Územně analytické podklady ORP Mikulov

 1. PODKLAD PRO ROZBOR TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (textová a tabulková část)
 2. PODKLAD PRO ROZBOR TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (doplňující schémata a kartogramy)
 3. PODKLAD PRO ROZBOR TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (grafická část)
  1. Výkres hodnot území (1 : 25.000)
  2. Výkres limitů využití území
   1. Přírodní limity (1 : 25.000)
   2. Technické limity (1 : 25.000)
  3. Výkres záměrů na provedení změn v území (1 : 25.000)
 4. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO ORP MIKULOV
 5. URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚPD
  1. Výkres problémů k řešení v ÚPD (1 : 25.000)

 

První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

Ilustrační obrázek

 

 

1. Aktualizace Územně analytických podkladů ORP Mikulov - r.2010

textová část:
A. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO ORP MIKULOV
B. PODKLAD PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
(TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST)
C. PODKLAD PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
(DOPLŇUJÍCÍ SCHEMATA A KARTOGRAMY )
grafická část:
01. VÝKRES HODNOT ÚZEMÍ 1:25 000
02.a VÝKRES VYUŽITÍ ÚZEMÍ – PŘÍRODNÍ LIMITY 1:25 000
02.b VÝKRES VYUŽITÍ ÚZEMÍ – TECHNICKÉ LIMITY 1:25 000
03. VÝKRES ZÁMĚRU NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 1:25 000
04. VÝKRES PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ 1:25 000

 

 

2. aktualizace Územně analytických podkladů ORP - r.2012

Textová část

Grafická část

 

3. Aktualizace Územně analytických podkladů ORP Mikulov - r.2014

textová část:

grafická část:

 

 

 

4. Aktualizace Územně analytických podkladů ORP -  2016

 návrh k projednání dle § 29 stavebního zákona

 

Textová část:

 

 

Grafická část: