Mikulov

Územně analytické podklady ORP Mikulov

První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

Ilustrační obrázek

 

 

 

 

 

 

  

5. Aktualizace Územně analytických podkladů ORP -  2020

 Textová část:

 

 Grafická část: