Mikulov

Startseite > Neuigkeiten > V Dietrichsteinské hrobce pokřtili knihu Pod tvými ochrannými křídly.

Novinky a aktuality

1/10 2014

V Dietrichsteinské hrobce pokřtili knihu Pod tvými ochrannými křídly.

Součástí aktu bylo i představení šatů z hrobu kněžny.

Na konci dubna vznikla v nevyužitých prostorách hrobky nová expozice Od loteránského kostela k hrobce Dietrichsteinů, která návštěvníky seznamuje s historií budovy a poutnickou minulostí města Mikulova. Výstavu doplňují i hrobové nálezy, získané při antropologickém výzkumu, mobiliář, plastiky a obrazy, které byly ve sbírkách Regionálního muzea v Mikulově. K výstavě vznikla i publikace nazvaná Pod tvými ochrannými křídly, jež vypráví o historii kostela Povýšení svatého kříže a hrobky. Nově expozici ozvláštní i dámský hrobový oděv, patřící Karolíně Maxmiliáně Dietrichstein.

Ilustrační obrázek
Novou publikaci pokřitili (zleva): probošt Pavel Pacner, starosta města Rostislav Koštial, redaktorka Stanislava Vrbková, autorka Dobromila Brichtová a grafik Luboslav Mocko.

Ilustrační obrázek
Publikaci Pod tvými ochrannými křídly si můžete zakoupit za 100 korun v Dietrichsteinské hrobce nebo TIC Mikulov.

Ilustrační obrázek
Dobromila Brichtová prezentuje konzervátorskou zprávu, která popisuje obnovu a práce silně poškozeného oděvu Karolíny Maxmiliány.
Foto: Mikulovská rozvojová s.r.o.

Beispielbild

RSS-Feeds vom Server Mikulov.cz

Alle Neuigkeiten von der Website der Stadt Mikulov Was ist RSS?

Archiv novinek

Zur Fotogalerie