Mikulov

Drnholec

webové stránky obce: http://www.drnholec.eu/

 

ÚZEMNÍ  PLÁN  OBCE  DRNHOLEC  ze dne 5.10.2000

 
Územní plán v tištěné podobě k nahlédnutí:

  • Úřad městyse  Drnholec
  • Městský úřad Mikulov, odbor stavební a ŽP, Mikulov,  Náměstí 1 - dveře č.227

 

Změna č. 6 ÚPO Drnholec schválena ZM dne 3.9.2015 -  Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna ÚP