Mikulov

Finanční výbor

  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančním prostředky města,
  • plní další úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo města.

 

Členové finančního výboru

  • Ing. Vladimír Zich - předseda
  • Bc. Jiří Pelant DiS
  • Ing. Petr Marcinčák
  • Ing. Antonín Fabičovič
  • RNDr. Jiří Matuška
  • JUDr. Vojtěch Mihalík
  • Ing. Jiří Daniel MBA, MSc