Mikulov

Archiv


Archiv


19/12 2019 > 20/01 2020

Oznámeí o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42120 MK a UK v obci Pavlov

Archiv, Odbor: SÚ

19/12 2019 > 06/01 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/4154 Drnholec

Archiv, Odbor: SÚ

18/12 2019 > 3/1 2020

Rozhodnutí č. 195/2019:" Mikulov-Mušlov-kanalizace"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/12 2019 > 2/1 2020

Oznámení o uzavření veřejnorávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/12 2019 > 2/1 2020

Stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci 22.dubna, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/12 2019 > 2/1 2020

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/42117 Pavlov-Dol.Věstonice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/12 2019 > 30/12 2019

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

06/12 2019 > 23/12 2019

Veřejná vyhláška

Archiv, Odbor: OSŽP

06/12 2019 > 23/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/0524 Republikánské obrany Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

3/12 2019 > 19/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Purkyňova, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/11 2019 > 16/12 2019

Veřejná vyhláška "Dolní Věstonice, přípojka NN, Friedrich"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/11 2019 > 16/12 2019

Oznámení o možnosti převzít písemnost-Hana Obdržálková

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

26/11 2019 > 12/12 2019

Oznámení o zahájení řízení pro: "Kanalizační řád stokové sítě Obce Klentnice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/11 2019 > 9/12 2019

Rekonstrukce chodníků v obci Milovice-"Etapa II"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/11 2019 > 9/12 2019

Oznámení o vydání společného rozhodnutí

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/11 2019 > 9/12 2019

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nazvané:"Zázemí velkého zámeckého sálu" na pozemku parc. č. 4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/11 2019 > 05/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414,III/4144,III/41449-Novosedly

Archiv, Odbor: SÚ

19/11 2019 > 05/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Náměstí Míkulo

Archiv, Odbor: SÚ

19/11 2019 > 05/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Náměstí Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

19/11 2019 > 05/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Náměstí Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

14/11 2019 > 2/12 2019

Oznámení neznámým spoluvlastníkům pozemku parc.č. 2192 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic, že mají možnost si vyzvednout rozhodnutí pro dodatečné povolení stavby nazvané "Hospodářské stavení pro chov prasat" - nově dle doplnění žádosti ze dne 21.06.2017 "skladovací stavení-Pavlov" na pozemku st.p. 320 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/11 2019 > 02/12 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici II/414 Drnholec a III/39615 Brod nad Dyjí

Archiv, Odbor: SÚ

12/11 2019 > 28/11 2019

Oznámení o zahájení řízení !Změna č. 2 Územního plánu Březí"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/11 2019 > 27/11 2019

Oznámení zahájení vodoprávního řízení pro stavbu: "Mikulov-Mušlov-kanalizace"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2019 > 25/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace Náměstí, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2019 > 25/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/420 Dolní Věstonice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2019 > 25/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/420 Dolní Věstonice-most e.č.420-12

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

08/11 2019 > 25/11 2019

Veřejná vyhláška -Odvolání proti územnímu rozhodnutí stavebního úřadu MěÚ Mikulov o umístění stavby ,,Rychlostní silnice R52,stavba 5206 Perná-st.hranice ČR/-Rakousko.."Uvědomění účastníkům řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

Archiv, Odbor: OOVV

01/11 2019 > 18/11 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

01/11 2019 > 18/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu Náměstí Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

01/11 2019 > 18/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu křižovatka Česká, Pavlovská , Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

17/10 2019 > 4/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu III/414, Jevišovka

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/10 2019 > 4/11 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414 Drnholec a III/39615 Brod nad Dyjí

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/10 2019 > 30/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu III/42120 Klentnice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/10 2019 > 29/10 2019

Veřejná vyhláška-Dolní Věstonice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/10 2019 > 29/10 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/10 2019 > 29/10 2019

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí,,Přístavba prodejny se zázemím"

Archiv, Odbor: SÚ

08/10 2019 > 24/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414

Archiv, Odbor: SÚ

15/10 2019 > 23/10 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/10 2019 > 21/10 2019

veřejná vyhláška o zahájení společného územního a stavebního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/10 2019 > 17/10 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby nazvané:!Novostavba penzionu Konírna, přípojky inženýrských sítí, jímka na vyvážení, zpevněné plochy (ul.Valtická, Mikulov) na pozemku parc.č. 6171/1, 6183 a 6184/1 v k.ú. Mikulov Na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/9 2019 > 14/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421 Brněnská, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/9 2019 > 14/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu MK a ÚK Republikánské obrany, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/9 2019 > 14/10 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu-cyklistický závod NOVA CUP MIKULOV

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/9 2019 > 14/10 2019

Opravné územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "FTTx Mikulov, Pod Strání" na pozemcích v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2019 > 7/10 2019

"Opatření obecné povahy ve věci vyhrazení míst k provozování horolezectví a vyhrazení přístupových cest k těmto místům-CHKO Pálava"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2019 > 7/10 2019

Stanovení místní úpravy provozu na MK Poštovní,Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2019 > 7/10 2019

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/9 2019 > 4/10 2019

"Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2019 > 30/9 2019

Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "FTTx Mikulov, Pod Strání" na pozemcích v katastrálním území Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2019 > 30/9 2019

Stanovení místní úpravy provozu, UK 22.dubna, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/9 2019 > 26/9 2019

Stanovení přechodné úpravy III/42120, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2019 > 23/9 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/9 2019 > 20/9 2019

Rozhodnutí č. 122/2019: "Závlaha vinic Milovice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/9 2019 > 19/9 2019

Stanovení přechodné úpravy silnice II/414, III/4144 Novosedly

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/9 2019 > 19/9 2019

Oznámení o vystavení návrhu "Mikulov MPR včetně ochranného pásma"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/8 2019 > 16/9 2019

Společné povolení "Mikulov,propojení ulic Bezručova-Žižkova"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/8 2019 > 16/9 2019

Stanovení přechodné úpravy - Pálavské vinobraní, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/8 2019 > 12/9 2019

Stanovení přechodné úpravy II/414, III/4154 Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/8 2019 > 12/9 2019

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN MILOVICE

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/8 2019 > 11/9 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/420,II/421,III/42117

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/8 2019 > 9/9 2019

Stanovení přechodné úpravy MK Vídeňská, Purkyňova, Koněvova, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

06/08 2019 > 06/09 2019

Veřejná vyhláška -Hromadný předpisný seznam č.j. MUMI 19030974 poplatníkům, kteří nezaplatili včas a kterým je vyměřen místní poplatek za provoz shromažďování , sběru ,přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018

Archiv, Odbor: FO

06/08 2019 > 06/09 2019

Veřejná vyhláška -Hromadný předpisný seznam poplatníkům č.j. MUMI 19031064

Archiv, Odbor: FO

06/08 2019 > 06/09 2019

Veřejná vyhláška-Hromadný předpisný seznam poplatníkům č. j. MUMI19031318

Archiv, Odbor: FO

06/08 2019 > 06/09 2019

Veřejná vyhláška-Hromadný předpisný seznam poplatníkům č.j. MUMI19031319

Archiv, Odbor: FO

20/8 2019 > 5/9 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/8 2019 > 5/9 2019

Stanovení přechodné úpravy MK Koněvova, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/8 2019 > 5/9 2019

Oznámení o zahájení řízení "Změna č. 2 Územního plánu Nový Přerov"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/8 2019 > 2/9 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby nazvané: "Novostavba rodinného domu v Mikulově" na pozemku parc.č. 2250, 2248/2 a 5021 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

08/08 2019 > 26/08 2019

Stanovení místní úpravy provozu na MK Lipová ,Topolová, Březí

Archiv, Odbor: SÚ

09/08 2019 > 26/08 2019

Stanovení přechodné úpravy silnice II/420,II/421,III/42117

Archiv, Odbor: SÚ

09/08 2019 > 26/08 2019

Opatření obecné povahy- Opravné rozhodnutí Stanovení přechodné úpravy silnice II/420....

Archiv, Odbor: SÚ

06/08 2019 > 22/08 2019

Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení územního řízení stavby nazvané,,Mikulov, ul.Valtická - vybudování technické infrastruktury SO03 Plynovod STL,SO10 Přeložka plynovodu" na pozemku parc.č. 2945,2947/1,3293/1,6159,6160,6164,6166,6167,6168,6169,6171/1,6177,6178,6183,6184/1,6188,6189,6190,6198,6940,7043 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: OSŽP

12/7 2019 > 12/8 2019

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Drnholec.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/7 2019 > 7/8 2019

Stanovení místní úpravy provozu na MK Hrušovanská, Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

04/07 2019 > 05/08 2019

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Poštovní Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: SÚ

9/7 2019 > 25/7 2019

Oznámení o zahájení řízení "Změna č. 1 Územního plánu Dobré Pole"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/7 2019 > 25/7 2019

Doručení Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Perná

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/7 2019 > 18/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414 v k.ú. Novosedly

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/7 2019 > 18/7 2019

Stavební povolení "III/39613 Drnholec průtah"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/7 2019 > 18/7 2019

Oznámení o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující společné územní a stavební povolení stavby nazvané:" Novostavba penzionu Konírna, přípojky inženýrských sítí, jímka na vyvážení, zpevněné plochy (ul. Valtická, Mikulov" na pozemku parc.č. 6171/1, parc.č. 6183 a parc.č. 6184/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/6 2019 > 15/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/4144 a v obci Novosedly

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/6 2019 > 15/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu-silnice III/42120 Dukelská,Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/6 2019 > 11/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/4146 v obci Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/6 2019 > 11/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace K Vápence, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/6 2019 > 11/7 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace MK Mikulov, Mušlov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/7 2019 > 11/7 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/6 2019 > 8/7 2019

Oznámení o zahájení územního řízení stavby nazvané "FTTx Mikulov, Pod Strání" na pozemcích v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/6 2019 > 4/7 2019

Oznámení o zahájení společného řízení o změně územního rozhodnutí a stavebního řízení "Mikulov propojení ulic Bezručova-Žižkova"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/6 2019 > 4/7 2019

Stanovení přechodné úpravy MK U Hřiště v obci Březí

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/6 2019 > 1/7 2019

"Doručení rozhodnutí -vlastníku pozemku p.č. 1045, v k.ú. Jevišovka, neznámého pobytu"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/06 2019 > 01/07 2019

Stanovení přechodné úpravy silnice II/421,III/42117 v obci Milovice

Archiv, Odbor: SÚ

11/6 2019 > 27/6 2019

Stanovení pžechodné úpravy provozu silnice III/42117, II/420, II/421, III/42120, III/42121, III/42122 - uzavírka III/42117 Pavlov - D.Věstonice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/06 2019 > 27/06 2019

Veřejná vyhláška ,,Prodloužení vedení závlahového systému v katastru obce Dolní Dunajovice a Brod nad Dyjí"

Archiv, Odbor: OSŽP

24/5 2019 > 24/6 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK lokalita U Rybníja, ul. Lipová, Topolová v obci Březí

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2019 > 24/6 2019

VV-Neznámý vlastník pozemku p.č. 2631, k.ú. Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2019 > 24/6 2019

VV-Oznámení o zahájení vodoprávního řízení "Závlaha vinic Milovice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2019 > 24/6 2019

Oznámení o pokračování v řízení o odstranění stavby

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/6 2019 > 24/6 2019

"Opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/6 2019 > 24/6 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/05 2019 > 13/06 2019

Stanovení přechodné úpravy silnice III/4144,III/4144a a MK v obci Novosedly

Archiv, Odbor: SÚ

6/6 2019 > 13/6 2019

Oznámení o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující společné územní a stavební pvolení stavby nazvané: "Novostavba rodinného domu v Mikulově" na poemku parc.č. 2250, parc. č. 2248/2 a parc.č. 5021 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/05 2019 > 11/06 2019

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Hrušovanská, Drnholec

Archiv, Odbor: SÚ

24/5 2019 > 10/6 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/5 2019 > 10/6 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/421, III/0525 a MK v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/5 2019 > 6/6 2019

Oznámení účastníkům společného územního a stavebního řízení a neznámým vlastníkům pozemku parc.č. 607 v k.ú. Dolní Dunajovice, že mají možnost si vyzvednoutrozhodnutí č. 203/2019 pro umístění a povolení stavby nazvané "rodinný dům" na původním pozemku parc.č. st. 654, nyní na pozemku parc. č. 10086 a 5330 v katastrálním území Dolní Dunajovice.stavby

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/05 2019 > 03/06 2019

Oznámení neznámým vlastníkům pozemku par.č.8841/2 v katast.území Dolní Dunajovice o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 203/2019 pro umístění stavby,,rodinný dům" na původním pozemku par.č. st 654,nyní na pozemku par.č.10086 a 5530 v katast.území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: SÚ

17/05 2019 > 03/06 2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavební návrhu regulačního plánu ,,Sedlec- lokalita B1

Archiv, Odbor: OSŽP

17/05 2019 > 03/06 2019

Stanovení přechodné úpravy MK Náměstí Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

09/05 2019 > 27/05 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

7/5 2019 > 23/5 2019

Oznámení o zahájení savebního řízení "III/39613 Drnholec průtah"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/5 2019 > 20/5 2019

VV-"Neznámému vlastníku pozemku p.č. 692, k.ú. Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/04 2019 > 16/05 2019

Stanovení přechodné úpravy KM Průmyslová zóna ,OK par.č. 7678 k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: SÚ

26/4 2019 > 13/5 2019

"Vlastník pozemku p.č. 1045, k.ú. Jevišovka: Olga Sumecová,neznámého pobytu"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/4 2019 > 6/5 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414, III/4154 Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/4 2019 > 3/5 2019

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/4 2019 > 29/4 2019

VV - "Neznámým vlastníkům pozemku p.č. 1101 v k.ú. Mikulov na Moravě"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/4 2019 > 25/4 2019

"Prodloužení vedení závlahového systému v katastru obce Dolní Dunajovice a Brod nad Dyjí"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/4 2019 > 23/4 2019

Stanovení přech.úpravy provozu III/0523 Mikulov, III/42124, III/41410 Sedlec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/4 2019 > 18/4 2019

VV-"Neznámému vlastníku pozemku p.č. 692, k.ú. Drnholec"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/3 2019 > 11/4 2019

Stavební povolení "Mikulov - OK Pavlovská"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/03 2019 > 08/04 2019

Veřejná vyhláška-Oznámení účastníkům společného územního a stavebního řízení dle §94k stavebního zákona neznámým vlastníkům pozemku par.č. 8841/2 v k.ú. Dolní Dunajovice o o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavu nazvanou ,,rodinný dům" na původním pozemku parc.č. st.654,nyní na pozemku parc.č. 10086 a 5330 v k.ú. Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: SÚ

22/3 2019 > 8/4 2019

Oznámení neznámému vlastníkovi pozemku parc.č. 3185/15 a parc. č. 3185/16 v k.ú. Mikulov na Moravě o možnosti vyzvednout si rozhodnutí je společnému územnímu a stavebnímu povolení pro stavbu nazvanou: " Motorest s příslušenstvím vč. přípojek na inženýrské sítě, nového vjezdu, zpevněných ploch a oplocení" Mikulov na pozemku parc.č. 3185/14, 3380 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/3 2019 > 1/4 2019

Oznámení účastníkům řízení , osobě, které se nedaří doručovat, vlastníku pozemku parc.č. st. 250 a 215/1 v k.ú. Dolní Dunajovice, Ivetě Haidinger, Husova 165/5, 602 00 Brno, že má možnost si vyzvednout rozhodnutí č.99/2019 ve věci umístění a povolení stavby nazvané "novostavba krovu nad stávajícím rodinným domem" na pozemku parc.č. st 249 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/3 2019 > 1/4 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/3 2019 > 1/4 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu MěÚ Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/3 2019 > 25/3 2019

"Oznámení o možnosti vyzvednout si územní rozhodnutí o umístění stavby - Závlaha vinic Milovice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/3 2019 > 25/3 2019

"Oznámení o možnosti vyzvednout si územní rozhodnutí o umístění stavby - Závlaha vinic Milovice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/02 2019 > 18/03 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Česká,Pavlovská,Náměstí,Kostelní Náměstí,Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

28/02 2019 > 18/03 2019

Oznámení o opakovaném veřejném projednání ,,Změna č. 3 Územního plánu Milovice"

Archiv, Odbor: OSŽP

28/02 2019 > 18/03 2019

Oznámení o zahájení společného řízení

Archiv, Odbor: SÚ

19/2 2019 > 7/3 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, které nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení pro stavbu nazvanou: "Stavební úpravy objektu hotelu Eliška spojené se změnou v účelu užívání části stavby na masáže" Mikulov č.p. 1000, Piaristů 4 na pozemcích v k.ú. Mikulov na Moravě.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/2 2019 > 7/3 2019

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ VĚSTONICE

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/2 2019 > 6/3 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/02 2019 > 04/03 2019

Oznamení o uzavření veřejnosprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

14/02 2019 > 04/03 2019

Oznámení o uzavření veřejnosprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

14/02 2019 > 04/03 2019

Oznámení o uzavření veřejnosprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

14/02 2019 > 04/03 2019

Oznámení o zahájení stavebního řízení ,,Mikulov-OK Pavlovská".

Archiv, Odbor: SÚ

15/02 2019 > 04/03 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v obci Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: SÚ

15/02 2019 > 04/03 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421 Milovice

Archiv, Odbor: SÚ

7/2 2019 > 25/2 2019

Oznámení o možnosti vyzvednout si oznámení o zahájení územního řízení : "Závlaha vinic Milovice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/2 2019 > 21/2 2019

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ-UMÍSTĚNÍ STAVBY "V5513-výměna vedení"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/2 2019 > 18/2 2019

Oznámení neznámému vlastníkovi pozemku parc.č. 562/3 v k.ú. Mikulov na Moravě o možnosti vyzvednout si rozhodnutí ke společnému územnímu a stavebnímu povolení pro stavbu nazvanou:"Nástavba penzionu" Mikulov č.p. 347, Kozí hrádek 1 na pozemku parc.č. 573 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/2 2019 > 14/2 2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/1 2019 > 11/2 2019

Rozhodnutí společné územní a stavební povolení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/1 2019 > 11/2 2019

Oznámení zahájení územního řízení pro umístění stavby nazvané: "Závlaha vinic Milovice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/1 2019 > 11/2 2019

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/1 2019 > 11/2 2019

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/1 2019 > 7/2 2019

"Kanalizační řád jednotné kanalizace pro Obec Dolní Dunajovice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2019 > 4/2 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/1 2019 > 31/1 2019

Oznámení o projednání návrhu Zadání ÚZEMNÍHO PLÁNU BAVORY

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/1 2019 > 31/1 2019

Oznámení účastníkům územního řízení a osobě, které se nedaří doručovat, vlastníku pozemku parc.č.250 a 215/1 v katastrálním území Dolní Dunajovice o pokračování společného územního a stavebního řízení pro stavbu nazvanou "novostavba krovu nad stávajícím rodinným domem" na pozemku parc.č. st. 249 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/1 2019 > 31/1 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka III/4154, Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/1 2019 > 28/1 2019

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN NOVOSEDLY

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/1 2019 > 28/1 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/1 2019 > 21/1 2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/1 2019 > 21/1 2019

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na MK 1. května, Růžová, Havlíčkova, Venušina, Školní, Wolkerova, Erbenova, Mlýnská Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/1 2019 > 21/1 2019

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na MK Majakovského Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/1 2019 > 21/1 2019

Stanovení místní úpravy provozu na MK parc. č. 6633 v k.ú. Březí u Mikulova

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/12 2018 > 7/1 2019

Společné stavební povolení "Mikulov-parkování ulice Pavlovská"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/12 2018 > 31/12 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/12 2018 > 31/12 2018

Oznámení neznámým vlastníkům pozemku p.č. 416 v k.ú. Sedlec u Mikulova a účastníkům řízení, že mají možnost si vyzvednout rozhodnutí č. 664/2018 ze dne 10.12.2018, pro umístění stavby nazvané "Sedlec-rozšíření vodovodní sítě" na pozemcích v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/12 2018 > 31/12 2018

Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/12 2018 > 31/12 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

06/12 2018 > 27/12 2018

Usnesení o prodloužení lhůty pro vyjádření k odvolání

Archiv, Odbor: SÚ

10/12 2018 > 27/12 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka místní komunikace ulice Česká, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/12 2018 > 27/12 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/12 2018 > 20/12 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka silnice III/42117 Pavlov-Dolní Věstonice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/12 2018 > 20/12 2018

Oznámení neznámému vlastníkovi pozemku parc.č. 3185/15 a parc.č.3185/16 v k.ú. Mikulov na Moravě o možnosti si vyzvedbiut iznámení o zahájení společného řízení pro stavbu nazvanou:"Motorest s příslušenstvím vč.přípojek inženýrských sítí, nového vjezdu, zpevněných ploch a oplocení" na pozemcích k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/11 2018 > 17/12 2018

"Doručení neznámým vlastníkům pozemku p.č. 3185/16 k.ú. Mikulov na Moravě"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

06/12 2018 > 17/12 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

19/11 2018 > 5/12 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu oprava mostu na silnici I/52

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/11 2018 > 3/12 2018

Oznámení o podaném odvolání a výzva k podání vyjádření

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/11 2018 > 29/11 2018

Společné řízení "Březí-zvýšení bezpečnosti chodců"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/11 2018 > 29/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Průmyslová oblast, Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

26/10 2018 > 27/11 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Březí

Archiv, Odbor: SÚ

8/11 2018 > 26/11 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2018 > 26/11 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby pro stavbu nazvanou: "Penziony na Mušlově" na pozemku parc.č. 8487, 8489, 8505/1, 8512 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2018 > 26/11 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/11 2018 > 26/11 2018

"Kanalizační řád jednotné kanalizace pro Obec Dolní Dunajovice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/10 2018 > 23/11 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Majakovského Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/11 2018 > 22/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na II/414, Březí

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/10 2018 > 20/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK 1. května,Růžová,Havlíčkova,Venušina, Školní,Wolkerova,Erbenova, Mlýnská Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

1/11 2018 > 19/11 2018

Neznámý vlastník pozemku p.č. 3185/16, k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/11 2018 > 19/11 2018

"Skladovací hala vinařství Volařík", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/11 2018 > 19/11 2018

Rozhodnutí o umístění stavby

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/11 2018 > 19/11 2018

Oznámení o zahájení řízení " ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/11 2018 > 19/11 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/10 2018 > 15/11 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy- ,,Přístavba haly- Farma Pálava",Mikulov

Archiv, Odbor: OSŽP

25/10 2018 > 12/11 2018

Oznámení účastníkům územního řízení a neznámým vlastníkům pozemku parc.č. 416 v katastrálním území Sedlec u Mikulova o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "Sedlec-rozšíření vodovodní sítě" na pozemcích v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/10 2018 > 12/11 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK Vinohrady, Republikánské obrany, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/10 2018 > 12/11 2018

Oznámení o projednání návrhu Zadání ÚZEMNÍHO PLÁNU DRNHOLEC

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/10 2018 > 12/11 2018

VV/Opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci I/40Mikulov-Valtice-Poštorná

Archiv, Odbor: SÚ

26/10 2018 > 12/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na III/0525,III/0524,III/0522,III/0526 a MK Vídeňská Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

26/10 2018 > 12/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Habánská,Bezručova, Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

18/10 2018 > 5/11 2018

"BD Sedláček", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/10 2018 > 2/11 2018

"Přístavba 6. etapy, provoz firmy Gebauer a Griller Kabeltechnik Mikulov - SO 125 Rozšíření jídelny - 1. etapa", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/10 2018 > 1/11 2018

Oznámení o zahájení společného stavebního řízení "Mikulov-parkování ulice Pavlovská"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/10 2018 > 1/11 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Vinařská, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/10 2018 > 29/10 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby "stavební úpravy stávajícího skladového objketu" na pozemku parc. č. st. 7520 a 7519 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/10 2018 > 29/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414 k.ú. Dobré Pole

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/10 2018 > 29/10 2018

"Skladovací hala vinařství Volařík" Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/10 2018 > 25/10 2018

"Přístavba haly-farma Pálava", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/10 2018 > 25/10 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/10 2018 > 18/10 2018

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu nazvanou: "Nástavba penzionu" na pozemku parc.č. 562/3 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/10 2018 > 18/10 2018

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o projednání námitek a pozvání k ústnímu jednání pro stavbu nazvanou: "Nástavba penzionu" na pozemku parc. č. 562/3 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/10 2018 > 17/10 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/09 2018 > 15/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu cyklistický závod Nova CUP 2018

Archiv, Odbor: SÚ

4/10 2018 > 15/10 2018

Informace o poaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/9 2018 > 11/10 2018

Oznámení o zahájení společného stavebního řízení "Březí-zvýšení bezpečnosti chodců"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/9 2018 > 11/10 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK Jiráskova, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/9 2018 > 11/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/9 2018 > 8/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/9 2018 > 8/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42120 ,Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/9 2018 > 8/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421 a MK v obci Milovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/9 2018 > 8/10 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4147, Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/9 2018 > 8/10 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2018 > 1/10 2018

Územní rozhodnutí "Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná st. hranice ČR/Rakousko" úsek km 34,555-38,445, Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/9 2018 > 1/10 2018

Stavební povolení "Novosedly - zvýšení bezpečnosti chodců"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/9 2018 > 1/10 2018

Rozhodnutí o omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/09 2018 > 01/10 2018

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy I/52-Mikulov-st.hranice

Archiv, Odbor: SÚ

10/9 2018 > 26/9 2018

Stavební povolení "Účelová komunikace HC 5 v k.ú. Jevišovka"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/9 2018 > 24/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4154,II/414, Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/9 2018 > 24/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4144,II/414, Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2018 > 24/9 2018

Územní rozhodnutí

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/8 2018 > 21/9 2018

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Archiv, Odbor: Odbor finanční

21/8 2018 > 21/9 2018

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Archiv, Odbor: Odbor finanční

21/8 2018 > 21/9 2018

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Archiv, Odbor: Odbor finanční

21/8 2018 > 21/9 2018

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Archiv, Odbor: Odbor finanční

21/8 2018 > 21/9 2018

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Archiv, Odbor: Odbor finanční

04/09 2018 > 20/09 2018

Veřejná vyhláška-Rozhodnutí ,,Mikulov,propojení ulic Bezručova-Žižkova"na pozemcích parc.č.2520/1,2521/5,3259/1,3261,3265/1 a 3266/2 k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv

4/9 2018 > 20/9 2018

Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/52 Brno-Mikulov-st.hranice

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

4/9 2018 > 20/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK U Celnice, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/8 2018 > 17/9 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Republikánské obrany, Vinohrady, MIkulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/8 2018 > 17/9 2018

Oznámení o zahájení řízení "Změna č. 1 Územního plánu Klentnice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/8 2018 > 13/9 2018

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZÍ

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/8 2018 > 13/9 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/8 2018 > 13/9 2018

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 451/2018 pro stavbu nazvanou: "Přístavba rodinného domu" na pozemku parc.č. 2129/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

08/08 2018 > 10/09 2018

NAŘÍZENÍ MĚSTA MIKULOV o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Archiv

16/8 2018 > 3/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42117 Dolní Věstonice, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/8 2018 > 3/9 2018

Stavební povolení "Prodloužení ulice U Vodárny. Dopravní a technická infrastruktura SO.01 - KOMUNIKACE".

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/8 2018 > 3/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu Pálavské vinobraní 2018, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/8 2018 > 3/9 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42120 a MK Klentnice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/8 2018 > 30/8 2018

"Laboratory Extension, Emerson Mikulov", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

09/08 2018 > 27/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42124,III/41410 Sedlec

Archiv, Odbor: SÚ

09/08 2018 > 27/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421,Milovice

Archiv, Odbor: SÚ

07/08 2018 > 23/08 2018

Oznámení o zahájení řízení o omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci

Archiv, Odbor: SÚ

20/07 2018 > 20/08 2018

Sdělení-oprava Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Jiráskova, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

02/08 2018 > 20/08 2018

Veřejná vyhláška-oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 408/2018,,Spuštěná studna z betonových skruží"na pozemku par.č. 3185/14 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

02/08 2018 > 20/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421,II/414,III/0525 a MK K Vápenc, Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

03/08 2018 > 20/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Koněvova, Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

03/08 2018 > 20/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421,III/0525 a MK K Vápence,Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

03/08 2018 > 20/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421 Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

17/7 2018 > 17/8 2018

Oznámení o nárhu stanovení místní úpravy provozu na MK Jiráskova v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/07 2018 > 16/08 2018

Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení řízení ,,Změna č.3 Územního plánu Milovice"

Archiv, Odbor: SÚ

31/07 2018 > 16/08 2018

Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení řízení,,Změna č.1 Územního plánu Dolní Věstonice"

Archiv, Odbor: SÚ

31/07 2018 > 16/08 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Koněvova, Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

26/7 2018 > 13/8 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK Pavlovská v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/8 2018 > 13/8 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0525 Vídeňská, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/7 2018 > 9/8 2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení "Novosedly - zvýšení bezpečnosti chodců"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/7 2018 > 9/8 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/420 v k.ú. D.Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/7 2018 > 6/8 2018

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu nazvanou:"Přístavba rodinného domu" Mikulov č.p.1010,Nová 56

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/7 2018 > 6/8 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42124, III/41410

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/7 2018 > 6/8 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou: " Přístavba předsazených betonových lodžií" Mikulov č.p. 1417 a č.p. 1418, Bardějovská 2 a 4

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/07 2018 > 06/08 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/7 2018 > 30/7 2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení "Dolní Dunajovice: Prodloužení ulice U Vodárny SO.01 Komunikace"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/7 2018 > 30/7 2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení "Účelová komunikace HC 5 v k.ú. Jevišovka"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/7 2018 > 30/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42124 a MK Mušlov v k.ú. Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2018 > 26/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4154 v obci Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2018 > 26/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, III/0525 III/42120 a MK v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2018 > 26/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421 a MK v obci Milovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/7 2018 > 23/7 2018

"Laboratory Extension, Emerson Mikulov", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/7 2018 > 23/7 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2018 > 19/7 2018

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou: "Penziony na Mušlově"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2018 > 19/7 2018

" Stavební úpravy objektu hotelu Eliška spojené se změnou v užívání části stavby na masáže" Mikulov na Moravě" Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/6 2018 > 16/7 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Pavlovská, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/6 2018 > 16/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414 v k.ú. Novosedly

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/6 2018 > 12/7 2018

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 k.ú. Novosedly na Moravě.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/6 2018 > 10/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, III/0525 a MK v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/6 2018 > 9/7 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/6 2018 > 9/7 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, III/42117, III/42120 "Palavarace 2018"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/6 2018 > 9/7 2018

Oznámení neznámým vlastníkům pozemku parc. č. 164/25 v katastrálním území Dolní Dunajovice pro umístění stavby nazvané "D.Dunajovice, k.NN, obec" na pozemcích v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/6 2018 > 9/7 2018

Územní rozhodnutí pro stavbu nazvanou:"Místa pro komunální odpad"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/6 2018 > 2/7 2018

Oznámení neznámým vlastníkům pozemku parc.č. 3185/16 o možnosti vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu "Spuštěná studna z betonových skruží" na pozemku parc. č. 3185/14 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/6 2018 > 28/6 2018

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou: Přístavba předsazených lodžií, Mikulov č.p. 1417 a č.p. 1418, Bardějovská 2,4

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/6 2018 > 25/6 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/6 2018 > 25/6 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414 a III/4154 v k.ú. Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/6 2018 > 25/6 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/5 2018 > 14/6 2018

"Bydlení - RD + přípojky I.S.",v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/5 2018 > 14/6 2018

"Novostavba rodinného domu", v katastrálním území Perná

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/5 2018 > 14/6 2018

"Klentnice, DP-k.NN, Beděra", v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/05 2018 > 11/06 2018

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: OSŽP

25/05 2018 > 11/06 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Vídeňská, Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

25/05 2018 > 11/06 2018

Oznámení o zahájení řízení ,,Změna č. 1 Územního plánu Novosedly"

Archiv, Odbor: OSŽP

22/5 2018 > 7/6 2018

Stavební povolení "II/420 Dolní Věstonice-průtah"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/04 2018 > 01/06 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Jabloňová v obci H.Věstonice

Archiv, Odbor: SÚ

30/4 2018 > 31/5 2018

Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam - Finanční úřad JMK

Archiv

15/5 2018 > 31/5 2018

Prodloužení platnosti stavebního povolení stavby "Zpevněné polní cesty v k.ú. Klentnice".

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/4 2018 > 28/5 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Novosedly

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/05 2018 > 28/05 2018

Veřejná vyhláška -Oznámení neznámým vlastníkům pozemku par.č. 164/25 v katastrálním území Dolní Dunajovice o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou ,, Dolní Dunajovice, k NN , obec" na pozemku parc.č.155,154/1,156/6,156/1,157/1,164/26,164/27,164/19,st.1030,170/2,a 170/4

Archiv, Odbor: SÚ

10/05 2018 > 28/05 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/5 2018 > 21/5 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Střelnická, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/4 2018 > 11/5 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0525, III/0526 a MK Republikánské obrany, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/4 2018 > 10/5 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/4 2018 > 7/5 2018

Stavební povolení "Chodníky na ulici Wolkerova,Drnholec"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/4 2018 > 3/5 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK Průmyslová zóna v obci Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/4 2018 > 3/5 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK Vinohrady v obci Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/4 2018 > 3/5 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/4 2018 > 30/4 2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení "II/420 Dolní Věstonice-průtah"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/4 2018 > 30/4 2018

Oznámení o pokračování v řízení o odstranění stavby

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/4 2018 > 30/4 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4146 a UK v k.ú. Březí u Mikulova a Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/4 2018 > 26/4 2018

Oznámení o vystavení návrhu regulačního plánu "Dobré Pole,plocha Z01"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/4 2018 > 26/4 2018

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0525 v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/4 2018 > 26/4 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK U Rybníka v obci D. Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/4 2018 > 23/4 2018

Oznámení o zahájení řízení "Změna č.1 Územního plánu Březí"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/4 2018 > 23/4 2018

Oznámení o zahájení řízení "Změna č.1 Územního plánu Horní Věstonice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/4 2018 > 23/4 2018

"Nástavba prodejny Mikulov č.p. 1360/2", v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/4 2018 > 23/4 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/4 2018 > 23/4 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/03 2018 > 16/04 2018

Oznámení o uzavření veřejnosprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

29/03 2018 > 16/04 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/0523, 0524,0526 MK,UK Mikulov,Sedlec.

Archiv, Odbor: SÚ

6/4 2018 > 16/4 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/3 2018 > 12/4 2018

Oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti stavebního povolení "Zpevněné polní cesty v k.ú. Klentnice".

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/3 2018 > 9/4 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Jabloňová v obci Horní Věstonice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/03 2018 > 09/04 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

20/3 2018 > 5/4 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Svobody v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/03 2018 > 05/04 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/420,III/0521,III/4147,III/42122,III/42147

Archiv, Odbor: SÚ

16/03 2018 > 04/04 2018

Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby

Archiv, Odbor: SÚ

13/3 2018 > 29/3 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na III/42117 Pavlov-D.Věstonice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/3 2018 > 29/3 2018

"Oplocení pozemků v k.ú. Dolní Věstonice", v katastrálním území Dolní Věstonice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/2 2018 > 26/3 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Průmyslová zóna v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/2 2018 > 26/3 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Vinohrady v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/3 2018 > 26/3 2018

Oznámení o projednání návrhu Zadání ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PERNÁ

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/3 2018 > 26/3 2018

Stanovení přechoodné úpravy provozu na MK Koněvova v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/3 2018 > 26/3 2018

Oznámení o podaném odvolání a výzva k podání vyjádření

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/3 2018 > 22/3 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na UK v k.ú. Mikulov, Bavory, Perná, Horní Věstonice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/3 2018 > 19/3 2018

Stavební povolení "Novosedly-komunikace, parkoviště"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/3 2018 > 19/3 2018

Oznámení o zahájení stavebního řízení "Chodníky na ulici Wolkerova, Drnholec"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/3 2018 > 12/3 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy: "Stavební úpravy vinného sklepa s lisovnou-nástavba a adaptace nástavbou na ubytování"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/2 2018 > 5/3 2018

"Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná-st.hranice ČR/Rakousko", v úseku km 34,550-38,445, Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/2 2018 > 5/3 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/2 2018 > 2/3 2018

Stavební povolení "Oprava místní komunikace ul. Koněvova,Česká,Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/2 2018 > 1/3 2018

"Nástavba prodejny Mikulov č.p.1360/2", v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

08/02 2018 > 26/02 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Koněvova Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

08/02 2018 > 26/02 2018

,,Pod Novou,I.etapa-dopravní a technická infrastruktura"-SO.02-Elektroinstalace -NN,VN,Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: OSŽP

09/02 2018 > 26/02 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42124

Archiv, Odbor: SÚ

09/02 2018 > 26/02 2018

Stavební povolení,,Pod Novou I.etapa-dopravní technická infrastruktura SO-101-komunikace"

Archiv, Odbor: SÚ

18/1 2018 > 19/2 2018

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0525 v obci Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/2 2018 > 19/2 2018

Územní rohodnutí pro stavbu nazvanou: "Mikulov, propojení ulic Bezručova-Žižkova"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

09/02 2018 > 19/02 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

30/1 2018 > 15/2 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4147 v obci Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/1 2018 > 12/2 2018

Oznámení o zahájení řízení "Novosedly-komunikace,parkoviště"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/1 2018 > 12/2 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/1 2018 > 5/2 2018

Stanovení místní úpravy provozu na MK v obci Novosedly

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/1 2018 > 1/2 2018

Oznámení o zahájení dodatečného povolení stavby

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/1 2018 > 29/1 2018

Oznámení o zahájení řízení "Oprava místní komunikace ul. Koněvova, Česká, Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/1 2018 > 25/1 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414, III/4154 Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/1 2018 > 25/1 2018

Oznámení o možnosti převzetí rozhodnutí oprava zřejmé nesprávnosti pro stavbu nazvanou: "Fitness park"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/1 2018 > 22/1 2018

Stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci parc.č. 3362/1 a 6262 v k.ú. Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/1 2018 > 22/1 2018

Stanovení místní úpravy provozu na silnicích a místních komunikacíxh v obci Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/12 2017 > 15/1 2018

Územní rozhodnutí o umístění stavby

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/12 2017 > 09/01 2018

Stanovení místní úpravy provozu na křižovatce silnic I/52xII/414xII/421

Archiv, Odbor: SÚ

21/12 2017 > 08/01 2018

Veřejná vyhláška-oznámení o vydání opatření obecné povahy,kterým se vydává Změna č. 1 Územního plánu Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/12 2017 > 8/1 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/12 2017 > 3/1 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Koněvova, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/12 2017 > 02/01 2018

Stanovení přechodné úpravy provozu III/42117 uzavírka Pavlov-D.Věstonice

Archiv, Odbor: SÚ

23/11 2017 > 27/12 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Novosedly.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/12 2017 > 27/12 2017

Územním rozhodnutí pro stavbu nazvanou: "Mikulov-OK Pavlovská"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/11 2017 > 18/12 2017

DORUČENÍ NÁVRHU Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLENTNICE

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/12 2017 > 18/12 2017

Oznámení o doručení rozhodnutí pro stavbu nazvanou:"Fitness park Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/11 2017 > 4/12 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu UK Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/11 2017 > 4/12 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/1 2017 > 27/11 2017

Usnesení o zastavení řízení pro stavbu nazvanou: "Apartmánové bydlení na parc.č. 954/3 Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/11 2017 > 27/11 2017

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/11 2017 > 27/11 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Koněvova, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/11 2017 > 27/11 2017

Opatření obecné povahy

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

7/11 2017 > 23/11 2017

Rozhodnutí č. 258/2017: "Drnholec-rozšíření infrastruktury v obci"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/11 2017 > 23/11 2017

Opravné rozhodnutí "Milovice-Za Blanářovým, 2.etapa-TI pro výstavbu RD"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/10 2017 > 20/11 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnicích II/421, II/414 Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/10 2017 > 20/11 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnicích III/4146, III/4147 a MK Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

2/11 2017 > 20/11 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK v obci Sedlec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/10 2017 > 16/11 2017

"Spouštěná studna z betonových skruží" , v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/10 2017 > 16/11 2017

"Konstrukce vinice-Klentnice" , v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/10 2017 > 16/11 2017

"Zastřešení zpevněné plochy-terasa" v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/10 2017 > 16/11 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/421,III/0525 a MK v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/10 2017 > 13/11 2017

Usnesení o přerušení řízení o odstranění nepovolené stavby

Archiv, Odbor: SÚ

26/10 2017 > 13/11 2017

Usnesení o přerušení řízení o odstranění nepovolené stavby

Archiv, Odbor: SÚ

26/10 2017 > 13/11 2017

Stavební povolení ,,Drnholec-rozšíření infrastruktury v obci"

Archiv, Odbor: OSŽP

24/10 2017 > 9/11 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/42120 Klentnice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/10 2017 > 6/11 2017

"Pod Novou, I. etapa - dopravní a technická infrastruktura" - SO 02-Elektroinstalace-NN, VN, Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/10 2017 > 2/11 2017

Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci parc. č. 7421 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/10 2017 > 30/10 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/0524, Republikánské obrany Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/10 2017 > 30/10 2017

"Konstrukce vinice - Klentnice" , v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/10 2017 > 26/10 2017

Oznámení o zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/10 2017 > 23/10 2017

Oznámení o zahájení řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov-OK Pavlovská"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/10 2017 > 23/10 2017

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAVORY

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/10 2017 > 23/10 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Koněvova Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/10 2017 > 19/10 2017

Usnesení o zastavení územního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/10 2017 > 19/10 2017

Usnesení o zastavení územního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/09 2017 > 16/10 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy-Novostavba-elekt.kabelová přípojka NN

Archiv, Odbor: SÚ

5/10 2017 > 16/10 2017

"Zastřešení zpevněné plochy - terasa", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

26/09 2017 > 12/10 2017

Návrh opatření obecné povahy

Archiv, Odbor: OOVV

26/09 2017 > 12/10 2017

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy

Archiv, Odbor: OOVV

26/9 2017 > 12/10 2017

DORUČENÍ NÁVRHU Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZÍ

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/9 2017 > 9/10 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Hraničářů, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/9 2017 > 9/10 2017

Oznámení o zahájení řízení "Drnholec-rozšíření infrastruktury v obci"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/9 2017 > 6/10 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2017 > 5/10 2017

Stavební povolení "Milovice-Za Blanářovým, 2.etapa-TI pro výstavbu RD"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

19/9 2017 > 5/10 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/39615 Brod nad Dyjí

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/9 2017 > 2/10 2017

Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/9 2017 > 2/10 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4154 Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/8 2017 > 29/9 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci parc.č. 7421 v k.ú. Mikulov na Moravě.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2017 > 29/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Koněvova, Česká Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/9 2017 > 29/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4144a a MK v obci Novosedly

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 25/9 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 25/9 2017

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení: "Drnholec-rozšíření infrastruktury v obci".

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 25/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu III/42120 Klentnice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 25/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414, III/4144 Novosedly.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 25/9 2017

Oznámení o pokračování řízení pro stavbu nazvanou: "Fitness park Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 25/9 2017

Rozhodnutí: "Mikulov, ul. Valtická - vybudování technické infrastruktury".

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/9 2017 > 25/9 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou: "Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu Mikulov, Husova č.p. 338/1"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/9 2017 > 25/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, III/0525, III/41410,42117, III/42119, III/42420, III/42121, III/42124, na MK a UK v k.ú. obcí Mikulov, Klentnice, Perná, Sedlec, Milovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/9 2017 > 25/9 2017

Rozhodnutí o zákazu konání shromáždění

Archiv, Odbor: sekretariát tajemníka

31/8 2017 > 18/9 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/9 2017 > 18/9 2017

"Spouštěná studna z betonových skruží", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/8 2017 > 14/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421, III/0254, III/0525 Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/8 2017 > 11/9 2017

Oznámení o vydání rozhodnutí č. 518/2017 ze dne 23.8.2017 pro dodatečné povolení stavby pro stavbu nazvanou "hospodářská stavba, 3xpřístřešek" na pozemku parc.č. st. 478/1 a 61/3 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/8 2017 > 8/9 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/8 2017 > 7/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414, III/4154 Drnholec-Hrušovany.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/8 2017 > 7/9 2017

Stavební povolení "Dolní Dunajovice: vnitroblok ulic Zahradní a Polní. Dopravní a technická infrastruktura. SO.01 - KOMUNIKACE"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

04/08 2017 > 05/09 2017

Veřejná vyhláška-oznámení o místě uložení zásilky-hromadný předpisný seznam k nahlédnutí, kterým je vyměřen místní poplatek,všem poplatníkům, kteří nezaplatili míst.popl.včas

Archiv, Odbor: FO

17/8 2017 > 4/9 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu Pálavské vinobraní Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/8 2017 > 31/8 2017

Oznámení o projednání návrhu ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ VĚSTONICE

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/8 2017 > 31/8 2017

Oznámení o projednání návrhu ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVICE

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/8 2017 > 29/8 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/08 2017 > 28/08 2017

Veřejná vyhláška-oznámení o doručení neznámému účastníkovi pro stavbu,,Stavební úpravy obj.č.p. 965"

Archiv, Odbor: OSŽP

10/08 2017 > 28/08 2017

Veřejná vyhláška-oznámení o pokračování v řízení pro stavbu nazvanou,,Mikulov,propojení ulic Bezručova-Žižkova"

Archiv, Odbor: OSŽP

17/8 2017 > 28/8 2017

"elektrická kabelová přípojka NN" Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 21/8 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4154 Drnholec.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

03/08 2017 > 21/08 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

10/08 2017 > 21/08 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

11/08 2017 > 21/08 2017

Veřejná vyhláška-oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou,,Přístavba,nástavba a stavební úpravy objektu Mikulov,Husova č.p. 338/1"

Archiv, Odbor: OSŽP

27/7 2017 > 14/8 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421, III/42120, III/42121 a MKL Mikulov, Bavory, Perná, Horní Věstonice, Klentnice - Pálavský krpál.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Oznámení o doručení neznámému účastníkovi pro stavbu nazvanou : " Fitness park Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává ÚZEMNÍ PLÁN SEDLEC

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Oznámení o zahájení řízení "ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DUNAJOVICE"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

"Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy" pro umístění stavby "stavební úpravy vinného sklepa-přístavba sociálního zařízení" na pozemku parc.č. 9988 a 9908 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421 Milovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421, III/4212 a MK Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Drnholec.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Stanovení méstní úpravy provozu na silnici II/421, III/42117 a III/42123 Milovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/7 2017 > 7/8 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4144 a MK v obci Novosedly.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/7 2017 > 3/8 2017

"Rychlostní silnice R 52, stavba m5206 Perná-st.hranice ČR/Rakousko"-úsek v km 34,550-38,445, Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/07 2017 > 03/08 2017

Veřejná vyhláška,Stavební povolení,,Novosedly:oprava komunikace na pozemku par.č. 4683/1

Archiv, Odbor: SÚ

18/07 2017 > 03/08 2017

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy,stanovení místní úpravy provozu na silnici I/40 Mikulov-Valtice-Poštorná

Archiv, Odbor: OOVV

13/7 2017 > 31/7 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/7 2017 > 31/7 2017

Zpráva o uplatňování Územního plánu Horní Věstonice v uplynulém období včetně návrhu Zadání Změny č. 1 ÚP

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/7 2017 > 31/7 2017

Oznámení o zahájení řízení "Milovice - Za Blanářoým, 2. etapa - TI pro výstavbu RD"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/7 2017 > 27/7 2017

Stanovení místní úpravy provozu na MK Náměstí a Kostelní Náměstí Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/7 2017 > 27/7 2017

Oznámení o zahájení řízení "Dolní Dunajovice: vnitroblok ulic Zahradní a Polní. Dopravní a technická infrastruktura SO.01-komunikace."

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2017 > 26/7 2017

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2017 > 19/7 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2017 > 19/7 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/7 2017 > 19/7 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/6 2017 > 17/7 2017

Stavební povolení "Polní cesta "Nad sklepy" v k.ú. Mikulov na Moravě"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/6 2017 > 15/7 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

29/6 2017 > 15/7 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/6 2017 > 13/7 2017

Oznámení o doručení neznámému účastníkovi řízení pro stavbu nazvanou: "Apartmánové bydlení na parc.č. 954/3 Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/6 2017 > 13/7 2017

Oznámení o doručení neznámému účastníkovi pro stavbu nazvanou: "Stavební úpravy objektu č.p. 965 spojené se změnou v účelu užívání stavby na prodejnu, sklady, kanceláře a ubytování"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/6 2017 > 10/7 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421 a III/42123 Milovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/6 2017 > 10/7 2017

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/39615, III/4147 MK a UK v k.ú. Brod nad Dyjí

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

22/6 2017 > 10/7 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka III/42117 Pavlov-D.Věstonice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/6 2017 > 10/7 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro stavbu nazvanou "Rodinný dům s apartmány" Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/6 2017 > 7/7 2017

Usnesení o přerušení řízení "Pod Novou I. etapa - dopravní a technická infrastruktura SO-101 - komunikace"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/6 2017 > 7/7 2017

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0525 Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/6 2017 > 7/7 2017

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na MK K Vápence Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/6 2017 > 3/7 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421, III/42120 a MK v obci Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/6 2017 > 3/7 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/41444 a MK v obci Novosedly.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/06 2017 > 03/07 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

15/06 2017 > 03/07 2017

Stanovení místní přechodné úpravy provozu MK Zámecká, Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

15/06 2017 > 03/07 2017

VV-Rozhodnutí ,,Mikulov,ul. Valtická-vybudování technické infrastruktury

Archiv, Odbor: OSŽP

16/06 2017 > 03/07 2017

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na silnici II/42124 Sedlec

Archiv, Odbor: SÚ

25/5 2017 > 26/6 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 Drnholec.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/6 2017 > 26/6 2017

Zahájení stavebního řízení "Novosedly: oprava komunikace (na pozemku parc.č. 4683/1)

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/6 2017 > 26/6 2017

Zahájení stavebního řízení "Polní cesta "Nad sklepy" v k.ú. Mikulov na Moravě".

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/5 2017 > 23/6 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421, III/42117 Milovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

06/06 2017 > 22/06 2017

Veřejná vyhláška,Opatření obecné povahy ,Stanovení přechod.úp. na sil.I/52 Brno-Pohořelice-Mikulov-st.hr.

Archiv, Odbor: OOVV

1/6 2017 > 19/6 2017

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov, propojení ulic Bezručova - Žižkova"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/6 2017 > 19/6 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu "Oprava mostu ev.č.52-059"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/6 2017 > 19/6 2017

Oznámení o opatření obecné povahy ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÉ POLE

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

1/6 2017 > 19/6 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu III/4147, Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/05 2017 > 15/06 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4146 Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: SÚ

30/05 2017 > 15/06 2017

Stanovení místní úpravy provozu na MK ulice Poštovní Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: SÚ

6/6 2017 > 15/6 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/5 2017 > 12/6 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu III/41410, III/42124, MK Sedlec.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/5 2017 > 12/6 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4154 k.ú.Drnholec.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/5 2017 > 12/6 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42119 k.ú. Sedlec.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/5 2017 > 12/6 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 k.ú.Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/5 2017 > 12/6 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421, III/42117 a MK Pavlov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

09/05 2017 > 09/06 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Náměstí, KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/5 2017 > 5/6 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu III/42117 Dolní Věstonice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/5 2017 > 5/6 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK U Lomu, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/5 2017 > 1/6 2017

"Kozí Hrádek 8, Mikulov-přestavba RD" Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/05 2017 > 01/06 2017

Veřejná vyhláška,stanovení místní úpravy provozu na silnici I/40 Mikulov-Valtice-Poštorná, v místě Mikulov ul. Valtická

Archiv, Odbor: OOVV

16/5 2017 > 1/6 2017

"Dostavba mrazírenského areálu - objekt kanceláří a sociálního zázemí" Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/5 2017 > 1/6 2017

"RESIDENCE SPEICHER 1826-obytný prostor" Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/5 2017 > 31/5 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: silnice I/52 Brno-Pohořelice-Mikulov-st.hranice

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

2/5 2017 > 30/5 2017

Hromadný předpisný seznam-Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

19/5 2017 > 29/5 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/04 2017 > 22/05 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy úrovozu na silnici III/39615,III/4147 Brod nad Dyjí

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/04 2017 > 22/05 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK K Vápence, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

5/5 2017 > 22/5 2017

Oznámení o zahájení řízení "ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BAVORY"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

18/4 2017 > 19/5 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0525 Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/4 2017 > 15/5 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

4/5 2017 > 15/5 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/04 2017 > 12/05 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42124 k.ú. Sedlec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/4 2017 > 11/5 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu MK V záhumení, Milovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

25/4 2017 > 11/5 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/4 2017 > 9/5 2017

Oznámení o zpracování a projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Březí v uplynulém období

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/4 2017 > 9/5 2017

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/4 2017 > 9/5 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/4 2017 > 9/5 2017

Oznámení neznámým účastníkům řízení o možnosti převzít si rozhodnutí č. 247/2017 z 18/4/2017 a č.j. MUMI 17012906 o umístění stavby nazvané : "Čistírna odpadních vod-Klentnice č.p. 34"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

13/4 2017 > 2/5 2017

Oznámení o zahájení řízení dodatečného povolení stavby pro stavbu nazvanou "hospodářská stavba, 3 x přístřešek" na pozemku parc.č. 478/1 a 61/3 v katastrálním území dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

11/04 2017 > 27/04 2017

Stanovení místní úpravy provozu na UK garáže pod ulicí 22.dubna, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/4 2017 > 26/4 2017

Územní rozhodnutí

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

23/3 2017 > 24/4 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42119 v k.ú. Sedlec u Mikulova.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/3 2017 > 24/4 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4154 v k.ú. Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/3 2017 > 24/4 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 v k.ú. Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/4 2017 > 24/4 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Poštovní v obci Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/4 2017 > 24/4 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4146 v obci Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/03 2017 > 19/04 2017

Veřejná vyhláška - provádění zeměměřických prací v základní bodovém poli na území města Mikulov

Archiv, Odbor: MPO

30/03 2017 > 18/04 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/42117 a III/42124 Sedlec

Archiv

30/03 2017 > 18/04 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4144 v obci Nový Přerov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/03 2017 > 18/04 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/421 Milovice

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/03 2017 > 18/04 2017

Veřejná vyhláška/Opatření obecné povahy,Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci silnice I/52 Brno-Pohořelice-Mikulov st.hr v k.ú. Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/4 2017 > 18/4 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/3 2017 > 6/4 2017

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Hraničářů, Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/3 2017 > 6/4 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/3 2017 > 6/4 2017

"Kozí Hrádek 8, Mikulov - přestavba RD" Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

30/03 2017 > 06/04 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/3 2017 > 31/3 2017

Oznámení o vydání rozodnutí č. 182/2017 o umístění stavby: "Milovice - Za Blanářovým, 2. etapa-TI pro výstavbu RD" na pozemcích v katastrálním území Milovice u Mikulova.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

15/3 2017 > 31/3 2017

Zahájení stavebního řízení "Pod Novou I. etapa - dopravní a technická infrastruktura SO-101 - komunikace

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

14/3 2017 > 30/3 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42120 v obci Klentnice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/3 2017 > 27/3 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414, III/4144, III/4144a v obci Novosedly.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

9/3 2017 > 27/3 2017

Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Milovice, Za Blanářovým, přel. VN, obec".

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/3 2017 > 27/3 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/421,Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/3 2017 > 27/3 2017

Stanovení místní úpravy provozu silnice II/414 v obci Dobré Pole

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/3 2017 > 27/3 2017

Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Rozvod optické sítě v obci Milovice".

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

8/3 2017 > 24/3 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace ul. Koněvova Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/3 2017 > 20/3 2017

Oznámení o zahájení řízení

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/3 2017 > 20/3 2017

Oznámení o uložení písemnosti-Marek Novák

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

28/2 2017 > 16/3 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace ul. Koněvova Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

28/02 2017 > 16/03 2017

Veřejná vyhláška/Opatření obecné povahy.Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci-silnice/k.ú.:I/52 Brno-Pohořelice-Mikulov-st.hr./k.ú.Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

7/3 2017 > 16/3 2017

"Dostavba mrazírenského areálu - objekt kanceláří a sociálního zázemí" Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

3/3 2017 > 13/3 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

21/02 2017 > 09/03 2017

,,Veřejná vyhláška"Rozhodnutí č. 126/2017 o umístění stavby pro stavbu nazvanou ,,Dolní Dunajovice, vnitroblok ulic Zahradní a Polní , dopravní a technická infrastruktura" na pozemku parc.č.7629,137/16,129,137/1,137/2,137/3,137/17,137/4,137/18,137/5,137/6,137/7,148/2,152/1,153/2,154/4,154/1,156/1,157/1,155 a 156/6 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: SÚ

16/2 2017 > 6/3 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

16/2 2017 > 6/3 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci v obci Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

09/02 2017 > 27/02 2017

Usnesení o ustanovení opatrovníka

Archiv, Odbor: OSŽP

10/2 2017 > 27/2 2017

Oznámení o vydání rozhodnutí č. 109/2017 z 08.02.2017 neznámým účastníkům řízení pro stavbu nazvanou "DSP-Přístavba sušárny a skladu bylin na pozemcích parc. č. 1033/16 a 5173 v k.ú. Pavlov" na pozemku st. p. 5173, parc.č. 1033/16 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

7/2 2017 > 23/2 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace ul. Hraničářů Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/1 2017 > 20/2 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42120 a MK v obci Klentnice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/1 2017 > 20/2 2017

"Revitalizace trati Břeclav-Znojmo, 2.stavba"(část Valtice-Mikulov na Moravě-Novosedly), katastrální území Valtice, Úvaly u Valtic, Sedlec u Mikulova, Mikulov na Moravě, Březí u Mikulova, Dobré Pole, Novosedly na Moravě.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2017 > 17/2 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4144 v obci Nový Přerov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2017 > 17/2 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK ulice Hraničářů, Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/1 2017 > 16/2 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy ve věci "Novostavba RD a prodejny s výrobnou kosmetiky na parc.č. 648/4 v k.ú. Klentnice"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/1 2017 > 16/2 2017

Rozhodnutí č. 72/2017 o umístění stavby pro stavbu nazvanou "Dolní Dunajovice, výstavba VO a rozhlasu, U Rybníka a U Vodárny" na pozemcích v k.ú. Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/1 2017 > 16/2 2017

Oznámení o zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Milovice Za Blanářovým, 2.etapa-TI pro výstabu RD"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

31/1 2017 > 16/2 2017

Oznámení neznámým účastníkům řízení - vlastníkům 1/2 pozemků parc. č. 195 a 196 v katastrálním území Klentnice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/1 2017 > 13/2 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414, III/4144, III/4144a v obci Novosedly.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

26/01 2017 > 13/02 2017

Oznámení o zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané,,Milovice, Za Blanářovým,přel.VN,obec"na pozemku par.č. 344/106,2534/1,2534/23,2535 a 3104/1 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/01 2017 > 13/02 2017

,,Veřejná vyhláška"Oznámení o zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané,,Rozvod optické sítě v obci Milovice".

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/01 2017 > 13/02 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II.a III. třídy, správní obvod Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

27/01 2017 > 13/02 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu III/0525 Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/1 2017 > 9/2 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace ul.Husova Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

24/1 2017 > 9/2 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4147, III/4146 v obci Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/1 2017 > 6/2 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414, II/415, III/4154 Drnholec

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2017 > 2/2 2017

Rozhodnutí č.25/2017: "Závlahová nádrž Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

17/1 2017 > 2/2 2017

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421, III/42117 a UK, v obci Milovice.

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

12/1 2017 > 30/1 2017

Rozhodnutí č. 28/2017 o umístění stavby pro stavbu nazvanou "Dolní Dunajovice, obnova NN a VN, nová TS, U Vodárny" na pozemcích v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/1 2017 > 30/1 2017

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 v obci Dobré Pole.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/01 2017 > 30/01 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

10/1 2017 > 27/1 2017

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU "ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRÉ POLE"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/1 2017 > 26/1 2017

DORUČENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU MIKULOV

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/1 2017 > 26/1 2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje společné územní rozhodnutí a stavební povolení podle §78 ods. 5 stavebního zákona nazvané "Novostavba RD a prodejny s výrobnou kosmetiky na parc.č. 648/4 v k.ú. Pavlov"

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

6/1 2017 > 23/1 2017

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Venušina, Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/1 2017 > 23/1 2017

Ustanovení opatrovníka

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/12 2016 > 16/1 2017

Rychlostní silnice R52,stavba 5206 Perná-st.hr. ČR/Rakousko, Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

27/12 2016 > 12/1 2017

Vystavení návrhu ZADÁNÍ regulačního plánu "MIKULOV-MPR včetně ochranného pásma"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/12 2016 > 9/1 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Novostavba rodinného domu"na pozemcích v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/12 2016 > 9/1 2017

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "Dolní Dunajovice, vnitroblok ulic Zahradní a Polní, dopravní a technická infrastruktura" na pozemcích v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/12 2016 > 5/1 2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/12 2016 > 2/1 2017

Vybudování bezbariérového přístupu školy Komenského 7" Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/12 2016 > 2/1 2017

Stavební povolení pro stavbu "Polní cesta " U sklepů" v k.ú. Mikulov na Moravě"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

16/12 2016 > 2/1 2017

Novostavba rod. vinařství VICAN - sklady kú Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

14/12 2016 > 30/12 2016

Rozhodnutí: "Kanalizace Klentnice"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/11 2016 > 15/12 2016

"rekonstrukce zemědělské budovy Mikulov, Nádražní 13", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/11 2016 > 15/12 2016

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Družstevní,Pavlov.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/12 2016 > 15/12 2016

"novostavba rodinného domu, oplocení a přípojky", Perná

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/11 2016 > 8/12 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnicích II/421, III/42117 a UK v k.ú. Milovice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/11 2016 > 8/12 2016

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí o změně využití území "Konstrukce vinice-Klentnice" na pozemku parc. č. 2822 v katastrálním území Klentnice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

21/11 2016 > 6/12 2016

Územní rozhodnutí

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/11 2016 > 1/12 2016

Oznámení o zahájení řízení "Závlahová nádrž Mikulov"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/11 2016 > 28/11 2016

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "Dolní Dunajovice, obnova NN a VN, nová TS, U Vodárny" na pozemcích v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

11/11 2016 > 28/11 2016

"rekonstrukce stávajících objektů", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

9/11 2016 > 25/11 2016

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Husova Mikulov.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/11 2016 > 24/11 2016

Oznámení o zahájení řízení "Kanalizace Klentnice"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/11 2016 > 24/11 2016

Oznámení o možnosti převzít písemnost-Shuidong Zhang

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

8/11 2016 > 24/11 2016

Oznámení o možnosti převzít písemnost-Anh Tuan Nguyen

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

3/11 2016 > 21/11 2016

DORUČENÍ NÁVRHU Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVOSEDLY

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/11 2016 > 21/11 2016

Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu "Polní cesta "U sklepů" v k.ú. Mikulov na Moravě"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

1/11 2016 > 18/11 2016

Oznámení o projednání návrhu ZADÁNÍ-Změny č. 1 Územního plánu Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

27/10 2016 > 14/11 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu III/0525 ul. Komenského Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

25/10 2016 > 10/11 2016

"přemístění závodu Primasil", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

25/10 2016 > 10/11 2016

"nástavba administrativní části a rozšíření haly továrny Nichias v Mikulově", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/10 2016 > 7/11 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4147, III/4146 v obci Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/10 2016 > 7/11 2016

Stanovení místní úpravy provozu na MK Novosedly.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/10 2016 > 7/11 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Pavlov.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

13/10 2016 > 31/10 2016

Stanovení místní úpravy provozu na komunikaci v obci Novosedly

Archiv, Odbor: SÚ

13/10 2016 > 31/10 2016

Stanovení místní úpravy provozu na komunikaci před OÚ Novosedly

Archiv, Odbor: SÚ

20/10 2016 > 31/10 2016

"Vybudování bezbariérového přístupu školy Komenského 7" Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/10 2016 > 31/10 2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí podle §80 a 92 stavebního zákona, o změně využití území nazvané "Konstrukce vinice-Klentnice" na pozemku parc.č. 2822 v katastrálním území Klentnice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/10 2016 > 24/10 2016

Stanovení místní úpravy provozu na silnicích II/420, III/42121 a III/42122 Perná.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/10 2016 > 24/10 2016

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42120 v obci Klentnice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

5/10 2016 > 21/10 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu III/0525 ul. Valtická, Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/9 2016 > 17/10 2016

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: MPO

30/9 2016 > 17/10 2016

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: Su

7/10 2016 > 17/10 2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

11/10 2016 > 13/10 2016

Převzetí písemnosti-Jaroslav Rakušan

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

22/9 2016 > 10/10 2016

Dětský domov Uherský Ostroh - převzetí písemnosti Novák Marek

Archiv

22/9 2016 > 10/10 2016

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42124

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/9 2016 > 10/10 2016

Převzetí písemnosti - Jaroslav Rakušan

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

15/9 2016 > 3/10 2016

Úprava provozu na silnici II/414 v obci Březí

Archiv, Odbor: SÚ

15/9 2016 > 3/10 2016

Obnova krytu vozovky na silnici I/52 Mikulov

Archiv, Odbor: OOVV

16/9 2016 > 3/10 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s pořádáním cyklistického závodu "Mercedes-Benz Nova Cup Mikulov"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

13/9 2016 > 29/9 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu II/414,III/4154 Drnholec.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

13/9 2016 > 29/9 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu II/421, III/0524, III/0525 a MK Mikulov z důvodu opravy silnice I/52.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

13/9 2016 > 29/9 2016

Stanovení přech. úpravy provozu III/0525 ul. 22. dubna Mikulov.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/9 2016 > 26/9 2016

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 v obci Drnholec.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/9 2016 > 26/9 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu MK Brněnská Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/9 2016 > 26/9 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu MK 1. května Mikulov.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/9 2016 > 22/9 2016

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Fara v Pavlově-oprava střechy" na pozemku parc.č. 248 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/9 2016 > 22/9 2016

Oznámení o návrhu stanovení míst.úpravy provozu na MK Novosedly - zpomalovací polštáře

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/9 2016 > 22/9 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK Novosedly.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/9 2016 > 22/9 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK před OÚ Novosedly.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

1/9 2016 > 19/9 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/420, III/42121, III/42122 Perná.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

1/9 2016 > 19/9 2016

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42124 Mikulov, Sedlec.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

1/9 2016 > 19/9 2016

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

1/9 2016 > 19/9 2016

Oznámení o zahájení řízení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

1/9 2016 > 19/9 2016

Usnesení o zastavení řízení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

9/9 2016 > 19/9 2016

"rekonstrukce stávajících objektů", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

9/9 2016 > 19/9 2016

"novostavba rodinného vinařství Vican-sklady" Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/8 2016 > 15/9 2016

Přechodná úprava provozu Pálavské vinobraní Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

30/8 2016 > 15/9 2016

Místní úprava provozu v obci Drnholec

Archiv, Odbor: SÚ

6/9 2016 > 15/9 2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

25/8 2016 > 12/9 2016

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "Dolní Dunajovice, výstavba VO a rozhlasu, U Rybníka a U Vodárny" na pozemku parc.č. 9905,9934,9576/2,st.333/2 a st.320/1 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

25/8 2016 > 12/9 2016

"novostavba rodinného domu s pediatrickou ambulancí", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

25/8 2016 > 12/9 2016

"rodinný dům s gynekologickou ambulancí" Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/8 2016 > 8/9 2016

Rezidence Speichar 1826-obytný prostor v Mikulově

Archiv, Odbor: SÚ

18/8 2016 > 5/9 2016

Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu "ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLEC"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/8 2016 > 5/9 2016

Rozhodnutí "Polní cesta,U Trati,v k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/7 2016 > 2/9 2016

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Archiv, Odbor: Finanční odbor

29/7 2016 > 2/9 2016

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Archiv, Odbor: Finanční odbor

29/7 2016 > 2/9 2016

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Archiv, Odbor: Finanční odbor

29/7 2016 > 2/9 2016

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Archiv, Odbor: Finanční odbor

29/7 2016 > 2/9 2016

Veřejná vyhláška k hromadnému předpisnému seznamu

Archiv, Odbor: Finanční odbor

23/8 2016 > 2/9 2016

"přemístění závodu Primasil", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

16/8 2016 > 1/9 2016

"zemědělská stavba ovčína v Bavorech". Bavory

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

16/8 2016 > 1/9 2016

"přístřešek pro uskladnění nářadí",Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

16/8 2016 > 1/9 2016

"přístavba hotelu Zámeček", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

11/8 2016 > 29/8 2016

Stavební povolení - Stavba Vinařství Volařík Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

11/8 2016 > 29/8 2016

Návrh úpravy provozu na silnici III/42120 Klentnice

Archiv, Odbor: SÚ

9/8 2016 > 25/8 2016

Přechodná úprava provozu na II/421 v obci Milovice

Archiv, Odbor: SÚ

9/8 2016 > 25/8 2016

Přechodná úprava provozu na II/421 v obci Milovice

Archiv

16/8 2016 > 25/8 2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje společné územní rozhodnutí a stavební povolení podle §78 odst. 5 a §116 stavebního zákona, o umístění stavby a povolení změny stavby "Novostavba rodinného domu" na pozemku parc. č. 5193/14, 5193/6,5192/4, 5193/15, 5192/1 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

16/8 2016 > 25/8 2016

"rekonstrukce zemědělské budovy Mikulov, Nádražní 13", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

4/8 2016 > 22/8 2016

Návrh stanovení místní úpravy provozu na křižovatce silnic II/414 v obci Březí

Archiv, Odbor: SÚ

11/8 2016 > 22/8 2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

28/7 2016 > 15/8 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421 Bezručova, Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/7 2016 > 15/8 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/414 v obci Dnholec.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/7 2016 > 15/8 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414 k.ú. Drnholec

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

28/7 2016 > 12/8 2016

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

26/7 2016 > 11/8 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Pod Hájkem, Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

26/7 2016 > 11/8 2016

Oznámení o vydání rozhodnutí č. 365/2016 z 25/07/2016 neznámým účastníkům řízení pro stavbu nazvanou "Dělení pozemku parc.č. 5568" v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

21/7 2016 > 8/8 2016

"Klentnice-ulice Pod Kostelem-komunikace a inženýrské sítě 1.část", Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/7 2016 > 1/8 2016

Oznámení o zahájení územního řízení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

13/7 2016 > 29/7 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice U Lomu, Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/7 2016 > 28/7 2016

Stanovení místní úpravy provozu na MK ulice 1.května, Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

7/7 2016 > 25/7 2016

"rodinný dům s gynekologickou ambulancí", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

7/7 2016 > 25/7 2016

"novostavba rodinného domu s pediatrickou ordinací", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/7 2016 > 25/7 2016

"nástavba administrativní části a rozšíření haly továrny Nichias v Mikulově", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/7 2016 > 25/7 2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/7 2016 > 25/7 2016

"přístavba hotelu Zámeček", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/6 2016 > 18/7 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na křižovatce silnic II/414, III/4154 a III/39613 v obci Drnholec.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/6 2016 > 18/7 2016

Stavební povolení pro stavbu "Zpevněné polní cesty v k.ú. Klentnice"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

28/6 2016 > 14/7 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421, III/0525, III/42120 a MK K Vápence, Vídeňská Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

28/6 2016 > 14/7 2016

Obnova krytu vozovky - SO 101, 102.1., 102.2 dle schválené projektové dokumentace

Archiv, Odbor: SÚ

23/6 2016 > 11/7 2016

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

23/6 2016 > 11/7 2016

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

23/6 2016 > 11/7 2016

Oznámení o zahájení řízení:" Polní cesta, U Trati, v k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

21/6 2016 > 8/7 2016

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

21/6 2016 > 8/7 2016

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/6 2016 > 8/7 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice II/42124 a III/42410 Sedlec

Archiv, Odbor: SÚ

16/6 2016 > 4/7 2016

Usnesení ve věci ustanovení opatrovníka pro řízení vedené pod sp.zn. STZI/8178/2016/CIZM

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/6 2016 > 4/7 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42117 a na objízdné trase uzavírky.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

23/6 2016 > 4/7 2016

"přístřešek pro uskladnění nářadí ", Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/6 2016 > 1/7 2016

Místní úprava provozu silnice I/52 v kú Mikulov - obnova krytu vozovky

Archiv, Odbor: OOVV

14/6 2016 > 30/6 2016

"Klentnice - ulice Pod Kostelem - komunikace a inženýrské sítě - 1.část", Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/6 2016 > 30/6 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42124

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

7/6 2016 > 23/6 2016

KÚ JMK- Rozhodnutí - odvolání Frank Bold Society Brno

Archiv, Odbor: OOVV

7/6 2016 > 23/6 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice 1. května, Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

7/6 2016 > 23/6 2016

Oznámení o vyzvednutí usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci umístění stavby "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

9/6 2016 > 20/6 2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

9/6 2016 > 20/6 2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

31/5 2016 > 16/6 2016

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4120 Klentnice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

31/5 2016 > 16/6 2016

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4144 Novosedly.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

26/5 2016 > 13/6 2016

Doručení návrhu změny č. 1 Územního plánu Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: SÚ

26/5 2016 > 13/6 2016

Přechodná úprava provozu komunikace ČOV Dobré mPole

Archiv, Odbor: SÚ

26/6 2016 > 13/6 2016

Návrh výroku územního rozhodnutí

Archiv, Odbor: SÚ

24/5 2016 > 9/6 2016

Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu "Zpevnění polní cesty v k.ú. Klentnice"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/5 2016 > 6/6 2016

Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka - D.Dunajovice, sklepní úprava NN Šuta

Archiv, Odbor: SÚ

19/5 2016 > 6/6 2016

Ustanovení opatrovníka - Rekonstrukce lesní cesty Mariánská, kú Sedlec u Mikulova

Archiv, Odbor: MPO

20/5 2016 > 6/6 2016

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4147 a III/4146 v obci Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/5 2016 > 3/6 2016

Oznámení o uzavření návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/5 2016 > 3/6 2016

Opatření obecné povahy, Změna č. 2 regulačního plánu - Mikulov, Pod Novou

Archiv, Odbor: SÚ

17/5 2016 > 2/6 2016

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/39615 k.ú. Novosedly na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/5 2016 > 2/6 2016

"Pod Novou,I. Etapa-dopravní a technická infrastruktura" Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/5 2016 > 2/6 2016

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/39615, III/4147 a MK v obci Brod nad Dyjí.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

26/5 2016 > 1/6 2016

Přechodná úprava na místní komunikaci Mikulov, Kapucínská

Archiv, Odbor: SÚ

12/5 2016 > 30/5 2016

Úprava provozu místní komunikace v kú Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

12/5 2016 > 30/5 2016

Zahájení územního řízení - neznámí účastníci, vyzvednutí písemnosti

Archiv, Odbor: SÚ

12/5 2015 > 30/5 2016

Vinice - Perná, Bavory

Archiv, Odbor: SÚ

11/5 2016 > 27/5 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42121 Perná

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/5 2016 > 27/5 2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/5 2016 > 26/5 2016

Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka pro umístění stavby nazvané: "nakládání s odpadem ve městě Mikulov" na pozemku parc. č. 3088/2 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/5 2016 > 26/5 2016

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0522, III/0525 a MK v obci Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

5/5 2016 > 23/5 2016

DORUČENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRÉ POLE

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

5/5 2016 > 23/5 2016

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4144a a MK v obci Novosedly

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

28/4 2016 > 16/5 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414, Novosedly

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

28/4 2016 > 16/5 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu na účelové komunikaci k.ú. Mikulov na Moravě, Bavory, Perná.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

21/4 2016 > 9/5 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4144 Novosedly.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/4 2016 > 5/5 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42120 k.ú. Klentnice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/4 2016 > 5/5 2016

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává ÚZEMNÍ PLÁN JEVIŠOVKA

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/4 2016 > 5/5 2016

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "statické zabezpečení sesuvu mezi ulicemi Nová a 22.dubna v Mikulově" na pozemcích 2088/1, 2088/55, 2119/1, 2139/1, 2155/2, 2155/84, 3320/2, 3323/72, 3323/73, 3321/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/4 2016 > 2/5 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4147 a III/4146 v obci Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/4 2016 > 29/4 2016

Veřejná vyhláška - uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení

Archiv, Odbor: sekretariát tajemníka

12/4 2016 > 28/4 2016

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice K Vápence, Mikulov.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

7/4 2016 > 25/4 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/39615 v k.ú. Novosedly na Moravě.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

7/4 2016 > 25/4 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnicích III/39615, III/4147 a MK v obci Brod nad Dyjí.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

7/4 2016 > 25/4 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnicích III/0525, III/0522 a MK v obci Mikulov.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/4 2016 > 25/4 2016

Ustanovení opatrovníka pro řízení sp. zn. STZI/7274/2016CIZM

Archiv, Odbor: SÚ

8/4 2016 > 25/4 2016

Dopravní a tech.infrastruktura Mikulov-Pod Novou

Archiv, Odbor: SÚ

5/4 2016 > 21/4 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci parc. č. 6261 v k.ú. Mikulov na Moravě.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/4 2016 > 21/4 2016

"vinice", Perná, Bavory

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/3 2016 > 11/4 2016

Oznámení o zahájení řízení a předvolání obviněného k ústnímu jednání - Lumír Sochor, r. 1976, trvale bytem Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov.

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

24/3 2016 > 11/4 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4144a a místních komunikacích v obci Novosedly.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

23/3 2016 > 1/4 2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/3 2016 > 31/3 2016

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby pro stavbu nazvanou:"statické zabezpečení sesuvu mezi ulicemi Nová a 22. dubna v Mikulově" na pozemcích parc.č. 2088/1, 2088/55,2119/1, 2139/1, 2155/2, 2155/84, 3320/2, 3323/72, 3323/73, 3321/1 v katastrálním území Mikulov na Moravě.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/3 2016 > 29/3 2016

Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 2 ÚP MILOVICE

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/3 2016 > 24/3 2016

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/420 v obci Dolní Věstonice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/3 2016 > 21/3 2016

Návrh stanovení místní úpravy provozu komunikace Mikulov, K Vápence

Archiv, Odbor: SÚ

3/3 2016 > 21/3 2016

Žádost o umístění stavby nazvané Stavební úpravy administr. části haly Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

3/3 2016 > 21/3 2016

Přechodná úprava provozu silnice II/414 Drnholec

Archiv, Odbor: SÚ

1/3 2016 > 16/3 2016

Sdělení-souhlas

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

1/3 2016 > 16/3 2016

Sdělení-souhlas

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

25/2 2016 > 14/3 2016

"výrobní a skladovací hala pro výrobu automatických dveřních systémů", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

4/3 2016 > 14/3 2016

Změna stavby před dokončením nazvané FARA v Pavlově - oprava střechy

Archiv, Odbor: SÚ

9/2 2016 > 11/3 2016

Oznámení o novém projednávání zadání Změny č. 1 Územního plánu Novosedly

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

23/2 2016 > 10/3 2016

Rychlostní silnice R52 stavba 5206 Perná - st. hr. ČR/Rakousko - Perná,Dolní Dunajovice,Bavory, Mikulov na Mor.

Archiv, Odbor: SÚ

1/3 2016 > 9/3 2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/2 2016 > 4/3 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/421 Mikulov.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

11/2 2016 > 29/2 2016

Veřejná vyhláška o vyzvednutí sdělení č. 117/2016 o umístění stavby pro stavbu nazvanou "vodovodní přípojka pro novostavbu RD" na pozemku parc.č. 137, 131/14, 131/12, 131/1 a 131/4 v katastrálním území Sedlec u Mikulova.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/2 2016 > 22/2 2016

"výrobní a skladovací hala pro výrobu automatických dveřních systémů", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

28/1 2016 > 15/2 2016

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/420 v obci Dolní Věstonice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

5/1 2016 > 8/2 2016

Oznámení o zpracování a projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Nový Přerov v uplynulém období.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

7/1 2016 > 8/2 2016

Oznámení o zpracování a projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Perná v uplynulém období

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

21/1 2016 > 8/2 2016

Pod Novou, I. Etapa - dopravní a technická infrastruktura", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

21/1 2016 > 5/2 2016

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

21/1 2016 > 5/2 2016

Oznámení o zahájení řízení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

21/1 2016 > 5/2 2016

Oznámení o zahájení řízení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/1 2016 > 4/2 2016

"novostavba rodinného domu o dvou bytových jednotkách" Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/1 2016 > 4/2 2016

Stavební povolení "Polní cesta U trati" v k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/1 2016 > 1/2 2016

Opatření obecné povahy-Národní plán povodí Labe

Archiv, Odbor: OOVV

12/1 2016 > 28/1 2016

VV-Rozhodnutí:"Kanalizační řád stokové sítě Obce Březí"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/1 2016 > 28/1 2016

VV-Rozhodnutí "Kanalizační a provozní řád stokové sítě Obce Dobré Pole, provozní a havarijní plán pro ČOV Dobré Pole"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/1 2016 > 28/1 2016

Oznámení o možnosti vyzvednutí sdělení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/1 2016 > 28/1 2016

Oznámení o možnosti vyzvednutí sdělení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/1 2016 > 28/1 2016

Oznámení o možnosti vyzvednutí sdělení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/1 2016 > 28/1 2016

Oznámení o možnosti vyzvednutí sdělení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/1 2016 > 28/1 2016

Oznámení o možnosti vyzvednutí sdělení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/1 2016 > 28/1 2016

Oznámení o možnosti vyzvednutí sdělení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/1 2016 > 28/1 2016

Oznámení o možnosti vyzvednutí sdělení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

7/1 2016 > 25/1 2016

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Ke hřišti v obci Klentnice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/12 2015 > 22/1 2016

Oznámení o zahájení řízení o Změně č. 2 regulačního plánu "Mikulov, Pod Novou"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/12 2015 > 22/1 2016

Oznámení o zahájení řízení "Územní plán Jevišovka"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/12 2015 > 14/1 2016

Rychlostní silnice R52,stavba 5206 Perná-st.Hranice ČR/Rakousko, Mikulov,Perná, Dolní Dunajovice,Bavory

Archiv, Odbor: SÚ

1/12 2015 > 5/1 2016

Oznámení o projednání návrhu Zadání ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRÉ POLE

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

18/12 2015 > 4/1 2016

Oznámení o vydání rozhodnutí č. 593/2015 o umístění stavby - Kanalizace Klentnice - na pozemcích v kú Klentnice a kú Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

15/12 2015 > 31/12 2015

Oznámení o možnosti vyzvednutí sdělení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/12 2015 > 31/12 2015

Oznámení o možnosti vyzvednutí sdělení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/12 2015 > 31/12 2015

Oznámení o možnosti vyzvednutí sdělení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/12 2015 > 21/12 2015

Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu "U trati" v k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/12 2015 > 21/12 2015

"novostavba rodinného vinařství Vican" , Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/12 2015 > 21/12 2015

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby pro stavbu nazvanou: "stavební úpravy bytu čp. 103/7 se zásahem do půdního prostoru" na pozemku parc.č. 3088/27, 3088/28, 3088/29 v k.ú. Mikulov na Moravě.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/12 2015 > 21/12 2015

Rozhodnutí ve věci ustanovení opatrovníka pro řízení vedené pod sp.zn. STZI/24037/2015/CIZM

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

1/12 2015 > 17/12 2015

"zastřešené venkovní posezení", Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

27/11 2015 > 14/12 2015

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o dělení pozemku parc.č.2017/1 v k.ú. Mikulov na Moravě.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/11 2015 > 10/12 2015

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42120 v obci Klentnice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/11 2015 > 10/12 2015

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Ke hřišti v obci Klentnice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/11 2015 > 7/12 2015

Oznámení o zahájení řízení: "Kanalizační a provozní řád stokové sítě Obce Dobré Pole, provozní a havarijní plán pro ČOV Dobré Pole"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

26/11 2015 > 7/12 2015

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/11 2015 > 4/12 2015

Usnesení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/11 2015 > 4/12 2015

Usnesení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/11 2015 > 4/12 2015

Usnesení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/11 2015 > 4/12 2015

Usnesení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/11 2015 > 4/12 2015

Usnesení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/11 2015 > 4/12 2015

Usnesení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/11 2015 > 4/12 2015

Usnesení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/11 2015 > 3/12 2015

"novostavba rodinného domu o dvou bytových jednotkách", Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/11 2015 > 30/11 2015

Oznámení o zahájení řízení:"Kanalizační řád stokové sítě Obce Březí"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

5/11 2015 > 23/11 2015

Usnesení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

5/11 2015 > 23/11 2015

Usnesení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

5/11 2015 > 23/11 2015

Usnesení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/11 2015 > 23/11 2015

"rozšíření parkovacích ploch Joker Mikulov" , Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/11 2015 > 19/11 2015

Převzetí písemnosti-Eliška Ferbyová Flámová

Archiv, Odbor: Odbor organizační a vnitřních věcí

3/11 2015 > 19/11 2015

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Koněvova v obci Mikulov.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/11 2015 > 19/11 2015

"novostavba rodinného vinařství Vican",Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/10 2015 > 16/11 2015

Převzetí písemnosti - Michal Brabec

Archiv, Odbor: OOVV

30/10 2015 > 16/11 2015

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou Kanalizace Klentnice na pozemku st.p. 119/2,120/1,120/2,120/3 parc.č.4,76,81,111/1,118/1,137,153,154/2,163,169,233/1,251/1,252,325/1,326/5,441/1,441/2,442/1,443,459,495/1,502/13,502/29,502/63,590/1,591/1,600/1,2456,2658,2688,2812,2813 v kú Klentnice,parc.č. 3258,6607,6622,6624,7500,8112,8116 v kú Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

5/8 2016 > 15/8 2015

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Archiv, Odbor: SÚ

4/12 2012 > 20/12 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 534/2012, o umístění stavby označené "stavební úpravy a nástavba dvorního objektu" na pozemku parc.č. 482/274 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

4/12 2012 > 20/12 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 671/2012, o umístění stavby označené "Wellness a byt správce" na pozemku parc.č. 494/4 a 3/2 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/11 2012 > 17/12 2012

Stavební povolení - Mikulov-cyklostezka Republikánské obrany-Vídeňská

Archiv, Odbor: SÚ

29/11 2012 > 17/12 2012

Odstranění stavby - zařízení elektronických komunikací v kú Mikulov

Archiv, Odbor: Sú

29/11 2012 > 17/12 2012

Přístavba a nástavba prodejny KOVO PROKEŠ s.r.o Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

29/11 2012 > 17/12 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka pro - Krulovi

Archiv, Odbor: OOVV

30/11 2012 > 17/12 2012

Rozhodnutí - o změně využití území - výsadba vinice

Archiv, Odbor: SÚ

30/11 2012 > 17/12 2012

Oznámení o místě uložení zásilky - Kováčová Marcela

Archiv, Odbor: FO

30/11 2012 > 17/12 2012

Územní rozhodnutí - -novostavba rodinného domu Klentnice

Archiv, Odbor: SÚ

27/11 2012 > 13/12 2012

Zahájení stavebního řízení stavby "Polní cesta K Mušlovu v k.ú. Mikulov na Moravě"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/11 2012 > 10/12 2012

Oznámení o vyzvednutí-oznámení o zahájení územního řízení na změnu umístění stavby "rodinného domu" na pozemcích parc.č. 350, 353/2, 403/3, 403/1 v k.ú. Perná

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

23/11 2012 > 10/12 2012

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby nazvané: "E.on Mikulov, Pavlovská, Hliniště, ÚPS" na pozemcích parc.č. 3274,3345/1, 885, 886 v k.ú. Mikulov na Moravě.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

23/11 2012 > 10/12 2012

Zahájení stavebního řízení stavby "Dolní Dunajovice - vyvýšené retardéry a vyvýšený přechod"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

13/11 2012 > 6/12 2012

Zahájení stavebního řízení - Polní cesta Nad rybníkem, kú Milovice

Archiv, Odbor: OSŽP

20/11 2012 > 6/12 2012

Oznámení o uložení písemnosti - pan Josef Kordiovský

Archiv, Odbor: OOVV

8/11 2012 > 26/11 2012

Územní řízení o umístění stavby "novostavba zahradní chatky" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/11 2012 > 26/11 2012

Územní řízení o umístění stavby "kopaná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/11 2012 > 26/11 2012

Územní řízení o umístění stavby a stavební řízení "Vinařský dvůr Volařík" Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: OOVV

8/11 2012 > 26/11 2012

Rozhodnutí - umístění stavby a stavební povolení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/11 2012 > 22/11 2012

Oznámení o zahájení řízení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/11 2012 > 22/11 2012

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/421 ulice Pavlovská Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

2/11 2012 > 19/11 2012

Rozhodnutí 623/2012 o dělení pozemku v kú Klentnice

Archiv, Odbor: SÚ

2/11 2012 > 19/11 2012

Rozhodnutí 624/2012 o dělení pozemku v kú Milovice

Archiv, Odbor: SÚ

2/11 2012 > 19/11 2012

Stavební povolení - Polní cesta Turold v kú Mikulov

Archiv, Odbor: OSŽP

30/10 2012 > 15/11 2012

Správní řízení "Kanalizace a ČOV - likvidace odpadních vod" Horní Věstonice, Dolní Věstonice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/10 2012 > 15/11 2012

Zahájení stavebního řízení pro stavbu "Mikulov - cyklostezka Republikánské obrany - Vídeňská"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/10 2012 > 15/11 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout seznámení účastníků řízení s podklady pro rozhodnutí o umístění stavby označené "stavební úpravy a nástavba dvorního objektu" na pozemku parc.č. 482/274 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/10 2012 > 15/11 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení na "výsadbu vinice" na pozemcích parc.č. 2425, 2427 v k.ú. Perná

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

25/10 2012 > 12/11 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "sklad nářadí" na pozemku parc.č. st. 462 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

26/10 2012 > 12/11 2012

Rozhodnutí č. 608/2012 o umístění stavby pro stavbu nazvanou "oplocení přední části RD", na pozemku parc.č. st. 146 v katastrálním území Dolní Dunajovice.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

18/10 2012 > 5/11 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení stavby nazvané: "E.on Mikulov, Pavlovská, Hliniště, ÚPS" na pozemcích parc.č. 3274, 3345/1, 885, 886 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/10 2012 > 5/11 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení řízení vedené z moci úřední o odstranění nepovolené stavby nazvané: "zařízení elektronických komunikací" na pozemcích parc.č. 3088/1, 3088/28, 3088/486, 3088/495 v k.ú. Mikulov na Moravě, provedené bez povolení příslušného stavebního úřadu.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

