Mikulov

DOTAZNÍK - plán rozvoje sportu

Vážení spoluobčané.

Chtěli bychom Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Svým názorem můžete i Vy přispět k tomu, jakým směrem se bude ubírat v našem městě rozvoj sportu, využití volného času a podpora práce s dětmi a mládeží. Podněty z dotazníků budou využity pro zpracování Strategického plánu rozvoje sportu.

Dotazníky v tištěné podobě jsou k dispozici ve vestibulu Městského úřadu a také v Městské knihovně. Na těchto místech můžete dotazník vyplnit a odevzdat. Můžete zde odevzdat i dotazník, který bude přílohou Zpravodaje města Mikulov.

Online dotazník.

Dotazník je anonymní a každý občan může vyplnit pouze jeden dotazník.

Děkujeme za Váš zájem o rozvoj sportovních aktivit v našem městě.