Mikulov

Materialy pro jednání zastupitelstva dne 28.3.2012

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)

s v o l á v á m

zasedání zastupitelstva města
na den 28. března (středa) 2012 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM :

1. Zahájení
2. Způsob úhrady kupní ceny při prodeji nemovitostí – objektu č.ev. 163 na pozemku p.č. 257/2 a pozemku p.č. 257/2 v k.ú. Mikulov na Moravě
3. Informace o investičních akcích připravených k zahájení
4. Rozpočtové opatření č.1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2012
5. Závěr

Zpět na seznam materiálů