Mikulov

Kontrolní výbor

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města,
  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti,
  • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města
  • řeší a projednává návrhy člena ZM na projednávání a to na základě zákona č. 128/2000 Sb. § 82 písm. a)
  • řeší a projednává dotazy, připomínky a podněty člena ZM na předsedy výborů na základě zákona č. 128/2000 Sb. § 82 písm. a)

 

Členové kontrolního výboru

  • Mgr. Zbyněk Tureček - předseda
  • JUDr. Květoslava Budínová
  • Mgr. Vojtěch Jedlička
  • Mgr. Rostislav Souchop
  • Martin Chromý