Mikulov

Mikulov

ÚZEMNÍ  PLÁN   MIKULOV  schválen ZM dne 13.5.1996 .

Změna  č. 1  ÚZEMNÍHO PLÁNU  SÍDELNÍHO  ÚTVARU schválena ZM dne 13.9.2001 (v celém rozsahu katastrálního území Mikulov na Moravě

Změna č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU schválena ZM dne 14.2.2006 ( plochy po odchodu armády )

Změna č. 3  ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU  schválena ZM dne 13.12.2006 ( 28 dílčích změn )

Změna č. 4  ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU schválena ZM dne 12.12.2007 ( plochy pro HZS )

Změna č. 5  ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU  schválena ZM dne 11.11.2009 ( 5 dílčích změn )

Změna č. 6  ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU schválena ZM dne 8.2.2010 ( 7 dílčích změn )

Změna č. 7  ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU   schválena ZM dne 21.9.2011  ( 6 dílčích změn )

Změna č. 8  ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU schválena ZM dne 20.6.2012  ( 6 dílčích změn )

 

REGULAČNÍ  PLÁN

Regulační plán "Mikulov, Pod Novou"  schválen ZM dne 5.11.2008 ( bydlení )

Regulační plán "Mikulov, Na hradbách" schválen ZM dne 14.2.2005 ( bydlení + sport a rekreace )

Změna č. 1 regulačního plánu "Mikulov, Na Hradbách" schválena ZM dne 18.2.2009 ( část sport a rekreace )

Změna č. 2  regulačního plánu "Mikulov, Na Hradbách" schválena ZM dne 27.2.2008 ( úprava prostorové regulace bydlení )

Změna č. 3  regulačního plánu "Mikulov, Na Hradbách"  - sport a rekreace

 
ZOBRAZIT DOKUMENTACE