Mikulov

Homepage > News > Lokalita Skalky (Sedlec u Mikulova)

Novinky a aktuality

16/7 2010

Lokalita Skalky (Sedlec u Mikulova)

Otázka:
Tak jsem se projel rodným krajem. A v lokalitě Skalky (Sedlec u Mikulova), někdo oplotil nejlepší úsek hřebenové vyhlídkové cesty. A má tam zřejmě i ovce a ranč. Předpokládám, že je to legální, ale rozhodně to projíždějící (a procházející) turisty naštve, když jim širokou cestu překříží plot.

Odpověď:
Komunikace nacházející se v EVL 0620048 "Skalky u Sedlece" lze zřejmě klasifikovat jako účelové komunikace ve smyslu ustanovení § 7, odst.1, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění platných předpisů, tedy komunikace sloužící ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí.
Výkonem státní správy jsou pověřeny podle § 40, odst. 5 téhož zákona obce, v jejichž územním obvodu se takové komunikace nacházejí, tedy Obec Sedlec u Mikulova. O poskytování konkrétních informací týkajících se dané problematiky je tedy možno požádat obec Sedlec.
Ve věcech týkajících se návaznosti na statut území zařazeného vlád. naříz. č.132/2005 Sb., ve znění plat. předpisů do seznamu evropsky významné lokality NATURA 2000 je možné požádat o informace Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, základní charakteristika takového území je pak dána jeho ochranou vymezenou ustanovením § 45c zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platných předpisů.
Odbor životního prostředí, MěÚ Mikulov, jako orgán obce s rozšířenou působností není v dané záležitosti příslušným orgánem státní správy. Příslušnými jsou orgány obce Sedlec, event. AOPK ČR.

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery