Mikulov

Startseite > Neuigkeiten > V Mikulově se experti na dopravu radili, jak zatočit se zdrogovanými řidiči

Novinky a aktuality

24/9 2014

V Mikulově se experti na dopravu radili, jak zatočit se zdrogovanými řidiči

Na konci minulého týdne se konal seminář pro úředníky z oboru bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zaměřený především na problematiku alkohol a drogy v silniční dopravě.

Akce byla uspořádána pod záštitou Mikulova a ve spolupráci s koordinátorem BESIP Jihomoravského kraje, Ing. Pavlem Čížkem.

„Evidujeme stále častěji dopravní nehody, které zapříčinil alkohol a drogy. Domníváme se, že situace je doslova alarmující. Proto město vůbec neváhalo převzít záštitu nad tímto seminářem,“ říká Rostislav Koštial, který dále dodává: „Město Mikulov jednoznačně podporuje bezpečnost silničního provozu a do něj rozhodně nepatří řidiči, kteří řídí své vozidlo pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.“

„BESIP tradičně vytváří pojítko mezi všemi zainteresovanými subjekty a přispívá k plnění svého cíle – snížení nehodovosti v dopravě. Přednášky i diskuse všem účastníkům přinesly zajímavé informace a nabídly možnosti účinného postupu proti řidičům, kteří mají s alkoholem za volantem a drogami problém,“ vysvětluje záměr setkání Pavel Čížek, koordinátor všech složek BESIP pro Jihomoravský kraj.

Za Ministerstvo dopravy se semináře zúčastnili Ing. Josef Pokorný, Mgr. Michael Židův a JUDr. Ladislav Decarli. Podle jejich názoru je tato akce po odborné stránce velice cenná a přínosná. Takováto neformální konfrontace odborníků na problematiku alkoholu a návykových látek s pracovníky obecních úřadů, kteří mají rozšířenou působnost pro vykonávání agendy správního trestání za přestupky proti bezpečnosti silničního provozu, je pro cílené působení proti alkoholu a drogám za volantem nezbytná.

Za ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR se semináře účastnil JUDr. Pavel Vondrouš, který potvrdil, že vzájemná spolupráce mezi příslušníky PČR a správními orgány obecních úřadů je velice důležitá pro sjednocení postupu správního řízení v rámci České republiky.

Na závěr dvoudenního setkání se všechny subjekty, které se touto problematikou zabývají, domluvily na vzájemné koordinaci a výměně informací. Správní orgány obecních úřadů a krajské úřady tak budou do budoucna daleko více spolupracovat s Policií ČR, zejména se službou dopravní policie, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem vnitra, zastoupeným odborem bezpečnostní politiky, také s Asociací dopravních psychologů či Nejvyšším správním soudem, státními zastupitelstvími, veřejným ochráncem práv a v neposlední řadě také Ústavem soudního lékařství.
(lk)

Beispielbild

RSS-Feeds vom Server Mikulov.cz

Alle Neuigkeiten von der Website der Stadt Mikulov Was ist RSS?

Archiv novinek

Zur Fotogalerie