Mikulov

Osadní výbor

v části obce Mikulov, ulice Mušlov

  • předkládá zastupitelstvu města, radě města a výborům návrhy týkající se rozvoje části města a rozpočtu města
  • vyjadřuje se k návrhům předkládaným zastupitelstvu města, radě města k rozhodnutí, pokud se týkají části města,
  • vyjadřuje se k připomínkám a podnětům předkládanými občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města.

 

Členové osadního výboru

  • Jan Kavalec - předseda
  • Adam Gálik BA
  • Zuzana Pudelková
  • David Svoboda
  • Vladimír Vébr
  • Jan Kavalec
  • Jana Vébrová