Mikulov

Dolní Dunajovice

webové stránky obce: http://www.dolni-dunajovice.cz/

 

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ DUNAJOVICE - schválen a vydán ZO dne 29.6.2011 pod bodem usnesení č. 3/5

 

Územní plán v tištěné podobě k nahlédnutí:

  • Obecní úřad Dolní Dunajovice
  • Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a ŽP,  Mikulov, Náměstí 1 - dveře č. 227

 

Územní plán Dolní Dunajovice je k nahlédnutí na webových stránkách obce.
 

V SOUČASNÉ DOBĚ SE PROJEDNÁVÁ:

upravený návrh pro veřejné projednání - Změna č. 1 Územního plánu Dolní Dunajovice - NÁVRH

výkresová část: