Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Samospráva města > Obecně závazné vyhlášky, nařízení a další dokumenty

Obecně závazné vyhlášky, nařízení a další dokumenty - úplná znění

Tato sekce obsahuje souhrn vyhlášek, nařízení a dalších dokumentů města Mikulova v aktuálně platném znění.

Nařízení města Mikulova

Nařízení města Mikulov č. 2/2021 kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
Narizeni_2-2021.pdf
Pokyny pro umisťování informačních zařízení na vybraném území města

Nařízení města Mikulov č. 1/2021 o vymezení místních komunikací s placeným stáním
Narizeni_1-2021.pdf

Nařízení města Mikulov č. 1/2019 – TRŽNÍ ŘÁD, ve znění Nařízení č. 3/2019 (ÚPLNÉ ZNĚNÍ)
Narizeni_1-2019.pdf

Nařízení města Mikulov č. 3/2018 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Narizeni_3-2018.pdf

Nařízení města Mikulov č. 1/2017 - kterým se vymezují oblasti města s omezeným zásobováním
Narizeni_1-2017.pdf

Nařízení města Mikulov č. 2/2010 - kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikacích průjezdních úseků silnic
Narizeni_2-2010.pdf

Obecně závazné vyhlášky města Mikulova

OZV č. 5/2021 o místním polatku za užívání veřejného prostranství, včetně Přílohy č. 1 - specifikace veřejného prostranství
OZV_5-2021.pdf
Příloha č. 1

OZV č. 4/2021 o místním poplatku ze psů
OZV_4-2021.pdf

OZV č. 3/2021 o místním polaplatku z pobytu
OZV_3-2021.pdf

OZV č. 2/2021, kterou se zrušuje OZV 3/2019 a OZV č. 6/2020
OZV_2-2021.pdf

OZV č. 1/2021 o nočním klidu, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2021 (ÚPLNÉ ZNĚNÍ)
OZV_1-2021.pdf

OZV č. 7/2020 o regulaci používání zábavné pyrotechniky vč. příloh
OZV_7-2020.pdf

OZV č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů– úplné znění jak vyplývá ze změn provedených OZV č. 2/2020 a OZV č. 5/2020
OZV_4-2019.pdf

OZV č. 4/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2018

OZV_4-2018.pdf

OZV č. 1/2018 kterou se stanoví školský obvod základní školy a část školského obvodu základní školy, zřízených Městem Mikulov
OZV_1-2018.pdf

OZV č. 7/2017 o regulaci užívání zábavní pyrotechniky
OZV_7-2017.pdf

OZV č. 3-2017 o regulaci hlučných činností ve znění OZV č. 2/2018
OZV_3-2017.pdf

OZV č. 2/2017, kterou se stanoví školský obvod mateřské školy a část školského obvodu mateřské školy, zřízených Městem Mikulov
OZV_2-2017.pdf

OZV č. 4/2016, kterou se vydává Požární řád města
OZV 4-2016.pdf

OZV č. 1/2016, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
OZV_1-2016.pdf

OZV č. 1/2007 o vymezení veřejných prostranství, na nichž se zakazuje žebrání
OZV_1-2007.pdf

OZV č. 3/2004, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
OZV_3-2004.pdf

OZV č. 4/1998 o zákazu veřejného nabízení a poskytování sexuálních služeb
OZV_4-1998.pdf

OZV č. 2/1992 o policii města Mikulova
OZV_2-1992.pdf

Další dokumenty

Sběrná místa na tříděný odpad
SbernaMista.pdf

Pravidla pro udělování čestného občanství města Mikulova
Pravidla_pro_udelovani_cestneho_obcanstvi.pdf

Návštěvní řád pro areál amfiteátru TUROLD v Mikulově
Navstevni_rad_Amfiteatr.pdf

Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů od 1. 6. 2020.
Cenik_za_stani_2020.pdf