Mikulov

Finanční výbor

  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančním prostředky města,
  • plní další úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo města.

 

Členové finančního výboru

  • Ing. Vladimír Zich, předseda
  • Ing. Karel Jurek
  • Eduard Kulhavý
  • Ing. Petr Marcinčák, BA
  • RNDr. Jiří Matuška