražebního jednání-Tomanovi- čj. 080EX780/10-28

Ostatní, Odbor: MPO

9/8 2011 > 7/9 2011

Exekutorský úřad Brno-venkov - Dražební jednání - Vršková Pavlína Drnholec

Ostatní, Odbor: MPO

3/8 2011 > 5/9 2011

Pozemkový fond ČR - nabídka pozemků k pronájmu v kú Mikulov

Ostatní, Odbor: OOVV

12/7 2011 > 1/9 2011

Usnesení o opakované dražbě č.j. 103Ex 01721/08-038 - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitostí v obci Dolní věstonice

Ostatní, Odbor: MPO

3/8 2011 > 1/9 2011

Výběrové řízení č. BBV/30/2011 k družst. bytu č. 07 v kú Mikulov

Ostatní, Odbor: OOVV

9/8 2011 > 1/9 2011

Výběrové řízení č. BBV/24/2011 k nemovitosti v kú H.Věstonice

Ostatní, Odbor: MPO

7/7 2011 > 26/8 2011

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška)

Ostatní, Odbor: MPO

12/7 2011 > 25/8 2011

Usnesení č.j. 081 Ex 01811/08-067Lpa - Dražební vyhláška-opakovaná dražba nemovitostí v obci Dobré Pole

Ostatní, Odbor: MPO

14/7 2011 > 24/8 2011

Usnesení č.j. 103Ex 09973/10-43-dražební vyhláška o provedení dražby nemovitostí- podíl:1/2 pozemek p.č. 1897 (PK) a p.č. 1992/16 (PK) v KÚ Doubravice nad Svitavou, okres Blansko

Ostatní, Odbor: MPO

12/7 2011 > 19/8 2011

Usnesení č.j. 006 Ex 278/06-151 - exekuce prodejem nemovitostí v k.ú. Mikulov na Moravě p.č. 1802/1-zastavěná plocha a nádvoří a 1802/2-zastavěná plocha a nádvoří

Ostatní, Odbor: MPO

26/7 2011 > 19/8 2011

Oznámení o výběrovém řízení čís. BBV/5/2011 a jeho podmínkách, katastrální území Sedlec u Mikulova

Ostatní, Odbor: MPO

22/7 2011 > 8/8 2011

Opatření obecné povahy - vyjímka u ochrany kormorána velkého

Ostatní, Odbor: ŽP

21/6 2011 > 4/8 2011

Usnesení č.j. 103 Ex 35522/09-51 - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti

Ostatní, Odbor: MPO

20/4 2011 > 20/7 2011

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v lokalitě pod Svatým kopečkem (směr ul. Zlámalova)

Ostatní, Odbor: MPO

30/6 2011 > 18/7 2011

Vodovody a kanalizace Břeclav - vyúčtování vodné a stočné za r. 2010

Ostatní, Odbor: OOVV

31/5 2011 > 14/7 2011

Usnesení o opakované dražbě č.j. 103Ex 10316/09-39

Ostatní, Odbor: MPO

13/6 2011 > 14/7 2011

Pozemkový fond ČR - nabídka pozemků v kú Mikulov

Ostatní, Odbor: OOVV

15/6 2011 > 8/7 2011

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení čís. BBV/4/2011 a jeho podmínkách

Ostatní, Odbor: OOVV

24/5 2011 > 30/6 2011

Usnesení - Dražební vyhláška č.j. 103 Ex 10195/10-36

Ostatní, Odbor: MPO

31/5 2011 > 30/6 2011

Exekuční příkaz č.j. 137Ex 21772/10-23

Ostatní, Odbor: MPO

14/6 2011 > 27/6 2011

Usnesení Exekutorského úřadu Přerov č.j. 103Ex35014/10-17 (Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku)

Ostatní, Odbor: MPO

13/6 2011 > 24/6 2011

Svolání Zastupitelstva JMk - 23.6.2011

Ostatní, Odbor: OOVV

5/5 2011 > 22/6 2011

Usnesení - Dražební vyhláška č.j. 124 EX 5761/08-66

Ostatní, Odbor: MPO

24/5 2011 > 22/6 2011

Oznámení o výběrovém řízení čís. BBV/16/2011 a jeho podmínkách. Prodej družstevního bytu na ul. Husova 330/10.

Ostatní, Odbor: MPO

3/5 2011 > 16/6 2011

Exekutorský úřad Liberec - Dražební vyhláška - Bětík, Bětíková Novosedly

Ostatní, Odbor: MPO

14/6 2011 > 16/6 2011

Exekutorský úřad Břecla, Mgr. Marcela Petrošová - Usnesení č.j. 160/Ex97/10-87 (dražební vyhláška)

Ostatní, Odbor: MPO

14/6 2011 > 16/6 2011

Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová - Usnesení č.j. 160Ex97/10-88 (dražební vyhláška)

Ostatní, Odbor: MPO

14/6 2011 > 16/6 2011

Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová - Usnesení č.j. 160/Ex97/10-89 (dražební vyhláška)

Ostatní, Odbor: MPO

29/4 2011 > 7/6 2011

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné-byt č. 1177/11 v bytovém domě na ul. 22.dubna č.o. 11, č.p. 1076 a č.p. 1177, Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

29/4 2011 > 7/6 2011

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné-byt č. 1301/5 v bytovém domě na ul. Větrná č.o. 1,2,32, č.p. 1301, č.p. 1302, č.p. 1303 Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

10/5 2011 > 6/6 2011

Oznámení zadávacího řízení - Veřejná dražba bytové jednotky č. 1304/10 v bytovém domě na ul. Větrná 4, Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

19/5 2011 > 3/6 2011

Exekutorský úřad Přerov - Dražební jednání - Pinďák Miroslav Horní Věstonice

Ostatní, Odbor: MPO

7/4 2011 > 31/5 2011

Dražební vyhláška OS Břeclav č.j. 52E1053/2009-23, 54E308/2008-28, E 3253/2002-94

Ostatní, Odbor: MPO

12/5 2011 > 23/5 2011

USNESENÍ - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku dne 20.5.2011 v Přerově

Ostatní, Odbor: MPO

13/5 2011 > 23/5 2011

USNESENÍ - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku dne 20.5.2011 č.j. 103 Ex 06152/07-39

Ostatní, Odbor: MPO

22/4 2011 > 9/5 2011

Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška - Pinďák Miroslav Horní Věstonice

Ostatní, Odbor: MPO

29/3 2011 > 6/5 2011

Dražební vyhláška ze dne 25.3.2011,č.j. 0813Ex01811/08-050Lpa

Ostatní, Odbor: MPO

12/4 2011 > 2/5 2011

Mapa nájemného

Ostatní, Odbor: MPO

19/4 2011 > 29/4 2011

Zastupitelstvo JMK - 28.4.2011

Ostatní, Odbor: OOVV

18/2 2011 > 28/4 2011

Exekutorský úřad Praha východ - Dražební vyhláška - Dvořáková Helena Drnholec

Ostatní, Odbor: MPO

8/3 2011 > 15/4 2011

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v ČR

Ostatní, Odbor: OOVV

8/3 2011 > 15/4 2011

Sčítání lidu, domů a bytů-vymezení sčítacích obvodů a jména a příjmení sčítacích komisařů, čísla jejich služebních průkazů a tel.č. na pracoviště řídícího komisaře

Ostatní, Odbor: OOVV

21/3 2011 > 15/4 2011

Sčítání lidu, domů a bytů-aktualizované vymezení sčítacích obvodů-Mikulov obvod 640007

Ostatní, Odbor: OOVV

21/3 2011 > 15/4 2011

Sčítání lidu, domů a bytů-kontakty na ČSÚ a sběrné místo ČP-Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: OOVV

25/3 2011 > 15/4 2011

Sčítání lidu, domů a bytů-aktualizované vymezení sčítacích obvodů - Mikulov obvod 640008

Ostatní, Odbor: OOVV

3/3 2011 > 13/4 2011

Dražební vyhláška ze dne 26.2.2011, č.j. 103 Ex 35633/09-39

Ostatní, Odbor: MPO

28/2 2011 > 6/4 2011

Dražební vyhláška, sp.zn. 030 EX 155/07-94

Ostatní, Odbor: MPO

1/3 2011 > 1/4 2011

Pohotovost - březen 2011

Ostatní, Odbor: OŽP

15/3 2011 > 1/4 2011

Správa CHKO Pálava hledá dobrovolné strážce přírody

Ostatní, Odbor: OOVV

28/1 2011 > 31/3 2011

Dražební vyhláška ze dne 25.1.2011, č.j. 049Ex00249/06-082

Ostatní, Odbor: MPO

22/2 2011 > 31/3 2011

Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška - Holub Ondřej Veselí nad Moravou

Ostatní, Odbor: MPO

23/3 2011 > 25/3 2011

Sčítání lidu,domů a bytů-aktualizované vymezení sčítacích obvodů-Mikulov 640008

Ostatní, Odbor: OOVV

22/3 2011 > 23/3 2011

Sčítání lidu, domů a bytů-aktualizované vymezení sčítacích obvodů - Mikulov obvod 640008

Ostatní

21/3 2011 > 22/3 2011

Sčítání lidu, domů a bytů-aktualizované vymezení sčítacích obvodů-Mikulov obvod 640008

Ostatní, Odbor: OOVV

18/3 2011 > 21/3 2011

Sčítání lidu, domů a bytů-aktualizované vymezení sčítacích obvodů

Ostatní, Odbor: OOVV

25/2 2011 > 16/3 2011

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím za r. 2010

Ostatní, Odbor: OOVV

24/2 2011 > 8/3 2011

Veřejná dražba bytové jednotky č.1177/11 na ul. 22.dubna v kú Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

24/2 2011 > 8/3 2011

Veřejná dražba bytové jednotky č.1301/5 na ul. Větrmá v kú Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

21/2 2011 > 7/3 2011

Honební společnost Mikulov Šibeník-Pozvánka na valnou hromadu 5.3.2011

Ostatní, Odbor: OOVV

2/2 2011 > 2/3 2011

Nabídka pozemků určených k prodeji dle § 7 zákona č. 95/1999b Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ostatní, Odbor: MPO

31/1 2011 > 1/3 2011

Pohotovost - únor 2011

Ostatní, Odbor: OŽP

10/2 2011 > 28/2 2011

Změna záplavového území vodního toku Dyje

Ostatní, Odbor: OŽP

17/2 2011 > 25/2 2011

Svolání Zastupitelstva JMk -24.2.2011

Ostatní, Odbor: OOVV

3/2 2011 > 24/2 2011

Dražební vyhláška dobrovolné dražby opakované č. 03/12/10 - lesní pozemky v k.ú. Drnholec, okres Břeclav

Ostatní, Odbor: MPO

16/1 2012 > 9/2 2011

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-výběr.řízení BBV/01/2012 - prodej pozemků v kú Drnholec

Ostatní, Odbor: OOVV

6/1 2011 > 7/2 2011

Honební společnost Turold Mikulov - valná hromada 18.2.2011

Ostatní, Odbor: OOVV

10/12 2010 > 1/2 2011

Metodický pokyn č. 1/2010 MZ ČR o transformaci ZVJS do státních podniků

Ostatní, Odbor: OŽP

23/12 2010 > 27/1 2011

Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu

Ostatní, Odbor: MPO

22/7 2010 > 24/1 2011

Oznámení o zjištění opuštěného majetku č. 1/OM-2010 - ulice 22. dubna v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: MPO

14/12 2010 > 17/1 2011

Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška ze dne 30.11.2010 - Janás Robert

Ostatní, Odbor: MPO

10/12 2010 > 11/1 2011

Nabídka pozemků určených k prodeji dle zákona č.95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů - PF ČR

Ostatní, Odbor: MPO

17/12 2010 > 3/1 2011

Sdělení č. 1130/2010 - sdělení dle zákona č. 106/1999 Sb.

Ostatní, Odbor: ÚP a SŘ

2/12 2010 > 2/1 2011

Pohotovost Veterina 12/2010

Ostatní, Odbor: OŽP

8/1 2008 > 31/12 2010

Zásady prodeje bytů a nebyt. prostor ve vl. města Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

9/12 2010 > 27/12 2010

Zastupitelstvo JMK - 16.12.2010

Ostatní, Odbor: OOVV

20/9 2010 > 21/12 2010

Pozemkový fond České republiky - Oznámení o zamýšleném převodu pozemku

Ostatní, Odbor: MPO

19/11 2010 > 21/12 2010

Dražební vyhláška z 15.11.2010 103EX03777/08-34 - proti Marečková Marie Sedlec

Ostatní, Odbor: MPO

30/11 2010 > 16/12 2010

DSO Čistší střední podyjí - Návrh rozpočtu roku 2011

Ostatní, Odbor: OŽP

2/11 2010 > 3/12 2010

Dražební vyhláška, sp. zn. 103 EX 02664/10-32

Ostatní, Odbor: MPO

2/11 2010 > 1/12 2010

Pohotovost - listopad 2010

Ostatní, Odbor: OŽP

30/3 2010 > 29/11 2010

JMK - Dotační program na r. 2010 pro začínající podnikatele

Ostatní, Odbor: OOVV

9/11 2010 > 25/11 2010

Oznámení o zrušení živnostenského oprávnění-Miroslav Rauš

Ostatní, Odbor: odbor obecní živnostenský úřad

15/10 2010 > 18/11 2010

Dražební vyhláška, sp. zn. 129/EX 2632/09-25

Ostatní, Odbor: MPO

27/10 2010 > 12/11 2010

Nařízení Krajské veter. správy pro JMK č. 8/2010 - ochrana chovu včel

Ostatní, Odbor: OŽP

8/10 2010 > 9/11 2010

Zveřejnění nabídky pozemků určených k převodu podle zákona č. 95/1999 Sb. § 7

Ostatní, Odbor: MPO

5/10 2010 > 8/11 2010

KOMUNITNÍ PLÁN PRO ÚZEMÍ ORP MIKULOV STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2010-2012 (dokument je možno připomínkovat od 5.10.2010 do 5.11.2010)

Ostatní, Odbor: Odbor sociálních věcí

26/8 2010 > 5/11 2010

Svolání zastupitelstva JMk - 4.11.2010

Ostatní, Odbor: OOVV

1/10 2010 > 1/11 2010

Pohotovost - říjen 2010-b

Ostatní, Odbor: OŽP

23/9 2010 > 13/10 2010

Rozpočet DSO Čistší střední Podyjí na rok 2010

Ostatní, Odbor: OŽP

3/9 2010 > 5/10 2010

Dražební vyhláška, sp. zn. 007 EX 471/08-53

Ostatní, Odbor: MPO

3/9 2010 > 5/10 2010

Dražební vyhláška, sp. zn. 007 EX 570/08-71

Ostatní, Odbor: MPO

2/9 2010 > 20/9 2010

Finanční odškodnění pozůstalým a zdravotně poškozeným osobám při dopravních nehodách

Ostatní, Odbor: OOVV

31/8 2010 > 17/9 2010

Pozvánka na konferenci-oblast akčních plánů proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Ostatní, Odbor: OOVV

7/9 2010 > 17/9 2010

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje k 15.zasedání - 16.9.2010

Ostatní, Odbor: OOVV

12/8 2010 > 14/9 2010

Okresní soud Břeclav-dražební vyhláška sp.zn. 54E 103/2007- Židová Georg.

Ostatní, Odbor: MPO

13/8 2010 > 13/9 2010

Veřejná nabídka pozemků určených k převodu dle zákona 95/1999 Sb. § 7

Ostatní, Odbor: MPO

17/8 2010 > 13/9 2010

Výběrové řízení pro streetwork a nízkoprahový klub

Ostatní, Odbor: OOVV

26/8 2010 > 6/9 2010

Svolání zastupitelstva JMk - 3-9-2010

Ostatní, Odbor: OOVV

18/8 2010 > 1/9 2010

Pohotovost - srpen 2010

Ostatní, Odbor: OŽP

15/7 2010 > 17/8 2010

Dražební vyhláška ze dne 9.7.2010, č.j. 103Ex08348/06-51

Ostatní, Odbor: MPO

15/7 2010 > 9/8 2010

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Ostatní, Odbor: OŽP

15/7 2010 > 6/8 2010

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Ostatní, Odbor: OŽP

8/7 2010 > 23/7 2010

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Ostatní, Odbor: OŽP

8/7 2010 > 23/7 2010

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Ostatní, Odbor: OŽP

17/6 2010 > 19/7 2010

Dražební vyhláška ze dne 11.6.2010

Ostatní, Odbor: MPO

29/6 2010 > 15/7 2010

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2009

Ostatní, Odbor: OOVV

17/6 2010 > 8/7 2010

Oznámení o zrušení živnostenského oprávnění-Naděžda Gregorová

Ostatní, Odbor: odbor obecní živnostenský úřad

4/6 2010 > 7/7 2010

Dražební vyhláška z 26.5.2010 13EX9258/07-77 - proti Janča Roman 1980

Ostatní, Odbor: MPO

1/6 2010 > 2/7 2010

Pozemkový fond ČR -Veř. nabídka pozemků určených k prodeji

Ostatní, Odbor: MPO

31/5 2010 > 1/7 2010

FÚ Mikulov-uložení písemnosti - Vyměření daně z nemovitosti na rok 2010

Ostatní, Odbor: OOVV

1/6 2010 > 1/7 2010

Pohotovost - červen 2010

Ostatní, Odbor: OŽP

11/6 2010 > 29/6 2010

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2009 a závěrečný účet DSO Mikulovsko za rok 2009

Ostatní, Odbor: OOVV

3/6 2010 > 21/6 2010

Aktualizace Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší JMK

Ostatní, Odbor: ŽP

3/6 2010 > 21/6 2010

Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí - Sobotová Lenka

Ostatní, Odbor: Sociální odb.

11/6 2010 > 18/6 2010

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje k 14.zasedání - 17.6.2010

Ostatní, Odbor: OOVV

25/5 2010 > 14/6 2010

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Ostatní, Odbor: OŽP

4/5 2010 > 1/6 2010

Pohotovost - květen 2010

Ostatní, Odbor: OŽP

25/5 2010 > 31/5 2010

3. situační zpráva ochrana révy vinné ve vinař. oblasti Morava

Ostatní, Odbor: ŽP

26/2 2010 > 27/5 2010

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku p.č. 1135/1 v lokalitě ul. Nerudova v k.ú. Mikulov na Moravě

Ostatní, Odbor: MPO

5/5 2010 > 21/5 2010

Úřad pro zastup. státu ve věcech majetkových Břeclav - výběrové řízení BBV/10/2010 o koupi nemovitosti v kú Jevišovka

Ostatní, Odbor: OOVV

27/4 2010 > 12/5 2010

Oznámení

Ostatní, Odbor: Odbor sociálních věcí

1/4 2010 > 3/5 2010

Pohotovost - duben 2010

Ostatní, Odbor: OŽP

13/4 2010 > 3/5 2010

Ústř.kont. a zkuš. ústav zem. ČR-prodej nemovitého majetku státu - Lednice

Ostatní, Odbor: OOVV

20/4 2010 > 30/4 2010

Svolání zastupitelstva JMk - 29.4.2010

Ostatní, Odbor: OOVV

26/3 2010 > 27/4 2010

Zveřejnění nabídky pozemků určených k převodu podle zákona 95/199 Sb. §7

Ostatní, Odbor: MPO

9/4 2010 > 26/4 2010

Krajská vetrinární správa Brno-Nařízení č. 1/2010 - ochrana chovu včel ( mor včelího plodu)

Ostatní, Odbor: ŽP

1/4 2010 > 16/4 2010

Výzva k doložení údajů - Žižka Martin

Ostatní, Odbor: Odbor sociálních věcí

25/3 2010 > 12/4 2010

Pozvánka na valnou hromadu - Honební společenstvo Mikulov Šibeník

Ostatní, Odbor: Odbor dopravy

29/3 2010 > 12/4 2010

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Ostatní, Odbor: OŽP

22/3 2010 > 7/4 2010

"Zmeny a doplnky č.1 Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001" včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí

Ostatní, Odbor: OŽP

4/3 2010 > 1/4 2010

Pohotovost - březen 2010-b

Ostatní, Odbor: ŽP

4/3 2010 > 1/4 2010

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009

Ostatní, Odbor: OOVV

8/3 2010 > 24/3 2010

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPR Slanisko u Nesytu na období 2010-2019

Ostatní, Odbor: OŽP

10/3 2010 > 23/3 2010

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Ostatní, Odbor: OŽP

26/2 2010 > 15/3 2010

Závěr zjišťovacího řízení-"Aktualizace Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje"

Ostatní, Odbor: OŽP

9/2 2010 > 11/3 2010

"Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013" - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

Ostatní, Odbor: OŽP

28/1 2010 > 3/3 2010

Moravika - realitní kancelář Mikulov- Dražební vyhláška-kú Mikulov

Ostatní, Odbor: OOVV

16/2 2010 > 3/3 2010

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Ostatní, Odbor: OŽP

1/2 2010 > 1/3 2010

Pohotovost - únor 2010

Ostatní, Odbor: OŽP

26/1 2010 > 26/2 2010

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje"

Ostatní, Odbor: OŽP

18/2 2010 > 26/2 2010

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje k 12.zasedání - 25.2.2010

Ostatní, Odbor: OOVV

26/1 2010 > 22/2 2010

Mgr. Vlčková advokátka Brno-dlužník Pospíšil

Ostatní, Odbor: OOVV

26/1 2010 > 17/2 2010

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Ostatní, Odbor: OŽP

26/1 2010 > 12/2 2010

Oznámení o zrušení živnostenských oprávnění p. Radimu Navrátilovi dle § 58 odst.1 písm.a) živnostenského zákona

Ostatní, Odbor: odbor obecní živnostenský úřad

4/1 2010 > 5/2 2010

Honební společnost TUROLD Mikulov - Pzvánka na val.hromadu -19.2.2010

Ostatní, Odbor: OOVV

29/12 2009 > 1/2 2010

Pohotovost 1/2010 Veterina

Ostatní, Odbor: ŽP

7/1 2010 > 25/1 2010

Krajská vetrinární správa Brno-Nařízení č.9/2009 - ochrana chovu včel ( mor včelího plodu)

Ostatní, Odbor: ŽP

23/12 2009 > 8/1 2010

"Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013" Závěr zjišťovacího řízení podle §10d zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Ostatní, Odbor: OŽP

30/11 2009 > 4/1 2010

Pohotovost - prosinec 2009

Ostatní, Odbor: OŽP

1/12 2009 > 4/1 2010

KÚ JMK -prac. Mikulov - Obnovení katastrálního operátu v kú Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

17/12 2009 > 4/1 2010

Vodovody a kanalizace Břeclav-úpravna vody Lednice do trvalého provozu

Ostatní, Odbor: OOVV

15/2 2008 > 31/12 2009

Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury

Ostatní, Odbor: OŽP

13/2 2009 > 31/12 2009

Zásady pronájmu městských bytů - aktualizovaná verze schválená RM 27.1.2009

Ostatní, Odbor: MPO

21/04 2009 > 31/12 2009

Zásady pronajímání městských bytů

Ostatní, Odbor: MPO

27/4 2009 > 31/12 2009

Zásady podnájmu městských bytů Město Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

1/12 2009 > 28/12 2009

Exekutor.úřad Brno město -Usnesení- povinný Pokorová Věra

Ostatní, Odbor: MPO

1/12 2009 > 28/12 2009

OS Břeclav Usnesení - Dlabka Josef

Ostatní, Odbor: MPO

1/12 2009 > 28/12 2009

Exekutor.úřad Hodonín - Usnesení - Janás Robert

Ostatní, Odbor: MPO

18/11 2009 > 21/12 2009

Zahájení zjišť. řízení ke koncepci - Program rozvoje JMK 2010-2013

Ostatní, Odbor: ŽP

15/12 2009 > 18/12 2009

Svolání zastupitelstva JMk 17.12.2009-Návrh rozpočtu JMK 2010

Ostatní, Odbor: OOVV

30/11 2009 > 15/12 2009

Zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 1 písm. a) živnostenského zákona fyzické osobě Karlu Kubišovi

Ostatní, Odbor: odbor obecní živnostenský úřad

30/11 2009 > 15/12 2009

Zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 1 písm. a) paní Markétě Fickové, provd. Todorovic

Ostatní, Odbor: odbor obecní živnostenský úřad

1/12 2009 > 14/12 2009

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Ostatní, Odbor: OŽP

25/11 2009 > 11/12 2009

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru "Areál volnočasové aktivity-multifunkční sportovní zařízení, Mikulov, lokalita Na Hradbách"

