Mikulov

Mikulovsko - destinační společnost

Mikulovsko - destinační společnost je zájmové sdružení právnických osob. Jejími zakladateli jsou: Město Mikulov, DSO Mikulovsko, Obec Pasohlávky, ZO ČSOP Adonis 56/03 a APCR Mikulov o.p.s. Sdružení vzniklo 14. 1. 2011 registrací u Krajského úřadu JMK pod číslem Rg 1/2011, IČ: 725 35 041.

Poslání společnosti:

 • zabezpečení vhodných podmínek pro komplexní a systematický rozvoj cestovního ruchu na území destinace Mikulovsko

Aktivity, směřující ke splnění hlavního poslání destinační společnosti:

 • celková koordinace, prosazování a hájení zájmů politiky cestovního ruchu destinace
 • rozvoj partnerství a komunikace, rozvoj vnitřních a vnějších struktur organizace
 • vývoj turistických produktů a témat destinace
 • realizace akvitivit v rámci propagace a marketingu destinace
 • projektování a fundraising
 • podpora informačního servisu včetně podpory činnosti TIC
 • plánování, průzkum trhu a výzkum, koncepce
 • nabídka služeb a produktů
 • obchodní činnost
 • produkce akcí
 • management kvality služeb, rozvoj vzdělávání
 • poradenství v oblasti koordinace investic do turistické infrastruktury

Kontakty:

 • Mikulovsko - destinační společnost
 • Náměstí 1, 692 01 Mikulov