Mikulov

Kontrolní výbor

 • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města,
 • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti,
 • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města
 • řeší a projednává návrhy člena ZM na projednávání a to na základě zákona č. 128/2000 Sb. § 82 písm. a)
 • řeší a projednává dotazy, připomínky a podněty člena ZM na předsedy výborů na základě zákona č. 128/2000 Sb. § 82 písm. a)

 

Členové kontrolního výboru

 • Ing. Vlastimil Mihalík
 • Mgr. Vojtěch Jedlička
 • Silvie Pelant Janatová
 • Mgr. Rostislav Souchop
 • Mgr. Zbyněk Tureček
 • MUDr. Milan Poláček
 • Kateřina Šílová