Mikulov

Archiv


07/04 2020 > 31/12 2022

Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy

Archiv, Odbor: OSŽP

Archiv


23/12 2020 > 25/1 2021

Místní úprava provozu v obci Březí - opatření obecné povahy - zahájení

Archiv, Odbor: SÚ

23/12 2020 > 25/1 2021

Místní úprava provozu - opatření obecné povahy - zahájení - Sídliště - zóna

Archiv, Odbor: SÚ

23/12 2020 > 8/1 2021

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II. třídy č. 414 a na místní komunikaci obce Novosedly

Archiv, Odbor: SÚ

23/12 2020 > 8/1 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 47c, č. 40c, č. 69c, č. 68c, č. 52c, č. 48c, č. 49c, č. 50c a č. 51c

Archiv, Odbor: SÚ

14/12 2020 > 04/01 2021

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení ,,Mikulov,ul. Růžová-oprava místní komunikace"

Archiv, Odbor: OSŽP

15/12 2020 > 04/01 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III.třídy č. 0523 a č. 4144, před státní hranicí ve směru do Rakouské republiky, a ve směru z Rakouské republiky, v souvislosti s případným omezením dopravy na hraničních přechodech

Archiv, Odbor: SÚ

26/11 2020 > 14/12 2020

Veřejná vyhláška

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

26/11 2020 > 14/12 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy č. 414 v místě mostu ev.č. 414-007, na mostním provizoriu mostu č. 414-007, na silnici III. třídy č. 39615 v místě mostu ev. č. 39615-1, na mostním provizoriu mostu č. 39615-1 a jejich přilehlém okolí, přes řeku Dyji u městyse Drnholec a obce Brod nad Dyjí a dále na silnici II. třídy č. 414 a na silnicíh II. třídy č. 4147, č. 39613, č. 39614, 39615 v souvislosti s objízdnou trasou částečné uzavírky mostu ev.č. 39615-1 a mostního provizória v souvislosti se stavbou "Opatření na mostech ev.č. 39615 a ev.č. 414-007 u obce Brod nad Dyjí a Drnholec"

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

24/11 2020 > 10/12 2020

"Mikulov - nasvětlené přechody přes III/0525" - oznámení o zahájení společného územního a stavebního povolení

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

19/11 2020 > 07/12 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní kumunikaci č. 13c(ul.Mlýnská), v Mikulově, v souvislosti se stavbou ,,Mikulov, ul. Mlýnská oprava kanalizace a vodovodu"

Archiv, Odbor: SÚ

16/11 2020 > 02/12 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení,,Březí-obnova MOK (ul.U Školky)"

Archiv

11/11 2020 > 27/11 2020

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

11/11 2020 > 27/11 2020

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

10/11 2020 > 26/11 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na mostních provizoriích mostů č. 414-007 u Drnholce a č. 39615-1 u Brodu nad Dyjí, oba přes řeku Dyji a objízdné trasy v souvislosti se stavbou "I/52 Pasohlávky, most 52-059, realizace opatření na mostech objízdných tras"

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

10/11 2020 > 26/11 2020

ROZHODNUTÍ č. 454/2020-územní rozhodnutí

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

05/11 2020 > 23/11 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o vydání opatření obecné povahy Regulační plán ,,Dobré Pole,plocha ZO1"

Archiv, Odbor: OSŽP

03/11 2020 > 19/11 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. 421(ul.Bezručova),místní komunikaci č. 22c (ul.Růžová) a místní komunikaci č. 21c (ul.Havlíčkova),v Mikulově, v souvislosti se stavbou ,,Mikulov,ul.Růžová oprava vodovodu a kanalizace"

Archiv, Odbor: SÚ

03/11 2020 > 19/11 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 17c-ul.1.květa, a č. 18c - ul. Habánská, ve městě Mikulov, v souvislosti se stavbou ,,Mikulov, Rekonstrukce MK, ul. Habánská"

Archiv, Odbor: SÚ

27/10 2020 > 12/11 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu Městského úřadu Mikulov z důvodu označování krátkodobých pracovních míst běžné údržby a závad ve sjízdnosti

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

22/10 2020 > 09/11 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o zrušení opakovaného veřejného projednávání návrhu ,,Změna č. 2 územního plánu Březí"

Archiv, Odbor: OSŽP

14/10 2020 > 30/10 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Vrchlického a ul. Lidická v městysu Drnholec, v souvislosti se stavbou "Chodník ul. Vrchlického a Lidická, Drnholec"

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

09/10 2020 > 26/10 2020

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II. třídy č. 414 v km provozního staničení cca 29,320, v místě vyústění veřejně přístupné účelové komunikace vedoucí k vjezdu k manipulační sondě Mikulov 5

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

2/10 2020 > 20/10 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II. třídy č. 420, II. třídy č. 421, III. třídy č. 0521, III. třídy č. 0525, III. třídy č. 41410, III. třídy č. 42119, III. třídy č. 42120, III. třídy č. 42121, III. třídy č. 42124, místních komunikacích města Mikulov, v souvislosti s realizací sportovní akce „cyklistické závody NOVA CUP 2020 - Mikulov“ podle situace dopravního značení, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Archiv, Odbor: Odbor: stavební a životního prostředí

01/10 2020 > 19/10 2020

"Prodloužení vodovodního řadu, ul. K Vápence, Mikulov, I. etapa"

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

01/10 2020 > 19/10 2020

"Brod nad Dyjí - zvýšení bezpečnosti chodců, II.etapa" - oznámení o vydání společného územního a stavebního povolení

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

29/09 2020 > 15/10 2020

Doručení Návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU BAVORY

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

29/09 2020 > 15/10 2020

Oznámení o opakovaném veřejném projednání "Změna č. 2 ˇuzemního plánu Březí"

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

18/09 2020 > 05/10 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy č. 4144 a místní komunikaci v obci Novosedly, v souvislosti s konáním kulturní akce "Slavnosti vinobraní v obci Novosedly"

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

15/09 2020 > 01/10 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy č. 414 v místě mostu ev. č. 414-007, na silnici III. třídy č. 39615 v místě mostu ev. č. 39615 v místě mostu ev. č. 39615-1, v souvislosti se stavbou "I/52 Pasohlávky, most 52-059, realizace opatření na mostech objízdných tras"

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

10/09 2020 > 29/09 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 5c, slepá ulice Purkyňova, Mikulov, mezi ulicemi Vídeňská a Komenského v souvislosti s kulturní akcí "Food festival a festival vína"

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

10/09 2020 > 29/09 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v obci Klentnice, na po. p.č. 590/1, k.ú. Klentnice, v souvislosti se stavbou "Klentnice, rozš. VN, TS-DN, domy pod Pálavou" z důvodu uzavírky této komunikace za účelem prací na VN, dopravě a montáži trafostanice

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

03/09 2020 > 21/09 2020

Rozhodnutí

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

03/09 2020 > 21/09 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy č. 39615 a místních komunikacích v obci Brod nad Dyjí v souvislosti se stavbou "oprava povrchů místních komunikací v Brodu nad Dyjí" a uzavírkami místních komunikací

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

14/08 2020 > 14/09 2020

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II. třídy č. 414 v km provozního staničení cca 29,32, při vyústění veřejně přístupné účelové komunikace v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

06/08 2020 > 07/09 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. MUMI 20031774

Archiv, Odbor: FO

06/08 2020 > 07/09 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. MUMI 20031773

Archiv, Odbor: FO

06/08 2020 > 07/09 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. MUMI 20031772

Archiv, Odbor: FO

06/08 2020 > 07/09 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. MUMI 20031520

Archiv, Odbor: FO

18/08 2020 > 03/09 2020

"Brod nad Dyjí-zvýšení bezpečnosti chodců, II.etapa" - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

30/07 2020 > 31/08 2020

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy

Archiv, Odbor: OSŽP

30/07 2020 > 31/08 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení o zpracovní a projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Pavlov v uplynulém období

Archiv, Odbor: OSŽP

13/08 2020 > 31/08 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy č. 42117 v úseku Pavlov - Dolní Věstonice - částečná uzavírka z důvodu trhliny ve svahu u silnice III. třídy 42117 a dále objízdné trase na silnicích II. třídy č. 420 a 421, III. třídy č. 42117, 42120, 42121 a 42122

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

13/08 2020 > 31/08 2020

stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy č. 421 v obci Milovice v souvislosti s uzavírkou dané komunikace a to od návsi až po křižovatku se silnicí III. třídy č. 42117 a konáním akce "Tradiční krojované hody Milovice"

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

13/08 2020 > 31/08 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 47c, ul. Hraničářů, Mikulov, parcela č. 3088/2, na úrovni domu č. 938/1, v souvislosti se zvláštním užíváním komunikace za účelem protlaku a uložení vodovodní a kanalizační přípojky

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

14/08 2020 > 31/08 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy č. 414 v místě km provozního značení cca 29320 m silnice u vrtu a sondy Mikulov 5 společnosti MND, a.s., Úprkova č.p. 807/6, 695 01 Hodonín

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

14/08 2020 > 31/08 2020

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 65c, ul. Pavlovská, Mikulov

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

14/08 2020 > 31/08 2020

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 17c, ul. 1. května, Mikulov

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

11/08 2020 > 27/08 2020

Oznámení o zahájení řízení o regulačním plánu "Dobré Pole, plocha ZO1"

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

06/08 2020 > 24/08 2020

Veřejná vyhláška

Archiv, Odbor: OSŽP

06/08 2020 > 24/08 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III.tř.č.4154,provozní staničení cca.6,370 km vpravo,naproti dom č.p.638 ul Wolkerova,Drnholec v souvislosti s výkopovými pracemi a napojení vodovodní přípojky na pozemek parc.č. 1756/84 v k.ú. Drnholec

Archiv, Odbor: SÚ

06/08 2020 > 24/08 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II.třídy č. 420 a silnici II.třídy č. 421 v souvislosti s povolení uzavírky a nařízení objížďky s realizací stavby ,,II/420 Dolní Věstonice průtah a most ev.č. 420-012"

Archiv, Odbor: SÚ

06/08 2020 > 24/08 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 65c,ul. Pavlovská , Mikulov,v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Školní a U Lomu, v souvislosti se stavbou,,Mikulov- realizace vyvýšeného přechodu pro chodce na ul. Pavlovská"

Archiv, Odbor: SÚ

07/08 2020 > 24/08 2020

Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby-,,Rozvod optické sítě v obci Dolní Dunajovice"

Archiv, Odbor: OSŽP

04/08 2020 > 20/08 2020

Veřejná vyhláška- Oznámení účastníkům řízení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí pro umístění stavby,,Pavlov,ul. Družstevní,obnova NN"

Archiv, Odbor: SÚ

04/08 2020 > 20/08 2020

Veřejná vyhláška-rozhodnutí ,,Prodloužení vodovodního řadu, ul. K Vápence, Mikulov,I.etapa"

Archiv, Odbor: OSŽP

04/08 2020 > 20/08 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v obci Klentnice, na poz.par.č. 590/1,v k.ú. Klentnice, v souvislosti se stavbou,,Klentnice, rozš.VN,TS-DN,domy pod Pálavou",z důvodu částečné uzavírky komunikace

Archiv, Odbor: SÚ

24/07 2020 > 10/08 2020

"Zpevněné polní cesty v k.ú. Klentnice" - rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

24/07 2020 > 10/08 2020

"Brod nad Dyjí- zvýšení bezpečnosti chodců, II. etapa" - usnesení o zastavení společného územního a stavebního řízení

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

21/07 2020 > 06/08 2020

Brod nad Dyjí-zvýšní bezpečnosti chodců, II.etapa" - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

16/07 2020 > 03/08 2020

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II. třídy č. 42120, místních komunikacích a účelových komunikacích v obci Pavlov a v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

16/7 2020 > 3/8 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na mostních provizoriích mostu ev.č. 414-007 na silnici II/414 a dále mostu ev.č. 39615-1 na silnici III. třídy č. 39615 v obcích Drnholec a Brod nad Dyjí, v souvislosti se stavbou „I/52 Pasohlávky, most 52-059, realizace opatření na mostech objízdných tras“

Archiv, Odbor: Stavební a životního prostředí

14/07 2020 > 30/07 2020

Převzetí písemnosti - Markéta Ficková

Archiv, Odbor: organizační a vnitřních věcí

03/07 2020 > 20/07 2020

Veřejná vyhláška - Oznámení o opakovaném veřejném projednání ,,ÚP Mikulov"

Archiv, Odbor: OSŽP

26/6 2020 > 17/7 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4146 a dále na silnici II. třídy č. 414 v místě křížení se silnicí III. třídy č. 4146, vše v obci Březí, v souvislosti se stavbou „Březí – Zvýšení bezpečnosti chodců část 3, 4, 5, 6“

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/6 2020 > 16/7 2020

Výzva Krajského soudu v Ostravě

Archiv, Odbor: sekretariát tajemníka

25/6 2020 > 13/7 2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: stavební a životního prostředí

18/6 2020 > 7/7 2020

"Zpevněné polní cesty v k.ú. Klentnice" -prodloužení platnosti stavebního povolení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/6 2020 > 7/7 2020

Veřejná vyhláška

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/6 2020 > 2/7 2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/05 2020 > 29/06 2020

Veřejná vyhláška-Oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JmK na udržitelný rozvoj území

Archiv, Odbor: OOVV

11/6 2020 > 29/6 2020

Rozhodnutí o společném povolení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/6 2020 > 25/6 2020

Opravné rozhodnutí - Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Bavory-kanalizace vč.připojení na ČOV Dolní Dunajovice" na pozemcích v katastrálním území Bavory, Dolní Dunajovice a Perná

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/5 2020 > 19/6 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci "na silnici III. třídy č. 0523"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/6 2020 > 19/6 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42117, v souvislosti se stavbou "Dolní Věstonice - dům č.p. 150 Oprava střechy - zábor pro lešení"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/05 2020 > 15/06 2020

Veřejná vyhláška-Oznámení účastníkům řízení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení pro umístění stavby,, Pavlov,ul.Družstevní,obnova NN"

Archiv, Odbor: SÚ

5/6 2020 > 15/6 2020

Informace o nvrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/5 2020 > 11/6 2020

Doplnění stanovení přechodné úpravy provozu na mostních provizóriích mostů č. 414-007 a 39615-1 přes řeku Dyji v Drnholci a Brodu nad Dyjí, v souvislosti se stavbou "I/52 Pasohlávky, most 52-059, realizace opatření na mostech objízdných tras"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/5 2020 > 11/6 2020

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O REGULAČNÍM PLÁNU "SEDLEC - lokalita B1"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/6 2020 > 11/6 2020

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/5 2020 > 10/6 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích parc.č. 4128/1, 4128/2 a 4317, vše v k.ú. Horní Věstonice, v souvislosti se stavbou "H.Věstonice, rozšíření NN, Kozel" za účelem překopu komunikací a uložení kabelů NN

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/5 2020 > 10/6 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Vrchlického a ul. Lidického v městysu Drnholec, v souvislosti se stavbou "Chodník ul. Vrchlického a Lidická Drnholec"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/5 2020 > 8/6 2020

Rozhodnutí č. 213/2020 ke společnému územnímu a stavebnímu povolení stavby nazvané:"Zapojení sondy Mikulov 5" na pozemcích v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/5 2020 > 8/6 2020

Oznámení účastníkům řízení podle §85 odst.2 písm. b stavebního zákona, že mají možnost si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení pro umístění stavby nazvané "Pavlov, ul. Družstevní ,obnova NN" na pozemcích v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/5 2020 > 4/6 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 45c v Mikulově, ul. K Vápence a nově zbudovaných a napojených komunikací "A" a "B" projektu výstavby "POD NOVOUŮ, v souvislosti se stavbou "POD NOVOU etapa I.1 komunikace a tech. infrastruktura"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/5 2020 > 1/6 2020

Oznámení o zahájení společného povolení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/5 2020 > 1/6 2020

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "Rozvod optické sítě v obci Dolní Dunajovice" na pozemcích v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/04 2020 > 25/05 2020

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Vinohradnická , Březí

Archiv, Odbor: SÚ

21/4 2020 > 22/5 2020

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

05/05 2020 > 21/05 2020

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané ,,Bavory- kanalizace vč.připojení na ČOV Dolní Dunajovice"

Archiv, Odbor: OSŽP

07/04 2020 > 11/05 2020

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 45c, ul. K Vápence, Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

24/4 2020 > 11/5 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. třídy č. 414 a III. třídy č. 4147 v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce mostu ev.č. 52-059, most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky"-objízdné trasy 06_1, 14_1

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/4 2020 > 7/5 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. třídy č. 41410 a č. 41124 v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce mostu ev.č. 52-059, most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

09/04 2020 > 27/04 2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

09/04 2020 > 27/04 2020

Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení stavby nazvané:,,Zapojení sondy Mikulov 5"

Archiv, Odbor: OSŽP

8/4 2020 > 24/4 2020

VV-provádění zeměměřičských prací Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

07/04 2020 > 23/04 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III.třídy č. 42120 v souvislosti s prováděním rekonstrukce chodníků v Mikulově na ul. Dukelská dne 07.04.2020 až 31.05.2020

Archiv, Odbor: SÚ

3/4 2020 > 20/4 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 1d a 2d v souvislosti s prováděním výkopových prací v Mikulově na Kostelním náměstí dne 02.-05.04.2020

Archiv, Odbor: OSŽP

01/04 2020 > 17/04 2020

Veřejná vyhláška- Rozhodnutí č. 141/2020 ,,VB 873 ÚS1-TS H. Věstonice Děvín, obnova na pozemcích parc.č.705,706,709,710,711,712,714 v k.ú. Klentnice, parc.č.673/1,673/2,674,675 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: OSŽP

26/03 2020 > 14/04 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/141 a III/4154 v souvislosti s konáním sportovní akce SUPERMOTO v obci Hrušovany nad Jevišovkou dne 14.-16.08.2020

Archiv, Odbor: SÚ

30/3 2020 > 14/4 2020

Oznámení o zrušení opakovaného veřejného projednání "ÚP Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/3 2020 > 14/4 2020

Rozhodnutí-společné územní a stavební povolení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/3 2020 > 8/4 2020

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/3 2020 > 30/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na ulici Sadová v Mikulově za účelem zemních a výkopových prací v chodníku pro uložení kabelu NN

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/3 2020 > 28/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/3 2020 > 26/3 2020

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "Bavory-kanalizace vč. připojení na ČOV Dolní Dunajovice" na pozemcích v k.ú. Bavory, k.ú. Dolní Dunajovice a v k.ú. Perná.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/3 2020 > 23/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na mostu ev.č. 39615-1 na silnici III. třídy č. 39615 objízdné trasy k uzavírce silnice I. třídy č. 52 na mostu ev.č. 52-059

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/3 2020 > 20/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na objízdných trasách k uzavírce silnice I. třídy č. 52 na mostu ev.č. 52-059

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/3 2020 > 19/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 40c, ul. Nová u garáží za domem č. 1051/2, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/3 2020 > 19/3 2020

Oznámení o opakovaném veřejném projednání "ÚP MIKULOV"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/3 2020 > 18/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 36c, ul. Husova u doma č. 330/10, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/3 2020 > 18/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy č. 4147, mostní provizorium Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/02 2020 > 13/03 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II.třídy č. 414, v mostní provizorium Drnholec a Dobré Pole

Archiv, Odbor: SÚ

24/2 2020 > 11/3 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. třídy č. 414, v Březí na ul. Mikulovská u základní školy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/02 2020 > 09/03 2020

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního povolení

Archiv, Odbor: SÚ

29/1 2020 > 2/3 2020

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 17c, ul. 1. května, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/2 2020 > 2/3 2020

Veřejná vyhláška "Vinný sklep za zdí"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/2 2020 > 2/3 2020

"Stavební a bezbariérové úpravy stávajících chodníků v obci Sedlec u Mikulova"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/2 2020 > 28/2 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/1 2020 > 21/2 2020

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 65c, ul. Pavlovská, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/2 2020 > 20/2 2020

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "VN 873 ÚS1- TS H. Věstonice Děvín, obnova" na pozemcích v k.ú. Klentnice a v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/2 2020 > 20/2 2020

Oznámení o opakování veřejného projednání "Změna č. 1 Územního plánu Horní Věstonice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/2 2020 > 20/2 2020

Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2020 > 3/2 2020

Stavební a bezbariérové úpravy stávajících chodníků v obci Sedlec u Mikulova

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2020 > 3/2 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414, II/421, III/39613, III/39618, III/4144a, III/4146, III/4147, III/4154

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/1 2020 > 30/1 2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/1 2020 > 23/1 2020

Rozhodnutí "kanalizační řád stokové sítě Obce Klentnice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/12 2019 > 20/01 2020

Oznámeí o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42120 MK a UK v obci Pavlov

Archiv, Odbor: SÚ

19/12 2019 > 06/01 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/4154 Drnholec

Archiv, Odbor: SÚ

18/12 2019 > 3/1 2020

Rozhodnutí č. 195/2019:" Mikulov-Mušlov-kanalizace"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/12 2019 > 2/1 2020

Oznámení o uzavření veřejnorávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/12 2019 > 2/1 2020

Stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci 22.dubna, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/12 2019 > 2/1 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/42117 Pavlov-Dol.Věstonice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/12 2019 > 30/12 2019

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

06/12 2019 > 23/12 2019

Veřejná vyhláška

Archiv, Odbor: OSŽP

06/12 2019 > 23/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/0524 Republikánské obrany Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

3/12 2019 > 19/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Purkyňova, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/11 2019 > 16/12 2019

Veřejná vyhláška "Dolní Věstonice, přípojka NN, Friedrich"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/11 2019 > 16/12 2019

Oznámení o možnosti převzít písemnost-Hana Obdržálková

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

26/11 2019 > 12/12 2019

Oznámení o zahájení řízení pro: "Kanalizační řád stokové sítě Obce Klentnice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/11 2019 > 9/12 2019

Rekonstrukce chodníků v obci Milovice-"Etapa II"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/11 2019 > 9/12 2019

Oznámení o vydání společného rozhodnutí

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/11 2019 > 9/12 2019

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nazvané:"Zázemí velkého zámeckého sálu" na pozemku parc. č. 4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/11 2019 > 05/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414,III/4144,III/41449-Novosedly

Archiv, Odbor: SÚ

19/11 2019 > 05/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Náměstí Míkulo

Archiv, Odbor: SÚ

19/11 2019 > 05/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Náměstí Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

19/11 2019 > 05/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Náměstí Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

14/11 2019 > 2/12 2019

Oznámení neznámým spoluvlastníkům pozemku parc.č. 2192 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic, že mají možnost si vyzvednout rozhodnutí pro dodatečné povolení stavby nazvané "Hospodářské stavení pro chov prasat" - nově dle doplnění žádosti ze dne 21.06.2017 "skladovací stavení-Pavlov" na pozemku st.p. 320 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/11 2019 > 02/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici II/414 Drnholec a III/39615 Brod nad Dyjí

Archiv, Odbor: SÚ

12/11 2019 > 28/11 2019

Oznámení o zahájení řízení !Změna č. 2 Územního plánu Březí"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/11 2019 > 27/11 2019

Oznámení zahájení vodoprávního řízení pro stavbu: "Mikulov-Mušlov-kanalizace"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2019 > 25/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Náměstí, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2019 > 25/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/420 Dolní Věstonice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2019 > 25/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/420 Dolní Věstonice-most e.č.420-12

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

08/11 2019 > 25/11 2019

Veřejná vyhláška -Odvolání proti územnímu rozhodnutí stavebního úřadu MěÚ Mikulov o umístění stavby ,,Rychlostní silnice R52,stavba 5206 Perná-st.hranice ČR/-Rakousko.."Uvědomění účastníkům řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

Archiv, Odbor: OOVV

01/11 2019 > 18/11 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

01/11 2019 > 18/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu Náměstí Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

01/11 2019 > 18/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu křižovatka Česká, Pavlovská , Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

17/10 2019 > 4/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu III/414, Jevišovka

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/10 2019 > 4/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414 Drnholec a III/39615 Brod nad Dyjí

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/10 2019 > 30/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu III/42120 Klentnice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/10 2019 > 29/10 2019

Veřejná vyhláška-Dolní Věstonice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/10 2019 > 29/10 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/10 2019 > 29/10 2019

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí,,Přístavba prodejny se zázemím"

Archiv, Odbor: SÚ

08/10 2019 > 24/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414

Archiv, Odbor: SÚ

15/10 2019 > 23/10 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/10 2019 > 21/10 2019

veřejná vyhláška o zahájení společného územního a stavebního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/10 2019 > 17/10 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby nazvané:!Novostavba penzionu Konírna, přípojky inženýrských sítí, jímka na vyvážení, zpevněné plochy (ul.Valtická, Mikulov) na pozemku parc.č. 6171/1, 6183 a 6184/1 v k.ú. Mikulov Na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/9 2019 > 14/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421 Brněnská, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/9 2019 > 14/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu MK a ÚK Republikánské obrany, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/9 2019 > 14/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu-cyklistický závod NOVA CUP MIKULOV

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/9 2019 > 14/10 2019

Opravné územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "FTTx Mikulov, Pod Strání" na pozemcích v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2019 > 7/10 2019

"Opatření obecné povahy ve věci vyhrazení míst k provozování horolezectví a vyhrazení přístupových cest k těmto místům-CHKO Pálava"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2019 > 7/10 2019

Stanovení místní úpravy provozu na MK Poštovní,Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2019 > 7/10 2019

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/9 2019 > 4/10 2019

"Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2019 > 30/9 2019

Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "FTTx Mikulov, Pod Strání" na pozemcích v katastrálním území Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2019 > 30/9 2019

Stanovení místní úpravy provozu, UK 22.dubna, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/9 2019 > 26/9 2019

Stanovení přechodné úpravy III/42120, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2019 > 23/9 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/9 2019 > 20/9 2019

Rozhodnutí č. 122/2019: "Závlaha vinic Milovice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/9 2019 > 19/9 2019

Stanovení přechodné úpravy silnice II/414, III/4144 Novosedly

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/9 2019 > 19/9 2019

Oznámení o vystavení návrhu "Mikulov MPR včetně ochranného pásma"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/8 2019 > 16/9 2019

Společné povolení "Mikulov,propojení ulic Bezručova-Žižkova"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/8 2019 > 16/9 2019

Stanovení přechodné úpravy - Pálavské vinobraní, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/8 2019 > 12/9 2019

Stanovení přechodné úpravy II/414, III/4154 Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/8 2019 > 12/9 2019

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN MILOVICE

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/8 2019 > 11/9 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/420,II/421,III/42117

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/8 2019 > 9/9 2019

Stanovení přechodné úpravy MK Vídeňská, Purkyňova, Koněvova, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

06/08 2019 > 06/09 2019

Veřejná vyhláška -Hromadný předpisný seznam č.j. MUMI 19030974 poplatníkům, kteří nezaplatili včas a kterým je vyměřen místní poplatek za provoz shromažďování , sběru ,přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018

Archiv, Odbor: FO

06/08 2019 > 06/09 2019

Veřejná vyhláška -Hromadný předpisný seznam poplatníkům č.j. MUMI 19031064

Archiv, Odbor: FO

06/08 2019 > 06/09 2019

Veřejná vyhláška-Hromadný předpisný seznam poplatníkům č. j. MUMI19031318

Archiv, Odbor: FO

06/08 2019 > 06/09 2019

Veřejná vyhláška-Hromadný předpisný seznam poplatníkům č.j. MUMI19031319

Archiv, Odbor: FO

20/8 2019 > 5/9 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/8 2019 > 5/9 2019

Stanovení přechodné úpravy MK Koněvova, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/8 2019 > 5/9 2019

Oznámení o zahájení řízení "Změna č. 2 Územního plánu Nový Přerov"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/8 2019 > 2/9 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby nazvané: "Novostavba rodinného domu v Mikulově" na pozemku parc.č. 2250, 2248/2 a 5021 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

08/08 2019 > 26/08 2019

Stanovení místní úpravy provozu na MK Lipová ,Topolová, Březí

Archiv, Odbor: SÚ

09/08 2019 > 26/08 2019

Stanovení přechodné úpravy silnice II/420,II/421,III/42117

Archiv, Odbor: SÚ

09/08 2019 > 26/08 2019

Opatření obecné povahy- Opravné rozhodnutí Stanovení přechodné úpravy silnice II/420....

Archiv, Odbor: SÚ

06/08 2019 > 22/08 2019

Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení územního řízení stavby nazvané,,Mikulov, ul.Valtická - vybudování technické infrastruktury SO03 Plynovod STL,SO10 Přeložka plynovodu" na pozemku parc.č. 2945,2947/1,3293/1,6159,6160,6164,6166,6167,6168,6169,6171/1,6177,6178,6183,6184/1,6188,6189,6190,6198,6940,7043 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: OSŽP

12/7 2019 > 12/8 2019

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Drnholec.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/7 2019 > 7/8 2019

Stanovení místní úpravy provozu na MK Hrušovanská, Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

04/07 2019 > 05/08 2019

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Poštovní Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: SÚ

9/7 2019 > 25/7 2019

Oznámení o zahájení řízení "Změna č. 1 Územního plánu Dobré Pole"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/7 2019 > 25/7 2019

Doručení Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Perná

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/7 2019 > 18/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414 v k.ú. Novosedly

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/7 2019 > 18/7 2019

Stavební povolení "III/39613 Drnholec průtah"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/7 2019 > 18/7 2019

Oznámení o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující společné územní a stavební povolení stavby nazvané:" Novostavba penzionu Konírna, přípojky inženýrských sítí, jímka na vyvážení, zpevněné plochy (ul. Valtická, Mikulov" na pozemku parc.č. 6171/1, parc.č. 6183 a parc.č. 6184/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/6 2019 > 15/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/4144 a v obci Novosedly

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/6 2019 > 15/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu-silnice III/42120 Dukelská,Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/6 2019 > 11/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/4146 v obci Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/6 2019 > 11/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace K Vápence, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/6 2019 > 11/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace MK Mikulov, Mušlov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/7 2019 > 11/7 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/6 2019 > 8/7 2019

Oznámení o zahájení územního řízení stavby nazvané "FTTx Mikulov, Pod Strání" na pozemcích v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/6 2019 > 4/7 2019

Oznámení o zahájení společného řízení o změně územního rozhodnutí a stavebního řízení "Mikulov propojení ulic Bezručova-Žižkova"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/6 2019 > 4/7 2019

Stanovení přechodné úpravy MK U Hřiště v obci Březí

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/6 2019 > 1/7 2019

"Doručení rozhodnutí -vlastníku pozemku p.č. 1045, v k.ú. Jevišovka, neznámého pobytu"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/06 2019 > 01/07 2019

Stanovení přechodné úpravy silnice II/421,III/42117 v obci Milovice

Archiv, Odbor: SÚ

11/6 2019 > 27/6 2019

Stanovení pžechodné úpravy provozu silnice III/42117, II/420, II/421, III/42120, III/42121, III/42122 - uzavírka III/42117 Pavlov - D.Věstonice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/06 2019 > 27/06 2019

Veřejná vyhláška ,,Prodloužení vedení závlahového systému v katastru obce Dolní Dunajovice a Brod nad Dyjí"

Archiv, Odbor: OSŽP

24/5 2019 > 24/6 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK lokalita U Rybníja, ul. Lipová, Topolová v obci Březí

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2019 > 24/6 2019

VV-Neznámý vlastník pozemku p.č. 2631, k.ú. Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2019 > 24/6 2019

VV-Oznámení o zahájení vodoprávního řízení "Závlaha vinic Milovice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2019 > 24/6 2019

Oznámení o pokračování v řízení o odstranění stavby

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2019 > 24/6 2019

"Opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/6 2019 > 24/6 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/05 2019 > 13/06 2019

Stanovení přechodné úpravy silnice III/4144,III/4144a a MK v obci Novosedly

Archiv, Odbor: SÚ

6/6 2019 > 13/6 2019

Oznámení o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující společné územní a stavební pvolení stavby nazvané: "Novostavba rodinného domu v Mikulově" na poemku parc.č. 2250, parc. č. 2248/2 a parc.č. 5021 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/05 2019 > 11/06 2019

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Hrušovanská, Drnholec

Archiv, Odbor: SÚ

24/5 2019 > 10/6 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/5 2019 > 10/6 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/421, III/0525 a MK v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/5 2019 > 6/6 2019

Oznámení účastníkům společného územního a stavebního řízení a neznámým vlastníkům pozemku parc.č. 607 v k.ú. Dolní Dunajovice, že mají možnost si vyzvednoutrozhodnutí č. 203/2019 pro umístění a povolení stavby nazvané "rodinný dům" na původním pozemku parc.č. st. 654, nyní na pozemku parc. č. 10086 a 5330 v katastrálním území Dolní Dunajovice.stavby

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/05 2019 > 03/06 2019

Oznámení neznámým vlastníkům pozemku par.č.8841/2 v katast.území Dolní Dunajovice o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 203/2019 pro umístění stavby,,rodinný dům" na původním pozemku par.č. st 654,nyní na pozemku par.č.10086 a 5530 v katast.území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: SÚ

17/05 2019 > 03/06 2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavební návrhu regulačního plánu ,,Sedlec- lokalita B1

Archiv, Odbor: OSŽP

17/05 2019 > 03/06 2019

Stanovení přechodné úpravy MK Náměstí Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

09/05 2019 > 27/05 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

7/5 2019 > 23/5 2019

Oznámení o zahájení savebního řízení "III/39613 Drnholec průtah"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/5 2019 > 20/5 2019

VV-"Neznámému vlastníku pozemku p.č. 692, k.ú. Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/04 2019 > 16/05 2019

Stanovení přechodné úpravy KM Průmyslová zóna ,OK par.č. 7678 k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: SÚ

26/4 2019 > 13/5 2019

"Vlastník pozemku p.č. 1045, k.ú. Jevišovka: Olga Sumecová,neznámého pobytu"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/4 2019 > 6/5 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414, III/4154 Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/4 2019 > 3/5 2019

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/4 2019 > 29/4 2019

VV - "Neznámým vlastníkům pozemku p.č. 1101 v k.ú. Mikulov na Moravě"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/4 2019 > 25/4 2019

"Prodloužení vedení závlahového systému v katastru obce Dolní Dunajovice a Brod nad Dyjí"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/4 2019 > 23/4 2019

Stanovení přech.úpravy provozu III/0523 Mikulov, III/42124, III/41410 Sedlec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/4 2019 > 18/4 2019

VV-"Neznámému vlastníku pozemku p.č. 692, k.ú. Drnholec"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/3 2019 > 11/4 2019

Stavební povolení "Mikulov - OK Pavlovská"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/03 2019 > 08/04 2019

Veřejná vyhláška-Oznámení účastníkům společného územního a stavebního řízení dle §94k stavebního zákona neznámým vlastníkům pozemku par.č. 8841/2 v k.ú. Dolní Dunajovice o o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavu nazvanou ,,rodinný dům" na původním pozemku parc.č. st.654,nyní na pozemku parc.č. 10086 a 5330 v k.ú. Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: SÚ

22/3 2019 > 8/4 2019

Oznámení neznámému vlastníkovi pozemku parc.č. 3185/15 a parc. č. 3185/16 v k.ú. Mikulov na Moravě o možnosti vyzvednout si rozhodnutí je společnému územnímu a stavebnímu povolení pro stavbu nazvanou: " Motorest s příslušenstvím vč. přípojek na inženýrské sítě, nového vjezdu, zpevněných ploch a oplocení" Mikulov na pozemku parc.č. 3185/14, 3380 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/3 2019 > 1/4 2019

Oznámení účastníkům řízení , osobě, které se nedaří doručovat, vlastníku pozemku parc.č. st. 250 a 215/1 v k.ú. Dolní Dunajovice, Ivetě Haidinger, Husova 165/5, 602 00 Brno, že má možnost si vyzvednout rozhodnutí č.99/2019 ve věci umístění a povolení stavby nazvané "novostavba krovu nad stávajícím rodinným domem" na pozemku parc.č. st 249 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/3 2019 > 1/4 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/3 2019 > 1/4 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu MěÚ Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/3 2019 > 25/3 2019

"Oznámení o možnosti vyzvednout si územní rozhodnutí o umístění stavby - Závlaha vinic Milovice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/3 2019 > 25/3 2019

"Oznámení o možnosti vyzvednout si územní rozhodnutí o umístění stavby - Závlaha vinic Milovice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/02 2019 > 18/03 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Česká,Pavlovská,Náměstí,Kostelní Náměstí,Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

28/02 2019 > 18/03 2019

Oznámení o opakovaném veřejném projednání ,,Změna č. 3 Územního plánu Milovice"

Archiv, Odbor: OSŽP

28/02 2019 > 18/03 2019

Oznámení o zahájení společného řízení

Archiv, Odbor: SÚ

19/2 2019 > 7/3 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, které nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení pro stavbu nazvanou: "Stavební úpravy objektu hotelu Eliška spojené se změnou v účelu užívání části stavby na masáže" Mikulov č.p. 1000, Piaristů 4 na pozemcích v k.ú. Mikulov na Moravě.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/2 2019 > 7/3 2019

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ VĚSTONICE

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/2 2019 > 6/3 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/02 2019 > 04/03 2019

Oznamení o uzavření veřejnosprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

14/02 2019 > 04/03 2019

Oznámení o uzavření veřejnosprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

14/02 2019 > 04/03 2019

Oznámení o uzavření veřejnosprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

14/02 2019 > 04/03 2019

Oznámení o zahájení stavebního řízení ,,Mikulov-OK Pavlovská".

Archiv, Odbor: SÚ

15/02 2019 > 04/03 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v obci Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: SÚ

15/02 2019 > 04/03 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421 Milovice

Archiv, Odbor: SÚ

7/2 2019 > 25/2 2019

Oznámení o možnosti vyzvednout si oznámení o zahájení územního řízení : "Závlaha vinic Milovice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/2 2019 > 21/2 2019

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ-UMÍSTĚNÍ STAVBY "V5513-výměna vedení"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/2 2019 > 18/2 2019

Oznámení neznámému vlastníkovi pozemku parc.č. 562/3 v k.ú. Mikulov na Moravě o možnosti vyzvednout si rozhodnutí ke společnému územnímu a stavebnímu povolení pro stavbu nazvanou:"Nástavba penzionu" Mikulov č.p. 347, Kozí hrádek 1 na pozemku parc.č. 573 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/2 2019 > 14/2 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/1 2019 > 11/2 2019

Rozhodnutí společné územní a stavební povolení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/1 2019 > 11/2 2019

Oznámení zahájení územního řízení pro umístění stavby nazvané: "Závlaha vinic Milovice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/1 2019 > 11/2 2019

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/1 2019 > 11/2 2019

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/1 2019 > 7/2 2019

"Kanalizační řád jednotné kanalizace pro Obec Dolní Dunajovice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2019 > 4/2 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/1 2019 > 31/1 2019

Oznámení o projednání návrhu Zadání ÚZEMNÍHO PLÁNU BAVORY

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/1 2019 > 31/1 2019

Oznámení účastníkům územního řízení a osobě, které se nedaří doručovat, vlastníku pozemku parc.č.250 a 215/1 v katastrálním území Dolní Dunajovice o pokračování společného územního a stavebního řízení pro stavbu nazvanou "novostavba krovu nad stávajícím rodinným domem" na pozemku parc.č. st. 249 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/1 2019 > 31/1 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka III/4154, Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/1 2019 > 28/1 2019

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN NOVOSEDLY

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/1 2019 > 28/1 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/1 2019 > 21/1 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/1 2019 > 21/1 2019

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na MK 1. května, Růžová, Havlíčkova, Venušina, Školní, Wolkerova, Erbenova, Mlýnská Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/1 2019 > 21/1 2019

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na MK Majakovského Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/1 2019 > 21/1 2019

Stanovení místní úpravy provozu na MK parc. č. 6633 v k.ú. Březí u Mikulova

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/12 2018 > 7/1 2019

Společné stavební povolení "Mikulov-parkování ulice Pavlovská"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/12 2018 > 31/12 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/12 2018 > 31/12 2018

Oznámení neznámým vlastníkům pozemku p.č. 416 v k.ú. Sedlec u Mikulova a účastníkům řízení, že mají možnost si vyzvednout rozhodnutí č. 664/2018 ze dne 10.12.2018, pro umístění stavby nazvané "Sedlec-rozšíření vodovodní sítě" na pozemcích v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/12 2018 > 31/12 2018

Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/12 2018 > 31/12 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

06/12 2018 > 27/12 2018

Usnesení o prodloužení lhůty pro vyjádření k odvolání

Archiv, Odbor: SÚ

10/12 2018 > 27/12 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka místní komunikace ulice Česká, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/12 2018 > 27/12 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/12 2018 > 20/12 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka silnice III/42117 Pavlov-Dolní Věstonice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/12 2018 > 20/12 2018

Oznámení neznámému vlastníkovi pozemku parc.č. 3185/15 a parc.č.3185/16 v k.ú. Mikulov na Moravě o možnosti si vyzvedbiut iznámení o zahájení společného řízení pro stavbu nazvanou:"Motorest s příslušenstvím vč.přípojek inženýrských sítí, nového vjezdu, zpevněných ploch a oplocení" na pozemcích k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/11 2018 > 17/12 2018

"Doručení neznámým vlastníkům pozemku p.č. 3185/16 k.ú. Mikulov na Moravě"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

06/12 2018 > 17/12 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

19/11 2018 > 5/12 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu oprava mostu na silnici I/52

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/11 2018 > 3/12 2018

Oznámení o podaném odvolání a výzva k podání vyjádření

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/11 2018 > 29/11 2018

Společné řízení "Březí-zvýšení bezpečnosti chodců"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/11 2018 > 29/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Průmyslová oblast, Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

26/10 2018 > 27/11 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Březí

Archiv, Odbor: SÚ

8/11 2018 > 26/11 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2018 > 26/11 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby pro stavbu nazvanou: "Penziony na Mušlově" na pozemku parc.č. 8487, 8489, 8505/1, 8512 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2018 > 26/11 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2018 > 26/11 2018

"Kanalizační řád jednotné kanalizace pro Obec Dolní Dunajovice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/10 2018 > 23/11 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Majakovského Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/11 2018 > 22/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na II/414, Březí

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/10 2018 > 20/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK 1. května,Růžová,Havlíčkova,Venušina, Školní,Wolkerova,Erbenova, Mlýnská Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

1/11 2018 > 19/11 2018

Neznámý vlastník pozemku p.č. 3185/16, k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/11 2018 > 19/11 2018

"Skladovací hala vinařství Volařík", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/11 2018 > 19/11 2018

Rozhodnutí o umístění stavby

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/11 2018 > 19/11 2018

Oznámení o zahájení řízení " ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/11 2018 > 19/11 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/10 2018 > 15/11 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy- ,,Přístavba haly- Farma Pálava",Mikulov

Archiv, Odbor: OSŽP

25/10 2018 > 12/11 2018

Oznámení účastníkům územního řízení a neznámým vlastníkům pozemku parc.č. 416 v katastrálním území Sedlec u Mikulova o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "Sedlec-rozšíření vodovodní sítě" na pozemcích v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/10 2018 > 12/11 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK Vinohrady, Republikánské obrany, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/10 2018 > 12/11 2018

Oznámení o projednání návrhu Zadání ÚZEMNÍHO PLÁNU DRNHOLEC

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/10 2018 > 12/11 2018

VV/Opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci I/40Mikulov-Valtice-Poštorná

Archiv, Odbor: SÚ

26/10 2018 > 12/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na III/0525,III/0524,III/0522,III/0526 a MK Vídeňská Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

26/10 2018 > 12/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Habánská,Bezručova, Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

18/10 2018 > 5/11 2018

"BD Sedláček", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/10 2018 > 2/11 2018

"Přístavba 6. etapy, provoz firmy Gebauer a Griller Kabeltechnik Mikulov - SO 125 Rozšíření jídelny - 1. etapa", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/10 2018 > 1/11 2018

Oznámení o zahájení společného stavebního řízení "Mikulov-parkování ulice Pavlovská"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/10 2018 > 1/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Vinařská, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/10 2018 > 29/10 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby "stavební úpravy stávajícího skladového objketu" na pozemku parc. č. st. 7520 a 7519 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/10 2018 > 29/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414 k.ú. Dobré Pole

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/10 2018 > 29/10 2018

"Skladovací hala vinařství Volařík" Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/10 2018 > 25/10 2018

"Přístavba haly-farma Pálava", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/10 2018 > 25/10 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/10 2018 > 18/10 2018

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu nazvanou: "Nástavba penzionu" na pozemku parc.č. 562/3 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/10 2018 > 18/10 2018

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o projednání námitek a pozvání k ústnímu jednání pro stavbu nazvanou: "Nástavba penzionu" na pozemku parc. č. 562/3 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/10 2018 > 17/10 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/09 2018 > 15/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu cyklistický závod Nova CUP 2018

Archiv, Odbor: SÚ

4/10 2018 > 15/10 2018

Informace o poaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/9 2018 > 11/10 2018

Oznámení o zahájení společného stavebního řízení "Březí-zvýšení bezpečnosti chodců"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/9 2018 > 11/10 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK Jiráskova, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/9 2018 > 11/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/9 2018 > 8/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/9 2018 > 8/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42120 ,Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/9 2018 > 8/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421 a MK v obci Milovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/9 2018 > 8/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4147, Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/9 2018 > 8/10 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2018 > 1/10 2018

Územní rozhodnutí "Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná st. hranice ČR/Rakousko" úsek km 34,555-38,445, Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/9 2018 > 1/10 2018

Stavební povolení "Novosedly - zvýšení bezpečnosti chodců"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/9 2018 > 1/10 2018

Rozhodnutí o omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/09 2018 > 01/10 2018

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy I/52-Mikulov-st.hranice

Archiv, Odbor: SÚ

10/9 2018 > 26/9 2018

Stavební povolení "Účelová komunikace HC 5 v k.ú. Jevišovka"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/9 2018 > 24/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4154,II/414, Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/9 2018 > 24/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4144,II/414, Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2018 > 24/9 2018

Územní rozhodnutí

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/8 2018 > 21/9 2018

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Archiv, Odbor: Odbor finanční

21/8 2018 > 21/9 2018

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Archiv, Odbor: Odbor finanční

21/8 2018 > 21/9 2018

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Archiv, Odbor: Odbor finanční

21/8 2018 > 21/9 2018

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Archiv, Odbor: Odbor finanční

21/8 2018 > 21/9 2018

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Archiv, Odbor: Odbor finanční

04/09 2018 > 20/09 2018

Veřejná vyhláška-Rozhodnutí ,,Mikulov,propojení ulic Bezručova-Žižkova"na pozemcích parc.č.2520/1,2521/5,3259/1,3261,3265/1 a 3266/2 k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv

4/9 2018 > 20/9 2018

Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/52 Brno-Mikulov-st.hranice

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

4/9 2018 > 20/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK U Celnice, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/8 2018 > 17/9 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Republikánské obrany, Vinohrady, MIkulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/8 2018 > 17/9 2018

Oznámení o zahájení řízení "Změna č. 1 Územního plánu Klentnice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/8 2018 > 13/9 2018

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZÍ

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/8 2018 > 13/9 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/8 2018 > 13/9 2018

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 451/2018 pro stavbu nazvanou: "Přístavba rodinného domu" na pozemku parc.č. 2129/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

08/08 2018 > 10/09 2018

NAŘÍZENÍ MĚSTA MIKULOV o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Archiv

16/8 2018 > 3/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42117 Dolní Věstonice, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/8 2018 > 3/9 2018

Stavební povolení "Prodloužení ulice U Vodárny. Dopravní a technická infrastruktura SO.01 - KOMUNIKACE".

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/8 2018 > 3/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu Pálavské vinobraní 2018, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/8 2018 > 3/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42120 a MK Klentnice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/8 2018 > 30/8 2018

"Laboratory Extension, Emerson Mikulov", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

09/08 2018 > 27/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42124,III/41410 Sedlec

Archiv, Odbor: SÚ

09/08 2018 > 27/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421,Milovice

Archiv, Odbor: SÚ

07/08 2018 > 23/08 2018

Oznámení o zahájení řízení o omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci

Archiv, Odbor: SÚ

20/07 2018 > 20/08 2018

Sdělení-oprava Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Jiráskova, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

02/08 2018 > 20/08 2018

Veřejná vyhláška-oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 408/2018,,Spuštěná studna z betonových skruží"na pozemku par.č. 3185/14 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

02/08 2018 > 20/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421,II/414,III/0525 a MK K Vápenc, Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

03/08 2018 > 20/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Koněvova, Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

03/08 2018 > 20/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421,III/0525 a MK K Vápence,Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

03/08 2018 > 20/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421 Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

17/7 2018 > 17/8 2018

Oznámení o nárhu stanovení místní úpravy provozu na MK Jiráskova v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/07 2018 > 16/08 2018

Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení řízení ,,Změna č.3 Územního plánu Milovice"

Archiv, Odbor: SÚ

31/07 2018 > 16/08 2018

Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení řízení,,Změna č.1 Územního plánu Dolní Věstonice"

Archiv, Odbor: SÚ

31/07 2018 > 16/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Koněvova, Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

26/7 2018 > 13/8 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK Pavlovská v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/8 2018 > 13/8 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0525 Vídeňská, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/7 2018 > 9/8 2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení "Novosedly - zvýšení bezpečnosti chodců"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/7 2018 > 9/8 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/420 v k.ú. D.Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/7 2018 > 6/8 2018

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu nazvanou:"Přístavba rodinného domu" Mikulov č.p.1010,Nová 56

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/7 2018 > 6/8 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42124, III/41410

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/7 2018 > 6/8 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou: " Přístavba předsazených betonových lodžií" Mikulov č.p. 1417 a č.p. 1418, Bardějovská 2 a 4

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/07 2018 > 06/08 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/7 2018 > 30/7 2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení "Dolní Dunajovice: Prodloužení ulice U Vodárny SO.01 Komunikace"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/7 2018 > 30/7 2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení "Účelová komunikace HC 5 v k.ú. Jevišovka"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/7 2018 > 30/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42124 a MK Mušlov v k.ú. Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2018 > 26/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4154 v obci Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2018 > 26/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, III/0525 III/42120 a MK v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2018 > 26/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421 a MK v obci Milovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/7 2018 > 23/7 2018

"Laboratory Extension, Emerson Mikulov", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/7 2018 > 23/7 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2018 > 19/7 2018

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou: "Penziony na Mušlově"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2018 > 19/7 2018

" Stavební úpravy objektu hotelu Eliška spojené se změnou v užívání části stavby na masáže" Mikulov na Moravě" Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/6 2018 > 16/7 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Pavlovská, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/6 2018 > 16/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414 v k.ú. Novosedly

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/6 2018 > 12/7 2018

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 k.ú. Novosedly na Moravě.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/6 2018 > 10/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, III/0525 a MK v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/6 2018 > 9/7 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/6 2018 > 9/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, III/42117, III/42120 "Palavarace 2018"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/6 2018 > 9/7 2018

Oznámení neznámým vlastníkům pozemku parc. č. 164/25 v katastrálním území Dolní Dunajovice pro umístění stavby nazvané "D.Dunajovice, k.NN, obec" na pozemcích v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/6 2018 > 9/7 2018

Územní rozhodnutí pro stavbu nazvanou:"Místa pro komunální odpad"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/6 2018 > 2/7 2018

Oznámení neznámým vlastníkům pozemku parc.č. 3185/16 o možnosti vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu "Spuštěná studna z betonových skruží" na pozemku parc. č. 3185/14 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/6 2018 > 28/6 2018

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou: Přístavba předsazených lodžií, Mikulov č.p. 1417 a č.p. 1418, Bardějovská 2,4

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/6 2018 > 25/6 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/6 2018 > 25/6 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414 a III/4154 v k.ú. Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/6 2018 > 25/6 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/5 2018 > 14/6 2018

"Bydlení - RD + přípojky I.S.",v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/5 2018 > 14/6 2018

"Novostavba rodinného domu", v katastrálním území Perná

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/5 2018 > 14/6 2018

"Klentnice, DP-k.NN, Beděra", v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/05 2018 > 11/06 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: OSŽP

25/05 2018 > 11/06 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Vídeňská, Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

25/05 2018 > 11/06 2018

Oznámení o zahájení řízení ,,Změna č. 1 Územního plánu Novosedly"

Archiv, Odbor: OSŽP

22/5 2018 > 7/6 2018

Stavební povolení "II/420 Dolní Věstonice-průtah"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/04 2018 > 01/06 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Jabloňová v obci H.Věstonice

Archiv, Odbor: SÚ

30/4 2018 > 31/5 2018

Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam - Finanční úřad JMK

Archiv

15/5 2018 > 31/5 2018

Prodloužení platnosti stavebního povolení stavby "Zpevněné polní cesty v k.ú. Klentnice".

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/4 2018 > 28/5 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Novosedly

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/05 2018 > 28/05 2018

Veřejná vyhláška -Oznámení neznámým vlastníkům pozemku par.č. 164/25 v katastrálním území Dolní Dunajovice o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou ,, Dolní Dunajovice, k NN , obec" na pozemku parc.č.155,154/1,156/6,156/1,157/1,164/26,164/27,164/19,st.1030,170/2,a 170/4

Archiv, Odbor: SÚ

10/05 2018 > 28/05 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/5 2018 > 21/5 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Střelnická, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/4 2018 > 11/5 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0525, III/0526 a MK Republikánské obrany, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/4 2018 > 10/5 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/4 2018 > 7/5 2018

Stavební povolení "Chodníky na ulici Wolkerova,Drnholec"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/4 2018 > 3/5 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK Průmyslová zóna v obci Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/4 2018 > 3/5 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK Vinohrady v obci Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/4 2018 > 3/5 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/4 2018 > 30/4 2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení "II/420 Dolní Věstonice-průtah"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/4 2018 > 30/4 2018

Oznámení o pokračování v řízení o odstranění stavby

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/4 2018 > 30/4 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4146 a UK v k.ú. Březí u Mikulova a Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/4 2018 > 26/4 2018

Oznámení o vystavení návrhu regulačního plánu "Dobré Pole,plocha Z01"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/4 2018 > 26/4 2018

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0525 v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/4 2018 > 26/4 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK U Rybníka v obci D. Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/4 2018 > 23/4 2018

Oznámení o zahájení řízení "Změna č.1 Územního plánu Březí"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/4 2018 > 23/4 2018

Oznámení o zahájení řízení "Změna č.1 Územního plánu Horní Věstonice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/4 2018 > 23/4 2018

"Nástavba prodejny Mikulov č.p. 1360/2", v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/4 2018 > 23/4 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/4 2018 > 23/4 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/03 2018 > 16/04 2018

Oznámení o uzavření veřejnosprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

29/03 2018 > 16/04 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/0523, 0524,0526 MK,UK Mikulov,Sedlec.

Archiv, Odbor: SÚ

6/4 2018 > 16/4 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/3 2018 > 12/4 2018

Oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti stavebního povolení "Zpevněné polní cesty v k.ú. Klentnice".

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/3 2018 > 9/4 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Jabloňová v obci Horní Věstonice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/03 2018 > 09/04 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

20/3 2018 > 5/4 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Svobody v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/03 2018 > 05/04 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/420,III/0521,III/4147,III/42122,III/42147

Archiv, Odbor: SÚ

16/03 2018 > 04/04 2018

Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby

Archiv, Odbor: SÚ

13/3 2018 > 29/3 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na III/42117 Pavlov-D.Věstonice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/3 2018 > 29/3 2018

"Oplocení pozemků v k.ú. Dolní Věstonice", v katastrálním území Dolní Věstonice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/2 2018 > 26/3 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Průmyslová zóna v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/2 2018 > 26/3 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Vinohrady v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/3 2018 > 26/3 2018

Oznámení o projednání návrhu Zadání ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PERNÁ

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/3 2018 > 26/3 2018

Stanovení přechoodné úpravy provozu na MK Koněvova v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/3 2018 > 26/3 2018

Oznámení o podaném odvolání a výzva k podání vyjádření

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/3 2018 > 22/3 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na UK v k.ú. Mikulov, Bavory, Perná, Horní Věstonice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/3 2018 > 19/3 2018

Stavební povolení "Novosedly-komunikace, parkoviště"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/3 2018 > 19/3 2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení "Chodníky na ulici Wolkerova, Drnholec"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/3 2018 > 12/3 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy: "Stavební úpravy vinného sklepa s lisovnou-nástavba a adaptace nástavbou na ubytování"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/2 2018 > 5/3 2018

"Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná-st.hranice ČR/Rakousko", v úseku km 34,550-38,445, Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/2 2018 > 5/3 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/2 2018 > 2/3 2018

Stavební povolení "Oprava místní komunikace ul. Koněvova,Česká,Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/2 2018 > 1/3 2018

"Nástavba prodejny Mikulov č.p.1360/2", v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

08/02 2018 > 26/02 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Koněvova Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

08/02 2018 > 26/02 2018

,,Pod Novou,I.etapa-dopravní a technická infrastruktura"-SO.02-Elektroinstalace -NN,VN,Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: OSŽP

09/02 2018 > 26/02 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42124

Archiv, Odbor: SÚ

09/02 2018 > 26/02 2018

Stavební povolení,,Pod Novou I.etapa-dopravní technická infrastruktura SO-101-komunikace"

Archiv, Odbor: SÚ

18/1 2018 > 19/2 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0525 v obci Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/2 2018 > 19/2 2018

Územní rohodnutí pro stavbu nazvanou: "Mikulov, propojení ulic Bezručova-Žižkova"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

09/02 2018 > 19/02 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

30/1 2018 > 15/2 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4147 v obci Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/1 2018 > 12/2 2018

Oznámení o zahájení řízení "Novosedly-komunikace,parkoviště"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/1 2018 > 12/2 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/1 2018 > 5/2 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK v obci Novosedly

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/1 2018 > 1/2 2018

Oznámení o zahájení dodatečného povolení stavby

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/1 2018 > 29/1 2018

Oznámení o zahájení řízení "Oprava místní komunikace ul. Koněvova, Česká, Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/1 2018 > 25/1 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414, III/4154 Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/1 2018 > 25/1 2018

Oznámení o možnosti převzetí rozhodnutí oprava zřejmé nesprávnosti pro stavbu nazvanou: "Fitness park"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/1 2018 > 22/1 2018

Stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci parc.č. 3362/1 a 6262 v k.ú. Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/1 2018 > 22/1 2018

Stanovení místní úpravy provozu na silnicích a místních komunikacíxh v obci Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/12 2017 > 15/1 2018

Územní rozhodnutí o umístění stavby

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/12 2017 > 09/01 2018

Stanovení místní úpravy provozu na křižovatce silnic I/52xII/414xII/421

Archiv, Odbor: SÚ

21/12 2017 > 08/01 2018

Veřejná vyhláška-oznámení o vydání opatření obecné povahy,kterým se vydává Změna č. 1 Územního plánu Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/12 2017 > 8/1 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/12 2017 > 3/1 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Koněvova, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/12 2017 > 02/01 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu III/42117 uzavírka Pavlov-D.Věstonice

Archiv, Odbor: SÚ

23/11 2017 > 27/12 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Novosedly.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/12 2017 > 27/12 2017

Územním rozhodnutí pro stavbu nazvanou: "Mikulov-OK Pavlovská"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/11 2017 > 18/12 2017

DORUČENÍ NÁVRHU Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLENTNICE

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/12 2017 > 18/12 2017

Oznámení o doručení rozhodnutí pro stavbu nazvanou:"Fitness park Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/11 2017 > 4/12 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu UK Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/11 2017 > 4/12 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/1 2017 > 27/11 2017

Usnesení o zastavení řízení pro stavbu nazvanou: "Apartmánové bydlení na parc.č. 954/3 Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/11 2017 > 27/11 2017

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/11 2017 > 27/11 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Koněvova, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/11 2017 > 27/11 2017

Opatření obecné povahy

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/11 2017 > 23/11 2017

Rozhodnutí č. 258/2017: "Drnholec-rozšíření infrastruktury v obci"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/11 2017 > 23/11 2017

Opravné rozhodnutí "Milovice-Za Blanářovým, 2.etapa-TI pro výstavbu RD"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/10 2017 > 20/11 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnicích II/421, II/414 Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/10 2017 > 20/11 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnicích III/4146, III/4147 a MK Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/11 2017 > 20/11 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK v obci Sedlec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/10 2017 > 16/11 2017

"Spouštěná studna z betonových skruží" , v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/10 2017 > 16/11 2017

"Konstrukce vinice-Klentnice" , v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/10 2017 > 16/11 2017

"Zastřešení zpevněné plochy-terasa" v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/10 2017 > 16/11 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/421,III/0525 a MK v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/10 2017 > 13/11 2017

Usnesení o přerušení řízení o odstranění nepovolené stavby

Archiv, Odbor: SÚ

26/10 2017 > 13/11 2017

Usnesení o přerušení řízení o odstranění nepovolené stavby

Archiv, Odbor: SÚ

26/10 2017 > 13/11 2017

Stavební povolení ,,Drnholec-rozšíření infrastruktury v obci"

Archiv, Odbor: OSŽP

24/10 2017 > 9/11 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/42120 Klentnice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/10 2017 > 6/11 2017

"Pod Novou, I. etapa - dopravní a technická infrastruktura" - SO 02-Elektroinstalace-NN, VN, Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/10 2017 > 2/11 2017

Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci parc. č. 7421 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/10 2017 > 30/10 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/0524, Republikánské obrany Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/10 2017 > 30/10 2017

"Konstrukce vinice - Klentnice" , v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/10 2017 > 26/10 2017

Oznámení o zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/10 2017 > 23/10 2017

Oznámení o zahájení řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov-OK Pavlovská"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/10 2017 > 23/10 2017

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAVORY

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/10 2017 > 23/10 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Koněvova Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/10 2017 > 19/10 2017

Usnesení o zastavení územního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/10 2017 > 19/10 2017

Usnesení o zastavení územního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/09 2017 > 16/10 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy-Novostavba-elekt.kabelová přípojka NN

Archiv, Odbor: SÚ

5/10 2017 > 16/10 2017

"Zastřešení zpevněné plochy - terasa", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/09 2017 > 12/10 2017

Návrh opatření obecné povahy

Archiv, Odbor: OOVV

26/09 2017 > 12/10 2017

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy

Archiv, Odbor: OOVV

26/9 2017 > 12/10 2017

DORUČENÍ NÁVRHU Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZÍ

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/9 2017 > 9/10 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Hraničářů, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/9 2017 > 9/10 2017

Oznámení o zahájení řízení "Drnholec-rozšíření infrastruktury v obci"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/9 2017 > 6/10 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2017 > 5/10 2017

Stavební povolení "Milovice-Za Blanářovým, 2.etapa-TI pro výstavbu RD"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2017 > 5/10 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/39615 Brod nad Dyjí

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/9 2017 > 2/10 2017

Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/9 2017 > 2/10 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4154 Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/8 2017 > 29/9 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci parc.č. 7421 v k.ú. Mikulov na Moravě.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2017 > 29/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Koněvova, Česká Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2017 > 29/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4144a a MK v obci Novosedly

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 25/9 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 25/9 2017

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení: "Drnholec-rozšíření infrastruktury v obci".

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 25/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu III/42120 Klentnice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 25/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414, III/4144 Novosedly.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 25/9 2017

Oznámení o pokračování řízení pro stavbu nazvanou: "Fitness park Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 25/9 2017

Rozhodnutí: "Mikulov, ul. Valtická - vybudování technické infrastruktury".

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/9 2017 > 25/9 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou: "Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu Mikulov, Husova č.p. 338/1"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/9 2017 > 25/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, III/0525, III/41410,42117, III/42119, III/42420, III/42121, III/42124, na MK a UK v k.ú. obcí Mikulov, Klentnice, Perná, Sedlec, Milovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/9 2017 > 25/9 2017

Rozhodnutí o zákazu konání shromáždění

Archiv, Odbor: sekretariát tajemníka

31/8 2017 > 18/9 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 18/9 2017

"Spouštěná studna z betonových skruží", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/8 2017 > 14/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421, III/0254, III/0525 Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/8 2017 > 11/9 2017

Oznámení o vydání rozhodnutí č. 518/2017 ze dne 23.8.2017 pro dodatečné povolení stavby pro stavbu nazvanou "hospodářská stavba, 3xpřístřešek" na pozemku parc.č. st. 478/1 a 61/3 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/8 2017 > 8/9 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/8 2017 > 7/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414, III/4154 Drnholec-Hrušovany.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/8 2017 > 7/9 2017

Stavební povolení "Dolní Dunajovice: vnitroblok ulic Zahradní a Polní. Dopravní a technická infrastruktura. SO.01 - KOMUNIKACE"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

04/08 2017 > 05/09 2017

Veřejná vyhláška-oznámení o místě uložení zásilky-hromadný předpisný seznam k nahlédnutí, kterým je vyměřen místní poplatek,všem poplatníkům, kteří nezaplatili míst.popl.včas

Archiv, Odbor: FO

17/8 2017 > 4/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu Pálavské vinobraní Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/8 2017 > 31/8 2017

Oznámení o projednání návrhu ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ VĚSTONICE

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/8 2017 > 31/8 2017

Oznámení o projednání návrhu ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVICE

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/8 2017 > 29/8 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/08 2017 > 28/08 2017

Veřejná vyhláška-oznámení o doručení neznámému účastníkovi pro stavbu,,Stavební úpravy obj.č.p. 965"

Archiv, Odbor: OSŽP

10/08 2017 > 28/08 2017

Veřejná vyhláška-oznámení o pokračování v řízení pro stavbu nazvanou,,Mikulov,propojení ulic Bezručova-Žižkova"

Archiv, Odbor: OSŽP

17/8 2017 > 28/8 2017

"elektrická kabelová přípojka NN" Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 21/8 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4154 Drnholec.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

03/08 2017 > 21/08 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

10/08 2017 > 21/08 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

11/08 2017 > 21/08 2017

Veřejná vyhláška-oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou,,Přístavba,nástavba a stavební úpravy objektu Mikulov,Husova č.p. 338/1"

Archiv, Odbor: OSŽP

27/7 2017 > 14/8 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421, III/42120, III/42121 a MKL Mikulov, Bavory, Perná, Horní Věstonice, Klentnice - Pálavský krpál.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Oznámení o doručení neznámému účastníkovi pro stavbu nazvanou : " Fitness park Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává ÚZEMNÍ PLÁN SEDLEC

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Oznámení o zahájení řízení "ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DUNAJOVICE"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

"Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy" pro umístění stavby "stavební úpravy vinného sklepa-přístavba sociálního zařízení" na pozemku parc.č. 9988 a 9908 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421 Milovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421, III/4212 a MK Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Drnholec.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Stanovení méstní úpravy provozu na silnici II/421, III/42117 a III/42123 Milovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4144 a MK v obci Novosedly.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/7 2017 > 3/8 2017

"Rychlostní silnice R 52, stavba m5206 Perná-st.hranice ČR/Rakousko"-úsek v km 34,550-38,445, Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/07 2017 > 03/08 2017

Veřejná vyhláška,Stavební povolení,,Novosedly:oprava komunikace na pozemku par.č. 4683/1

Archiv, Odbor: SÚ

18/07 2017 > 03/08 2017

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy,stanovení místní úpravy provozu na silnici I/40 Mikulov-Valtice-Poštorná

Archiv, Odbor: OOVV

13/7 2017 > 31/7 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/7 2017 > 31/7 2017

Zpráva o uplatňování Územního plánu Horní Věstonice v uplynulém období včetně návrhu Zadání Změny č. 1 ÚP

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/7 2017 > 31/7 2017

Oznámení o zahájení řízení "Milovice - Za Blanářoým, 2. etapa - TI pro výstavbu RD"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/7 2017 > 27/7 2017

Stanovení místní úpravy provozu na MK Náměstí a Kostelní Náměstí Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/7 2017 > 27/7 2017

Oznámení o zahájení řízení "Dolní Dunajovice: vnitroblok ulic Zahradní a Polní. Dopravní a technická infrastruktura SO.01-komunikace."

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2017 > 26/7 2017

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2017 > 19/7 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2017 > 19/7 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2017 > 19/7 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/6 2017 > 17/7 2017

Stavební povolení "Polní cesta "Nad sklepy" v k.ú. Mikulov na Moravě"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/6 2017 > 15/7 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/6 2017 > 15/7 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/6 2017 > 13/7 2017

Oznámení o doručení neznámému účastníkovi řízení pro stavbu nazvanou: "Apartmánové bydlení na parc.č. 954/3 Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/6 2017 > 13/7 2017

Oznámení o doručení neznámému účastníkovi pro stavbu nazvanou: "Stavební úpravy objektu č.p. 965 spojené se změnou v účelu užívání stavby na prodejnu, sklady, kanceláře a ubytování"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/6 2017 > 10/7 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421 a III/42123 Milovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/6 2017 > 10/7 2017

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/39615, III/4147 MK a UK v k.ú. Brod nad Dyjí

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/6 2017 > 10/7 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka III/42117 Pavlov-D.Věstonice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/6 2017 > 10/7 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou "Rodinný dům s apartmány" Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/6 2017 > 7/7 2017

Usnesení o přerušení řízení "Pod Novou I. etapa - dopravní a technická infrastruktura SO-101 - komunikace"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/6 2017 > 7/7 2017

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0525 Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/6 2017 > 7/7 2017

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na MK K Vápence Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/6 2017 > 3/7 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421, III/42120 a MK v obci Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/6 2017 > 3/7 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/41444 a MK v obci Novosedly.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/06 2017 > 03/07 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

15/06 2017 > 03/07 2017

Stanovení místní přechodné úpravy provozu MK Zámecká, Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

15/06 2017 > 03/07 2017

VV-Rozhodnutí ,,Mikulov,ul. Valtická-vybudování technické infrastruktury

Archiv, Odbor: OSŽP

16/06 2017 > 03/07 2017

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na silnici II/42124 Sedlec

Archiv, Odbor: SÚ

25/5 2017 > 26/6 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Drnholec.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/6 2017 > 26/6 2017

Zahájení stavebního řízení "Novosedly: oprava komunikace (na pozemku parc.č. 4683/1)

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/6 2017 > 26/6 2017

Zahájení stavebního řízení "Polní cesta "Nad sklepy" v k.ú. Mikulov na Moravě".

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/5 2017 > 23/6 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421, III/42117 Milovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

06/06 2017 > 22/06 2017

Veřejná vyhláška,Opatření obecné povahy ,Stanovení přechod.úp. na sil.I/52 Brno-Pohořelice-Mikulov-st.hr.

Archiv, Odbor: OOVV

1/6 2017 > 19/6 2017

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov, propojení ulic Bezručova - Žižkova"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/6 2017 > 19/6 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu "Oprava mostu ev.č.52-059"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/6 2017 > 19/6 2017

Oznámení o opatření obecné povahy ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÉ POLE

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/6 2017 > 19/6 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu III/4147, Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/05 2017 > 15/06 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4146 Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: SÚ

30/05 2017 > 15/06 2017

Stanovení místní úpravy provozu na MK ulice Poštovní Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: SÚ

6/6 2017 > 15/6 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/5 2017 > 12/6 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu III/41410, III/42124, MK Sedlec.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/5 2017 > 12/6 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4154 k.ú.Drnholec.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/5 2017 > 12/6 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42119 k.ú. Sedlec.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/5 2017 > 12/6 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 k.ú.Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/5 2017 > 12/6 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421, III/42117 a MK Pavlov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

09/05 2017 > 09/06 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Náměstí, KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/5 2017 > 5/6 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu III/42117 Dolní Věstonice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/5 2017 > 5/6 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK U Lomu, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/5 2017 > 1/6 2017

"Kozí Hrádek 8, Mikulov-přestavba RD" Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/05 2017 > 01/06 2017

Veřejná vyhláška,stanovení místní úpravy provozu na silnici I/40 Mikulov-Valtice-Poštorná, v místě Mikulov ul. Valtická

Archiv, Odbor: OOVV

16/5 2017 > 1/6 2017

"Dostavba mrazírenského areálu - objekt kanceláří a sociálního zázemí" Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/5 2017 > 1/6 2017

"RESIDENCE SPEICHER 1826-obytný prostor" Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/5 2017 > 31/5 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: silnice I/52 Brno-Pohořelice-Mikulov-st.hranice

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

2/5 2017 > 30/5 2017

Hromadný předpisný seznam-Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

19/5 2017 > 29/5 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/04 2017 > 22/05 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy úrovozu na silnici III/39615,III/4147 Brod nad Dyjí

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/04 2017 > 22/05 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK K Vápence, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/5 2017 > 22/5 2017

Oznámení o zahájení řízení "ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BAVORY"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/4 2017 > 19/5 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0525 Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/4 2017 > 15/5 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/5 2017 > 15/5 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/04 2017 > 12/05 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42124 k.ú. Sedlec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/4 2017 > 11/5 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK V záhumení, Milovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/4 2017 > 11/5 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/4 2017 > 9/5 2017

Oznámení o zpracování a projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Březí v uplynulém období

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/4 2017 > 9/5 2017

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/4 2017 > 9/5 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/4 2017 > 9/5 2017

Oznámení neznámým účastníkům řízení o možnosti převzít si rozhodnutí č. 247/2017 z 18/4/2017 a č.j. MUMI 17012906 o umístění stavby nazvané : "Čistírna odpadních vod-Klentnice č.p. 34"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/4 2017 > 2/5 2017

Oznámení o zahájení řízení dodatečného povolení stavby pro stavbu nazvanou "hospodářská stavba, 3 x přístřešek" na pozemku parc.č. 478/1 a 61/3 v katastrálním území dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/04 2017 > 27/04 2017

Stanovení místní úpravy provozu na UK garáže pod ulicí 22.dubna, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/4 2017 > 26/4 2017

Územní rozhodnutí

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/3 2017 > 24/4 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42119 v k.ú. Sedlec u Mikulova.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/3 2017 > 24/4 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4154 v k.ú. Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/3 2017 > 24/4 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 v k.ú. Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/4 2017 > 24/4 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Poštovní v obci Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/4 2017 > 24/4 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4146 v obci Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/03 2017 > 19/04 2017

Veřejná vyhláška - provádění zeměměřických prací v základní bodovém poli na území města Mikulov

Archiv, Odbor: MPO

30/03 2017 > 18/04 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/42117 a III/42124 Sedlec

Archiv

30/03 2017 > 18/04 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4144 v obci Nový Přerov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/03 2017 > 18/04 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/421 Milovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/03 2017 > 18/04 2017

Veřejná vyhláška/Opatření obecné povahy,Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci silnice I/52 Brno-Pohořelice-Mikulov st.hr v k.ú. Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/4 2017 > 18/4 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/3 2017 > 6/4 2017

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Hraničářů, Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/3 2017 > 6/4 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/3 2017 > 6/4 2017

"Kozí Hrádek 8, Mikulov - přestavba RD" Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/03 2017 > 06/04 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/3 2017 > 31/3 2017

Oznámení o vydání rozodnutí č. 182/2017 o umístění stavby: "Milovice - Za Blanářovým, 2. etapa-TI pro výstavbu RD" na pozemcích v katastrálním území Milovice u Mikulova.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/3 2017 > 31/3 2017

Zahájení stavebního řízení "Pod Novou I. etapa - dopravní a technická infrastruktura SO-101 - komunikace

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/3 2017 > 30/3 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42120 v obci Klentnice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/3 2017 > 27/3 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414, III/4144, III/4144a v obci Novosedly.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/3 2017 > 27/3 2017

Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Milovice, Za Blanářovým, přel. VN, obec".

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/3 2017 > 27/3 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/421,Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/3 2017 > 27/3 2017

Stanovení místní úpravy provozu silnice II/414 v obci Dobré Pole

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/3 2017 > 27/3 2017

Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Rozvod optické sítě v obci Milovice".

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/3 2017 > 24/3 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace ul. Koněvova Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/3 2017 > 20/3 2017

Oznámení o zahájení řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/3 2017 > 20/3 2017

Oznámení o uložení písemnosti-Marek Novák

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

28/2 2017 > 16/3 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace ul. Koněvova Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/02 2017 > 16/03 2017

Veřejná vyhláška/Opatření obecné povahy.Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci-silnice/k.ú.:I/52 Brno-Pohořelice-Mikulov-st.hr./k.ú.Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

7/3 2017 > 16/3 2017

"Dostavba mrazírenského areálu - objekt kanceláří a sociálního zázemí" Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/3 2017 > 13/3 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/02 2017 > 09/03 2017

,,Veřejná vyhláška"Rozhodnutí č. 126/2017 o umístění stavby pro stavbu nazvanou ,,Dolní Dunajovice, vnitroblok ulic Zahradní a Polní , dopravní a technická infrastruktura" na pozemku parc.č.7629,137/16,129,137/1,137/2,137/3,137/17,137/4,137/18,137/5,137/6,137/7,148/2,152/1,153/2,154/4,154/1,156/1,157/1,155 a 156/6 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: SÚ

16/2 2017 > 6/3 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/2 2017 > 6/3 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci v obci Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

09/02 2017 > 27/02 2017

Usnesení o ustanovení opatrovníka

Archiv, Odbor: OSŽP

10/2 2017 > 27/2 2017

Oznámení o vydání rozhodnutí č. 109/2017 z 08.02.2017 neznámým účastníkům řízení pro stavbu nazvanou "DSP-Přístavba sušárny a skladu bylin na pozemcích parc. č. 1033/16 a 5173 v k.ú. Pavlov" na pozemku st. p. 5173, parc.č. 1033/16 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/2 2017 > 23/2 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace ul. Hraničářů Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/1 2017 > 20/2 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42120 a MK v obci Klentnice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/1 2017 > 20/2 2017

"Revitalizace trati Břeclav-Znojmo, 2.stavba"(část Valtice-Mikulov na Moravě-Novosedly), katastrální území Valtice, Úvaly u Valtic, Sedlec u Mikulova, Mikulov na Moravě, Březí u Mikulova, Dobré Pole, Novosedly na Moravě.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2017 > 17/2 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4144 v obci Nový Přerov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2017 > 17/2 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK ulice Hraničářů, Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/1 2017 > 16/2 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy ve věci "Novostavba RD a prodejny s výrobnou kosmetiky na parc.č. 648/4 v k.ú. Klentnice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/1 2017 > 16/2 2017

Rozhodnutí č. 72/2017 o umístění stavby pro stavbu nazvanou "Dolní Dunajovice, výstavba VO a rozhlasu, U Rybníka a U Vodárny" na pozemcích v k.ú. Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/1 2017 > 16/2 2017

Oznámení o zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Milovice Za Blanářovým, 2.etapa-TI pro výstabu RD"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/1 2017 > 16/2 2017

Oznámení neznámým účastníkům řízení - vlastníkům 1/2 pozemků parc. č. 195 a 196 v katastrálním území Klentnice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/1 2017 > 13/2 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414, III/4144, III/4144a v obci Novosedly.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

26/01 2017 > 13/02 2017

Oznámení o zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané,,Milovice, Za Blanářovým,přel.VN,obec"na pozemku par.č. 344/106,2534/1,2534/23,2535 a 3104/1 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/01 2017 > 13/02 2017

,,Veřejná vyhláška"Oznámení o zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané,,Rozvod optické sítě v obci Milovice".

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/01 2017 > 13/02 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II.a III. třídy, správní obvod Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/01 2017 > 13/02 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu III/0525 Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/1 2017 > 9/2 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace ul.Husova Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/1 2017 > 9/2 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4147, III/4146 v obci Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/1 2017 > 6/2 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414, II/415, III/4154 Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2017 > 2/2 2017

Rozhodnutí č.25/2017: "Závlahová nádrž Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2017 > 2/2 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421, III/42117 a UK, v obci Milovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/1 2017 > 30/1 2017

Rozhodnutí č. 28/2017 o umístění stavby pro stavbu nazvanou "Dolní Dunajovice, obnova NN a VN, nová TS, U Vodárny" na pozemcích v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/1 2017 > 30/1 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 v obci Dobré Pole.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/01 2017 > 30/01 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/1 2017 > 27/1 2017

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU "ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRÉ POLE"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/1 2017 > 26/1 2017

DORUČENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU MIKULOV

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/1 2017 > 26/1 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje společné územní rozhodnutí a stavební povolení podle §78 ods. 5 stavebního zákona nazvané "Novostavba RD a prodejny s výrobnou kosmetiky na parc.č. 648/4 v k.ú. Pavlov"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/1 2017 > 23/1 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Venušina, Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/1 2017 > 23/1 2017

Ustanovení opatrovníka

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/12 2016 > 16/1 2017

Rychlostní silnice R52,stavba 5206 Perná-st.hr. ČR/Rakousko, Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

27/12 2016 > 12/1 2017

Vystavení návrhu ZADÁNÍ regulačního plánu "MIKULOV-MPR včetně ochranného pásma"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/12 2016 > 9/1 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Novostavba rodinného domu"na pozemcích v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/12 2016 > 9/1 2017

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "Dolní Dunajovice, vnitroblok ulic Zahradní a Polní, dopravní a technická infrastruktura" na pozemcích v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/12 2016 > 5/1 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/12 2016 > 2/1 2017

Vybudování bezbariérového přístupu školy Komenského 7" Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/12 2016 > 2/1 2017

Stavební povolení pro stavbu "Polní cesta " U sklepů" v k.ú. Mikulov na Moravě"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

16/12 2016 > 2/1 2017

Novostavba rod. vinařství VICAN - sklady kú Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

14/12 2016 > 30/12 2016

Rozhodnutí: "Kanalizace Klentnice"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/11 2016 > 15/12 2016

"rekonstrukce zemědělské budovy Mikulov, Nádražní 13", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/11 2016 > 15/12 2016

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Družstevní,Pavlov.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/12 2016 > 15/12 2016

"novostavba rodinného domu, oplocení a přípojky", Perná

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/11 2016 > 8/12 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnicích II/421, III/42117 a UK v k.ú. Milovice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/11 2016 > 8/12 2016

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí o změně využití území "Konstrukce vinice-Klentnice" na pozemku parc. č. 2822 v katastrálním území Klentnice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

21/11 2016 > 6/12 2016

Územní rozhodnutí

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/11 2016 > 1/12 2016

Oznámení o zahájení řízení "Závlahová nádrž Mikulov"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/11 2016 > 28/11 2016

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "Dolní Dunajovice, obnova NN a VN, nová TS, U Vodárny" na pozemcích v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

11/11 2016 > 28/11 2016

"rekonstrukce stávajících objektů", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

9/11 2016 > 25/11 2016

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Husova Mikulov.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/11 2016 > 24/11 2016

Oznámení o zahájení řízení "Kanalizace Klentnice"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/11 2016 > 24/11 2016

Oznámení o možnosti převzít písemnost-Shuidong Zhang

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

8/11 2016 > 24/11 2016

Oznámení o možnosti převzít písemnost-Anh Tuan Nguyen

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

3/11 2016 > 21/11 2016

DORUČENÍ NÁVRHU Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVOSEDLY

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/11 2016 > 21/11 2016

Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu "Polní cesta "U sklepů" v k.ú. Mikulov na Moravě"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

1/11 2016 > 18/11 2016

Oznámení o projednání návrhu ZADÁNÍ-Změny č. 1 Územního plánu Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

27/10 2016 > 14/11 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu III/0525 ul. Komenského Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

25/10 2016 > 10/11 2016

"přemístění závodu Primasil", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

25/10 2016 > 10/11 2016

"nástavba administrativní části a rozšíření haly továrny Nichias v Mikulově", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/10 2016 > 7/11 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4147, III/4146 v obci Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/10 2016 > 7/11 2016

Stanovení místní úpravy provozu na MK Novosedly.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/10 2016 > 7/11 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Pavlov.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

13/10 2016 > 31/10 2016

Stanovení místní úpravy provozu na komunikaci v obci Novosedly

Archiv, Odbor: SÚ

13/10 2016 > 31/10 2016

Stanovení místní úpravy provozu na komunikaci před OÚ Novosedly

Archiv, Odbor: SÚ

20/10 2016 > 31/10 2016

"Vybudování bezbariérového přístupu školy Komenského 7" Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/10 2016 > 31/10 2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí podle §80 a 92 stavebního zákona, o změně využití území nazvané "Konstrukce vinice-Klentnice" na pozemku parc.č. 2822 v katastrálním území Klentnice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/10 2016 > 24/10 2016

Stanovení místní úpravy provozu na silnicích II/420, III/42121 a III/42122 Perná.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/10 2016 > 24/10 2016

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42120 v obci Klentnice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

5/10 2016 > 21/10 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu III/0525 ul. Valtická, Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/9 2016 > 17/10 2016

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: MPO

30/9 2016 > 17/10 2016

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Su

7/10 2016 > 17/10 2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

11/10 2016 > 13/10 2016

Převzetí písemnosti-Jaroslav Rakušan

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

22/9 2016 > 10/10 2016

Dětský domov Uherský Ostroh - převzetí písemnosti Novák Marek

Archiv

22/9 2016 > 10/10 2016

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42124

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/9 2016 > 10/10 2016

Převzetí písemnosti - Jaroslav Rakušan

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

4/12 2012 > 20/12 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 534/2012, o umístění stavby označené "stavební úpravy a nástavba dvorního objektu" na pozemku parc.č. 482/274 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

4/12 2012 > 20/12 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 671/2012, o umístění stavby označené "Wellness a byt správce" na pozemku parc.č. 494/4 a 3/2 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/11 2012 > 17/12 2012

Stavební povolení - Mikulov-cyklostezka Republikánské obrany-Vídeňská

Archiv, Odbor: SÚ

29/11 2012 > 17/12 2012

Odstranění stavby - zařízení elektronických komunikací v kú Mikulov

Archiv, Odbor: Sú

29/11 2012 > 17/12 2012

Přístavba a nástavba prodejny KOVO PROKEŠ s.r.o Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

29/11 2012 > 17/12 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka pro - Krulovi

Archiv, Odbor: OOVV

30/11 2012 > 17/12 2012

Rozhodnutí - o změně využití území - výsadba vinice

Archiv, Odbor: SÚ

30/11 2012 > 17/12 2012

Oznámení o místě uložení zásilky - Kováčová Marcela

Archiv, Odbor: FO

30/11 2012 > 17/12 2012

Územní rozhodnutí - -novostavba rodinného domu Klentnice

Archiv, Odbor: SÚ

27/11 2012 > 13/12 2012

Zahájení stavebního řízení stavby "Polní cesta K Mušlovu v k.ú. Mikulov na Moravě"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/11 2012 > 10/12 2012

Oznámení o vyzvednutí-oznámení o zahájení územního řízení na změnu umístění stavby "rodinného domu" na pozemcích parc.č. 350, 353/2, 403/3, 403/1 v k.ú. Perná

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

23/11 2012 > 10/12 2012

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby nazvané: "E.on Mikulov, Pavlovská, Hliniště, ÚPS" na pozemcích parc.č. 3274,3345/1, 885, 886 v k.ú. Mikulov na Moravě.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

23/11 2012 > 10/12 2012

Zahájení stavebního řízení stavby "Dolní Dunajovice - vyvýšené retardéry a vyvýšený přechod"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

13/11 2012 > 6/12 2012

Zahájení stavebního řízení - Polní cesta Nad rybníkem, kú Milovice

Archiv, Odbor: OSŽP

20/11 2012 > 6/12 2012

Oznámení o uložení písemnosti - pan Josef Kordiovský

Archiv, Odbor: OOVV

8/11 2012 > 26/11 2012

Územní řízení o umístění stavby "novostavba zahradní chatky" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/11 2012 > 26/11 2012

Územní řízení o umístění stavby "kopaná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/11 2012 > 26/11 2012

Územní řízení o umístění stavby a stavební řízení "Vinařský dvůr Volařík" Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: OOVV

8/11 2012 > 26/11 2012

Rozhodnutí - umístění stavby a stavební povolení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/11 2012 > 22/11 2012

Oznámení o zahájení řízení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/11 2012 > 22/11 2012

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/421 ulice Pavlovská Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

2/11 2012 > 19/11 2012

Rozhodnutí 623/2012 o dělení pozemku v kú Klentnice

Archiv, Odbor: SÚ

2/11 2012 > 19/11 2012

Rozhodnutí 624/2012 o dělení pozemku v kú Milovice

Archiv, Odbor: SÚ

2/11 2012 > 19/11 2012

Stavební povolení - Polní cesta Turold v kú Mikulov

Archiv, Odbor: OSŽP

30/10 2012 > 15/11 2012

Správní řízení "Kanalizace a ČOV - likvidace odpadních vod" Horní Věstonice, Dolní Věstonice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/10 2012 > 15/11 2012

Zahájení stavebního řízení pro stavbu "Mikulov - cyklostezka Republikánské obrany - Vídeňská"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/10 2012 > 15/11 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout seznámení účastníků řízení s podklady pro rozhodnutí o umístění stavby označené "stavební úpravy a nástavba dvorního objektu" na pozemku parc.č. 482/274 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/10 2012 > 15/11 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení na "výsadbu vinice" na pozemcích parc.č. 2425, 2427 v k.ú. Perná

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

25/10 2012 > 12/11 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "sklad nářadí" na pozemku parc.č. st. 462 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

26/10 2012 > 12/11 2012

Rozhodnutí č. 608/2012 o umístění stavby pro stavbu nazvanou "oplocení přední části RD", na pozemku parc.č. st. 146 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

18/10 2012 > 5/11 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení stavby nazvané: "E.on Mikulov, Pavlovská, Hliniště, ÚPS" na pozemcích parc.č. 3274, 3345/1, 885, 886 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/10 2012 > 5/11 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení řízení vedené z moci úřední o odstranění nepovolené stavby nazvané: "zařízení elektronických komunikací" na pozemcích parc.č. 3088/1, 3088/28, 3088/486, 3088/495 v k.ú. Mikulov na Moravě, provedené bez povolení příslušného stavebního úřadu.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

16/10 2012 > 1/11 2012

Převzetí písemnosti-Jan Salay

Archiv, Odbor: OOVV

16/10 2012 > 1/11 2012

Převzetí písemnosti-zákonný zástupce nezl. Kamily Salayové

Archiv, Odbor: OOVV

16/10 2012 > 1/11 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka panu Josefu Kordiovskému

Archiv, Odbor: OOVV

16/10 2012 > 1/11 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "Wellness a byt správce" na pozemku parc.č. 494/4 a 3/2 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

16/10 2012 > 1/11 2012

Stavební řízení "Perná-lokalita u Bavor, kanalizace a vodovod" Perná

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

11/10 2012 > 29/10 2012

Převzetí písemnosti-Jakub Mičo

Archiv, Odbor: OOVV

11/10 2012 > 29/10 2012

Oznámení o mosžnosti si vyzvednout územní rozhodnutí č. 526/2012, o dělení pozemku parc.č. 1196/33 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/10 2012 > 29/10 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "rodinný rekreační dům" na pozemku parc.č. 482/13, 482/35 a 512/6 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

4/10 2012 > 22/10 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení řízení o odstranění nepovolených "terénních úprav" na pozemku parc.č. 2518/7 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

4/10 2012 > 22/10 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení řízení o odstranění nepovolených "terénních úprav" na pozemku parc.č. 2517/9 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

4/10 2012 > 22/10 2012

Návrh výroku územního rozhodnutí č. 559/2012, o dělení pozemku parc.č. 33 v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

4/10 2012 > 22/10 2012

Územní řízení "novostavba zahradní chatky" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

4/10 2012 > 22/10 2012

Oznámení o zahájení řízení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

2/10 2012 > 18/10 2012

Rozhodnutí č. 551/2012 o umístění stavby pro stavbu nazvanou "zahradní chatka" na pozemku parc.č. 9586/22 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Zuzana Salayová

Archiv, Odbor: FO

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Pavel Šaman

Archiv, Odbor: FO

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Zdenka Veselská

Archiv, Odbor: FO

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Michaela Veselská

Archiv, Odbor: FO

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Petra Vasková

Archiv, Odbor: FO

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Lada Vasková

Archiv, Odbor: FO

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Jiří Vasko

Archiv, Odbor: FO

27/6 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Monika Urbánková

Archiv, Odbor: FO

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Ing. Jan Kučeřík

Archiv, Odbor: FO

20/9 2012 > 8/10 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "prosvětlení bytu" na pozemku parc.č. 2180 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/9 2012 > 8/10 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "oplocení přední části RD" na pozemku parc.č. st. 146 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/9 2012 > 8/10 2012

Návrh výroku územního rozhodnutí č. 543/2012 o dělení pozemku parc.č. 2332 v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

21/9 2012 > 8/10 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 402/2012, o umístění stavby označené "penzion" na pozemcích parc.č. 210/1, 212 a 482/1 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

18/9 2012 > 4/10 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 530/2012, o umístění stavby označené "KOMPLEX U VENUŠE, PAVLOV" na pozemcích v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

18/9 2012 > 4/10 2012

Návrh výroku územního rozhodnutí č. 538/2012 o dělení pozemku parc.č. 119/2 a 154 v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

13/9 2012 > 1/10 2012

Převzetí písemnosti - Jan Salay

Archiv, Odbor: OOVV

13/9 2012 > 1/10 2012

Převzetí písemnosti - Jakub Mičo

Archiv, Odbor: OOVV

14/9 2012 > 1/10 2012

Zahájení stavebního řízení stavby "Polní cesta Turold v k.ú. Mikulov na Moravě"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

11/9 2012 > 27/9 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanovu: "kopaná studna" na pozemku parc. č. 3347/94 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/8 2012 > 25/9 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 50 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů. MěÚ Mikulov č.j. MUMI 12025322

Archiv, Odbor: FO

24/8 2012 > 25/9 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 50 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů. MěÚ Mikulov č.j. MUMI 12025323

Archiv, Odbor: FO

24/8 2012 > 25/9 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 50 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů. MěÚ Mikulov č.j. MUMI 12025324

Archiv, Odbor: FO

24/8 2012 > 25/9 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 50 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů. MěÚ Mikulov č.j. MUMI 12025326

Archiv, Odbor: FO

24/8 2012 > 25/9 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 50 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů. MěÚ Mikulov č.j. MUMI 12025318

Archiv, Odbor: FO

30/8 2012 > 17/9 2012

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení "Kanalizace a ČOV-likvidace odpadních vod"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/8 2012 > 17/9 2012

Oznámení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Březí, úpravy a rozšíření sítě NN Jánský"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/8 2012 > 17/9 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o dělení pozemku parc. č. 1196/33 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/8 2012 > 17/9 2012

Návrh výroku územního rozhodnutí č. 504/2012, o dělení pozemku parc.č. 237 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

28/8 2012 > 13/9 2012

Rozhodnutí č. 478/2012 o umístění stavby pro stavbu nazvanou "stavba betonové plochy včetně montáže skladu" na pozemcích parc.č. 5464 a 5465 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

28/8 2012 > 13/9 2012

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ihor Yastremskyy, nar. 3.3.1969, Na Úlehli 725/8, 140 00 Praha 4-Michle (rozhodnutí o přestupku č.j. MUMI/12024148 ze dne 13.8.2012)

Archiv, Odbor: OOVV

23/8 2012 > 10/9 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "zahradní chatka" na pozemku parc.č. 9586/22 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/8 2012 > 10/9 2012

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "Březí, rozšíření kabelového vedení VN, TS ČOV, kabel NN"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

21/8 2012 > 6/9 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu nazvanou: "prosvětlení bytu" na pozemcích parc.č. 2180 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

16/8 2012 > 3/9 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "penzion" na pozemcích parc.č. 210/1, 212 a 482/1 v katastrálním území Pavlov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/8 2012 > 3/9 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby ozančené "KOMPLEX U VENUŠE, PAVLOV" na pozemcích parc.č. 430, 433, 435, 436/2, 482/11, 482/111, 482/113, 482/233, 482/240 a 482/233 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/8 2012 > 3/9 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "stavební úpravy a nástavba dvorního objektu" na pozemku parc. č. 482/274 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/8 2012 > 30/8 2012

Stavební povolení "Pozemní komunikace - cyklostezka a chodníky k železničnímu přejezdu v k.ú. Novosedly"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/8 2012 > 30/8 2012

Územní řízení "novostavba rodinného domu" Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/8 2012 > 30/8 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout návrh výroku územního rozhodnutí č. 368/2012, o umístění stavby označené "přístavba rekreačního objektu", místo záměru ul. Vinařská, stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 26, na pozemku parc.č. 482/60 (zastavěná plocha a nádvoří), v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

26/7 2012 > 28/8 2012

Oznámení o projednání návrhu Zadání Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ PŘEROV

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/8 2012 > 27/8 2012

Rozhodnutí o umístění stavby pro - oplocení pozemků - v kú Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: SÚ

10/8 2012 > 27/8 2012

Rozhodnutí o umístění stavby pro - Pavlov,parkoviště, chodník - v kú Pavlov

Archiv, Odbor: SÚ

10/8 2012 > 27/8 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka pro - Salayová Kamila

Archiv, Odbor: OOVV

10/8 2012 > 27/8 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka - Janu Salayovi

Archiv, Odbor: OOVV

10/8 2012 > 27/8 2012

Převzetí písemnosti čj. MUMI 12023800 Jan Linhart

Archiv

9/8 2012 > 24/8 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka pro - Jakub Mičo

Archiv, Odbor: OOVV

7/8 2012 > 23/8 2012

Územní řízení - Mikulov - kopaná studna

Archiv, Odbor: SÚ

31/7 2012 > 16/8 2012

Územní rozhodnutí - Reko NTL plynovodu a přípojek ul. Nerudova, Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

26/7 2012 > 13/8 2012

Usnesení č. 433/2012 o zastavení řízení pro stavbu nazvanou "sběrný dvůr odpadů", na pozemcích parc.č. 9885, st.701/1 a st. 701/2 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/7 2012 > 9/8 2012

Rozhodnutí č. 426/2012 o umístění stavby, nazvané "Perná-lokalita u Bavor, kanalizace a vodovod" na pozemcích v katastrálním území Perná

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/6 2012 > 8/8 2012

Oznámení o zahájení řízení o regulačním plánu "Dolní Věstonice, plocha rekreace rodinné RI 5"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/7 2012 > 6/8 2012

Oznámení o možnosti si vyzvedbout rozhodnutí č. 417/2012, o umístění stavby označené "novostavba RD KLENTNICE" na pozemku parc.č. 502/24, 502/41 a 495/1 v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/7 2012 > 6/8 2012

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/7 2012 > 2/8 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "dílna a sklad zahradní techniky" na pozemku parc. č. 1838/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/7 2012 > 2/8 2012

Rozhodnutí č. 413/2012 o umístění stavby, nazvané "oplocení pozemku" na pozemcích parc. č. 1831 a 1832 v katastrálním území Bavory

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/7 2012 > 2/8 2012

Rozhodnutí č. 414/2012 pro změnu využití území z orné půdy na vinici na pozemku parc.č. 1832 v katastrálním území Bavory

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/7 2012 > 2/8 2012

Usnesení č. 408/2012 o přerušení řízení o dodatečném povolení stavby, nazvané "oplocení" na pozemcích v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/7 2012 > 1/8 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy-ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ VĚSTONICE

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/7 2012 > 30/7 2012

Oznámení o vyzvednutí stavebního povolení č. 405/2012 pro stavbu nazvanou: "balkon" na pozemku parc.č. 2188 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

13/7 2012 > 30/7 2012

Převzetí písemnosti-Jan Linhart

Archiv, Odbor: OOVV

10/7 2012 > 26/7 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Změna č. 8 ÚP SÚ MIKULOV

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/7 2012 > 26/7 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 402/2012, o umístění stavby označené "přístavba lisovny k vinnému sklepu v Pavlově" na pozemku parc.č. 482/221 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/7 2012 > 26/7 2012

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "Březí, úprava a rozšíření sítě NN Jánský"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/7 2012 > 26/7 2012

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "stavba betonové plochy včetně montáže skladu" na pozemku parc.č. 5464 a 5465 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/7 2012 > 19/7 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "oplocení pozemků" na pozemku parc.č. 2737,2738,2741 a 2742 v katastrálním území Milovice u Mikulova.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/7 2012 > 19/7 2012

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "Březí, rozšíření kabelového vedení VN, TS ČOV, kabel NN"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

28/6 2012 > 16/7 2012

Rozhodnurí - Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná - st.hranice ČR/Rakousko

Archiv, Odbor: OOVV

28/6 2012 > 16/7 2012

Územní řízení - Pavlov - parkoviště,chodník

Archiv, Odbor: SÚ

28/6 2012 > 16/7 2012

Pozemní komunikace - cyklostezka a chodníky v kú Novosedly

Archiv, Odbor: OOVV

28/6 2012 > 16/7 2012

Rozhodnutí o dělení pozemku v kú Klentnice

Archiv, Odbor: SÚ

29/6 2012 > 16/7 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Hana Drápalová

Archiv, Odbor: FO

29/6 2012 > 16/7 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Tomáš Vican

Archiv, Odbor: FO

29/6 2012 > 16/7 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jiří Bábor

Archiv, Odbor: FO

29/6 2012 > 16/7 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Markéta Ficková

Archiv, Odbor: FO

26/6 2012 > 12/7 2012

Oznámení o vyzvednutí opraveného oznámení o zahájení územního řízení, které se bude projednávat ve spojeném řízení se stavebním pro stavbu nazvanou: "Reko NTL plynovodu a přípojek Mikulov, u. Nerudova" na pozemcích parc.č. 3264 v k.ú. Mikulov na Moravě.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

26/6 2012 > 12/7 2012

Oznámení o vyzvednutí usnesení o zastavení územního řízení, které se projednávalo ve spojeném řízení se stavebním pro stavbu nazvanou "odinný dům" na pozemcích parc.č. 2531/125, 2531/3, 2531/4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/6 2012 > 9/7 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí pro dělení pozemků parc.č. 2488/34, 2488/36, 2488/1 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/6 2012 > 9/7 2012

Oznámení o vyzvednutí o zahájení územního řízení, které se bude projednávat ve spojeném řízení se stavebním pro stavbu nazvanou: "REKO NTL plynovodu a přípojek Mikulov, u.Nerudova" na pozemcích parc. č. 3254 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/6 2012 > 9/7 2012

MěÚ Šumperk - uložení písemnosti - Teindlová Jana

Archiv, Odbor: OOVV

22/6 2012 > 9/7 2012

Rozhodnutí č. 363/2012 o umístění stavby, nazvané "Perná, Za Školou rozšíření VO" na pozemcích parc.č. 2184 a 1124/6 v katastrálním území Perná.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/6 2012 > 2/7 2012

Rozhodnutí č.346/2012 o umístění stavby, nazvané "Perná, Za Školou rozšíření kabelu NN" na pozemcích v katastrálním území Perná

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/6 2012 > 2/7 2012

Územní rozhodnutí "kopaná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/6 2012 > 2/7 2012

Územní rozhodnutí "kopaná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/6 2012 > 2/7 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu nazvanou: "balkon" na pozemku parc.č. 2188 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/6 2012 > 2/7 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka-Ing. Marek Huleja, r.1973, trvale bytem Otakara Ševčíka 992/26, 636 00 Brno

Archiv, Odbor: OOVV

14/6 2012 > 2/7 2012

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/6 2012 > 2/7 2012

Perná-lokalita u Bavor - kanalizace a vodovod

Archiv, Odbor: OOVV

15/6 2012 > 2/7 2012

Novostavba RD Klentnice

Archiv, Odbor: SÚ

14/6 2012 > 29/6 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy "změna č. 5 územního plánu obce Drnholec"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/6 2012 > 28/6 2012

Územní rozhodnutí o změně stavby nazvané "Rekonstrukce RD, Erbenova 21/729, Mikulov, p.č. 1420 k.ú. Mikulov"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/6 2012 > 28/6 2012

Rozhodnutí č. 332/2012 o umístění stavby, nazvané "Dolní Dunajovice - stoka S17b" na pozemku parc.č. 8808/23 a 7629 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/6 2012 > 28/6 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "sběrný dvůr odpadů" na pozemku parc.č. 9885, st. 701/1 a 701/2 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/6 2012 > 27/6 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka-Martin Malý, nar. 3.8.1987, 22.dubna 1177/11, 69201 Mikulov

Archiv, Odbor: OOVV

7/6 2012 > 25/6 2012

Stanovení místní úpravy provozu - rozšíření zóny placeného stání MV, Koněvova, Česká Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/6 2012 > 25/6 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "dílna a sklad zahradní techniky" na pozemku parc.č. 1838/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/6 2012 > 25/6 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro změnu využití území z orné půdy na vinici na pozemku parc. č. 1832 v katastrálním území Bavory.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/6 2012 > 25/6 2012

Rozhodnutí č. 324/2012 pro změnu využití území z orné půdy na vinici na pozemku parc.č. 1654 a 1667 v katastrálním území Bavory

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/6 2012 > 25/6 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout usnesení č. 329/2012 o zastavení územního řízení pro stavbu označenou "RD Pavlov" na pozemku parc.č. 5195/1 a 5195/9 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/6 2012 > 25/6 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "oplocení pozemku" na pozemku parc.č. 1831 a 1832 v katastrálním území Bavory

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

5/6 2012 > 21/6 2012

Oznámení o uložení písemnosti-Rudolf Kašpárek

Archiv, Odbor: OOVV

5/6 2012 > 21/6 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka

Archiv, Odbor: OOVV

30/5 2012 > 15/6 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - zrušení PHO Novosedly

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/5 2012 > 15/6 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - zrušení PHO Nový Přerov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/5 2012 > 13/6 2012

Rozhodnutí o výjimce "rodinný dům a technické zázemí" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/5 2012 > 13/6 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "BREC Mikulov, Vinohrady E-on" na pozemcích v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/5 2012 > 11/6 2012

Územní rozodnutí "kopaná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/5 2012 > 11/6 2012

Územní rozhodnutí pro stavbu nazvanou "Mikulov, Komenského, rozšíření DS, kVN, kNN, TS, ITVV"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

25/5 2012 > 11/6 2012

Rozhodnutí č. 289/2012 o umístění stavby, nazvané "oplocení části pozemku" na pozemku parc.č. 2419 v katastrálním území Perná

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/5 2012 > 7/6 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "přístavba lisovny k vinnému sklepu v Pavlově" na pozemku parc.č. 482/221 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/5 2012 > 7/6 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení, které se bude projednávat ve spojeném řízení se stavebním pro stavbu nazvanou: "rodinný dům" na pozemcích parc.č. 2531/125, 2531/3, 2531/4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

18/4 2012 > 6/6 2012

Oznámení o veřejném projednání návrhu: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ VĚSTONICE

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

2/5 2012 > 4/6 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy "Územní plán Novosedly"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/5 2012 > 4/6 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o dělení pozemku parc.č. 189 v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/5 2012 > 31/5 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka

Archiv, Odbor: OOVV

15/5 2012 > 31/5 2012

Oznámení o zahájení správního řízení rušení TP-Rudolf Kašpárek

Archiv, Odbor: OOVV

15/5 2012 > 31/5 2012

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "Perná, Za Školou rozšíření VO" na pozemcích parc.č. 2184 a 1124/6 v katastrálním území Perná.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/5 2012 > 31/5 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro dělení pozemků parc.č. 2488/34, 2488/36, 2488/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/5 2012 > 28/5 2012

Územní rozhodnutí pro stavbu nazvanou "Březí u Mikulova, rozšíření DS, VN, TS, NN-lokalita RD"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/5 2012 > 28/5 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 198/2012, o umístění stavby označené "přístavba RD Klentnice" na pozemcích parc.č. 474 (zahrada) a 459 (ostatní plocha) v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

11/5 2012 > 28/5 2012

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "Perná, Za Školou rozšíření kabelu NN" na pozemcích v katastrálním území Perná.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

11/5 2012 > 28/5 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "RD Pavlov" na pozemku parc.č. 5195/1 a 5195/9 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

5/4 2012 > 23/5 2012

Oznámení o veřejném projednání návrhu Změna č. 8 ÚP SÚ Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

3/5 2012 > 21/5 2012

Změna využití orné půdy v kú Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

3/5 2012 > 21/5 2012

Stavba nazvaná - sběrný dvůr odpadů v kú Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: SÚ

4/5 2012 > 21/5 2012

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu MK Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

2/5 2012 > 18/5 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o změně využití území z orné půdy na vinici na pozemku parc.č. 6282 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

2/5 2012 > 18/5 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou "oplocení vinice" na pozemku parc.č. 6281, 6282 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

26/4 2012 > 14/5 2012

Územní a stavební řízení pro stavbu - Rekonstrukce RD v kú Mikulov, Erbenova

Archiv, Odbor: SÚ

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Stanická

Archiv, Odbor: FO

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Stanická

Archiv, Odbor: FO

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Radovan Šťastný

Archiv, Odbor: FO

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Emilie Šlahařová

Archiv, Odbor: FO

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Emilie Šlahařová

Archiv, Odbor: FO

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Everesta Šišláková

Archiv, Odbor: FO

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Soňa Šišláková

Archiv, Odbor: FO

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Hana Šafránková

Archiv, Odbor: FO

26/4 2012 > 11/5 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Změna č. 5 ÚP SÚ Pavlov

Archiv, Odbor: SÚ

24/4 2012 > 10/5 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: BREC Mikulov, Vinohrady E-on" na pozemcích v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/4 2012 > 10/5 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout usnesení č. 181/2012, ze dne 21.3.2012 o zastavení řízení ve věci, podání žádosti o umístění stavby označené "novostavba rodinného domu" na pozemku parc. č. 5195/1 a 5195/18 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic a žádosti o stavební povolení pro tuto stavbu

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/4 2012 > 10/5 2012

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/420

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

23/4 2012 > 9/5 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro změnu využití území z orné půdy na vinici na pozemku parc.č. 1654 a 1667 v katastrálním území Bavory

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

23/4 2012 > 9/5 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "Dolní Dunajovice-stoka S 17b" na pozemku parc.č. 8808/23 a 7629 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

23/4 2012 > 9/5 2012

Rozhodnutí č. 188/2012 o umístění stavby, nazvané "novostavba vinného sklepa - ubytování v soukromí Bavory" na pozemku parc. č. 9620/25 v katastrálním území Bavory

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

23/4 2012 > 9/5 2012

Územní řízení "kopaná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

18/4 2012 > 4/5 2012

Územní a stavební řízení pro stavbu "Mikulov, Komenského, rozšíření DS, kVN, kNN,TS, ITVV"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

18/4 2012 > 4/5 2012

Územní řízení "kopaná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

18/4 2012 > 4/5 2012

Územní řízení "kopaná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/4 2012 > 3/5 2012

Oznámení o zahájení řízení - oplocení části pozemku v kú Perná

Archiv, Odbor: SÚ

13/4 2012 > 30/4 2012

Rozhodnutí č. 212/2012 o umístění stavby, nazvané "oplocení pozemku" na pozemku parc.č. 9620/25 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/3 2012 > 24/4 2012

Oznámení o veřejném projednání návrhu " Změna č. 5 Územního plánu obce Drnholec"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/4 2012 > 24/4 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Územní plán Brod nad Dyjí

Archiv, Odbor: SÚ

5/4 2012 > 23/4 2012

Seznámení účastníků s podklady pro vyzvednutí rozhodnutí - přístavba RD Klentnice

Archiv, Odbor: SÚ

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou "Mikulov, Piaristů, TS, Bottling+Šebesta-kabel NN HRS" na pozemcích parc. č. 2088/8, 2088/27, 2088/47, 2110/2, 2102/7, 2107/2 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o změně stavby před dokončením, na kterou se vztahují příslušná ustanovení o územním řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov, Vinohrady obnova NN" na pozemcích v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Litvinov

Archiv, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Edita Laziová

Archiv, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Malík

Archiv, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lukáš Nezmeškal

Archiv, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Věra Pokorová

Archiv, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Drahomír Matěj

Archiv, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeněk Procházka

Archiv, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jan Pavelka

Archiv, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 194/2012, o umístění stavby oplocení na pozemku parc.č. 2758 v k.ú. Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/3 2012 > 16/4 2012

Oznámení o podaném odvolání proti rozhodnutí č.j. JMK 17370/2007

Archiv, Odbor: OOVV

24/2 2012 > 13/4 2012

Oznámení o veřejném projednání návrhu Zadání "ÚZEMNÍ PLÁN SEDLEC"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

27/3 2012 > 12/4 2012

"ČOV a kanalizace Březí" - Rozhodnutí č. 24/2012

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

27/3 2012 > 12/4 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro změnu využití území z orné půdy na vinici na pozemku parc. č. 6282 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

27/3 2012 > 12/4 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro změnu využití území z orné půdy na vinici na pozemku parc. č. 6281 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

27/3 2012 > 12/4 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "oplocení vinice" na pozemku parc. č. 6281, 6282 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/3 2012 > 10/4 2012

Územní plán Březí

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/3 2012 > 6/4 2012

MěÚ Frenštát p/Radhoštěm - uložení písemnosti Linhart Karol

Archiv, Odbor: OOVV

20/3 2012 > 5/4 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout usnesení č. 144/2012, o ustanovení opatrovníka, vedené pod č.j. MUMI 12006906, ze dne 7.3.2012

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/3 2012 > 2/4 2012

Územní rozhodnutí "oplocení pozemku" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

13/3 2012 > 29/3 2012

Umístění stavby Mikulov, Žižkova, rozšíření DS, k NN v kú Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

13/3 2012 > 29/3 2012

Územní rozhodnutí - Rekonstrukce RD a přilehlých hospodářských budov, Mikulov

Archiv, Odbor: OSŽP

13/3 2012 > 29/3 2012

Územní rozhodnutí-Rodinný dům Perná

Archiv, Odbor: OSŽP

16/2 2012 > 27/3 2012

Oznámení o veřejném projednání opatření obecné povahy-zrušení PHO Novosedly

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/2 2012 > 27/3 2012

Oznámení o veřejném projednání opatření obecné povahy-zrušení PHO Nový Přerov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/3 2012 > 27/3 2012

Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Mikulov na Moravě, v trati "TUROLD II" - svolání úvodního jednání