16/10 2012 > 1/11 2012

Převzetí písemnosti-Jan Salay

Archiv, Odbor: OOVV

16/10 2012 > 1/11 2012

Převzetí písemnosti-zákonný zástupce nezl. Kamily Salayové

Archiv, Odbor: OOVV

16/10 2012 > 1/11 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka panu Josefu Kordiovskému

Archiv, Odbor: OOVV

16/10 2012 > 1/11 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "Wellness a byt správce" na pozemku parc.č. 494/4 a 3/2 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

16/10 2012 > 1/11 2012

Stavební řízení "Perná-lokalita u Bavor, kanalizace a vodovod" Perná

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

11/10 2012 > 29/10 2012

Převzetí písemnosti-Jakub Mičo

Archiv, Odbor: OOVV

11/10 2012 > 29/10 2012

Oznámení o mosžnosti si vyzvednout územní rozhodnutí č. 526/2012, o dělení pozemku parc.č. 1196/33 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/10 2012 > 29/10 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "rodinný rekreační dům" na pozemku parc.č. 482/13, 482/35 a 512/6 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

4/10 2012 > 22/10 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení řízení o odstranění nepovolených "terénních úprav" na pozemku parc.č. 2518/7 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

4/10 2012 > 22/10 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení řízení o odstranění nepovolených "terénních úprav" na pozemku parc.č. 2517/9 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

4/10 2012 > 22/10 2012

Návrh výroku územního rozhodnutí č. 559/2012, o dělení pozemku parc.č. 33 v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

4/10 2012 > 22/10 2012

Územní řízení "novostavba zahradní chatky" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

4/10 2012 > 22/10 2012

Oznámení o zahájení řízení

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

2/10 2012 > 18/10 2012

Rozhodnutí č. 551/2012 o umístění stavby pro stavbu nazvanou "zahradní chatka" na pozemku parc.č. 9586/22 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Zuzana Salayová

Archiv, Odbor: FO

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Pavel Šaman

Archiv, Odbor: FO

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Zdenka Veselská

Archiv, Odbor: FO

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Michaela Veselská

Archiv, Odbor: FO

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Petra Vasková

Archiv, Odbor: FO

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Lada Vasková

Archiv, Odbor: FO

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Jiří Vasko

Archiv, Odbor: FO

27/6 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Monika Urbánková

Archiv, Odbor: FO

27/9 2012 > 15/10 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 49 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů-Ing. Jan Kučeřík

Archiv, Odbor: FO

20/9 2012 > 8/10 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "prosvětlení bytu" na pozemku parc.č. 2180 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/9 2012 > 8/10 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "oplocení přední části RD" na pozemku parc.č. st. 146 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/9 2012 > 8/10 2012

Návrh výroku územního rozhodnutí č. 543/2012 o dělení pozemku parc.č. 2332 v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

21/9 2012 > 8/10 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 402/2012, o umístění stavby označené "penzion" na pozemcích parc.č. 210/1, 212 a 482/1 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

18/9 2012 > 4/10 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 530/2012, o umístění stavby označené "KOMPLEX U VENUŠE, PAVLOV" na pozemcích v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

18/9 2012 > 4/10 2012

Návrh výroku územního rozhodnutí č. 538/2012 o dělení pozemku parc.č. 119/2 a 154 v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

13/9 2012 > 1/10 2012

Převzetí písemnosti - Jan Salay

Archiv, Odbor: OOVV

13/9 2012 > 1/10 2012

Převzetí písemnosti - Jakub Mičo

Archiv, Odbor: OOVV

14/9 2012 > 1/10 2012

Zahájení stavebního řízení stavby "Polní cesta Turold v k.ú. Mikulov na Moravě"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

11/9 2012 > 27/9 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanovu: "kopaná studna" na pozemku parc. č. 3347/94 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/8 2012 > 25/9 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 50 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů. MěÚ Mikulov č.j. MUMI 12025322

Archiv, Odbor: FO

24/8 2012 > 25/9 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 50 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů. MěÚ Mikulov č.j. MUMI 12025323

Archiv, Odbor: FO

24/8 2012 > 25/9 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 50 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů. MěÚ Mikulov č.j. MUMI 12025324

Archiv, Odbor: FO

24/8 2012 > 25/9 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 50 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů. MěÚ Mikulov č.j. MUMI 12025326

Archiv, Odbor: FO

24/8 2012 > 25/9 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky ve smyslu § 50 odst. 1 daňového zákona č. 280/2009, ve znění pozdějších předpisů. MěÚ Mikulov č.j. MUMI 12025318

Archiv, Odbor: FO

30/8 2012 > 17/9 2012

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení "Kanalizace a ČOV-likvidace odpadních vod"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/8 2012 > 17/9 2012

Oznámení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Březí, úpravy a rozšíření sítě NN Jánský"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/8 2012 > 17/9 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o dělení pozemku parc. č. 1196/33 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/8 2012 > 17/9 2012

Návrh výroku územního rozhodnutí č. 504/2012, o dělení pozemku parc.č. 237 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

28/8 2012 > 13/9 2012

Rozhodnutí č. 478/2012 o umístění stavby pro stavbu nazvanou "stavba betonové plochy včetně montáže skladu" na pozemcích parc.č. 5464 a 5465 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

28/8 2012 > 13/9 2012

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ihor Yastremskyy, nar. 3.3.1969, Na Úlehli 725/8, 140 00 Praha 4-Michle (rozhodnutí o přestupku č.j. MUMI/12024148 ze dne 13.8.2012)

Archiv, Odbor: OOVV

23/8 2012 > 10/9 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "zahradní chatka" na pozemku parc.č. 9586/22 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/8 2012 > 10/9 2012

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "Březí, rozšíření kabelového vedení VN, TS ČOV, kabel NN"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

21/8 2012 > 6/9 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu nazvanou: "prosvětlení bytu" na pozemcích parc.č. 2180 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

16/8 2012 > 3/9 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "penzion" na pozemcích parc.č. 210/1, 212 a 482/1 v katastrálním území Pavlov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/8 2012 > 3/9 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby ozančené "KOMPLEX U VENUŠE, PAVLOV" na pozemcích parc.č. 430, 433, 435, 436/2, 482/11, 482/111, 482/113, 482/233, 482/240 a 482/233 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/8 2012 > 3/9 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "stavební úpravy a nástavba dvorního objektu" na pozemku parc. č. 482/274 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/8 2012 > 30/8 2012

Stavební povolení "Pozemní komunikace - cyklostezka a chodníky k železničnímu přejezdu v k.ú. Novosedly"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/8 2012 > 30/8 2012

Územní řízení "novostavba rodinného domu" Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/8 2012 > 30/8 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout návrh výroku územního rozhodnutí č. 368/2012, o umístění stavby označené "přístavba rekreačního objektu", místo záměru ul. Vinařská, stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 26, na pozemku parc.č. 482/60 (zastavěná plocha a nádvoří), v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

26/7 2012 > 28/8 2012

Oznámení o projednání návrhu Zadání Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ PŘEROV

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/8 2012 > 27/8 2012

Rozhodnutí o umístění stavby pro - oplocení pozemků - v kú Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: SÚ

10/8 2012 > 27/8 2012

Rozhodnutí o umístění stavby pro - Pavlov,parkoviště, chodník - v kú Pavlov

Archiv, Odbor: SÚ

10/8 2012 > 27/8 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka pro - Salayová Kamila

Archiv, Odbor: OOVV

10/8 2012 > 27/8 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka - Janu Salayovi

Archiv, Odbor: OOVV

10/8 2012 > 27/8 2012

Převzetí písemnosti čj. MUMI 12023800 Jan Linhart

Archiv

9/8 2012 > 24/8 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka pro - Jakub Mičo

Archiv, Odbor: OOVV

7/8 2012 > 23/8 2012

Územní řízení - Mikulov - kopaná studna

Archiv, Odbor: SÚ

31/7 2012 > 16/8 2012

Územní rozhodnutí - Reko NTL plynovodu a přípojek ul. Nerudova, Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

26/7 2012 > 13/8 2012

Usnesení č. 433/2012 o zastavení řízení pro stavbu nazvanou "sběrný dvůr odpadů", na pozemcích parc.č. 9885, st.701/1 a st. 701/2 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/7 2012 > 9/8 2012

Rozhodnutí č. 426/2012 o umístění stavby, nazvané "Perná-lokalita u Bavor, kanalizace a vodovod" na pozemcích v katastrálním území Perná

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

20/6 2012 > 8/8 2012

Oznámení o zahájení řízení o regulačním plánu "Dolní Věstonice, plocha rekreace rodinné RI 5"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/7 2012 > 6/8 2012

Oznámení o možnosti si vyzvedbout rozhodnutí č. 417/2012, o umístění stavby označené "novostavba RD KLENTNICE" na pozemku parc.č. 502/24, 502/41 a 495/1 v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/7 2012 > 6/8 2012

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/7 2012 > 2/8 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "dílna a sklad zahradní techniky" na pozemku parc. č. 1838/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/7 2012 > 2/8 2012

Rozhodnutí č. 413/2012 o umístění stavby, nazvané "oplocení pozemku" na pozemcích parc. č. 1831 a 1832 v katastrálním území Bavory

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/7 2012 > 2/8 2012

Rozhodnutí č. 414/2012 pro změnu využití území z orné půdy na vinici na pozemku parc.č. 1832 v katastrálním území Bavory

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/7 2012 > 2/8 2012

Usnesení č. 408/2012 o přerušení řízení o dodatečném povolení stavby, nazvané "oplocení" na pozemcích v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/7 2012 > 1/8 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy-ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ VĚSTONICE

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/7 2012 > 30/7 2012

Oznámení o vyzvednutí stavebního povolení č. 405/2012 pro stavbu nazvanou: "balkon" na pozemku parc.č. 2188 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

13/7 2012 > 30/7 2012

Převzetí písemnosti-Jan Linhart

Archiv, Odbor: OOVV

10/7 2012 > 26/7 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Změna č. 8 ÚP SÚ MIKULOV

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/7 2012 > 26/7 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 402/2012, o umístění stavby označené "přístavba lisovny k vinnému sklepu v Pavlově" na pozemku parc.č. 482/221 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/7 2012 > 26/7 2012

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "Březí, úprava a rozšíření sítě NN Jánský"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/7 2012 > 26/7 2012

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "stavba betonové plochy včetně montáže skladu" na pozemku parc.č. 5464 a 5465 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/7 2012 > 19/7 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "oplocení pozemků" na pozemku parc.č. 2737,2738,2741 a 2742 v katastrálním území Milovice u Mikulova.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/7 2012 > 19/7 2012

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "Březí, rozšíření kabelového vedení VN, TS ČOV, kabel NN"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

28/6 2012 > 16/7 2012

Rozhodnurí - Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná - st.hranice ČR/Rakousko

Archiv, Odbor: OOVV

28/6 2012 > 16/7 2012

Územní řízení - Pavlov - parkoviště,chodník

Archiv, Odbor: SÚ

28/6 2012 > 16/7 2012

Pozemní komunikace - cyklostezka a chodníky v kú Novosedly

Archiv, Odbor: OOVV

28/6 2012 > 16/7 2012

Rozhodnutí o dělení pozemku v kú Klentnice

Archiv, Odbor: SÚ

29/6 2012 > 16/7 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Hana Drápalová

Archiv, Odbor: FO

29/6 2012 > 16/7 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Tomáš Vican

Archiv, Odbor: FO

29/6 2012 > 16/7 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jiří Bábor

Archiv, Odbor: FO

29/6 2012 > 16/7 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Markéta Ficková

Archiv, Odbor: FO

26/6 2012 > 12/7 2012

Oznámení o vyzvednutí opraveného oznámení o zahájení územního řízení, které se bude projednávat ve spojeném řízení se stavebním pro stavbu nazvanou: "Reko NTL plynovodu a přípojek Mikulov, u. Nerudova" na pozemcích parc.č. 3264 v k.ú. Mikulov na Moravě.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

26/6 2012 > 12/7 2012

Oznámení o vyzvednutí usnesení o zastavení územního řízení, které se projednávalo ve spojeném řízení se stavebním pro stavbu nazvanou "odinný dům" na pozemcích parc.č. 2531/125, 2531/3, 2531/4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/6 2012 > 9/7 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí pro dělení pozemků parc.č. 2488/34, 2488/36, 2488/1 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

19/6 2012 > 9/7 2012

Oznámení o vyzvednutí o zahájení územního řízení, které se bude projednávat ve spojeném řízení se stavebním pro stavbu nazvanou: "REKO NTL plynovodu a přípojek Mikulov, u.Nerudova" na pozemcích parc. č. 3254 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/6 2012 > 9/7 2012

MěÚ Šumperk - uložení písemnosti - Teindlová Jana

Archiv, Odbor: OOVV

22/6 2012 > 9/7 2012

Rozhodnutí č. 363/2012 o umístění stavby, nazvané "Perná, Za Školou rozšíření VO" na pozemcích parc.č. 2184 a 1124/6 v katastrálním území Perná.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/6 2012 > 2/7 2012

Rozhodnutí č.346/2012 o umístění stavby, nazvané "Perná, Za Školou rozšíření kabelu NN" na pozemcích v katastrálním území Perná

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/6 2012 > 2/7 2012

Územní rozhodnutí "kopaná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/6 2012 > 2/7 2012

Územní rozhodnutí "kopaná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/6 2012 > 2/7 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu nazvanou: "balkon" na pozemku parc.č. 2188 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/6 2012 > 2/7 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka-Ing. Marek Huleja, r.1973, trvale bytem Otakara Ševčíka 992/26, 636 00 Brno

Archiv, Odbor: OOVV

14/6 2012 > 2/7 2012

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/6 2012 > 2/7 2012

Perná-lokalita u Bavor - kanalizace a vodovod

Archiv, Odbor: OOVV

15/6 2012 > 2/7 2012

Novostavba RD Klentnice

Archiv, Odbor: SÚ

14/6 2012 > 29/6 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy "změna č. 5 územního plánu obce Drnholec"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/6 2012 > 28/6 2012

Územní rozhodnutí o změně stavby nazvané "Rekonstrukce RD, Erbenova 21/729, Mikulov, p.č. 1420 k.ú. Mikulov"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/6 2012 > 28/6 2012

Rozhodnutí č. 332/2012 o umístění stavby, nazvané "Dolní Dunajovice - stoka S17b" na pozemku parc.č. 8808/23 a 7629 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/6 2012 > 28/6 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "sběrný dvůr odpadů" na pozemku parc.č. 9885, st. 701/1 a 701/2 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

12/6 2012 > 27/6 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka-Martin Malý, nar. 3.8.1987, 22.dubna 1177/11, 69201 Mikulov

Archiv, Odbor: OOVV

7/6 2012 > 25/6 2012

Stanovení místní úpravy provozu - rozšíření zóny placeného stání MV, Koněvova, Česká Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/6 2012 > 25/6 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "dílna a sklad zahradní techniky" na pozemku parc.č. 1838/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/6 2012 > 25/6 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro změnu využití území z orné půdy na vinici na pozemku parc. č. 1832 v katastrálním území Bavory.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/6 2012 > 25/6 2012

Rozhodnutí č. 324/2012 pro změnu využití území z orné půdy na vinici na pozemku parc.č. 1654 a 1667 v katastrálním území Bavory

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/6 2012 > 25/6 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout usnesení č. 329/2012 o zastavení územního řízení pro stavbu označenou "RD Pavlov" na pozemku parc.č. 5195/1 a 5195/9 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/6 2012 > 25/6 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "oplocení pozemku" na pozemku parc.č. 1831 a 1832 v katastrálním území Bavory

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

5/6 2012 > 21/6 2012

Oznámení o uložení písemnosti-Rudolf Kašpárek

Archiv, Odbor: OOVV

5/6 2012 > 21/6 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka

Archiv, Odbor: OOVV

30/5 2012 > 15/6 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - zrušení PHO Novosedly

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

30/5 2012 > 15/6 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - zrušení PHO Nový Přerov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/5 2012 > 13/6 2012

Rozhodnutí o výjimce "rodinný dům a technické zázemí" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/5 2012 > 13/6 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "BREC Mikulov, Vinohrady E-on" na pozemcích v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/5 2012 > 11/6 2012

Územní rozodnutí "kopaná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/5 2012 > 11/6 2012

Územní rozhodnutí pro stavbu nazvanou "Mikulov, Komenského, rozšíření DS, kVN, kNN, TS, ITVV"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

25/5 2012 > 11/6 2012

Rozhodnutí č. 289/2012 o umístění stavby, nazvané "oplocení části pozemku" na pozemku parc.č. 2419 v katastrálním území Perná

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/5 2012 > 7/6 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "přístavba lisovny k vinnému sklepu v Pavlově" na pozemku parc.č. 482/221 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/5 2012 > 7/6 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení, které se bude projednávat ve spojeném řízení se stavebním pro stavbu nazvanou: "rodinný dům" na pozemcích parc.č. 2531/125, 2531/3, 2531/4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

18/4 2012 > 6/6 2012

Oznámení o veřejném projednání návrhu: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ VĚSTONICE

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

2/5 2012 > 4/6 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy "Územní plán Novosedly"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/5 2012 > 4/6 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o dělení pozemku parc.č. 189 v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/5 2012 > 31/5 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka

Archiv, Odbor: OOVV

15/5 2012 > 31/5 2012

Oznámení o zahájení správního řízení rušení TP-Rudolf Kašpárek

Archiv, Odbor: OOVV

15/5 2012 > 31/5 2012

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "Perná, Za Školou rozšíření VO" na pozemcích parc.č. 2184 a 1124/6 v katastrálním území Perná.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/5 2012 > 31/5 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro dělení pozemků parc.č. 2488/34, 2488/36, 2488/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/5 2012 > 28/5 2012

Územní rozhodnutí pro stavbu nazvanou "Březí u Mikulova, rozšíření DS, VN, TS, NN-lokalita RD"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/5 2012 > 28/5 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 198/2012, o umístění stavby označené "přístavba RD Klentnice" na pozemcích parc.č. 474 (zahrada) a 459 (ostatní plocha) v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

11/5 2012 > 28/5 2012

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "Perná, Za Školou rozšíření kabelu NN" na pozemcích v katastrálním území Perná.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

11/5 2012 > 28/5 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "RD Pavlov" na pozemku parc.č. 5195/1 a 5195/9 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

5/4 2012 > 23/5 2012

Oznámení o veřejném projednání návrhu Změna č. 8 ÚP SÚ Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

3/5 2012 > 21/5 2012

Změna využití orné půdy v kú Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

3/5 2012 > 21/5 2012

Stavba nazvaná - sběrný dvůr odpadů v kú Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: SÚ

4/5 2012 > 21/5 2012

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu MK Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

2/5 2012 > 18/5 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o změně využití území z orné půdy na vinici na pozemku parc.č. 6282 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

2/5 2012 > 18/5 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou "oplocení vinice" na pozemku parc.č. 6281, 6282 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

26/4 2012 > 14/5 2012

Územní a stavební řízení pro stavbu - Rekonstrukce RD v kú Mikulov, Erbenova

Archiv, Odbor: SÚ

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Stanická

Archiv, Odbor: FO

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Stanická

Archiv, Odbor: FO

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Radovan Šťastný

Archiv, Odbor: FO

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Emilie Šlahařová

Archiv, Odbor: FO

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Emilie Šlahařová

Archiv, Odbor: FO

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Everesta Šišláková

Archiv, Odbor: FO

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Soňa Šišláková

Archiv, Odbor: FO

27/4 2012 > 14/5 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Hana Šafránková

Archiv, Odbor: FO

26/4 2012 > 11/5 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Změna č. 5 ÚP SÚ Pavlov

Archiv, Odbor: SÚ

24/4 2012 > 10/5 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: BREC Mikulov, Vinohrady E-on" na pozemcích v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/4 2012 > 10/5 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout usnesení č. 181/2012, ze dne 21.3.2012 o zastavení řízení ve věci, podání žádosti o umístění stavby označené "novostavba rodinného domu" na pozemku parc. č. 5195/1 a 5195/18 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic a žádosti o stavební povolení pro tuto stavbu

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

24/4 2012 > 10/5 2012

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/420

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

23/4 2012 > 9/5 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro změnu využití území z orné půdy na vinici na pozemku parc.č. 1654 a 1667 v katastrálním území Bavory

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

23/4 2012 > 9/5 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "Dolní Dunajovice-stoka S 17b" na pozemku parc.č. 8808/23 a 7629 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

23/4 2012 > 9/5 2012

Rozhodnutí č. 188/2012 o umístění stavby, nazvané "novostavba vinného sklepa - ubytování v soukromí Bavory" na pozemku parc. č. 9620/25 v katastrálním území Bavory

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

23/4 2012 > 9/5 2012

Územní řízení "kopaná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

18/4 2012 > 4/5 2012

Územní a stavební řízení pro stavbu "Mikulov, Komenského, rozšíření DS, kVN, kNN,TS, ITVV"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

18/4 2012 > 4/5 2012

Územní řízení "kopaná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

18/4 2012 > 4/5 2012

Územní řízení "kopaná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/4 2012 > 3/5 2012

Oznámení o zahájení řízení - oplocení části pozemku v kú Perná

Archiv, Odbor: SÚ

13/4 2012 > 30/4 2012

Rozhodnutí č. 212/2012 o umístění stavby, nazvané "oplocení pozemku" na pozemku parc.č. 9620/25 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/3 2012 > 24/4 2012

Oznámení o veřejném projednání návrhu " Změna č. 5 Územního plánu obce Drnholec"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/4 2012 > 24/4 2012

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Územní plán Brod nad Dyjí

Archiv, Odbor: SÚ

5/4 2012 > 23/4 2012

Seznámení účastníků s podklady pro vyzvednutí rozhodnutí - přístavba RD Klentnice

Archiv, Odbor: SÚ

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou "Mikulov, Piaristů, TS, Bottling+Šebesta-kabel NN HRS" na pozemcích parc. č. 2088/8, 2088/27, 2088/47, 2110/2, 2102/7, 2107/2 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o změně stavby před dokončením, na kterou se vztahují příslušná ustanovení o územním řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov, Vinohrady obnova NN" na pozemcích v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Litvinov

Archiv, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Edita Laziová

Archiv, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Malík

Archiv, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lukáš Nezmeškal

Archiv, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Věra Pokorová

Archiv, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Drahomír Matěj

Archiv, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeněk Procházka

Archiv, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jan Pavelka

Archiv, Odbor: FO

3/4 2012 > 19/4 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 194/2012, o umístění stavby oplocení na pozemku parc.č. 2758 v k.ú. Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

