Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Samospráva města > Obecně závazné vyhlášky, nařízení a další dokumenty

Obecně závazné vyhlášky, nařízení a další dokumenty - úplná znění

Tato sekce obsahuje souhrn vyhlášek, nařízení a dalších dokumentů města Mikulova v aktuálně platném znění.

Nařízení města Mikulova

Nařízení města Mikulov č. 4/2018, kterým se mění a doplňuje nařízení města Mikulov č.2/2015, o vymezení místních komunikací s placeným stáním, v platném znění
Narizeni_4-2018.pdf

Nařízení města Mikulov č. 3/2018 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Narizeni_3-2018.pdf

Nařízení města Mikulov č. 2/2018, kterým se mění a doplňuje nařízení města Mikulov č.2/2017 TRŽNÍ ŘÁD
Narizeni_2-2018.pdf

Nařízení města Mikulov č. 1/2018, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Mikulov č. 2/2015, o vymezení místních komunikací s placeným stáním, v platném znění, Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů
Narizeni_1-2018.pdf

Nařízení města Mikulov č. 2/2017 - tržní řád
Narizeni_2-2017.pdf

Nařízení města Mikulov č. 1/2017 - kterým se vymezují oblasti města s omezeným zásobováním
Narizeni_1-2017.pdf

Nařízení města Mikulov č. 2/2016, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Mikulov č. 2/2015, o vymezení místních komunikací s placeným stáním, v plném znění
Narizeni_2-2016.pdf

Nařízení města Mikulov č. 2/2015, o vymezení místních komunikací s placeným stáním
Narizeni_2-2015.pdf

Obecně závazné vyhlášky města Mikulova

OZV č. 4/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV_4-2018.pdf

OZV č. 3/2018 kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 10/2017, o nočním klidu
OZV_3-2018.pdf

OZV č. 2/2018 kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o regulaci hlučných činností
OZV_2-2018.pdf

OZV č. 1/2018 kterou se stanoví školský obvod základní školy a část školského obvodu základní školy, zřízených Městem Mikulov
OZV_1-2018.pdf

OZV č. 10/2017 o nočním klidu
OZV_10-2017.pdf

OZV č. 9/2017 o místních poplatcích
OZV_9-2017.pdf

OZV č. 8/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
OZV_8-2017.pdf

OZV č. 7/2017 o regulaci užívání zábavní pyrotechniky
OZV_7-2017.pdf

OZV č. 3/2017 o regulaci hlučných činností
OZV_3-2017.pdf

OZV č. 2/2017, kterou se stanoví školský obvod mateřské školy a část školského obvodu mateřské školy, zřízených Městem Mikulov
OZV_2-2017.pdf

OZV č. 1/2017, kterou se stanoví školský obvod základní školy a část školského obvodu základní školy, zřízených Městem Mikulov
OZV_1-2017.pdf

OZV č. 4/2016, kterou se vydává Požární řád města
OZV 4-2016.pdf

OZV č. 1/2016, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
OZV_1-2016.pdf

OZV č. 2/2015 o místním poplatku za "komunální odpad" na rok 2016 + příloha č. 1

OZV_2-2015.pdf

OZV č. 1/2014 o regulaci provozu plašičů ptáků.

OZV_1-2014.pdf

OZV č. 1/2007 o vymezení veřejných prostranství, na nichž se zakazuje žebrání
OZV_1-2007.pdf

OZV č. 3/2006, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Mikulov
OZV_3-2006.pdf

OZV č. 1/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Mikulov č. 1/2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Mikulov
OZV_1-2006.pdf

OZV č. 2/2005 o závazných částech regulačního plánu Mikulov "Na Hradbách"
OZV_2-2005.pdf

OZV č. 1/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Mikulov
OZV_1-2005.pdf

OZV č. 3/2004, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
OZV_3-2004.pdf

OZV č. 4/1998 o zákazu veřejného nabízení a poskytování sexuálních služeb
OZV_4-1998.pdf

OZV č. 2/1992 o policii města Mikulova
OZV_2-1992.pdf

Další dokumenty

Pravidla pro udělování čestného občanství města Mikulova
Pravidla_pro_udelovani_cestneho_obcanstvi.pdf

PROVOZNÍ ŘÁD-tržiště na ul. Alf. Muchy
Provozni_rad_trziste_na ul._Alf._Muchy.pdf

Návštěvní řád pro areál amfiteátru TUROLD v Mikulově
Provozni_rad_trziste_na ul._Alf._Muchy.pdf

Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komnikacích ve městě Mikulov a ovozní doba parkovacích automatů
Cenik_za_stani_2018.pdf