Mikulov

TEDOS Mikulov, s.r.o.

TEDOS Mikulov spol. s r. o. je obchodní společností se 100% účastí (jediný zakladatel) města Mikulov, zřízená dne 16. 12. 2004, zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, odd. C, vložka 47 714, IČ: 269 49 962

Účel založení společnosti

 • správa a údržba nemovitostí ( bytový a nebytový fond města )
 • poskytování technických služeb
 • provoz koupaliště
 • tepelné hospodářství
 • montáž, oprava, revize vyhrazených plynových zařízení
 • provádění staveb, jejich změn

TEDOS Mikulov spol. s r. o. je členěna na střediska:

 • Ředitelství a ekonomicko správní středisko
 • Správa bytového a nebytového fonduStředisko údržby
 • Tepelné hospodářství
 • Technické služby
 • Provoz zařízení města

Kontakty

 • PROVOZ TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ
 • Rep. obrany č.or. 1, 692 01 Mikulov
 • Ivo Růžička - vedoucí střediska
 • email: ruzicka@tedosmikulov.cz
 • tel./ fax: +420 539 029 750
 • Havarijní služba - topení + TUV: +420 606 554 691
 • Havarijní služba vodoinstalace: +420 606 738 122
 • STŘEDISKO TECHNICKÝCH SLUŽEB
 • Pavlovská 12, 692 01 Mikulov