29/3 2012 > 16/4 2012

Oznámení o podaném odvolání proti rozhodnutí č.j. JMK 17370/2007

Archiv, Odbor: OOVV

24/2 2012 > 13/4 2012

Oznámení o veřejném projednání návrhu Zadání "ÚZEMNÍ PLÁN SEDLEC"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

27/3 2012 > 12/4 2012

"ČOV a kanalizace Březí" - Rozhodnutí č. 24/2012

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

27/3 2012 > 12/4 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro změnu využití území z orné půdy na vinici na pozemku parc. č. 6282 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

27/3 2012 > 12/4 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro změnu využití území z orné půdy na vinici na pozemku parc. č. 6281 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

27/3 2012 > 12/4 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "oplocení vinice" na pozemku parc. č. 6281, 6282 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

22/3 2012 > 10/4 2012

Územní plán Březí

Archiv, Odbor: Odbor stavební a životního prostředí

20/3 2012 > 6/4 2012

MěÚ Frenštát p/Radhoštěm - uložení písemnosti Linhart Karol

Archiv, Odbor: OOVV

20/3 2012 > 5/4 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout usnesení č. 144/2012, o ustanovení opatrovníka, vedené pod č.j. MUMI 12006906, ze dne 7.3.2012

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

15/3 2012 > 2/4 2012

Územní rozhodnutí "oplocení pozemku" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

13/3 2012 > 29/3 2012

Umístění stavby Mikulov, Žižkova, rozšíření DS, k NN v kú Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

13/3 2012 > 29/3 2012

Územní rozhodnutí - Rekonstrukce RD a přilehlých hospodářských budov, Mikulov

Archiv, Odbor: OSŽP

13/3 2012 > 29/3 2012

Územní rozhodnutí-Rodinný dům Perná

Archiv, Odbor: OSŽP

16/2 2012 > 27/3 2012

Oznámení o veřejném projednání opatření obecné povahy-zrušení PHO Novosedly

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

17/2 2012 > 27/3 2012

Oznámení o veřejném projednání opatření obecné povahy-zrušení PHO Nový Přerov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

6/3 2012 > 27/3 2012

Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Mikulov na Moravě, v trati "TUROLD II" - svolání úvodního jednání

Archiv, Odbor: MPO

8/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/420

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "oplocení pozemku" na pozemku parc.č. 9620/25 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

8/3 2012 > 26/3 2012

Územní a stavební řízení pro stavbu "Březí u Mikulova, kabel DS, VN, TS, NN - lokalita RD" v Březí u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

8/3 2012 > 26/3 2012

JMK-OŽP opravné usnesení k rozhodnutí JMK 17370/2007

Archiv, Odbor: OŽP

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jakub Langer

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Eliška Ferbyová Flámová

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Eliška Ferbyová Flámová

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zuzana Fialová

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Veronika Hamanová

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Petr Hrůza

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Petr Hrůza

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jana Hrůzová

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jaroslav Hudec

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Chmelinová

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jarmila Jurčeková

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Rudolf Kašpárek

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Antonín Kobinger

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Libuše Kollová

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Rudolf Košler

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeňka Košlerová

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Albert Kučera

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Kratochvíla

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Bonićová

Archiv, Odbor: FO

9/3 2012 > 26/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marcela Kováčová

Archiv, Odbor: FO

1/3 2012 > 19/3 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení (nové projednání) o umístění stavby označené "přístavba RD Klentnice" na pozemcích parc. č. 474 (zahrada) a 459 (ostatní plocha) v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

1/3 2012 > 19/3 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením, na které se vztahují některá ustanovení o územním řízení pro stavbu nazvanou "Mikulov, Vinohrady obnova NN" na pozemcích v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

1/3 2012 > 19/3 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení, které se bude projednávat ve spojeném řízení se stavebním pro stavbu nazvanou: "Mikulov, Piaristů, TS, Bottling+Šebesta-KABEL NN HRS" na pozemcích v k.ú. Mikulov na Moravě.

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

1/3 2012 > 19/3 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka-Vajdík

Archiv, Odbor: OOVV

24/1 2012 > 16/3 2012

Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 5 ÚP SÚ Pavlov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

28/2 2012 > 15/3 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby oplocení na pozemku parc. č. 2758 v k.ú. Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

23/2 2012 > 12/3 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "KLENTNICE-novostavba rekreačního objektu" na pozemku parc.č. 200/3 v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

21/2 2012 > 8/3 2012

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "novostavba vinného sklepa-ubytování v soukromí Bavory" na pozemku parc. č. 414/1 a 442/2 v katastrálním území Bavory

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

3/2 2012 > 6/3 2012

Oznámení o veřejném projednání návrhu "Územního plánu Brod nad Dyjí"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jarmila Evelyn Dufková

Archiv, Odbor: FO

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jarmila Evelyn Dufková

Archiv, Odbor: FO

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Roman Dufek

Archiv, Odbor: FO

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jan Dufek

Archiv, Odbor: FO

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marcela Pecharová

Archiv, Odbor: FO

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marcela Pecharová

Archiv, Odbor: FO

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Markéta Ficková

Archiv, Odbor: FO

16/2 2012 > 5/3 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Antonín Geba

Archiv, Odbor: FO

17/2 2012 > 5/3 2012

Rozhodnutí č. 110/2012 o umístění stavby, nazvané "rybník v trati Pod Kraví horou" na pozemku parc.č. 6380,6383,6387,6388 a 7074 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

31/1 2012 > 2/3 2012

Oznámení o veřejném projednání návrhu "Územního plánu Březí"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

14/2 2012 > 1/3 2012

Stavební povolení "Mikulov - parkoviště u bytového družstva"

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/2 2012 > 1/3 2012

Oznámení o podaném odvolání a usnesení o lhůtě-honitba Sedlec Liščí vrch

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

14/2 2012 > 1/3 2012

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o dělení pozemků parc.č. 1784, 1785 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

9/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení řízení o ustanovení opatrovníka, vedené pod č.j. MUMI 12003971

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

9/2 2012 > 27/2 2012

Územní řízení "oplocení pozemku" Mikulov

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/2 2012 > 27/2 2012

Rozhodnutí č. 67/2012 o umístění stavby, nazvané "hospodářská budova" na pozemku parc.č. 72 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Klaudie Fernerová

Archiv, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Klaudie Fernerová

Archiv, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Žaneta Bedrošová

Archiv, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Otakar Bedroš

Archiv, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Puzrlová

Archiv, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Gabriela Čehovská

Archiv, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - David Bonić

Archiv, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Miroslava Crlíková

Archiv, Odbor: FO

10/2 2012 > 27/2 2012

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Puzrlová

Archiv, Odbor: FO

7/2 2012 > 23/2 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov,Žižkova, rozšíření DS, kNN" na pozemcích parc. č. 2520/1, 3265/1, 2518/3, 2518/4, 2518/5 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

7/2 2012 > 23/2 2012

Výzva k odstranění vozidla RZ 6B0 3122

Archiv, Odbor: odbor stavební a životního prostředí

31/1 2012 > 16/2 2012

Oznámení o zahájení řízení ve věci záměru na vyhlášení památných stromů a pozvání k věřejnému ústnímu jednání-Dolní Věstonice

Archiv, Odbor: OŽP

31/1 2012 > 16/2 2012

Usnesení o stanovení lhůty k podávání návrhu ve věci vyhlášení památných stromů-Dolní Věstonice

Archiv, Odbor: OŽP

26/1 2012 > 13/2 2012

Územní řízení "rodinný dům" Perná

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

25/1 2012 > 10/2 2012

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Republikánské obrany, železniční přejezd v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

13/1 2012 > 9/2 2012

Oznámení o zahájení řízení - ČOV a kanalizace v kú Březí

Archiv, Odbor: ŽP

24/1 2012 > 9/2 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka

Archiv, Odbor: OOVV

24/1 2012 > 9/2 2012

Usnesení o ustanovení opatrovníka

Archiv, Odbor: OOVV

24/1 2012 > 9/2 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "novostavba rodinného domu" na pozemku parc.č. 5195/1 a 5195/18 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

19/1 2012 > 6/2 2012

Územní rozhodnutí "kopaná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

12/1 2012 > 30/1 2012

Oznámení o vyzvednutí usnesení o zastavení územního řízení pro stavbu nazvanou: "vinotéka, vinný sklep a klub" na pozemku parc. č. 451, 3301 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

13/1 2012 > 30/1 2012

Stavební povolení "Mikulov-Ottenthal"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

13/1 2012 > 30/1 2012

Zahájení stavebního řízení stavby "Mikulov-parkoviště u bytového družstva"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

10/1 2012 > 26/1 2012

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro dělení pozemků parc. č. 1784, 1785 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

5/1 2012 > 23/1 2012

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "KLENTNICE-novostavba rekreačního objektu" na pozemku parc.č. 200/3 v katastrálním území Klentnice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

5/1 2012 > 23/1 2012

Územní rozhodnutí "zahradní domek a garážové stání" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/1 2012 > 23/1 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu, nazvanou "rybník v trati Pod Kraví horou" na pozemcích parc.č. 6380, 6383, 6387, 6388 a 7074 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/1 2012 > 23/1 2012

Zastavení řízení "Okružní křižovatka v ulici Republikánské obrany u Billy" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

29/12 2011 > 16/1 2012

Rozhodnutí o změně honitby Sedlec Liščí vrch dle § 31 odst. 4 zákona o myslivosti

Archiv, Odbor: OŽP

29/12 2011 > 16/1 2012

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "hospodářská budova" na pozemku parc.č. 72 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

29/12 2011 > 16/1 2012

Oznámení o vydání zastavěného území PAVLOV

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

27/12 2011 > 12/1 2012

Veřejná vyhláška-Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Mikulov na Moravě v trati " K Mušlovu"

Archiv, Odbor: MPO

20/12 2011 > 5/1 2012

Územní rozhodnutí o umístění stavby--oplocení pozemků v kú Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

20/12 2011 > 5/1 2012

Územní rozhodnutí o umístění stavby-vinotéka, vinný sklep a klub v kú Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

16/12 2011 > 2/1 2012

Územní rozhodnutí o umístění stavby-kopaná studna D.Dunajovice

Archiv, Odbor: SU

16/12 2011 > 2/1 2012

Usnesení o umístění stavby - zahradní přístřešek kú Bavory

Archiv, Odbor: SÚ

16/12 2011 > 2/1 2012

Územní rozhodnutí o umístění stavby-vrtaná studna a a akumulační nádrž D.Dunajovice

Archiv, Odbor: SU

12/12 2011 > 28/12 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov-Svatopluk Prášek

Archiv, Odbor: FO

12/12 2011 > 28/12 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov -František Daniel

Archiv, Odbor: FO

12/12 2011 > 28/12 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jaroslav Šlahař

Archiv, Odbor: FO

12/12 2011 > 28/12 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Vladimíra Kachlíková

Archiv, Odbor: FO

12/12 2011 > 28/12 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Otakar Bedroš

Archiv, Odbor: FO

12/12 2011 > 28/12 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeněk Adlof

Archiv, Odbor: FO

12/12 2011 > 28/12 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jan Pavelka

Archiv, Odbor: FO

12/12 2011 > 28/12 2011

Územní řízení "rekonstrukce RD a přilehlých hospodářských budov" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

8/12 2011 > 27/12 2011

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Republikánské obrany v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

8/12 2011 > 27/12 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Průmyslová zóna Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

8/12 2011 > 27/12 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 774/2011 o neodkladném odstranění stavby rodinného domu č.p. 90 na pozemku parc.č. 25 v k.ú. Sedlec u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

8/12 2011 > 27/12 2011

Územní řízení "kopaná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

8/12 2011 > 27/12 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení, které se bude projednávat ve spojeném řízení se stavebním pro stavbu nazvanou: "vinotéka,vinný sklep a klub" na pozemku parc.č. 451 v katastrálním území Mikulov na Moravě na Městském úřadě Mikulov, stavebním úřadě, Náměstí 1, Mikulov, dveře č.221

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/12 2011 > 22/12 2011

Sdělení o vyzvednutí územního rozhodnutí č. 874/2011 pro stavbu "stavba hospodářského objektu s garáží" na pozemku parc.č. 5481 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/12 2011 > 22/12 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením pro stavbu nazvanou: "Novostavba rodinného domu" na pozemcích parc.č. 2518/1, 3265/1, 2520/1, 3259/1, 3259/2 v katastrálním území Mikulov na Moravě na Městském úřadě Mikulov, stavebním úřadě, Náměstí 1, Mikulov, dveře 221

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/12 2011 > 22/12 2011

Stavební povolení "Polní cesta a související stavební objekty SO1-SO5 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

2/12 2011 > 19/12 2011

Stavební povolení stavby "Doplnění a obnova chodníků, cyklostezky Novosedly"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

2/12 2011 > 19/12 2011

Ministerstvo zemědělství - Jednoduchá pozemková úprava v kú Mikulov, lokalita K Mušlovu

Archiv, Odbor: OOVV

29/11 2011 > 15/12 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout usnesení č. 773/2011, ve věci ustanovení opatrovníka osobám (vlastníci rodinného domu č.p. 90 na pozemku parc. č. 25 k.ú. Sedlec u Mikulova), kteří nejsou známy.

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

29/11 2011 > 15/12 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou "přístřešek" na pozemku parc.č. 636 v k.ú. Mikulov na Moravě na Městském úřadě Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

24/11 2011 > 12/12 2011

Zahájení stavebního řízení stavby "Mikulov-Ottenthal"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

22/11 2011 > 8/12 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy "Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Jevišovka"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

22/11 2011 > 7/12 2011

Usnesení ustanovení opatrovníka.doplatek na bydlení, paní Daně Hrabcové, trvale bytem Drnholec,Kostelní 368

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

22/11 2011 > 7/12 2011

Usnesení ustanovení opatrovníka-příspěvek na živobytí, paní Daně Hrabcové, trvale bytem Drnholec, Kostelní 368

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

22/11 2011 > 7/12 2011

Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí, panu Zdeňku Kovářovi, trvale bytem Brno, Husova 165/2, 602 00 Brno 2

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

22/11 2011 > 7/12 2011

Rozhodnutí o odejmutí doplatku na bydlení, panu Zdeňku Kovářovi, trvale bytem Brno, Husova 165/2, 602 00 Brno 2

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

22/11 2011 > 7/12 2011

Odvolání a výzva k možnosti vyjádřit se k jeho obsahu R52 stavba 5206 Perná-st.hranice ČR/Rakousko

Archiv, Odbor: OOVV

3/11 2011 > 6/12 2011

Oznámení o zahájení řízení o vydání zastavěného území PAVLOV

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

15/11 2011 > 1/12 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "oplocení pozemků" na pozemcích parc.č. 3347/94, 3347/95 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

8/11 2011 > 24/11 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Průmyslová zóna Za nádražím v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

3/11 2011 > 21/11 2011

Sdělení o vyzvednutí územního rozhodnutí č. 702/2011 pro stavbu "garáž s přístřeškem, skladem autodílů a rostlinných produktů" na pozemku parc.č. st.1172 a 8808/15 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

3/11 2011 > 21/11 2011

Zahájení stavebního řízení stavby "Polní cesta a související objekty SO1-SO5 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

3/11 2011 > 21/11 2011

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu, nazvanou "zahradní přístřešek" na pozemku parc.č. 217 v katastrálním území Bavory

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

3/11 2011 > 21/11 2011

Oznámení o uložení písemnosti - Sůkup

Archiv, Odbor: OOVV

4/11 2011 > 21/11 2011

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu, nazvanou "vrtaná studna" na pozemku parc.č. 5481 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

4/11 2011 > 21/11 2011

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu, nazvanou "kopaná studna" na pozemku parc.č. 6453 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

1/11 2011 > 18/11 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením, na které se vztahují některá ustanovení o územním řízení, pro stavbu nazvanou "Novostavba rodinného domu" na pozemcích parc.č. 2518/1, 3265/1, 2520/1, 3259/1, 3259/2 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

1/11 2011 > 18/11 2011

Územní a stavební řízení "Okružní křižovatka v ulici Republikánské obrany u Billy" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

21/10 2011 > 14/11 2011

Přerušení odvolacího řízení R52 stavba 5206 Perná státní hranice ČR/Rakousko

Archiv, Odbor: OOVV

27/10 2011 > 14/11 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michal Horváth

Archiv, Odbor: OŽP

27/10 2011 > 14/11 2011

Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/39615 v místě křižovatky silnice II/414 v km 19.486 a III/39615

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

27/10 2011 > 14/11 2011

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice K Vápence v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

27/10 2011 > 14/11 2011

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0525, ulice Brněnská v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

25/10 2011 > 10/11 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "přístřešek" na pozemku parc.č. 636 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

25/10 2011 > 10/11 2011

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "stavba hospodářského objektu s garáží" na pozemku parc. č. 5481 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

20/10 2011 > 7/11 2011

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/39615 a místní komunikaci v obci Brod nad Dyjí

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

20/10 2011 > 7/11 2011

Stanovení místní úpravy provozu na silnicích a místních komunikacích v obci Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

20/10 2011 > 7/11 2011

Územní rozhodnutí "spouštěná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

21/10 2011 > 7/11 2011

Rozhodnutí 52/2011, prodloužení platnosti stavebního povolení-Ochranná protipovodňová hráz VO2 a stávající objekty, k.ú. Novosedly na Moravě"

Archiv, Odbor: OŽP

21/10 2011 > 7/11 2011

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4144 v obci Novosedly

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

20/10 2011 > 4/11 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - vydání vymezení zastavěného území BROD NAD DYJÍ

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

13/10 2011 > 31/10 2011

Usmesemí o ustanovení opatrovníka - Sůkup

Archiv, Odbor: OOVV

13/10 2011 > 31/10 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout usnesení č. 674/2011 ve věci - řízení vedené podle § 129 ods. 3 stavebního zákona, o odstranění stavby označené "dřevěná chatka", v oploceném areálu YachtClubu Dyje Břeclav, na pozemku parc.č. 1685/8 a 1685/9 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic, provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadované stavebním zákonem anebo v rozporu s ním.

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

13/10 2011 > 31/10 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout sdělení č. 909/2011 o opravě oznámení o zahájení řízení ve věci - řízení vedené podle § 129 odst. 3 stavebního zákona, o odstranění stavby označené "dřevěná chatka", v oploceném areálu YachtClubu Dyje Břeclav, na pozemku parc. č. 1685/8 a 1685/9 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic, provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadované stavebním zákonem anebo v rozporu s ním.

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

13/10 2011 > 31/10 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení řízení vedené podle § 129 odst. 3 stavebního zákona, o odstranění stavby označené "dřevěná chatka" v oploceném areálu YachtClubu Dyje Břeclav, na pozemku parc.č. 1685/8 a 1685/9 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic, provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadované stavebním zákonem anebo v rozporu s ním

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

11/10 2011 > 27/10 2011

Zahájení stavbeního řízení stavby "Doplnění a obnova chodníků" Novosedly

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

11/10 2011 > 27/10 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby č. 669/2011 pro stavbu nazvanou: "Mikulov, 28. října, obnova NN" na pozemcích parc.č. 1977/2, 1976, 1977/5, 3311/4, 3311/1, 1981/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/10 2011 > 25/10 2011

Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Archiv, Odbor: OOVV

6/10 2011 > 24/10 2011

Oznámení o vyzvednutí usnesení č. 662/2011 o zastavení územního řízení pro stavbu nazvanou "přístavba stávajícího RD" na pozemku parc.č. 1748/4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/10 2011 > 24/10 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby č. 665/2011 pro stavbu nazvanou:"bazén oplocení" na pozemku parc.č. 1748/4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/10 2011 > 24/10 2011

Oznámení o uložení písemnosti-Jendželovský

Archiv, Odbor: OOVV

7/10 2011 > 24/10 2011

Usnesení o zastavení stavebního řízení pro stavbu "Sedlec-Komunikace Ulička"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

4/10 2011 > 20/10 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí č. 659/2011 o dělení pozemku parc.č. 2594/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

4/10 2011 > 20/10 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 583/2011, o umístění stavby označené "Milovice, rozšíření v VN, ZEBR s.r.o." na pozemku parc. č. 365/34 a 2402 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

4/10 2011 > 20/10 2011

Usnesení o ustanovení opatrovníka-zrušení TP - Denis Bartoš

Archiv, Odbor: OOVV

4/10 2011 > 20/10 2011

Rozhodnutí "Prodloužení platnosti SP Ochranná protipovodňová hráz VO 2 v k.ú. Novosedly na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

4/10 2011 > 20/10 2011

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na MK průmyslová zóna Za nádražím v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

29/9 2011 > 14/10 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy-Změna č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

27/9 2011 > 13/10 2011

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "garáž s přístřeškem, skladem autodílů a rostlinných produktů" na pozemku parc. č. 1172 a 8808/18 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

23/9 2011 > 11/10 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Rudolf Kašpárek

Archiv, Odbor: OŽP

22/9 2011 > 10/10 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Antonín Žižka

Archiv, Odbor: FO

22/9 2011 > 10/10 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Robert Šik

Archiv, Odbor: FO

22/9 2011 > 10/10 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jiří Schuster

Archiv, Odbor: FO

22/9 2011 > 10/10 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Milan Strmeň

Archiv, Odbor: FO

22/9 2011 > 10/10 2011

Zahájení stavebního řízení stavby "Sedlec - Komunikace Ulička"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

22/9 2011 > 10/10 2011

Výzva

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

23/9 2011 > 10/10 2011

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0525 v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

23/9 2011 > 10/10 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí č. 633/2011 o umístění stavby pro stavbu nazvanou:"Mikulov, Vinohrady obnova NN" na pozemcích v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

20/9 2011 > 6/10 2011

Usnesení o ustanovení opatrovníka - zrušení TP Jendželovský Štefan

Archiv, Odbor: OOVV

20/9 2011 > 6/10 2011

Stanovení místní úpravy provozu na silnici v obci Nový Přerov

Archiv, Odbor: odbor dopravní

20/9 2011 > 6/10 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Hlavní v obci Perná

Archiv, Odbor: odbor dopravní

20/9 2011 > 6/10 2011

Územní a stavební řízení - Hotel Bowling Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

20/9 2011 > 5/10 2011

Usnesení ustanovení opatrovníka - doplatek na bydlení - Zdeněk Kovář

Archiv, Odbor: Sociální odb.

20/9 2011 > 5/10 2011

Usnesení ustanovení opatrovníka - příspěvek na živobytí - Zdeněk Kovář

Archiv, Odbor: Sociální odb.