Archiv, Odbor: MPO

8/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/420

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "oplocení pozemku" na pozemku parc.č. 9620/25 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/3 2012 > 26/3 2012

Územní a stavební řízení pro stavbu "Březí u Mikulova, kabel DS, VN, TS, NN - lokalita RD" v Březí u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

8/3 2012 > 26/3 2012

JMK-OŽP opravné usnesení k rozhodnutí JMK 17370/2007

Archiv, Odbor: OŽP

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jakub Langer

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Eliška Ferbyová Flámová

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Eliška Ferbyová Flámová

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zuzana Fialová

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Veronika Hamanová

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Petr Hrůza

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Petr Hrůza

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jana Hrůzová

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jaroslav Hudec

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Chmelinová

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jarmila Jurčeková

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Rudolf Kašpárek

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Antonín Kobinger

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Libuše Kollová

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Rudolf Košler

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeňka Košlerová

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Albert Kučera

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Kratochvíla

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Bonićová

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marcela Kováčová

Archiv, Odbor: FO

1/3 2012 > 19/3 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení (nové projednání) o umístění stavby označené "přístavba RD Klentnice" na pozemcích parc. č. 474 (zahrada) a 459 (ostatní plocha) v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

1/3 2012 > 19/3 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením, na které se vztahují některá ustanovení o územním řízení pro stavbu nazvanou "Mikulov, Vinohrady obnova NN" na pozemcích v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

1/3 2012 > 19/3 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení, které se bude projednávat ve spojeném řízení se stavebním pro stavbu nazvanou: "Mikulov, Piaristů, TS, Bottling+Šebesta-KABEL NN HRS" na pozemcích v k.ú. Mikulov na Moravě.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

1/3 2012 > 19/3 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka-Vajdík

Archiv, Odbor: OOVV

24/1 2012 > 16/3 2012

Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 5 ÚP SÚ Pavlov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

28/2 2012 > 15/3 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby oplocení na pozemku parc. č. 2758 v k.ú. Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

23/2 2012 > 12/3 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "KLENTNICE-novostavba rekreačního objektu" na pozemku parc.č. 200/3 v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

21/2 2012 > 8/3 2012

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "novostavba vinného sklepa-ubytování v soukromí Bavory" na pozemku parc. č. 414/1 a 442/2 v katastrálním území Bavory

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/2 2012 > 6/3 2012

Oznámení o veřejném projednání návrhu "Územního plánu Brod nad Dyjí"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jarmila Evelyn Dufková

Archiv, Odbor: FO

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jarmila Evelyn Dufková

Archiv, Odbor: FO

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Roman Dufek

Archiv, Odbor: FO

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jan Dufek

Archiv, Odbor: FO

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marcela Pecharová

Archiv, Odbor: FO

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marcela Pecharová

Archiv, Odbor: FO

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Markéta Ficková

Archiv, Odbor: FO

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Antonín Geba

Archiv, Odbor: FO

17/2 2012 > 5/3 2012

Rozhodnutí č. 110/2012 o umístění stavby, nazvané "rybník v trati Pod Kraví horou" na pozemku parc.č. 6380,6383,6387,6388 a 7074 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

31/1 2012 > 2/3 2012

Oznámení o veřejném projednání návrhu "Územního plánu Březí"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

14/2 2012 > 1/3 2012

Stavební povolení "Mikulov - parkoviště u bytového družstva"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/2 2012 > 1/3 2012

Oznámení o podaném odvolání a usnesení o lhůtě-honitba Sedlec Liščí vrch

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/2 2012 > 1/3 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o dělení pozemků parc.č. 1784, 1785 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

9/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení řízení o ustanovení opatrovníka, vedené pod č.j. MUMI 12003971

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

9/2 2012 > 27/2 2012

Územní řízení "oplocení pozemku" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/2 2012 > 27/2 2012

Rozhodnutí č. 67/2012 o umístění stavby, nazvané "hospodářská budova" na pozemku parc.č. 72 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Klaudie Fernerová

Archiv, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Klaudie Fernerová

Archiv, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Žaneta Bedrošová

Archiv, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Otakar Bedroš

Archiv, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Puzrlová

Archiv, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Gabriela Čehovská

Archiv, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - David Bonić

Archiv, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Miroslava Crlíková

Archiv, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Puzrlová

Archiv, Odbor: FO

7/2 2012 > 23/2 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov,Žižkova, rozšíření DS, kNN" na pozemcích parc. č. 2520/1, 3265/1, 2518/3, 2518/4, 2518/5 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

7/2 2012 > 23/2 2012

Výzva k odstranění vozidla RZ 6B0 3122

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

31/1 2012 > 16/2 2012

Oznámení o zahájení řízení ve věci záměru na vyhlášení památných stromů a pozvání k věřejnému ústnímu jednání-Dolní Věstonice

Archiv, Odbor: OŽP

31/1 2012 > 16/2 2012

Usnesení o stanovení lhůty k podávání návrhu ve věci vyhlášení památných stromů-Dolní Věstonice

Archiv, Odbor: OŽP

26/1 2012 > 13/2 2012

Územní řízení "rodinný dům" Perná

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

25/1 2012 > 10/2 2012

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Republikánské obrany, železniční přejezd v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

13/1 2012 > 9/2 2012

Oznámení o zahájení řízení - ČOV a kanalizace v kú Březí

Archiv, Odbor: ŽP

24/1 2012 > 9/2 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka

Archiv, Odbor: OOVV

24/1 2012 > 9/2 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka

Archiv, Odbor: OOVV

24/1 2012 > 9/2 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "novostavba rodinného domu" na pozemku parc.č. 5195/1 a 5195/18 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

19/1 2012 > 6/2 2012

Územní rozhodnutí "kopaná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

12/1 2012 > 30/1 2012

Oznámení o vyzvednutí usnesení o zastavení územního řízení pro stavbu nazvanou: "vinotéka, vinný sklep a klub" na pozemku parc. č. 451, 3301 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

13/1 2012 > 30/1 2012

Stavební povolení "Mikulov-Ottenthal"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

13/1 2012 > 30/1 2012

Zahájení stavebního řízení stavby "Mikulov-parkoviště u bytového družstva"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

10/1 2012 > 26/1 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro dělení pozemků parc. č. 1784, 1785 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

5/1 2012 > 23/1 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "KLENTNICE-novostavba rekreačního objektu" na pozemku parc.č. 200/3 v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

5/1 2012 > 23/1 2012

Územní rozhodnutí "zahradní domek a garážové stání" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/1 2012 > 23/1 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu, nazvanou "rybník v trati Pod Kraví horou" na pozemcích parc.č. 6380, 6383, 6387, 6388 a 7074 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/1 2012 > 23/1 2012

Zastavení řízení "Okružní křižovatka v ulici Republikánské obrany u Billy" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

29/12 2011 > 16/1 2012

Rozhodnutí o změně honitby Sedlec Liščí vrch dle § 31 odst. 4 zákona o myslivosti

Archiv, Odbor: OŽP

29/12 2011 > 16/1 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "hospodářská budova" na pozemku parc.č. 72 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

29/12 2011 > 16/1 2012

Oznámení o vydání zastavěného území PAVLOV

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

27/12 2011 > 12/1 2012

Veřejná vyhláška-Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Mikulov na Moravě v trati " K Mušlovu"

Archiv, Odbor: MPO

20/12 2011 > 5/1 2012

Územní rozhodnutí o umístění stavby--oplocení pozemků v kú Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

20/12 2011 > 5/1 2012

Územní rozhodnutí o umístění stavby-vinotéka, vinný sklep a klub v kú Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

16/12 2011 > 2/1 2012

Územní rozhodnutí o umístění stavby-kopaná studna D.Dunajovice

Archiv, Odbor: SU

16/12 2011 > 2/1 2012

Usnesení o umístění stavby - zahradní přístřešek kú Bavory

Archiv, Odbor: SÚ

16/12 2011 > 2/1 2012

Územní rozhodnutí o umístění stavby-vrtaná studna a a akumulační nádrž D.Dunajovice

Archiv, Odbor: SU

12/12 2011 > 28/12 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov-Svatopluk Prášek

Archiv, Odbor: FO

12/12 2011 > 28/12 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov -František Daniel

Archiv, Odbor: FO

12/12 2011 > 28/12 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jaroslav Šlahař

Archiv, Odbor: FO

12/12 2011 > 28/12 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Vladimíra Kachlíková

Archiv, Odbor: FO

12/12 2011 > 28/12 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Otakar Bedroš

Archiv, Odbor: FO

12/12 2011 > 28/12 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeněk Adlof

Archiv, Odbor: FO

12/12 2011 > 28/12 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jan Pavelka

Archiv, Odbor: FO

12/12 2011 > 28/12 2011

Územní řízení "rekonstrukce RD a přilehlých hospodářských budov" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

8/12 2011 > 27/12 2011

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Republikánské obrany v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

8/12 2011 > 27/12 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Průmyslová zóna Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

8/12 2011 > 27/12 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 774/2011 o neodkladném odstranění stavby rodinného domu č.p. 90 na pozemku parc.č. 25 v k.ú. Sedlec u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

8/12 2011 > 27/12 2011

Územní řízení "kopaná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

8/12 2011 > 27/12 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení, které se bude projednávat ve spojeném řízení se stavebním pro stavbu nazvanou: "vinotéka,vinný sklep a klub" na pozemku parc.č. 451 v katastrálním území Mikulov na Moravě na Městském úřadě Mikulov, stavebním úřadě, Náměstí 1, Mikulov, dveře č.221

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/12 2011 > 22/12 2011

Sdělení o vyzvednutí územního rozhodnutí č. 874/2011 pro stavbu "stavba hospodářského objektu s garáží" na pozemku parc.č. 5481 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/12 2011 > 22/12 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením pro stavbu nazvanou: "Novostavba rodinného domu" na pozemcích parc.č. 2518/1, 3265/1, 2520/1, 3259/1, 3259/2 v katastrálním území Mikulov na Moravě na Městském úřadě Mikulov, stavebním úřadě, Náměstí 1, Mikulov, dveře 221

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/12 2011 > 22/12 2011

Stavební povolení "Polní cesta a související stavební objekty SO1-SO5 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

2/12 2011 > 19/12 2011

Stavební povolení stavby "Doplnění a obnova chodníků, cyklostezky Novosedly"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

2/12 2011 > 19/12 2011

Ministerstvo zemědělství - Jednoduchá pozemková úprava v kú Mikulov, lokalita K Mušlovu

Archiv, Odbor: OOVV

29/11 2011 > 15/12 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout usnesení č. 773/2011, ve věci ustanovení opatrovníka osobám (vlastníci rodinného domu č.p. 90 na pozemku parc. č. 25 k.ú. Sedlec u Mikulova), kteří nejsou známy.

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

29/11 2011 > 15/12 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou "přístřešek" na pozemku parc.č. 636 v k.ú. Mikulov na Moravě na Městském úřadě Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

24/11 2011 > 12/12 2011

Zahájení stavebního řízení stavby "Mikulov-Ottenthal"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

22/11 2011 > 8/12 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy "Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Jevišovka"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

22/11 2011 > 7/12 2011

Usnesení ustanovení opatrovníka.doplatek na bydlení, paní Daně Hrabcové, trvale bytem Drnholec,Kostelní 368

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

22/11 2011 > 7/12 2011

Usnesení ustanovení opatrovníka-příspěvek na živobytí, paní Daně Hrabcové, trvale bytem Drnholec, Kostelní 368

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

22/11 2011 > 7/12 2011

Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí, panu Zdeňku Kovářovi, trvale bytem Brno, Husova 165/2, 602 00 Brno 2

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

22/11 2011 > 7/12 2011

Rozhodnutí o odejmutí doplatku na bydlení, panu Zdeňku Kovářovi, trvale bytem Brno, Husova 165/2, 602 00 Brno 2

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

22/11 2011 > 7/12 2011

Odvolání a výzva k možnosti vyjádřit se k jeho obsahu R52 stavba 5206 Perná-st.hranice ČR/Rakousko

Archiv, Odbor: OOVV

3/11 2011 > 6/12 2011

Oznámení o zahájení řízení o vydání zastavěného území PAVLOV

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

15/11 2011 > 1/12 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "oplocení pozemků" na pozemcích parc.č. 3347/94, 3347/95 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

8/11 2011 > 24/11 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Průmyslová zóna Za nádražím v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

3/11 2011 > 21/11 2011

Sdělení o vyzvednutí územního rozhodnutí č. 702/2011 pro stavbu "garáž s přístřeškem, skladem autodílů a rostlinných produktů" na pozemku parc.č. st.1172 a 8808/15 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

3/11 2011 > 21/11 2011

Zahájení stavebního řízení stavby "Polní cesta a související objekty SO1-SO5 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

3/11 2011 > 21/11 2011

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu, nazvanou "zahradní přístřešek" na pozemku parc.č. 217 v katastrálním území Bavory

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

3/11 2011 > 21/11 2011

Oznámení o uložení písemnosti - Sůkup

Archiv, Odbor: OOVV

4/11 2011 > 21/11 2011

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu, nazvanou "vrtaná studna" na pozemku parc.č. 5481 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

4/11 2011 > 21/11 2011

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu, nazvanou "kopaná studna" na pozemku parc.č. 6453 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

1/11 2011 > 18/11 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením, na které se vztahují některá ustanovení o územním řízení, pro stavbu nazvanou "Novostavba rodinného domu" na pozemcích parc.č. 2518/1, 3265/1, 2520/1, 3259/1, 3259/2 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

1/11 2011 > 18/11 2011

Územní a stavební řízení "Okružní křižovatka v ulici Republikánské obrany u Billy" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

21/10 2011 > 14/11 2011

Přerušení odvolacího řízení R52 stavba 5206 Perná státní hranice ČR/Rakousko

Archiv, Odbor: OOVV

27/10 2011 > 14/11 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michal Horváth

Archiv, Odbor: OŽP

27/10 2011 > 14/11 2011

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/39615 v místě křižovatky silnice II/414 v km 19.486 a III/39615

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

27/10 2011 > 14/11 2011

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice K Vápence v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

27/10 2011 > 14/11 2011

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0525, ulice Brněnská v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

25/10 2011 > 10/11 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "přístřešek" na pozemku parc.č. 636 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

25/10 2011 > 10/11 2011

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "stavba hospodářského objektu s garáží" na pozemku parc. č. 5481 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

20/10 2011 > 7/11 2011

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/39615 a místní komunikaci v obci Brod nad Dyjí

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

20/10 2011 > 7/11 2011

Stanovení místní úpravy provozu na silnicích a místních komunikacích v obci Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

20/10 2011 > 7/11 2011

Územní rozhodnutí "spouštěná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

21/10 2011 > 7/11 2011

Rozhodnutí 52/2011, prodloužení platnosti stavebního povolení-Ochranná protipovodňová hráz VO2 a stávající objekty, k.ú. Novosedly na Moravě"

Archiv, Odbor: OŽP

21/10 2011 > 7/11 2011

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4144 v obci Novosedly

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

20/10 2011 > 4/11 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - vydání vymezení zastavěného území BROD NAD DYJÍ

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

13/10 2011 > 31/10 2011

Usmesemí o ustanovení opatrovníka - Sůkup

Archiv, Odbor: OOVV

13/10 2011 > 31/10 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout usnesení č. 674/2011 ve věci - řízení vedené podle § 129 ods. 3 stavebního zákona, o odstranění stavby označené "dřevěná chatka", v oploceném areálu YachtClubu Dyje Břeclav, na pozemku parc.č. 1685/8 a 1685/9 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic, provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadované stavebním zákonem anebo v rozporu s ním.

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

13/10 2011 > 31/10 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout sdělení č. 909/2011 o opravě oznámení o zahájení řízení ve věci - řízení vedené podle § 129 odst. 3 stavebního zákona, o odstranění stavby označené "dřevěná chatka", v oploceném areálu YachtClubu Dyje Břeclav, na pozemku parc. č. 1685/8 a 1685/9 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic, provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadované stavebním zákonem anebo v rozporu s ním.

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

13/10 2011 > 31/10 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení řízení vedené podle § 129 odst. 3 stavebního zákona, o odstranění stavby označené "dřevěná chatka" v oploceném areálu YachtClubu Dyje Břeclav, na pozemku parc.č. 1685/8 a 1685/9 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic, provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadované stavebním zákonem anebo v rozporu s ním

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

11/10 2011 > 27/10 2011

Zahájení stavbeního řízení stavby "Doplnění a obnova chodníků" Novosedly

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

11/10 2011 > 27/10 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby č. 669/2011 pro stavbu nazvanou: "Mikulov, 28. října, obnova NN" na pozemcích parc.č. 1977/2, 1976, 1977/5, 3311/4, 3311/1, 1981/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/10 2011 > 25/10 2011

Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Archiv, Odbor: OOVV

6/10 2011 > 24/10 2011

Oznámení o vyzvednutí usnesení č. 662/2011 o zastavení územního řízení pro stavbu nazvanou "přístavba stávajícího RD" na pozemku parc.č. 1748/4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/10 2011 > 24/10 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby č. 665/2011 pro stavbu nazvanou:"bazén oplocení" na pozemku parc.č. 1748/4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/10 2011 > 24/10 2011

Oznámení o uložení písemnosti-Jendželovský

Archiv, Odbor: OOVV

7/10 2011 > 24/10 2011

Usnesení o zastavení stavebního řízení pro stavbu "Sedlec-Komunikace Ulička"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

4/10 2011 > 20/10 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí č. 659/2011 o dělení pozemku parc.č. 2594/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

4/10 2011 > 20/10 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 583/2011, o umístění stavby označené "Milovice, rozšíření v VN, ZEBR s.r.o." na pozemku parc. č. 365/34 a 2402 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

4/10 2011 > 20/10 2011

Usnesení o ustanovení opatrovníka-zrušení TP - Denis Bartoš

Archiv, Odbor: OOVV

4/10 2011 > 20/10 2011

Rozhodnutí "Prodloužení platnosti SP Ochranná protipovodňová hráz VO 2 v k.ú. Novosedly na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

4/10 2011 > 20/10 2011

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK průmyslová zóna Za nádražím v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

29/9 2011 > 14/10 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy-Změna č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

27/9 2011 > 13/10 2011

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "garáž s přístřeškem, skladem autodílů a rostlinných produktů" na pozemku parc. č. 1172 a 8808/18 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

23/9 2011 > 11/10 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Rudolf Kašpárek

Archiv, Odbor: OŽP

22/9 2011 > 10/10 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Antonín Žižka

Archiv, Odbor: FO

22/9 2011 > 10/10 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Robert Šik

Archiv, Odbor: FO

22/9 2011 > 10/10 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jiří Schuster

Archiv, Odbor: FO

22/9 2011 > 10/10 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Milan Strmeň

Archiv, Odbor: FO

22/9 2011 > 10/10 2011

Zahájení stavebního řízení stavby "Sedlec - Komunikace Ulička"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

22/9 2011 > 10/10 2011

Výzva

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

23/9 2011 > 10/10 2011

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0525 v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

23/9 2011 > 10/10 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí č. 633/2011 o umístění stavby pro stavbu nazvanou:"Mikulov, Vinohrady obnova NN" na pozemcích v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

20/9 2011 > 6/10 2011

Usnesení o ustanovení opatrovníka - zrušení TP Jendželovský Štefan

Archiv, Odbor: OOVV

20/9 2011 > 6/10 2011

Stanovení místní úpravy provozu na silnici v obci Nový Přerov

Archiv, Odbor: odbor dopravní

20/9 2011 > 6/10 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Hlavní v obci Perná

Archiv, Odbor: odbor dopravní

20/9 2011 > 6/10 2011

Územní a stavební řízení - Hotel Bowling Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

20/9 2011 > 5/10 2011

Usnesení ustanovení opatrovníka - doplatek na bydlení - Zdeněk Kovář

Archiv, Odbor: Sociální odb.

20/9 2011 > 5/10 2011

Usnesení ustanovení opatrovníka - příspěvek na živobytí - Zdeněk Kovář

Archiv, Odbor: Sociální odb.

15/9 2011 > 3/10 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4144 v obci Novosedly"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

13/9 2011 > 29/9 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "Mikulov, U Lomu, VO" na pozemcích parc.č. 6825, 6826, 6828, 6830, 6835, 6846, 6847, 3347/8, 3347/12, 3347/13, 6790/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

13/9 2011 > 29/9 2011

Rozhodnutí o odejmutí PnŽ

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

13/9 2011 > 29/9 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/39615"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

25/8 2011 > 27/9 2011

Oznámení o zahájení projednání návrhu ZADÁNÍ "ÚZEMNÍ PLÁN KLENTNICE"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

8/9 2011 > 26/9 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/39615 a místní komunikaci v obci Brod nad Dyjí

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

8/9 2011 > 26/9 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov, 28. října, obnova NN" na pozemku parc. č. 1977/2, 1976, 1977/5, 3311/4, 3311/1, 1981/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

8/9 2011 > 26/9 2011

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení stavebního povolení - Ochranná protipovodňová hráz VO2 a související stavební objekty, k.ú. Novosedly na Moravě

Archiv, Odbor: OŽP

9/9 2011 > 26/9 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 584/2011 o umístění stavby označené "Milovice u Mikulova výstavba TS a kabelu NN ZEBR s.r.o." na pozemcích parc.č. 365/34, 365/35, 365/47 a 365/50 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

9/9 2011 > 26/9 2011

Územní řízení "zahradní domek a garážové stání" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

4/8 2011 > 22/9 2011

Rozhodnutí o umístění stavby označené jako Mikulov-parkoviště u bytového družstva

Archiv, Odbor: SÚ

6/9 2011 > 22/9 2011

Územní rozhodnutí a stavební povolení "Horní Věstonice, Za Kovárnou, VO" Horní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/9 2011 > 22/9 2011

Územní rozhodnutí a stavební povolení "Horní Věstonice, Za Kovárnou, v.v. VN,TS,k.NN" Horní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/9 2011 > 22/9 2011

Územní rozhodnutí č. 593/2011 o umístění stavby, nazvané "rodinný dům a přípojky inženýrských sítí" na pozemcích parc.č. 345/1, 345/2, 346/1, 346/2, 403/1 a 324/1 v katastrálním území Perná

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/9 2011 > 22/9 2011

Stavební povolení "Inženýrské sítě - Novosedly, lokalita Mikulovská, SO 01- komunikace"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

16/8 2011 > 19/9 2011

Oznámení o veřejném projednání návrhu "Změna č. 3 ÚPN SÚ Jevišovka"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

1/9 2011 > 19/9 2011

Umístění stavby 5206 Perná-st.hranice ČR/Rakousko - pro účastníky řízení

Archiv, Odbor: OOVV

1/9 2011 > 19/9 2011

Zahájení řízení o prodloužení stavebního povolení pro stavbu "Ochranná protipovodňová hráz VO 2 v k.ú. Novosedly na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

1/9 2011 > 19/9 2011

Stavební povolení "Mikulov-parkoviště u VaK"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

1/9 2011 > 19/9 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Dolní Dunajovice"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

30/8 2011 > 15/9 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro dělení pozemku parc. č. 2594/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

30/8 2011 > 15/9 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lenka Koreňová

Archiv, Odbor: FO

30/8 2011 > 15/9 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marek Novák

Archiv, Odbor: FO

30/8 2011 > 15/9 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Aleš Klíš

Archiv, Odbor: FO

30/8 2011 > 15/9 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lenka Schafferová

Archiv, Odbor: FO

25/8 2011 > 12/9 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Pavel Gábriš

Archiv, Odbor: FO

25/8 2011 > 12/9 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Ladislav Kadlec

Archiv, Odbor: FO

19/7 2011 > 5/9 2011

Oznámení o zahájení řízení o vydání zastavěného území obce Brod nad Dyjí

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

18/8 2011 > 5/9 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "přístavba stávajícího RD, bazén, oplocení" parc.č. 1748/4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: MPO

19/8 2011 > 5/9 2011

Vrozumění účastníka řízení

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

2/8 2011 > 1/9 2011

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zadání "Územní plán Pavlov"

Archiv, Odbor: SÚ

16/8 2011 > 1/9 2011

Územní rozhodnutí "rodinný dům" Perná

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

16/8 2011 > 1/9 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o dělení pozemků parc.č. 1278/1, 1279/1, 6072, 6079 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

16/8 2011 > 1/9 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici III/4144 v obci Nový Přerov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

16/8 2011 > 1/9 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Perná

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

16/8 2011 > 1/9 2011

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Náměstí, Kostelní Náměstí v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

11/8 2011 > 29/8 2011

Územní rozhodnutí a st. povolení - Zastřešení stávajícího bazénu se zázemím Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

12/8 2011 > 29/8 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v kú Mikulov, Na Hradbách

Archiv, Odbor: odbor dopravní

11/8 2011 > 27/8 2011

Zastavení územního řízení - stavební úpravy RD v kú Mikulov

Archiv

11/8 2011 > 27/8 2011

Územní a stavební řízení pro stavbu - Mikulov, Vinohrady obnova NN

Archiv, Odbor: SÚ

9/8 2011 > 25/8 2011

Zahájení územního řízení - Mikulov, U Lomu, VO v kú Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

5/8 2011 > 22/8 2011

Zahájení územního řízení - Milovice u Mikulova výstavba TS a kabelu NN ZEBR s.r.o

Archiv, Odbor: SÚ

2/8 2011 > 18/8 2011

Stavební povolení - Penzion s restaurací a sportovištěm v kú Dolní Věstonice

Archiv, Odbor: SÚ

2/8 2011 > 18/8 2011

Oznámení o zahájení územ.řízení pro stavbu - rodinný dům a inž. sítě v kú Perná

Archiv, Odbor: SÚ

28/7 2011 > 15/8 2011

Výzva

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

28/7 2011 > 15/8 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout územní rozhodnutí č. 505/2011, o umístění stavby "oplocení" na pozemku parc.č. 3017 3044 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

29/7 2011 > 15/8 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu označenou "Milovice, rozšíření vVN, ZEBR s.r.o." na pozemku parc.č. 365/34 a 2402 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

11/8 2011 > 12/8 2011

Usnesení o ustanovení oparovníka, rušení TP - Kachlík Ladislav

Archiv, Odbor: OOVV

26/7 2011 > 11/8 2011

Zahájení stavebního řízení stavby "Mikulov parkoviště u VAK"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

26/7 2011 > 11/8 2011

Územní rozhodnutí "bazén" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

26/7 2011 > 11/8 2011

Územní řízení "spouštěná studna" Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

21/7 2011 > 8/8 2011

Městský úřad Šumperk - vyzvednutí písemnosti - Teindlová Jana

Archiv, Odbor: OOVV

21/7 2011 > 8/8 2011

Oznámení o zahájení řízení-Marcel Salay, r.1989, trvale bytem Náměstí 158/1,Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

21/7 2011 > 8/8 2011

Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí - Miroslav Severa, r. 1956, trvale bytem Sedlec 241, 691 21 Sedlec u Mikulova

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

21/7 2011 > 8/8 2011

Zahájení stavebního řízení stavby "Inženýrské sítě-Novosedly, lokalita Mikulovská, SO 01 - komunikace"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

21/7 2011 > 8/8 2011

Oznámení o "Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Republikánské obrany v obci Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

22/7 2011 > 8/8 2011

Oznámení o postoupení žádosti - R52, stavba 5204 Pohořelice-Iváň

Archiv, Odbor: OOVV

21/7 2011 > 5/8 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Územní plán Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

19/7 2011 > 4/8 2011

Územní a stavební řízení "Horní Věstonice, Za Kovárnou, v.v.VN, TS, k.NN" Horní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

19/7 2011 > 4/8 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "novostavba RD" na pozemku parc. č. 831 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

19/7 2011 > 4/8 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou "stavební úpravy stávajícího RD s půdní vestavbou" na pozemku parc.č. 979 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

12/7 2011 > 28/7 2011

Oznámení o zahájení územního řízení pro dělení pozemků parc. č. 1278/1, 1279/1, 6072, 6073, 6079 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

12/7 2011 > 28/7 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 415/2011 o umístění stavby označené "stavební úpravy a přístavba zahradního domku" na pozemku parc.č. 324/1 a 324/2 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

7/7 2011 > 25/7 2011

Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí panu Davidu Lenártovi, trvale bytem Náměstí 158/1, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

7/7 2011 > 25/7 2011

Sdělení o vyzvednutí územního rozhodnutí č. 412/2011 pro stavbu "přístavba RD - skladovací prostory" na pozemku parc.č. 27/1 v k.ú. Bavory

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

8/7 2011 > 25/7 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy-Změna č. 3 regulačního plánu "Mikulov, Na Hradbách"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

8/7 2011 > 25/7 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Náměstí a Kostelní náměstí v obci Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

8/7 2011 > 25/7 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby, pro stavbu nazvanou:"stavební úpravy RD" na pozemku parc.č. 1998/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

30/6 2011 > 18/7 2011

Územní rozhodnutí a stavební povolení "výstavba RD" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

30/6 2011 > 18/7 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Nová v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

30/6 2011 > 18/7 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "oplocení vinice" na pozemku parc.č. 8129 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

28/6 2011 > 15/7 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci parkovací plochy v obci Klentnice

Archiv, Odbor: odbor dopravní

30/6 2011 > 15/7 2011

Rozhodnutí o námitkách proti záznamu bodů v bodovém hodnocení - Prokeš Jiří

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

23/6 2011 > 11/7 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v kú Mikulov, Na Hradbách

Archiv, Odbor: odbor dopravní

23/6 2011 > 11/7 2011

Oznámení o zahájení správního řízení - odejmutí příspěvku na živobytí-Severa Miroslav

Archiv, Odbor: Sociální odb.

23/6 2011 > 11/7 2011

Usnesení o ustanovení opatrovníka panu panu Miroslavu Severovi r.1956 Sedlec 241

Archiv, Odbor: Sociální odb.

23/6 2011 > 11/7 2011

Zahájení územního řízení - parkoviště u bytového družstva - Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

23/6 2011 > 11/7 2011

KÚ JMK Brno - územní rozhodnutí - novostavba rodinného domu v kú Pavlov a Dolní Věstonice

Archiv, Odbor: OOVV

24/6 2011 > 11/7 2011

Zahájení územního řízení - oplocení pozemku v kú Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: SÚ

21/6 2011 > 7/7 2011

Pozemkový fond ČR - pozemková úprava v kú Mikulov - U valtické silnice

Archiv, Odbor: OOVV

21/6 2011 > 7/7 2011

Oznámení o zahájení řízení §31, Usnesení o stanovení lhůty

Archiv, Odbor: OŽP

16/6 2011 > 4/7 2011

Územní a stavební řízení "penzion s restaurací a sportovištěm" Dolní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

16/6 2011 > 4/7 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "Mikulov-parkoviště u VaK" na pozemku parc.č. 3088/421 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

16/6 2011 > 4/7 2011

Územní rozhodnutí "sportovní hřiště" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

17/6 2011 > 4/7 2011

Oznámení o uložení písemnosti-MěÚ Pohořelice-Dagmar Vyhnalíková

Archiv, Odbor: OOVV

15/6 2011 > 1/7 2011

Oznámení o zahájení řízení-zrušení TP Linhart

Archiv, Odbor: OOVV

15/6 2011 > 1/7 2011

Usnesení o ustanovení opatrovníka-Karol Linhart

Archiv, Odbor: OOVV

14/6 2011 > 30/6 2011

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci odejmutí příspěvku na živobytí panu Davidu Lenártovi, nar. 1981, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

14/6 2011 > 30/6 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost-usnesení o ustanovení opatrovníka panu Davidu Lenártovi, nar. 1981, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

14/6 2011 > 30/6 2011

Územní a stavební řízení "zastřešení stávajícího bazénu se zázemím" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

9/6 2011 > 27/6 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Republikánské obrany v obci Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

9/6 2011 > 27/6 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "přístavba hospodářského objektu" na pozemku parc.č. 1425 v k.ú. Mikulov na Moravě.

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

10/6 2011 > 27/6 2011

"Rodinný dům" Perná

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

10/6 2011 > 27/6 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "novostavba RD" na pozemku parc.č. 831 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

10/6 2011 > 27/6 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "stavební úpravy stávajícího RD s půdní vestavbou" na pozemku parc. č. 979 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

7/6 2011 > 23/6 2011

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0522 ulice Česká v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

6/6 2011 > 22/6 2011

Příkaz o uložení pokuty-Dunka Eduard

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

2/6 2011 > 20/6 2011

Územní řízení - Bazén kú Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

2/6 2011 > 20/6 2011

Možnost vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba rod. domku v kú Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

3/6 2011 > 20/6 2011

Rozhodnutí o umístění stavby označené jako R52 stavba 5204 Pohořelice-Iváň v kú Nová Ves u Pohořelic a Pohořelice nad Jihlavou

Archiv, Odbor: OOVV

31/5 2011 > 16/6 2011

II. upomínka k úhradě dluhu dávek sociální péče - Stanislav Čermák, nar. 1967, trvale bytem Havlíčkova 554, Jaroslavice u Znojma, 671 28

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

31/5 2011 > 16/6 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "stavební úpravy a přístavba zahradního domku" na pozemku parc. č. 324/1 a 324/2 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

31/5 2011 > 16/6 2011

Územní rozhodnutí a stavební povolení "rodinný dům" Horní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

26/5 2011 > 13/6 2011

"Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Na Hradbách v obci Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

26/5 2011 > 13/6 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka panu Antonu Jaňákovi, nar. 1942, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

26/5 2011 > 13/6 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci odejmutí příspěvku na živobytí panu Antonu Jaňákovi, nar. 1942, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

27/5 2011 > 13/6 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "oplocení vinice" na pozemku parc. č. 8129 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

25/5 2011 > 10/6 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0524 ulice Piaristů v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

24/5 2011 > 9/6 2011

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "přístavba RD-skladovací prostory" na pozemku parc. č. 27/1 v katastrálním území Bavory

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

24/5 2011 > 9/6 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na parkovištích v obci Klentnice"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

19/4 2011 > 8/6 2011

Oznámení o veřejném projednání návrhu "Změna č.7 ÚP SÚ Mikulov"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

19/5 2011 > 6/6 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Nová v obci Mikulov

Archiv, Odbor: odbor dopravní

19/5 2011 > 6/6 2011

Rozhodnutí č. 306/2011 povolení stavby - rodinný dům v kú Klentnice

Archiv, Odbor: SÚ

18/5 2011 > 3/6 2011

Oznámení o uložení písemnosti-Marek Hudek

Archiv, Odbor: OOVV

18/5 2011 > 3/6 2011

Sdělení o vyzvednutí územního rozhodnutí č. 324/2011 pro stavbu "rodinný dům" na pozemku parc.č. 390 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

17/5 2011 > 2/6 2011

Územní a stavební řízení "výstavba RD" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

12/5 2011 > 30/5 2011

Oznámení návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0522 ulice Česká v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

12/5 2011 > 30/5 2011

Usnesení o ustanovení opatrovníka Marku Hudkovi

Archiv, Odbor: OOVV

12/5 2011 > 30/5 2011

"rodinný dům" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

13/5 2011 > 30/5 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov-parkoviště u VaK" na pozemku parc.č. 3088/421 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

10/5 2011 > 26/5 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "Mikulov, Vinohrady, VO" na pozemku parc.č. 3343 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

29/3 2011 > 24/5 2011

Oznámení o veřejném projednání návrhu "ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ DUNAJOVICE"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/5 2011 > 22/5 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou:"přístavba hospodářského objektu" na pozemku parc. č. 1425 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/5 2011 > 22/5 2011

"Rodinný dům" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/5 2011 > 21/5 2011

Oznámení o možnosti vyzvednutí Rozhodnutí č. 298/2011 - územní rozhodnutí a stavební povolení "revitalizace sběrného dvora" k.ú. Horní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

3/5 2011 > 19/5 2011

Oznámení o vyzvednutí usnesení o zastavení územního řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov, Náměstí, doplnění VO" na pozemcích parc.č. 3247/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

27/4 2011 > 13/5 2011

"Příprava zóny pro novou budovu výroby firmy" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

21/4 2011 > 9/5 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Na Hradbách v obci Mikulov

Archiv, Odbor: odbor dopravní

21/4 2011 > 9/5 2011

Zahájení řízení o zrušení trvalého pobytu - Marek Hudek

Archiv, Odbor: OOVV

22/4 2011 > 9/5 2011

Zahájení řízení pro -novostavbu rod. domu v kú Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

20/4 2011 > 6/5 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí o odejmutí příspěvku naživobytí panu Karlu Herákovi, nar. 1974, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

10/3 2011 > 5/5 2011

Oznámení o zahájení řízení - Změna č. 3 regulačního plánu "Mikulov, Na Hradbách"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

19/4 2011 > 5/5 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí panu Rudolfu Hornému, nar. 1983, trvale bytem Březí, Hlavní 113

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

19/4 2011 > 5/5 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci-silnice III/0524 ulice Piaristů v obci Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

14/4 2011 > 2/5 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou : "kůlna na dřevo" na pozemku parc.č. 6196 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

15/4 2011 > 2/5 2011

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení "rodinný dům" na pozemku parc. č. st. 390 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

13/4 2011 > 29/4 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy Územní plán Nový Přerov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

12/4 2011 > 28/4 2011

Rozhodnutí č.3/2011 - "Kanalizační řád stokové sítě Města Mikulov"

Archiv, Odbor: OŽP

12/4 2011 > 28/4 2011

Povolení úmístění stavby R52,stavba 5204 Pohořelice-Iváň v kú Nová Ves u Pohořelic a Phořelice nad Jihlavou

Archiv, Odbor: OOVV

7/4 2011 > 26/4 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu označenou "rodinný dům-Klentnice" na pozemcích parc.č.226, 233/1, 215, 250/1 a 224 v katastrálním území Klentice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

7/4 2011 > 26/4 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "Mikulov, Náměstí, doplnění VO" na pozemku parc.č. 3247/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

7/4 2011 > 26/4 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov, Vinohrady, VO" na pozemku parc.č. 3343 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

8/4 2011 > 26/4 2011

Rozhodnutí č. 5/2011-kanalizační řád:"ČOV a kanalizace pro obce Pavlov a Milovice"

Archiv, Odbor: OŽP

6/4 2011 > 22/4 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy Změna č. 4 ÚPO Drnholec

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

5/4 2011 > 21/4 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost-Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí panu Antonínu Holasovi, nar. 1958, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

5/4 2011 > 21/4 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby č.208/2011 pro stavbu nazvanou:"odvedení dešťových vod" na pozemcích parc.č. 4376/51, 4376/21, 7784, 7771, 7779 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

2/3 2011 > 20/4 2011

Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace

Archiv, Odbor: OOVV

17/3 2011 > 18/4 2011

Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání územního plánu Brod nad Dyjí

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

31/3 2011 > 18/4 2011

Územní a stavební řízení "rodinný dům" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

1/4 2011 > 18/4 2011

Oznámení o zahájení řízení §31, Usnesení o stanovení lhůty

Archiv, Odbor: OŽP

15/3 2011 > 14/4 2011

Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání územního plánu Březí

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

29/3 2011 > 14/4 2011

Územní a stavební řízení "rodinný dům" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

29/3 2011 > 14/4 2011

Územní a stavební řízení "novostavba rodinného domu" Horní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

29/3 2011 > 14/4 2011

Územní rozhodnutí "vrtaná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

29/3 2011 > 14/4 2011

Územní řízení "sportovní hřiště" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

17/2 2011 > 11/4 2011

Registrace kandidátní listiny Dobré Pole - Sdružení nezávislých kandidátů Za hezčí obec

Archiv, Odbor: OOVV

17/2 2011 > 11/4 2011

Registrace kandidátní listiny Dobré Pole - Sdružení nezávislých kandidátů Občané pro Dobré Pole

Archiv, Odbor: OOVV

17/2 2011 > 11/4 2011

Registrace kandidátní listiny Dobré Pole - KDÚ-ČSL

Archiv, Odbor: OOVV

17/2 2011 > 11/4 2011

Registrace kandidátní listiny Dobré Pole - Sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj a obnovu města

Archiv, Odbor: OOVV

24/3 2011 > 11/4 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení - odejmutí příspěvku na živobytí panu Rudolfu Hornému, nar. 1984, trvale bytem Březí, Hlavní 113

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

24/3 2011 > 11/4 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka panu Rudolfu Hornému, nar. 1984, trvale bytem Březí, Hlavní 31

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

24/3 2011 > 11/4 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení - odejmutí příspěvku na živobytí panu Karlu Herákovi, nar. 1974, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

24/3 2011 > 11/4 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka panu Karlu Herákovi, nar. 1974, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

24/3 2011 > 11/4 2011

Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí - Radek Svoboda

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

24/3 2011 > 11/4 2011

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci odejmutí příspěvku na živobytí - Michal Daniel

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

24/3 2011 > 11/4 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "BOŽÍ MUKA" na pozemku parc.č. 5132 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

22/3 2011 > 7/4 2011

Zahájení řízení o umístění stavby - přístavba prodejny PRONECO v kú Klentnice

Archiv, Odbor: SÚ

17/3 2011 > 4/4 2011

Územní rozhodnutí "oplocení pozemku-sad" Horní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

17/3 2011 > 4/4 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka panu Zdeňku Puškašovi, nar. 1959, trvale bytem Březí, Hlavní 113

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

17/3 2011 > 4/4 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí panu Zdeňku Puškašovi, nar. 1959, trvale bytem Březí, Hlavní 113

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

15/3 2011 > 31/3 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka panu Antonínu Holasovi, nar. 1981, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

15/3 2011 > 31/3 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení panu Antonínu Holasovi, nar. 1981, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

15/3 2011 > 31/3 2011

Územní a stavební řízení "revitalizace sběrného dvora" Horní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

10/3 2011 > 28/3 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "zahradní přístřešek" na pozemku parc.č. 1809/4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

10/3 2011 > 28/3 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "oplocení" na pozemku parc.č. 5951 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

10/3 2011 > 28/3 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "kůlna na dřevo" na pozemku parc.č. 6196 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

11/3 2011 > 28/3 2011

Územní řízení "příprava zóny pro novou budovu výroby firmy" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

3/3 2011 > 21/3 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č.89/2011 o umístění stavby označené "Sedlec, oprava kabelu NN, obchod" na pozemcích parc.č. 273/1 a 261 v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

3/3 2011 > 21/3 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "odvedení dešťových vod" na pozemcích parc.č. 4376/51,4376/21,7784,7771,7779 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

15/2 2011 > 18/3 2011

Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání Změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Jevišovka

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

1/3 2011 > 17/3 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č.116/2011 o zamítnutí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby označené "novostavba rodinného domu" na pozemcích parc.č. 5716/8, 5716/4, 5716/6, 5470 a 5447 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

10/2 2011 > 14/3 2011

Oznámení o zahájení řízení - Změna č. 4 Územního plánu obce Drnholec

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

24/2 2011 > 14/3 2011

Výzva o doručení písemnosti - Daniel Michal

Archiv, Odbor: Sociální odb.

24/2 2011 > 14/3 2011

Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí - Opletal Miroslav 1981

Archiv, Odbor: Sociální odb.

24/2 2011 > 14/3 2011

Oznámení o zahájení správního řízení - Svoboda Radek

Archiv, Odbor: Sociální odb.

24/2 2011 > 14/3 2011

Rozhodnutí o umístění stavby Mikulov-ulice Nerudova-prodloužení vodovodu

Archiv, Odbor: SÚ

24/2 2011 > 14/3 2011

Rozhodnutí o umístění stavby Mikulov-ulice Nerudova-prodloužení kanalizace

Archiv, Odbor: SÚ

22/2 2011 > 10/3 2011

Oznámení o podaném odvolání - Rychl. silnice R52, stavba 5206 Perná-st.hranice ČR/Rakousko

Archiv, Odbor: SÚ

22/2 2011 > 10/3 2011

St.povolení stavby - Výstavba polní cesty II KN v kú Novosedly po schválené KPÚ

Archiv, Odbor: odbor dopravní

7/2 2011 > 9/3 2011

Oznámení o zahájení řízení o územním plánu obce Nový Přerov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

21/2 2011 > 9/3 2011

Oznámení o zahájení správního řízení rušení TP - Teindlová Jana

Archiv, Odbor: OOVV

17/2 2011 > 7/3 2011

Možnost vyzvednutí rozhodnutí č. 84/2011-Oprava lisovny vinného sklepu v kú Sedlec

Archiv, Odbor: SÚ

17/2 2011 > 7/3 2011

KrÚ JMK - Odvolací řízení stavba R52 Pohořelice-Iváň

Archiv, Odbor: OOVV

18/2 2011 > 7/3 2011

Celní úřad Břeclav - uložení písemnosti - Ryba Radek 1980

Archiv, Odbor: OOVV

15/2 2011 > 3/3 2011

Územní řízení "vrtaná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

15/2 2011 > 3/3 2011

Územní rozhodnutí "ČOV a dostavba kanalizace - Březí" Březí

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

15/2 2011 > 3/3 2011

Územní rozhodnutí "Březí - ČOV a dostavba kanalizace" Březí

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

14/2 2011 > 2/3 2011

Územní řízení "oplocení pozemku-sad" Horní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

10/2 2011 > 28/2 2011

Územní rozhodnutí "spouštěná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

10/2 2011 > 28/2 2011

Oznámení o zahájení správního řízení "Kanalizační řád stokové sítě Města Mikulov"

Archiv, Odbor: OŽP

10/2 2011 > 28/2 2011

Usnesení o stanovení lhůty ke správnímu řízení " Kanalizační řád stokové sítě Města Mikulov"

Archiv, Odbor: OŽP

10/2 2011 > 28/2 2011

Oznámení o zahájení správního řízení "Schválení kanalizačního řádu pro společnou ČOV obcí Pavlov a Milovice"

Archiv, Odbor: OŽP

10/2 2011 > 28/2 2011

Usnesení s určením lhůty

Archiv, Odbor: OŽP

10/2 2011 > 28/2 2011

Statutární město Olomouc Městská policie Olomouc- Oznámení o místě uložení zásilky - Pávek Lukáš 1990

Archiv, Odbor: OOVV

8/2 2011 > 24/2 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeňka Pekárková

Archiv, Odbor: FO

3/2 2011 > 21/2 2011

FÚ Zlín-uložení písemnosti Lysák Stanislav

Archiv, Odbor: OOVV

4/2 2011 > 21/2 2011

Oznámení o pokračování řízení o změně povolení nakládání s vodami na vodních dílech Nové Mlýny střední nádrž a dolní nádrž

Archiv, Odbor: OŽP

4/2 2011 > 21/2 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "zahradní přístřešek" na pozemku parc.č. 1809/4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

4/2 2011 > 21/2 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou:"oplocení" na pozemku parc.č. 5951 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

1/2 2011 > 17/2 2011

Územní řízení "přístřešek a zahradní domek" Březí

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

28/1 2011 > 15/2 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy "ÚZEMNÍ PLÁN PERNÁ"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kosina Karel 1969

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kosinová Zdeňka 1974

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kovárník Jiří 1953

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kovács Bronislav 1987

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Klimovič Ladislav 1986

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kiš Milan 1959

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Karas Rudolf 1960

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Hejný Josef 1967

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Giňová Jana 1982

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Danielová Kornélie 1982

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Fernerová Vlasta 1972

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Horváth Julius 1961

Archiv

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Dobošová Eliška 1977

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Dobrovská Marie 1961

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí- Tichý František Drnholec, Zámek 5

Archiv

20/1 2011 > 7/2 2011

Novostavba rod. domu v kú Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: SÚ

19/1 2011 > 4/2 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka p. Krmenčíkovi Petru 1952

Archiv, Odbor: Sociální odb.

19/1 2011 > 4/2 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí o odejmutí příspěvku p. Krmenčíkovi Petru 1952

Archiv, Odbor: Sociální odb.

18/1 2011 > 3/2 2011

Celní úřad Břeclav - uložení písemnosti Hudek Marek 1975

Archiv, Odbor: OOVV

18/1 2011 > 3/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Vyšková Svatava 1958

Archiv, Odbor: FO

18/1 2011 > 3/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Procházka Zdeněk 1963

Archiv, Odbor: FO

18/1 2011 > 3/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Varmuža Josef 1985

Archiv, Odbor: FO

18/1 2011 > 3/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Sendrejová Monika 1977

Archiv, Odbor: FO

18/1 2011 > 3/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Sendrejová Drahomíra 1955

Archiv, Odbor: FO

18/1 2011 > 3/2 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou:"Mikulov-ulice Nerudova-prodloužení kanalizace" na pozemcích parc.č. 3264, 1111/26 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

13/1 2011 > 31/1 2011

Zahájení stavebního řízení stavby "Výstyvba polní cesty II KN p.č. 5361/1 v k.ú. Novosedly na Moravě po schválené KPÚ"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

14/1 2011 > 31/1 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout stavební povolení č. 39/2011 pro stavbu označenou "nástavba vinného sklepa - pobytové místnosti pro vinaře" na pozemcích parc.č. 177/3, 178, 189/16 a 189/21 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

11/1 2011 > 27/1 2011

Stavební povolení "Polní cesty v katastrálním území Horní Věstonice"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

11/1 2011 > 27/1 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov-ulice Nerudova-prodloužení vodovodu" na pozemcích parc.č. 3258, 3264, 1111/26, 2511/2, 2512/2 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/1 2011 > 24/1 2011

Stavební povolení "Mikulov - Mariánský mlýn"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

6/1 2011 > 24/1 2011

Územní rozhodnutí a stavební povolení "rodinný dům" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/1 2011 > 24/1 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou : "stavební úpravy RD" na pozemku parc.č.447 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/1 2011 > 24/1 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 3/2011, o umístění stavby označené "Milovice, Za Blanářovým, I.etapa, VN,TS,k.NN" na pozemcích v k.ú. Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

7/1 2011 > 24/1 2011

Rozhodnutí o odejmutí doplatku na bydlení - Miroslav Opletal 1981 Novosedly 1

Archiv, Odbor: Sociální odb.

7/1 2011 > 24/1 2011

Usnesení o ustanovení opatrovníka panu Miroslavu Opletalovi nar. 1981, Novosedly 1

Archiv, Odbor: Sociální odb.

4/1 2011 > 20/1 2011

Územní řízení "Březí - ČOV a dostavba kanalizace"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

4/1 2011 > 20/1 2011

Územní řízení "ČOV a dostavba kanalizace - Březí"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Monika Krulová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Monika Krulová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Monika Krulová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marie Krištofová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - David Košler

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Vojtěch Kachlík

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Vladimír Konečný

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Pavlína Kosíková

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Roman Koloničný

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Dušan Kokavec

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lukáš Krčil

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lada Kokavcová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lada Kokavcová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Pavel Kleveta

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jana Kapustová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jan Kovács

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lucie Kovácsová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Dalibor Káňa

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lada Kokavcová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Daniel Kamenár

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Radim Kapusta

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Tomáš Rück

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Rybová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Rybová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jan Pavelka

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Andrea Sendrejová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Andrea Sendrejová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Petr Salay

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marcel Salay

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Milan Strmeň

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - David Svoboda

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jaroslav Svoboda

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Bronislav Svoboda

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Gabriela Salayová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Stehlík

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Dagmar Srncová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Dagmar Srncová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Dagmar Srncová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Miroslav Šťastný

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lucie Jiráková

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lucie Jiráková

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Puzrlová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Eva Přibylová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jarmila Přibylová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Tomáš Pechánek

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Martin Peška

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Martin Ločárek

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marie Lysáková

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Petr Očenášek

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jan Mančík

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lenka Mikulíčková

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Renata Madarászová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Renata Madarászová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Renata Madarászová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Macháčová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lukáš Machač

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Romana Macháčová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Moravcová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Moravcová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Moravcová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šrámek Karel 1971

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Ševčík Petr 1976

Archiv

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šlahař Ivan 1985

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šišláková Soňa

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šiková Dita 1973

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šiková Dita 1973

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů-Šiková Dita 1973

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šrámková Lada 1970

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Zahradník Josef 1973

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Zeman Jan 1985

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Vlachovský Roman 1974

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Tóth Petr 1979

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Wondraczková Vlasta 1957

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šrámková Lada 1970

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Karel Hlavinka

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Karel Hlavinka

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Markéta Havranová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Petr Holásek

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Ivana Holásková

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Ivana Holásková

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Karel Herák

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Monika Hýblová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Kamila Hábová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Kamila Hábová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeněk Adlof

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Ilona Báborová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lubomír Burghardt

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Ladislav Bugala

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Bedřich Buchta

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Radomír Brozák

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - David Bonić

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Tomáš Bílek

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Miroslava Crlíková

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jana Čonková

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Hana Drápalová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Miroslav Grebeníček

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeněk Gráf

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeněk Gráf

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Stanislav Filusztek

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Monika Frolíková

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marek Fryšták

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - František Charvát

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Karel Kubánek

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Blanka Gonsiorová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Blanka Gonsiorová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Blanka Gonsiorová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Blanka Gonsiorová

Archiv, Odbor: FO

28/12 2010 > 13/1 2011

FÚ Český Brod- uložení písemnosti - Zámečník Zdeněk 1976

Archiv, Odbor: OOVV

28/12 2010 > 13/1 2011

FÚ Mikulov-uložení písemnosti Dufková J.E.

Archiv, Odbor: OOVV

29/12 2010 > 11/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Pavel Hrnčiřík

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 11/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Pavel Hrnčiřík

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 11/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marta Hrnčiříková

Archiv, Odbor: FO

22/12 2010 > 7/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jaromír Ledvina

Archiv, Odbor: FO

22/12 2010 > 7/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Antonín Geba

Archiv, Odbor: FO

22/12 2010 > 7/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Markéta Ficková

Archiv, Odbor: FO

16/12 2010 > 3/1 2011

Městský úřad Zábřeh - uložení písemnosti - Sakáč Jiří 1981

Archiv, Odbor: OOVV

16/12 2010 > 3/1 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "Mikulov, kabel VN, TS 21.května, Mlýnská" na pozemcích parc. č. 1394, 3275/1, 3278/1, 3282 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

16/12 2010 > 3/1 2011

Městský úřad Zábřeh - uložení písemnosti - Sakáč Jiří 1981

Archiv, Odbor: OOVV

16/12 2010 > 3/1 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením pro stavbu nazvanou : "FVE-Dobré Pole" na pozemcích v k.ú.Dobré Pole, v k.ú. Březí u MIkulova a v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

17/12 2010 > 3/1 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu označenou "nástavba vinného sklepa-pobytové místnosti pro vinaře" na pozemcích parc.č. 177/3, 178, 189/16 a 189/21 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

17/12 2010 > 3/1 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu označenou "oprava lisovny sklepa s přístavbou" na pozemcích parc.č. 331, 332 a 273/1 v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

14/12 2010 > 30/12 2010

Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední - Tichy František

Archiv, Odbor: Sociální odb.

9/12 2010 > 27/12 2010

FÚ Mikulov-uložení písemnosti Ficková Markéta

Archiv, Odbor: OOVV

9/12 2010 > 27/12 2010

Zahájení řízení - Sedlec oprava kabelu NN

Archiv, Odbor: SÚ

9/12 2010 > 27/12 2010

Zastavení územního řízení Pálavské vinohrady - apartmánové domy v kú Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: SÚ

7/12 2010 > 23/12 2010

Oznámení o uložení písemnosti, Celní úřad-Marek Hudek

Archiv, Odbor: OOVV

2/12 2010 > 20/12 2010

Celní úřad Břeclav - uložení písemnosti Hudek Marek 1975

Archiv, Odbor: OOVV

2/12 2010 > 20/12 2010

Celní úřad Jindřichův Hradec-uložení písemnosti-Hrdlík Roman 1971

Archiv, Odbor: OOVV

2/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí o umístění stavby označené "rekreační domek" na pozemcích parc.č. 482/144 a 482/19 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Adámková Marcela 1985

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Břinková Pavlína 1983

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- HamanováVeronika 1982

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šrámková Tamara 1985

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Tomáš Jaroslav 1958

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Žižka Antonín 1952

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Vajdík Jiří 1970

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Vajdík Josef 1973

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Veith Karel 1959

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Hudek Marek 1975

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Urban Petr 1963

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kerelová Šárka 1980

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Vychodil Petr 1968

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Talpová Ilona 1960

Archiv, Odbor: FO

1/12 2010 > 17/12 2010

Zahájení stavebního řízení "Polní cesty v katastrálním území Horní Věstonice"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Alena Červenáková

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Hana Šafránková

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Mária Cetlová

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jaroslav Ševčík

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marek Šrámek

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Růžena Šrámková

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jiří Šik

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov -Rostislav Šimák

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marcela Adámková

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Monika Šťastná

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Monika Šťastná

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Karel Šrámek

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Karel Švajda

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Radek Svoboda

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Robert Šik

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeňka Šiková

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Hana Šafránková

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeněk Srnec

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Radek Ryba

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Karel Růžička

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Petr Ryba

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Martin Svoboda

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Srnec

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Veronika Salayová

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Stehlík

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michal Skoumal

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Alena Rybová

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Martin Salay

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Štěpán Stávek

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zuzana Salayová

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zuzana Salayová

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Pavel Schimmerle

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Stanická

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Stanická

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Stanická

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Stanická

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jiří Schuster

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Eduard Sellner

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Strobl

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Dušan Schallenberger

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Klára Vanková

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Pavel Žalud

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lukáš Soukup

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Ivan Vaňo

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lubomír Střižík

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Martin Schaffer

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michal Schneider

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Edwin Schneider

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Robert Schuster

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lenka Schafferová

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Gabriela Salayová

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Martin Stávek

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Everesta Šišláková

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lukáš Růžička

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Markéta Ficková

Archiv, Odbor: FO

26/11 2010 > 13/12 2010

Územní řízení "spuštěná studna"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

23/11 2010 > 9/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Ivan Vaňo

Archiv, Odbor: FO

23/11 2010 > 9/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Nikola Růžička

Archiv, Odbor: FO

23/11 2010 > 9/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Vasyl Kost

Archiv, Odbor: FO

23/11 2010 > 9/12 2010

Zahájení stavebního řízení "Mikulov-Mariánský mlýn"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

23/11 2010 > 9/12 2010

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "Milovice, Za Blanářovým, I.etapa, VN, TS, k.NN" na pozemcích parc.č. 2533/1, 2534/1, 3104/1, 344/106 a 115 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

23/11 2010 > 9/12 2010

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení vedené ve spojeném řízení se stavebním pro stavbu nazvanou: "stavební úpravy RD" na pozemku parc.č. 447 v k.ú. Mikulov na MOravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

23/11 2010 > 9/12 2010

Spojené územní rozhodnutí se stavebním povolením č.697/2010 pro stavbu nazvanou "garáž",na pozemku parc.č. 9890 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

23/11 2010 > 9/12 2010

Územní rozhodnutí "rychlostní silnice R 52, stavba 5206 Perná - st. hranice ČR/Rakousko

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

18/11 2010 > 6/12 2010

Oznámení o uložení písemnosti, MěÚ Boskovice-Hrabal Antonín

Archiv, Odbor: OOVV

19/11 2010 > 6/12 2010

FÚ Mikulov-uložení písemnosti Dufek Josef

Archiv, Odbor: OOVV

16/11 2010 > 2/12 2010

Územní rozhodnutí č. 684/2010 o umístění stavby, nazvané "Novostavba vodovodu - ul. Boční, Dolní Dunajovice" na pozemcích parc. č. 5565, 5566/2 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

16/11 2010 > 2/12 2010

Celní úřad Plzeň- uložení písemnosti - Litvinov Josef 1977

Archiv, Odbor: OOVV

16/11 2010 > 2/12 2010

FÚ Mikulov-uložení písemnosti Dufková J.E.

Archiv, Odbor: OOVV

16/11 2010 > 2/12 2010

FÚ Mikulov-uložení písemnosti Klimovič Ladislav

Archiv, Odbor: OOVV

11/11 2010 > 29/11 2010

Územní a stavební řízení "rodinný dům" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

11/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením pro stavbu nazvanou: "FWE-Dobré Pole" na pozemcích v k.ú. Dobré Pole, k.ú. Březí u Mikulova a k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

11/11 2010 > 29/11 2010

Celní úřad Brno- uložení písemnosti - Crlík Aleš 1972

Archiv, Odbor: OOVV

11/11 2010 > 29/11 2010

Celní úřad Břeclav - uložení písemnosti Malík Josef 1973

Archiv, Odbor: OOVV

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Mrkávek

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jaroslav Mánek

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Mánek

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marcela Adámková

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Vlasta Fernerová

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Litvinov

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jana Pecharová

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Tereza Pirščová Brichtová

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Věra Pokorová

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Miloš Pokora

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jiří Nečas

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov -Milan Obrtlík

Archiv, Odbor: FO

12/11 201 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Daniel Piršč

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Miroslava Růsková

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Miroslav Novotný

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Ján Nemec

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jaroslav Růsek

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jaroslav Mikéska

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Vlasta Pitrová

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Dušan Ružička

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marie Pavelková

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marie Pavelková

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Milan Müller

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jana Robošová

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Stanislav Lysák

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Miloslav Novotný

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lucia Matuchová

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - David Matucha

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marek Novák

Archiv, Odbor: FO

9/11 2010 > 25/11 2010

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "rodinný dům a přípojky inž. sítí", na pozemcích parc.č. 345/1, 345/2, 346/1, 346/2 a 403/1, 324/1 v katastrálním území Perná

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

9/11 2010 > 25/11 2010

FÚ Mikulov-uložení písemnosti Klimovič Ladislav

Archiv, Odbor: OOVV

9/11 2010 > 25/11 2010

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov, kabel VN, TS 1. května - Mlýnská" na pozemcích parc č. 1394, 275/1, 3278/1, 3280, 328/2 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

4/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci odejmutí příspěvku na živobytí

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

4/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o možnosti převzetí rozhodnutí ve věci zrušení TP - Aleš Crlík

Archiv, Odbor: OOVV

4/11 2010 > 22/11 2010

Stavební povolení "Klentnice - vyvýšený přechod"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lucie Kučerová

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lukáš Kučera

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Václav Kužela

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jakub Langer

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jan Kučeřík

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Radek Kunc

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Patrik Kvinta

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Karel Laurenčík

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Martin Kubíček

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Igor Kubánek

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Bernard Krištof

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Václav Kubeš

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Rudolf Kováč

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Kratochvíla

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Petr Krmenčík

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Ivo Kroupa

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jiří Langr

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Miroslav Langr

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Anna Langrová

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Alexandra Kuncová

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Vilém Lakatoš

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jan Kučera

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Albert Kučera

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Alexandr Kučera

Archiv, Odbor: FO

1/11 2010 > 18/11 2010

Územní rozhodnutí "rodinný dům" Horní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

2/11 2010 > 18/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Dezider Madarász

Archiv, Odbor: FO

2/11 2010 > 18/11 2010

Územní rozhodnutí a stavební povolení "nástavba a přístavba vinného sklepa" Dolní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

2/11 2010 > 18/11 2010

FÚ Mikulov-uložení písemnosti Nezmeškal Lukáš

Archiv, Odbor: OOVV

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Matěj Drahomír 1955

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Prášek Svatopluk

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Nezmeškal Lukáš

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Cenková Irena Rosier

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Malík Josef

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Horváth Július

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Hejný Josef

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Pokorová Věra

Archiv

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Karas Rudolf 1960

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kovács Bronislav

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Klimovič Ladislav

Archiv, Odbor: fo

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Koňaříková Aloisia

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kosina Karel

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kiš Milan

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Koreňová Lenka

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kolompár Marcel

Archiv, Odbor: fo

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Talpová Ilona

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Klíš Aleš

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kachlíková Vladimíra

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kiš Radek

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kochan David 1966

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kopecký Josef

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kapusta Pavel

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Košlerová Lucie

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kouřil Tomáš

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kosík Roman

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Koleník Stanislav

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kapusta Radim

Archiv, Odbor: fo

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Gruna Libor

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Gryczová Veronika

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Hlinka František

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Hlinka František 1974

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šťastná Monika

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Haluza Josef

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Jaňák Anton

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Chmelinová Jitka

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Hrabec Josef

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Hrůza Marek

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů-Hudec Jaroslav

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Jonáš Jiří

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Krčmová Iva 1991

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Jaroň Petr

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Laziová Edita

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kadlec Ladislav

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Jelinková Mária 1957

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Jelinková Ivana 1984

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Jelínek Jiří 1988

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Jelínek Bedřich 1961

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Hrabal Antonín 1978

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Josefová Zuzana 1984

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Josefová Zuzana 1965

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Josef Jaroslav 1986

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Holas Antonín 1958

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Klíš Robert 1979

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Celní úřad Břeclav - uložení písemnosti-Kvinta Patrik 1987

Archiv, Odbor: OOVV

27/10 2010 > 12/11 2010

Kolaudační rozhod. č.62/2010-ČOV a kanalizace pro obce Pavlov a Milovice

Archiv, Odbor: OŽP

27/10 2010 > 12/11 2010

FÚ Mikulov-uložení písemnosti Šik Jiří

Archiv, Odbor: OOVV

26/10 2010 > 11/11 2010

Územní rozhodnutí - Rozšíření a zkapacit. vodovodních řadů-D.Věstonice

Archiv, Odbor: SÚ

26/10 2010 > 11/11 2010

Oznámení o možnosti vyzvednutí rozh. č.654/2010-oplocení a terasa v kú Klentnice

Archiv, Odbor: SÚ

22/10 2010 > 8/11 2010

Územní rozhodnutí č.646/2010 o umístění stavby, nazvané "rodinné domy s přípojkami - prodloužení komunikace,kanalizace,vodovodu a přípojka elektrického proudu" na pozemcíh parc.č. 6230/2,6230/3,7674/23 5337,5341, st. 815,5336,5345 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

19/10 2010 > 4/11 2010

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 632/2010, o změně využití území pozemku parc. č. 1238/11 v katastrálním území Sedlec u Mikulova (orná půda na vinici)

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

30/9 2010 > 1/11 2010

Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu obce Novosedly

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

14/10 2010 > 1/11 2010

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 628/2010, o umístění stavby "rodinného domu" na pozemcích parc.č. 5193/6, 5192/4, 5192/1 a 5191/2 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

14/10 2010 > 1/11 2010

FÚ Mikulov-uložení písemnosti Dufek Jan

Archiv, Odbor: OOVV

12/10 2010 > 29/10 2010

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 625/2010, o umístění stavby "rodinného domu" na pozemcích parc. č. 648/9 a 648/3 v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

12/10 2010 > 29/10 2010

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí č. 625/2010-územní rozhodnutí o umístění stavby, pro stavbu nazvanou:"kabelizace VO ul Na Hradbách, U Celnice Mikulov" na pozemcích parc.č. 3000/1,3023/60,3369/4 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

12/10 2010 > 29/10 2010

Rozhodnutí o nepřiznání příspěvku na živobytí - Wunsch Jan

Archiv, Odbor: Sociální odb.

11/10 2010 > 27/10 2010

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 623/2010, o umístění stavby označené v projektu "rekreační domek pro poskytování ubytovacích služeb" na pozemcích v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

7/10 2010 > 25/10 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Eliška Dobošová

Archiv, Odbor: FO

7/10 2010 > 25/10 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Eliška Dobošová

Archiv, Odbor: FO

7/10 2010 > 25/10 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Eliška Dobošová

Archiv, Odbor: FO

7/10 2010 > 25/10 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Eliška Dobošová

Archiv, Odbor: FO

7/10 2010 > 25/10 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Růžena Burcová

Archiv, Odbor: FO

7/10 2010 > 25/10 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Růžena Burcová

Archiv, Odbor: FO

7/10 2010 > 25/10 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Růžena Burcová

Archiv, Odbor: FO

7/10 2010 > 25/10 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jarmila Brychtová

Archiv, Odbor: FO

7/10 2010 > 25/10 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeněk Adlof

Archiv, Odbor: FO

7/10 2010 > 25/10 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jana Giňová

Archiv, Odbor: FO

7/10 2010 > 25/10 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Petr Bartošek

Archiv, Odbor: FO

7/10 2010 > 25/10 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Miroslava Fraisová

Archiv, Odbor: FO

7/10 2010 > 25/10 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Martin Frolík

Archiv, Odbor: FO

7/10 2010 > 25/10 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Václav Frolík

Archiv, Odbor: FO

7/10 2010 > 25/10 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Gabriela Čehovská

Archiv, Odbor: FO