Mikulov

Výbory zastupitelstva města


Jednací řád výborů Zastupitelstva města Mikulov


Kontrolní výbor

 • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města,
 • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti,
 • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města
 • řeší a projednává návrhy člena ZM na projednávání a to na základě zákona č. 128/2000 Sb. § 82 písm. a)
 • řeší a projednává dotazy, připomínky a podněty člena ZM na předsedy výborů na základě zákona č. 128/2000 Sb. § 82 písm. a)

 

Členové kontrolního výboru

 • Mgr. Zbyněk Tureček - předseda
 • JUDr. Květoslava Budínová
 • Mgr. Vojtěch Jedlička
 • Mgr. Rostislav Souchop
 • Martin Chromý

Finanční výbor

 • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančním prostředky města,
 • plní další úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo města.

 

Členové finančního výboru

 • Ing. Vladimír Zich, předseda
 • Ing. Karel Jurek
 • Eduard Kulhavý
 • Ing. Petr Marcinčák, BA
 • RNDr. Jiří Matuška