Mikulov

Komise rady města

Komise jsou poradními orgány rady města. Rada města na svém jednání dne 25. 11. 2014 a 16. 12. 2014 zřídila komise, zvolila jejich předsedy a členy a určila zapisovatele komisí. Pro volební období 2014 - 2018 byly zřízeny tyto komise: Poradní sbor MVS „dílna“, Komise školská, Komise pro prevenci kriminality a bezpečnosti, Komise sociální a bytová, Komise pro kulturu, Komise pro sport a volný čas, Komise výstavby a architektury, Komise pro strategický rozvoj města a Redakční rada Zpravodaje města Mikulov.

Vzorový jednací řád komisí Rady města Mikulov

Poradní sbor MVS "dílna"
Komise školská
Komise pro prevenci kriminality a bezpečnosti
Komise sociální a bytová
Komise pro kulturu
Komise pro sport a volný čas
Komise výstavby a architektury
Komise pro strategický rozvoj města
Redakční rada Zpravodaje města Mikulov


 

Poradní sbor MVS "dílna"

[zpět]

  • -

 

Komise školská

[zpět]

  • -

 

Komise pro prevenci kriminality a bezpečnosti

[zpět]

  • -

 

Komise sociální a bytová

[zpět]

  • -

 

Komise pro kulturu

[zpět]

  • -

 

Komise pro sport a volný čas

[zpět]

  • -

 

Komise výstavby a architektury

[zpět]

  • -

 

Komise pro strategický rozvoj

[zpět]

  • -

 

Redakční rada Zpravodaje města Mikulov

[zpět]

  • -