Mikulov

Homepage > News > Boží hrob je opět pýchou Mikulova

Novinky a aktuality

2/8 2010

Boží hrob je opět pýchou Mikulova

Po rekonstrukci byla kaple Božího hrobu v sobotu dopoledne vysvěcena a oficiálně předána veřejnosti.

Její oprava je přitom prvním krokem k obnově celého Svatého kopečku. „Hledáme prostředky, kde se dá. Věřím, že se nám to díky skvělé spolupráci města s církví nakonec podaří,“ uvedl u kaple Rostislav Koštial, starosta Mikulova.

Nejstarší stavební soubor křížové cesty v České republice založený v roce 1623 je přitom replikou Svatého kopečku, který se nachází v Itálii. „Nebylo by od věci, aby se i mikulovský dočkal takového věhlasu jako ten italský,“ vyjádřil přání probošt Karel Janoušek.

Po slavnostním otevření zrekonstruovaného Božího hrobu, jehož originál dodnes stojí v Jeruzalémě, kaple sice volně přístupná není, přes mříže však do ní může nahlédnout každý v jakoukoli dobu. I tak lze spatřit všechno, včetně sochy ležícího Krista. „Na Svatém kopečku se prozatím neplánuje průvodcovská služba, nicméně vstup do kaple by bylo možné výjimečně domluvit se zástupcem vlastníka, tím je Římskokatolická farnost,“ uvedla tisková mluvčí Biskupství brněnského, Martina Jandlová.

Rekonstrukcí prošla střecha, vnější i vnitřní omítky, podlahy, kamenná lucerna, socha Krista a kovaná barokní mříž. Kamenické restaurátorské práce měl na starosti tým mikulovského sochaře Radovana Krále, restaurace sochy Krista se ujala akademická sochařka Radka Levínská. Na nový kabát čeká ještě pískovcové schodiště ke kapli. „Předběžný rozpočet na jeho opravu se pohybuje kolem jednoho a půl milionu. Nejprve se však musí vyřešit vlastnické vztahy, protože schodiště patří Lesům České republiky. V současné době s nimi jednáme,“ vysvětlil Koštial.

Právě on byl iniciátorem rekonstrukce. „Vstupní branka kaple byla poškozená, měl do ní přístup kdokoliv a kdykoliv. Proto musel Boží hrob čelit útokům vandalů a skončil v tak zbídačeném stavu,“ popsal Koštial. Po dohodě se zástupci církve zbývalo sehnat na opravu peníze, a to kolem jednoho milionu korun. V roce 2009 se finanční prostředky vyčlenily z grantu díky spolupráci s Místní akční skupinou Mikulovsko.

Boží hrob může pocházet již z doby kolem roku 1629, kdy je kostel sv. Šebestiána s kaplemi křížové cesty s krásnými figurami vyjmenován v  mikulovském urbáři, důležitém dobovém dokumentu. Tomuto odhadu zčásti odpovídají podpisy poutníků s letopočtem 1644, které byly objeveny na stěnách interiéru. „Je však dobré zdůraznit, že celý soubor kaplí na Svatém kopečku byl vybudován v uměleckém stavebním stylu italské pozdní renesance, manýrismu, a tento charakter staveb zůstal zachován i přes pozdější opravy, přestavby a přístavby a je nutno ho jako takový chápat. Některé původní plechové části vstupních branek kaplí nesou dosud manýristický dekor,“ upozornila Milada Rigasová z Regionálního muzea v Mikulově.

Křížová cesta na Svatém kopečku v Mikulově, včetně kaple Božího hrobu je významnou památkou evropského významu. Její zasazení do architektury města a krajiny je plné jedinečné krásy, po zásluze obdivované obyvateli i stále větším počtem turistů od nás i ze zahraničí.
(DS)

Ilustrační obrázekIlustrační obrázek
Foto: Daniel Kamenár
Více fotografií zde.

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery