Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 6.11.2014

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, dle ustanovení § 91 odst. 1
svolávám
ustavující zasedání zastupitelstva města na den 6. listopadu 2014 v 17:00 hod. do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov
Před zahájením budou zvoleným členům Zastupitelstva města ikulova předána osvědčení o zvolení členem zastupitelstva.

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Složení slibu členů zastupitelstva města
3. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni a určení počtu členů rady města pro volební období 2014-2018
4. Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady města
5. Zřízení kontrolního a finančního výboru, volba předsedů a dalších členů výborů
6. Návrh odměn neuvolněným členům ZM
7. Závěr

V Mikulově dne 29. října 2014
Rostislav Koštial
starosta