Mikulov

Dolní Věstonice

webové  stránky obce: http://www.obecdolnivestonice.cz/o-obci/

 

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ VĚSTONICE  ze dne 6.4.2009

 

Územní plán v tištěné podobě k nahlédnutí:

  • Obecní úřad Dolní Věstonice
  • Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a ŽP, Mikulov, Náměstí 1 - dveře č. 227

 

Regulační  plán "Dolní Věstonice, Plocha rekreace rodinné RI 5"

TEXTOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST

 

Územní studie "Dolní Věstonice - plochy BR1, BR2, BR3 a BR4"

V současné době se projednává:

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dolní Věstonice