15/9 2011 > 3/10 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4144 v obci Novosedly"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

13/9 2011 > 29/9 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "Mikulov, U Lomu, VO" na pozemcích parc.č. 6825, 6826, 6828, 6830, 6835, 6846, 6847, 3347/8, 3347/12, 3347/13, 6790/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

13/9 2011 > 29/9 2011

Rozhodnutí o odejmutí PnŽ

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

13/9 2011 > 29/9 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/39615"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

25/8 2011 > 27/9 2011

Oznámení o zahájení projednání návrhu ZADÁNÍ "ÚZEMNÍ PLÁN KLENTNICE"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

8/9 2011 > 26/9 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/39615 a místní komunikaci v obci Brod nad Dyjí

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

8/9 2011 > 26/9 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov, 28. října, obnova NN" na pozemku parc. č. 1977/2, 1976, 1977/5, 3311/4, 3311/1, 1981/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

8/9 2011 > 26/9 2011

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení stavebního povolení - Ochranná protipovodňová hráz VO2 a související stavební objekty, k.ú. Novosedly na Moravě

Archiv, Odbor: OŽP

9/9 2011 > 26/9 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 584/2011 o umístění stavby označené "Milovice u Mikulova výstavba TS a kabelu NN ZEBR s.r.o." na pozemcích parc.č. 365/34, 365/35, 365/47 a 365/50 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

9/9 2011 > 26/9 2011

Územní řízení "zahradní domek a garážové stání" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

4/8 2011 > 22/9 2011

Rozhodnutí o umístění stavby označené jako Mikulov-parkoviště u bytového družstva

Archiv, Odbor: SÚ

6/9 2011 > 22/9 2011

Územní rozhodnutí a stavební povolení "Horní Věstonice, Za Kovárnou, VO" Horní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/9 2011 > 22/9 2011

Územní rozhodnutí a stavební povolení "Horní Věstonice, Za Kovárnou, v.v. VN,TS,k.NN" Horní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/9 2011 > 22/9 2011

Územní rozhodnutí č. 593/2011 o umístění stavby, nazvané "rodinný dům a přípojky inženýrských sítí" na pozemcích parc.č. 345/1, 345/2, 346/1, 346/2, 403/1 a 324/1 v katastrálním území Perná

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/9 2011 > 22/9 2011

Stavební povolení "Inženýrské sítě - Novosedly, lokalita Mikulovská, SO 01- komunikace"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

16/8 2011 > 19/9 2011

Oznámení o veřejném projednání návrhu "Změna č. 3 ÚPN SÚ Jevišovka"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

1/9 2011 > 19/9 2011

Umístění stavby 5206 Perná-st.hranice ČR/Rakousko - pro účastníky řízení

Archiv, Odbor: OOVV

1/9 2011 > 19/9 2011

Zahájení řízení o prodloužení stavebního povolení pro stavbu "Ochranná protipovodňová hráz VO 2 v k.ú. Novosedly na Moravě

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

1/9 2011 > 19/9 2011

Stavební povolení "Mikulov-parkoviště u VaK"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

1/9 2011 > 19/9 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Dolní Dunajovice"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

30/8 2011 > 15/9 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro dělení pozemku parc. č. 2594/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

30/8 2011 > 15/9 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lenka Koreňová

Archiv, Odbor: FO

30/8 2011 > 15/9 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marek Novák

Archiv, Odbor: FO

30/8 2011 > 15/9 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Aleš Klíš

Archiv, Odbor: FO

30/8 2011 > 15/9 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lenka Schafferová

Archiv, Odbor: FO

25/8 2011 > 12/9 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Pavel Gábriš

Archiv, Odbor: FO

25/8 2011 > 12/9 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Ladislav Kadlec

Archiv, Odbor: FO

19/7 2011 > 5/9 2011

Oznámení o zahájení řízení o vydání zastavěného území obce Brod nad Dyjí

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

18/8 2011 > 5/9 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "přístavba stávajícího RD, bazén, oplocení" parc.č. 1748/4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: MPO

19/8 2011 > 5/9 2011

Vrozumění účastníka řízení

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

2/8 2011 > 1/9 2011

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zadání "Územní plán Pavlov"

Archiv, Odbor: SÚ

16/8 2011 > 1/9 2011

Územní rozhodnutí "rodinný dům" Perná

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

16/8 2011 > 1/9 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o dělení pozemků parc.č. 1278/1, 1279/1, 6072, 6079 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

16/8 2011 > 1/9 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici III/4144 v obci Nový Přerov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

16/8 2011 > 1/9 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Perná

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

16/8 2011 > 1/9 2011

Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Náměstí, Kostelní Náměstí v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

11/8 2011 > 29/8 2011

Územní rozhodnutí a st. povolení - Zastřešení stávajícího bazénu se zázemím Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

12/8 2011 > 29/8 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v kú Mikulov, Na Hradbách

Archiv, Odbor: odbor dopravní

11/8 2011 > 27/8 2011

Zastavení územního řízení - stavební úpravy RD v kú Mikulov

Archiv

11/8 2011 > 27/8 2011

Územní a stavební řízení pro stavbu - Mikulov, Vinohrady obnova NN

Archiv, Odbor: SÚ

9/8 2011 > 25/8 2011

Zahájení územního řízení - Mikulov, U Lomu, VO v kú Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

5/8 2011 > 22/8 2011

Zahájení územního řízení - Milovice u Mikulova výstavba TS a kabelu NN ZEBR s.r.o

Archiv, Odbor: SÚ

2/8 2011 > 18/8 2011

Stavební povolení - Penzion s restaurací a sportovištěm v kú Dolní Věstonice

Archiv, Odbor: SÚ

2/8 2011 > 18/8 2011

Oznámení o zahájení územ.řízení pro stavbu - rodinný dům a inž. sítě v kú Perná

Archiv, Odbor: SÚ

28/7 2011 > 15/8 2011

Výzva

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

28/7 2011 > 15/8 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout územní rozhodnutí č. 505/2011, o umístění stavby "oplocení" na pozemku parc.č. 3017 3044 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

29/7 2011 > 15/8 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu označenou "Milovice, rozšíření vVN, ZEBR s.r.o." na pozemku parc.č. 365/34 a 2402 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

11/8 2011 > 12/8 2011

Usnesení o ustanovení oparovníka, rušení TP - Kachlík Ladislav

Archiv, Odbor: OOVV

26/7 2011 > 11/8 2011

Zahájení stavebního řízení stavby "Mikulov parkoviště u VAK"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

26/7 2011 > 11/8 2011

Územní rozhodnutí "bazén" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

26/7 2011 > 11/8 2011

Územní řízení "spouštěná studna" Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

21/7 2011 > 8/8 2011

Městský úřad Šumperk - vyzvednutí písemnosti - Teindlová Jana

Archiv, Odbor: OOVV

21/7 2011 > 8/8 2011

Oznámení o zahájení řízení-Marcel Salay, r.1989, trvale bytem Náměstí 158/1,Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

21/7 2011 > 8/8 2011

Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí - Miroslav Severa, r. 1956, trvale bytem Sedlec 241, 691 21 Sedlec u Mikulova

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

21/7 2011 > 8/8 2011

Zahájení stavebního řízení stavby "Inženýrské sítě-Novosedly, lokalita Mikulovská, SO 01 - komunikace"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

21/7 2011 > 8/8 2011

Oznámení o "Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Republikánské obrany v obci Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

22/7 2011 > 8/8 2011

Oznámení o postoupení žádosti - R52, stavba 5204 Pohořelice-Iváň

Archiv, Odbor: OOVV

21/7 2011 > 5/8 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Územní plán Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

19/7 2011 > 4/8 2011

Územní a stavební řízení "Horní Věstonice, Za Kovárnou, v.v.VN, TS, k.NN" Horní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

19/7 2011 > 4/8 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "novostavba RD" na pozemku parc. č. 831 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

19/7 2011 > 4/8 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou "stavební úpravy stávajícího RD s půdní vestavbou" na pozemku parc.č. 979 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

12/7 2011 > 28/7 2011

Oznámení o zahájení územního řízení pro dělení pozemků parc. č. 1278/1, 1279/1, 6072, 6073, 6079 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

12/7 2011 > 28/7 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 415/2011 o umístění stavby označené "stavební úpravy a přístavba zahradního domku" na pozemku parc.č. 324/1 a 324/2 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

7/7 2011 > 25/7 2011

Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí panu Davidu Lenártovi, trvale bytem Náměstí 158/1, Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

7/7 2011 > 25/7 2011

Sdělení o vyzvednutí územního rozhodnutí č. 412/2011 pro stavbu "přístavba RD - skladovací prostory" na pozemku parc.č. 27/1 v k.ú. Bavory

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

8/7 2011 > 25/7 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy-Změna č. 3 regulačního plánu "Mikulov, Na Hradbách"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

8/7 2011 > 25/7 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Náměstí a Kostelní náměstí v obci Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

8/7 2011 > 25/7 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby, pro stavbu nazvanou:"stavební úpravy RD" na pozemku parc.č. 1998/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

30/6 2011 > 18/7 2011

Územní rozhodnutí a stavební povolení "výstavba RD" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

30/6 2011 > 18/7 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Nová v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

30/6 2011 > 18/7 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "oplocení vinice" na pozemku parc.č. 8129 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

28/6 2011 > 15/7 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci parkovací plochy v obci Klentnice

Archiv, Odbor: odbor dopravní

30/6 2011 > 15/7 2011

Rozhodnutí o námitkách proti záznamu bodů v bodovém hodnocení - Prokeš Jiří

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

23/6 2011 > 11/7 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v kú Mikulov, Na Hradbách

Archiv, Odbor: odbor dopravní

23/6 2011 > 11/7 2011

Oznámení o zahájení správního řízení - odejmutí příspěvku na živobytí-Severa Miroslav

Archiv, Odbor: Sociální odb.

23/6 2011 > 11/7 2011

Usnesení o ustanovení opatrovníka panu panu Miroslavu Severovi r.1956 Sedlec 241

Archiv, Odbor: Sociální odb.

23/6 2011 > 11/7 2011

Zahájení územního řízení - parkoviště u bytového družstva - Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

23/6 2011 > 11/7 2011

KÚ JMK Brno - územní rozhodnutí - novostavba rodinného domu v kú Pavlov a Dolní Věstonice

Archiv, Odbor: OOVV

24/6 2011 > 11/7 2011

Zahájení územního řízení - oplocení pozemku v kú Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: SÚ

21/6 2011 > 7/7 2011

Pozemkový fond ČR - pozemková úprava v kú Mikulov - U valtické silnice

Archiv, Odbor: OOVV

21/6 2011 > 7/7 2011

Oznámení o zahájení řízení §31, Usnesení o stanovení lhůty

Archiv, Odbor: OŽP

16/6 2011 > 4/7 2011

Územní a stavební řízení "penzion s restaurací a sportovištěm" Dolní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

16/6 2011 > 4/7 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "Mikulov-parkoviště u VaK" na pozemku parc.č. 3088/421 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

16/6 2011 > 4/7 2011

Územní rozhodnutí "sportovní hřiště" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

17/6 2011 > 4/7 2011

Oznámení o uložení písemnosti-MěÚ Pohořelice-Dagmar Vyhnalíková

Archiv, Odbor: OOVV

15/6 2011 > 1/7 2011

Oznámení o zahájení řízení-zrušení TP Linhart

Archiv, Odbor: OOVV

15/6 2011 > 1/7 2011

Usnesení o ustanovení opatrovníka-Karol Linhart

Archiv, Odbor: OOVV

14/6 2011 > 30/6 2011

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci odejmutí příspěvku na živobytí panu Davidu Lenártovi, nar. 1981, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

14/6 2011 > 30/6 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost-usnesení o ustanovení opatrovníka panu Davidu Lenártovi, nar. 1981, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

14/6 2011 > 30/6 2011

Územní a stavební řízení "zastřešení stávajícího bazénu se zázemím" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

9/6 2011 > 27/6 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Republikánské obrany v obci Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

9/6 2011 > 27/6 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "přístavba hospodářského objektu" na pozemku parc.č. 1425 v k.ú. Mikulov na Moravě.

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

10/6 2011 > 27/6 2011

"Rodinný dům" Perná

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

10/6 2011 > 27/6 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "novostavba RD" na pozemku parc.č. 831 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

10/6 2011 > 27/6 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "stavební úpravy stávajícího RD s půdní vestavbou" na pozemku parc. č. 979 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

7/6 2011 > 23/6 2011

Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0522 ulice Česká v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

6/6 2011 > 22/6 2011

Příkaz o uložení pokuty-Dunka Eduard

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

2/6 2011 > 20/6 2011

Územní řízení - Bazén kú Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

2/6 2011 > 20/6 2011

Možnost vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba rod. domku v kú Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

3/6 2011 > 20/6 2011

Rozhodnutí o umístění stavby označené jako R52 stavba 5204 Pohořelice-Iváň v kú Nová Ves u Pohořelic a Pohořelice nad Jihlavou

Archiv, Odbor: OOVV

31/5 2011 > 16/6 2011

II. upomínka k úhradě dluhu dávek sociální péče - Stanislav Čermák, nar. 1967, trvale bytem Havlíčkova 554, Jaroslavice u Znojma, 671 28

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

31/5 2011 > 16/6 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "stavební úpravy a přístavba zahradního domku" na pozemku parc. č. 324/1 a 324/2 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

31/5 2011 > 16/6 2011

Územní rozhodnutí a stavební povolení "rodinný dům" Horní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

26/5 2011 > 13/6 2011

"Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Na Hradbách v obci Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

26/5 2011 > 13/6 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka panu Antonu Jaňákovi, nar. 1942, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

26/5 2011 > 13/6 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci odejmutí příspěvku na živobytí panu Antonu Jaňákovi, nar. 1942, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

27/5 2011 > 13/6 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "oplocení vinice" na pozemku parc. č. 8129 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

25/5 2011 > 10/6 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0524 ulice Piaristů v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

24/5 2011 > 9/6 2011

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "přístavba RD-skladovací prostory" na pozemku parc. č. 27/1 v katastrálním území Bavory

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

24/5 2011 > 9/6 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na parkovištích v obci Klentnice"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

19/4 2011 > 8/6 2011

Oznámení o veřejném projednání návrhu "Změna č.7 ÚP SÚ Mikulov"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

19/5 2011 > 6/6 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Nová v obci Mikulov

Archiv, Odbor: odbor dopravní

19/5 2011 > 6/6 2011

Rozhodnutí č. 306/2011 povolení stavby - rodinný dům v kú Klentnice

Archiv, Odbor: SÚ

18/5 2011 > 3/6 2011

Oznámení o uložení písemnosti-Marek Hudek

Archiv, Odbor: OOVV

18/5 2011 > 3/6 2011

Sdělení o vyzvednutí územního rozhodnutí č. 324/2011 pro stavbu "rodinný dům" na pozemku parc.č. 390 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

17/5 2011 > 2/6 2011

Územní a stavební řízení "výstavba RD" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

12/5 2011 > 30/5 2011

Oznámení návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0522 ulice Česká v obci Mikulov

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

12/5 2011 > 30/5 2011

Usnesení o ustanovení opatrovníka Marku Hudkovi

Archiv, Odbor: OOVV

12/5 2011 > 30/5 2011

"rodinný dům" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

13/5 2011 > 30/5 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov-parkoviště u VaK" na pozemku parc.č. 3088/421 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

10/5 2011 > 26/5 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "Mikulov, Vinohrady, VO" na pozemku parc.č. 3343 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

29/3 2011 > 24/5 2011

Oznámení o veřejném projednání návrhu "ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ DUNAJOVICE"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/5 2011 > 22/5 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou:"přístavba hospodářského objektu" na pozemku parc. č. 1425 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/5 2011 > 22/5 2011

"Rodinný dům" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/5 2011 > 21/5 2011

Oznámení o možnosti vyzvednutí Rozhodnutí č. 298/2011 - územní rozhodnutí a stavební povolení "revitalizace sběrného dvora" k.ú. Horní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

3/5 2011 > 19/5 2011

Oznámení o vyzvednutí usnesení o zastavení územního řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov, Náměstí, doplnění VO" na pozemcích parc.č. 3247/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

27/4 2011 > 13/5 2011

"Příprava zóny pro novou budovu výroby firmy" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

21/4 2011 > 9/5 2011

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Na Hradbách v obci Mikulov

Archiv, Odbor: odbor dopravní

21/4 2011 > 9/5 2011

Zahájení řízení o zrušení trvalého pobytu - Marek Hudek

Archiv, Odbor: OOVV

22/4 2011 > 9/5 2011

Zahájení řízení pro -novostavbu rod. domu v kú Mikulov

Archiv, Odbor: SÚ

20/4 2011 > 6/5 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí o odejmutí příspěvku naživobytí panu Karlu Herákovi, nar. 1974, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

10/3 2011 > 5/5 2011

Oznámení o zahájení řízení - Změna č. 3 regulačního plánu "Mikulov, Na Hradbách"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

19/4 2011 > 5/5 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí panu Rudolfu Hornému, nar. 1983, trvale bytem Březí, Hlavní 113

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

19/4 2011 > 5/5 2011

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci-silnice III/0524 ulice Piaristů v obci Mikulov"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

14/4 2011 > 2/5 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou : "kůlna na dřevo" na pozemku parc.č. 6196 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

15/4 2011 > 2/5 2011

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení "rodinný dům" na pozemku parc. č. st. 390 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

13/4 2011 > 29/4 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy Územní plán Nový Přerov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

12/4 2011 > 28/4 2011

Rozhodnutí č.3/2011 - "Kanalizační řád stokové sítě Města Mikulov"

Archiv, Odbor: OŽP

12/4 2011 > 28/4 2011

Povolení úmístění stavby R52,stavba 5204 Pohořelice-Iváň v kú Nová Ves u Pohořelic a Phořelice nad Jihlavou

Archiv, Odbor: OOVV

7/4 2011 > 26/4 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu označenou "rodinný dům-Klentnice" na pozemcích parc.č.226, 233/1, 215, 250/1 a 224 v katastrálním území Klentice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

7/4 2011 > 26/4 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "Mikulov, Náměstí, doplnění VO" na pozemku parc.č. 3247/1 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

7/4 2011 > 26/4 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov, Vinohrady, VO" na pozemku parc.č. 3343 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

8/4 2011 > 26/4 2011

Rozhodnutí č. 5/2011-kanalizační řád:"ČOV a kanalizace pro obce Pavlov a Milovice"

Archiv, Odbor: OŽP

6/4 2011 > 22/4 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy Změna č. 4 ÚPO Drnholec

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

5/4 2011 > 21/4 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost-Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí panu Antonínu Holasovi, nar. 1958, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

5/4 2011 > 21/4 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby č.208/2011 pro stavbu nazvanou:"odvedení dešťových vod" na pozemcích parc.č. 4376/51, 4376/21, 7784, 7771, 7779 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

2/3 2011 > 20/4 2011

Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace

Archiv, Odbor: OOVV

17/3 2011 > 18/4 2011

Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání územního plánu Brod nad Dyjí

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

31/3 2011 > 18/4 2011

Územní a stavební řízení "rodinný dům" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

1/4 2011 > 18/4 2011

Oznámení o zahájení řízení §31, Usnesení o stanovení lhůty

Archiv, Odbor: OŽP

15/3 2011 > 14/4 2011

Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání územního plánu Březí

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

29/3 2011 > 14/4 2011

Územní a stavební řízení "rodinný dům" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

29/3 2011 > 14/4 2011

Územní a stavební řízení "novostavba rodinného domu" Horní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

29/3 2011 > 14/4 2011

Územní rozhodnutí "vrtaná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

29/3 2011 > 14/4 2011

Územní řízení "sportovní hřiště" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

17/2 2011 > 11/4 2011

Registrace kandidátní listiny Dobré Pole - Sdružení nezávislých kandidátů Za hezčí obec

Archiv, Odbor: OOVV

17/2 2011 > 11/4 2011

Registrace kandidátní listiny Dobré Pole - Sdružení nezávislých kandidátů Občané pro Dobré Pole

Archiv, Odbor: OOVV

17/2 2011 > 11/4 2011

Registrace kandidátní listiny Dobré Pole - KDÚ-ČSL

Archiv, Odbor: OOVV

17/2 2011 > 11/4 2011

Registrace kandidátní listiny Dobré Pole - Sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj a obnovu města

Archiv, Odbor: OOVV

24/3 2011 > 11/4 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení - odejmutí příspěvku na živobytí panu Rudolfu Hornému, nar. 1984, trvale bytem Březí, Hlavní 113

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

24/3 2011 > 11/4 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka panu Rudolfu Hornému, nar. 1984, trvale bytem Březí, Hlavní 31

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

24/3 2011 > 11/4 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení - odejmutí příspěvku na živobytí panu Karlu Herákovi, nar. 1974, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

24/3 2011 > 11/4 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka panu Karlu Herákovi, nar. 1974, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

24/3 2011 > 11/4 2011

Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí - Radek Svoboda

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

24/3 2011 > 11/4 2011

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci odejmutí příspěvku na živobytí - Michal Daniel

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

24/3 2011 > 11/4 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "BOŽÍ MUKA" na pozemku parc.č. 5132 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

22/3 2011 > 7/4 2011

Zahájení řízení o umístění stavby - přístavba prodejny PRONECO v kú Klentnice

Archiv, Odbor: SÚ

17/3 2011 > 4/4 2011

Územní rozhodnutí "oplocení pozemku-sad" Horní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

17/3 2011 > 4/4 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka panu Zdeňku Puškašovi, nar. 1959, trvale bytem Březí, Hlavní 113

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

17/3 2011 > 4/4 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí panu Zdeňku Puškašovi, nar. 1959, trvale bytem Březí, Hlavní 113

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

15/3 2011 > 31/3 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka panu Antonínu Holasovi, nar. 1981, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

15/3 2011 > 31/3 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení panu Antonínu Holasovi, nar. 1981, trvale bytem Mikulov, Náměstí 158/1

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

15/3 2011 > 31/3 2011

Územní a stavební řízení "revitalizace sběrného dvora" Horní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

10/3 2011 > 28/3 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "zahradní přístřešek" na pozemku parc.č. 1809/4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

10/3 2011 > 28/3 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "oplocení" na pozemku parc.č. 5951 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

10/3 2011 > 28/3 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "kůlna na dřevo" na pozemku parc.č. 6196 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

11/3 2011 > 28/3 2011

Územní řízení "příprava zóny pro novou budovu výroby firmy" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

3/3 2011 > 21/3 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č.89/2011 o umístění stavby označené "Sedlec, oprava kabelu NN, obchod" na pozemcích parc.č. 273/1 a 261 v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

3/3 2011 > 21/3 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "odvedení dešťových vod" na pozemcích parc.č. 4376/51,4376/21,7784,7771,7779 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

15/2 2011 > 18/3 2011

Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání Změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Jevišovka

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

1/3 2011 > 17/3 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č.116/2011 o zamítnutí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby označené "novostavba rodinného domu" na pozemcích parc.č. 5716/8, 5716/4, 5716/6, 5470 a 5447 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

10/2 2011 > 14/3 2011

Oznámení o zahájení řízení - Změna č. 4 Územního plánu obce Drnholec

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

24/2 2011 > 14/3 2011

Výzva o doručení písemnosti - Daniel Michal

Archiv, Odbor: Sociální odb.

24/2 2011 > 14/3 2011

Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí - Opletal Miroslav 1981

Archiv, Odbor: Sociální odb.

24/2 2011 > 14/3 2011

Oznámení o zahájení správního řízení - Svoboda Radek

Archiv, Odbor: Sociální odb.

24/2 2011 > 14/3 2011

Rozhodnutí o umístění stavby Mikulov-ulice Nerudova-prodloužení vodovodu

Archiv, Odbor: SÚ

24/2 2011 > 14/3 2011

Rozhodnutí o umístění stavby Mikulov-ulice Nerudova-prodloužení kanalizace

Archiv, Odbor: SÚ

22/2 2011 > 10/3 2011

Oznámení o podaném odvolání - Rychl. silnice R52, stavba 5206 Perná-st.hranice ČR/Rakousko

Archiv, Odbor: SÚ

22/2 2011 > 10/3 2011

St.povolení stavby - Výstavba polní cesty II KN v kú Novosedly po schválené KPÚ

Archiv, Odbor: odbor dopravní

7/2 2011 > 9/3 2011

Oznámení o zahájení řízení o územním plánu obce Nový Přerov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

21/2 2011 > 9/3 2011

Oznámení o zahájení správního řízení rušení TP - Teindlová Jana

Archiv, Odbor: OOVV

17/2 2011 > 7/3 2011

Možnost vyzvednutí rozhodnutí č. 84/2011-Oprava lisovny vinného sklepu v kú Sedlec

Archiv, Odbor: SÚ

17/2 2011 > 7/3 2011

KrÚ JMK - Odvolací řízení stavba R52 Pohořelice-Iváň

Archiv, Odbor: OOVV

18/2 2011 > 7/3 2011

Celní úřad Břeclav - uložení písemnosti - Ryba Radek 1980

Archiv, Odbor: OOVV

15/2 2011 > 3/3 2011

Územní řízení "vrtaná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

15/2 2011 > 3/3 2011

Územní rozhodnutí "ČOV a dostavba kanalizace - Březí" Březí

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

15/2 2011 > 3/3 2011

Územní rozhodnutí "Březí - ČOV a dostavba kanalizace" Březí

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

14/2 2011 > 2/3 2011

Územní řízení "oplocení pozemku-sad" Horní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

10/2 2011 > 28/2 2011

Územní rozhodnutí "spouštěná studna" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

10/2 2011 > 28/2 2011

Oznámení o zahájení správního řízení "Kanalizační řád stokové sítě Města Mikulov"

Archiv, Odbor: OŽP

10/2 2011 > 28/2 2011

Usnesení o stanovení lhůty ke správnímu řízení " Kanalizační řád stokové sítě Města Mikulov"

Archiv, Odbor: OŽP

10/2 2011 > 28/2 2011

Oznámení o zahájení správního řízení "Schválení kanalizačního řádu pro společnou ČOV obcí Pavlov a Milovice"

Archiv, Odbor: OŽP

10/2 2011 > 28/2 2011

Usnesení s určením lhůty

Archiv, Odbor: OŽP

10/2 2011 > 28/2 2011

Statutární město Olomouc Městská policie Olomouc- Oznámení o místě uložení zásilky - Pávek Lukáš 1990

Archiv, Odbor: OOVV

8/2 2011 > 24/2 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeňka Pekárková

Archiv, Odbor: FO

3/2 2011 > 21/2 2011

FÚ Zlín-uložení písemnosti Lysák Stanislav

Archiv, Odbor: OOVV

4/2 2011 > 21/2 2011

Oznámení o pokračování řízení o změně povolení nakládání s vodami na vodních dílech Nové Mlýny střední nádrž a dolní nádrž

Archiv, Odbor: OŽP

4/2 2011 > 21/2 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "zahradní přístřešek" na pozemku parc.č. 1809/4 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

4/2 2011 > 21/2 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou:"oplocení" na pozemku parc.č. 5951 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

1/2 2011 > 17/2 2011

Územní řízení "přístřešek a zahradní domek" Březí

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

28/1 2011 > 15/2 2011

Oznámení o vydání opatření obecné povahy "ÚZEMNÍ PLÁN PERNÁ"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kosina Karel 1969

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kosinová Zdeňka 1974

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kovárník Jiří 1953

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kovács Bronislav 1987

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Klimovič Ladislav 1986

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kiš Milan 1959

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Karas Rudolf 1960

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Hejný Josef 1967

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Giňová Jana 1982

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Danielová Kornélie 1982

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Fernerová Vlasta 1972

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Horváth Julius 1961

Archiv

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Dobošová Eliška 1977

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Dobrovská Marie 1961

Archiv, Odbor: FO

20/1 2011 > 7/2 2011

Rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí- Tichý František Drnholec, Zámek 5

Archiv

20/1 2011 > 7/2 2011

Novostavba rod. domu v kú Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: SÚ

19/1 2011 > 4/2 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka p. Krmenčíkovi Petru 1952

Archiv, Odbor: Sociální odb.

19/1 2011 > 4/2 2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí o odejmutí příspěvku p. Krmenčíkovi Petru 1952

Archiv, Odbor: Sociální odb.

18/1 2011 > 3/2 2011

Celní úřad Břeclav - uložení písemnosti Hudek Marek 1975

Archiv, Odbor: OOVV

18/1 2011 > 3/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Vyšková Svatava 1958

Archiv, Odbor: FO

18/1 2011 > 3/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Procházka Zdeněk 1963

Archiv, Odbor: FO

18/1 2011 > 3/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Varmuža Josef 1985

Archiv, Odbor: FO

18/1 2011 > 3/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Sendrejová Monika 1977

Archiv, Odbor: FO

18/1 2011 > 3/2 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Sendrejová Drahomíra 1955

Archiv, Odbor: FO

18/1 2011 > 3/2 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou:"Mikulov-ulice Nerudova-prodloužení kanalizace" na pozemcích parc.č. 3264, 1111/26 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

13/1 2011 > 31/1 2011

Zahájení stavebního řízení stavby "Výstyvba polní cesty II KN p.č. 5361/1 v k.ú. Novosedly na Moravě po schválené KPÚ"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

14/1 2011 > 31/1 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout stavební povolení č. 39/2011 pro stavbu označenou "nástavba vinného sklepa - pobytové místnosti pro vinaře" na pozemcích parc.č. 177/3, 178, 189/16 a 189/21 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

11/1 2011 > 27/1 2011

Stavební povolení "Polní cesty v katastrálním území Horní Věstonice"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

11/1 2011 > 27/1 2011

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov-ulice Nerudova-prodloužení vodovodu" na pozemcích parc.č. 3258, 3264, 1111/26, 2511/2, 2512/2 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/1 2011 > 24/1 2011

Stavební povolení "Mikulov - Mariánský mlýn"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

6/1 2011 > 24/1 2011

Územní rozhodnutí a stavební povolení "rodinný dům" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/1 2011 > 24/1 2011

Oznámení o vyzvednutí územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou : "stavební úpravy RD" na pozemku parc.č.447 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

6/1 2011 > 24/1 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout rozhodnutí č. 3/2011, o umístění stavby označené "Milovice, Za Blanářovým, I.etapa, VN,TS,k.NN" na pozemcích v k.ú. Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

7/1 2011 > 24/1 2011

Rozhodnutí o odejmutí doplatku na bydlení - Miroslav Opletal 1981 Novosedly 1

Archiv, Odbor: Sociální odb.

7/1 2011 > 24/1 2011

Usnesení o ustanovení opatrovníka panu Miroslavu Opletalovi nar. 1981, Novosedly 1

Archiv, Odbor: Sociální odb.

4/1 2011 > 20/1 2011

Územní řízení "Březí - ČOV a dostavba kanalizace"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

4/1 2011 > 20/1 2011

Územní řízení "ČOV a dostavba kanalizace - Březí"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Monika Krulová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Monika Krulová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Monika Krulová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marie Krištofová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - David Košler

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Vojtěch Kachlík

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Vladimír Konečný

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Pavlína Kosíková

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Roman Koloničný

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Dušan Kokavec

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lukáš Krčil

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lada Kokavcová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lada Kokavcová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Pavel Kleveta

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jana Kapustová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jan Kovács

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lucie Kovácsová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Dalibor Káňa

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lada Kokavcová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Daniel Kamenár

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Radim Kapusta

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Tomáš Rück

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Rybová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Rybová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jan Pavelka

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Andrea Sendrejová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Andrea Sendrejová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Petr Salay

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marcel Salay

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Milan Strmeň

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - David Svoboda

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jaroslav Svoboda

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Bronislav Svoboda

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Gabriela Salayová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Stehlík

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Dagmar Srncová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Dagmar Srncová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Dagmar Srncová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Miroslav Šťastný

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lucie Jiráková

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lucie Jiráková

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Puzrlová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Eva Přibylová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jarmila Přibylová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Tomáš Pechánek

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Martin Peška

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Martin Ločárek

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marie Lysáková

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Petr Očenášek

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jan Mančík

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lenka Mikulíčková

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Renata Madarászová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Renata Madarászová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Renata Madarászová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Macháčová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lukáš Machač

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Romana Macháčová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Moravcová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Moravcová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michaela Moravcová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šrámek Karel 1971

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Ševčík Petr 1976

Archiv

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šlahař Ivan 1985

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šišláková Soňa

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šiková Dita 1973

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šiková Dita 1973

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů-Šiková Dita 1973

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šrámková Lada 1970

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Zahradník Josef 1973

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Zeman Jan 1985

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Vlachovský Roman 1974

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Tóth Petr 1979

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Wondraczková Vlasta 1957

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šrámková Lada 1970

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Karel Hlavinka

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Karel Hlavinka

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Markéta Havranová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Petr Holásek

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Ivana Holásková

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Ivana Holásková

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Karel Herák

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Monika Hýblová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Kamila Hábová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Kamila Hábová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeněk Adlof

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Ilona Báborová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lubomír Burghardt

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Ladislav Bugala

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Bedřich Buchta

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Radomír Brozák

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - David Bonić

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Tomáš Bílek

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Miroslava Crlíková

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jana Čonková

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Hana Drápalová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Miroslav Grebeníček

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeněk Gráf

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeněk Gráf

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Stanislav Filusztek

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Monika Frolíková

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marek Fryšták

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - František Charvát

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Karel Kubánek

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Blanka Gonsiorová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Blanka Gonsiorová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Blanka Gonsiorová

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 14/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Blanka Gonsiorová

Archiv, Odbor: FO

28/12 2010 > 13/1 2011

FÚ Český Brod- uložení písemnosti - Zámečník Zdeněk 1976

Archiv, Odbor: OOVV

28/12 2010 > 13/1 2011

FÚ Mikulov-uložení písemnosti Dufková J.E.

Archiv, Odbor: OOVV

29/12 2010 > 11/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Pavel Hrnčiřík

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 11/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Pavel Hrnčiřík

Archiv, Odbor: FO

29/12 2010 > 11/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marta Hrnčiříková

Archiv, Odbor: FO

22/12 2010 > 7/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jaromír Ledvina

Archiv, Odbor: FO

22/12 2010 > 7/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Antonín Geba

Archiv, Odbor: FO

22/12 2010 > 7/1 2011

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Markéta Ficková

Archiv, Odbor: FO

16/12 2010 > 3/1 2011

Městský úřad Zábřeh - uložení písemnosti - Sakáč Jiří 1981

Archiv, Odbor: OOVV

16/12 2010 > 3/1 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou: "Mikulov, kabel VN, TS 21.května, Mlýnská" na pozemcích parc. č. 1394, 3275/1, 3278/1, 3282 v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

16/12 2010 > 3/1 2011

Městský úřad Zábřeh - uložení písemnosti - Sakáč Jiří 1981

Archiv, Odbor: OOVV

16/12 2010 > 3/1 2011

Oznámení o vyzvednutí rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením pro stavbu nazvanou : "FVE-Dobré Pole" na pozemcích v k.ú.Dobré Pole, v k.ú. Březí u MIkulova a v k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

17/12 2010 > 3/1 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu označenou "nástavba vinného sklepa-pobytové místnosti pro vinaře" na pozemcích parc.č. 177/3, 178, 189/16 a 189/21 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

17/12 2010 > 3/1 2011

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu označenou "oprava lisovny sklepa s přístavbou" na pozemcích parc.č. 331, 332 a 273/1 v katastrálním území Sedlec u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

14/12 2010 > 30/12 2010

Oznámení o zahájení správního řízení z moci úřední - Tichy František

Archiv, Odbor: Sociální odb.

9/12 2010 > 27/12 2010

FÚ Mikulov-uložení písemnosti Ficková Markéta

Archiv, Odbor: OOVV

9/12 2010 > 27/12 2010

Zahájení řízení - Sedlec oprava kabelu NN

Archiv, Odbor: SÚ

9/12 2010 > 27/12 2010

Zastavení územního řízení Pálavské vinohrady - apartmánové domy v kú Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: SÚ

7/12 2010 > 23/12 2010

Oznámení o uložení písemnosti, Celní úřad-Marek Hudek

Archiv, Odbor: OOVV

2/12 2010 > 20/12 2010

Celní úřad Břeclav - uložení písemnosti Hudek Marek 1975

Archiv, Odbor: OOVV

2/12 2010 > 20/12 2010

Celní úřad Jindřichův Hradec-uložení písemnosti-Hrdlík Roman 1971

Archiv, Odbor: OOVV

2/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí o umístění stavby označené "rekreační domek" na pozemcích parc.č. 482/144 a 482/19 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Adámková Marcela 1985

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Břinková Pavlína 1983

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- HamanováVeronika 1982

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Šrámková Tamara 1985

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Tomáš Jaroslav 1958

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Žižka Antonín 1952

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Vajdík Jiří 1970

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Vajdík Josef 1973

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Veith Karel 1959

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Hudek Marek 1975

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Urban Petr 1963

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kerelová Šárka 1980

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Vychodil Petr 1968

Archiv, Odbor: FO

3/12 2010 > 20/12 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Talpová Ilona 1960

Archiv, Odbor: FO

1/12 2010 > 17/12 2010

Zahájení stavebního řízení "Polní cesty v katastrálním území Horní Věstonice"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Alena Červenáková

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Hana Šafránková

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Mária Cetlová

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jaroslav Ševčík

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marek Šrámek

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Růžena Šrámková

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jiří Šik

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov -Rostislav Šimák

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marcela Adámková

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Monika Šťastná

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Monika Šťastná

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Karel Šrámek

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Karel Švajda

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Radek Svoboda

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Robert Šik

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeňka Šiková

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Hana Šafránková

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zdeněk Srnec

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Radek Ryba

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Karel Růžička

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Petr Ryba

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Martin Svoboda

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Srnec

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Veronika Salayová

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Stehlík

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michal Skoumal

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Alena Rybová

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Martin Salay

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Štěpán Stávek

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zuzana Salayová

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Zuzana Salayová

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Pavel Schimmerle

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Stanická

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Stanická

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Stanická

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jitka Stanická

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jiří Schuster

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Eduard Sellner

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Strobl

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Dušan Schallenberger

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Klára Vanková

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Pavel Žalud

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lukáš Soukup

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Ivan Vaňo

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lubomír Střižík

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Martin Schaffer

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Michal Schneider

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Edwin Schneider

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Robert Schuster

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lenka Schafferová

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Gabriela Salayová

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Martin Stávek

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Everesta Šišláková

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lukáš Růžička

Archiv, Odbor: FO

30/11 2010 > 16/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Markéta Ficková

Archiv, Odbor: FO

26/11 2010 > 13/12 2010

Územní řízení "spuštěná studna"

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

23/11 2010 > 9/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Ivan Vaňo

Archiv, Odbor: FO

23/11 2010 > 9/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Nikola Růžička

Archiv, Odbor: FO

23/11 2010 > 9/12 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Vasyl Kost

Archiv, Odbor: FO

23/11 2010 > 9/12 2010

Zahájení stavebního řízení "Mikulov-Mariánský mlýn"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

23/11 2010 > 9/12 2010

Oznámení o možnosti si vyzvednout oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby označené "Milovice, Za Blanářovým, I.etapa, VN, TS, k.NN" na pozemcích parc.č. 2533/1, 2534/1, 3104/1, 344/106 a 115 v katastrálním území Milovice u Mikulova

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

23/11 2010 > 9/12 2010

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení vedené ve spojeném řízení se stavebním pro stavbu nazvanou: "stavební úpravy RD" na pozemku parc.č. 447 v k.ú. Mikulov na MOravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

23/11 2010 > 9/12 2010

Spojené územní rozhodnutí se stavebním povolením č.697/2010 pro stavbu nazvanou "garáž",na pozemku parc.č. 9890 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

23/11 2010 > 9/12 2010

Územní rozhodnutí "rychlostní silnice R 52, stavba 5206 Perná - st. hranice ČR/Rakousko

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

18/11 2010 > 6/12 2010

Oznámení o uložení písemnosti, MěÚ Boskovice-Hrabal Antonín

Archiv, Odbor: OOVV

19/11 2010 > 6/12 2010

FÚ Mikulov-uložení písemnosti Dufek Josef

Archiv, Odbor: OOVV

16/11 2010 > 2/12 2010

Územní rozhodnutí č. 684/2010 o umístění stavby, nazvané "Novostavba vodovodu - ul. Boční, Dolní Dunajovice" na pozemcích parc. č. 5565, 5566/2 v katastrálním území Dolní Dunajovice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

16/11 2010 > 2/12 2010

Celní úřad Plzeň- uložení písemnosti - Litvinov Josef 1977

Archiv, Odbor: OOVV

16/11 2010 > 2/12 2010

FÚ Mikulov-uložení písemnosti Dufková J.E.

Archiv, Odbor: OOVV

16/11 2010 > 2/12 2010

FÚ Mikulov-uložení písemnosti Klimovič Ladislav

Archiv, Odbor: OOVV

11/11 2010 > 29/11 2010

Územní a stavební řízení "rodinný dům" Mikulov

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

11/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením pro stavbu nazvanou: "FWE-Dobré Pole" na pozemcích v k.ú. Dobré Pole, k.ú. Březí u Mikulova a k.ú. Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

11/11 2010 > 29/11 2010

Celní úřad Brno- uložení písemnosti - Crlík Aleš 1972

Archiv, Odbor: OOVV

11/11 2010 > 29/11 2010

Celní úřad Břeclav - uložení písemnosti Malík Josef 1973

Archiv, Odbor: OOVV

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Mrkávek

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jaroslav Mánek

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Mánek

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marcela Adámková

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Vlasta Fernerová

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Litvinov

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jana Pecharová

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Tereza Pirščová Brichtová

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Věra Pokorová

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Miloš Pokora

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jiří Nečas

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov -Milan Obrtlík

Archiv, Odbor: FO

12/11 201 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Daniel Piršč

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Miroslava Růsková

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Miroslav Novotný

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Ján Nemec

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jaroslav Růsek

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jaroslav Mikéska

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Vlasta Pitrová

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Dušan Ružička

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marie Pavelková

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marie Pavelková

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Milan Müller

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jana Robošová

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Stanislav Lysák

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Miloslav Novotný

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lucia Matuchová

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - David Matucha

Archiv, Odbor: FO

12/11 2010 > 29/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Marek Novák

Archiv, Odbor: FO

9/11 2010 > 25/11 2010

Oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "rodinný dům a přípojky inž. sítí", na pozemcích parc.č. 345/1, 345/2, 346/1, 346/2 a 403/1, 324/1 v katastrálním území Perná

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

9/11 2010 > 25/11 2010

FÚ Mikulov-uložení písemnosti Klimovič Ladislav

Archiv, Odbor: OOVV

9/11 2010 > 25/11 2010

Oznámení o vyzvednutí oznámení o zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou: "Mikulov, kabel VN, TS 1. května - Mlýnská" na pozemcích parc č. 1394, 275/1, 3278/1, 3280, 328/2 v katastrálním území Mikulov na Moravě

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

4/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci odejmutí příspěvku na živobytí

Archiv, Odbor: Odbor sociálních věcí

4/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o možnosti převzetí rozhodnutí ve věci zrušení TP - Aleš Crlík

Archiv, Odbor: OOVV

4/11 2010 > 22/11 2010

Stavební povolení "Klentnice - vyvýšený přechod"

Archiv, Odbor: Odbor dopravy

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lucie Kučerová

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Lukáš Kučera

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Václav Kužela

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jakub Langer

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jan Kučeřík

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Radek Kunc

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Patrik Kvinta

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Karel Laurenčík

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Martin Kubíček

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Igor Kubánek

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Bernard Krištof

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Václav Kubeš

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Rudolf Kováč

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Josef Kratochvíla

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Petr Krmenčík

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Ivo Kroupa

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jiří Langr

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Miroslav Langr

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Anna Langrová

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Alexandra Kuncová

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Vilém Lakatoš

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Jan Kučera

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Albert Kučera

Archiv, Odbor: FO

5/11 2010 > 22/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Alexandr Kučera

Archiv, Odbor: FO

1/11 2010 > 18/11 2010

Územní rozhodnutí "rodinný dům" Horní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

2/11 2010 > 18/11 2010

Oznámení o místě a uložení zásilky MěÚ Mikulov - Dezider Madarász

Archiv, Odbor: FO

2/11 2010 > 18/11 2010

Územní rozhodnutí a stavební povolení "nástavba a přístavba vinného sklepa" Dolní Věstonice

Archiv, Odbor: ÚP a SŘ

2/11 2010 > 18/11 2010

FÚ Mikulov-uložení písemnosti Nezmeškal Lukáš

Archiv, Odbor: OOVV

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Matěj Drahomír 1955

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Prášek Svatopluk

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Nezmeškal Lukáš

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Cenková Irena Rosier

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Malík Josef

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Horváth Július

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Hejný Josef

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Pokorová Věra

Archiv

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Karas Rudolf 1960

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kovács Bronislav

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Klimovič Ladislav

Archiv, Odbor: fo

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Koňaříková Aloisia

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kosina Karel

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kiš Milan

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Koreňová Lenka

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kolompár Marcel

Archiv, Odbor: fo

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Talpová Ilona

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Klíš Aleš

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kachlíková Vladimíra

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kiš Radek

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kochan David 1966

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kopecký Josef

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Kapusta Pavel

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 > 12/11 2010

Oznámení o místě uložení zásilky ve smyslu zák. 337/1992 Sb. par.19 o správě daní a poplatků ve znění pozd. předpisů- Košlerová Lucie

Archiv, Odbor: FO

27/10 2010 &g