Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Strategický plán rozvoje města Mikulov

Strategický plán rozvoje města Mikulov

V roce 2010 se Město Mikulov stalo úspěšným žadatelem o finanční podporu z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výzvě č. 53 – „Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy“.

Součástí projektu s názvem „Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov“ je klíčová aktivita č. 2, v rámci které jsou zpracovávány strategické dokumenty města.

Vytvořena byla Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit.

Koncem roku 2012 byly zahájeny práce na dokumentu „Strategický plán rozvoje města Mikulova.“

Projektový tým byl rozšířen o nové členy - specialisty na strategické plánování, komunitní rozvoj a územní plánování.

K tomu, aby podkladové materiály dokumentu byly co nejúplnější, je potřeba získat odpovídající informace od co nejširšího okruhu obyvatel města.

Proto budou na toto místo webových stránek města průběžně ukládány informace o postupu prací na dokumentu a také pracovní materiály, které budou sloužit pro sběr dat – ankety, projektové náměty.

Zapojte se do tvorby vize budoucnosti Vašeho města!

Informace o strategickém plánu rozvoje města.

 

Strategický plán rozvoje města

 

 Zápisy z jednání pracovních skupin

 Doprava a infrastruktura

Ekonomika města

Kultura sport a volný čas

Cestovní ruch

Urbanismus a bydlení

Občanská vybavenost

 

Fotogalerie

 

Ilustrační obrázek
Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.