Mikulov

Mikulovská sportovní, p.o.

Mikulovská sportovní, příspěvková organizace byla zřízena městem Mikulov k zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti uspokojování potřeb občanů v oblasti sportu a umožnění využívání sportovní haly pro všechny občany a rozvíjet tak tělovýchovnou a sportovní aktivitu ve městě.

Předmětem činnosti příspěvkové organizace je:

  • provozování tělovýchovných zařízení města Mikulov předaných k hospodaření sloužící regeneraci a rekondici,
  • zajišťování sportovních, tělovýchovných a rekreačních činností a služeb při provozování sportovních zařízení, v nichž se realizují jak vlastní tak zprostředkované sportovní, tělovýchovné a rekreační činnosti jednotlivců, kolektivů či veřejnosti
  • organizování sportovních soutěží

 

Statutární orgán:

Ředitel organizace: Mgr. Karel Pavlík, pověřen řízením příspěvkové organizace

 

Kontakty:

Mikulovská sportovní, p.o.
příspěvková organizace
Na Hradbách 13
692 01 Mikulov

Více informací naleznete na webových stránkách: http://mikulovskasportovni.cz/