Mikulov

Komise rady města

Komise jsou poradními orgány rady města. Rada města na svém jednání dne 25. 11. 2014 a 16. 12. 2014 zřídila komise, zvolila jejich předsedy a členy a určila zapisovatele komisí. Pro volební období 2014 - 2018 byly zřízeny tyto komise: Poradní sbor MVS „dílna“, Komise školská, Komise pro prevenci kriminality a bezpečnosti, Komise sociální a bytová, Komise pro kulturu, Komise pro sport a volný čas, Komise výstavby a architektury, Komise pro strategický rozvoj města a Redakční rada Zpravodaje města Mikulov.

Vzorový jednací řád komisí Rady města Mikulov

Poradní sbor MVS "dílna"
Komise školská
Komise pro prevenci kriminality a bezpečnosti
Komise sociální a bytová
Komise pro kulturu
Komise pro sport a volný čas
Komise výstavby a architektury
Komise pro strategický rozvoj města
Redakční rada Zpravodaje města Mikulov


 

Poradní sbor MVS "dílna"

[zpět]

 • předseda - Rostislav Koštial
 • Marcela Effenbergerová
 • Libor Lípa
 • Jana Frantelová
 • Mgr. Petr Kubín
 • Mgr. Jan Richter
 • Kateřina Šílová
 • Jan Knorr
 • Bc. Adam Vrbka
 • zapisovatelka - Marcela Šimánková

 

Komise školská

[zpět]

 • předseda - Mgr. Rostislav Souchop
 • Mgr. Miroslav Pokorný
 • Bc. Renáta Březinová
 • Lenka Říhová
 • Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.
 • Mgr. Eva Divoká
 • Mgr. Alena Židelová
 • Ing. Jiří Vrbka
 • Mgr. Hana Míčková
 • zapisovatelka - Ing. Ingrid Klanicová

 

Komise pro prevenci kriminality a bezpečnosti

[zpět]

 • předseda - Mgr. Karel Pavlík
 • Petr Kulhavý
 • Mgr. Alena Židelová
 • Bc. Romana Michlovská
 • Ing. Silvie Pospíšilová
 • Mgr. Stanislava Kubíčková
 • Petr Leikeb
 • Mgr. Jarmila Šrámková
 • Mgr. Antonín Šebesta
 • Bc. Petr Kulhavý
 • zapisovatel - Jiří Hamerník

 

Komise sociální a bytová

[zpět]

 • předseda - MUDr. Ivo Koneš
 • JUDr. Irena Hřebřinová
 • Ing. Pavel Rous
 • Světla Štanglerová
 • Mgr. Bohdana Souchopová
 • Eduard Kulhavý
 • Marie Babicová
 • Mgr. Iva Šrámková
 • MUDr. Milan Poláček
 • zapisovatelka - Libuše Kuldová

 

Komise pro kulturu

[zpět]

 • předsedkyně - Ing. Marie Leskovjanová
 • Sylva Chludilová
 • Mgr. Jaromír Crhan
 • MUDr. Olga Měšťánková
 • Mgr. Darja Kocábová
 • Ing. Jiří Vrbka
 • RNDr. Jiří Matuška
 • Ing. Michal Marcinčák
 • Eva Knorrová
 • zapisovatelka - Bc. Jana Dmitrievová

 

Komise pro sport a volný čas

[zpět]

 • předseda - Mgr. Vojtěch Mihalík
 • Mgr. Zbyněk Tureček st.
 • Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA
 • Mgr. Rostislav Souchop
 • Mgr. Roland Odehnal
 • Jaroslav Smečka
 • Mgr. Alena Židelová
 • Ing. Vlastimil Mihalík
 • Mgr. Jana Pirogovová
 • zapisovatelka - Bc. Jana Dmitrievov

 

Komise výstavby a architektury

[zpět]

 • předseda - MUDr. Slavomír Měšťánek
 • Ing. arch. Štěpán Děnge
 • Ing. Stanislav Mach
 • Tomáš Zejda ml.
 • Mgr. Vojtěch Jedlička
 • Milan Richter
 • Pavel Šuba
 • Vojtěch Vymyslický
 • Karel Valenta
 • zapisovatel - Ing. Josef Hromek

 

Komise pro strategický rozvoj

[zpět]

 • předseda - Rostislav Koštial
 • Mgr. Vojtěch Mihalík
 • Mgr. Vojtěch Jedlička
 • MUDr. Olga Měšťánková
 • Mgr. Jaromír Crhan
 • Marcela Koňáková
 • Ing. Petr Marcinčák
 • Ing. arch. Štěpán Děnge
 • Martin Chromý
 • Ing. Marie Leskovjanová
 • zapisovatelka - Ing. Jana Škrobianová

 

Redakční rada Zpravodaje města Mikulov

[zpět]

 • předsedkyně - Ing. Marie Leskovjanová
 • Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA
 • Ing. Stanislava Vrbková
 • Ing. Jiří Klimeš
 • Sylva Chludilová
 • MUDr. Ivo Koneš
 • MUDr. Slavomír Měšťánek
 • Mgr. Ilona Salajková
 • Jaroslav Smečka
 • Mgr. Jitka Sobotková - členka a zapisovatelka