Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Úřady a instituce > Organizace a společnosti založené městem

Organizace a společnosti založené městem

Příspěvkové organizace

Obchodní společnosti založené městem

TEDOS Mikulov, s.r.o.

TEDOS Mikulov spol. s r. o. je obchodní společností se 100% účastí (jediný zakladatel) města Mikulov, zřízená dne 16. 12. 2004, zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, odd. C, vložka 47 714, IČ: 269 49 962

Mikulovská rozvojová s.r.o.

Mikulovská rozvojová, s. r. o. je obchodní společností se 100% účastí (jediný zakladatel) města Mikulov, zřízená dne 15. 6. 2006, zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, odd. C, vložka 52273, IČ: 276 89 310

Sdružení právnických osob

Mikulovsko - destinační společnost

Mikulovsko - destinační společnost je zájmové sdružení právnických osob. Jejími zakladateli jsou: Město Mikulov, DSO Mikulovsko, Obec Pasodlávky, ZO ČSOP Adonis 56/03 a APCR Mikulov o.p.s. Sdružení vzniklo 14. 1. 2011 registrací u Krajského úřadu JMK pod číslem Rg 1/2011, IČ: 725 35 041