Mikulov

Nový Přerov

webové stránky obce:   http://www.novyprerov.cz/

 

ÚZEMNÍ  PLÁN  NOVÝ  PŘEROV  ze dne 12.4.2011


Veřejné projednání návrhu Změny č. 2 ÚP NOVÝ PŘEROV


Textová část:


Výkresová část: