Mikulov

Dotace z rozpočtu města

Kompletní informace naleznete v sekci Dotace z rozpočtu města.


18/02 2021 > 08/04 2021

Podpora rozvoje v oblasti kultury v r. 2021

Dotace z rozpočtu města, Odbor: finanční

Archiv


27/2 2020 > 30/3 2020

Podpora rozvoje v oblasti kultury v roce 2020

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

27/2 2020 > 30/3 2020

Podpora rozvoje v oblasti sportu v roce 2020

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

27/2 2020 > 30/3 2020

Podpora rozvoje v oblasti památkové péče v roce 2020

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

27/2 2020 > 30/3 2020

Podpora sociálních služeb na území ORP Mikulov pro r. 2020

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

27/2 2020 > 30/3 2020

Podmínky poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Mikulov pro r. 2020

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

27/2 2020 > 30/3 2020

Vzor-Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

27/2 2020 > 30/3 2020

Vzor-Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

27/2 2020 > 30/3 2020

Vzor-Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov - pam.péče

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

27/2 2020 > 30/3 2020

Finanční vyúčtování dotace z rozpočtu města Mikulov

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

26/2 2019 > 1/4 2019

Dotace z rozpočtu města na rok 2019

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

1/3 2018 > 3/4 2018

Podpora rozvoje v oblasti kultury v roce 2018

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

1/3 2018 > 3/4 2018

Podpora rozvoje v oblasti sportu v roce 2018

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

1/3 2018 > 3/4 2018

Podpora rozvoje v oblasti památkové péčev roce 2018

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

1/3 2018 > 3/4 2018

Podpora sociálních služeb na území ORP Mikulov pro rok 2018

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

1/3 2018 > 3/4 2018

Podmínky poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Mikulov pro rok 2018

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

1/3 2018 > 3/4 2018

VZOR - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

1/3 2018 > 3/4 2018

VZOR - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

1/3 2018 > 3/4 2018

Finanční vyúčtování dotace z rozpočtu města Mikulov

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

23/2 2017 > 27/3 2017

Podpora rozvoje v oblasti kultury v roce 2017

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

23/2 2017 > 27/3 2017

Podpora rozvoje v oblasti sportu v roce 2017

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

23/2 2017 > 27/3 2017

Podpora rozvoje v oblasti památkové péče v roce 2017

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

23/2 2017 > 27/3 2017

Podpora sociálních služeb na území ORP Mikulov v roce 2017

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

23/2 2017 > 27/3 2017

Podmínky k poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Mikulov pro r.2017

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

23/2 2017 > 27/3 2017

Vzor - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

23/7 2017 > 27/3 2017

Vzor - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

23/2 2017 > 27/3 2017

Finanční vyúčtování dotace z rozpočtu města Mikulov

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

25/2 2016 > 29/3 2016

Podpora rozvoje v oblasti kultury v roce 2016

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Finanční odbor

25/2 2016 > 29/3 2016

Podpora rozvoje v oblasti sportu roce 2016

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Finanční odbor

25/2 2016 > 29/3 2016

Podpora rozvoje v oblasti památkové péče v roce 2016

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Finanční odbor

25/2 2016 > 29/3 2016

Podpora sociálních služeb na území ORP Mikulov pro r.2016

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Finanční odbor

25/2 2016 > 29/3 2016

Podmínky k poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Mikulov

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Finanční odbor

25/2 2016 > 29/3 2016

Vzor-Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Finanční odbor

25/2 2016 > 29/3 2016

Finanční vyúčtování dotace z rozpočtu města Mikulov

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Finanční odbor

25/2 2016 > 29/3 2016

Příloha- Výdaje a příjmy žadatele o dotaci za rok 2015

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Finanční odbor

25/2 2016 > 29/3 2016

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Finanční odbor

25/2 2016 > 29/3 2016

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na památky

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor regionální a živnostenského podnikání

25/2 2016 > 29/3 2016

Příloha - Rozpočet služby a požadavek na finanční podporu

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

25/2 2016 > 29/3 2016

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2016 - Podpora sociálních služeb

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Odbor finanční

28/2 2008 > 31/12 2013

Finanční vyúčtování podpory z rozpočtu města Mikulov

Dotace z rozpočtu města, Odbor: KT

12/8 2008 > 31/12 2013

Logo Mikulova - Tento projekt je realizován ve spolupráci s městem Mikulov

Dotace z rozpočtu města, Odbor: KT

12/8 2008 > 31/12 2013

Logo Mikulova - Tento projekt je spolufinancován městem Mikulov

Dotace z rozpočtu města, Odbor: KT

12/8 2008 > 31/12 2013

Logo Mikulova - Tento projekt je realizován pod záštitou starosty města Mikulova

Dotace z rozpočtu města, Odbor: KT

25/6 2012 > 31/12 2013

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Sekretariát tajemníka

25/6 2012 > 31/12 2013

Hodnocení žádostí o dotace

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Sekretariát tajemníka

25/6 2012 > 31/12 2013

Žádost o poskytnutí dotace na jednorázovou akci

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Sekretariát tajemníka

25/6 2012 > 31/12 2013

Žádost o poskytnutí dotace na pravidelnou činnost

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Sekretariát tajemníka

28/2 2008 > 25/6 2012

Žádost o poskytnutí dotace na obnovu památkových objektů a území

Dotace z rozpočtu města, Odbor: KT

28/2 2008 > 25/6 2012

Žádost o poskytnutí podpory projektu podpořeného z jiných dotačních titulů

Dotace z rozpočtu města, Odbor: KT

28/2 2008 > 24/6 2012

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov

Dotace z rozpočtu města, Odbor: KT

28/2 2008 > 24/6 2012

Žádost o poskytnutí dotace na pravidelnou činnost

Dotace z rozpočtu města, Odbor: KT

28/2 2008 > 24/6 2012

Žádost o poskytnutí dotace na jednorázový projekt

Dotace z rozpočtu města, Odbor: KT

31/3 2011 > 24/6 2012

Dodatek č.1 k Pravidlům pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov

Dotace z rozpočtu města, Odbor: ORRI

31/3 2011 > 24/6 2012

Dodatek č.2 k Pravidlům pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov

Dotace z rozpočtu města, Odbor: ORRI

31/3 2011 > 24/6 2012

Dodatek č.3 k Pravidlům pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov

Dotace z rozpočtu města, Odbor: ORRI

19/4 2012 > 24/6 2012

Dodatek č.4 k Pravidlům pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Sekretariát tajemníka

19/4 2012 > 15/6 2012

Schválené dotace z rozpočtu města Mikulova pro rok 2012

Dotace z rozpočtu města, Odbor: Sekretariát tajemníka