Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Samospráva města > Koncepční a rozvojové materiály

Koncepční a rozvojové materiályProgram regenerace MPR Mikulov

Schváleno Zastupitelstvem města Mikulov dne 20. 9. 2017.

textová část (PDF, 4,2MB)
tabulka č. 4 - harmonogram akcí 2018-2022 - příloha č. 1 (PDF, 0,4MB)
- grafická část
  - širší vztahy (PDF, 1,2MB)
  - mapa kulturních památek (PDF, 0,4MB)
  - vlastnické vztahy (PDF, 0,4MB)
  - stavebně technický stav (PDF, 0,4MB)
  - kompoziční rozbor (PDF, 0,4MB)

Územní plán sídelního útvaru Mikulov

Územně analytické podklady ORP Mikulov

Regulační plány

V současné době se projednává