Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Samospráva města > Obecně závazné vyhlášky, nařízení a další dokumenty

Obecně závazné vyhlášky, nařízení a další dokumenty - úplná znění

Tato sekce obsahuje souhrn vyhlášek, nařízení a dalších dokumentů města Mikulova v aktuálně platném znění.

Nařízení města Mikulova

Nařízení města Mikulov č. 2/2019 o vymezení místních komunikacích s placeným stáním
Narizeni_2-2019.pdf

Nařízení města Mikulov č. 3/2018 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Narizeni_3-2018.pdf

Nařízení města Mikulov č. 2/2017 tržní řád, ve znění Nařízení č. 2/2018 (úplné znění)
Narizeni_2-2017.pdf

Nařízení města Mikulov č. 1/2017 - kterým se vymezují oblasti města s omezeným zásobováním
Narizeni_1-2017.pdf

Obecně závazné vyhlášky města Mikulova

OZV č. 7/2018 o nočním klidu
OZV_7-2018.pdf

OZV č. 6/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV_6-2018.pdf

OZV č. 4/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2018
OZV_4-2018.pdf

OZV č. 1/2018 kterou se stanoví školský obvod základní školy a část školského obvodu základní školy, zřízených Městem Mikulov
OZV_1-2018.pdf

OZV č. 9/2017 o místních poplatcích

OZV_9-2017.pdf

OZV č. 7/2017 o regulaci užívání zábavní pyrotechniky

OZV_7-2017.pdf

OZV č. 3-2017 o regulaci hlučných činností ve znění OZV č. 2/2018
OZV_3-2017.pdf

OZV č. 2/2017, kterou se stanoví školský obvod mateřské školy a část školského obvodu mateřské školy, zřízených Městem Mikulov
OZV_2-2017.pdf

OZV č. 4/2016, kterou se vydává Požární řád města
OZV 4-2016.pdf

OZV č. 1/2016, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
OZV_1-2016.pdf

OZV č. 1/2007 o vymezení veřejných prostranství, na nichž se zakazuje žebrání
OZV_1-2007.pdf

OZV č. 3/2004, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
OZV_3-2004.pdf

OZV č. 4/1998 o zákazu veřejného nabízení a poskytování sexuálních služeb
OZV_4-1998.pdf

OZV č. 2/1992 o policii města Mikulova
OZV_2-1992.pdf

Další dokumenty

Pravidla pro udělování čestného občanství města Mikulova
Pravidla_pro_udelovani_cestneho_obcanstvi.pdf

Návštěvní řád pro areál amfiteátru TUROLD v Mikulově

Navstevni_rad_Amfiteatr.pdf

Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů
Cenik_za_stani_2019.pdf