Ostatní, Odbor: OŽP

6/11 2009 > 8/12 2009

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné, Moravika, s.r.o. pro Město Mikulov, bytová jednotka 2+1 číslo 1383/35

Ostatní, Odbor: MPO

6/11 2009 > 8/12 2009

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné, Moravika, s.r.o. pro Město Mikulov, bytová jednotka 1+1 číslo 1052/2

Ostatní, Odbor: MPO

6/11 2009 > 8/12 2009

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné, Moravika, s.r.o. pro Město Mikulov, bytová jednotka 3+1 číslo 1382/27

Ostatní, Odbor: MPO

10/11 2009 > 4/12 2009

Úřad pro zastup. státu ve věcech majetkových Břeclav - výběrové řízení o koupi nemovitosti v kú Jevišovka

Ostatní, Odbor: OOVV

16/06 2009 > 01/12 2009

Oznámení JMK - Dotační program JMK pro začínající podnikatele

Ostatní, Odbor: OOVV

2/11 2009 > 1/12 2009

Pohotovost - listopad 2009

Ostatní, Odbor: OŽP

10/11 2009 > 27/11 2009

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Ostatní, Odbor: OŽP

10/11 2009 > 26/11 2009

Real Spektrum - Dražební vyhláška - Dolina Marek

Ostatní, Odbor: MPO

26/10 2009 > 24/11 2009

Dražební vyhláška OS Břeclav č.j.: 51E779/2007

Ostatní, Odbor: OOVV

26/10 2009 > 24/11 2009

Dražební vyhláška OS Břeclav č.j.: 51E747/2007

Ostatní, Odbor: OOVV

26/10 2009 > 24/11 2009

Dražební vyhláška OS Břeclav č.j.: 52E317/2007

Ostatní, Odbor: OOVV

26/10 2009 > 24/11 2009

Dražební vyhláška OS Břeclav č.j.: 54E157/2007

Ostatní, Odbor: OOVV

5/11 2009 > 20/11 2009

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Ostatní, Odbor: OOVV

13/10 2009 > 12/11 2009

E-ON Přerušení elektrické dodávky 4.a 11.11. 09 Mikulov

Ostatní, Odbor: ŽP

13/10 2009 > 12/11 2009

E-ON přerušení dodávky el. energie - průmyslová oblast Mikulov

Ostatní, Odbor: ŽP

26/10 2009 > 10/11 2009

Dražební vyhláška OS Břeclav č.j.: 52E235/2007

Ostatní, Odbor: OOVV

26/10 2009 > 6/11 2009

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje - 5.11.2009

Ostatní, Odbor: OOVV

1/10 2009 > 31/10 2009

Veřejná dražební vyhláška - RD Nový Přerov, č.p. 31

Ostatní, Odbor: OOVV

2/10 2009 > 31/10 2009

Pohotovost - říjen 2009-b

Ostatní, Odbor: ŽP

6/10 2009 > 30/10 2009

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Mikulov, Průmyslová oblast

Ostatní, Odbor: OŽP

6/10 2009 > 30/10 2009

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Mikulov, trafostanice Jiráskova,ul. Jiráskova, ul.Čs.červeného kříže, oblast Spálený kopec, ul. Za nádražím, ul. Nádražní a ul. Rep. obrany

Ostatní, Odbor: OŽP

1/9 2009 > 23/10 2009

Pozemkový fond ČR- výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vl. státu a ve správě PF ČR

Ostatní, Odbor: OOVV

6/10 2009 > 23/10 2009

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie část lokality Na Hradbách, část ul. U bažantnice

Ostatní, Odbor: OŽP

21/7 2009 > 21/10 2009

Oznámení o zamyšleném převodu pozemku p.č. 2502/2 v lokalitě ul. Nerudova, kú Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

24/9 2009 > 21/10 2009

Dražební vyhláška nedobrovolné dražby opakované č. 03/04/09 - rodinný dům s pozemky,k.ú.Mikulov

Ostatní, Odbor: OOVV

29/9 2009 > 21/10 2009

Výběrové řízení - prodej majetku státu - Nejdek u Lednice

Ostatní, Odbor: OOVV

9/10 2009 > 20/10 2009

Oznámení zadávacího řízení k veřejné dražbě bytu 3+1

Ostatní, Odbor: MPO

9/10 2009 > 20/10 2009

Oznámení zadávacího řízení k veřejné dražbě bytu 2+1

Ostatní, Odbor: MPO

9/10 2009 > 20/10 2009

Oznámení zadávacího řízení k veřejné dražbě bytu 1+1

Ostatní, Odbor: MPO

17/9 2009 > 17/10 2009

Dražební vyhláška OS Znojmo - MěÚ Mikulov proti Kočica Miroslav

Ostatní, Odbor: Majetkoprávní odbor

24/9 2009 > 14/10 2009

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Ostatní, Odbor: OŽP

24/10 2008 > 13/10 2009

Zásady pronajímání městských bytů Město Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

24/9 2009 > 13/10 2009

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Ostatní, Odbor: OŽP

22/9 2009 > 12/10 2009

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie na ul. Vídeňská

Ostatní, Odbor: OŽP

22/9 2009 > 12/10 2009

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie na ul. Valtická a ul. Zlámalova - oblast sklepů

Ostatní, Odbor: OŽP

3/9 2009 > 18/9 2009

OS Břeclav Dražební vyhláška Panochová

Ostatní, Odbor: OOVV

9/9 2009 > 18/9 2009

Svolání zastupitelstva Jihomoravského kraje - 17. září 2009

Ostatní, Odbor: JMKr

31/08 2009 > 17/09 2009

Dražební vyhláška pro nedobrovolnou dražbu opakovanou-M.Dolina

Ostatní, Odbor: OOVV

28/08 2009 > 15/09 2009

Regionílní inovační strategie Jihomoravského kraje 3

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

11/8 2009 > 14/9 2009

Exekutor.úřad Hodonín Dražební vyhláška - sp. zn. EX 777/07

Ostatní, Odbor: MPO

25/8 2009 > 10/9 2009

Oznámení zrušení živnostenského oprávnění - Marek Dolina

Ostatní, Odbor: živnostenský

14/8 2009 > 28/8 2009

E-ON přerušení dodávky el. energie ul. Žižkova Mikulov

Ostatní, Odbor: ŽP

14/8 2009 > 28/8 2009

E-ON přerušení dodávky el. energie Lom Mikulov

Ostatní, Odbor: ŽP

10/8 2009 > 25/8 2009

Rozhodnutí o pozast. provozování živnost. činnosti - Zednictví - panu Františku Svobodovi Drnholec

Ostatní, Odbor: živnostenský

19/5 2009 > 19/8 2009

Pozemkový fond ČR - převod zeměděl. a lesních pozemků

Ostatní, Odbor: OOVV

03/08 2009 > 10/08 2009

15.Situační zpráva - Ochrana révy vinné

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

21/7 2009 > 6/8 2009

Ustanovení opatrovníka p. Karlu Čiháčkovi

Ostatní, Odbor: živnostenský

2/7 2009 > 4/8 2009

Dražební vyhláška Mgr. Kamila Brančíka, soud.exekutora Ex.úř. Hodonín - Mikéska J.

Ostatní, Odbor: MPO

27/07 2009 > 03/08 2009

14.Situační zpráva - Ochrana révy vinné

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

30/07 2009 > 01/08 2009

Pohotovost -srpen 2009

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

13/7 2009 > 31/7 2009

ADAPO Brno - dražební vyhláška - Marek Stehlík - stavitel

Ostatní, Odbor: OOVV

14/7 2009 > 30/7 2009

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3

Ostatní, Odbor: ŽP

29/6 2009 > 14/7 2009

VaK Břeclav - celk.vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

Ostatní, Odbor: OOVV

07/07 2009 > 13/07 2009

11.Situační zpráva-Ochrana révy vinné

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

25/6 2009 > 10/7 2009

Měú Sokolov -Usnesení o ustanovení opatrovníka -Jonáš Jiří

Ostatní, Odbor: OOVV

4/5 2009 > 1/7 2009

Real Spektrum - Dražební vyhláška - Dolina Marek

Ostatní, Odbor: OOVV

01/06 2009 > 01/07 2009

Pohotovost - červen 2009

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

25/6 2009 > 1/7 2009

Pohotovost 7/2009 Veterina

Ostatní, Odbor: ŽP

22/06 2009 > 29/06 2009

9.situační zpráva - Ochrana révy vinné

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

11/06 2009 > 27/06 2009

Záplavové území toku Polní potok

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

10/6 2009 > 26/6 2009

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPR Děvín-Kotel-Soutěska na období 2010-2018

Ostatní, Odbor: ŽP

20/05 2009 > 25/06 2009

Dodatek č.1 k dražební vyhlášce ze dne 13.5.2009

Ostatní, Odbor: MPO

20/05 2009 > 24/06 2009

Dodatek č.1 k dražební vyhlášce ze dne 13.5.2009

Ostatní, Odbor: MPO

20/05 2009 > 24/06 2009

Dodatek č.1 k dražební vyhlášce ze dne 13.5.2009

Ostatní, Odbor: MPO

20/05 2009 > 24/06 2009

Dodatek č.1 k dražební vyhlášce ze dne 13.5.2009

Ostatní, Odbor: MPO

20/05 2009 > 24/06 2009

Dodatek č.1 k dražební vyhlášce ze dne 13.5.2009

Ostatní, Odbor: MPO

20/05 2009 > 24/06 2009

Dodatek č.1 k dražební vyhlášce ze dne 13.5.2009

Ostatní, Odbor: MPO

20/05 2009 > 24/06 2009

Dodatek č.1 k dražební vyhlášce ze dne 13.5.2009

Ostatní, Odbor: MPO

16/06 2009 > 22/06 2009

8.Situační zpráva - Ochrana révy vinné

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

28/5 2009 > 19/6 2009

Posuzování vlivů koncepce - Územní plán obce Letničie na ŽP

Ostatní, Odbor: ŽP

17/6 2009 > 19/6 2009

Svolání zastupitelstva JMk Brno 18.6.2009

Ostatní, Odbor: OOVV

2/6 2009 > 17/6 2009

Exekutor.úřad Hodonín - Usnesení - Cigánkovi

Ostatní, Odbor: OOVV

14/5 2009 > 16/6 2009

Ústř.kontrolní a zkušební ústav zem.Brno výběr.řízení na prodej RD Nejdek u Lednice

Ostatní, Odbor: OOVV

26/5 2009 > 10/6 2009

Koncepce - Územní plán obce Petrova Ves

Ostatní, Odbor: ŽP

26/5 2009 > 10/6 2009

Nařízení Krajské veterinární správy pro JMK č. 3/2008, 4/2008, 1/2009, 4/2009

Ostatní, Odbor: ŽP

6/5 2009 > 5/6 2009

Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná PF ČR

Ostatní, Odbor: OOVV

26/5 2009 > 5/6 2009

Pozvánka ZM JMK Brno 4.6.2009

Ostatní, Odbor: OOVV

14/5 2009 > 2/6 2009

Exekutor.úřad Brno město - Dražba st\vba Charvatská Nová Ves

Ostatní, Odbor: OOVV

14/5 2009 > 1/6 2009

Exekutor.úřad Brno venkov - Usnesení - povinný Lexa René

Ostatní, Odbor: OOVV

29/4 2009 > 31/5 2009

Pohotovost 5/2009 Veterina

Ostatní, Odbor: ŽP

6/5 2009 > 22/5 2009

Soudní exekutor Zlín - Usnesení - Šrámkovi

Ostatní, Odbor: OOVV

6/5 2009 > 22/5 2009

Exekutor.úřad Hodonín - Usnesení - povinní Dohnal Sedlec

Ostatní, Odbor: OOVV

5/5 2009 > 20/5 2009

Exekutor.úřad Hodonín - Usnesení - povinní BRDY agro sro Šakvice

Ostatní, Odbor: OOVV

23/04 2009 > 11/05 2009

Dražební vyhláška - K.Šrámek

Ostatní, Odbor: OOVV

23/04 2009 > 11/05 2009

Dražební vyhláška - K.Šrámek

Ostatní, Odbor: OOVV

23/04 2009 > 11/05 2009

Dražební vyhláška - K.Šrámek

Ostatní, Odbor: OOVV

23/04 2009 > 11/05 2009

Dražební vyhláška - K.Šrámek

Ostatní, Odbor: OOVV

21/04 2009 > 07/05 2009

Oznámení o konání dražebního roku Petr Cvingráf

Ostatní, Odbor: OOVV

31/3 2009 > 4/5 2009

Seznam pozemků určených k převodu podle z. 95/1999 Sb. § 7

Ostatní, Odbor: MPO

31/3 2009 > 4/5 2009

Pohotovost 4/2009 Veterina

Ostatní, Odbor: ŽP

16/04 2009 > 04/05 2009

Dražební vyhláška - B.Jelínek

Ostatní, Odbor: OOVV

16/04 2009 > 04/05 2009

Dražební vyhláška - DK STUDIO, s.r.o.

