Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Partnerská města

Partnerská města

Bardějov – Slovenská republika

Několikaleté vzájemné vztahy přátelství a spolupráce byly oficiálně potvrzeny podepsáním smlouvy o přátelství v červnu 2001 v Bardějově. Podle smlouvy je spolupráce zaměřena na rozvoj přátelské kooperace zejména v oblasti kultury, školství, sportu, turismu, propagace měst, veřejné správy, rozvoje podnikání a obchodu. Jsou realizovány pravidelné vzájemné návštěvy za účelem výměny zkušeností.

Qatzrin – Izrael

Smlouva o spolupráci mezi oběma městy byla podepsána v červenci 1998. Delegace města Qatzrin navštívila Mikulov v květnu 1998 a 1999, zástupci města Mikulova zavítali do Izraele v červenci 1998. V současné době jsou zástupci obou měst v telefonickém a e-mailovém kontaktu.

Šumperk – Česká republika

Mezi oběma městy byla uzavřena smlouva o spolupráci v oblasti sportu, kultury, společenského života, školství atd. Vzájemné kontakty jsou realizovány každoročně, organizují se vzájemné kulturní a společenské akce (např. Šumperk baví Mikulov, Mikulov baví Šumperk).

Partnerská smlouva

Galanta – Slovensko

Smlouva o vzájemné spolupráci byla sepsána v srpnu 2003. Během dvou let se z oficiálního partnerství stalo neoficiální. Kromě tradičních návštěv Pálavského vinobraní v Mikulově a recipročně Jarmoku v Galantě byly uspořádány Den Mikulova v roce 2004 a Den Mikulovska v roce 2005, výstava prací dětí ze ZUŠ a výstavy výtvarníků. Byly navázány kontakty mezi sportovci, pěveckými soubory, základními uměleckými školami a seniory. Novou záležitostí je projekt Mikulov baví Galantu – Galanta baví Mikulov, který byl zahájen v roce 2008.

Partnerská smlouva

Túchow – Polsko

Smlouva o spolupráci byla podepsána v září 2005 v Mikulově a následně v Túchowě v červenci 2006. Zatím proběhlo několik oficiálních návštěv na úrovni představitelů vedení obou měst, zástupců kulturních a sportovních spolků.

Ve dnech 19. – 22. 9. 2014 proběhlo mezinárodní setkání partnerských měst ve městě Tuchów v rámci projektu „Paměť a usmíření, v duchu svobody a demokracie s vizí budoucnosti evropských občanů“, který byl financován Evropskou unií v rámci programu „Evropa pro občany“. Informace o setkání v polském jazyce.

Ve dnech 3.-6. 8. 2018 proběhlo v rámci projektu „Hodnoty kulturního dědictví Evropy, perspektiva její budoucnosti“ financovaného Evropskou unií v rámci programu „Evropa pro občany“, setkání zástupců partnerských měst z Maďarska, Rumunska, České republiky a z Německa. Zástupci se účastnili konference a několika seminářů na téma kultura.
Informace o setkání v polském jazyce
Informace o setkání v anglickém jazyce

Ve dnech 2.- 5. 8. 2019 proběhlo v polském městě Tuchów mezinárodní setkání v rámci projektu „Potenciál a síla Evropské unie spočívá v hodnotách solidarity, integrace a komunikace“ financovaného Evropskou unií v rámci programu „Evropa pro občany“. Setkali se zde zástupci z partnerských měst z Maďarska, Rumunska, České republiky, Slovenska a z Německa, kteří se účastnili konference a připraveného programu na téma kultura.
Informace o setkání

Partnerská smlouva

Laa an der Thaya – Rakousko

Memorandum o vzájemné spolupráci měst Mikulov a Laa bylo podepsáno dne 9.7.2012. Tomuto aktu předcházela úspěšná spolupráce mezi oběma městy v roce 2010, kdy byl realizován společný projekt "Za novými zážitky na Mikulovsko a do Weinviertelu". Na následném společném setkání pak byly stanoveny konkrétní oblasti spolupráce, ve kterých Laa a Mikulov zaujaly společné postoje pro cestovní ruch, kulturu a sport. Město Mikulov a Laa si jsou podobné svojí velikostí, strukturou a jejich nabídka pro turisty je společná i doplňující. Podpisem memoranda tak došlo k většímu přiblížení obou partnerů, které vytváří výhodu pro obě města. Po provedení úprav přímé komunikace Mikulov-Ottenthal pro osobní vozidla v příštím roce se také výrazně zkrátí vzdálenost mezi partnery, čímž dojde ke zlepšení jejich vzájemné dostupnosti.

Partnerská smlouva

Vedení města Mikulova udržuje také neoficiální kontakty s rakouským Drasenhofenem a slovenskými Kúty.