Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 9.9.2014

 P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 9. září (úterý) 2014 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Oznámení o vyhlášení místního referenda a stanovení výše odměny členům komisí
3. Závěr