Mikulov

Rada města

Radu města Mikulova tvoří 7 členů a to starosta , místostarosta a další členové rady, volení z řad členů zastupitelstva. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva, zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení a její pravomoci jsou vyhrazeny § 102 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Jednací řád Rady města Mikulov

Např. vydává nařízení obce, zřizuje a zrušuje podle potřeby komise rady obce, jmenuje a odvolává z funkce jejich předsedy a členy, stanovuje celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadě a v organizačních složkách obce a další. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů, v Mikulově tedy 4 hlasy.

Ke svým schůzím se schází podle potřeby, obvykle jedenkrát za tři týdny. Jednání rady je neveřejné. Ze schůzí se vyhotovuje zápis, který je uložen u městského úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva, ovšem právo na sdělení informací týkajících se usnesení rady mají i ostatní osoby.

Členové Rady města Mikulov

Jméno a příjmení: Kandidát volební strany: E-mail:
Rostislav Koštial - starosta ODS kostial@mikulov.cz
Ing. Marie Leskovjanová - místostarostka
Ženy pro Mikulov leskovjanova@mikulov.cz
MUDr. Ivo Koneš ODS kones@tiscali.cz
MUDr. Slavomír Měšťánek KDU-ČSL mudr.mestanek@tiscali.cz
JUDr. Vojtěch Mihalík
Mikulovští vo.mi@centrum.cz
Mgr. Karel Pavlík
ANO 2011 mikulovskasportovni@seznam.cz
Mgr. Rostislav Souchop
Starostové a nezávislí
rsouchop@zsvaltickamikulov.cz