Mikulov

Novosedly

webové stránky obce:   http://www.novosedlynamorave.cz/

 

ÚZEMNÍ  PLÁN  NOVOSEDLY 

vydaný rozhodnutím Zastupitelstva obce Novosedly dne 10.12.2012 pod číslem. usnesení 4)

 

PROJEDNÁVÁ SE:

NÁVRH - Změna č. 1 Územního plánu Novosedly: