Mikulov

Homepage > News > Odkup pozemků panem Koštialem

Novinky a aktuality

8/10 2010

Odkup pozemků panem Koštialem

Dotaz:

Jak si mohl starosta koupit od města pozemek v Mikulově za 5Kč-m2,na kterém se dá i stavět, když mě a jiným prodal pozemek pod zahrádkami za 10Kč -m2, které jsme musely zušlechtit a pozemky pro stavby prodává min. za 700Kč-m2 ??? Je to jeho předvolební dárek voličům nebo má jako starosta jiná privilegia ? Doufám,že nám odpovíte ? Kasl

Odpověď:

Vážený pane,

protože majetkoprávní odbor Městského úřadu Mikulov připravoval podklady pro zastupitelstvo města ve věci odprodeje pozemku p.č. 6959, ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Mikulov na Moravě ve vlastnictví města Mikulov do vlastnictví pana Rostislava Koštiala, dovoluji si odpovědět na Váš dotaz.
Prodávaný pozemek se nachází mimo zastavěné a zastavitelné území města Mikulov, územním plánem je určen jako krajinná zóna produkční a přímo sousedí s pozemkem - vinicí ve vlastnictví kupujícího. Pozemek není určen územním plánem k zástavbě, je neudržovaný, porostlý náletovými dřevinami a nachází se na něm skládka různého odpadu. Majetkoprávní odbor zadal u soudního znalce vypracování znaleckého posudku na zjištění ceny za účelem převodu nemovitosti. Zjištěná cena i cena obvyklá (tržní) byla soudním znalcem stanovena na částku 5,- Kč/m2. O prodeji pozemku rozhodlo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 29.9.2010, a to za cenu v místě a čase obvyklou v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích.
Pokud jde o prodej pozemků v zahrádkářské osadě „Za Kasárnami“ Zastupitelstvo města Mikulov na svém zasedání dne 11. 11.2009 schválilo odprodej za kupní cenu ve výši 10,- Kč/m2. Dle vypracovaného znaleckého posudku na ocenění nemovitostí v této lokalitě byla obvyklá cena stanovena na částku v rozmezí 15 – 20,- Kč/m2.

Ing. Dana Kudelňáková
vedoucí majetkoprávního odboru

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery