Mikulov

Městská knihovna


Městská knihovna Mikulov je organizační složkou Města Mikulova, jejím zřizovatelem je Město Mikulov. Je kulturní a vzdělávací institucí, veřejnou univerzální knihovnou, střediskem knihovnických, bibliografických a informačních služeb.

Ilustrační obrázekKontakt

 

Online katalog

Byl zprovozněn on-line katalog Městské knihovny.

Čtenářům je k dispozici

  • beletrie i naučná literatura pro dospělé
  • beletrie i naučná literatura pro děti
  • jmenný a názvový katalog, ON-LINE katalog na počítači
  • bibliografické a informační služby
  • meziknihovní výpůjční služba (knihy, které nejsou ve fondu, objednáme z jiných knihoven)
  • rezervace momentálně půjčené literatury – naučné i beletrie
  • kopírování z fondu knihovny
  • přístup na internet
  • literární besedy, exkurze a knihovnické lekce pro školy (po dohodě s učiteli)