Mikulov

Březí

webové stránky obce: http://www.brezi.cz/

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZÍ 

Územní plán v tištěné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě v Březí a na Městském úřadě v Mikulově, Odboru stavebním a životního prostředí - dveře č. 227

 Textová část

 

Grafická část

 

Vyhodnocení vlivu na ŽP

 

Pro rozhodování v území je závazná : Územní studie "Březí - lokalita "U rybníka"

Pro rozhodování v území je závazná : Územní studie "Březí - lokalita Z8"

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Březí v uplynulém období, včetně Zadání Změny č. 1 Územního plánu Březí schválené dne 18.7.2017

Změna č. 1 ÚP BŘEZÍ ze dne 9.8.2018

 

TEXTOVÁ ČÁST:

GRAFICKÁ ČÁST: