Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 11.3.2015

P O Z V Á N K A

na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 11. března (středa) 2015 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulov na r. 2015 (PDF, 7,4MB)
3. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Mikulov a vyhlášení dotačních programů na r. 2015 (PDF, 11,8MB)
4. Žádost o odprodej části pozemku p. č. 3240/2 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel J.K.
5. Závěr

V Mikulově dne 3. 3. 2015
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov