Mikulov

Milovice

webové stránky obce:  www.obec-milovice.cz

 

ÚZEMNÍ  PLÁN  MILOVICE  ze dne 2.4.2009

 

Územní plán v tištěné podobě k nahlédnutí:

  • Obecní úřad Milovice
  • Městský úřad Mikulov, odbor stavební a ŽP  - dveře č. 227

 

Zadání změny č. 1 ÚP MILOVICE a Zpráva o uplatňování územního plánu byla schválena ZO dne 27.11.2013

Změna č. 1 ÚP Milovice vydána 3.6.2015 - opatření obecné povahy + hlavní výkres

 

Změna č. 2 ÚP Milovice - opatření obecné povahy


grafická část:

 

Územní studie "Milovice, Za Blanářovým" - aktualizace č. 3

 

V současné době se projednává:

Návrh Změny č. 3 ÚP MILOVICE:


Grafická část: