Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Samospráva města > Koncepční a rozvojové materiály > Územní plán sídelního útvaru Mikulov - změna č. 4

Územní plán sídelního útvaru Mikulov - změna č. 4

TEXTOVÁ ČÁST

  1. NÁVRH A ODŮVODNĚNÍ

GRAFICKÁ ČÁST

  1. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Vzhledem k jednoduchosti a charakteru zpracování změny č. 4 nebyly zpracovány samostatné grafické přílohy dle přílohy č. 2 část II. odd. 2, písm. B vyhl. 135/2001 Sb. Dílčí změna schválené v rámci změny č. 4 územního plánu je zobrazena ve výřezu výkresu urbanistického řešení.