Ostatní, Odbor: OOVV

14/04 2009 > 24/04 2009

Pozvánka na zasedání zastupitelstva JMK 23.4.2009

Ostatní, Odbor: OOVV

12/3 2009 > 14/4 2009

Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

Ostatní, Odbor: MPO

12/3 2009 > 14/4 2009

Oznámení o obnově katastrálního operátu přeprac.souboru geodetických inf. do digit.podoby

Ostatní, Odbor: MPO

26/2 2009 > 1/4 2009

Pohotovost 3/2009 Veterina

Ostatní, Odbor: ŽP

12/3 2009 > 27/3 2009

Exekutorský úřad Hodonín Usnesení- Dohnal Vladislav

Ostatní, Odbor: OOVV

25/2 2008 > 12/3 2009

Životní podmínky 2008 - výběrové šetření v domácnostech

Ostatní, Odbor: ČOVV

24/2 2009 > 11/3 2009

Exekutor.úřad Hodonín - Usnesení - povinní Kučerovi Novosedly

Ostatní

20/2 2008 > 9/3 2009

Výroční zpráva o powskytnutí informací podle z.č. 106/1999 Sb. za rok 2008

Ostatní, Odbor: OOVV

19/2 2009 > 6/3 2009

Okresní soud Břeclav- dražební vyhláška - Martenčík

Ostatní, Odbor: OOVV

19/2 2009 > 6/3 2009

OS Břeclav Dražební vyhláška Jelínek

Ostatní, Odbor: OOVV

19/2 2009 > 6/3 2009

OS Břeclav Dražební vyhláška Šula Zlatko

Ostatní, Odbor: OOVV

16/2 2009 > 4/3 2009

Oznámení zrušení živnost.oprávnění pro podnikatle Phuong Dudová

Ostatní, Odbor: Živnost.odb.

16/2 2009 > 4/3 2009

Sanatorium MUDr. Hany Tomášové, spol. sro v likvidaci Phuong Dudové

Ostatní, Odbor: Živnost.odb.

30/1 2009 > 28/2 2009

Pohotovost 2/2009 Veterina

Ostatní, Odbor: ŽP

10/2 2009 > 20/2 2009

Svolání zastupitelstva JMK 19.2.2009

Ostatní, Odbor: OOVV

2/2 2009 > 18/2 2009

Honební společnost Šibeník Mikulov - Pzvánka na val.hromadu -16.2.2009

Ostatní, Odbor: OOVV

28/1 2009 > 11/2 2009

Povinnosti při sběru a výkupu odpadů,aktuální ceník - SM Šrot

Ostatní, Odbor: ŽP

9/1 2009 > 9/2 2009

Honební společnost TUROLD Mikulov - Pzvánka na val.hromadu -12.2.2009

Ostatní, Odbor: OOVV

22/1 2009 > 2/2 2009

Exekutor.úř. Přerov-dražební vyhl. Kramářová

Ostatní, Odbor: OOVV

22/1 2009 > 2/2 2009

Exekutor.úřad Brno město - Exekuční příkaz - povinný Francovi

Ostatní, Odbor: OOVV

22/1 2009 > 2/2 2009

Exekutor.úřad Hodonín - Usnesení - povinný Bětík

Ostatní, Odbor: OOVV

22/1 2009 > 2/2 2009

Exekutor.úřad Hodonín - Usnesení - povinný Bartl

Ostatní, Odbor: OOVV

22/1 2009 > 2/2 2009

Exekutor.úřad Jeseník - Exekuční příkaz - povinný Dolina

Ostatní, Odbor: OOVV

6/1 2009 > 31/1 2009

Pohotovost 1/2009 Veterina

Ostatní, Odbor: ŽP

15/1 2009 > 30/1 2009

Okresní soud Znojmo - dražební vyhláška - Holas

Ostatní, Odbor: OOVV

15/1 2009 > 22/1 2009

Svolání zastupitelstva JMk Brno 22.1.2009

Ostatní, Odbor: OOVV

26/3 2008 > 31/12 2008

Výměna občanských průkazů v průběhu roku 2008

Ostatní, Odbor: OOVV

5/6 2008 > 31/12 2008

Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv

Ostatní, Odbor: krizové plán. IZS

1/7 2008 > 31/12 2008

KÚ JMK Zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Dyje

Ostatní, Odbor: ŽP

2/12 2008 > 31/12 2008

Pohotovost 12/2008 Veterina

Ostatní, Odbor: ŽP

16/12 2008 > 30/12 2008

Oznámení zrušení živnostenského oprávnění Gráf

Ostatní, Odbor: Živnost. odbor

9/12 2008 > 29/12 2008

Exekutor.úř. Přerov-dražební vyhl. Müller Milan

Ostatní, Odbor: OOVV

9/12 2008 > 19/12 2008

Svolání zastupitelstva JMk 18.12.2008-Návrh rozpočtu JMK 2009

Ostatní, Odbor: OOVV

25/11 2008 > 11/12 2008

Ceník za stání silničních mot.vozidel na vymez.komunik. ve městě Mikulov a prov. doba par. automatů

Ostatní, Odbor: Doprava

20/11 2008 > 1/12 2008

E-ON upozornění vl. bytů a nemovitostí na ořez dřevin

Ostatní, Odbor: OOVV

30/10 2008 > 30/11 2008

Pohotovost Veterina 11/2008

Ostatní, Odbor: ŽP

25/2 2008 > 29/11 2008

Oznámění-Rada JMK-dotační program pro začínající podnikatele s TP na území JMK

Ostatní, Odbor: ČOVV

11/11 2008 > 27/11 2008

OS Břeclav Dražební vyhláška Dolina

Ostatní, Odbor: OOVV

11/11 2008 > 27/11 2008

Exekutor.úřad Brno město - Dražební vyhláška - povinný Dohnal

Ostatní, Odbor: OOVV

11/11 2008 > 27/11 2008

OS Břeclav Dražební vyhláška Martenčík

Ostatní, Odbor: OOVV

11/11 2008 > 27/11 2008

OS Břeclav Dražební vyhláška Hudec

Ostatní, Odbor: OOVV

18/11 2008 > 22/11 2008

Svolání zastupitelstva JMk Brno 21.11.2008

Ostatní, Odbor: OOVV

21/10 2008 > 21/11 2008

Vyhl. platnosti obnov. kat.operátu v kú Mikulov

Ostatní, Odbor: OOVV

23/10 2008 > 10/11 2008

Ukončení Dotač.programu na r. 2008 pro zač. podnikatele JMK

Ostatní, Odbor: OOVV

24/10 2008 > 10/11 2008

EX.úřad Brno-venkov Subota

Ostatní, Odbor: OOVV

09/09 2008 > 06/11 2008

Dražební vyhláška -byt Mikulov

Ostatní, Odbor: OOVV

18/09 2008 > 01/11 2008

Dražební vyhláška -Vladislav Michalčík

Ostatní, Odbor: OOVV

7/10 2008 > 1/11 2008

Veterina - Pohotovost 10/2008

Ostatní, Odbor: ŽP

29/07 2008 > 29/10 2008

PF ČR Oznámení o zamýšleném převodu

Ostatní, Odbor: MPO

13/10 2008 > 29/10 2008

MěÚ Hrušovany n/Jev. výběrové řízení

Ostatní, Odbor: OOVV

27/12 2007 > 24/10 2008

Zásady pronajímání městských bytů- Měú Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

09/09 2008 > 24/10 2008

Dražební vyhláška -Karel Šrámek

Ostatní, Odbor: OOVV

8/10 2008 > 24/10 2008

Nařízení Krajské veterinární správy č. 5/2008

Ostatní

2/10/2008javascript:openPopup('http://angel1.symbio.cz/orangeGate/digitalAssets 91573_SKMBT_60008100208041.pdf',%20'Preview',%20'width=600,height=500,resizable=yes'); > 20/10 2008

EX.úřad Přerov- Opakovaná dražba - Mikulík

Ostatní, Odbor: OOVV

7/10 2008 > 17/10 2008

Svolání zastupitelstva JMK 16.10.2008

Ostatní, Odbor: OOVV

30/9 2008 > 16/10 2008

Řád veřejného pohřebiště

Ostatní, Odbor: MPO

25/9 2008 > 13/10 2008

Celní úřad Břeclav-Štiblár

Ostatní, Odbor: OOVV

25/9 2008 > 13/10 2008

Celní úřad Břeclav-Antoš

Ostatní, Odbor: OOVV

23/9 2008 > 9/10 2008

OS Břeclav Usnesení Mik J.

Ostatní, Odbor: OOVV

23/9 2008 > 9/10 2008

OS Břeclav Usnesení Hruška

Ostatní, Odbor: OOVV

23/9 2008 > 9/10 2008

OS Břeclav Usnesení Daniš

Ostatní, Odbor: OOVV

16/09 2008 > 03/10 2008

Výběrové řízení - Město Hrušovany nad Jevišovkou

Ostatní, Odbor: OOVV

01/09 2008 > 01/10 2008

Pohotovost září 2008

Ostatní, Odbor: odbor životního prostředí

17/09 2008 > 23/09 2008

Oznámení o konání dražebního roku - Igor Janás

Ostatní, Odbor: OOVV

09/09 2008 > 19/09 2008

Pozvánka ZM JMK 18.9.2008

Ostatní, Odbor: OOVV

08/09 2008 > 17/09 2008

17.Situační zpráva Ochrana révy vinné

Ostatní, Odbor: odbor životního prostředí

09/09 2008 > 12/09 2008

Oznámení o konání dražebního roku - Dušan Daniel

Ostatní, Odbor: OOVV

09/09 2008 > 12/09 2008

Oznámení o konání dražebního roku - Jiří Kovárník

Ostatní, Odbor: OOVV

26/8 2008 > 11/9 2008

OS Břeclav Usnesení Čermák

Ostatní, Odbor: OOVV

26/8 2008 > 11/9 2008

OS Břeclav Usnesení Demeter

Ostatní, Odbor: OOVV

26/8 2008 > 11/9 2008

Ostatní, Odbor: OOVV

03/09 2008 > 08/09 2008

16.Situační zpráva ochrana révy vinné

Ostatní, Odbor: odbor životního prostředí

15/8 2008 > 03/09 2008

Celní úřad Hodonín - uložení písemnosti-Štefánia Vrtalová

Ostatní, Odbor: OOVV

15/8 2008 > 1/9 2008

VAK Břeclav-Lednice,úpravna vody-zk.provoz

Ostatní, Odbor: OOVV

15/8 2008 > 1/9 2008

OS Břeclav Usnesení Kocourková

Ostatní, Odbor: OOVV

15/8 2008 > 1/9 2008

Soudní exekutor Jihlava, kú Sedlec

Ostatní, Odbor: OOVV

11/8 2008 > 29/8 2008

Pozvánka Spol. vl. domu Pod Str. 5

Ostatní

19/8 2008 > 29/8 2008

E-ON Ořerušení dodávky el. energie Mikulov

Ostatní, Odbor: ŽP

11/8 2008 > 27/8 2008

OS Břeclav Usnesení Šrámek Miroslav

Ostatní, Odbor: OOVV

11/8 2008 > 27/8 2008

OS Břeclav Usnesení Hung Nguyen Kim

Ostatní, Odbor: OOVV

11/8 2008 > 27/8 2008

OS Břeclav Usnesení Schneider

Ostatní, Odbor: OOVV

11/8 2008 > 27/8 2008

OS Břeclav Usnesení Kufa

Ostatní, Odbor: OOVV

11/8 2008 > 27/8 2008

OS Břeclav Usnesení Šrámek Karel

Ostatní, Odbor: OOVV

11/8 2008 > 27/8 2008

MěÚ Břeclav VV Minařík

Ostatní, Odbor: OOVV

11/8 2008 > 27/8 2008

OS Břeclav Usnesení Barátová

Ostatní, Odbor: OOVV

11/8 2008 > 27/8 2008

EX.úřad Brno-venkov Crlík

Ostatní, Odbor: OOVV

8/8 2008 > 25/8 2008

Soudní ex. Břeclav - dražební vyhl.

Ostatní, Odbor: OOVV

05/08 2008 > 22/08 2008

Celní úřad Břeclav-Oznámení o uložení písemnosti-Ing.Pavel Gábriš

Ostatní, Odbor: OOVV

05/08 2008 > 22/08 2008

Ostatní, Odbor: OOVV

05/08 2008 > 22/08 2008

Ostatní, Odbor: OOVV

11/8 2008 > 18/8 2008

Ochrana révy vinné 13. sit.zpr,

Ostatní, Odbor: ŽP

22/07 2008 > 08/08 2008

Usnesení - Okresní soud Břeclav - Georgína Židová

Ostatní, Odbor: OOVV

22/07 2008 > 07/08 2008

Správkyně konkurzní podstaty Mgr.Vlčková, Brno - úpadce F.Halousek

Ostatní, Odbor: OOVV

8/7 2008 > 1/8 2008

Pohotovost veterina 7/08

Ostatní, Odbor: ŽP

15/7 2008 > 31/7 2008

Oznámení zrušení živnost.pod. Svoboda

Ostatní, Odbor: Živnost. odb.

15/7 2008 > 31/7 2008

Oznámení zrušení živnost.pod. Svoboda

Ostatní, Odbor: Živnost. odb.

15/7 2008 > 31/7 2008

Ex. úřad Přerov - Usnesení

Ostatní, Odbor: OOVV

22/07 2008 > 28/7 2008

10.situační zpráva ochrany révy vinné

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

8/7 2008 > 24/7 2008

8. situač.zpr. Ochrana révy vinné

Ostatní, Odbor: ŽP

8/7 2008 > 24/7 2008

Ex. úřad Hodonín Usnesení

Ostatní, Odbor: OOVV

23/6 2008 > 23/7 2008

Nabídka pozemků PF ČR k náhr. restitucím-katastr

Ostatní, Odbor: MPO

3/7 2008 > 21/7 2008

Ex. úřad Brno -Dražební vyhláška LEXA

Ostatní, Odbor: OOVV

15/7 2008 > 21/7 2008

9. situační zpráva- ochrana révy vinné

Ostatní, Odbor: ŽP

27/6 2008 > 15/7 2008

Ex.úřad Hodonín dražební rok -Janás

Ostatní, Odbor: OOVV

27/6 2008 > 15/7 2008

Ex. úřad Hodonín dražební rok Crlík

Ostatní, Odbor: OOVV

27/6 2008 > 15/7 2008

Ex. úřad Hodonín dražební rok Janás

Ostatní, Odbor: OOVV

27/6 2008 > 15/7 2008

Ex. úřad Hodonín dražební rok Janás

Ostatní, Odbor: OOVV

27/6 2008 > 15/7 2008

Vodovody a kan. Břeclav vyúčt. vodné stočné r. 2007

Ostatní, Odbor: OOVV

11/6 2008 > 14/7 2008

Pozem.úřad Břeclav Komlexní pozemkové úpravy v kú Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

26/6 2008 > 14/7 2008

Soud.exek. Praha 4 Usnesení-Průchová

Ostatní, Odbor: OOVV

24/6 2008 > 4/7 2008

JMK Zastupitelstvo 3.7.2008

Ostatní, Odbor: OOVV

17/6 2008 > 3/7 2008

Soud.exekutor Brno-venkov Dražební vyhláška Janás R.

Ostatní, Odbor: OOVV

16/6 2008 > 2/7 2008

Okresní soud Břeclav-Dražení vyhláška - Panochová Renata

Ostatní, Odbor: OOVV

16/6 2008 > 2/7 2008

Exúřad Přerov - Dražební vyhláška

Ostatní, Odbor: OOVV

01/06 2008 > 01/07 2008

Pohotovost - červen 2008

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

6/6 2008 > 1/7 2008

Ex. úřad Brno Usnesení - Svoboda Miloš

Ostatní, Odbor: OOVV

5/6 2008 > 30/6 2008

EX.úřad Přerov-Dražební vyhl. Mikulík

Ostatní, Odbor: OOVV

5/6 2008 > 30/6 2008

AUDIT zpr. o výsledcích hospodaření Město Mikulov

Ostatní, Odbor: OOVV

11/6 2008 > 27/6 2008

Dražební rok Soudní exekutor Přerov

Ostatní, Odbor: OOVV

11/6 2008 > 27/6 2008

Dražební vyhláška Usnesení Ex. úřad Přerov

Ostatní, Odbor: OOVV

11/6 2008 > 27/6 2008

Pozem.úř. Břeclav závěrečné projednání pozemkových úptav

Ostatní, Odbor: MPO

17/6 2008 > 23/6 2008

5.situač.zpráva-ochrana révy vinné

Ostatní, Odbor: ŽP

16/5 2008 > 18/6 2008

Dražební vyhláška - Moravika real. k. Mikulov 17.6.2008

Ostatní, Odbor: MPO

11/6 2008 > 16/6 2008

4. situační zpráva - ochrana révy vinné

Ostatní, Odbor: ŽP

28/05 2008 > 13/06 2008

Veřejná vyhláška, k.ú.Dolní Dunajovice

Ostatní, Odbor: Odbor územního plánování a stavebního řádu

3/6 2008 > 13/6 2008

Zastupitelstvo JMK Brno 12/6/2008

Ostatní, Odbor: OOVV

26/05 2008 > 11/06 2008

usnesení - oznámení

Ostatní, Odbor: Odbor živnostenský

22/5 2008 > 9/6 2008

Dražební vyhl. - OS Znojmo - VD AMOS

Ostatní, Odbor: OOVV

2/6 2008 > 9/6 2008

3. situační zpr. Ochrana révy vinné

Ostatní, Odbor: ŽP

28/05 2008 > 06/06 2008

Oznámení o přerušení dodávky el.energie

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

20/5 2008 > 5/6 2008

Dražební vyhl. - byt Mikulov

Ostatní, Odbor: OOVV

4/3 2008 > 4/6 2008

Oznámění o zamýšleném převodu PF ČR

Ostatní, Odbor: MPO

30/4 2008 > 2/6 2008

Veterina služy pohotovost 5/2008

Ostatní, Odbor: ŽP

27/05 2008 > 02/06 2008

2.situační zpráva ochrany révy vinné

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

11/3 2008 > 31/5 2008

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ostatní, Odbor: ORRI

20/5 2008 > 26/5 2008

1. situační zpáva - Ochrana révy vinné

Ostatní, Odbor: ŽP

29/4 2008 > 15/5 2008

Vyjádření územ.pl. k pozemkům v kú Mikulov č. 59/2008

Ostatní, Odbor: SÚ

28/4 2008 > 14/5 2008

Sdělení č. 139/2008

Ostatní, Odbor: SÚ

27/05 2008 > 12/05 2008

Usnesení - Exekutorský úřad Praha 4, Ploužnice s.r.o.

Ostatní, Odbor: OOVV

15/4 2008 > 2/5 2008

OS Břeclav Dražební vyhláška - Svoboda Miroslav

Ostatní, Odbor: OOVV

15/4 2008 > 2/5 2008

OS Břeclav Dražební vyhláška Křiváčková

Ostatní, Odbor: OOVV

15/4 2008 > 2/5 2008

OS Břeclav - dražební vyhláška Hudec Karel

Ostatní, Odbor: OOVV

15/4 2008 > 2/5 2008

OS Břeclav, Dražební vyhláška -Hrnčiřík Petr

Ostatní, Odbor: OOVV

1/4 2008 > 2/5 2008

nabídka práce Brno SOURCE - operátor výroby

Ostatní, Odbor: OOVV

1/4 2008 > 2/5 2008

Veterina - pohotovost 4/2008

Ostatní, Odbor: ŽP

10/4 2008 > 28/4 2008

OS Břeclav Dražební vyhláška ALBA Mikulov

Ostatní, Odbor: OOVV

8/4 2008 > 25/4 2008

E-ON č.Budějovice -přerušení dodávky elektřiny 24..4.2008

Ostatní, Odbor: ŽP

8/4 2008 > 24/4 2008

Výroční zpráva Měú Mikulov-svobodný přístup k informacím r.2007

Ostatní, Odbor: OOVV

10/4 2008 > 18/4 2008

JMK -svolání zastupitelstva 17.4.08

Ostatní, Odbor: OOVV

1/4 2008 > 17/4 2008

Voj.zařízení Týniště nad Orl. náhrada škody Šik Jiří

Ostatní, Odbor: OOVV

1/4 2008 > 17/4 2008

Dražební vyhláška EX.úřad Hodonín- Doboš Jan

Ostatní, Odbor: OOVV

17/3 2008 > 17/4 2008

Informace o stavebním záměru, oprava chodníků a VO, k.ú.Mikulov

Ostatní, Odbor: ORRI

20/3 2008 > 7/4 2008

Město Hrušovany n/Jev- výběr.řízení, jednatel, ředitel TS

Ostatní, Odbor: OOVV

28/2 2008 > 1/4 2008

Pohotovost březen 2008 Veterina

Ostatní, Odbor: ŽO

13/3 2008 > 1/4 2008

Informace Finančního úřadu Mikulov

Ostatní, Odbor: OOVV

12/2 2008 > 30/3 2008

FÚ Mikulov - Informace k zasl. daňových složenek pro pl. daní z nemovitosti

Ostatní, Odbor: ČOVV

7/2 2008 > 28/3 2008

Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu, k.ú.Drnholec

Ostatní, Odbor: ČOVV

28/2 2008 > 27/3 2008

Exekutorský úřad Zlín - Šerý David - Zlín

Ostatní, Odbor: ČOVV

4/3 2008 > 21/3 2008

Oznámění o zahájení řízení o udělení výjimky, k.ú. Mikulov

Ostatní, Odbor: odbor ÚPaSč

14/3 2008 > 21/3 2008

Oznámení o konání dražebního roku Vašíček Petr

Ostatní, Odbor: OOVV

28/2 2008 > 17/3 2008

Oznámění - Rada JMK - dotační program

Ostatní, Odbor: ČOVV

16/1 2008 > 13/3 2008

EX.úřad Břeclav- Dražba - STALCON-TRADE Znojmo

Ostatní, Odbor: ČOVV

16/1 2008 > 11/3 2008

Ex.úřad Zlín Dražební vyhláška - Rauš

Ostatní, Odbor: ČOVV

20/2 2008 > 7/3 2008

Cena za stání silnič. motorových vozidel,park. automat město Mikulov

Ostatní, Odbor: odb. dopravy

20/2 2008 > 7/3 2008

Oznámění zadávacího řízení - veř.dražba nebyt.j. kú Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

19/2 2008 > 6/3 2008

oznámění o zrušení zadávacího řízení dražba nebyt, domu kú Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

13/2 2008 > 3/3 2008

Oznámění zadávacího řízení Město Mikulov-veř.dr. nebyt.prostor kú Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

19/2 2008 > 29/2 2008

Zastupitelstvo JMK Brno 28.2.2008

Ostatní, Odbor: ČOVV

21/1 2008 > 29/2 2008

Formulář - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2007

Ostatní, Odbor: OŽP

7/2 2008 > 23/2 2008

Výběrové řízení na funkci - vedoucí stavebního odboru MěÚ Hrušovany nad Jevišovkou

Ostatní

7/2 2008 > 23/2 2008

Usnesení k.ú.Drnholec

Ostatní, Odbor: odbor životního prostředí

31/1 2008 > 18/2 2008

Město Mikulov-usnesení ochr.protipov.hráz VO2 kú Novosedly

Ostatní, Odbor: OŽP

12/2 2008 > 15/2 2008

EX.úřad Hodonín - dražební rok - Dufková jarmila

Ostatní, Odbor: ČOVV

12/2 2008 > 15/2 2008

Ex.úřad Hodonín - dražební rok Beličková Jana

Ostatní, Odbor: ČOVV

7/1 2008 > 8/2 2008

Pozvánka Honební spol. Turold "Mikulov val.hr. 28.2.2008

Ostatní, Odbor: ČOVV

28/12 2007 > 7/2 2008

Dražební vyhl. dobrovol.dražba Real Spektrum Praha, kú Brod nad Dyjí

Ostatní, Odbor: ČOVV

18/1 2008 > 4/2 2008

Pozvánka na val.hromadu, Honební spol. Mikulov-Šibeník

Ostatní, Odbor: ČOVV

16/1 2008 > 1/2 2008

Ex.úřad Brno-město-Exekuce-Borovský Lubomír

Ostatní, Odbor: ČOVV

2/1 2008 > 1/2 2008

Pohotovost - leden 2008

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

31/10 2007 > 31/1 2008

Výměna občanských průkazů vydaných do r. 1998

Ostatní, Odbor: ČOVV

14/1 2008 > 30/1 2008

Vojenské zařízení Týniště n/Orl. náhrada škody-Bělohlávek Daniel

Ostatní, Odbor: ČOVV

10/1 2008 > 28/1 2008

Dražební vyhláška-OS Břeclav Ing. Jan Kučeřík

Ostatní, Odbor: ČOVV

8/1 2008 > 24/1 2008

OS Břeclav Dražební vyhláška Šrámek

Ostatní, Odbor: ČOVV

8/1 2008 > 24/1 2008

OS Břeclav - Dražební vyhláška Šrámek Karel

Ostatní, Odbor: ČOVV

8/1 2008 > 24/1 2008

OS Břeclav Dražební vyhláška Šrámek

Ostatní, Odbor: ČOVV

8/1 2008 > 24/1 2008

Město Hrošovany n/Jev.-výběrové řízení ekonom

Ostatní, Odbor: ČOVV

28/12 2007 > 23/1 2008

Dražební vyhl. -Ex.úř. Přerov, kú Mikulov, LV 898

Ostatní, Odbor: MPO

16/10 2007 > 23/1 2008

Exekutor.úřad Jihlava - Dražba 22.1.2008 - oblast kú Sedlec

Ostatní, Odbor: ČOVV

11/1 2008 > 15/1 2008

E-ON přerušení el. dodávky 14.1.2008

Ostatní, Odbor: ŽP

27/12 2007 > 14/1 2008

Oznámění - zrušení živnost. oprávnění

Ostatní, Odbor: ŽO

18/12 2007 > 3/1 2008

Změna č. 4 územ.plánu sídel.útvaru Mikulov

Ostatní, Odbor: SÚ

29/11 2007 > 2/1 2008

KVS - Pohotovost prosinec 2007

Ostatní, Odbor: ŽP

4/10 2007 > 31/12 2007

Prioritní oblasti rozvoje města Mikulova

Ostatní, Odbor: ORRI

6/9 2007 > 31/12 2007

Výzva - Výměna řidičských průkazů

Ostatní, Odbor: Odbor dopravy

1/3 2007 > 31/12 2007

Oznámění-Dotační program JMK pro začínající podnikatele

Ostatní, Odbor: ČOVV

11/12 2007 > 27/12 2007

Sdělení č. 375/2007 odůvodnění odvolání

Ostatní, Odbor: SÚ

29/11 2007 > 17/12 2007

Stanovisko MŽP - Program rozvoje cest.ruchu 2007-2013 JMK

Ostatní, Odbor: ŽP

29/11 2007 > 14/12 2007

Návrh rozpočtu JMK na rok 2008

Ostatní, Odbor: ČOVV

27/11 2007 > 13/12 2007

PF ČR zamyšlené převody pozemků kú Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

22/11 2007 > 10/12 2007

Vodovody a kanalizace Břeclav -oznámění o změně ceny vodného a stoč. 2008

Ostatní, Odbor: ČOVV

22/11 2007 > 10/12 2007

Povinnost odevzdat ÚKZÚ Znojmo každoroční prohlášení o sklizni a zásob révy vinné

Ostatní, Odbor: ČOVV

4/12 2007 > 7/12 2007

Církevní stř. zdravotnická škola Brno - Den otevř. dveří 6.12.2007

Ostatní, Odbor: ČOVV

13/11 2007 > 3/12 2007

KÚ JMK- Stavba nové výr. haly HTS sro Novosedly

Ostatní, Odbor: ŽO

26/10 2007 > 3/12 2007

Pohotovost - veterina 11/2007

Ostatní, Odbor: ŽP

4/10 2007 > 30/11 2007

STUDIE – Návrh destinačního řízení turistické oblasti Pálava a Lednicko-valtický areál

Ostatní, Odbor: ORRI

15/11 2007 > 29/11 2007

Oznámění o přerušení dodávky elektrické energie

Ostatní, Odbor: OŽP

30/10 2007 > 26/11 2007

Agentura ochr. přírody ČR Žádost o zařaz. lokality CZ620411 Stanovisko trjúh. do nár. seznamu

Ostatní, Odbor: ŽP

6/11 2007 > 22/11 2007

Informace pro klienty Ověřovatelské kanceláře - Břeclav

Ostatní, Odbor: ČOVV

8/11 2007 > 16/11 2007

E-ON - přerušení dodávky el.energ. kú Mikulov 15.11.2007

Ostatní, Odbor: ŽP

30/10 2007 > 15/11 2007

BORS Břeclav pracovní poměr řidič/ka autobusu z Mikulova a okolí

Ostatní, Odbor: ČOVV

16/10 2007 > 15/11 2007

Exekutor.úřad Přerov-Dražební jednání 14.11.2007 kú Sedlec u Mikulova

Ostatní, Odbor: ČOVV

9/10 2007 > 15/11 2007

Dražební vyhláška Město Mikulov - kú Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

6/11 2007 > 9/11 2007

Svolání zastupitelstva JMK Brno 8.11.2007

Ostatní, Odbor: ČOVV

9/10 2007 > 9/11 2007

PF ČR Oznámění vyřazení pozemků v kú Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

23/10 2007 > 1/11 2007

E-ON přerušení el. energie

Ostatní, Odbor: ŽP

27/9 2007 > 31/10 2007

Pohotovost - říjen 2007 -KVS

Ostatní, Odbor: ŽP

31/7 2007 > 31/10 2007

Oznámění o zamýšleném převodu PF ČR, k.ú.Mikulov, p.č.4216/1

Ostatní, Odbor: MPO

31/7 2007 > 31/10 2007

Oznámění o zamýšleném převodu PF ČR, k.ú.Mikulov, p.č.3404

Ostatní, Odbor: MPO

11/10 2007 > 29/10 2007

E-ON Upozrnění na odstr. dřevin ohrož.bezpečnost

Ostatní, Odbor: ČOVV

11/10 2007 > 24/10 2007

Vodoprávní řízení - Rybníkářství Pohořelice

Ostatní, Odbor: ŽP

9/10 2007 > 12/10 2007

EX.úřad Hodonín-Oznámění o konání dražebního roku 11.10.2007

Ostatní, Odbor: ČOVV

25/9 2007 > 12/10 2007

Vyjádření k územ. plánu kú Mikulov č.93/2007

Ostatní, Odbor: SÚ

12/9 2007 > 9/10 2007

Usnesení Exekutorského úřadu Břeclav - p.Roman Čevela

Ostatní, Odbor: MPO

17/9 2007 > 4/10 2007

Ministerstvo životního prostředí - závěr zjišťovacího řízení - Program rozvoje cestovního ruchu JMK 2007-2013

Ostatní, Odbor: odbor životního prostředí

17/9 2007 > 4/10 2007

Usnesení - Exekutorský úřad Brno - Ing.Bohdan Subota

Ostatní, Odbor: MPO

7/9 2007 > 1/10 2007

Upozornění - Území, kde se provádí očkování lišek

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

27/8 2007 > 30/9 2007

Veterina Pohotovost září 2007

Ostatní, Odbor: ŽP

18/9 2007 > 24/9 2007

21.situační zpráva - ochrana révy vinné

Ostatní, Odbor: odbor životního prostředí

14/8 2007 > 21/9 2007

Dražební vyhl. -pozemek kú Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

20/8 2007 > 20/9 2007

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na území JMK

Ostatní, Odbor: ČOVV

21/8 2007 > 18/9 2007

Dražební vyhláška- S.Lysák

Ostatní, Odbor: ČOVV

7/8 2007 > 18/9 2007

OS Břeclav Dražební vyhláška Dolina Mikulov

Ostatní, Odbor: ČOVV

10/9 2007 > 17/9 2007

Ochrana révy vinné - 20.situační zpráva

Ostatní, Odbor: odbor životního prostředí

10/9 2007 > 15/9 2007

Fórum občana - D.Dunajovice 14.9.2007

Ostatní, Odbor: ČOVV

6/9 2007 > 14/9 2007

ZM JMK 13.9.2007

Ostatní, Odbor: ČOVV

27/8 2007 > 12/9 2007

18. sit. zpráva Ochrana révy vinné

Ostatní, Odbor: ŽP

27/8 2007 > 12/9 2007

Usnesení Sekáč Jiří ex. majetku OS Břeclav

Ostatní, Odbor: MPO

27/8 2007 > 12/9 2007

Usnesení OS Břeclav ex. majetku Šrámek

Ostatní, Odbor: MPO

4/9 2007 > 10/9 2007

19.Situační zpráva ochrana révy vinné

Ostatní, Odbor: odbor životního prostředí

22/8 2007 > 8/9 2007

Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru JMK

Ostatní, Odbor: ČOVV

13/8 2007 > 5/9 2007

Oznámění o výběr. řízení BBV/2/2007 3.kolo

Ostatní, Odbor: MPO

1/8 2007 > 1/9 2007

Posuzování vlivů na ŽP -zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci-Program rozvoje cest.ruchu JMK pro 2007-2013

Ostatní, Odbor: odbor životního prostředí

1/8 2007 > 1/9 2007

Jednoduché pozemkové úpravy k.ú.Mikulov - Hliniště

Ostatní, Odbor: MPO

1/8 2007 > 31/8 2007

Exekutorský úřad Hodonín - Kolomazník Jiří

Ostatní, Odbor: MPO

13/8 2007 > 29/8 2007

USNESENÍ Foto Moravia Kopřivnice - Šmíd Petr Mikulov exekuce

Ostatní, Odbor: MPO

2/8 2007 > 29/8 2007

Oznámění o výběrovém řízení č.BBV/3/2007 2.kolo

Ostatní, Odbor: ČOVV

21/8 2007 > 27/8 2007

Ochrana révy vinné - 17.situační zpráva

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

14/8 2007 > 20/8 2007

16.sit.zpráva Ochrana révy vinné 13.-19.8.2007

Ostatní, Odbor: ŽP

1/8 2007 > 18/8 2007

Oznámění o o uložení písemnosti p.Šimák R.

Ostatní, Odbor: ČOVV

20/7 2007 > 5/8 2007

Usnesení dražební vyhl. EX. úř. Přerov,kú Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

3/7 2007 > 3/8 2007

Oznámění PF ČR - vyřazení pozemků kú Mikulov

Ostatní, Odbor: MPO

19/7 2007 > 2/8 2007

Ochrana révy vinné 12.s.zpráva, 29.týden

Ostatní, Odbor: ŽP

24/7 2007 > 31/7 2007

13.situační zpráva - Ochrana révy vinné

Ostatní, Odbor: odbor životního prostčení

26/6 2007 > 31/7 2007

Pohotovost červenec/2007

Ostatní, Odbor: ŽP

12/7 2007 > 30/7 2007

Dražební jednání-Ex.úřad Nymburk -Srnka Michal

Ostatní, Odbor: ČOVV

10/7 2007 > 30/7 2007

Výbčr.řízení BBV/2/2007-2.kolo

Ostatní, Odbor: ČOVV

10/7 2007 > 26/7 2007

Ochrana révy vinné 28.týden

Ostatní, Odbor: ŽP

10/7 2007 > 26/7 2007

Vodovody a kan Břeclav-náklady pro výpočet vod.a st.

Ostatní, Odbor: ČOVV

25/6 2007 > 25/7 2007

Pozemkový fond ČR - nabídka pozemků

Ostatní, Odbor: MPO

19/6 2007 > 19/7 2007

Dražební vyhl. Dolina Marek Mikulov, Ex.úř. Brno-venkov/Kocián

Ostatní, Odbor: ČOVV

26/6 2007 > 11/7 2007

Výběrové řízení MěÚ Hrušovany n/J - prac.ekonom.odbor

Ostatní, Odbor: ČOVV

19/6 2007 > 5/7 2007

Ochrana révy vinné 8.sit.zpráva-25.týden

Ostatní, Odbor: ŽP

26/6 2007 > 2/7 2007

Ochrana révy vinné 9.sit.zpráva v 26.týdnu

Ostatní, Odbor: ŽP

23/3 2007 > 1/7 2007

Oznámění o zpr. projektu LUCAS 2007-průzkum způsobu využití půdy

Ostatní, Odbor: OŽP

14/6 2007 > 30/6 2007

Usnesení JMK nakládání k odběru povr.vod pro stavbu Závlahy 2.etapa

Ostatní, Odbor: ŽP

29/5 2007 > 30/6 2007

Oznámění o výběr.řízení BBV/3/2007

Ostatní, Odbor: ČOVV

19/6 2007 > 29/6 2007

JMK Brno-zastupitelstvo 28.6.2007

Ostatní, Odbor: ČOVV

19/6 2007 > 22/6 2007

Ex.úřad Hodonín-dražební rok-Bartoš Libor Mikulov

Ostatní, Odbor: ČOVV

12/6 2007 > 18/6 2007

Situační zpráva -Ochrana révy vinné 24.týden

Ostatní, Odbor: ŽP

5/6 2007 > 15/6 2007

ZM JMK 14.6.2007

Ostatní, Odbor: ČOVV

15/5 2007 > 15/6 2007

Dražební vyhl. D04/2007 Hošek BEMi Mikulov

Ostatní, Odbor: ČOVV

15/5 2007 > 15/6 2007

Kraj.veterinární spr.-nařízení č.3/2007-ochr.chovu včel

Ostatní, Odbor: OŽP

5/6 2007 > 12/6 2007

Ochrana révy vinné - 23.týden

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

24/4 2007 > 12/6 2007

Dražební vyhláška Bartoš Karel Mikulov

Ostatní, Odbor: ČOVV

24/4 2007 > 29/5 2007

Dražební vyhl. Dobrovský Benedikt Mušlov

Ostatní, Odbor: ČOVV

24/5 2007 > 28/5 2007

4.situač.zpráva-ochrana révy vinné

Ostatní, Odbor: ŽP

10/5 2007 > 27/5 2007

Výběrové řízení na funkci - pracovník ekonomického odboru MěÚ Hrušovany nad Jevišovkou

Ostatní, Odbor: ČOVV

10/5 2007 > 27/5 2007

Výběrové řízení na funkci - pracovník stavebního odboru MěÚ Hrušovany nad Jevišovkou

Ostatní, Odbor: ČOVV

15/5 2007 > 21/5 2007

3.situační zpr. - Ochrana vinné révy

Ostatní, Odbor: OŽP

3/5 2007 > 19/5 2007

Pohotovost vet. květen 2007

Ostatní, Odbor: ŽP

15/5 2007 > 18/5 2007

Oznámění o o výběrovém říz. BBV/2/2007, kú V.Němčice Majetek Břeclav

Ostatní, Odbor: ČOVV

24/4 2007 > 9/5 2007

Vyrozumění a záp. do živnost. r. Hrůza Pavel

Ostatní, Odbor: Žo

24/4 2007 > 9/5 2007

Dražební vyhláška byt. jednotky v kú Mikulov

Ostatní, Odbor: ČOVV

17/4 2007 > 3/5 2007

MŽP - Závěr zjišťovacího řízení-plán oblasti povodí Dyje

Ostatní, Odbor: OŽP

27/3 2007 > 1/5 2007

Pohotovost duben 2007

Ostatní, Odbor: ŽP

27/3 2007 > 24/4 2007

Dražební vyhláška - Zdeněk Liška

Ostatní, Odbor: ČOVV

27/3 2007 > 24/4 2007

Dražební vyhláška - Stanislav Lysák

Ostatní, Odbor: ČOVV

17/4 2007 > 23/4 2007

Dražební rok - M.Rauš

Ostatní, Odbor: MPO

5/4 2007 > 21/4 2007

Změna honitby Sedlec-Liščí vrh

Ostatní, Odbor: OŽP

10/4 2007 > 20/4 2007

Svolání zastupitel. JMK Brno

Ostatní, Odbor: ČOVV

17/4 2007 > 20/4 2007

Oznámění o zrušení výběr.řízení čís.BBV/1/2007 koupč Renault Laguna

Ostatní, Odbor: ČOVV

29/3 2007 > 19/4 2007

Úřad pro zastup. státu ve věcech majetk. Výběrové řízení na koupi Renault Laguna 1.6i 16V.

Ostatní, Odbor: ČOVV

2/4 2007 > 16/4 2007

Mimořádné rostlinné opatření

Ostatní, Odbor: OŽP

21/3 2007 > 7/4 2007

Posuzování vlivů na ŽP - záměr dálnice A 5 Nord Autobahn, úsek Poysbrunn-Drasenhofen

Ostatní, Odbor: odbor životního prostředí

20/3 2007 > 6/4 2007

Posuzování vlivů na ŽP , Gebauer a Griller Kabeltechnik Mikulov - IV.etapa,

Ostatní, Odbor: odbor ŽP

7/3 2007 > 1/4 2007

Pohotovost - 3/2007

Ostatní, Odbor: ŽP

14/3 2007 > 31/3 2007

Oznámění - Jan Kovařík

Ostatní, Odbor: Živnostenský odbor

9/3 2007 > 30/3 2007

Oznámění o přerušení dodávky eleketrické en.

Ostatní, Odbor: ŽP

13/3 2007 > 28/3 2007

MŽP- posuzování záměru "Dálnice A5-Poysbrunn-Drasenhofen"

Ostatní, Odbor: ŽP

9/3 2007 > 26/3 2007

Seznámění s podklady rozhodnutí-rekonstrukce RD

Ostatní, Odbor: SÚ

9/3 2007 > 26/3 2007

Uložení písemností - oznámění, Jankovič Marián

Ostatní, Odbor: ČOVV

22/2 2007 > 26/3 2007

Posuzování vlivů na ŽP-Plán oblasti povodí Dyje

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

1/3 2007 > 19/3 2007

Výroční zpráva MěÚ Mikulov -poskytování informací

Ostatní, Odbor: ČOVV

28/2 2007 > 19/3 2007

Exekuční příkaz Bartl Robert Mikulov

Ostatní, Odbor: ČOVV

20/2 2007 > 15/3 2007

Provoz firmy Gebauer a Griller Kabeltechnik - vliv na ŽP

Ostatní, Odbor: ŽP

9/2 2007 > 15/3 2007

Usnesení -Ex.úřad Břeclav - dražba 14.3.2007

Ostatní, Odbor: MPO

5/3 2007 > 9/3 2007

Oznámění o konání dražebního roku

Ostatní, Odbor: ČOVV

5/2 2007 > 1/3 2007

Pohotovost -únor 2007

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

31/1 2007 > 16/2 2007

e-ON Oznámění, výkon st. spr. v odvětv.

Ostatní, Odbor: ŽP

31/1 2007 > 16/2 2007

Oznámění o přerušení dod. el. energ. e-ON

Ostatní, Odbor: ČOVV

23/1 2007 > 13/2 2007

OS Břeclav,dražební vyhláška -Šíla František

Ostatní, Odbor: ČOV

23/1 2007 > 13/2 2007

OS Břeclav,dražební vyhl. - Divišová Měřič

Ostatní, Odbor: ČOV

23/1 2007 > 13/2 2007

Dražební vyhláška- Dobrovský Benedikt-OS Břeclav

Ostatní, Odbor: ČOV

17/1 2007 > 9/2 2007

Pozvánka - honební společenství Mikulov-Šibenik

Ostatní, Odbor: ČOVV

9/1 2007 > 9/2 2007

Pozvánka na val. hr. Honební. spol. Turold Mikulov

Ostatní, Odbor: ČOVV

8/12 2006 > 13/1 2007

Dražební vyhláška - ZK engineering, spol. s r.o.

Ostatní, Odbor: MPO

4/12 2006 > 1/1 2007

Pohotovost - prosinec 2006

Ostatní, Odbor: Odbor životního porstčedí

28/12 2006 > 30/12 2006

Dražební rok - OK METALL, s.r.o.

Ostatní, Odbor: ČOVV

28/12 2006 > 30/12 2006

Dražební rok - OK METALL,s.r.o.

Ostatní, Odbor: ČOVV

6/3 2006 > 30/12 2006

Oznámění JMK Dotační program JMK pro začínající podnikatele

Ostatní, Odbor: ČOVV

12/12 2006 > 15/12 2006

Dražební rok - Daniel D.

Ostatní, Odbor: ČOVV

12/12 2006 > 15/12 2006

Dražební rok -Kučera A.

Ostatní, Odbor: ČOVV

8/12 2006 > 15/12 2006

Dražební rok - Hudec Karel

Ostatní, Odbor: MPO

4/12 2006 > 15/12 2006

Pozvánka zastupitelstva JMK 14.12.2006

Ostatní, Odbor: ČOVV

15/11 2006 > 15/12 2006

Zveřejnění návrhu koncepce vlivů na životní prostředí - 2

Ostatní, Odbor: Odbor ŽP

15/11 2006 > 15/12 2006

Zveřejnění návrhu koncepce na živ.prostředí

Ostatní, Odbor: Odbor ŽP

27/11 2006 > 14/12 2006

JMK od.životního prostředí - EMERSON - II.etapa

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

21/11 2006 > 8/12 2006

Oznámění - J.Míček

Ostatní, Odbor: Živnostenský odbor

2/11 2006 > 21/11 2006

Stanovisko MŽP-posouzení vlivů na ŽP k návrhu koncepce Regionální operační program pro NUTS II -2007-13

Ostatní, Odbor: odbor ŽP

1/11 2006 > 20/11 2006

Záměr Rak. republiky - stavby dálnice A5

Ostatní, Odbor: odbor ŽP

31/10 2006 > 10/11 2006

ZM JMK 9.11.2006

Ostatní, Odbor: ČOVV

11/10 2006 > 8/11 2006

Usnesení - Exekutorský úřad Hodonín - p.M.Špringl

Ostatní, Odbor: MPO

25/9 2006 > 1/11 2006

Pohotovost - říjen 2006-veterina

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

11/8 2006 > 31/10 2006

Usnesení - Exekutorský úřad Praha

Ostatní, Odbor: MPO

0/00 0000 > 31/10 2006

Stanovení počtu členů ZM 2006-2010

Ostatní, Odbor: ČOVV

25/7 2006 > 25/10 2006

Oznámění o zamýšleném převodu - PF ČR

Ostatní, Odbor: MPO

25/7 2006 > 25/10 2006

Oznámění o zamýšleném převodu - PF ČR

Ostatní, Odbor: MPO

18/9 2006 > 24/10 2006

Dražební vyhláška - M.Obrtlík

Ostatní, Odbor: ČOVV

18/9 2006 > 24/10 2006

Dražební vyhláška - M.Svoboda

Ostatní, Odbor: ČOVV

3/10 2006 > 20/10 2006

Oznámění o přerušení dodávky el.energie

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

3/10 2006 > 20/10 2006

Oznámění o přerušení dodávky el.energie

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

22/9 2006 > 20/10 2006

Dražební vyhláška - Usnesení p.J.Kučeřík

Ostatní, Odbor: ČOVV

18/9 2006 > 19/10 2006

Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím-katastr

Ostatní, Odbor: MPO

18/9 2006 > 17/10 2006

Dražební vyhláška - F.Šíla

Ostatní, Odbor: ČOVV

29/8 2006 > 17/10 2006

Dražební vyhláška - Ing.P.Mach

Ostatní, Odbor: ČOVV

26/9 2006 > 16/10 2006

Oznámění - BEFA v.o.s.

Ostatní, Odbor: Živnostenský úřad

26/9 2006 > 16/10 2006

Oznámění - SERVISE TRUCK s.r.o.

Ostatní, Odbor: Živnostenský úřad

25/9 2006 > 6/10 2006

Dražební vyhláška - p.Obdržálková H.

Ostatní, Odbor: ČOVV

25/9 2006 > 6/10 2006

Dražební vyhláška - p.Pavelka

Ostatní, Odbor: ČOVV

11/8 2006 > 6/10 2006

Usnesení - Exekutorský úřad Hodonín

Ostatní, Odbor: MPO

4/9 2006 > 4/10 2006

Veřejná nabídka pozemků - Pozemkový fond

Ostatní, Odbor: MPO

1/9 2006 > 2/10 2006

Pohotovost - září 2006

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

11/9 2006 > 28/9 2006

Vyhlášení popisu věci

Ostatní, Odbor: ČOVV

11/9 2006 > 28/9 2006

Informace o zveřejnění návrhu koncepce "Regionální operační program pro NUTS II Jihovýchod"

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

4/9 2006 > 28/9 2006

Oznámění o přerušení dodávky elektrické energie

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

12/9 2006 > 22/9 2006

Pozvánka ZM JMK 21.9.2006

Ostatní, Odbor: ČOVV

1/9 2006 > 19/9 2006

Oznámění o přerušení dodávky elektrické energie

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

29/8 2006 > 15/9 2006

Závěr zjišťovacího řízení - Strategie rozvoje JMK

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

29/8 2006 > 15/9 2006

Závěr zjišťovacího řízení - Aktualizace návrhové části programu JMK

Ostatní, Odbor: Odbor životního prstčedí

22/8 2006 > 8/9 2006

Usnesení - oznámění

Ostatní, Odbor: Živnostenský úřad

31/7 2006 > 1/9 2006

Usnesení

Ostatní, Odbor: MPO

14/8 2006 > 31/8 2006

Oznámění

Ostatní, Odbor: Odbor živnostenský

11/8 2006 > 31/8 2006

Oznámění JMK Brno - Dotační program

Ostatní, Odbor: ČOVV

8/8 2006 > 25/8 2006

Oznámění o přerušení el.energie

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

25/7 2006 > 25/8 2006

Upozornění k veřejné nabídce pozemků - vyřazení pozemků

Ostatní, Odbor: MPO

8/8 2006 > 19/8 2006

Oznámění o přerušení el.energie

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

13/7 2006 > 14/8 2006

Koncepce "Strategie rozvoje JmK, Koncepce Aktualizace návrhové části programu rozvoje JmK"

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

20/7 2006 > 7/8 2006

Inf. o zveřejnění oznámění záměru: Stavby -

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

29/6 2006 > 5/8 2006

Dražební vyhláška

Ostatní, Odbor: ČOVV

2/5 2006 > 3/8 2006

Pozemkový fond ČR - Oznámění o zamýšleném převodu

Ostatní, Odbor: MPO

3/7 2006 > 1/8 2006

Pohotovost - červenec 2006

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

14/7 2006 > 31/7 2006

MčP - Závěr zjišťovacího řízení

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

27/6 2006 > 13/7 2006

Oznámění

Ostatní, Odbor: Odbor živnostenský

27/6 2006 > 13/7 2006

Kalkulace za rok 2005 - Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Ostatní, Odbor: ČOVV

21/6 2006 > 3/7 2006

Pozvánka ZM JMK 1.7.2006

Ostatní, Odbor: ČOVV

25/5 2006 > 26/6 2006

Posuzování vlivů na životní prostředí - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

9/5 2006 > 24/6 2006

Dražební vyhláška

Ostatní, Odbor: ČOVV

19/6 2006 > 23/6 2006

Oznámění o konání dražebního roku

Ostatní, Odbor: ČOVV

24/5 2006 > 23/6 2006

Dražební vyhláška

Ostatní, Odbor: MPO

22/5 2006 > 23/6 2006

Dražební vyhláška

Ostatní, Odbor: ČOVV

5/6 2006 > 16/6 2006

ZM JMK 15.6.2006

Ostatní, Odbor: ČOVV

22/5 2006 > 9/6 2006

E-ON Oznámění o přerušení dodávky el.energie

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

22/5 2006 > 8/6 2006

E-ON Oznámění o přerušení dodávky el.energie

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

18/5 2006 > 8/6 2006

Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší JMK

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

17/5 2006 > 7/6 2006

Oznámění o přerušení dodávky el.energie E-ON

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

11/4 2006 > 7/6 2006

Dražební vyhláška

Ostatní, Odbor: ČOVV

17/5 2006 > 6/6 2006

Oznámění o přerušení dodávky el.energie E-ON

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

17/5 2006 > 6/6 2006

Oznámění o přerušení dodávky el.energie E-ON

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

18/5 2006 > 5/6 2006

Oznámění o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR

Ostatní, Odbor: ČOVV

13/4 2006 > 5/6 2006

Volby do PS Parlamentu ČR

Ostatní, Odbor: ČOVV

3/4 2006 > 5/6 2006

Volby do Parlamentu ČR, 2.-3.6.2006

Ostatní, Odbor: ČOVV

17/5 2006 > 2/6 2006

Usnesení - oznámění

Ostatní, Odbor: Odbor živnostenský úřad

2/5 2006 > 1/6 2006

Pohotovost - veterinární lékař - květen 2006

Ostatní, Odbor: Odbor životního prostředí

7/4 2006 > 24/5 2006

Oznámění

Ostatní, Odbor: Živnostenský úřad

4/5 2006 > 22/5 2006

Usnesení

Ostatní, Odbor: ČOVV

4/5 2006 > 22/5 2006

Vyrozumění o probíhajícím řízení

Ostatní, Odbor: ČOVV

12/5 2006 > 20/5 2006

ZM JMK 19.5.2006

Ostatní, Odbor: ČOVV

17/2 2006 > 18/5 2006

PF ČR Oznámění o zamýšleném převodu

Ostatní, Odbor: MPO

21/4 2006 > 11/5 2006

Oznámění

Ostatní, Odbor: Živnostenský úřad

28/3 2006 > 11/5 2006

Výzva k předložení nabídky na zakázku "Klimatizace kanceláří v budově MěÚ Mikulov"

Ostatní, Odbor: ČOVV

22/3 2006 > 9/5 2006

Ivančické včelaření

Ostatní, Odbor: OŽP

1/4 2006 > 1/5 2006

Pohotovost - duben 2006

Ostatní, Odbor: ČOVV

21/2 2006 > 29/4 2006

Dražební rok

Ostatní, Odbor: ČOVV

19/4 2006 > 28/4 2006

Pozvánka ZM - JMK 27.4.2006

Ostatní, Odbor: ČOVV

28/3 2006 > 21/4 2006

Opakovaná veřejná dražba

Ostatní, Odbor: ČOVV

27/1 2006 > 21/4 2006

Dražební vyhláška

Ostatní, Odbor: ČOVV

5/4 2006 > 20/4 2006

Veřejnoprávní smlouva Mikulov - Pavlov

Ostatní, Odbor: odbor dopravy

5/4 2006 > 20/4 2006

Veřejnoprávní smlouva Mikulov - Milovice

Ostatní, Odbor: odbor dopravy

5/4 2006 > 20/4 2006

Veřejnoprávní smlouva Mikulov - Nový Přerov

Ostatní, Odbor: odbor dopravy

5/4 2006 > 20/4 2006

Veřejnoprávní smlouva Mikulov - Bavory

Ostatní, Odbor: odbor dopravy

5/4 2006 > 20/4 2006

Veřejnoprávní smlouva Mikulov - Dobré Pole

Ostatní, Odbor: odbor dopravy

28/3 2006 > 20/4 2006

Výzva k předložení nabídky na zakázku "FileServer"

Ostatní, Odbor: ČOVV

28/3 2006 > 20/4 2006

Výzva k předložení nabídky na zakázku "Dodávka kancelářských PC"

Ostatní, Odbor: ČOVV

24/2 2006 > 15/4 2006

Informace zajištční preventivních opatření týkajících se influenzy(chřipky)ptákč

Ostatní, Odbor: OŽP

30/3 2006 > 13/4 2006

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje - STAV NEBEZPEČÍ

Ostatní, Odbor: ČOVV

27/3 2006 > 12/4 2006

Oznámění

Ostatní, Odbor: Živnostenský úřad

27/3 2006 > 12/4 2006

Oznámění

Ostatní, Odbor: Živnostenský úřad

24/3 2006 > 10/4 2006

Usnesení - oznámění

Ostatní, Odbor: Živnostenský úřad

6/3 2006 > 4/4 2006

Očkování lišek

Ostatní, Odbor: OŽP

15/3 2006 > 31/3 2006

Usnesení - oznámění

Ostatní, Odbor: Živnostenský úřad

16/3 2006 > 31/3 2006

Veřejnoprávní smlouva-přestupky, Mikulov - Brod nad Dyjí

Ostatní, Odbor: OD

16/3 2006 > 31/3 2006

Veřejnoprávní smlouva-přestupky, Mikulov - Březí

Ostatní, Odbor: OD

16/3 2006 > 31/3 2006

Veřejnoprávní smlouva-přestupky, Mikulov - Dolní Dunajovice

Ostatní, Odbor: OD

16/3 2006 > 31/3 2006

Veřejnoprávní smlouva-přestupky, Mikulov - Jevišovka

Ostatní, Odbor: OD

16/3 2006 > 31/3 2006

Veřejnoprávní smlouva-přestupky, Mikulov - Dolní Věstonice

Ostatní, Odbor: OD

16/3 2006 > 31/3 2006

Veřejnoprávní smlouva-přestupky, Mikulov - Drnholec

Ostatní, Odbor: OD

16/3 2006 > 31/3 2006

Veřejnoprávní smlouva-přestupky, Mikulov - Horní Věstonice

Ostatní, Odbor: OD

16/3 2006 > 31/3 2006

Veřejnoprávní smlouva-přestupky, Mikulov - Perná

Ostatní, Odbor: OD

16/3 2006 > 31/3 2006

Veřejnoprávní smlouva-přestupky, Mikulov - Klentnice

Ostatní, Odbor: OD

16/3 2006 > 31/3 2006

Veřejnoprávní smlouva-přestupky, Mikulov - Novosedly

Ostatní, Odbor: OD

16/3 2006 > 31/3 2006

Veřejnoprávní smlouva-přestupky, Mikulov-Sedlec

Ostatní, Odbor: OD

1/3 2006 > 31/3 2006

Oznámění zahájení řízení "Kanalizace a ČOV Jevišovka"

Ostatní, Odbor: OŽP

9/3 2006 > 27/3 2006

Ministerstvo zemědělství Ústřední pozemkový úřad - rozhodnutí

Ostatní, Odbor: MPO

20/3 2006 > 25/3 2006

Oznámění o konání dražebního roku

Ostatní, Odbor: ČOVV

20/2 2006 > 24/3 2006

Posuzování vlivů na životní prostředí - stavba LIDL

Ostatní, Odbor: OŽP

1/3 2006 > 18/3 2006

Vyrozumění o probíhajícím řízení

Ostatní, Odbor: MPO

24/2 2006 > 14/3 2006

Oznámění o zahájení vodoprávního řízení

Ostatní, Odbor: OŽP

2/3 2006 > 8/3 2006

Dražební vyhláška

Ostatní, Odbor: ČOVV

1/2 2006 > 2/3 2006

Nabídka pozemků určených k převodu PF ČR

Ostatní, Odbor: MPO

13/2 2006 > 28/2 2006

Vyhláška

Ostatní, Odbor: odbor dopravy

13/2 2006 > 28/2 2006

Exekuční příkaz

Ostatní, Odbor: MPO

25/1 2006 > 26/2 2006

Pozvánka

Ostatní, Odbor: ČOVV

25/1 2006 > 26/2 2006

Pozvánka

Ostatní, Odbor: ČOVV

21/2 2006 > 24/2 2006

Dražební rok

Ostatní, Odbor: ČOVV

21/2 2006 > 24/2 2006

Dražební rok

Ostatní, Odbor: ČOVV

13/2 2006 > 24/2 2006

ZM - JMK - 23.2.2006

Ostatní, Odbor: ČOVV

6/2 2006 > 24/2 2006

Oznámění o přerušení el.energie

Ostatní, Odbor: OŽP

13/2 2006 > 23/2 2006

Oznámění o přerušení el.energie

Ostatní, Odbor: OŽP

31/1 2006 > 16/2 2006

Oznámění

Ostatní, Odbor: Živnostenský úřad

17/1 2006 > 31/1 2006

Oznámění o přerušení dodávky elektrické energie

Ostatní, Odbor: OŽP

3/1 2006 > 24/1 2006

Zveřejnění záměru - prodejna potravin Mikulov - vliv na životní prostředí

Ostatní, Odbor: OŽP